Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

INHOUDS OPGAVE EN NAMENREGISTER HAMERS BULLETIN JAARGANG 24(2008)

 

*       Inhoudsopgave

*       Alfabetisch Lexicografische index op voornamen Haamers, Hahmers, Hamers, Hammers

*       Alfabetisch Lexicografische index op namen met onbekende familienaam

*       Alfabetisch Lexicografische index op familienamen

 

Algemeen

 Het Hamers Bulletin kan op de volgende plaatsen worden geraadpleegd:

 

Middels de standaard zoek-optie van uw browser kunt u op zoek gaan naar een (voor)naam

 

Toelichting  op het gebruik van de registers

In de registers zijn zowel voor- als achternamen alfabetisch-lexicografisch opgenomen.

De ij staat op de sorteringsplaats i en daarna de j, de y dus tussen de x en de z.

 

’Hamers’-voornamen

 

a. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de namen Haamers, Haemers, Hahmers, Hamers en Hammers.

b.  De voornamen (roepnamen) zijn exact opgenomen, zoals deze op de betreffende pagina's voorkomen.

c.  Indien hierbij geb./ged., ondertr./tr. en overl./begr. vermeld staat, dan is enkel het geboortejaar opgenomen, bijvoorbeeld (*1889).

d.  Indien in de 16de en 17de eeuw geen geboortejaar wordt gegeven, dan is deze bij benadering vermeld, bijvoorbeeld (*1580).

e.  Indien op de pagina alleen ondertr./tr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (¥1742).

f.   Indien op de pagina alleen het overl./begr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (†1772).

g.  Indien geen van de voorgaande jaartallen op de pagina wordt genoemd, dus enkel de vermelding van een naamdrager in een bepaald jaar, dan is dit jaartal als vermelding opgenomen, bijvoorbeeld (v1744).

h.  De volgorde van de jaartallen bij elke persoon is doorgaans (*), (v), (¥) en (†).

 

Overige familie- en voornamen

 

a.  Voorvoegsels de, van, van de enz. zijn opgenomen na de familienaam en voornaam.

b.  In verschillende gevallen zijn de namen waarin een ij of y, opgenomen onder beide of een van beide, waarbij de ij op de volgorde staat als i gevolgd door j.

c.     Van een aantal personen waarvan de familienaam niet genoemd is op de pagina, zijn deze personen onder hun of haar voornamen opgenomen. Deze onvolledige lijst staat afgedrukt voor het register van familienamen.

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 24 (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag bijeenkomst 24 november 2007 te Grevenbicht

 

 

 

 

Een leuke drukke middag in Grevenbicht, met twee mooie nieuwe boeken (René Lauwers)

 

 

2

 

Nog enkel beelden van de feestelijke bijeenkomst

 

 

3

 

Jaarvergadering 24 mei 2008

 

 

50

 

Verslag jaarvergadering 24 mei 2008 te Kanne (B)

 

 

108

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursmededeling

 

 

50

 

Graag aandacht voor het volgende

 

 

103

 

Helaas

 

 

131

 

Contributie 2009

 

 

142

 

 

 

 

 

 

Redactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave en registers 2008

 

 

142

 

 

 

 

 

 

Ledenbestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

24, 88, 116, 142

 

Ledenlijsten

 

 

116

 

 

 

 

 

 

Archivalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechterlijke protocollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naamdragers in de protocollen van het Ambt Borm (7)

 

 

86

 

 

 

 

 

 

Lijsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochianen en lidmaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers in de parochie Schinnen van 1610 tot 1750

 

 

41

 

Hamers in de parochie Oirsbeek van 1687 tot 1750

 

 

74

 

Overleden in de parochie Kohlscheid (D) 1806 -1884

 

 

132

 

Overleden in de parochie Horbach (D) 1804-1899

 

 

134

 

Communicanten te Schinnen en overledenen te Heer

 

 

136

 

 

 

 

 

 

Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden naamdragers in 2006

 

 

48

 

Overlijdensberichten 2007

 

 

81

 

 

 

 

 

 

Memories van Successie

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Alexander Hamers (1841-1887) uit Voerendaal in Maastricht (N.A. Hamers)

 

 

64

J

Bij het overlijden van een bakker(szoon) te Maastricht in 1844 (N.A. Hamers)

 

 

21

 

 

 

 

 

 

Nalatenschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nalatenschap van de bokkerijder Mathijs Werden (N.A. Hamers)

 

 

14

 

Reactie op: De nalatenschap van de bokkerijder Mathijs Werden (V.W.Breurkes)

 

 

71

K

Maria Catharina Hamers (+1885) liet alleen haar garderobe na (N.A. Hamers)

 

 

69

AG

Geertrui Hamers (1802-1886) liet niet eens een kledingstuk na (N.A. Hamers)

 

 

128

 

 

 

 

 

 

Huwelijksdispensaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksdispensaties te Munstergeleen

 

 

67

 

 

 

 

 

 

Bid- en gedachtenisprentjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidprentjes (25)

 

 

73

 

 

 

 

 

 

Stammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers   -   Stammen en Reeksen

 

 

24, 58

E

Het Stadbroekse geslacht Hamers

 

 

24

AB

De Oud-Sittard-stam (Tom Versélewel de Wit Hamer)

 

 

62

BN

Nieuwe stam

 

 

91

 

Nieuwe stammen (BN, BO, BP, BQ en BR)

 

 

140

 

 

 

 

 

 

Stam- en Afstammingsreeksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstammingsreeksen (Redactie)

 

 

17

 

Albert Joseph Alfred Maguerite Corten

 

stam W

94

 

Joseph Antonius Gertrud Erens (Wil.M.H. Brassé)

 

stam L

25

 

Maria Gerarda Lambertina Damoiseaux (*1932) (A.G.W.M. Wetzels)

 

stam D

18

 

Emilia Hubertina Maria Cobben (*1957) (J.J. Hermans)

 

stam D

59

 

Maria Gertrudis Elisabeth Dormans (*1957) (M.G.E. Dormans)

 

stam J en BF

76

 

Matheus Petrus Hubetus Hamers (*1945) (V.W.M. Hamers)

lid   4

stam L

16

 

Hubert Pieter Jozef Hamers (*1927-2008) (V.W.M. Hamers)

lid 168

stam I

111

 

Bernardus Arnoldus Theresia Close (*1937) (B.A.Th. Close)

lid 222

stam BC

60

 

Charles Marie Hubert Hensgens (*1965) (Ch.M.H. Hensgens)

lid 245

stam K

78

 

Reinard Jozef Marie Steeman (*1958) (R.J.M. Steeman)

lid 251

stam AO

31

 

Elisabeth Leonie Maria Hamers (*1936) (E.L.M. Hamers)

lid 252

stam K

68

 

Michael René Johannes Hamers (M.R.J. Hamers)

lid 253

stam E

37

 

Willy Paul Hamers (W.P. Hamers)

lid 255

stam E

80

 

Coenraad Cornelis Hamers (C.C. Hamers)

lid 256

stam A

96

 

Josepha Maria Antonia Moes (J.A.M. Moes)

lid 258

stam A

122

 

Angelina Maria Gerarda Haemers (A.M.G. Haemers)

lid 263

stam I

124

 

 

 

 

 

 

Kwartierstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers in kwartierstaten (4, vervolg)

 

 

138

 

Hamers in kwartierstaten (23 en 24)

 

 

79, 138

 

 

 

 

 

 

Artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Het geslacht Dumont en de connecties met Hamers (N.A. Hamers)

 

 

66

D

Bouwactiviteiten van Jos Luijten (*1882) (N.A. Hamers)

 

 

40

D

Jan Willem Hamers (1817-1884), priester, en zijn geboortehuis (Ad. Hoogenboom)

 

 

117

H

Gertrudis Hamers (*1823) is terecht (N.A. Hamers)

 

 

38

H

Enige akten van notaris Bex te Klimmen (1, 2 en 3) (N.A. Hamers)

 

 

82, 98, 126

I

Hamers tussen Heerlerbaan en Vruschemig (N.A. Hamers)

 

 

19

I

Het geslacht Dumont en de connecties met Hamers (N.A. Hamers)

 

 

66

I

Een St.-Josephkapel en een familie Hamers (N.A. Hamers)

 

 

137

J

Bij het overlijden van een bakker(szoon) te Maastricht in 1844 (N.A. Hamers)

 

 

21

J

De moeder van de koster  (H.W.E. Luijten)

 

 

106

L

Elisabeth Hamers uit Beek (H.W.E. Luijten)

 

 

106

U

Familie Hamers te Nuth (2 en 3) (H.W.E. Luijten)

 

 

33, 104

W

Op de Markt te Luik waar 'Het Gecroonde Witte Kruis' uithangt (N.A. Hamers)

 

 

51

AH

Het geslacht Dumont en de connecties met Hamers (N.A. Hamers)

 

 

66

BN

Een zoektocht naar de Franciscaner pater Joannes Hamers (1772-1846) (N.A. Hamers)

 

 

89

BN

Foto's bij de nieuw benoemde stam (BN) (N.A. Hamers)

 

 

93

BN

Twee Hamers omstreeks 1845 te Rolduc (N.A. Hamers)

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbekende stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is Lemmen Hamers (*vóór 1600) van 'in die Rötsch' te Nieuwenhagen? (V.W. Breurkes)

 

 

10

 

Wie is Claes Hamechers, alias Doutsenberch? (V.W. Breurkes)

 

 

28

 

Wie is Petrus Hamers, gehuwd met Anna Maria Oortmans? (N.A. Hamers)

 

 

46

 

Wie is Mathias Hamers vermeld bij een huwelijk en

 

 

 

 

bij een doop te Übach in 1693 (V.W. Breurkes)

 

 

101

 

Wie is Leonardus Hamers van Benzenrade,

 

 

 

 

vermeld in de 'Kapitale Schatting' van 1663 (V.W. Breurkes)

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neef en nicht vrijt licht

 

 

67

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

 

24, 49, 87, 114, 141

 

Wat heeft onze vereniging toch met St. Hubertus? (N.A. Hamers)

 

 

6

 

Toelichting bij het Hamers-chronogram (A.M.P.P. Janssen)

 

 

9

 

25 Jaar geleden (1, 2, 3, 4 en 5) (N.A. Hamers)

 

 

13, 48, 85, 109, 139

 

Geboren in ons oprichtingsjaar 1987 (Redactie)

 

 

23

 

Begraven in de Verenigde Staten

 

 

85

 

Op een verkeerd been gezet (N.A. Hamers)

 

 

100

 

Grafzerken (N.A. Hamers)

 

 

103

 

Addenda et corrigenda

 

 

140

 

 

 

 

 

 

Personalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorten

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Lucas Kees, zn. van Guido Hamers en Jolanda van Driel

 

 

116

 

 

 

 

 

 

Huwelijken en jubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Gouden huwelijk Sjeer Hamers en José Dijcks

 

 

50

L

Gouden huwelijk Jan Winand Limpens en Maria Gertruda Hamers

 

 

50

I

Hubert Joseph Gerard Hamers, 50 jaar lid van St. Rochus

 

 

49

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hub Hamers, Lid van de Orde van Oranje-Nassau

 

 

50

E

Claire Hamers-Seuren, Lid van de Orde van Oranje Nassau

 

 

116

 

 

 

 

 

 

Overledenen

 

 

 

 

 

 

 

 

G

In memoriam Maike Hamers (N.A. Hamers)

 

 

23

H

In memoriam Theo Hamers uit Neerbeek (N.A. Hamers)

 

 

49

I

In memoriam Hub Hamers [uit Hoensbroek]  (N.A. Hamers)

 

 

110

 

In memoriam Hary Crombach (N.A. Hamers)

 

 

116

E

In memoriam Jan Hamers uit Nieuwstadt (N.A. Hamers)

 

 

142

 

 

 

 

 

 

Literatuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie Publicaties (N.A. Hamers)

 

 

112

 

Een bundel over Ubachsberg

 

 

113

 

Nilissen, Jo, Tussen Heerlerbaan en Vruschemig, Heerlen, z.j.

