Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

 

*††††††† 20 jaar Vereniging Limburgse Hamers GenealogiŽn

*††††††† Voorjaarsbijeenkomst 2007

 

*††††††† Is Geweest

 

20 jaar Vereniging Limburgse Hamers GenealogiŽn

29 April 2007 is het precies 20 jaar geleden dat twee enthousiaste genealogen, Nico Hamers en Math Hamers naar notaris Emile Marie Huyben te Geleen togenom de oprichtingsakte van de vereniging te ondertekenen.

 

Tekstvak:

Dit feit willen we herdenken met een bijzondere activiteit:

 

het planten van een (stam)boom in het BurgemeesterDamenpark te Geleen.

 

Het bestuur nodigt u daarom van harte uit hierbij aanwezig te zijn op

 

ZONDAG 29 APRIL 2007 TE GELEEN

 

 

13.30 uur††† Samenkomst bij de muziekkiosk in het Burgemeester Damenpark, waar we onze leden, onze gasten en iedereen die het ontstaan van de vereniging willen herdenken, welkom heten met een kopje koffie of thee. Daarna begeven we ons naar de plaats waar de boom al klaar staat om geplant te worden.

 

14.00 uur††† Als afgevaardigde van de gemeente Sittard-Geleen zal Mevrouw Ingrid Widdershoven, wethouder van Dienstverlening en Beheer, de†††††††††††††††††††††††††††††††††††† boomwortels een eerste schepje aarde geven, waarna het bestuur, de leden en aanwezigen er de nodige schepjes bovenop zullen doen.†††††††††††††††††


††††††††††††††††††† Namens de vereniging zal de voorzitter Nico Hamers een gedenkplaat onthullen die duidelijk maakt waarom deze Tulpenboom hier geplant††††††††††††††††††††††††† werd.

 

Omdat de muziekkiosk in de onmiddellijke nabijheid staat zou het leuk zijn als het gebeuren van een vrolijke noot kon worden voorzien. Misschien heeft een van onze leden relatie met een muziekgezelschap dat bereid is een muzikale omlijsting te verzorgen?Laat het ons a.u.b. weten en we passen het in het programma.

 

Nadat we onze boom hebben opgezet stellen ons voor dat we samen nog ergenseen lokale tapperij met een bezoek vereren om op het ons sucses te vieren, maar vooral om ons op de toekomst van de vereniging te richten.

††††††††††††

Tekstvak: Lang zal de tulpenboom leven!
Lang Leve de vereniging!

Wij hopen u allen, met familieleden, vrienden en naamgenoten op zondagmiddag te ontmoeten.

 

Namens het bestuur,

 

Guus Hamers,

secretaris

 

Oproep

De redactie zoekt personen met de namen Haemers of Hamers die in 1987 zijn geboren. Van deze zullen een foto in het feestnummer worden geplaatst. Foto (ook niet digitaal) met geb.datum en plaats en namen der ouders te zenden naar redactie Vogelenzang 4, 6581 CR Malden of n.a.hamers@hetnet.nl . De inzenders kunnen meedingen naar een prijs. Nadere bijzonderheden in het eerste Bulletin van 2007.

 

 

Back to top††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Voorjaarsbijeenkomst 2007 (tevens de jaarvergadering)

Het bestuur van de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn nodigt u uit voor de voorjaarsledenvergadering en bijeenkomst die zal plaatsvinden op zaterdag 21 april 2007. De ledenvergadering vindt plaats in het Gemeenschapshuis Mariarade, Op de Weijenberg 11, 6431 GB te Hoensbroek.

Introducees zijn van harte welkom.

Ontvangst vanaf 13.30 uur. De ledenvergadering start om 14.00 uur. Na de ledenvergadering is er een voordracht door de heer Henk Boersma. Hij zal het hebben over: Schepenen, schepenbanken en hun Archieven. Het nut ervan voor de huidige genealoog.

 

 

Back to top††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Is geweest

 

Najaarsbijeenkomst 25 november 2006

 

Kort verslag van de najaarsvergadering gehouden te Born op 25 november 2006.

Tijdens de ledenbijeenkomst in het Stadsarchief Sittard-Geleen te Born werd eerst een korte ledenvergadering gehouden. Er waren 23 aanwezigen.

Opening: voorzitter Nico Hamers opende de vergadering.

Mededelingen:

*         de voorzitter herdacht kortMevr. Mia Hamers, lid van onze vereniging, die afgelopen donderdagavond 23 november plotseling is overleden op 81jarige leeftijd: zij wordt dinsdag begraven vanuit de Grote Kerk in Sittard. Zij was al vele jaren lid (no. 107), en bezocht regelmatig de bijeenkomsten.

