Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

INHOUDS OPGAVE EN NAMENREGISTER HAMERS BULLETIN JAARGANG 25(2009)

 

*       Inhoudsopgave

*       Alfabetisch Lexicografische index op voornamen Haamers, Hahmers, Hamers, Hammers

*       Alfabetisch Lexicografische index op namen met onbekende familienaam

*       Alfabetisch Lexicografische index op familienamen

 

Algemeen

 Het Hamers Bulletin kan op de volgende plaatsen worden geraadpleegd:

 

Middels de standaard zoek-optie van uw browser kunt u op zoek gaan naar een (voor)naam

 

Toelichting  op het gebruik van de registers

In de registers zijn zowel voor- als achternamen alfabetisch-lexicografisch opgenomen.

De ij staat op de sorteringsplaats i en daarna de j, de y dus tussen de x en de z.

 

’Hamers’-voornamen

 

a. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de namen Haamers, Haemers, Hahmers, Hamers en Hammers.

b.  De voornamen (roepnamen) zijn exact opgenomen, zoals deze op de betreffende pagina's voorkomen.

c.  Indien hierbij geb./ged., ondertr./tr. en overl./begr. vermeld staat, dan is enkel het geboortejaar opgenomen, bijvoorbeeld (*1889).

d.  Indien in de 16de en 17de eeuw geen geboortejaar wordt gegeven, dan is deze bij benadering vermeld, bijvoorbeeld (*1580).

e.  Indien op de pagina alleen ondertr./tr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (¥1742).

f.   Indien op de pagina alleen het overl./begr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (†1772).

g.  Indien geen van de voorgaande jaartallen op de pagina wordt genoemd, dus enkel de vermelding van een naamdrager in een bepaald jaar, dan is dit jaartal als vermelding opgenomen, bijvoorbeeld (v1744).

h.  De volgorde van de jaartallen bij elke persoon is doorgaans (*), (v), (¥) en (†).

 

Overige familie- en voornamen

 

a.  Voorvoegsels de, van, van de enz. zijn opgenomen na de familienaam en voornaam.

b.  In verschillende gevallen zijn de namen waarin een ij of y, opgenomen onder beide of een van beide, waarbij de ij op de volgorde staat als i gevolgd door j.

c.     Van een aantal personen waarvan de familienaam niet genoemd is op de pagina, zijn deze personen onder hun of haar voornamen opgenomen. Deze onvolledige lijst staat afgedrukt voor het register van familienamen.

 

 

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 25 (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag jaarvergadering 18 april 2009 te Hoensbroek

 

 

(25) 129

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van ons tijdschrift en onze vereniging

 

 

(25) 161

 

 

 

 

 

 

Redactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe rubriek - Klassenfoto's

 

 

(25) 48

 

Stam- en afstammingsreeksen

 

 

(25) 60

 

Addenda et corrigenda

 

 

(25) 51, 138

 

Wat staat (ons) te wachten

 

 

(25) 79

 

Nog twee afleveringen

 

 

(25) 94

 

Rectificatie

 

 

(25) 138

 

Te veel kopij

 

 

(25) 138

 

Nog één aflevering

 

 

(25) 138

 

Afscheid

 

 

(25) 139

 

 

 

 

 

 

Ledenbestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

(25) 26, 52, 94, 138

 

 

 

 

 

 

Archivalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechterlijke protocollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers in de Ellis Island Passengers Arrival Records (1892-1924)

 

 

(25) 86

 

Een paar digitale bronnen omtrent Sittardse inwoners in de 18de eeuw

 

 

(25) 133

 

 

 

 

 

 

Parochianen en lidmaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers in parochie Marienberg (D) van 1655-1750

 

 

(25) 37

 

Ook Ham(m)er(s) in de parochie Laurenzberg bij Eschweiler (D)

 

 

(25) 78

 

 

 

 

 

 

Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden naamdragers in de Verenigde Staten (1902-2006)

 

 

(25) 24

 

Overlijdensberichten 2008 en 2009

 

 

(25) 49, 176

 

Overleden naamdragers in 2007

 

 

(25) 68

 

Een lijst van overledenen (uit het grensgebied) op internet

 

 

(25) 128

 

 

 

 

 

 

Memories van Successie

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Bezittingen te Guttecoven, Limbricht en Susteren

 

 

(25) 8

AG

Willem Hamers bezat bij overlijden in 1861 bezittingen te Maastricht,  Neerbeek en Bunde (N.A. Hamers)

 

 

(25) 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nalatenschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

Willem Hamers bezat bij overlijden in 1861 bezittingen te Maastricht,  Neerbeek en Bunde (N.A. Hamers)

 

 

(25) 18

 

 

 

 

 

 

Huwelijksdispensaties

 

 

 

 

 

 

 

 

?

De huwelijksdispensatie uit 1767 van Joannes Hamers en Catharina Kuckelkorn (N.A. Hamers)

 

 

(25) 63

 

 

 

 

 

 

Bid- en gedachtenisprentjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidprentje Lolkien Sjoeds de Boer

 

 

(25) 150

 

Bidprentjes (26) en (27)

 

 

(25) 22, 175

 

 

 

 

 

 

Stammen

 

 

 

 

 

 

 

 

E

De Stadbroek-stam met enige generaties opgevoerd; het nu Overhoven-stam

 

 

(25) 105

AI

De Stadbroek-stam met enige generaties opgevoerd; het nu Overhoven-stam

 

 

(25) 105

BO

Een nieuwe stam: Odeur-Vechmaal-stam (N.A. Hamers)

 

 

(25) 19

BS

De Prümmeren-stam (N.A. Hamers)

 

 

(25) 40

BT

De Ophoven-Kessenich-stam

 

 

(25) 135

 

 

 

 

 

 

Stam- en Afstammingsreeksen

 

 

(25) 144

 

 

 

 

 

 

Albert Joseph Alfred Marguerite Corten (*1926)

stam J en U

lid   24

(25) 103

 

Robert Cornelis Hamers (*1931)

stam Z

lid   98

(25) 144

 

Cécile Wilhelmine Irmgard Eijdems (*1965)

stam C

lid 176

(25) 59

 

Arnold Johan Leo Foortjes (*1938)

stam Y en AW

lid 237

(25) 146

 

Charles Marie Hubert Hensgens (*1965)

stam B en C

lid 245

(25) 19

 

Matheus Gerardus Hubertus Ortmans (*1939)

stam K en AZ

lid 247

(25) 61

 

Maria Gerarda Hubertina Caelen (*1958)

stam L en Q

lid 251

(25) 30, 80

 

 

stam D en J

lid 251

(25) 167, 168

 

 

stam AP en BA

lid 251

(25) 169, 170

 

 

stam BB en BD

lid 251

(25) 171

 

Leonardus Augustinus Maria van Kan (*1954)

stam V

lid 254

(25) 32

 

Hubertus Franciscus Theodorus Hamers (*1950)

stam E

lid 259

(25) 43

 

Olaf Wilhelmus Johanna Haemers (*1971)

stam H en I

lid 260

(25) 82

 

Josef Hamers (*1948)

stam H

lid 262

(25) 148

 

Winand Gerdi Hamers (*1935)

stam E

lid 264

(25) 10

 

Josephine Maria Theresia Daniels (*1958)

stam E

lid 265

(25) 105

 

Johannes Maria Hubertus Huntjens (*1943)

stam D

lid 266

(25) 101

 

Hendrik Hamers (*1945)

stam G

lid 267

(25) 149

 

Helena Wilhelmina Maria Hamers (*1949)

stam H

lid 268

(25) 44

 

Franciscus L. (*19..)

stam G

lid 269

(25) 150

 

Peter Johannes Jacobus Hamers (*1933)

stam E

lid 270

(25) 124

 

Joseph Jean Hamers (*1948)

stam L

lid 272

(25) 126

 

 

 

 

 

 

Kwartierstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Kwartierstaat Coenraad Cornelis Maria Hamers (*1946)

 

 

(25) 97

A

Hamers in kwartierstaten (27)

 

 

(25) 85

G

Hamers in kwartierstaten (25)

 

 

(25) 9

J

Hamers in kwartierstaten (27)

 

 

(25) 85

K

Hamers in kwartierstaten (27)

 

 

(25) 85

AC

Hamers in kwartierstaten (26)

 

 

(25) 160

BC

Hamers in kwartierstaten (27)

 

 

(25) 85

BO

Hamers in kwartierstaten (27)

 

 

(25) 85

BT

Hamers in kwartierstaten (27)

 

 

(25) 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Kirchner - Botti - Hamers (N.A. Hamers)

 

 

(25) 88

A

De voornaam Coen in de Brunssum-stam, Beverwijk-tak, en de families Hamers en Post (C.C.M. Hamers)

 

 

(25) 95, 177

A

De marskramers Hamers verkochten naalden uit Aken (N.A. Hamers)

 

 

(25) 153

A

Viervoudige moordaanslag in Velsen 12 april 1913 (C.C.M. Hamers)

 

 

(25) 158

A

Verre verwantschap tussen echtelieden in Sneek met voorouders uit Brunssum en hun enige zoon trouwt ook weer met een afstammelinge uit Limburg (N.A. Hamers)

 

 

(25) 162

D

Te Ulestraten werd in 1936 wel heel raar met namen omgesprongen (N.A. Hamers)

 

 

(25) 33

D

Een tachtig jaar oude foto uit de Munstergeleen-stam (N.A. Hamers)

 

 

(25) 132

D

Eeen huis op de Oude Markt te Sittard

 

 

(25) 140

E

Draagt het 'Lagerhebebuch' van 1717 bij aan de kennis van onze geslachten Hamers (N.A. Hamers)

 

 

(25) 53

 

     

 

 

 

E

De Sittardse burgermeestersfamilie Hamers nog eens op een rij; de Stadbroek-stam aangekoppeld (René Lauwers)

 

 

(25) 107

 

 

 

 

 

G

Sporen van de Hoengen-stam op een deurpost in Guttekoven (W.H.Brassé)

 

 

(25) 1

G

De 'Einwhoneren' van het pand te Guttecoven (N.A. Hamers)

 

 

(25) 2

G

Nogmaals de 'Einwhoneren' van het pand te Guttecoven (N.A. Hamers)

 

 

(25) 42

I

Een overlijdensbericht

 

 

(25) 35

I

Begeesterde zuster Gondulpha haar familieleden?