 

 

19

 

Schurgers, Jan, Bouwactiviteiten van Jos Luijten van 1900 tot 1940 in Jaarboek 2007 van de Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal

 

 

40

 

Berkvens, A.M.J.A. en G.H.A. Venner, (heruitgave van) Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620, Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlands Recht, Arnhem 1996

 

 

71

 

Hamers, Rob, Mgr. Petrus Savelberg en Broeder Aloysius, vormgevers van de eerste zorginstellingen in Landgraaf en Limburg

 

 

112

 

Boselie, Peer H.M., Deelt de deken de lakens uit? Macht en onmacht van een deken. Petrus Maria Francken, deken van Sittard 1838-1847

 

 

112

 

Hamers jr. Hub., Ubachsberg: omgeving, parochie en school

 

 

113

 

Burgmeijer, J.J., Kerkelijk Nederland. Jaarboek voor Katholijken 1847

 

 

122, 140

 

Stalman, W.A.B., Het geslacht Stalman

 

 

138

 

Artikelen in het Hamers Bulletin betreffende Nuth

 

 

32

 

Artikelen in het Hamers Bulletin betreffende Schinnen

 

 

45

 

 

Back to top

 

NAAMDRAGERS HAAMERS, HAEMERS, HAMERS en HAMMERS

 

A.M.G. (*1936) (24) 125

A.M.G. (v2007) (24) 24

Abraham (*1592) (24) 63

Abraham (v1591) (24) 62

Abraham (¥1591) (24) 63

Adriana Catharina (*1934) (24) 48

Adrianus Joseph Maria (*1946) (24) 48

Aegidius (*1669) (24) 78, 111

Agatha (*1617) (24) 41

Agatha (*1648) (24) 35

Agatha (*1650) (24) 42

Agatha (v1635-37) (24) 45

Agatha (v1658) (24) 44

Agatha (¥1637) (24) 41, 107

Agatha (¥1671) (24) 42

Agens (v1780) (24) 31

Agnes (*1708) (24) 31

Agnes (*1838) (24) 70

Alexander (*1776) (24) 99, 100

Alexander (*1841) (24) 64, 65

Alexander (v1823) (24) 38, 39

Alijda Johanna (*1921) (24) 48

Aloys (*1934) (24) 73

Alter José Henri (*1944)  (24) 114

An.. (*1903) (24) 103

Andreas (†1760) (24) 75

Andreas (†1839) (24) 13

Andreas (*1634) (24) 16

Andreas (*1711)  (24) 74

Andreas (*1752) (24) 75

Andreas (*1774) (24) 21

Andreas (v1665) (24) 106

Andreas (v1700) (24) 75

Andreas (v1704) (24) 75

Andreas (v1711) (24) 74

Andreas (v1734-1759) (24) 75

Andreas (v1739) (24) 75

Andreas (v1747) (24) 75

Andreas (¥1664) (24) 42

Andreas (¥1731) (24) 74

Andreas Joannes (*1744) (24) 75

Angela Maria Gerarda (*1936) (24) 124

Angèle (*1932) (24) 82

Angelina Maria Gerarda (*1936) (24) 125

Angelique (*1969) (24) 115

Ank (24) 139

Ank (v1983) (24) 85

Anke Josephina Carola (*1987) (24) 23

Anna ( (24) 129

Anna (†1709) (24) 43

Anna (*1656) (24) 42

Anna (*1760) (24) 132

Anna (*1772) (24) 79

Anna (v.......) (24) 52

Anna (v1680) (24) 102

Anna (v1728) (24) 43

Anna (v1731) (24) 75

Anna (¥1678) (24) 42

Anna Catharina (*1728) (24) 43


Anna Catharina (*1738) (24) 43

Anna Catharina (*1809) (24) 133

Anna Catharina (*1824) (24) 133

Anna Catharina (v1770) (24) 128

Anna Catharina (¥1796) (24) 67

Anna Catharina Elisabeth Hubertina (*1819) (24) 134

Anna Elisabeth (*1730) (24) 106

Anna Elisabeth (*1844) (24) 83

Anna Elisabeth Hubertina (*1827) (24) 135

Anna Geertrudis (*1794) (24) 119

Anna Gertruid (*1823) (24) 39

Anna Gertruijd (v1769) (24) 46

Anna Judith (*1724) (24) 74

Anna Katharina (*1891) (24) 103

Anna Margaretha (*1805) (24) 133

Anna Margaretha (*1818) (24) 100

Anna Maria (†1752) (24) 44

Anna Maria (*1701) (24) 43

Anna Maria (*1737) (24) 43

Anna Maria (*1803) (24) 83

Anna Maria (*1821) (24) 132, 133

Anna Maria (*1833) (24) 83

Anna Maria (*1924) (24) 48

Anna Maria (v1737-49) (24) 44

Anna Maria (v1769) (24) 46

Anna Maria (v1809) (24) 132

Anna Maria (¥1733) (24) 43

Anna Maria Christina (*1901) (24) 127

Anna Maria Elisabeth (*1897) (24) 127

Anna Mechtild (*1821) (24) 135, 136

Anna Mina (*1905) (24) 103

Anna Sybilla (v1853) (24) 19

Anna Wilhelmina (*1927) (24) 48

Annamaria (v1734) (24) 74

Annie (v2008) (24) 87

Anoek (*1987) (24) 3, 23

Anouk (24) 3

Anthonius (*1721) (24) 43

Antonetta Johanna Gerarda (*1926) (24) 48

Antonius (†1752) (24) 44

Antonius (*1832) (24) 83

Antonius (*1837) (24) 70

Antonius (v1714) (24) 43

Antonius (v1721-28) (24) 44

Aret (v1695) (24) 74

Areth (v1700) (24) 92

Arnold (*1696) (24) 91

Arnold (*1735) (24) 135

Arnold (*1827) (24) 132

Arnold (*1907) (24) 85

Arnold Joseph (*1814) (24) 134

Arnoldus ( (24) 130

Arnoldus (†1700) (24) 75

Arnoldus (*1653) (24) 42

Arnoldus (*1771) (24) 136

Arnoldus (v 1627) (24) 44

Arret (v1680) (24) 130

August (*1909) (24) 115

 

Balthasar (*1709) (24) 124

Baltus (*1709) (24) 124

Bart Wilfried Jacqueline (*1987) (24) 23

Bastiaan (v1856) (24) 123

Ben Willem (*1987) (24) 23


Berdina Maria (*1904) (24) 103

Bernardt (*AA) (24) 102

Bernardus (*AA) (24) 102

Bernardus (v1806) (24) 138

Bernhard (*1767) (24) 133

Bilken (*1686) (24) 138

Bill (†1714) (24) 139

Blanche (*1975) (24) 114

Blanche Catharina Nicolle (*1975) (24) 114

Brigitta Hubertina (*1835) (24) 135

Brigitte Andrea Henriette (*1969) (24) 20

C.C. (*1976) (24) 98

Caspar (*1776) (24) 22

Caspar Joseph Hubert (*1821) (24) 134

Casparus (*1740) (24) 43

Catharina (†1631) (24) 43

Catharina (†1721) (24) 44

Catharina (†1722) (24) 107

Catharina (†1735) (24) 44

Catharina (*1611) (24) 53, 139

Catharina (*1644) (24) 42

Catharina (*1655) (24) 35, 36

Catharina (*1664) (24) 26, 42

Catharina (*1698) (24) 59

Catharina (*1702) (24) 91

Catharina (*1707) (24) 132

Catharina (*1718) (24) 74

Catharina (*1745) (24) 74

Catharina (*1786) (24) 132, 133

Catharina (*1809) (24) 133

Catharina (*1826) (24) 133

Catharina (*1848) (24) 70

Catharina (v1598) (24) 10, 11, 12

Catharina (v1617) (24) 10

Catharina (v1666-97) (24) 44

Catharina (v1684) (24) 45

Catharina (v1715-18) (24) 44

Catharina (v1720) (24) 125

Catharina (v1735) (24) 48

Catharina (v1747) (24) 75

Catharina (¥1625) (24) 41

Catharina (¥1657) (24) 45

Catharina (¥1687) (24) 42

Catharina (¥1779) (24) 67

Catharina (¥1790) (24) 67

Catharina Elisabeth (*1747) (24) 75

Catharina Elisabeth (*1780) (24) 119

Catharina Elisabeth (*1817) (24) 119

Catharina Elisabeth (v1802) (24) 128

Catharina Frederica (*1877) (24) 91

Catharina Josephina (*1917) (24) 48, 73

Catharina Maria Hubertina (*1922) (24) 48

Catharina Maria Louise (*1885) (24) 70

Catharina Wilhelmina (*1830) (24) 119

Catrin (¥1654) (24) 92

Charles M. (24) 139

Christiaan Joseph Lambertus Gerardus (v1987) (24) 23

Christian Joseph (*1849) (24) 135

Christian Joseph (*1854) (24) 135

Christina (*1790) (24) 83

Christina E. (24) 139

Claes  (24) 11

Claes (v1640) (24) 28

Claes (v1644) (24) 30


Claes (v1657) (24) 31

Claes (v1762) (24) 106

Clara (*1737) (24) 132

Clara Maria (*1737) (24) 132

Coen (24) 48

Coenraad Cornelis (*1919) (24) 81, 97

Coenraad Cornelis (*1947) (24) 96, 98

Coenraad Cornelis Maria (*1946) (24) 97

Conradus (24) 101

Conradus (v1674) (24) 30   

Cornelia (24) 13

Cornelia (*1623) (24) 139

Cornelia (*1726) (24) 40

Cornelia (v1705) (24) 44

Cornelia (¥1691) (24) 43

Cornelia (¥1767) (24) 139

Cunigunde (*1826) (24) 135

 

David (*1971) (24) 50, 88

David Adrianus Franciscus (*1971) (24) 88

Delilah (*2005) (24) 87

Denijs (24) 13

Dennis (*1919) (24) 85

Dirk (*1933) (24) 103

Dominicus (*1842) (24) 83

Dries (*1634( (24) 16

E.L.M. (24) 69

E.M. (v2008) (24) 88

Eghtien (†1672) (24) 43

Eleonora Theresia (*1987) (24) 23

Elijsabet (*1596) (24) 63

Elisabeth ( (24) 129

Elisabeth (*1612) (24) 53

Elisabeth (*1657) (24) 54

Elisabeth (*1659) (24) 51

Elisabeth (*1675) (24) 130

Elisabeth (*1728) (24) 106

Elisabeth (*1740) (24) 43

Elisabeth (*1770) (24) 132, 133

Elisabeth (*1821) (24) 98

Elisabeth (*1825) (24) 133

Elisabeth (*1827) (24) 135

Elisabeth (*1828) (24) 135, 136

Elisabeth (v1640-45) (24) 44

Elisabeth (v1680) (24) 44

Elisabeth (v1739) (24) 74

Elisabeth (v1807) (24) 128

Elisabeth (v1873) (24) 84

Elisabeth (¥1644) (24) 42

Elisabeth Leonie Maria (*1936) (24) 68, 69

Elisabeth Maria Hubertina (*1940) (24) 48

Elisabetha (†1684) (24) 43

Elisabetha (*1596) (24) 62

Elizabeth (*1787) (24) 83

Ellie (*1940) (24) 73

Emerentiana (*1627) (24) 41

Emerentiana (*1657) (24) 42

Emerentiana (*1664) (24) 36

Emmanuel (*1987) (24) 23

Emond (*1590) (24) 124

Emond (v1611) (24) 46

Emont (24) 138

Ennie (*1924) (24) 73

Erik (*1969) (24) 141


Erik Anne (*1969) (24) 141

Eurm (†1663) (24) 107

Eustachius (*1619) (24) 51, 53

Eustachius (*1704) (24) 51, 55, 58

Eva  (24) 85

Evelyn (*1908) (24) 85

 

F.L. (24) 116, 142

Finy (*1937) (24) 73

Franciscus (*1726) (24) 43

Franciscus (*1764) (24) 99

Franciscus Gerardus Sebastianus (*1856) (24) 123

Franciscus Gerardus Sebastianus (*1890) (24) 123

Franciscus Johannes (*1820) (24) 123

Franciscus Laurentius Gerardus (*1963) (24) 115

Franciscus Reinier Anna (*1987) (24) 23

Frank (*1963) (24) 100. 115

Frans Joseph (*1799) (24) 135

Frans Willem Hubert (*1911) (24) 103, 140

Franz Joseph (*1748) (24) 134

Fredericus (*1864) (24) 73

 

