UITNODIGING

 

EINLADUNG

 

INVINTATION

VERENIGING LIMBURGSE HAMERS GENEALOGIEËN

 

 

 

Beste leden, oud-leden, auteurs van bijdragen en andere belangstellenden,

 

Vorig jaar is op de ledenvergadering besloten op het einde van dit jaar onze Vereniging op te heffen. Wel jammer, maar het zij zo.

 

We willen dit formeel besluiten op een bijeenkomst te Sittard op zaterdag 20 november a.s.

 

Hoewel in eerste instantie een ledenvergadering, nodigen wij alle belangstellenden voor deze bijzondere bijeenkomst uit.

Tijdens de bijeenkomst zullen de CD met de 25 jaargangen van het Hamers Bulletin en de Hamers Bundel 2010 die door de voorzitter speciaal voor het afscheid van de vereniging is samengesteld, worden gepresenteerd. Na afloop zijn CD en bundel verkrijgbaar.

De CD is voor leden gratis en kost voor niet-leden € 7,50. De Hamers Bundel kost € 20,-.

 

De bijeenkomst vindt plaats te Sittard in het Buurthuis De Oase, Bachstraat 51, Sittard in de buurt Vrangendael.

 

 

Het buurthuis is op de volgende manier te bereiken:

 

Met openbaar vervoer kan men vanaf het NS-station de buslijn 13 uitstappen op de Hemelsleij tegenover de kerk van Vrangendael, of buslijn 14 op de Winston Churchilllaan (juiste halte aan de buschauffeur vragen). Vanaf beide halten is het nog maar 5 minuten lopen.

 

Wie met een ander vervoermiddel komt, vindt hier de nodige informatie.

 

Komende over de A2 uit het noorden:

Afslag Born-Sittard, aan het stoplicht aan het eind van de afrit linksaf, en deze weg blijven volgen (dus niet naar Sittard!) tot de afrit Tüddern. Daar aan het eind van de afrit rechtsaf naar Tüddern, aan rotonde rechtdoor en het hele dorp Tüddern door de hoofdweg blijven volgen, aan het eind van het dorp rechtdoor grens over en Sittard in (aan de mooiste kant?) via de Tuddernderweg, en deze volgen tot 1e stoplicht. Nu naar links (Hemelsley) en deze volgen tot op rotonde, alwaar naar links (Winston Churchilllaan), en dan 1e straat links (Bachstraat); de Oase ligt 100 m verder aan de rechterkant op nummer 51.

 

Komende over de A2 uit het zuiden (vanuit richting Maastricht):

Neem niet de afslag bij Urmond, maar één verder bij Born; zie verder hierboven.

 

Komende vanuit richting Geleen over de Rijksweg:

Blijf Rijksweg volgen, onder het spoor door, dan aan 3e stoplicht (bij Hotel de Prins) rechtsaf de Wilhelminastraat in, deze blijven volgen en boven bij 4e stoplicht linksaf (Pres. Kennedysingel) en dan 2e stoplicht rechts (richting Wehr: Keulse Baan). Na 1e rotonde (rechtdoor) de 1e straat links (Bachstraat); de Oase ligt 100 m verder aan de rechterkant op nummer 51.

 

Komende vanaf de Wintrakerberg:

(N276 vanaf Brunssum, Heerlen, enz) onder aan de berg 1e stoplicht rechtsaf Sittard in (Heerlenerweg, verderop Leijenbroekerweg) en deze steeds maar blijven volgen tot 4e stoplicht, daar naar rechts (richting Wehr: Keulse Baan). Na 1e rotonde (rechtdoor) de 1e straat links (Bachstraat); de Oase ligt 100 m verder aan de rechterkant op nummer 51.

 

 

 

Mierlo,   oktober 2010

 

 

 

Hierbij nodig ik u uit voor de JAARVERGADERING van de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën, die zal plaats vinden op

 

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 om 13.30 uur

in het Buurthuis De Oase, Bachstraat 51 te Sittard

 

A G E N D A

 

1.       Opening en mededelingen door de voorzitter, waarbij een paar leden in het zonnetje worden gezet.

2.       Verslag van de Jaarvergadering d.d. 18 april 2009 (zie Hamers Bulletin 2009, blz. 129/130).

3.       Jaarverslag 2009/ 2010 van de secretaris ad interim .

4.       Financieel verslag over 2009 van de penningmeester.

5.       Verslag van de Kascommissie.

6.       Begroting 2010.

7.       Formele opheffing van de vereniging op 31 december 2010.

8.       Informatie over de nieuwe Stichting.

9.       Voorstel en Besluit tot overdracht van de goederen der Vereniging, alsook de geplande uitgave van dl 4 van de Geschiedenis van het Brunssumse Geslacht Hamers.