 

 

(25) 69

J

Nog een paar verbonden aan de mijnen (N.A. Hamers)

 

 

(25) 14

J

Leonardus Hamers (*1761), halbwinner op de Graetheide (N.A. Hamers)

 

 

(25) 114

K

Achener Nadeln van Cornelius Chorus (B.H.R.M. Chorus)

 

 

(25) 153

L

Claes Hamers (*1705) betrokken bij een ruzie te Terstraten (H.W.E. Luijten)

 

 

(25) 27

Q

Gouden mijnwerktuigen en de mijnbeambte W.J. Hamers (N.A. Hamers)

 

 

(25) 12

Q

Nog een paar verbonden aan de Mijnen (N.A. Hamers)

 

 

(25) 14

AC

Is Catharina Hamers (x 1721 Leonardus Vreuls) geen dochter van het echtpaar Hamers-Geissen (V.W. Breurkes)

 

 

 

AD

Is Catharina Hamers (x 1721 Leonardus Vreils) geen dochter van het echtpaar Hamers-Geissen? (V.W. Breurkes)

 

 

(25) 151

AG

Achener Nadeln van Cornelius Chorus (B.H.R.M. Chorus)

 

 

(25) 153

AI

Draagt het 'Lagerhebebuch' van 1717 bij aan de kennis van onze geslachten Hamers/ (N.A. Hamers)

 

 

(25) 53

AI

De Sittardse Burgermeestersfamilie Hamers nog een op een rij; de Stadbroek-stam aangekoppeld (René Lauwers)

 

 

(25) 107

AJ

Draagt het 'Lagerhebebuch' van 1717 bij aan de kennis van onze  geslachten Hamers? (N.A. Hamers)

 

 

(25) 53

AJ

Enige naamgenoten met de naam Rutger (2) (N.A. Hamers)

 

 

(25) 172

AX

Waarom deed Herman Hamers uit 's-Hertogenbosch om 1671 opgave van  zijn bezittingen in Sittard? (Redactie)

 

 

(25) 177

AX

De Sittardse Burgermeestersfamilie Hamers nog een op een rij; de Stadbroek-stam aangekoppeld (René Lauwers)

 

 

(25) 107

BI

Draagt het 'Lagerhebebuch' van 1717 bij aan de kennis van onze geslachten Hamers? (N.A. Hamers)

 

 

(25) 53

BS

Derick Hamers te Dremmen en Prümmeren en zijn nazaten (N.A. Hamers)

 

 

(25) 40

BS

Aanvullingen en correctie op Derick Hamers te Dremmen en Prümmeren en zijn nazaten (V.W. Breurkes)

 

 

(25 122

 

 

 

 

 

 

Onbekende stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvulling op 'Wie is Lemmen Hamers (*vóór 1600)' (V.W. Breurkes)

 

 

(25) 14

 

Gheyl Hamers, vermeld in 1567 (Redactie)

 

 

(25) 46

 

Wie is Maria Margaretha Hamers (*1674) uit Frelenberg (D) (V.W. Breurkes)

 

 

(25) 75

 

Helgenborn-Hamers

 

 

(25) 85

 

Clais, de zoon van Derich Haemers te Kerkrade in de 15de eeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

BN

Het nichtje van de heilige pater Karel Houben (N.A. Hamers)

 

 

(25) 16

 

Achener Nadeln van Cornelius Chorus (B.H.R.M. Chorus)

 

 

(25) 153

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

 

(25) 25, 52, 93, 136, 179

 

Overleden naamdragers in de Verenigde Staten

 

 

(25) 24

 

Klassenfoto's met naamdragers Hamers, Haemers en  Haamers (1, 2, 3 en 4) (Ch.M.H. Hensgens)

 

 

(25) 48, 74, 113, 156

 

 

 

 

 

 

25 jaar geleden (6, 7, 8 en 9) (N.A. Hamers)

 

 

(25) 50, 73, 131, 178

 

Nogmaals Gendalim 6 en GenLias (N.A. Hamers)

 

 

(25) 51

 

Index LTvG

 

 

(25) 51

 

Familieband.nl

 

 

(25) 91

 

Oproep genetische genealogie (T. Versélewel de Witt Hamer)

 

 

(25) 156

 

De Belgisch-Limburgse DVD

 

 

(25) 92

 

Uit Limburg afkomstige Hamers en de VOC (N.A. Hamers)

 

 

(25) 121

 

Stichting in oprichting (Fred Vroomen)

 

 

(25) 130

 

Drukkerij Hamers te Sittard

 

 

(25) 136

 

 

 

 

 

 

Personalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorten

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Gael en Luca, zoons van Petrus Johannes Antonius Hamers en Adriana Theresita Videl

 

 

(25) 180

A

Coen, zn. van Coen Hamers en Jolijn Bos

 

 

(25) 180

BN

Julie Guillemine Françoise Margaretha, dr. van Raymond Hamers en Petra van Os

 

 

(25) 41

 

 

 

 

 

 

Huwelijken en jubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouden huwelijk Theo Bekkers en José Hamers

 

 

(25) 180

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hamers-Andrieu, Zilveren insigne Zonnebloem

 

 

(25) 137

 

Mariët Haemers-Leufkens, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

 

(25) 137

 

Coen (III) Hamers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

 

(25) 137

 

Jan Willem Koten, Zilveren draagspeld NGV

 

 

(25) 180

 

Sjef Hamers, defensievrijwilliger van het jaar

 

 

(25) 39

 

 

 

 

 

 

Overleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam Martha Hubertina Hamers (N.A. Hamers)

 

 

(25) 51

 

In Memoriam Hub Hamers uit Epen (N.A. Hamers)

 

 

(25) 93, 138

 

 

 

 

 

 

Literatuur

 

 

(25) 138

 

 

 

 

 

 

Het Lagerhebebuch 1717 (N.A. Hamers)

 

 

(25) 47

 

LIEKE BOUWMANS-WILLEMS, Twee paters Montfortanen

 

 

(25) 51

 

Genealogie Kreukels

 

 

(25) 51

 

Boeken en artikelen betreffende Sittard (René Lauwers)

 

 

(25) 111

 

THIJS VAN VUGT, Fabrieken van Regout en het Boschstraatkwartier, in Jaarboek CBG 2009

 

 

(25) 164

 

HAROLD GRETER, 300 jaar familiegeschiedenis vastgelegd, 'Caris', genealogie van een Midden-Limburgs geslacht, Maastricht 2009 (N.A. Hamers)

 

 

(25) 165

 

De dood ingeprent - Huldeblijk voor L.W. Trompenaars, collectioneur. 2009  (N.A. Hamers)

 

 

(25) 165

 

RAYMOND DRIESSEN, Emund van Oeteren, Caninick tot Thorn (ca. 1580-1634). Leven langs de Maas in de 16de, 17de en 18de eeuw. Een tijdsbeeld, z.p. 2009 (N.A. Hamers)+B207

 

 

(25) 166

 

Back to top

 

 

NAAMDRAGERS HAAMERS, HAEMERS, HAMERS en HAMMERS

 

A. (v2009) (25) 129

Achiel (*1876) (25) 87

Achille (*1874) (25) 88

Ad (*1934) (25) 175

Ad (*1946) (25) 176

Ad (v2008) (25) 49

Adam (*1895) (25) 23

Adelheid (*1670) (25) 77

Adolf (*1670) (25) 111, 112

Adolf (v1717) (25) 53-55

Adolf (¥1700) (25) 56, 57

Adolph (*1649) (25) 77

Adolphus (*1669) (25) 76, 77

Adolphus (v1622) (25) 76, 77

Adrian (*1902) (25) 24

Adriana Catharina (*1934) (25) 49

Adriana Maria (*1876) (25) 9

Adrianus (*1870) (25) 9

Adrianus (*1872) (25) 9

Adrianus (*1881) (25) 9

Aelken (¥1676) (25) 134

Agatha (*1617) (25) 57

Agens (¥1698) (25) 58

Agnes (*1668) (25) 20

Agnes (*1909) (25) 22

Agnes (¥1677) (25) 37

Agnetis (v1678 (25) 38

Agnietje (*1778) (25) 162, 163

Aldegondis (*1668) (25) 173, 174

Aleidis (¥1676) (25) 134, 135

Aleidis = Schuggen (25) 172

Alexander (*1776) (25) 148

Aleth (*1668) (25) 173

Alexis Maria Otto (*1885) (25) 155

Alfons (*1887) (25) 23

Alida Adriana Elisabeth (*1887) (25) 87

Alida Adriana Elisabeth (*1888) (25) 88

Allen (v1984) (25) 50

Alphons (*1932) (25) 176

Alphons Maria (*1906) (25) 22

Alphons Marie (*1882) (25) 155

Alphonsus (v1622) (25) 76

An (*1925) (25) 175

An (*1926) (25) 175

André (†1820) (25) 131

Andreas (v1638) (25) 171

Andreas Hubert Dominicus (*1861) (25) 84

Anna (†1627) (25) 122, 123

Anna (†1664) (25) 40

Anna (†1727) (25) 40

Anna (*1630) (25) 172

Anna (*1631) (25) 77

Anna (*1669) (25) 77

Anna (*1673) (25) 76, 77

Anna (*1678) (25) 134

Anna (*1679) (25) 134

Anna (*1703) (25) 37

Anna (*1788) (25) 164

Anna (*1805) (25) 19


Anna (*1884) (25) 88

Anna (*1899) (25) 88

Anna (v1636) (25) 105, 108

Anna (v1650) (25) 77

Anna (v1659) (25) 109

Anna Adelheid (†1755) (25) 173

Anna Catharina (*1738) (25) 38, 146

Anna Catharina (*1842) (25) 19

Anna Catharina (*1899) (25) 34, 102

Anna Catharina (v1878) (25) 51

Anna Christina (*1899) (25) 132, 133

Anna Cornelia (*1868) (25) 9

Anna Cornelia (*1872) (25) 9

Anna Cornelia (*1877) (25) 9

Anna Elisabeth (¥1700) (25) 56

Anna Emerentiana (*1690) (25) 174

Anna Gertrud (*1724) (25) 160

Anna Gertrud (*1887) (25) 31

Anna Gertrudis (*1743) (25) 3, 5

Anna Hubertina Philomena Maria (*1932) (25) 73

Anna Judith (v1761) (25) 114

Anna Maria (25) 73

Anna Maria (*1788) (25) 164

Anna Maria (*1859) (25) 22

Anna Maria (*1867) (25) 9

Anna Maria (*1890) (25) 24

Anna Maria (*1892) (25) 34, 133

Anna Maria (*1920) (25) 23

Anna Maria (*1939) (25) 23

Anna Maria (v1776) (25) 148

Anna Maria Catharina (*1919) (25) 49

Anna Maria Christina (*1896) (25) 34

Anna Maria Gertrudis (*1921) (25) 68

Anna Maria Josepha (*1796) (25) 51

Anna Maria Josepha (*1808) (25) 23

Anna Mechtildis (*1788) (25) 164

Anna Mina (*1905) (25) 34, 133

Anna op gen Orth (25) 110

Anna Philomena (*1849 (25) 19, 175

Anna Philomena (v1924) (25) 102

Annie (*1927) (25) 176

Annie (*1928) (25) 24

Annie (*1933) (25) 176

Anny (†2008) (25) 49

Anny (*1927) (25) 175

Ans (*1950) (25) 23

Antonie (*1763) (25) 9

Antonie (*1831) (25) 9

Antonius (*1763) (25) 3, 149

Archibald (*1908) (25) 87, 88

Archie (*1888) (25) 87

Archie (*1900) (25) 178

Archie Laurens (*1911) (25) 24

Armin (v2009) (25) 94

Arnold (*1776) (25) 20

Arnoldine (*1922) (25) 23

Arnoldus (*1636) (25) 76, 77

Arnoldus (*1675) (25) 20, 61

Arnoldus (*18..) (25) 178

Arnoldus (v1660) (25) 78

Arnoldus (v1695) (25) 146

Arnoldus (¥1649) (25) 61

Arnoldus Constantinus (*1838) (25) 16

 