Gabriel (†1695) (24) 92

Geel (v1637) (24) 138

Geertruid (*1802)  (24) 128, 129

George (v2008) (24) 88

Georges (*1944) (24) 73, 82

Gerard (24) 114

Gerard (*1580) (24) 29

Gerard (v1694) (24) 27

Gerardina Cornelis (*1939) (24) 73

Gerardt (v1694) (24) 27

Gerardus (†1702) (24) 18, 40, 43, 59

Gerardus (*1661) (24) 42

Gerardus (*1664) (24) 31

Gerardus (*1715) (24) 119

Gerardus (v1677) (24) 45

Gerardus Hubertus Johannes (*1912) (24) 127

Gerardus Johannes Antonius (*1935) (24) 50

Gerda (*1935) (24) 50

Gerhard (*1771) (24) 132, 133

Gerrie (*1924) (24) 48

Gertrude (*1693) (24) 43

Gertrude (*1845) (24) 70

Gertrude (v1833) (24) 69

Gertrudis (†1676) (24) 33

Gertrudis (*1650) (24) 35

Gertrudis (*1823) (24) 38

Gertrudis (*1845) (24) 70

Gertruid (*1823) (24) 38, 39

Gheel (†1722) (24) 75

Ghiel (¥1650) (24) 45

Giel (†1694) (24) 16

Giel (*1669) (24) 78, 111

Giel (*1670) (24) 16

Giel (*1717) (24) 106

Giel (v1698) (24) 74

Giel (v1741) (24) 75

Gloria (*1916) (24) 85

Gloria (*1946) (24) 85

Godefridus (*1720) (24) 74

Gördt (†1723) (24) 75

Gregorius Eduard (*1949) (24) 88

Gubbel (†1695) (24) 92


Guido (*1972) (24) 116

Guilielmus (24) 40

Guilielmus (*1674) (24) 18

Guilielmus (*1694) (24) 91

Guilielmus (*1740) (24) 90

Guilielmus (¥1640) (24) 18

Guillaume (†1815) (24) 80

Guillaume (*1815) (24) 128

Guillaume (¥1760) (24) 140

Guillielmus (¥1640) (24) 59

Guus (v2007) (24) 2, 24, 108, 109

 

H. (24) 13, 108, 116

H.W.M. (24) 116

Hanneke (v2008) (24) 88

Hans (*1923) (24) 20

Hans (v1983) (24) 85

Harry (*1926) (24) 73, 82

Heilicken (¥1685) (24) 92

Hein (*1927) (24) 87

Hein (*1939) (24) 20

Hein  (24) 110

Heinrich (*1844) (24) 135

Heinrich (*1908) (24) 19

Helena (*1731) (24) 43

Helena (*1732) (24) 74

Helena (*1817) (24) 39

Helena (v1652) (24) 58

Helena (v1758) (24) 125

Hendrick (v1663) (24) 131

Hendricus Hubertus (*1907) (24) 81

Hendrik Hubert (*1882) (24) 37, 81, 140

Hendrik Joseph (*1907) (24) 113

Hendrik Joseph Hubert (*1896) (24) 113

Hendrik Pancratius Maria (v1987) (24) 23

Henk (*1945) (24) 73

Henrica Leonardus Gerardina (*1928) (24) 48

Henrick (*1594) (24) 63

Henricus (*1625) (24) 139

Henricus (*1787) (24) 119

Henricus (*1814) (24) 37, 81

Henricus (v1612) (24) 62

Henricus (v1634) (24) 138

Henricus (v1776) (24) 136

Henricus (v1788) (24) 136

Henricus (v1796) (24) 19

Henricus (¥1764) (24) 139

Henricus Hubertus (*1882) (24) 37, 81

Henricus Hubertus Ludovicus (*1878) (24) 70

Henricus Josephus Leonardus (*1918) (24) 73

Henricus Laurentius (*1792) (24) 119

Henricus Leonardus Ludovicus (v1963) (24) 24

Henricus Nicolaas Maria Antonius (*1939) (24) 20

Henriëtte (*1934) (24) 82

Herman (*1927) (24) 3, 41, 74, 139

Herman (v1702) (24) 87

Herman (v1703) (24) 86, 87

Herman (v1757) (24) 37

Herman (v1780) (24) 80

Hermanus (*1792) (24) 14

Hermanus (*1817) (24) 97

Hermanus Johannes (*1933) (24) 48

Houbrecht (v1635) (24) 7

Hub  (24) 108


Hub (*1896) (24) 112

Hub (*1927) (24) 108, 110

Hub (*1935) (24) 114

Hub (*1942) (24) 49

Hubert (*1889) (24) 7

Hubert (*1896) (24) 113

Hubert (*1898) (24) 7

Hubert (*1899) (24) 7

Hubert (*1902) (24) 7

Hubert (*1908) (24) 7

Hubert (*1913) (24) 7

Hubert (*1916) (24) 7

Hubert (*1919) (24) 7

Hubert (*1921) (24) 7

Hubert (*1928) (24) 7

Hubert (*1931) (24) 8

Hubert (*1935) (24) 8

Hubert (*1944) (24) 8

Hubert (v1650) (24) 7

Hubert (v1870) (24) 69

Hubert A.S. (*1951) (24) 8

Hubert Adr. Jos. (*1961) (24) 8

Hubert Andr. D. (*1924) (24) 7

Hubert Antoon (*1905) (24) 7

Hubert Arn. (*1933) (24) 8

Hubert Bern. (*1925) (24) 7

Hubert Bern. (*1931) (24) 8

Hubert Bernard (*1892) (24) 7

Hubert Eduard (*1903) (24) 7

Hubert Etienne (*1833) (24) 7

Hubert Fr. (*1912) (24) 7

Hubert Francis (*1835) (24) 7

Hubert Har.Joz.M. (*1941) (24) 8

Hubert Hendr. Jos. (*1935) (24) 8

Hubert Hendrik (*1916) (24) 7

Hubert Hendrik Josef (*1935) (24) 113

Hubert Herman (*1842) (24) 7

Hubert J. (*1905) (24) 7

Hubert Jac. (*1928) (24) 7

Hubert Jacob (*1855) (24) 7

Hubert Jean N. (*1924) (24) 7

Hubert Joh. (*1951) (24) 8

Hubert Joh. M. (*1932) (24) 8

Hubert Joh.Wilh. (*1875) (24) 7

Hubert Jos. Dion. (*1921) (24) 7

Hubert Jos. Ger. (*1935) (24) 8

Hubert Jos. Ger. (*1959) (24) 8

Hubert Jos. M. (*1938) (24) 8

Hubert Jos. Marie (*1878) (24) 7

Hubert Josef (*1896) (24) 7

Hubert Josef Johan (*1867) (24) 7

Hubert Joseph (*1875) (24) 7

Hubert Joseph (*1879) (24) 7

Hubert Joseph (*1889) (24) 7

Hubert Joseph (*1894) (24) 7

Hubert Joseph (*1895) (24) 20

Hubert Joseph (*1900) (24) 7

Hubert Joseph (*1905) (24) 7

Hubert Joseph (*1913) (24) 7

Hubert Joseph (*1930) (24) 8

Hubert Joseph (*1946) (24) 8

Hubert Joseph (*1948) (24) 8

Hubert Joseph Gerard (*1942) (24) 49

Hubert Joz. Elis. (*1956) (24) 8


Hubert Joz. M. (*1953) (24) 8

Hubert Joz. Math. (*1969) (24) 8

Hubert Jozef (*1894) (24) 7

Hubert Jozef (*1895) (24) 7

Hubert Jozef (*1898) (24) 7

Hubert Jozef (*1948) (24) 8

Hubert Karel A. (*1945) (24) 8

Hubert Leonard (*1871) (24) 7

Hubert M.Jos.C. (*1907) (24) 7

Hubert Maria Joh. (*1962) (24) 8

Hubert Maria Otto (*1948) (24) 8

Hubert Marie (*1918) (24) 7, 73

Hubert Mathijs (*1902) (24) 7

Hubert Nicolaus (*1869) (24) 7

Hubert Otto (*1912) (24) 7

Hubert Paul (*1935) (24) 8

Hubert Peter Paul (*1925) (24) 7

Hubert Pierre J. (*1930) (24) 8

Hubert Pieter Jozef (*1927) (24) 7, 110-112

Hubert Theodor (*1849) (24) 7

Hubert Willem (*1917) (24) 7

Hubert. Ger. M. (*1962) (24) 8

Hubertus (†1737) (24) 7

Hubertus (*1804) (24) 7

Hubertus (*1833) (24) 7

Hubertus (*1843) (24) 70

Hubertus (*1859) (24) 7

Hubertus (*1897) (24) 7

Hubertus A.L. (*1932) (24) 8

Hubertus A.M. (*1947) (24) 8

Hubertus A.M. (*1969) (24) 8

Hubertus Ant. (*1906) (24) 7

Hubertus Arn. (*1923) (24) 7

Hubertus Bern. (*1938) (24) 8

Hubertus C. J. (*1939) (24) 8

Hubertus E. (*1943) (24) 8

Hubertus Fr. (*1922) (24) 7

Hubertus Fr. J. (*1950) (24) 8

Hubertus Fr. Th. (*1950) (24) 8

Hubertus Fred. (*1921) (24) 7

Hubertus Ger. (*1921) (24) 7

Hubertus Ger. (*1932) (24) 8

Hubertus Ger. (*1960) (24) 8

Hubertus Ger. J. (*1923) (24) 7

Hubertus Hendr. (*1907) (24) 7

Hubertus Hendr. (*1933) (24) 8

Hubertus Hendr. (*1944) (24) 8

Hubertus Hendrikus (*1907) (24) 81

Hubertus Henr. Ger. (*1929) (24) 8

Hubertus J. Th. A. (*1949) (24) 8

Hubertus J. Th. W. (*1970) (24) 8

Hubertus Jacobus (*1888) (24) 7

Hubertus Jacobus (*1928) (24) 48

Hubertus Joh. (*1934) (24) 8

Hubertus Joh. C. (*1962) (24) 8

Hubertus Joh. M. (*1949) (24) 8

Hubertus Joh. M. (*1958) (24) 8

Hubertus Joh. M. (*1964) (24) 8

Hubertus Jos. Andr. (*1932) (24) 8

Hubertus Jos. Fr. R. (*1949) (24) 8

Hubertus Jos. Ger. (*1942) (24) 8

Hubertus Jos. Ger. (*1952) (24) 8

Hubertus Jos. M. (*1935) (24) 8

Hubertus Joseph (*1912) (24) 7


Hubertus Laur. (*1925) (24) 7

Hubertus Leo (*1920) (24) 7

Hubertus Louis (*1894) (24) 7

Hubertus Louis (*1924) (24) 7

Hubertus Louis (*1940) (24) 8

Hubertus M. Abr. (*1951) (24) 8

Hubertus M. H. Th. (*1958) (24) 8

Hubertus Mart. (*1938) (24) 8

Hubertus Matth. J. (*1954) (24) 8

Hubertus Paul. L. (*1928) (24) 7

Hubertus Paulus (*1986) (24) 8

Hubertus Petr. F. J. (*1873) (24) 7

Hubertus Th. Sylv. (*1928) (24) 7

Hubertus Th. H. (*1876)  (24) 7

Hubertus Uranus (*1870) (24) 7

Huntjens, J. H. (24) 88

Huprecht (v1576) (24) 7

 

Ida (24) 71

Ida (*1660) (24) 51, 54

Ida (*1699) (24) 51, 52, 55-58

Ida (*1705) (24) 16, 74

Ida (*1707) (24) 43

Ida (*1801) (24) 133

Ida (v1656) (24) 44

Ida (v1679) (24) 45

Ida (v1695) (24) 74

Ida (v1737) (24) 74

Ida (v1745) (24) 74

Ida (¥1731) (24) 75

Ida Gertrud Hubertina (*1815) (24) 135

Ien (*1921) (24) 73, 82

Itgen (†1673) (24) 58

Itgen (*1660) (24) 51, 52, 54, 58

Itgen (v1636) (24) 53

Itgen (¥1731) (24) 75

Ittgen (*1660) (24) 54, 55

 