10.     Wat nog ter tafel komt.

11.     Rondvraag.

12.     Sluiting van de vergadering.

 

korte pauze

 

13.     Presentatie van de nieuwe CD en uitreiking aan bijzondere leden.

14.     Presentatie van de Hamers Bundel 2010 en uitreiking aan de huidige archivaris van het Eurohistorisch Centrum Sittard-Geleen.

 

Daarna is er gelegenheid om de bestelde CD’s en Bundels af te halen, of aan te schaffen.

Een gezellig samenzijn gevolgd door het afscheid.

 

Namens het bestuur,

 

Vic Hamers

interimsecretaris

 

DE NIEUWE CD

 

De CD die op de jubileumbijeenkomst in 2007 verscheen is reeds lang uitverkocht. Steeds wordt er naar gevraagd. Vandaar dat het bestuur besloten heeft  een nieuwe uit te brengen waarop nu alle 25 jaargangen staan, waardoor men ook gemakkelijk iedere gevraagde naam, plaats, datum etc. kan opvragen. Daarbij is een totaalregister op de jaargangen opgenomen. Voorts nog eens 15 artikelen waarin over diverse Hamers-geslachten en -personen is geschreven en niet in het Hamers Bulletin zijn verschenen.

Alle aanwezige leden krijgen op de vergadering deze CD gratis aangeboden. Voor leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen deze verkrijgen door alleen de verzendkosten  € 2,50 over te maken. Wil een lid nog een extra exemplaar dan kan hij deze voor € 5,- aanschaffen; bij toezending  € 2,50 extra.

Niet-leden en belangstellenden betalen € 7,50. Deze CD kan worden besteld door overmaking van € 7,50 + € 2,50 verzendkosten.

De rekening waarop moet worden overgemaakt vindt u op bijgaand bestelformulier.

 

 

HAMERS BUNDEL 2010

 

Om het verenigingsjaar 2010 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft de voorzitter een reeks artikelen en andere nog voor publicatie klaarliggende stukken bijeen gezocht om toch een afscheidsbundel te kunnen laten verschijnen.

Tijdens het samenstellen van de bundel werden ideeën geopperd om ook een aantal afstammings-reeksen op te nemen van personen uit binnen- en buitenland met wie ooit in het verleden is gecorrespondeerd over voorouders met de naam Hamers of varianten daarvan. Door het verloren gaan van een aantal adressen is dat ten dele gelukt. Ook lag er altijd nog een oude afstammingsreeks van een vroegere archivaris van Heerlen. Dat leidde er toe om ook van vroegere en huidige archivarissen reeksen op te nemen als deze op een of andere wijze van een Hamers afstamden. Zo konden er reeksen opgenomen van drie achtereenvolgende stadsarchivarissen van Sittard en twee van een rijksarchivaris. Het overgrote deel van de reeksen is ingezonden door genealogie-beoefenaars.

Bij elkaar werden het 80 reeksen. Daardoor is het naamregister er een geworden van 37 bladzijden in drie kolommen. Het boek heeft dan ook een omvang van 280 bladzijden!

Deze bundel kan niet uit de (niet-geheven) contributie bekostigd worden. Leden en niet-leden kunnen het boek aanschaffen voor de prijs van € 20,-, verzendkosten € 4,-.

Natuurlijk kan men het verkrijgen op de bijeenkomst van 20 november te Sittard.

 

Inzenden of mailen naar de penningmeester:

P. Vievermanns,  p.vievermanns@home.nl

Zandstraat 28, 6432 LD Hoensbroek, tel. 045 6210727

Rekening: 2 36 76 46 t.n.v. Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën te Hoensbroek

 

Om geld vanuit het buitenland te kunnen overmaken, dient u gebruik te maken van de volgende gegevens: BIC : INGBNL2A, EBAN : NL08INGB0002367646.

 

 

Als lid nr. .......... bestel ik :

..... CD ad 0 Euro met (2,50 Euro verzendkosten)                                       ...................  Euro

......Hamers Bundel 2010  ad 20 Euro (verzendkosten 4 Euro)                 ...................  Euro

 

 

Als niet-lid

....... CD ad 7,50 Euro met (2,50 Euro verzendkosten)                                ...................  Euro

....... Hamers Bundel 2010 ad 20 Euro (verzendkosten 4 Euro)                ...................  Euro

 

NB. Voor het buitenland dubbele verzendkosten

 

 

Volledige naam: ...........................................................................................................................

 

Volledig adres ..............................................................................................................................

 

Tel.nr. …………………………..e-mail ..........................................................................................

 

Voor Word-document ga naar: Uitnodiging