B.J.M. (v2009) (25) 93

Balthasar (*1709) (25) 83

Baltus (*1709) (25) 83

Barbara (*1909) (25) 22

Bartholomeus (*1686) (25) 78

Bastiaan Caspar (*1867) (25) 23

Beelken (*1627) (25) 169

Ben (25) 95

Bernard (*1845) (25) 72

Bernard (v2008) (25) 51

Bernard Joseph (*1724) (25) 145

Bernardus (*1709) (25) 79

Bilken (*1623) (25) 103, 168

Bilken (*1631) (25) 172

Bill (*1638) (25) 171

C.C.M. (*1946) (25) 101, 160, 177

C.J. (*1937) (25) 176

Carel (*1778) (25) 2, 7

Carina (*1961) (25) 23

Carl (*1778) (25) 4

Carmen Margaretha Josephina (*1917) (25) 86

Carolina Gertrudis (*1884) (25) 175

Caroline (*1884) (25) 175

Caroline M. (*1896) (25) 24

Carolus (*1708) (25) 3, 5, 9, 149

Carolus (*1778) (25) 4

Carolus Gerardus (*17..) (25) 165

Caspar (*1680) (25) 37

Caspar (*1913) (25) 24

Caspar Joseph (*1933) (25) 39

Caspar Peter (*1864) (25) 22

Catharina (†1637) (25) 105, 107

Catharina (†1694) (25) 39

Catharina (†1699) (25) 39

Catharina (†1709) (25) 39

Catharina (†1725) (25) 39

Catharina (†1757) (25) 39

Catharina (*1622) (25) 77

Catharina (*1650) (25) 75

Catharina (*1671) (25) 173

Catharina (*1697) (25) 151, 152

Catharina (*1698) (25) 151, 152

Catharina (*1767) (25) 68

Catharina (v1600) (25) 14, 15

Catharina (v1653) (25) 110

Catharina (v1663) (25) 73

Catharina (v1664) (25) 38

Catharina (v1671) (25) 37

Catharina (v1685) (25) 15

Catharina (v1688) (25) 79

Catharina (v1708) (25) 173

Catharina (v1709) (25) 79

Catharina (v1720) (25) 83

Catharina (v1806) (25) 135

Catharina (¥1677) (25) 123

Catharina (¥1721) (25) 151

Catharina (¥1730) (25) 38

Catharina (¥1757) (25) 64, 66

Catharina Agnes (*1661) (25) 109

Catharina Elisabeth (*1749) (25) 115

Catharina Elisabeth (*1812) (25) 4-7

Catharina Margaretha (*1677) (25) 110, 111

Catharina Margaretha (¥1709) (25) 47

Catharina Margaretha Antonia (*1921) (25) 68


Catharina Mechtildis (*1804) (25) 4-7

Catharina Sophia (*1695) (25) 58

Catharina Sophia (v1714) (25) 174

Catharine Elisabeth (*1812) (25) 5

Cecil R. (*1929) (25) 24

Charles (*1778) (25) 2

Charles (*1887) (25) 87, 88

Charles (*1952) (25) 24

Charles T(heodor) (v1911) (25) 24

Charles Theodore (*1887) (25) 87

Chef (*1932) (25) 176

Christianus (*1688) (25) 78

Christina (*1663) (25) 172

Christina (*1819) (25) 4

Cis (v2009) (25) 137

Claes (25) 124

Claes (*1647) (25) 126

Claes (*1705) (25) 27-30

Claes (v1690) (25) 170

Claes (¥1580) (25) 105, 107

Clais (v1481) (25) 155

Class (25) 112

Class (v1616) (25) 108

Coen (*1882) (25) 158

Coen (*1946) (25) 101,129, 130, 131, 137, 160, 177

Coen (*2009) (25) 177, 180

Coen (v2009) (25) 94

Coen, junior (25) 95

Coen, senior (25) 95

Coenraad Cornelis (*1882) (25) 95-97, 100, 158, 177

Coenraad Cornelis (*1919) (25) 68, 97, 100

Coenraad Cornelis (*1976) (25) 100, 101

Coenraad Cornelis Franciscus (*1954) (25) 95

Coenraad Cornelis Johannes Bernardus (*1942) (25) 95

Coenraad Cornelis Maria (*1946) (25) 95, 97, 100, 137

Coenraad Johannes Petrus (*1972) (25) 101

Coenraad Theodorus (*1879) (25) 96

Coentje (25) 95

Constant (*1838) (25) 23

Cora (*1888) (25) 87, 88

Corneel (v1603) (25) 73

Cornelia (*1592) (25) 105, 107

Cornelia (*1676) (25) 77

Cornelia (*1883) (25) 23

Cornelia (v1643) (25) 80, 126

Cornelius (*1677) (25) 77

 

Daniel M. (*1920) (25) 24

Dederich (v1646) (25) 78

Dederich (v1665) (25) 123

Derich (v1481) (25) 155

Derick (v) (25) 122

Derick (v1667) (25) 40

Desi (*1991) (25) 52

Desi Josina Alexandra (*1991) (25) 52

Detterich (v1646) (25) 78

Dingeman (*1836) (25) 9, 149

Dirck (*16..) (25) 167

Dirck (v1740) (25) 65

Donald (*1922) (25) 24

Dorothea Helena (*1902) (25) 159

Drees (v1627) (25) 169

Drees (v1838) (25) 171

Elijzabeth (*1657) (25) 109


Elisa (*1876) (25) 22

Elisa Maria Josephina Gerarda (*1932) (25) 22

Elisabeth (25) 111

Elisabeth (*1693) (25) 112

Elisabeth (*1817) (25) 73

Elisabeth (1667) (25) 59

Elisabeth (v16..) (25) 178

Elisabeth (v1636) (25) 105, 108

Elisabeth (v1650) (25) 167

Elisabeth (v1670) (25) 38

Elisabeth (v1672) (25) 37

Elisabeth (v1683) (25) 112

Elisabeth (v1690) (25) 56, 112

Elisabeth (v1782) (25) 102

Elisabeth (v1806) (25) 135

Elisabeth (¥1635) (25) 170

Elisabeth (¥1649) (25) 112

Elisabeth (¥1667) (25) 37

Elisabetha (†1725) (25) 39

Elisabetha (v1678) (25) 38

Elisabetha (v1682) (25) 78

Elise (*1911) (25) 23

Elizabeth (†1830) (25) 135

Elizabeth (*1876) (25) 175

Els (*1934) (25) 175

Emerentiana (*1690) (25) 58, 174

Emile Willem Hubert (*1886) (25) 155

Emilie (*1880) (25) 88

Emily (*1886) (25) 24

Emma (*1855) (25) 87

Emond (*1590) (25) 82

Erna (*1892) (25) 88

Estelle (v2009) (25) 26

Eustachius (*1600) (25) 172

Eustachius (v1626) (25) 169

Eustachius Rutgerus (*1665) (25) 173

Eustachius Willem (v1700) (25) 172

Eva (v1704) (25) 79

 

F (*1870) (25) 178

F.F.C.E. (*1870) (25) 178

F.L. (25) 60

F.L. (*1853) (25) 178

F.L.G. (*1963) (25) 60

Ferdinandus (*1762) (25) 67

Ferdinandus (*1782) (25) 64

Fina (*1907) (25) 133

Fini (*1922) (25) 22

Francien (*1963) (25) 49

Francisca Maria (*1923) (25) 68

Franciscus (*1782) (25) 150

Franciscus (v1773) (25) 67

Franciscus Hubertus (¥1887) (25) 50

Franciscus L. (195.) (25) 150

Franciscus Leonardus Gerardus (*1963) (25) 59, 60

Franciscus Wilhelmus (25) 145

Francois (*1968) (25) 22

Francois (*1996) (25) 179

Frank (*1955) (25) 25

Frank (*1963) (25) 60

Frans (*1853) (25) 163

Frans (*1933) (25) 24

Frans Hubert (*1862) (25) 45

Frans Willem Hubert (*1911) (25) 93, 175, 176


Frans Willem Hubert (*1913) (25) 23

Franz (*1854) (25) 24

Fredericus (*1797) (25) 9

Fredericus (*1797) (25) 149

Frederik (*1859) (25) 9

Frederik (*1864) (25) 9, 149

Frederik (*1868) (25) 9

Frederik Maria (*1946) (25) 68

Frederikus Lambertus (*1923) (25) 150

Fried (*1893) (25) 34

Frieda (*1908) (25) 87, 88

Friederich (*1872) (25) 88

Friedrich (*1873) (25) 88

Frits (*1893) (25) 133, 175

Frits (v2008) (25) 49

 

Gael (*2009) (25) 180

Geel (v1631) (25) 172

Geerhardus (v1765) (25) 121

Geertruij (*1841) (25) 9, 10

Gehardis (*1676) (25) 37

Gemmy (*1942) (25) 175, 176

Genoveva (*1857) (25) 19

Georg H. (*1878) (25)  87

Ger (v2009) (25) 130

Gerard (*1736) (25) 3, 5, 6

Gerard (*1774) (25) 141, 144

Gerard (*1917) (25) 176

Gerard (*1928) (25) 22

Gerard Hubert (*1833) (25) 11, 106

Gerard Joseph (*1821) (25) 31

Gerard Jozef (*1917) (25) 14

Gérard (*1925) (25) 22

Gerardus (†1702) (25) 41

Gerardus (†1764) (25) 9

Gerardus (*1611) (25) 80, 126

Gerardus (*1642) (25) 101

Gerardus (*1702) (25) 134

Gerardus (*1715) (25) 101

Gerardus (*1736) (25) 3, 4

Gerardus (*1742) (25) 121

Gerardus (*1774) (25) 143

Gerardus (v1745) (25) 30

Gerardus (v1817) (25) 165

Gerardus (¥1705) (25) 149

Gerardus Andreas (*1736) (25) 2, 3

Gerardus Henricus (*1736) (25) 3

Gercken (*1611) (25) 126

Gerda (v1965) (25) 156

Gerdt (v1722) (25) 144

Gerhard (*1914) (25) 24

Gerhard (v1653) (25) 123

Gerhard (v1660) (25) 40

Gerhardis (*1676) (25) 37

Gerry (*1926) (25) 22

Gertrud (*1866) (25) 23

Gertruda (*1875) (25) 24

Gertruda Maria (*1887) (25) 31

Gertrude (*1888) (25) 24

Gertrude (v1677) (25) 38

Gertrude (v1682) (25) 37

Gertrude (v1741) (25) 38

Gertrudis (25) 123

Gertrudis (*1621) (25) 77


Gertrudis (*1665) (25) 109

Gertrudis (*1667) (25) 109

Gertrudis (*1743) (25) 3

Gertrudis (*1749) (25) 7

Gertrudis (*1855) (25) 22

Gertrudis (v1698) (25) 79

Gertrudis (v1700) (25) 123

Gertrudis (v1755) (25) 151

Gertruid (¥1677) (25) 37

Gets (†1714) (25) 39

Gheyl (v1567) (25) 46

Ghiell (¥1555) (25) 46

Giel (v1717) (25) 56

Giell (v1717) (25) 53, 54, 56, 57

Gilles (v1567) (25) 46

Gillis Joseph Hubert (*1875) (25) 36

Gina (*1897) (25) 24

Godefridus (†1784) (25) 39

Godefridus (v1739) (25) 151, 152

Godefridus Johannes (v1765) (25) 135

Godfried (25) 33

Gordon L. (*1936) (25) 24

Goswinus (v1700) (25) 79

Goswinus (¥1638) (25) 146

Gré (*1915) (25) 177

Guilielmus (*1653) (25) 109

Guilielmus (v16??) (25) 85

Guilielmus (v1677) (25) 167, 170

Guilielmus (v1764) (25) 19

Guilielmus (¥1640) (25) 101

Guillaume (*1808) (25) 127

Guillaume (*1810) (25) 19

Guillaume (*1901) (25) 24

Guillaume (*1930) (25) 22

Guillemine (*1922) (25 ) 22

Guillielmus (v1640) (25) 56

Guillielmus (v1650) (25) 41

Guus (v2009) (25) 129

 