J. (v2008) (24) 88

J.B. (*1936) (24) 82. 108

J.L. (v1983) (24) 85

J.R. (24) 49

Jacob (24) 85

Jacob (*1790) (24) 118, 120, 121

Jacob (*1799) (24) 133

Jacob (*1868) (24) 73

Jacob (*1929) (24) 20

Jacob (v1870) (24) 84

Jacob (¥1792) (24) 67

Jacoba Maria (v1969) (24) 85

Jacobus (*1790) (24) 119

Jacobus (*1799) (24) 133

Jacobus (*1830) (24) 83

Jacobus (*1844) (24) 139

Jacobus Johannes (*1929) (24) 20

Jacobus Theodorus (v1847) (24) 123

Jan (24) 11

Jan (†1654) (24) 139

Jan (†1712) (24) 51

Jan (†1717) (24) 51

Jan (†1729) (24) 91

Jan (*1550) (24) 29

Jan (*1575) (24) 94

Jan (*1577) (24) 52


Jan (*1580) (24) 29

Jan (*1585) (24) 107

Jan (*1623) (24) 31

Jan (*1661) (24) 33

Jan (*1664) (24) 51, 52, 54, 55

Jan (*1770) (24) 128

Jan (*1810) (24) 128, 129

Jan (*1849) (24) 85

Jan (*1933) (24) 82

Jan (*1933) (24) 142

Jan (v1623) (24) 31

Jan (v1625) (24) 45

Jan (v1640) (24) 29

Jan (v1670) (24) 16

Jan (v1683) (24) 131

Jan (v1693) (24) 31

Jan (v2007) (24) 24

Jan (¥1598) (24) 26

Jan (¥1692) (24) 140

Jan (¥1768) (24) 67

Jan Andreas (*1813) (24) 21

Jan Baltus (*1821) (24) 125

Jan den Alde (24) 139

Jan Gerard (*1774) (24) 90, 92

Jan Gerard (*1840) (24) 17

Jan Gerardus (*1904) (24) 17

Jan Hubert (*1843) (24) 70

Jan Hubert (*1899) (24) 127

Jan Hubert (*1904) (24) 127

Jan Jacob (*1820) (24) 119

Jan Josef (*1898) (24) 127

Jan Joseph Alphons (*1898) (24) 127

Jan Jozef (*17..) (24) 114

Jan Leonard (*1810) (24) 127

Jan Leonard (*1824) (24) 119

Jan Lodewijk (*1833) (24) 69, 70

Jan Lodewijk (*1857) (24) 19

Jan Lodewikus Hubert (*1833) (24) 69

Jan Michiel (*1799) (24) 128

Jan Paul Adriaan (v1987) (24) 23

Jan Peter (*1805) (24) 17

Jan Pieter (*1780) (24) 99

Jan Pieter (*1808) (24) 126, 127

Jan Pieter (*1816) (24) 119

Jan Pieter (*1826) (24) 84

Jan Pieter (v1860) (24) 84

Jan Pieter Hubert (v1869) (24) 84

Jan Pieter Joseph Hubert (*1862) (24) 112, 125

Jan Wijnand (*1819) (24) 39

Jan Willem (†1849 (24) 98

Jan Willem (*1807) (24) 127

Jan Willem (*1815) (24) 38

Jan Willem (*1817) (24) 117-121

Jan Willem (*1831) (24) 91

Jan Willem (*1896) (24) 127

Jan Willem (*1899) (24) 112

Jan Willem (v1987) (24) 23

Jan Winand (*1819) (24) 38, 39

Jeanne Marie (¥1806) (24) 138

Jef (*1914) (24) 137

Jen (*1702) (24) 55, 56

Jo (24) 108, 109

Jo (*1926) (24) 20

Jo (*1957) (24) 2, 3, 13


Joanna (†1704) (24) 43

Joanna (†1739) (24) 75

Joanna (*1702) (24) 55, 56, 57

Joanna (*1739) (24) 74

Joanna (*1741) (24) 74

Joanna (v1687) (24) 33

Joanna (v1711) (24) 96, 122

Joanna Catharina (*1740) (24) 134

Joanna Maria (†1761) (24) 75

Joanna Maria (*1803) (24) 83

Joanna Maria (¥1753) (24) 134

Joannes (24) 139

Joannes (†1722) (24) 44

Joannes (†1729) (24) 92

Joannes (†1777) (24) 75

Joannes (*1590) (24) 68, 78, 111

Joannes (*1623) (24) 30

Joannes (*1630) (24) 80

Joannes (*1651) (24) 42

Joannes (*1661) (24) 34-36, 104

Joannes (*1664) (24) 51, 54

Joannes (*1669) (24) 42

Joannes (*1681) (24) 139

Joannes (*1689) (24) 96, 122

Joannes (*1707) (24) 34, 104, 105

Joannes (*1714) (24) 43

Joannes (*1715) (24) 123

Joannes (*1726) (24) 89

Joannes (*1727) (24) 43

Joannes (*1730) (24) 92

Joannes (*1734) (24) 74

Joannes (*1736) (24) 91

Joannes (*1739) (24) 75

Joannes (*1770)  (24) 128

Joannes (*1772) (24) 89-92, 140

Joannes (*1781) (24) 123

Joannes (*1792) (24) 83

Joannes (*1800) (24) 83

Joannes (*1810) (24) 128

Joannes (v1612) (24) 41

Joannes (v1613) (24) 44, 45

Joannes (v1640) (24) 42, 45

Joannes (v1658) (24) 42

Joannes (v1680) (24) 102

Joannes (v1698) (24) 30

Joannes (v1701) (24) 30, 74

Joannes (v1704) (24) 74

Joannes (v1708) (24) 43, 45

Joannes (v1717) (24) 106

Joannes (v1728) (24) 106

Joannes (v1732) (24) 74

Joannes (v1738) (24) 78

Joannes (v1744) (24) 75

Joannes (v1746) (24) 75

Joannes (v1752) (24) 18

Joannes (v1775) (24) 97, 138

Joannes (v1781) (24) 123

Joannes (¥1598) (24) 26

Joannes (¥1657) (24) 96, 122

Joannes (¥1667) (24) 138

Joannes (¥1710) (24) 74

Joannes (¥1726) (24) 43

Joannes (¥1732) (24) 83

Joannes (¥1774) (24) 67


Joannes, burgem. (24) 86

Joannes Gerardus (*1782) (24) 119

Joannes Gerardus (v1840) (24) 17

Joannes Jacobus (*1790) (24) 118, 119

Joannes Jacobus (*1818) (24) 119

Joannes Jacobus (*1823) (24) 119

Joannes Jacobus (v1911) (24) 66

Joannes Joseph Baltasar (*1891) (24) 125

Joannes Josephus (*1815) (24) 66

Joannes Leonardus (*1790) (24) 126, 127

Joannes Leonardus (*1825) (24) 83

Joannes Leonardus (v1778) (24) 97

Joannes Petrus (*1757) (24) 14

Joannes Petrus (*1758) (24) 18

Joannes Petrus (*1765) (24) 83

Joannes Petrus (*1778) (24) 97

Joannes Petrus (*1785 (24) 127

Joannes Petrus (*1797) (24) 64, 128

Joannes Petrus (¥1782) (24) 67

Joannes Wilhelmus (*1717) (24) 118

Joannes Wilhelmus (*1764) (24) 90-92

Joannes Wilhelmus (*1765) (24) 90-92

Joannes Wilhelmus (*1809) (24) 100

Joannes Wilhelmus (*1811) (24) 99

Joannes Wilhelmus (*1817) (24) 119, 121

Joannes Wilhelmus (*1830) (24) 64

Joannes Wilhelmus (*1831) (24) 90, 91

Joannes Wilhelmus (*1838) (24) 66

Joannes Wilhelmus (*1893) (24) 127

Johan (24) 13, 115

Johan (*1770) (24) 128

Johan Arnold Constant (*1838) (24) 90, 91

Johan Hubert (*1838) (24) 64

Johan Joseph (*1750) (24) 133

Johan Joseph (*1772) (24) 68

Johan Joseph (*1812) (24) 133

Johan Joseph Gerardus (*1932)  (24) 48, 73

Johan Peter (*1790) (24) 133

Johan Wilhelm (*1742) (24) 132

Johanes Wilhelmus (*1866) (24) 127

Johann (v1849) (24) 132

Johann Joseph (*1812) (24) 133

Johann Peter (*1923) (24) 20

Johanna (*1643) (24) 130

Johanna (*1702) (24) 51, 52

Johanna (v 1645) (24) 42

Johanna Catharina (*1740) (24) 135

Johanna Maria (*1755) (24) 134, 138

Johanna Maria (*1776) (24) 135

Johanna Maria (*1804) (24) 99

Johanna Maria (*1827) (24) 99

Johanna Maria (*1851) (24) 40

Johanna Maria Barbara (*1944) (24) 20

Johannes (*1596) (24) 62

Johannes (*1658) (24) 42

Johannes (*1698) (24) 91

Johannes (*1713) (24) 74

Johannes (*1720) (24) 18

Johannes (*1772) (24) 112

Johannes (*1807) (24) 99

Johannes (*1862) (24) 127

Johannes (v1623-1662) (24) 44

Johannes (v1847) (24) 90

Johannes (¥1726) (24) 45


Johannes Cestinus Jozef (v1987) (24) 23

Johannes Gerardus (*1774) (24) 91

Johannes Gerardus (*1819) (24) 119

Johannes Heinrich Bernard (*1767) (24) 135

Johannes Heinrich Bernhard (*1767) (24) 134

Johannes Hendricus (24) 85

Johannes Henricus (*1758) (24) 125

Johannes Henricus (*1815) (24) 119

Johannes Hubert Baltazar Ida (v1987) (24) 23

Johannes Hubertus Henricus (*1905) (24) 127

Johannes Hubertus Henricus (*1907) (24) 127

Johannes Joseph (*1792) (24) 125

Johannes Josephus (*1869) (24) 126, 127

Johannes Josephus (*1926) (24) 48

Johannes Leonard (†1809) (24) 134

Johannes Leonard (*1736) (24) 135

Johannes Leonard Hubert (*1813) (24) 135

Johannes Leonardus (*1715) (24) 99

Johannes Leonardus (v1815) (24) 66

Johannes Leonardus (v1857) (24) 19

Johannes Maria Hubertus (v1987) (24) 23

Johannes Mathias (*1770) (24) 99

Johannes Mathias Leopold (*1840) (24) 90, 91

Johannes Michael Lambertus (*1809) (24) 21

Johannes Michel Lambert (*1809) (24) 21

Johannes Petrus (24) 97

Johannes Petrus (*1757) (24) 14

Johannes Petrus Wilhelmus (*1720) (24) 37, 80

Johannes Wilhelmus (*1767) (24) 99

John (*1849) (24) 85

Joke (*1944) (24) 20

Josef (*1832) (24) 70

Josef (*1926) (24) 20

Joseph (*1716) (24) 68

Joseph (*1737) (24) 132

Joseph Michel Gerardus (*1926) (24) 48

Joseph Willem Yvonne (*1982) (24) 114

Josephus Marie Jules Alphonsus (v1987) (24) 23

Joye (*1974) (24) 116

Judith (†1746) (24) 44

Judith (*1625) (24) 41

Judith (*1641) (24) 42

Judith (*1645) (24) 33, 35

Judith (*1976) (24) 141

Judith (v1667) (24) 42

Judith (v1698) (24) 74

Judith (v1709) (24) 104

Judith (v1716) (24) 75

Judith (v1717) (24) 74

Judith (v1727) (24) 44

Judith (v1734) (24) 44

Jurgen Heinrich (¥1829) (24) 85

 

Karl Heinrich (*1914) (24) 20

Katie (*1874) (24) 85

Kimberly (*1987) (24) 23

 