H. (25) 60

H.F.T. (25) 44

H.J. (*1907) (25) 69

H.J.H. (v1961) (25) 73

Hans (*1928) (25) 49

Hans (v1954) (25) 74

Harie (*1912) (25) 175

Harie (v2008) (25) 49

Harry (*1898) (25) 24

Hein (*1915) (25) 49

Hein (*1925) (25) 22

Hein (v2009) (25) 137

Helena (†1784) (25) 39

Helena (*1719) (25) 146

Helena (*1840) (25) 69

Helena (*1878) (25) 16, 17

Helena (*1888) (25) 23

Helena (v1710) (25) 47

Helena (v1758) (25) 83

Helena (¥1585) (25) 171

Helena (¥1744) (25) 38

Helena Elisabeth Chr. (*1860) (25) 19

Helena Elisabeth Clementina (*1860) (25) 175

Helena Maria (*18..) (25) 178

Helena Maria (*1919) (25) 159


Helena Wilhelmina Maria (*1949) (25) 44, 45

Hendricus (*1814) (25) 43, 125

Hendrik (*1756) (25) 88, 90, 178

Hendrik (*1880) (25) 148

Hendrik (*1945) (25) 149, 150

Hendrik Joseph (*1842) (25) 72

Hendrik Joseph (*1912) (25) 41

Hendrikus (*1837) (25) 50

Hendrikus Frederikus (*1897) (25) 150

Hendrikus Jacobus (*1882) (25) 44

Hendrikus Joseph (*1842) (25) 70

Henk (v2006) (25) 49

Henk L. (*1917) (25) 49

Henny (v2008) (25) 49

Henrica Elisabeth (*1707) (25) 79

Henricus (†1699) (25) 39

Henricus (†1736) (25) 39

Henricus (*1610) (25) 19, 59

Henricus (*1625) (25) 61

Henricus (*1685) (25) 78

Henricus (*1753) (25) 3

Henricus (v1697) (25) 38

Henricus (v1734) (25) 38

Henricus (v1814) (25) 4

Henricus (¥1672) (25) 37, 146

Henricus Franciscus Cornelis (*1926) (25) 68

Henriette (v1835) (25) 73

Henriëtte Hubert Gerarda (*1938) (25) 22

Henry (*1877) (25) 88

Henry (*1882) (25) 87

Herbert (*1938) (25) 23

Herman (*1904) (25) 24

Herman (*1927) (25) 25, 27, 37, 39, 50, 73, 89, 98, 101, 178

Herman (v1640) (25) 108, 110, 111, 112, 113

Herman (v1671) (25) 177

Herman (v1717) (25) 54

Herman (¥1650) (25) 57

Herman (¥1694) (25) 30

Hermanus (*1817) (25) 97, 159

Hermanus (v1780) (25) 43, 124

Hoeb (v1944) (25) 136

Hub (*1911) (25) 138

Hub (*1927) (25) 22, 49, 129, 138

Hub (*1946) (25) 35, 36, 176

Hub (v1934) (25) 136

Hub (v2009) (25) 129

Hubert (*1848) (25) 148

Hubert (*1873) (25) 87

Hubert (*1874) (25) 88

Hubert (*1916) (25) 23

Hubert (*1925) (25) 14

Hubert (¥1878) (25) 154

Hubert Antoon (*1905) (25) 22

Hubert Joseph (*1946) (25) 36

Hubert Joseph (v2008) (25) 49

Hubert Pierre Jozef (*1927) (25) 49, 138

Hubertina Bernardina (*1881) (25) 73

Hubertina Johanna Leonia (*1935) (25) 84

Hubertus Franciscus Theodorus (*1950) (25) 43, 44

Hubertus Jacobus (*1888) (25) 45

Hubertus Petrus Franciscus Leonardus (*1873) (25) 87

Ida (25) 123

Ida (*1910) (25) 159

Ida (v17..) (25) 78


Ida (v1763) (25) 80, 126

Ida (v1769) (25) 127

Ida Dorothea (*1926) (25) 159

Ida Hubertina (*1850) (25) 23

Ida Maria (*1904) (25) 159

Ilsabeth (*1650) (25) 73

Irma (*1877) (25) 88

J. (v1984) (25) 73

J. (v2009) (25) 60

J.B. (v2009) (25) 129, 135

J.G. (v1963) (25) 14

J.G. (v2009) (25) 129

J.H. (25) 178

J.H.G. (v1963 (25) 14

J.J. (*1795) (25) 118, 121

J.J. (*1948) (25) 127

J.J. (v2008) (25) 26

J.J. (v2009) (25) 60

Jaantje (*1934) (25) 49

Jacob (†1831) (25) 50

Jacob (*1807) (25) 7

Jacob (¥1866) (25) 50

Jacobus (*1686) (25) 78

Jacobus (*1795) (25) 117

Jacobus (v1876) (25) 125

Jacobus Gerardus Christinanus (*1937) (25) 137

Jacobus Hubertus (v1950) (25) 44

Jacqueline (*1926) (25) 23

Jacques (*1807) (25) 5

Jacques (*1923) (25) 22

Jakobus (*1830) (25) 45

Jan (†1654) (25) 80

Jan (†1985) (25) 178

Jan (*1715) (25) 162

Jan (*1800) (25) 45

Jan (*1849) (25) 87, 88

Jan (*1880) (25) 158, 159, 160

Jan (*1886) (25) 88

Jan (*1908) (25) 23

Jan (*1932) (25) 23

Jan (*1933) (25) 22

Jan (*1938) (25) 176

Jan (*1962) (25) 176

Jan (25) 33, 143

Jan (met de sigaar *1931) (25) 35

Jan (v1686) (25) 78

Jan (v1910) (25) 87

Jan (v2008) (25) 49

Jan (v2009) (25) 133

Jan (v2009) (25) 135

Jan alias die Broud (25) 170

Jan Cornelis (*18..) (25) 178

Jan Frederik Joseph (*1893) (25) 133

Jan Gerard (*1774) (25) 140, 144

Jan Gerard (*1782) (25) 102

Jan Gerard (*1840) (25) 41

Jan Gerardus (*1774) (25) 144

Jan Godfried (*1860) (25) 22, 33-35, 102, 132, 133

Jan Godfried (*1865) (25) 33, 132

Jan Godfried Joseph (*1893) (25) 133

Jan Godfried Jozef (*1893) (25) 34, 175

Jan Hendrik (†1884) (25) 179

Jan Hubert (*1848) (25) 148

Jan Hubert Willem (*1895) (25) 84


Jan Jacob (*1795) (25) 117, 118, 120

Jan Jacob (*1820) (25) 132

Jan Jacob (v1860) (25) 33

Jan Jacob Gerardus (*1923) (25) 22

Jan Joseph (*1804) (25) 36

Jan Joseph (*1869) (25) 84

Jan Karel (*1778) (25) 3

Jan Lambert (*1848) (25) 148

Jan Leonard (*1824) (25) 33

Jan Leonardus (†1936) (25) 33

Jan Math. Jos J. (†1888) (25) 50

Jan Peter (*1870) (25) 41

Jan Pieter (*1748) (25) 30

Jan Pieter (*1808) (25) 83

Jan Pieter (*1812) (25) 81, 169, 171

Jan Pieter (*1858) (25) 31

Jan Renier (*18..) (25) 178

Jan - van Nirbeeck (*1570) (25) 126

Jan Wendelinus Hubertus (*1817) (25) 71

Jan Willem (*1765) (25) 140

Jan Willem (*1815) (25) 148

Jan Willem Hubert (*1848) (25) 155

Jannie (*1921) (25) 68

Jean (*1932) (25) 22

Jean (*1949) (25) 137, 138

Jean (v1819) (25) 114

Jean (v2009) (25) 93

Jean Charles (*1778) (25) 8

Jean Jacques (*1795) (25) 114

Jef (*1914) (25) 175

Jef (*1948) (25) 127

Jef (v2008) (25) 49

Jet (*1934) (25) 136

Jo (*1920) (25) 176

Jo (*1923) (25) 176

Jo (*1927) (25) 175, 176

Jo (v1954) (25) 74

Jo (v2009) (25) 129, 130, 131

Joanna (†1678) (25) 75

Joanna (*1671) (25) 77

Joanna (*1718) (25) 32

Joanna (*1838) (25) 81

Joanna (*1838) (25) 16, 171

Joanna (v1645) (25) 85

Joanna (v1647) (25) 75

Joanna (v1763) (25) 80

Joanna (v1763) (25) 126

Joanna (¥1659) (25) 75, 77

Joanna (¥1716) (25) 134

Joanna Catharina (v1786) (25) 64

Joanna Gertrudis (*1710) (25) 61

Joanna Maria (†1792) (25) 61

Joanna Maria (*1736) (25) 38

Joanna Maria (*1758) (25) 64, 67

Joanna Maria (*1760) (25) 63

Joanna Maria (*1823) (25) 9

Joanna Maria (*1833) (25) 9

Joanna Maria (v1750) (25) 64

Joanna Maria (v1758) (25) 64

Joanna Maria (¥1753) (25) 66, 67

Joanna Pold. (*1852) (25) 19

Joanna Sijbilla (*1653) (25) 110

Joannes (†1732) (25) 61

Joannes (†1753) (25) 61


Joannes (*1630) (25) 43, 105, 108, 110

Joannes (*1639) (25) 109

Joannes (*1671) (25) 80 126

Joannes (*1682) (25) 78

Joannes (*1686) (25) 134

Joannes (*1689) (25) 79

Joannes (*1700) (25) 79

Joannes (*1724) (25) 20

Joannes (*1918) (25) 24

Joannes (v1628) (25) 103

Joannes (v1636) (25) 105, 108

Joannes (v1647) (25) 80

Joannes (v1672) (25) 47, 53

Joannes (v1680) (25) 37

Joannes (v1683) (25) 78

Joannes (v1700) (25) 76

Joannes (v1717) (25) 54

Joannes (v1721) (25) 20

Joannes (v1750) (25) 121

Joannes (v1753) (25) 67

Joannes (v1782) (25) 102

Joannes (¥1623) (25) 61

Joannes (¥1667) (25) 19

Joannes (¥1712) (25) 32

Joannes (¥1757) (25) 67

Joannes (¥1758) (25) 66

Joannes (¥1767) (25) 63, 66

Joannes Carolus (*1778) (25) 3

Joannes Cornelis (*1872) (25) 145

Joannes Edmundus Reinerus (*1662) (25) 110

Joannes Edmundus Reinerus (*1665) (25) 110

Joannes Henricus (*1756) (25) 90, 91, 178

Joannes Henricus (*1758) (25) 70, 83

Joannes Henricus (*1793) (25) 9

Joannes Jacobus (*1656) (25) 110

Joannes Jacobus (*1795) (25) 114

Joannes Jacobus (*1807) (25) 4, 6

Joannes Jacobus Adolphus (*1670) (25) 110

Joannes Josephus (*1732) (25) 38

Joannes Josephus (*1763) (25) 76

Joannes Josephus (*1792) (25) 69

Joannes Mathias (*1660) (25) 110

Joannes Melchior (*1667) (25) 110

Joannes Nicolaas Hubertus (*1879) (25) 22

Joannes Petrus (*1748) (25) 30

Joannes Petrus (*1769) (25) 127

Joannes Petrus (*1785) (25) 83

Joannes Petrus (*1805) (25) 41

Joannes Petrus (v1785) (25) 83

Joannes Petrus Wilhelmus (*1720) (25) 11, 106, 124

Joannes Reinerus (v1717) (25) 58

Joannes Simon (*1803) (25) 11, 106

Joannes Wilhelmus (*1765) (25) 140

Joep (*1926) (25) 49

Joh. (*1840) (25) 23

Johan (25) 112

Johan (*1630) (25) 107, 110, 111, 112

Johan (v1550) (25) 172

Johan (v1616) (25) 108

Johan (v1672) (25) 56

Johan (v1717) (25) 54, 57

Johan (v2008) (25) 49

Johan Hubert (*1903) (25) 22

Johan Hubert (*1909) (25) 24


Johan Hubert (v2008) (25) 49

Johan Hubert Gerardus (*1925) (25) 14

Johan Jozef (*1906) (25) 23

Johan Reiner (v1717) (25) 57

Johan Reiner (v1719) (25) 54

Johann (*1842) (25) 23

Johann (*1875) (25) 23

Johann (*1890) (25) 23

Johann (v1703) (25) 40

Johann Joseph (*1815) (25) 22

Johann Wendelinus Hubert (*1817) (25) 83

Johanna (*1863) (25) 9

Johanna (*1870) (25) 9

Johanna Elisabeth Maria (*1925) (25) 49

Johanna Hendrika (*1920) (25) 176

Johanna Hubertina Antoinetta Maria (*1921) (25) 68

Johanna Maria (*1875) (25) 9

Johannes (†1731) (25) 39

Johannes (†1787) (25) 68

Johannes (†1792) (25) 68

Johannes (*1630) (25) 10, 124

Johannes (*1650) (25) 151

Johannes (*1683) (25) 151

Johannes (*1707) (25) 44

Johannes (*1707) (25) 82, 83

Johannes (*1710) (25) 82

Johannes (*1720) (25) 41

Johannes (*1736) (25) 140

Johannes (*1752) (25) 162, 163

Johannes (*1772) (25) 140

Johannes (*1880) (25) 158, 150

Johannes (*1924) (25) 159

Johannes (v1672) (25) 166

Johannes (v1689) (25) 38

Johannes (v1690) (25) 56

Johannes (v1698) (25) 38

Johannes (v1702) (25) 37

Johannes (v1703) (25) 123

Johannes (v1717) (25) 54

Johannes (v1726) (25) 38

Johannes (v1729) (25) 38, 39

Johannes (v1742) (25) 121

Johannes (v1791) (25) 121

Johannes (¥1724) (25) 38

Johannes (¥1732) (25) 148

Johannes (¥1757) (25) 64

Johannes Adrianus (*1956) (25) 26

Johannes Antonius Hubertus (*1880) (25) 87

Johannes Balthasar (*1787) (25) 70, 83

Johannes Bernardus Maria (*1918) (25) 68

Johannes Carolus (*1778) (25) 5

Johannes Coenraad Petrus (*1950) (25) 95

Johannes Cornelius (*1816) (25) 145

Johannes Gerard (*1774) (25) 141

Johannes Gerardus (*1774) (25) 140

Johannes Godfried (*1860) (25) 175

Johannes Hendrik (*1793) (25) 9

Johannes Hubertus (*1933) (25) 84

Johannes Hubertus Hendrikus (*1907) (25) 84

Johannes Jacobus (*1795) (25) 120

Johannes Jacobus (*1820) (25) 102

Johannes Josephus (†1732) (25) 39

Johannes Josephus (*1792) (25) 70

Johannes Josephus (*1926) (25) 176


Johannes Leonardus (†1831) (25) 61

Johannes Martinus Cornelis (*1949) (25) 93, 137

Johannes Paulus Maria (*1945) (25) 155

Johannes Petrus (*17..) (25) 97

Johannes Petrus (*1756) (25) 45

Johannes Petrus Wilhelmus (*1720) (25) 43

Johannes Theodorus (*1919) (25) 44

Johannes W. (*1893) (25) 88

Johannes Wendelinus Hubertus (*1817) (25) 70

John (*1904) (25) 24, 25

John (*1922) (25) 25

John (*1947) (25) 23

John (*1956) (25) 26

Joke (v1954) (25) 113

Jos (*1896) (25) 34

José (*1924) (25) 23

José (*1939) (25) 180

Josef (*1948) (25) 148

Joseph (*1869) (25) 175

Joseph (*1885) (25) 88

Joseph (*1919) (25) 25

Joseph (*1922) (25) 22

Joseph (v1773) (25) 30

Joseph (v1778) (25) 121

Joseph Jean (*1948) (25) 126, 127

Josepha (*1928) (25) 68

Josephina Maria Elisabeth (*1907) (25) 35

Josephina Maria Hubertina (*1933) (25) 35

Josephus (v1760) (25) 20

Josephus (v1776) (25) 30

Josephus Gerardus (*1750) (25) 121

Jost Diederich (v1722) (25) 145

Jozef (*1869) (25) 175

Jozef (*1919) (25) 22

Jozef (*1948) (25) 149

Judith (*1905) (25) 25

Judith (v1761) (25) 114

Judocus Theodorus (v1722) (25) 145

Jules (*1902) (25) 23

Julia (*1908) (25) 88

Julie (*1926) (25) 175

Julie (*2008) (25) 41

Julie Guillemine Francoise Margaretha (*2008) (25) 41

Jurn Maurice Magery (*2004) (25) 94

Karel (*1778) (25) 3, 4, 5

Katrien (*1977) (25) 179

Ketie (*1924) (25) 175, 176

Klas (*1705) (25) 28

Kuno (*1972) (25) 101

Lambert (*1902) (25) 22

Lambert (v1635) (25) 77

Lambertine (*1882) (25) 22

Lambertus (*18..) (25) 178

Lambertus (v1740) (25) 65

Lambertus (¥1570) (25) 126

Lambertus Johannes Gerardus (*1902) (25) 145

Laurentius (*1687) (25) 82

Laurentz (v1640) (25) 108, 110

Lea (*1911) (25) 175

Leen (*1923) (25) 175, 176

Leen (*1923) (25) 176

Lehn (v1608) (25) 107

Lei (*1901) (25) 133

Lemmen (v1600) (25) 14


Lemmen (¥1560) (25) 80

Lemmen (¥1670) (25) 126

Len (*1985) (25) 137, 179

Len (v2009) (25) 94

Len Agnes Anna Maria (*1985) (25) 137

Lena (*1919) (25) 49

Lenie (*1926) (25) 176

Leonard (*1879) (25) 9

Leonard (*1902) (25) 25

Leonard Alouis Hubert (*1889) (25) 155

Leonard Hubert (*1901) (25) 133

Leonardus (*1713) (25) 61

Leonardus (*1735) (25) 148, 151

Leonardus (*1742) (25) 61

Leonardus (*1761) (25) 114, 115, 116

Leonardus Augustinus (*1761) (25) 114

Leonardus Hubertus (*1901) (25) 34

Leonardus Ludovicus Hendrikus (*1935) (25) 68

Leonardus Maria (*1942) (25) 41

Leopold (*1873) (25) 87

Leopoldus (*1873) (25) 87

Lies (*1907) (25) 22

Lies (*1932) (25) 23

Lies (v2008) (25) 49

Liesje (*1921) (25) 23

Liesje (25) 35

Liesje (v2008) (25) 49

Lieske (*1947) (25) 24

Lijssken (v1636) (25) 112

Lillian (*1911) (25) 25

Lily (*1926) (25) 22

Louis Jonas Catharine (*1910) (25) 22

Louise (*1815) (25) 166

Louise Willemina (*1918) (25) 68

Luc (*1986) (25) 5 2

Luca (*2009) (25) 180

Lucas Hubert Jozef (*1986) (25) 5 2

Ludovicus (*1764) (25) 41

Ludovicus (¥1819) (25) 140

Lutgarde (*1931) (25) 24

M.E.A. (25) 5 2

M.W.H. (25) 45

Mabel (*1893) (25) 25

Magdalena (*1921) (25) 23

Malvin (*1917) (25) 25

Marcelle (*1928) (25) 22

Margareth M. (*1920) (25) 25

Margaretha (†1729) (25) 39

Margaretha (*1674) (25) 76, 77

Margaretha (*1685) (25) 174

Margaretha (*1915) (25) 177

Margaretha (v1694) (25) 75

Margaretha (v1709) (25) 79, 83

Margaretha (¥1711) (25) 75

Margaretha Helena Johanna (*1949) (25) 68

Maria (†1708) (25) 56

Maria (*1596) (25) 103

Maria (*1670) (25) 77

Maria (*1694) (25) 75

Maria (*1701) (25) 112

Maria (*1719) (25) 134

Maria (*1803) (25) 19

Maria (*1877) (25) 175

Maria (*1883) (25) 9


Maria (*1898) (25) 34

Maria (*1902) (25) 23

Maria (*1909) (25) 22, 24

Maria (*1910) (25) 23

Maria (*1914) (25) 68

Maria (*1916) (25) 175

Maria (*1929) (25) 49

Maria (*1930) (25) 23

Maria (v1636) (25) 105, 108

Maria (v1675) (25) 61

Maria (v1684) (25) 101

Maria (v1698) (25) 79

Maria (v1703) (25) 79

Maria (v1742) (25) 80

Maria (v1919) (25) 44

Maria (v1954) (25) 113

Maria (¥1630) (25) 170

Maria (¥1721) (25) 37

Maria Agnes (*1663) (25) 109

Maria Agnes (*1770) (25) 140

Maria Agnes (v1763) (25) 68

Maria Agnes (v1767) (25) 67

Maria Agnes (v1775) (25) 68

Maria Agnes (¥1767) (25) 66, 67

Maria Aldegonda (*1841) (25) 19

Maria Anna (*1794) (25) 114, 117

Maria Anna (*1798) (25) 114

Maria Anna (*1892) (25) 34

Maria Anna (*1919) (25) 24

Maria Anna Agatha (*1878) (25) 73

Maria Anna Josepha (*1868) (25) 70

Maria Barbara (*1814) (25) 4, 6, 7

Maria Catharina (25) 5 0

Maria Catharina (*1745) (25) 65

Maria Catharina (*1805) (25) 4

Maria Catharina (*1848) (25) 145

Maria Catharina (¥1767) (25) 67, 68

Maria Catharina (¥1769) (25) 66

Maria Catharina (¥1814) (25) 92

Maria Catharina Helena (*1840) (25) 69, 70

Maria Catharina Hubertina (*1880) (25) 70

Maria Catharina Josephina (*1925) (25) 24

Maria Catharina Josephina (*1926) (25) 49

Maria Christina (*1898) (25) 34, 133

Maria Cornelia (*1801) (25) 115

Maria Cornelia (*1883) (25) 22

Maria Cornelia (*1887) (25) 22

Maria Elijzabeth (*1658) (25) 110

Maria Elisabeth (* (25) 152

Maria Elisabeth (*1675) (25) 173

Maria Elisabeth (*1777) (25) 62

Maria Elisabeth (*1808) (25) 4

Maria Elisabeth (*1817) (25) 69, 70, 73, 165

Maria Elisabeth (*1842) (25) 23

Maria Elisabeth (*1862) (25) 23

Maria Elisabeth (*1921) (25) 36

Maria Elisabeth (v1713) (25) 174

Maria Elisabeth (v1717) (25) 57

Maria Elisabeth (v1737) (25) 173

Maria Elisabeth (¥1647) (25) 58

Maria Elisabeth Josepha (*1864) (25) 70

Maria Elisabeth Josephina (*1957) (25) 68

Maria Elizabeth (v1786) (25) 45

Maria Gertruda (*1922) (25) 175


Maria Gertruda Josefina (*1922) (25) 176

Maria Gertrudis (†1843) (25) 131

Maria Gertrudis (†1872) (25) 5 0

Maria Gertrudis (*1895) (25) 22

Maria Gertrudis (v1880) (25) 51

Maria Gertrudis (¥1692) (25) 123

Maria Helena (†1870) (25) 50

Maria Helena (*1682) (25) 58, 174

Maria Helena (*1906) (25) 23

Maria Helena Josephina (*1878) (25) 16, 73

Maria Hubertina (*1872) (25) 73

Maria Hubertina Josephina (*1937) (25) 68

Maria Hubertina Philomena (*1907) (25) 49, 175

 