Lambert (v1598) (24) 26

Lambert Joseph (*1809) (24) 135, 136

Lambertus (†1645) (24) 43

Lambertus (†1758) (24) 75

Lambertus (*1600) (24) 26

Lambertus (*1658) (24) 42

Lambertus (*1712) (24) 78


Lambertus (v1628) (24) 41

Lambertus (v1631) (24) 43, 44

Lambertus (v1645) (24) 102

Lambertus (v1646) (24) 42

Lambertus (¥1630) (24) 60

Laurens (v 1702) (24) 87

Laurens (v1703) (24) 86, 87

Laurentius (*1687) (24) 124

Laurentius (v1711) (24) 46

Lei (*1935) (24) 73

Leland (*1905) (24) 85

Lemmen (*1600) (24) 10, 11

Lemmen (24) 12, 129, 139

Lemmen (v1617) (24) 12, 13

Lemmen (¥1644) (24) 12

Lemmens, Sybilla (24) 138

Lennart (v1680) (24) 130

Leo (*1911) (24) 73

Leo (*1935) (24) 81

Leo (*1937) (24) 20

Leon (*1912) (24) 73

Leon (*1922) (24) 82

Leonard (*1799) (24) 99

Leonard (*1801) (24) 68, 70

Leonard (*1809) (24) 100

Leonard (¥1823) (24) 98

Leonard (¥1831) (24) 69

Leonard Joseph (*1778) (24) 134

Leonard Joseph (*1824) (24) 136

Leonard Thomas (*1801) (24) 68

Leonardt (v1663) (24) 131

Leonardus  (24) 130

Leonardus (*1633) (24) 30

Leonardus (*1634) (24) 68, 78

Leonardus (*1634) (24) 102, 111, 130, 139

Leonardus (*1661) (24) 96, 122

Leonardus (*1701) (24) 30

Leonardus (*1711) (24) 96, 123

Leonardus (*1794) (24) 83

Leonardus (*1871) (24) 69, 70

Leonardus (v1633) (24) 30

Leonardus (v1663) (24) 129, 130

Leonardus (v1743) (24) 68

Leonardus (¥1682) (24) 130

Leonardus (¥1683) (24) 30

Leonardus (¥1766) (24) 140

Leonardus (¥1779) (24) 67

Leonardus Gerardus (*1937) (24) 20

Leonardus Hubertus Bernardus (v1987) (24) 23

Leonhard Joseph (*1778) (24) 135, 136

Leopold (*1873) (24) 92-93

Liesbeth (24) 11

Liesje (*1920) (24) 82

Lijsbeth (*1657) (24) 54

Lijsbeth (*1659) (24) 51, 52

Lins (*1687) (24) 124

Lins (v1753) (24) 47

Lisken (*1612) (24) 53

Lodewijk (*1796) (24) 19

Lodewijk (*1833) (24) 70

Loes (*1942) (24) 20

Louise Johanna Maria Theodora (*1942) (24) 20

Luc (v1987) (24) 23

Luca (24) 20


Lucas Kees (*2008) (24) 116

Ludovicus (*1770) (24) 132

Ludovicus (*1796) (24) 19

Ludovicus (v1819) (24) 19

Ludovicus Antonius Leonardus (*1904) (24) 69

Ludovicus Hubertus Hendricus (*1877) (24) 70

Ludwig (*1793) (24) 134, 136

 

M. (v2008) (24) 88

M.L.J.K. (v2008) (24) 88

M.P.H. (*1945) (24) 45

M.R.J. (v2008) (24) 38

Maike (*1914) (24) 23, 73, 82

Marcel (*1950) (24) 20

Marcel (*1971) (24) 88

Marcel (v2006) (24) 49

Marcel Paul (*1971) (24) 88

Marcel Paul (*1974) (24) 116

Marcelle (*1928) (24) 73

Margaretha (*1612) (24) 41

Margaretha (*1652) (24) 138

Margaretha (*1664) (24) 130

Margaretha (v1600) (24) 45

Margaretha (v1612) (24) 62

Margaretha (v1626-33) (24) 45

Margaretha (v1709) (24) 124

Margaretha (v1724) (24) 44

Margaretha (¥1710) (24) 139

Maria (†1684) (24) 43

Maria (†1708) (24) 43

Maria (†1737) (24) 106

Maria (†1743) (24) 44

Maria (*1587) (24) 62

Maria (*1597) (24) 107

Maria (*1616) (24) 53

Maria (*1651) (24) 42

Maria (*1652) (24) 138

Maria (*1665) (24) 42, 106

Maria (*1667) (24) 42

Maria (*1675) (24) 138

Maria (*1693) (24) 139

Maria (*1699) (24) 91

Maria (*1700) (24) 51, 52, 55, 56

Maria (*1718) (24) 18

Maria (*1741) (24) 74

Maria (*1776) (24) 133

Maria (*1829) (24) 83

Maria (*1841) (24) 70

Maria (*1850) (24) 70

Maria (*1914) (24) 23

Maria (*1920) (24) 73, 81

Maria (*1921) (24) 73

Maria (v1644) (24) 42, 45

Maria (v1645-94) (24) 44

Maria (v1665) (24) 42

Maria (v1679-97) (24) 45

Maria (v1684) (24) 18

Maria (v1701) (24) 106

Maria (v1712-1733) (24) 44

Maria (v1714) (24) 74

Maria (v1735) (24) 43

Maria (v1831) (24) 68

Maria (¥1701) (24) 43, 74

Maria (¥1708) (24) 43


Maria (¥1731) (24) 105, 109

Maria Agnes (*1730) (24) 134

Maria Agnes (*1733) (24) 132, 134

Maria Agnes (*1779) (24) 91

Maria Agnes (*1838) (24) 70

Maria Agnes (¥1818) (24) 67

Maria Agnes Hubertina (*1833) (24) 90, 91

Maria Anna (*1790) (24) 133

Maria Anna (*1821) (24) 133

Maria Anna (*1838) (24) 66

Maria Catharina (†1885) (24) 69

Maria Catharina (*1738) (24) 132

Maria Catharina (*1760) (24) 133

Maria Catharina (*1778) (24) 134, 135

Maria Catharina (*1785) (24) 14

Maria Catharina (*1786) (24) 132

Maria Catharina (*1787) (24) 127

Maria Catharina (*1809) (24) 99

Maria Catharina (*1814) (24) 119

Maria Catharina (*1817) (24) 21

Maria Catharina (*1824) (24) 99

Maria Catharina (*1835) (24) 70

Maria Catharina (*1852) (24) 135

Maria Catharina (v1739) (24) 31

Maria Catharina (v1747) (24) 31

Maria Catharina (¥1821) (24) 134-136

Maria Catharina Elisabeth (*1817) (24) 70

Maria Catharina Hubertina (*1811) (24) 134

Maria Catharina Louisa (*1875) (24) 65

Maria Elis. Jos. (*1790) (24) 14

Maria Elisabeth (*1807) (24) 128

Maria Elisabeth (*1821) (24) 98, 99

Maria Elisabeth (*1861) (24) 127

Maria Elisabeth (v1824) (24) 19

Maria Elisabeth (v1869) (24) 84

Maria Elisabeth Hubertina (*1811) (24) 135

Maria Elizabeth (*1787) (24) 83

Maria Gertrud (*1832) (24) 135, 136

Maria Gertruda (*1935) (24) 50

Maria Gertrude (*1724) (24) 43

Maria Gertrude (v1798) (24) 68

Maria Gertrudis (*1760) (24) 78

Maria Gertrudis (*1787) (24) 14

Maria Gertrudis (*1802) (24) 99

Maria Gertrudis (*1813) (24) 99, 100

Maria Gertrudis (*1823) (24) 38

Maria Gertrudis (v1928) (24) 19

Maria Helena (*1817) (24) 38, 39

Maria Helena (*1901) (24) 19

Maria Helena Hubertina (*1823) (24) 134

Maria Helena Josephina (*1878) (24) 91

Maria Hubertina (*1911) (24) 66

Maria Hubertina Barbara (*1881) (24) 103

Maria Hubertina Catharina (*1875) (24) 70

Maria Hubertina Gertruda (*1874) (24) 70

Maria Hubertina Josephina (*1902) (24) 127

Maria Hubertina Philomena (*1875) (24) 91

Maria Hubertina Theresia (*1872) (24) 70

Maria Hubertina Wilhelmina (*1908) (24) 127

Maria Ida (*1826) (24) 119

Maria Ida (¥1847) (24) 67

Maria Ida Theresia (*1915) (24) 48

Maria Johanna (*1815) (24) 21

Maria Johanna (*1818) (24) 100


Maria Johanna (v1870) (24) 99

Maria Johanna Hubertina (*1823) (24) 134

Maria Josepha (*1794) (24) 132

Maria Josepha (*1824) (24) 136

Maria Josepha (*1908) (24) 66

Maria Josepha (v1769) (24) 46

Maria Josepha (v1872) (24) 17

Maria Josepha Frederica (¥1858) (24) 67

Maria Josephina (*1877) (24) 91

Maria Josephina Frederica (*1836) (24) 90, 91

Maria Josephina Hubertina (*1809) (24) 134

Maria Judith (*1703) (24) 34

Maria Judith (*1703) (24) 104

Maria Judith (*1783) (24) 119

Maria Judith (*1825) (24) 119

Maria Judith (*1856) (24) 73

Maria Judith (v1882) (24) 37, 81

Maria Magdalena Hubertina (*1815) (24) 134

Maria Margaretha (*1818) (24) 99, 100

Maria Mechtildis (*1756) (24) 111

Maria Philomena Josepha (*1921) (24) 48

Maria Sibilla (*1830) (24) 90, 91, 93, 94

Maria Sibilla (*1835) (24) 136

Maria Sibilla Paulina (*1908) (24) 103

Maria Sophia  (24) 111

Maria Sophia (*1788) (24) 83

Maria Sybilla (*1797) (24) 14

Maria Sybilla Philomena (*1874) (24) 91

Maria Wilhelmina Catharina (*1879) (24) 65

Maria Wilhelmina Hubertina (*1817) (24) 135, 136

Marianne (*1933) (24) 73

Marie Louise Hubertina (*1881) (24) 70

Marij (v1710) (24) 76

Marijke (24) 114

Mariken (v1714) (24) 74

Mark (24) 2

Marlies (*1957) (24) 73, 81

Marritje (*1920) (24) 124

Marten (v1600) (24) 102

Martha (*1922) (24) 73, 81

Martin (*1796) (24) 135

Martin (*1839) (24) 135

Martin (*1960) (24) 82

Martin Joseph (*1792) (24) 133

Martin Joseph (*1793) (24) 132

Martinus Hubertus (*1840) (24) 83

Martinus Wilhelmus (*1961) (24) 48, 73

Mary (*1850) (24) 85

Math (*1945) (24) 3, 16, 52, 58, 92, 108, 110

Matheus Petrus Hubertus (*1945) (24) 17

Mathias (†1704) (24) 101

Mathias (*1645) (24) 102

Mathias (*1674) (24) 102, 103

Mathias (*1704) (24) 111

Mathias (*1743) (24) 68

Mathias (*1773) (24) 13

Mathias (v1693) (24) 101

Mathias (v1812) (24) 132

Mathias (v1844) (24) 22

Mathias (¥1680) (24) 102

Mathias (¥1690) (24) 101

Mathias (¥1718) (24) 67

Mathias Joseph (*1783) (24) 136

Mathias Joseph (*1815) (24) 135, 136


Mathieu Joseph Adolf (v1909 (24) 136

Mathilde Hubertina (*1922) (24) 103

Mattheus (*1668) (24) 102

Matthias (*1661) (24) 42

Matthias (*1670) (24) 42

Matthias (*1674) (24) 68

Matthias (*1684) (24) 18

Matthias (*1732) (24) 43

Matthias (*1754) (24) 123

Matthias (v1673) (24) 44

Matthias (v1782) (24) 18

Matthias (¥1652) (24) 42

Matthias Joseph (*1730) (24) 133

Matthisz (v1680) (24) 103

Mechtilde (v1639) (24) 41

Mechtilde (v1645-65) (24) 44

Mechtilde (v1719-26) (24) 44

Mechtilde (v1746) (24) 75

Mechtildis (†1681) (24) 43

Mechtildis (*1714) (24) 74

Mechtildis (*1749) (24) 75

Mechtildis (*1821) (24) 133

Mechtildis (v1744) (24) 75

Meijke (v1612) (24) 94

Meijken (†1661) (24) 26

Meijken (†1669) (24) 40, 139

Meijken (†1706) (24) 58

Meijken (¥1655) (24) 40

Meijken *(v1612) (24) 53

Mette (*2002) (24) 24

Mettel (24) 11, 12, 129

Mia (*1923) (24) 73, 81

Michael (†1686) (24) 43

Michael (*1628) (24) 26, 41

Michael (*1669) (24) 78, 111, 130

Michael (*1670) (24) 16

Michael (*1717) (24) 74, 106

Michael (*1728) (24) 74

Michael (*1736) (24) 79

Michael (*1742) (24) 21, 75

Michael (*1963) (24) 24

Michael (v1633) (24) 41

Michael (v1651) (24) 42

Michael (v1653-59) (24) 44

Michael (v1661) (24) 42

Michael (v1672-83) (24) 44

Michael (v1682) (24) 45

Michael (v1701) (24) 74

Michael (v1705) (24) 43

Michael (v1711) (24) 74

Michael (v1742) (24) 75

Michael (v1758) (24) 75

Michael (v1776) (24) 136

Michael (v1783) (24) 136

Michael (¥1630) (24) 16

Michael (¥1694) (24) 74

Michael Joseph Hubert (v1895) (24) 20

Michael Petrus Servaas (*1963) (24) 24

Michael René Johannes (*1972) (24) 37, 38

Michel (*1906) (24) 73

Michiel (*1736) (24) 43

Michiel (v1770) (24) 128

Michiel (v1784) (24) 37, 80

Michiel (¥1694) (24) 43


Mientje (*1922) (24) 73, 82

Mientje (*1939) (24) 73

Mik (24) 116

 