Maria Ida (*1791) (25) 114

Maria Ida (v1800) (25) 45

Maria Joanna (*1798) (25) 19

Maria Johanna Hubertina (*1873) (25) 70, 71

Maria Johanna Hubertina (*1920) (25) 68

Maria Johanna Petronella Catharina (*1878) (25) 106

Maria Joseph Emile Hubert (1881) (25) 155

Maria Josepha (*1816) (25) 4-8

Maria Josepha (*1856) (25) 21

Maria Josephina (*1907) (25) 35, 133

Maria Jozephina Hubertina (*1924) (25) 68

Maria Kath. (*1887) (25) 22

Maria Lambertina Bertha Eleonora (*1878) (25) 155

Maria Lisbeth (v1685) (25) 174

Maria Louisa (*1838) (25) 69, 70, 73

Maria Magdalena (*1682) (25) 174

Maria - Maike (*1914) (25) 22

Maria Margaretha (*1674) (25) 75

Maria Margaretha (v1795) (25) 11, 106

Maria Margaritha (*1783) (25) 32

Maria Martha (*1922) (25) 68

Maria Mechtilda (†1851) (25) 50

Maria Mechtildis (*1760) (25) 163

Maria Sijbilla (v1852) (25) 125

Marie (*1848) (25) 88

Marie Barbe (*1814) (25) 5

Marie Catharine (*1805) (25) 5

Marie Gertrude (¥1809) (25) 50

Marie Henrica Octavia (*1884) (25) 155

Marie Hubert Arnold (*1878) (25) 155

Marie Joseph (*1816) (25) 5

Marijke (*1780) (25) 162

Marinus Petrus (*1941) (25) 68

Marita (*1954) (25) 22

Marleen (*1949) (25) 45

Marlène (v2009) (25) 129

Marquarite (*1921) (25) 133

Marten (†1843) (25) 50

Marten (*16..) (25) 167

Martha (*1915) (25) 175

Martha Hubertina (*1918) (25) 51, 175, 176

Martijn (v2009) (25) 26

Martinus (*1689) (25) 78, 79

Martinus Gerardus Johannes (*1931) (25) 35

Martinus Joseph (*1960) (25) 68

Marve J. (*1922) (25) 25

Mary (*1918) (25) 25

Mary Jane (*1921) (25) 25

Math (*1942) (25) 46, 47, 50, 73, 178

Math (*1945) (25) 17


Math (v1984) (25) 131

Matheus (†1820) (25) 140

Matheus (*1640) (25) 172

Matheus (*1680) (25) 173

Matheus (v1717) (25) 57

Mathew (*1896) (25) 25

Mathias (†1630) (25) 105

Mathias (*1640) (25) 172

Mathias (*1684) (25) 41

Mathias (*1805) (25) 23

Mathias (*1923) (25) 22

Mathias (v1682) (25) 58

Mathias (v1704) (25) 79

Mathias (v1707) (25) 79

Mathias (v1713) (25) 79

Mathias (v1739) (25) 80, 126

Mathijs Theodoor (*1914) (25) 22

Mathilde (*1804) (25) 5

Mathilde (*1886) (25) 25

Mathilde (*1912) (25) 23

Mattheus (*1683) (25) 78

Mattheus (v1700) (25) 56

Matthias (*1630) (25) 109

Matthias (*1684) (25) 101

Matthias (v1745) (25) 65

Maureen (*1982) (25) 25

Maureen Anna Ludovika Johanna (25) 25

Max (*1878) (25) 87

Mechtildis (†1681) (25) 85, 86

Mechtildis (*1651) (25) 109

Mechtildis (*1654) (25) 109

Mechtildis (*1687) (25) 58

Mechtildis (*1717) (25) 79

Mechtildis (¥1677) (25) 167

Mechtildis (v1649) (25) 161

Mechtildis (v1720) (25) 77

Mechtildis (v1788) (25) 164

Meijken (†1661) (25) 80, 126

Meiken (1596) (25) 103

Metgen (*16...) (25) 109

Metgen (¥1677) (25) 167, 170

Mettel (v1659) (25) 75

Mettien (†1664) (25) 80, 126

Meyken (v1647) (25) 170

Mia (*1922) (25) 176

Michael (*1633) (25) 76, 77

Michael (*1635) (25) 77

Michael (*1764) (25) 11, 106

Michael (v1706) (25) 65

Michael (v1710) (25) 85

Michael (v1784) (25) 43

Michael (v1794) (25) 114

Michiel (*1717) (25) 114

Michiel (*1903) (25) 125

Michiel (v1784) (25) 125

Michiel Joseph Hubert (*1854) (25) 36

Miem (*1931) (25) 175, 176

Mien (*1905) (25) 133

Mientje (*1924) (25) 23, 49

Miep (v2008) (25) 49

Mik (*1943) (25) 26, 179

Mina (*1907) (25) 49

Mina (*1920) (25) 176

N.A. (*1926) (25) 37, 73, 93, 96, 111, 112


Nand (*1935) (25) 11

Nellie (*1921) (25) 49

Nellie (*1931) (25) 49

Nettie (*1941) (25) 23

Nico (*1926) (25) 112, 129, 130, 161

Nicolaas (*1753) (25) 102

Nicolaas (v1667) (25) 59

Nicolas (*1620) (25) 109

Nicolaus (†1700) (25) 20

Nicolaus (*1620) (25) 105

Nicolaus (*1633) (25) 105, 108

Nicolaus (*1636) (25) 108

Nicolaus (*1647) (25) 80, 126

Nicolaus (*1659) (25) 109

Nicolaus (*1718) (25) 80, 126

Nicolaus (v1610) (25) 19, 59

Nicolaus (v1636) (25) 105

Nicolaus (v1638) (25) 146

Nicolaus (v1646) (25) 168

Nicolaus (v1668) (25) 20

Nicolaus (v1677) (25) 75

Nicolaus Joseph (*1808) (25) 21

Nicolaus Leonard (*1843) (25) 127

Niek (*1932) (25) 23

Niek (v2009) (25) 52

Norbertus (*1885) (25) 87

Norbertus (*1886) (25) 88

Norbertus Aloysius (*1885) (25) 87

Odetla (*1909) (25) 88

Odilia (25) 40, 123

Odilia (†1728) (25) 123, 124

Odilia (*1909) (25) 88

Olaf (*1971) (25) 84

Olaf Wilhelmus Johanna (*1971) (25) 84

Otto Theodorus (*1924) (25) 176

P. (25) 178

P.J. (*1897) (25) 13

P.J.J. (25) 60

P.J.M. (25) 178

P.W.L. (*1971) (25) 84

Pascalle (v2009) (25) 94

Paul Joseph (*1918) (25) 148

Paulus (25) 109, 112

Paulus (*1675) (25) 134

Paulus (*1692) (25) 79

Paulus (*1751) (25) 3

Paulus (*1824) (25) 50

Paulus (v1610) (25) 111

Paulus (v1613) (25) 108

Paulus (v1682) (25) 78

Paulus (v1703) (25) 79

Paulus (v1719) (25) 85

Peter (*1589) (25) 107

Peter (*1697) (25) 161, 176

Peter (*1853) (25) 175

Peter (*1855) (25) 23

Peter (v) (25) 112

Peter (v1640) (25) 108, 110, 111, 112, 113

Peter (v1717) (25) 54, 55, 57

Peter (v1748) (25) 30

Peter (v2008) (25) 49

Peter (¥1680) (25) 57

Peter Anton (*1841) (25) 36

Peter Anton (*1883) (25) 36


Peter Hendrik Jozef (*1872) (25) 23

Peter Jacobus (*1784) (25) 43

Peter Jacobus (*1784) (25) 125

Peter Jacobus (*1845) (25) 44

Peter Jacobus (*1876) (25) 125

Peter Johannes Jacobus (*1933) (25) 68, 124, 125

Peter Josef (*1810) (25) 6

Peter Joseph (*1810) (25) 7

Peter Matthijs (*1806) (25) 115

Peter Michiel (25) 73

Peter Michiel (*1764) (25) 11, 106

Peter Michiel (*1852) (25) 125

Petergen (v1494) (25) 155

Petronella (v16??) (25) 85

Petronella (v1753) (25) 102

Petrus (25) 112

Petrus (*1589) (25) 105, 107, 108

Petrus (*1632) (25) 57

Petrus (*1652) (25) 82

Petrus (*1683) (25) 30

Petrus (*1697) (25) 151, 152

Petrus (*1720) (25) 11

Petrus (*1742) (25) 80, 126

Petrus (*1824) (25) 9

Petrus (*1912) (25) 159

Petrus (*1914) (25) 23

Petrus (v1684) (25) 30

Petrus (v1784) (25) 43, 125

Petrus (v1880) (25) 159

Petrus (¥1666) (25) 59

Petrus (¥1675) (25) 134, 135

Petrus (¥1815) (25) 50

Petrus Antonius (v2009) (25) 93

Petrus Jacobus (v1845) (25) 44

Petrus Jacobus (v1882) (25) 44

Petrus Joseph (*1836) (25) 90

Petrus Joseph (v1869) (25) 50

Petrus Josephus (*1776) (25) 30

Petrus Josephus (*1810) (25) 4

Petrus Josephus (*1836) (25) 89

Petrus Leopoldus (*1873) (25) 16, 87

Petrus Mattheus (*1806) (25) 115

Petrus Michael (v1852) (25) 125

Petrus Nicolaas (*1782) (25) 81

Petrus Renier Jacobus (*1944) (25) 22

Petter (¥1666) (25) 59

Philippine Christ (*1898) (25) 87

Philippus (..) (25) 76, 77

Pierre (*1890) (25) 23

Pierre (*1895) (25) 34, 133

Pierre (*1923) (25) 127

Pierre (*1938) (25) 24

Pierre (v2009) (25) 93, 137

Pierre Charles (†1810) (25) 50

Pierre Gerard Marie (*1918) (25) 22

Pierre Guillaume (*1807) (25) 19

Pierre Guillaume (v1764) (25) 19

Pierre Joseph (*1810) (25) 5

Piet (25) 95, 96

Piet (*1918) (25) 175, 176

Pieter (*1851) (25) 97

Pieter (*1853) (25) 19

Pieter (*1853) (25) 175

Pieter (*1889) (25) 87, 88


Pieter (*1923) (25) 127

Pieter (25) 96

Pieter (v1721) (25) 151

Pieter (v1788) (25) 164

Pieter Antoon (*1901) (25) 23

Pieter Dionysius (*1820) (25) 24

Pieter Hubert (*1895) (25) 133

Pieter Hubertus (*1869) (25) 132

Pieter Hubertus (*1895) (25) 34

Pieter Josef (*1896) (25) 133

Pieter Joseph (*1749) (25) 162

Pieter Joseph (*1776) (25) 30

Pieter Joseph (*1810) (25) 7, 8

Pieter Joseph (*1836) (25) 88, 89

Pieter Jozef (*1896) (25) 34

Pieter Nicolaas (*1782) (25) 169

R.C. (25) 60

Ray (*1915) (25) 25

Raymond (*1970) (25) 41

Raymond Hinko Geertruda Carolus (*1970) (25) 41

Reiner (*1593) (25) 107, 111

Reiner (*1665) (25) 111

Reinerus (*1593) (25) 105, 107, 109

Reinerus (*1662) (25) 110

Reinier (*1593) (25) 112

Reinier (v1650) (25) 166

Renier (*1550) (25) 82

Renier (*1910) (25) 23

Richard (*1967) (25) 25

Richard (v2009) (25) 52

Rie (*1926) (25) 49

Rie (*1936) (25) 23

Rie (v2009) (25) 93

Rob (*1963) (25) 25, 26, 94, 179

Robert (*1923) (25) 23

Robert Cornelis (*1931) (25) 144, 145

Roeland (*1861) (25) 9

Roeland (*1927) (25) 68

Roos (*1914) (25) 48

Roos (v2009) (25) 93

Rosa (v2009) (25) 73, 93

Rudolphus Franciscus (*1924) (25) 176

Rutger (*1665) (25) 172, 173

Rutger (*1785) (25) 174

Rutger (¥1684) (25) 134

Rutgerus (*1665) (25) 172

Rutgerus (25) 111

Rutgerus (¥1684) (25) 135

Rutgherius (*1665) (25) 174

Ruth L. (*1925) (25) 25

Ruud (†1983) (25) 50

Samuel (*1912) (25) 25

Sandra (*1954) (25) 25

Servaas (¥1661) (25) 50

Servaes (*1714) (25) 82

Servaes (v1640) 113

Servais (v1640) (25) 108, 110, 113

Servatius (v1705) (25) 30

Servatius (¥1661) (25) 57

Severin Guillaume (*1881) (25) 175

Sibilla (*1623) (25) 103, 168

Sibilla (v1643) (25) 80, 126

Simon (*1803) (25) 11, 106

Simon (v1598) (25) 14, 15


Simon (v1650) (25) 75

Sjef (*1928) (25) 176

Sjef (*1932) (25) 176

Sjef (*1933) (25) 39

Sjir (*1960) (25) 138

Sjo (*1896) (25) 133

Sjra (*1928) (25) 22

Sophia (*1918) (25) 49

Sophia (v1718) (25) 58

Sophia (v1739) (25) 80, 126

Sophie (*1934) (25) 24

Sophie (v2008) (25) 49

Stas (25) 112

Stas (*1600) (25) 172

Stas (v1626) (25) 169

Stas, schout (25) 142

Statius (*1665) (25) 174, 178

Stephanus (*1618) (25) 82

Stephanus (*1695) (25) 146

Stephanus (v1745) (25) 30

Stesken (v1626) (25) 169

Steven (v1748) (25) 83

Suzanna Margaretha (*1926) (25) 68

Sybilla (*1638) (25) 171

Sybilla (v1677) (25) 167, 170

T.M. (v2009) (25) 94

Teet (*1928) (25) 22

Tewis (*17..) (25) 167

Th.N. (*1925) (25) 73

Thed (25) 179

Theo (*1918) (25) 49

Theo (v2007) (25) 132

Theo (v2009) (25) 129

Theodor (25) 40, 123

Theodore (*1896) (25) 25

Theodorus (†1721) (25) 77

Theodorus (25) 40, 122, 123

Theodorus (*1706) (25) 65

Theodorus (v1621) (25) 77

Theodorus (v1653) (25) 123

Theodorus (v1664) (25) 40, 41

Theodorus (v1673) (25) 76

Theodorus (v1730) (25) 65

Theodorus (v1740) (25) 65, 66

Theodorus Franciscus Antonius (*1918) (25) 45

Theodorus Lambertus (*1855) (25) 19

Thijmen Rutger (*2007) (25) 68

Thomas (25) 112

Thomas (v1600) (25) 172

Thomas Petrus (*1906) (25) 159

Tieleman (*1742) (25) 121

Tieleman (v1764) (25) 121

Tien (*1898) (25) 133

Tientje (*1911) (25) 175

Tilla (*1919) (25) 176

Tilla (*1922) (25) 24

Tilla (v2008) (25) 49

Tineke (*1923) (25) 176

Tiny (*1925) (25) 23

Tiny (*1927) (25) 22

Tisken (v1638) (25) 171

Tjeu (*1931) (25) 49

Toos (*1937) (25) 176

Trautje (*1929) (25) 23


Trijntje (*1911) (25) 176

Tringen (25) 58

Tringen (¥1605) (25) 112

V.W.M. (*1934) (25) 96

Vera (*1974) (25) 25

Veronica (25) 50

Vic (*1934) (25) 26, 50, 129, 167

Victor (*1920) (25) 22, 23, 175

Victor Gerard Hubertus (*1900) (25) 11

W.G. (*1935) (25) 11

W.J. (25) 12, 13

Waltherus (*1847) (25) 19, 175

Wiel (*1928) (25) 49

Wiel (v2008) (25) 26

Wiel (v1986) (25) 52

Wil (25) 73

Wil (*1912) (25) 26

Wilhelm (*1655) (25) 151, 152

Wilhelm (*1710) (25) 161

Wilhelm (*1895) (25) 87

Wilhelm (v1669) (25) 77

Wilhelm (v1717) (25) 54

Wilhelm (v1899) (25) 50

Wilhelm Phil. (*1919) (25) 87

Wilhelmina (*1903) (25) 34, 132

Wilhelmus (†1729) (25) 39

Wilhelmus (†1744) (25) 39

Wilhelmus (*1570) (25) 103

Wilhelmus (*1653) (25) 10, 43, 105, 124

Wilhelmus (*1672) (25) 37, 146, 167

Wilhelmus (*1689) (25) 10, 43, 106, 124

Wilhelmus (*1705) (25) 3

Wilhelmus (*1717) (25) 30

Wilhelmus (*1740) (25) 83

Wilhelmus (*1757) (25) 43, 124

Wilhelmus (25) 123

Wilhelmus (v1630) (25) 10, 43

Wilhelmus (v1635) (25) 85

Wilhelmus (v1670) (25) 75

Wilhelmus (v1687) (25) 57

Wilhelmus (v1706) (25) 38

Wilhelmus (v1707) (25) 82

Wilhelmus (v1712) (25) 59

Wilhelmus (v1815) (25) 148

Wilhelmus (v1838) (25) 43, 125

Wilhelmus (¥1620) (25) 105, 107, 124

Wilhelmus (¥1623) (25) 108

Wilhelmus (¥1640) (25) 101

Wilhelmus (¥1675) (25) 56

Wilhelmus (¥1694) (25) 75

Wilhelmus (¥1702) (25) 37

Wilhelmus (¥1737) (25) 38

Wilhelmus (¥1751) (25) 37

Wilhelmus Antonius (*1957) (25) 68

Wilhelmus, de Alde (25) 168

Wilhelmus Henricus (*1750) (25) 32

Wilhelmus Henricus (v1750) (25) 32

Wilhelmus Hubertus (*1867) (25) 11

Wilhelmus Johannes (*1894) (25) 86

Wilhelmus Josephus (*1919) (25) 86

Wilhelmus Lambertus (*1878) (25) 127

Wilhelmus Maria Joseph (*1955) (25) 93

Willem (25) 112

Willem (†1655) (25) 55


Willem (*1717) (25) 30

Willem (*1808) (25) 127

Willem (*1815) (25) 18

Willem (*1845) (25) 19

Willem (v1600) (25) 46

Willem (v1617) (25) 57

Willem (v1631) (25) 172

Willem (v1687) (25) 55

Willem (v1690) (25) 56

Willem (v1710) (25) 59

Willem (v1717) (25) 53, 54, 58

Willem (v1763) (25) 56

Willem (¥1580) (25) 103

Willem (¥1659) (25) 56

Willem Jacobus (*1924) (25) 176

Willem Josef (*1904) (25) 36

Willem Jozef (*1929) (25) 13

Willij Johan Marie (*1930) (25) 68

Wilm (v1717) (25) 55

Wim (*1924) (25) 22, 49

Wim (*1948) (25) 49

Winand Gerdi (*1935) (25) 10

Winandus (*1639) (25) 146

Winandus (v1686) (25) 78

Zef (*1927) (25) 22, 23

Zef (*1948) (25) 25, 93

Zef (v2009) (25) 179

Zef (v2008) (25) 49, 51

 

Back to top

 

PERSONEN ZONDER FAMILIENAAM

 

Anna Catharina (25) 20

Anna, e.v. Thomas Hamers (25) 172

Anna, e. v. Petrus Hamers (25) 30

Anna, wed. van Dirk Coumans (25) 126

Anna, wed. van Theodorus Coumans (25) 80

Anna, wed. van Wilhelmus Schohemechers (25) 109

Ans, e.v. van Coen Hamers (25) 137

Catharina, e.v. Mathias Hammer (25) 79

Catharina, e.v. Winand Vaessen (25) 75

Catharina, wed. Joannes Camp (25) 108

Catrein, wed. van Peter Hamers (25) 107, 108

Claeren, e.v. Dreesken Eumelen (25) 169

Cornelia, e.v. Simon Frents (25) 85

Enken, e.v. Ghiell Hamers (25) 46

Geirten angen velt (25) 155

Gertrudis, e.v. Nicolaus Hamers (25) 59

Gertrudis, e.v. Nicolaus Hamers (25) 19

Gertrudis, e.v. Krein Vinken (25) 15

Gielgen (25) 107

Gondulpha, zuster (25) 16, 17

Ida, e.v. Joannes Hamers (25) 80, 126

Ida, wed. Jan Sassen (25) 178

Joanna, e.v. Lucas Korthoef (25) 135

Johanna, e.v. Gerhard Göbbels (25) 40

Karel de Grote (25) 153

Lisken, e.v. Jan Wilms (25) 170

Lissgen, e.v. Clas Hamers (25) 109

Ludwig, keizer (25) 153

Margaretha (25) 21

Margaretha, e.v. keizer Ludwig (25) 153

Meijcken, e.v. Ghiell Hamers (25) 46

Meijken, e.v. Artz (25) 169

Meijken, e.v. Henrich Stockmans (25) 107


Meijken, e.v. Geill Hamers (25) 85

Meijken, e.v. Job (25) 108

Meyken, e.v. Hamers (25) 171

Meyken, e.v. Nelis (25) 170

Meyken, e.v. Tissen (25) 172

Meyken, e.v. Winand Vaes (25) 75

Modestus ..... (25) 59

Napoleon (25) 178

Nathalie, nicht van Desi Hamers (25) 52

Neleken, e.v. Custers (25) 172

Pancratio, zuster (25) 16, 17

Petgen, e.v. Emond Hamers (25) 82

Petronella, e.v. Emond Hamers (25) 82

Sibilla, e.v. Gerhard Binius (25) 123

Stin, e.v. Gillis Bruggen (25) 50

Sylvia (25) 156

Valentinus, pater (25) 16

Willem III (25) 100

 

Back to top

 

PERSONEN MET FAMILIENAAM

 

Aalst, Theo van (25) 74

Adami, Christina (25) 57

Adams, Jean (25) 175

Adriaens, Johannes Hubertus Gerardus Gertruda (25) 84

Adriaens, Petronella Francisca Maria Patricia (25) 84

Aelfers, Joanna (25) 30

Aellmans, Sibilla (25) 109

Aelsters, Joanna (25) 83

Aixs, Irmgardis (25) 38

Aka, Christine (25) 165

Aken, van (25) 166

Aken, Margaretha Anna Catharina van (25) 34, 102

Albeeck, Joanna van (25) 110

Alders, Jansje Caspers (25) 97

Allebé, past. (25) 96

Alstorff, Anna Catharina (25) 65

Alstorff, Laurentius (25) 64, 65

Amcreutz, Michael (25) 64

Amcreutz, Petrus (25) 66

Amstenraet, Margaretha (25) 174

Amstenreat, Anna Margaretha (25) 174

Andrieu, Anna (25) 137

Angeveldt, Agnes (25) 146

Anholt, J.G.F. van (25) 115

Antfeld, Agnes (25) 146

Apshoven, Eitgen van (25) 171

Aredts, Maria (25) 173

Arends, Cecilia (25) 11, 106

Arets (25) 57

Arets, Aret (25) 56, 57

Arets, Arnoldus (25) 173

Arets, Cecilia (25) 11, 106

Arets, Jan Hubert (25) 45

Arets, Lucas (25) 57

Arets, Maria Catharina (25) 21

Arets, Maria Cecilia (25) 11, 106

Arets, Nijs (25) 173

Arets, Petrus (25) 114

Aretz, Aret (25) 54

Aretz, Johannes (25) 11, 106

Arisz, Casper (25) 97

Arisz, Cormelis (25) 97

Arisz, Keetje (25) 97


Arisz, Nicolaas (25) 97

Arits (25) 57

Aritz, Lenerdt (25) 55

Arkenbosch (25) 22

Arnolds (25) 57, 86, 131

Arnolds, Aret (25) 56

Arnolds, Dionys (25) 57, 173

Arnolds, Dionysius (25) 56

Arnolds, Goswijn (25) 116

Arnolds, Mathias (25) 111

Arnoldts (25) 131, 178

Arnoldts, Arnoldus (25) 173

Arnoldts, Christina (25) 173

Arnoldts, Cornelia (25) 173

Arnoldts, Dionysius (25) 57, 173, 174

Arnoldts, Goswijn (25) 115

Arnoldts, Joanna (25) 78, 79

Arnoldts, Lucas (25) 173

Arnoldts, Mathias (25) 173

Arnoldts, Mathias Rutgerus Philippus (25) 173

Arretz, Wilhelmus (25) 38

Artz (25) 169

Asselbergs, Catharina Johanna Adriana (25) 104

Asselhoven, Maria Katharina (25) 21

Augenbrau, Maria (25) 32

Augenbroe, Keetje (25) 49

Aust, Willem van (25) 31

Autmans, Anna Maria (25) 61

Autmans, Balthasar (25) 62

Autmans, Dionys (25) 61

Autmans, Dionysius (25) 62

Autmans, Joannes Petrus (25) 62

Aveling, Sasha Miranda (25) 147

 