N.A. (*1926) (24)  13, 15, 23, 41, 58, 93, 100, 110

Nadine (*1987) (24) 23

Nathal (24) 85

Neleke (*1623) (24) 139

Nelken (*1726) (24) 40

Nellie (*1930) (24) 73

Netty (*1926) (24) 73

Nico (*1926) (24) 3, 33, 36, 72, 93, 104, 108, 109, 112

Nicolaas (*1580) (24) 129

Nicolaas (*1753) (24) 118, 119

Nicolaas (*1847) (24) 70

Nicolaas (v1640) (24) 28

Nicolaas Hubert (*1878) (24) 19, 20

Nicolaes (v1790) (24) 136

Nicolas (*1762) (24) 132

Nicolas (*1902) (24) 73

Nicolaus (†1674) (24) 79

Nicolaus (*1580) (24) 29

Nicolaus (*1697) (24) 43

Nicolaus (*1768) (24) 132

Nicolaus (*1769) (24) 133

Nicolaus (*1773( (24) 132

Nicolaus (v1622-45) (24) 44

Nicolaus (v1630) (24) 41

Nicolaus (v1640) (24) 29

Nicolaus (v1644) (24) 30

Nicolaus (v1646) (24) 76

Nicolaus (v1657) (24) 96, 122

Nicolaus (v1698) (24) 30

Nicolaus (v1806) (24) 132

Nicolaus Josephus (*1778) (24) 136

Noël Matheus Elisabeth (*1987) (24) 23

 

Odilia (*1680) (24) 139

Oetgen (v1756) (24) 18

Oriana (v1612) (24) 62

Otgen (v1723) (24) 59

 

P. (v1844) (24) 98

Patje (*1935) (24) 73

Patrick (*1966) (24) 82

Paula (*1918) (24) 73, 82

Paulus (†1744) (24) 44

Paulus (*1718) (24) 43

Peeter (v1591) (24) 63

Peter (*1757) (24) 15

Peter (*1826) (24) 83

Peter (*1935) (24) 20

Peter (v1520) (24) 130

Peter (v1590) (24) 30

Peter (v1591) (24) 62

Peter (v1669) (24) 58

Peter (v1703) (24) 85- 87

Peter Caspar (*1824) (24) 19

Peter Hendrik Joseph (*1872) (24) 17

Peter Jacobus (*1784) (24) 37, 80

Peter Johannes Jacobus (*1933) (24) 142

Peter Joseph (*1811) (24) 133

Peter Joseph (*1846) (24) 135

Peter Joseph (¥1788) (24) 140


Peter Joseph Gerardus Maria (v1957) (24) 125

Peter Michael (v1852) (24) 81

Peter Michiel (*1852) (24) 37, 81

Peter Michiel (*1906) (24) 37

Peter Oliver (24) 13

Peter René Maria (*1946) (24) 116

Petgen (24) 138

Petro (v1600) (24) 62

Petronella (*1639) (24) 60

Petronella (*1646) (24) 138

Petronella (*1802) (24) 14

Petronella (v1752) (24) 18

Petronilla (v1689) (24) 42

Petrus  (24) 30, 46

Petrus (†1784) (24) 44

Petrus (*1631) (24) 41

Petrus (*1652) (24) 124

Petrus (*1665) (24) 42

Petrus (*1695) (24) 40

Petrus (*1697) (24) 101

Petrus (*1700) (24) 91, 92

Petrus (*1711) (24) 46

Petrus (*1735) (24) 43

Petrus (v1644) (24) 30

Petrus (v1671) (24) 60

Petrus (v1730) (24) 106

Petrus (v1741) (24) 44

Petrus (v1773) (24) 46

Petrus (v1784) (24) 37, 80

Petrus (¥1667) (24) 129

Petrus (¥1731) (24) 43

Petrus (¥1732) (24) 43

Petrus Andreas (*1798) (24) 14

Petrus Antoon (*1935) (24) 20

Petrus Arnoldus (*1776) (24) 91

Petrus Arnoldus (*1777) (24) 91

Petrus Joseph (*1808) (24) 40

Petrus Josephus Hubertus (*1887) (24) 103

Petrus Leonardus (*1772) (24) 40

Petrus Leonardus (v1838) (24) 66

Petrus Leopoldus (*1873) (24) 91, 92

Petrus Nicolaas (*1813) (24) 119

Petrus Nicolaas (*1816) (24) 119

Petrus Wilhelmus (*1769) (24) 91

Peuken (†1681) (24) 138

Philippo Ludovico (v1600) (24) 62

Philippus (24) 101

Philomena Maria Hermina (*1909) (24) 136

Pierre (24) 2, 109

Pierre (*1940) (24) 141

Pierre Johannes Antonius (*1940) (24) 141

Pieter (*1778) (24) 97

Pieter (*1826) (24) 83

Pieter (*1851) (24) 97

Pieter (v1779) (24) 47

Pieter (v1871) (24) 98

 

R.W.G. (v2008) (24) 88

Reinier (*1565) (24) 124

Reinier Wilhelmus Eva (*1946) (24) 20

Reinier Wilhelmus Eva Antonius (*1946) (24) 115

René (*1946) (24) 20, 115, 142

René Hubertus Gerardus Maria (*1948 (24) 38

Renée Henrica Catharina Maria (*1987) (24) 23


Renier (24) 138

Richard (*1976) (24) 85

Ritha (*1941) (24) 73, 81

Rob (*1963) (24) 20, 88, 112, 113, 116

Roel (*1987) (24) 23

Rosalie Gerarda Hubertina (*1927) (24) 48

Rutger (*1785) (24) 119

Rutgerus (*1821) (24) 119

 

Sabien (*2000) (24) 24

Sanne Lotte (*1987) (24) 23

Servaes (†1701) (24) 33, 36

Servaes (*1833) (24) 83

Servaes (v1695) (24) 34

Servatius (†1741) (24) 44

Servatius (*1646) (24) 42

Servatius (*1654) (24) 35, 42

Servatius (*1701) (24) 34, 104, 105

Servatius (*1721) (24) 74

Servatius (v1687) (24) 33

Servatius (v1709) (24) 44

Servatius (v1724) (24) 45

Servatius (v1732) (24) 44

Servatius (¥1626) (24) 104

Severinus (*1780) (24) 21, 22

Sibilla (*1633) (24) 41

Sibilla (*1652) (24) 35

Sibilla (*1686) (24) 138

Sibilla (v1687) (24) 33

Sibilla (¥1645) (24) 76

Sibilla (¥1680) (24) 76

Sijbilla (v1674) (24) 44

Silke (*1987) (24) 23

Silken († <1690) (24) 92

Silken (†1684) (24) 92

Simon (†v1598) (24) 10

Simon (v1617) (24) 10, 11, 13

Sjeer (*1921) (24) 73, 81

Sjeer (*1935) (24) 50

Sjef (*1926) (24) 73

Sophia (*1653) (24) 42

Sophia (v1669-1709) (24) 44

Sophia (v1671) (24) 42, 45

Sophia (¥1688) (24) 42

Staes (*1619) (24) 53

Stas (*1619) (24) 51- 53

Stas (*1704) (24) 52

Stas (v1707) (24) 55

Stenis (24) 48

Stephanus (24) 46

Stephanus (*1618) (24) 124

Stephanus (*1629) (24) 41

Stephanus (*1772) (24) 98, 99

Stephanus (v1755) (24) 46

Stesken (*1619) (24) 53

Steven (†v1663) (24) 138

Steven (*1620) (24) 129

Steven (v1748) (24) 124

Steven (v1753) (24) 47

Steven (v1773) (24) 47

Steven (v1779) (24) 47

Sybilla (†1714) (24) 139

 

Teet (*1928) (24) 81


Theike (*1919) (24) 73, 81

Theo (*1918) (24) 49

Theo (*1930) (24) 73

Theodor (*1830) (24) 133

Theodorus (†1764) (24) 13

Theodorus (*1737) (24) 74

Theodorus (v1680) (24) 102

Theodorus Franciscus Antonius (*1918) (24) 49

Theodorus Petrus Johannes (*1930) (24) 48

Thielman (v1702) (24) 87

Thijs (†1694) (24) 75

Thijs (*1626) (24) 102

Threin (v1617) (24) 13

Threinen (v1617) (24) 10

Thysken (v1650) (24) 130

Tilman (v1703) (24) 86

Tilmannus (v1644) (24) 42, 45

Tiny (*1924) (24) 73, 82

Tiny (*1926) (24) 73

Trein (v1598) (24) 12

Trijneken (*1611) (24) 53

Trijneken (v1652) (24) 52

Trineken (*1611) (24) 139

Truijtgen (*1650) (24) 35

 

Urm (†1663) (24) 107

Urm (24) 32, 45

Utgen (*1693) (24) 91

 

V.W.M. (24) 17, 112

Vic (*1934) (24) 17, 48, 108, 112

 

W. (24) 137

W.G. (v2007) (24) 24

W.H.J.  (24) 137

W.P. (*1946) (24) 81

Walter (*1944) (24) 114

Walter José Henri (*1944) (24) 114, 141

Wiel (*1927) (24) 20, 73

Wiel (*1928) (24) 73, 82

Wijnand (*1819) (24) 39

Wil (24) 114

Wil (*1930) (24) 73, 82

Wilhelm (24) 12

Wilhelm (†1732) (24) 44

Wilhelm (*1742) (24) 132

Wilhelm (*1798) (24) 133

Wilhelm (*1860) (24) 134

Wilhelm Jacob (*1927) (24) 20

Wilhelmus (*1570) (24) 76

Wilhelmus (*1615) (24) 41

Wilhelmus (*1630) (24) 41

Wilhelmus (*1637) (24) 138

Wilhelmus (*1643) (24) 42

Wilhelmus (*1647) (24) 42

Wilhelmus (*1653) (24) 80

Wilhelmus (*1664) (24) 42

Wilhelmus (*1689) (24) 80

Wilhelmus (*1690) (24) 37

Wilhelmus (*1711) (24) 34, 105

Wilhelmus (*1740) (24) 90, 91

Wilhelmus (*1742) (24) 40

Wilhelmus (*1757) (24) 37, 80

Wilhelmus (*1815) (24) 128


Wilhelmus (v1610-36) (24) 44

Wilhelmus (v1626) (24) 41

Wilhelmus (v1628) (24) 41

Wilhelmus (v1630) (24) 80, 104

Wilhelmus (v1635) (24) 45

Wilhelmus (v1670) (24) 45

Wilhelmus (v1701) (24) 34

Wilhelmus (v1720) (24) 18

Wilhelmus (v1724-48) (24) 45

Wilhelmus (v1741-63) (24) 44

Wilhelmus (v1770) (24) 48

Wilhelmus (v1782) (24) 18

Wilhelmus (¥1640) (24) 18, 42, 59

Wilhelmus (¥1723) (24) 67

Wilhelmus (¥1780) (24) 140

Wilhelmus Andreas (¥1784) (24) 67

Wilhelmus Antonius (v1987) (24) 23

Will (*1957) (24) 73

Willem (24) 4

Willem (†1662) (24) 43

Willem (*1646) (24) 33, 34, 36, 102, 105

Willem (*1711) (24) 36

Willem (*1740) (24) 126, 127

Willem (*1815) (24) 39, 128

Willem (*1830) (24) 64

Willem (*1835) (24) 83

Willem (v 1846) (24) 98

Willem (v1612) (24) 45

Willem (v1633) (24) 16

Willem (v1726) (24) 45

Willem (v1779) (24) 47

Willem (v1869) (24) 84

Willem de Alde (24) 138, 139

Willem Jan (*1947) (24) 115

Willem Joseph Hubert Marie Benedictus (24) 23

Willem Louis (*1837) (24) 83

Willy (*1946) (24) 73

Willy Paul (*1946) (24) 80, 81

Wim (*1917) (24) 82

Wim (*1947) (24) 73

Winand (*1742) (24) 134

Winand (*1802) (24) 132

Winandus (24) 130

Winandus (v1626) (24) 102

Winandus Hubertus Josephus (*1914) (24) 137

Wolfgang (*1943) (24) 81

Wynandus (*1847) (24) 83

 

Yvonne (v2007) (24) 82

 

Zef (*1948) (24) 141

Zef (*1982) (24) 114

Zef (v2008) (24) 87

 

Back to top

 

PERSONEN ZONDER FAMILIENAAM

 

Anna, e.v. Arnold Smaelen (24) 41

Anna, e.v. Borfelts (24) 44

Anna, e.v. Gort Clotz (24) 13

Anna, e.v. Jan Merttens (24) 12

Bautzen, e.v. Joannes Dautzenberg (24) 29

Caecilia, e.v. van Horst (24) 44

Catharina, e.v. Claes Hamers (24) 31

Catharina, e.v. Debets (24) 44


Catharina, e.v. Franciscus Heuntgens (24) 41

Catharina, e.v. Joannes Hamers (24) 30

Catharina, e.v. Joannes Hamechers (24) 28

Catharine, wed. Stas Haemers (24) 54

Christina, e.v. Nicolaas Dautzenberg (24) 28

Cornelia, e.v. Simon Frents (24) 42

Denijs (24) 13

Elisabeth, e.v. Aegidius Custers (24) 41

Elisabeth, e.v. Matthias Rameckers (24) 42

Elisabeth, e.v. Peter Hammers (24) 62

Enken, e.v. Wilhelmus Custers (24) 53

Erm, e.v. Goertgen Goerts (24) 53

Eustachius, St. (24) 6

Gertrudis, e.v. Nicolaus Hamers (24) 30

Gölye, e.v. Salomon Wolf (24) 132

Henny, e.v. Hans Hamers (24) 85

Hubertus, St. (24) 6

Isabella, e.v. Hoen (24) 44

Ittgen, e.v. Jan Hamers (24) 58

Jen e.v. ... Penris (24) 94

Jen, e.v. Mertten Luppen (24) 12

Jenne, e.v. Joannes Dautzenberg (24) 29

Judith, e.v. Leonard Frissen (24) 42

Lambertus, St. (24) 6

Magdalena, e.v. Peter Frohn (24) 132

Margaretha, e.v. Joannes Dautzenberg (24) 28

Margaretha, e.v. Lumpens (24) 44

Maria Agnes, e.v. Nicolaus Hammers (24) 132

Maria Christina, e.v. Antonij Koolen (24) 59

Maria, e.v. Lambertus Hamers (24) 42

Maria, e.v. Mens (24) 41

Maria, e.v. Michael Peters (24) 41

Marlène, e.v. Math Hamers (24) 2, 3

Mechtilde, e.v. Goeris (24) 44

Meltha, e.v. Meex (24) 44

Mia, e.v. Hub Hamers (24) 110

Petgen, e.v. Emond Hamers (24) 124

Petronella, e.v. Emond Hamers (24) 124

Sengen in die Rotz (24) 12

Servatius, St. (24) 6

Sophia, e.v. Severinus Severens (24) 96, 122

Sting, e.v. Johan Paeszen (24) 103

Tilly, e.v. Nico Hamers (24) 2

Urm e.v. Goertgen Goertz (24) 94

 

Back to top

 

PERSONEN MET FAMILIENAAM

 

Aalmans, Jan Leonard (24) 136

Aben (24) 13

Aben, Catharina Theodora Beatrix (24) 23

Ackermans, Johannes (24) 134

Adami, past. (24) 86

Aelfers, Henricus (24) 42

Aelmanns, Peter Joseph (24) 136

Aelmans, Agnes (24) 46

Aelmans, Johannes (24) 136

Aelphers, Maria Gertrudis (24) 119

Aerets, Mathias (24) 11

Aerts, Cornelia (24) 118

Aerts, Erken (24) 58

Aerts, Welter (24) 52-54

Aertsz, Welter (24) 58

Alacour (?), Maria Anna (24) 22

Albers, Map (24) 82


Albers, Martha Wilhelmina (24) 82

Alberts, Jozef Hubert (24) 15

Alberts, P. (24) 93

Alberts. Deodatus Egidius (24) 93

Alertz, Jan (24) 53

Aloffs, Nijst (24) 104

Alphers, Jacobus (24) 68

Amkreutz, Anna Catharina (24) 132

Amkreutz, Joanna Catharina (24) 132

Amkreutz, Johann Peter (24) 133

Amkreutz, Maria Josepha (24) 133

Andrieu, Anna (24) 87

Anholt, J.G.J. van (24) 122

Apshoven, Etgen van (24) 16

Arets (24) 75

Arets, Barbara (24) 78

Arets, Bernard (24) 21, 22

Arets, Petrus (24) 16, 17, 74

Arets, Welter (24) 94

Aretz, Catharina (24) 132

Aretz, Maria Elisabeth (24) 113

Arez, Petrus (24) 16

Aritz, Arnoldus (24) 86

Armand, Paulus Hendrik (24) 21

Arnoldi (24) 133

Asselbergs, Catharina Johanna Adriana (24) 96

Asselhoven, Maria Katharina (24) 79

Autmans, Clara (24) 78

 