Baar, Catharina (25) 20

Baart, Jan Ariaanse (25) 99

Baas, Cornelis Leonardus (25) 87

Babeck, A. (25) 91

Backhaus, Maria (25) 11

Backhaus, Maria (25) 106

Baede, A.P.M. (25) 179

Baggen, J.F.H. (25) 91

Baggen, Joannes (25) 106, 124

Baggen, Maria Catharina (25) 174

Baggen, Maria Sibilla (25) 174

Bakhaus, Jan Mathis (25) 142

Baldus, Georg (25) 45

Baldus, Wilhelmina (25) 45, 50

Bammes, Maria (25) 127

Banendts, Wincken (25) 80, 126

Banens, Dries (25) 168

Banens, Franciscus (25) 104

Banens, Jan (25) 168

Banens, Joannes (25) 103, 168, 172

Banens, Lambertus (25) 168, 172

Banens, Maria (25) 104

Banens, Maria Anna (25) 104

Banens, Maria Christina (25) 168, 172

Banens, Maria Philippina Elisabeth (25) 104

Banens, Matthias (25) 168

Banens, Petronella (25) 168

Banens, Petrus (25) 103, 104, 194

Banens, Stesken (25) 168

Banents, Jan (25) 168

Banents, Joannes (25) 103, 168


Banents, Petrus (25) 103, 168

Banis, Jan (25) 40

Banits, Jan (25) 103, 168

Banits, Joannes (25) 103, 168

Barrie (25) 68

Bartholet, Jan (25) 80, 126

Barwasser, Wilhelmus (25) 64

Bastenkampfs, Helena (25) 79

Batalje, Maria Josepha (25) 90, 91

Battalje, Maria Josepha (25) 90

Baurman, Antonius (25) 31

Baurman, Maria Gertrud (25) 31

Beaumont, Annie Gerarda Hubertina (25) 31, 81, 168, 169, 171, 172

Beaumont, Franciscus (25) 170

Beaumont, Godfried (25) 81, 168, 170

Beaumont, Hub (25) 81

Beaumont, Jan Hubert (25) 31, 81, 168, 169, 171, 172

Beaumont, Petrus (25) 170

Becker (25) 50

Becker, Joannes (25) 104

Becker, Maria Margaretha Clementina (25) 104

Becker, Sybilla Ursula (25) 174

Beckers (25) 22

Beckers, Adam Everhardt (25) 54

Beckers, Catharina (25) 151

Beckers, Elisabeth (25) 80, 126

Beckers, Georgius (25) 65

Beckers, Helena (25) 104

Beckers, Joannes Wilhelmus (25) 66

Beckers, Maria (25) 19, 59

Beckers, Petronella (25) 59

Beckers, Petrus (25) 80, 126

Beckers, Sibilla (25) 109

Beckman, Adam (25) 145

Becks, Thomas (25) 109

Beek, Adrianus van (25) 9, 10

Beek, Frederik van (25) 9

Beek, Helena van (25) 9

Beek, Johanna Maria van (25) 9, 10

Beek, Petrus van de (25) 103

Beeken, Petronella van der (25) 90

Beerendonk, Johanna (25) 9, 149

Beerendonk, Johannes (25) 149

Behren, Herman (25) 3

Behren, Maria Elisabeth (25) 3, 4

Beijer, Wilhelmina Johanna Theodora (25) 45

Beijers (25) 39

Beis, Anna (25) 78

Beiss, Winandus (25) 79

Bejier, Catharina (25) 37

Bejier, Franciscus (25) 37

Bekkers, Theo (25) 180

Beldtgensz, Peter (25) 54

Bellen (25) 144

Bellen, Albert Jacob (25) 141, 144

Bellen, Harry (25) 48

Bellen, Jacob Albert (25) 141

Bellen, Nicolaas (25) 101

Beltjens, Charles (25) 112

Bemelmans, Anna Maria (25) 140

Bemelmans, Cornelia (25) 11, 43, 106, 124

Bemelmans, Franciscus (25) 85

Bemelmans, Maria (25) 23

Benats, Maria Helena (25) 175


Bendels, Lucia (25) 66

Beneden, Egidius Henricus van (25) 89

Beneden, Egidius van (25) 89

Beneden, Franciscus van (25) 89

Beneden, Leonard van (25) 89

Beneden, Maria Barbara van (25) 89

Beneden, Thomas van (25) 89

Beng, Anna Maria Victorine (25) 91

Beng, Emile Michiel (25) 89

Beng, Franciscus Emile Pierre (25) 91

Benninck, Trine (25) 100

Berden, Gerardus (25) 91

Berg, Anna Maria Antoinetta (25) 52

Berg, Elisabeth van de (25) 146

Berg, Godefridus van de (25) 44

Berg, Henrich von den (25) 54

Berg, Maria Gertrud van de (25) 140

Bergen, Jan van (25) 162

Bergen, Johannes Franciscus van (25) 163

Bergen, Petrus van (25) 162

Bergen, Susanna van (25) 162, 163

Bergen, van (25) 164

Bergh, Andreas van den (25) 75

Bergh, Mechtildis van den (25) 2-6

Bergman, Lilian (25) 156

Bernardts, Elisabeth (25) 82

Bernardts, Petrus (25) 82

Berndts, Elisabeth (25) 82

Berres, Guillaume (25) 8

Berseden, Irmgardis de (25) 76

Betting, A. (25) 99

Betting, Adelbertus Nicolaus (25) 99

Betting, Albertus Johannes (25) 99, 100

Betting, Anna (25) 100

Betting, Arnolda (25) 100

Betting, Arnoldus (25) 96, 98-100

Betting, B. (25) 96

Betting, Bernardina (25) 99

Betting, Bernardus (25) 96, 98-100

Betting, Bernd (25) 99

Betting, Betje (25) 100

Betting, Coen (25) 100

Betting, Coenraad (25) 98

Betting, Coenraad Dominicus (25) 100

Betting, Coenraad Henricus (25) 98

Betting, Coenradus (25) 98

Betting, Coenradus Hendrikus (25) 96

Betting, Coenraet (25) 100

Betting, Conrardus Ludolphus (25) 99

Betting, Dores (25) 100

Betting, Dorothea Johanna (25) 100

Betting, Dorothea Maria (25) 99

Betting, Elisabeth Conradina (25) 100

Betting, Gerrit Jan (25) 100

Betting, Herman (25) 100

Betting, Joanna Bernardina (25) 99

Betting, Johanna (25) 99

Betting, Johanna Bernardina (25) 99

Betting, Johanna Elisabeth (25) 96, 98, 100

Betting, Naatje (25) 99, 100

Betting, Norbertus (25) 99

Betting, Paulus Bernardus (25) 100

Bettink, Coenraet (25) 100

Beugels, Catharina Elisabeth (25) 41


Beugels, J.H.M. (25) 13

Beugels, Severinus (25) 114

Beulen, Hub (25) 129

Beumers (25) 25

Beumers, Mett (25) 112

Beurden, Alexander Franciscus (25) 91

Beurden, van (25) 88, 90, 91

Beusen, Mettien (25) 126

Beusens, Wilhelmus (25) 80

Beussens, Mettien (25) 80

Beussens, Wilhelmus (25) 126

Bex, Peter (25) 109

Bey, Elisabeth (25) 65

Beyer, Cornelia (25) 37

Beyer, Elisabeth (25) 37

Beyer, Franciscus (25) 37

Beyer, Joanna (25) 37

Beyer, Joannes (25) 37

Beyer, Maria (25) 37

Beyer, Petrus (25) 37, 38

Bierens, Jan (25) 85

Biggelaar, Maria van de (25) 149

Bijls, Jean Guillaume (25) 115

Billinckhausen, Joannes Rudolphus de (25) 173

Bin, Gertruda De (25) 90

Bindels, Joannes (25) 20

Bindels, Lucia (25) 66

Bindels, Margaretha (25) 66

Bindels, Marquaretha (25) 65

Binius, Gerhard (25) 123

Binius, Odilia (25) 40, 122, 123

Binius, Severinus (25) 122, 123

Binius, Simon (25) 122, 123

Binius, Theodor (25) 122

Binius, Theodorus (25) 123

Birker (25) 68

Bis, Johanna (25) 163

Bischoff, Gertrudis (25) 66

Bisschoff, Anna Catharina (25) 65

Bisschops, Jan Caspar (25) 131

Bisschops, Mechtildis (25) 44

Bleize, Mathijs (25) 164

Bloemsaat, Paulus (25) 100

Bloemsaat, Rudolf (25) 99

Bloemsaat, Wilhelmina (25) 100

Bloemzaad (25) 99

Bloemzaad, Elisabeth Coenradina (25) 99

Blom, Cornelis Coenradus Petrus (25) 101

Bocken, Anna (25) 82

Bodelier, Jo (25) 48

Boer, Hielke Lolles de (25) 150

Boer, K. de (25) 158

Boer, Lolkien Sjoeds de (25) 150

Boer, Yda de (25) 162, 163

Boeren, Cornelia Josepha Johanna (25) 11

Boeren, Petrus (25) 11

Boermans, Trautje (25) 49

Boeshoeuer, Jan (25) 46

Boesveld, Grada (25) 23

Boevendeerdt, Mathias (25) 44

Bogarts, Agnes (25) 172

Bogman, Mechtilda (25) 148

Bohn, Frits (25) 175

Boisen, Lenart (25) 168


Boley, Karl H. (25) 122, 123

Bollen, Anna (25) 30

Bollen, Fernand (25) 23

Bollerman, Jan (25) 118, 121, 143

Bolmans, Cornelia (25) 80, 126

Bolmans, Neliken (25) 126

Bolten, G.C. (25) 158

Bolten, Mechteld (25) 40, 123

Bomans, Servatius (25) 126

Bongaart, Theodor van den (25) 116

Bongard, Elisabeth van den (25) 117

Bongart, Dierk van den (25) 115

Bongers, Ger (25) 176

Bonn, Maria Odilia (25) 61

Bont (25) 158

Bonte (25) 158

Boom, Dirk Harmensz (25) 97

Boom, Johanna Theoedora (25) 97

Boom, Simon (25) 97

Boosems, Wilhelmus (25) 80

Boossems, Wilhelmus (25) 126

Boost, Anna Margaretha (25) 51

Boost, Pieter Leonard (25) 51

Boosten, Gerard (25) 126

Boosten, Gerardus (25) 80

Boosten, Ida (25) 80, 126

Boosten, Sebastianus (25) 80, 126

Boots, Henricus (25) 114

Boots, Johanna Elisabeth (25) 114

Boots, Winandus (25) 114

Bordenhewer, Martinus (25) 79

Boren, Jan (25) 169

Boren, Willem (25) 8

Borgans, Wilhelmus (25) 39

Borgers, Hermine Elfriede Antoinette (25) 155

Borlochs, Mathias (25) 77

Bormans, Henricus (25) 134

Bormans, Reinier (25) 115-117

Boromeus, Carolus (25) 16

Bos, Broer Hepkes (25) 164

Bos, Geertruida (25) 164

Bos, Harie (25) 137

Bos, Jolijn (25) 180

Bos, Sake Hepkes Bos (25) 164

Boschewersz, Gerard (25) 53

Bosmans, Andreas (25) 85

Bosmans, Andreas Laurentius (25) 85

Bosmans, Theodorus M. (25) 85

Botti (25) 87, 88

Botti, Aegidius Franciscus Philippus (25) 90

Botti, Agnes (25) 89

Botti, Anna Cornelia (25) 88, 90

Botti, Cornelia Ludovica (25) 90

Botti, Cornelie Victorine (25) 89

Botti, Egidius (25) 88, 89

Botti, Egidius Henricus (25) 89

Botti, Emile (25) 90

Botti, Gilles (25) 89-91

Botti, Henricus (25) 89, 90

Botti, Jacobus Aug. (25) 89

Botti, Joannes Francisus (25) 89

Botti, Joh. Guil. H. (25) 89

Botti, Joh. Henr. Hub. (25) 89

Botti, Johan. Mathias Hubert (25) 91


Botti, Johan. Mathias M. H. (25) 89

Botti, Joseph Math. H. (25) 89

Botti, Maria Agnes Elisabeth (25) 89

Botti, Maria Anna (25) 89

Botti, Maria Catharina (25) 91

Botti, Maria Cornelia Lambertina (25) 90

Botti, Maria Elisabeth L. (25) 89

Botti, Maria Hubertina Philomena (25) 89, 90

Botti, Maria Isabella (25) 90

Botti, Maria Joanna (25) 89, 90

Botti, Maria Joanna M. Th. (25) 89

Botti, Maria Joanna Margaretha (25) 89

Botti, Maria Margaretha (25) 91

Botti, Mathias Michael (25) 89

Botti, Matthias (25) 89

Botti, Melchior (25) 89

Botti, Michael Dominicus (25) 89

Botti, Petrus (25) 89

Botti, Petrus Hubertus (25) 89

Botti, Petrus Leonardus (25) 89

Botti, Philomène (25) 89, 90

Botti, Sibilla (25) 89

Botti, Thomas (25) 89

Bottie (25) 89

Bottij (25) 89

Botty (25) 89

Boumans (25) 23, 51

Boumans, Brigid (25) 142

Boumans, Elisabeth (25) 44, 83, 148

Boumans, Frans (25