Backbier, Joannes (24) 111

Backbier, Maria (24) 111

Backhausz (24) 86

Baggen (24) 44, 45

Baggen, Andreas (24) 42

Baggen, Cornelia (24) 26, 42

Baggen, Joannes (24) 42, 80

Baggen, Maria Cornelia (24) 120

Balbiay, Anna  (24) 62

Baltus, Anna (24) 73

Banens, Anna Catharina (24) 76

Banens, Enken (24) 94, 95

Banens, Franciscus (24) 95

Banens, Jan  (24) 54, 55

Banens, Margaretha (24) 76

Banens, Maria (24) 54, 58, 95

Banens, Maria Anna (24) 95

Banens, Maria Philippina Elisabeth (24) 95

Banens, Martin (24) 54

Banens, Petronella (24) 76

Banens, Petrus (24) 95

Banens, Tis (24) 92

Banens, Trijneken (24) 51, 52, 54

Banens, Trijnen (24) 54

Banens, Trineken (24) 55

Banents, Joannes (24) 76

Banents, Petrus (24) 76

Banits, Petrus (24) 76

Banser, Maria Hubertina Beatrix (24) 64

Bartelet, Helena (24) 101

Bartholette, Helena (24) 43

Bartolet, Helena (24) 101, 102

Bartolet, Lambertus (24) 101

Basten Batenburg, van (24) 93

Beaumont,, Annie Gerarda Hubertina (24) 32


Becker, Joannes (24) 95

Becker, Maria Margaretha Clementina (24) 95

Beckers (24) 75

Beckers, Anna Maria (24) 84

Beckers, Everardus (24) 42

Beckers, Joannes Jacobus (24) 47

Beckers, Joseph (24) 132

Beckers, Maria (24) 138

Beckers, Maria Elisabeth (24) 15

Beckers, Maria Josepha (24) 135, 136

Beckers. Anna Maria (24) 132

Becks, Catharia Agnetis (24) 61

Beekmans, Jan (24) 139

Beeren, Erdman (24) 28

Beeren, Wilhelm (24) 30

Bellefroid (24) 83

Bellen, Joannes Matthias (24) 61

Bellen, Nicolaas (24) 18, 59

Beltgens (24) 44

Beltgens, Elisabeth (24) 42

Beltgens, Mathias (24) 41

Beltgens, Petronella (24) 41

Bemelmans (24) 46, 47

Bemelmans, Arnold (24) 104

Bemelmans, Cornelia (24) 37, 80

Bemelmans, Dirk (24) 36

Bemelmans, Franciscus (24) 42

Bemelmans, Joanna (24) 43

Bemelmans, Maria Elisabeth (24) 128

Bemelmans, Severinus (24) 34

Beneden, van (24) 65

Bentz (24) 133

Bentz, Friedrich (24) 133

Berenbroek, Lambert (24) 48, 109

Berg, Maria Joanna von den (24) 128

Bergevoet (24) 48

Berkevens, A.M.J.A. (24) 10

Berkvens, A.M.J.A. (24) 72

Bernardts, Elisabeth (24) 124

Bernardts, Petrus (24) 124

Berndts, Elisabeth (24) 46, 124, 138

Beugels, Catharina Elisabeth (24) 17

Beugels, Jacob (24) 74

Beugels, Jan Hendrik (24) 17

Beugels, Petrus Henricus (24) 17

Beugels, Pieter Hendrik (24) 17

Beulen, H. (24) 108

Beulen, H.A.F. (24) 116

Beusmans, Lambertina Cornelia (24) 61

Bex, M.J. (24) 39

Bex, N.J. (24) 100, 126, 127

Bex, not. (24) 82, 83, 98-100

Beyer, Johann (24) 133

Bijls, Wilhelmus (24) 45

Bingers (24) 48

Bischof, Maria Catharina (24) 135

Bischoff, Catharina (24) 133

Biscop, Johannes Gerard (24) 67

Bispelmans, Anna (24) 102

Bisschops, Laurentius (24) 125

Blandin, Emilia (24) 123

Blom, le (24) 63

Blomberg, Christiaan (24) 123

Blomberg, Marritje (24) 123


Bloum, Johann le (24) 62

Bloumers, Joanna (24) 74

Bock, Heinrich Joseph (24) 132, 133

Bock, Joan Joseph (24) 132

Bock, Johann Joseph (24) 133

Bock, Johann Wilhelm (24) 132

Bocken, Andreas (24) 41

Bocken, Anna (24) 124

Boen, in die (24) 86

Boers, Maria Agnes (24) 68

Bohnen, Maria (24) 60

Bollen (24) 58

Bollen, Maria (24) 34, 36

Bollen, Sibilla (24) 55, 95

Bolsius, Henriëtte (24) 103

Bongarts (24) 75

Bonn, Odilia (24) 133

Bono, Carles Alexander Josephe (24) 138

Bonten, Maria Elisabeth (24) 59

Boon, Floor (24) 115

Boosten, Ida (24) 106

Boosten, Mathias Joseph (24) 135

Boosten, Wilhelm (24) 135, 136

Borfelts (24) 44

Bortskens, Joseph Mathijs (24) 65

Bosch, Balbina Josepha (24) 15

Bosch, Claes (24) 131

Bosch, Gijsbert (24) 87

Bosch, Mechtilde (24) 42

Bosch, Nicolaas (24) 129

Bosch, Wolterus (24) 35

Bosch. Willem (24) 129

Boselie, Peer H.M. (24) 89, 112

Boshouwers, Peter (24) 30

Bost, Joanna Maria (24) 134

Bost, Wilhelm (24) 135

Bosten, Catharina Elisabeth (24) 31

Botteliers (24) 44, 45

Bounen, Andries (24) 12

Bousch, Paulus (24) 131

Bouszmans, Peter (24) 30

Bouts, Joannes Michael (24) 19

Bouts, Maria Barbara (24) 17

Bouts, Maria Elisabeth (24) 17

Bouts, Maria Gertrudis (24) 19

Bouts, Michael (24) 19

Bouwels, Thomas (24) 39

Bouwens, Joannes (24) 128

Bouwens, Joannes Wilhelmus (24) 38

Bouwens, Thomas (24) 38, 39

Boyen, Liessel (24) 58

Brandt, Petrus Franciscus (24) 67

Brandts, Petrus Franciscus (24) 91

Brans, Catharina (24) 76

Brassé, W. (24) 41

Brassé, Wil M.H. (24) 27, 45

Brauns (24) 75

Bredenraedt (24) 44

Bredenraedt, Vincentius (24) 41

Brederaet, Maria (24) 43

Breidenraedt, Gerardus (24) 42

Breijdenraadt, Judith (24) 68

Breijdenrath, Jacobus (24) 76

Breijdenrath, Michael (24) 76


Bremen, Theresia (24) 133

Breuer, H. (24) 85

Breurkes, V.W. (24) 12, 15, 30, 72, 103, 130

Brickels, Peter Joseph (24) 111

Briels (24) 22

Brouns, Anna Catharina (24) 83, 84

Brouns, Jan Caspar (24) 83, 84

Brouns, Jan Casper (24) 84

Brouns, Jan Leonard Hubert (24) 83

Brouns, Joanna (24) 43

Brouns, Maria Ida Hubertina (24) 83

Brouns, Pieter (24) 83

Brouwers, Maria Josepha (24) 84

Brouwes (24) 45

Bruggen, Maria (24) 80

Bruggen, Peter (24) 80

Bruggen, Petrus (24) 41, 107

Bruggen, Quirinus (24) 41

Bruggen, Reinerus (24) 41, 80

Bruijninck, Elijsabet (24) 63

Brul, Leonardus (24) 125

Brull, Simon (24) 30

Brüll, Margaretha (24) 133

Bruls (24) 48

Bruls, Joannes (24) 42

Bruls, Lambertus (24) 67

Bruls, Maria (24) 46

Bruls, Reinerus (24) 74

Bruls, Willem (24) 34, 36

Buchanen (24) 48

Bück, Heinrich (24) 133

Bück, Maria (24) 132

Bucken, Maria Elisabeth (24) 46

Buessen, Gerard (24) 59

Buis, Angelique (24) 141

Buisman (24) 73

Buisman, Leendert (24) 82

Buiss (24) 75

Buiss, Joannes (24) 75

Bukken, Maria Elisabeth (24) 46

Burgmeijer, J.J. (24) 122, 140

Busch, Gertrud (24) 133

Busch, Gertrudis (24) 133

Busch, Leonard (24) 133

Busch, Maria (24) 42

Bussen, Ida (24) 18, 40, 59

Bussen, Jan (24) 92

Buys (24) 85

 

Caberg (24) 22

Caberg, Maria Elisabeth (24) 128

Caelen, Arnoldus (24) 74

Caelen, Hubert Willem (24) 32

Caelen, Joannes (24) 74, 75

Caelen, Johannes Marie (24) 32

Caelen, Judith (24) 74

Caelen, Maria (24) 74

Caelen, Maria Gerarda Hubertina (24) 32

Caelen, Michael (24) 74

Caelen, Nicolaus (24) 74. 75

Cajot, Alfred Edouard Joseph (24) 96

Cajot, Germaine Eugénie Pierre Marie (24) 96

Caldenberg (24) 44

Calen, Joannes (24) 16, 74, 75


Calen, Maria (24) 75

Caliass, Johan (24) 87

Cals, Joannes Peter (24) 61

Cals, Lilian Guillaume Antoinette Marie (24) 23

Cals, Maria Hubertina Josephina (24) 61

Cals, Peter Bartholomeus (24) 61

Campo, Laurent à (24) 47

Canes, Joanna (24) 32

Canisius, Leonardus (24) 107

Canisius, Melchor (24) 42

Canisius, Michiel (24) 36

Canisius, Willem (24) 107

Cardinael, Margaretha (24) 78, 111

Cawenberg, Willem (24) 87

Cerfontaine, Maria Elisabeth Hubertina (24) 60

Ceulaertz, Dries (24) 131

Ceulaertz, Peeter (24) 131

Ceulaertz, Thijs (24) 131

Ceulaertz, Willemken (24) 131

Ceulerts, Maria (24) 12, 129

Claahsen, Heinrich (24) 132

Claahsen, Mathias (24) 132

Claeshen, Hennig (24) 132

Claessen, Claes (24) 52, 53

Claessen, Gert (24) 73, 81

Claessen, Helena Barbara (24) 73

Claessen, Ida (24) 52, 94

Claessen, Itgen (24) 51, 52, 54, 58, 94, 139

Claessen, Itten (24) 52

Claessen, Ittgen (24) 53

Claessen, Joannes (24) 42

Claessen, Meijcken (24) 53

Claessen, Meijken (24) 52, 53

Claessens, Gertrudis Gerardus Maria  (24) 125

Claessens, Gritsje (24) 20

Claessens, Johanna Margaretha (24) 20

Claessens, Maria (24) 58

Claessens, Maria Agnes (24) 84

Claessens, Maria Helena (24) 38

Claessens, Maria Josephina (24) 60

Claessens, Nicolaas (24) 59

Claessens, Nicolaas Leonard (24) 59

Claesssen, Jan (24) 92

Classen, Beel (24) 53

Classen, Meijcken (24) 52

Classen, Theodorus (24) 33

Cleijnen, Anna Gertrud (24) 14

Clemens, Maria Anna (24) 61

Clemens, Petrus Mathis (24) 61

Clemens, Pieter Hendricus (24) 61

Cleuters, Joannes (24) 106

Cleven (24) 75

Cloet, J. de (24) 109

Cloitz, Barbara (24) 124

Cloot, Hendrick (24) 131

Cloot, Henricus (24) 129

Cloot, Ulrich (24) 131

Cloots, Bartholomeus (24) 98

Cloots, Henricus (24) 31

Close, B. (24) 108

Close, B.A.Th. (24) 61

Close, Ben (24) 61

Close, Bernardus Arnoldus Theresia (24) 60, 61

Close, Leonard Joseph Alphonse (24) 61


Close, Marie Frederik Lodewijk (24) 61

Close, Marie Louis Alphonse  (24) 61

Cloters, Maria (24) 75

Clotz, Gort (24) 10, 12, 13

Clotz, Gorten (24) 10, 12

Cluters, Maria (24) 75

Clutiens, Thijs (24) 131

Cobben, Catharina (24) 30

Cobben, Emilia Hubertina Maria (24) 59, 60

Cobben, Gerard Leonard (24) 60

Cobben, Jan Jozef (24) 60

Coenegracht (24) 65

Coenen (24) 64

Coenen, Elisabeth (24) 60

Coenjaerdt, Maria Josephina Mechtildis (24) 23

Collaes, Eug. Adr. (24) 122

Collaes, Eugenius Adrianus (24) 118

Collen, Jan (24) 34

Comblenz, Leonard Rainer (24) 132

Comblenz, Reiner (24) 132

Coninx, Gerardus (24) 59

Consten, Leonard (24) 133

Consten, Theresia (24) 133

Coocken, Catharina (24) 54

Cools, Marie José (24) 38

Coppée, Cornelis Hubert (24) 37, 81

Coppée, Maria Ida (24) 37, 81

Coppens, W. (24) 65

Cordewener, Ida (24) 78

Cordeweners (24) 44

Cordeweners, Anna (24) 43

Cordeweners, Dirck (24) 131

Corduweners (24) 44

Cordeweners, Lambertus (24) 78

Cordeweners, Mettel (24) 11, 12

Cordeweners, Nicolaus (24) 43

Cordeweners, Theodorus (24) 42

Cörstgensz, Peter (24) 86

Cort, Jan Baptist de (24) 106

Corten (24) 44

Corten, Albert (24) 41, 74

Corten, Albert Joseph Alfred Marguerite (24) 94, 96

Corten, Cornelia Wilhelmina (24) 95

Corten, Elisabetha (24) 42

Corten, Franciscus Theodorus (24) 95

Corten, Fredericus Leonardus (24) 95

Corten, Joannes (24) 41

Corten, Joannes Wilhelmus (24) 95

Corten, Leonardt (24) 95

Corten, Leonardus (24) 95

Corten, Maria Fredericus Josephus (24) 95

Corten, Maria Sergia (24) 95

Corten, Maria Sijbilla (24) 95

Corten, Maria Theresia (24) 95

Corten, Mechtild (24) 36

Corten, Paul Joseph Eugène Marie (24) 96

Corten, Pieter Ludovicus Hubertus (24) 95

Corten, secr. (24) 55

Corten, Theodorus Joannes (24) 95

Corten, wed. (24) 55

Cortten, Bilken (24) 16

Corvers (24) 44, 45

Corvers, Catharina (24) 43

Corvers, Joannes (24) 43


Corvers, Petrus (24) 43

Corvers, Simon (24) 43

Cörvers (24) 45, 85

Cottaar, Wilhelmina Johanna Maria (24) 32

Cotzhuizen, not. van (24) 46

Coumans (24) 44

Coumans, Elisabeth (24) 106

Coumans, P.J. (24) 32, 45, 92

Coumans, Piet (24) 107

Craens (24) 45

Craens, Leonardus  (24) 43

Crans, Leonardus (24) 106

Creemers, Petronella Susanna Johanna (24) 23

Crekels, Giercken (24) 52, 94

Cremers (24) 44, 45, 109

Cremers, Anna Catharina (24) 16

Cremers, Catharina Elisabeth (24) 59

Cremers, Dohm (24) 59

Cremers, Elisabeth (24) 31

Cremers, Jan (24) 34, 36

Cremers, Joanna Maria (24) 128

Cremers, Laurens (24) 106

Cremers, Maria (24) 16, 136

Cremers, Maria Agnes (24) 68

Cremers, Maria Elisabeth (24) 59

Cremers, Metgen (24) 59

Cremers, Nicolaus (24) 42

Cremers, Peter (24) 33

Crijns, Belken (24) 52

Crijns, Maria (24) 35

Crijns, Maria Christina  (24) 99

Crijns, Querinus (24) 124

Crings, Anna Maria (24) 132

Crombach, Fien (24) 82

Crombach, Gertrud (24) 66

Crombach, Hary (24) 116

Crombach, Maria Josepha (24) 79

Croon, Wilm (24) 87

Crousen, Anna (24) 36

Crousen, Jan (24) 55, 56

Crousen, Joanna (24) 33

Crousen, Joannes (24) 43

Crousen, Sibilla (24) 43

Crousen, Waltherus (24) 43

Crumbach, Hubertine (24) 133

Crumbach, Joh. Nicolaus Joseph (24) 135, 136

Crumbach, Johannes Peter Joseph (24) 136

Crumbach, Johannes Wilhelm (24) 136

Crumbach, Philipp (24) 136

Crumbach, Philipp Joseph Hubert (24) 135

Cruts (24) 55

Cuijpers, Balthasar (24) 124

Cuijpers, Catharina Elisabeth (24) 97

Cuijpers, Chr. (24) 109

Cuijpers, Christiaan (24) 105

Cuijpers, Elisabeth (24) 43

Cuijpers, Johan (24) 46

Cuijpers, Lijsbeth (24) 77

Cuijpers, Maria (24) 97, 124

Cuijpers, Maria Anna (24) 97

Cuijpers, Maria Josephina (24) 127

Cuijpers, Mathias (24) 54

Cuijpers, Mechtildis (24) 97

Cuijpers, Wilhelmus (24) 97


Curvers (24) 44

Curvers, Jan (24) 34

Custers (24) 44

Custers, Aegidius (24) 41, 61

Custers, Anna (24) 53

Custers, Catharina (24) 51, 53

Custers, Elisabeth (24) 91, 92, 140

Custers, Enken (24) 16m 53

Custers, Gelis (24) 53

Custers, Joannes Werner (24) 125

Custers, Lisken (24) 53

Custers, Maria (24) 54

Custers, Maria Agnes (24) 61

Custers, Maria Catharina (24) 125

Custers, Maria Ida (24) 125

Custers, Petrus (24) 54

Custers, Petrus Paulus (24) 61

Custers, Reinerus (24) 125

Custers, Stas (24) 53, 58

Custers, Trijneken (24) 53, 54

Custers, Trijnen (24) 51, 52

Custers, Wilhelmus (24) 53

Cüsters, Johann Peter (24) 132

Cüsters, Simon (24) 132

 

Daelmans, Mathias (24) 101

Daelmans, Mechtildis (24) 101

Daemen, Conradus (24) 80

Daemen, Herman (24) 36

Daemen, Hermen (24) 36

Daemen, Joannes (24) 43

Daemen, Mechtildis (24) 111

Daemen, Odilia (24) 32