*         de voorzitter bedankte voor de vele felicitaties die hij ontving naar aanleiding van zijn 80e verjaardag.

*         bericht van verhindering werd ontvangen van de familie Thewissen uit Maastricht, dhr Hamers uit Heerlen, J hamers uit Weesp, W Holthuijsen uit Heemstede, dhr Breurkes, dhr Hamers uit Klimmen.

*         de voorzitter vertelt nog eens kort dat het penningmeesterschap is overgenomen door bestuurslid Paul Vievermanns; oud-penningmeester Jo Hamers, vandaag verhinderd, blijft bestuurslid.

Voorstel tot contributieverhoging: dit voorstel om de contributie per jaar te verhogen van 15 naar 17 euro werd al toegelicht op de jaarvergadering; omdat het toen niet officieel op de agenda stond moet er nu worden beslist: de vergadering gaat akkoord waarmee de contributieverhoging met ingang van 2007 vaststaat.

Instelling lustrumcommissie ter voorbereiding 4e lustrum vereniging in 2007. Ook dit punt kwam al aan de orde in de jaarvergadering. De bedoeling is dat de commissie met voorstellen komt en deze mee organiseert. Er liggen al een aantal ideeŽn op tafel (voor Bulletin extra Geleennummer; fotoís van alle Hamers geboren in oprichtingsjaar 1987; boom planten in Geleen op jubileumdatum 29 april, kwartierstatenCD). Voor de commissie geven zich op de heren Keybeck en Close en bestuurslid Vievermanns. Gevraagd wordt aan de andere leden zich alsnog bij hen aan te sluiten of hen te voorzien van ideeŽn.

Sluiting; voorzitter Nico sloot de vergadering, om na koffie met vlaai, aangeboden door de vereniging, over te gaan naar de hoofdmoot van de bijeenkomst: kwartierstaten aanvullen.

 

 

Geslaagde ledenbijeenkomst op 12 november 2005

Op 12 november vond in de huiselijke ambiance van Hotel Salden in Schin op Geul de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn plaats. De bijeenkomst was goed bezocht en de voorzitter Nico Hamers mocht dan ook ruim 30 belangstellenden verwelkomen.

Door de heren Patelski en de La Haye werden inleidingen verzorgd over genealogie. Beide heren benadrukten het toetsen van gegevens in de oorspronkelijke bronnen. Ook werd er een beeld geschetst dat het een kwestie van tijd is dat gescande brondocumenten via internet beschikbaar zullen zijn.

Hierna vond de feestelijke presentatie van de CD (20 jaargangen Hamers Bulletin) plaats. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Nico Hamers. Aansluitend werd de CD inhoud aan de bezoekers gedemonstreerd.

Impressies van de bijeenkomst zijn door Marie-ThťrŤse Haemers op foto vastgelegd en kunt u terug vinden op internet middels de volgende de link:

 

Slide show fotoís bijeenkomst 12 november 2005

 

U kunt de fotoís bekijken door op de foto-site de link onderaan waarop staat: view photo's without signing in aan te klikken.

 

 

Voorjaarsbijeenkomst en algemene ledenvergadering 2005

Op zaterdag 16 april 2005 werd de ledenvergadering tevens jaarvergadering gehouden in het gemeenschapshuis Mariarade, Op de Weijenberg 11 te Hoensbroek. Aansluitende werd er door de aanwezige leden een bezoek gebracht aan kasteel Hoensbroek.


Najaarsbijeenkomst 2004

De najaarsvergadering vond plaats op 8 november 2004 in het stadsarchief Sittard-Geleen-Born. Er waren 20 leden aanwezig. De stadsarchivaris de heer Boselie vertelde over te plannen om te komen tot een regionaal historisch centrum, de digitalisering, en de plaats van de verenigingen en de vrijwilligers in het archiefgebeuren te Born. Verder vertelde hij kort over het feit dat de meeste archiefbestanden over Sittard en Born (immers met bijv. Susteren van 1400-1797 onderdeel van het hertogdom JŁlich) liggen in het Hauptstaatsarchiv te DŁsseldorf, alwaar tienduizenden kopieŽn werden gemaakt die thans hier te Born berusten. Vervolgens vertelde archiefmedewerker (en Hamers Bulletin medewerker) Wil Brassť kort over wat er voor de genealoog zoal te vinden is in het Stadsarchief Sittard-Geleen.

 

Voorjaarsbijeenkomst en algemene ledenvergadering 2004

Op zaterdag 17 april 2004 vond de algemene ledenvergadering van de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn plaats. Er waren 22 leden aanwezig. Na de vergadering werd eerst het Heemkunde Museum Beek bezocht en na de uitstekend verzorgde lunch het Els museum.

 

Najaarsbijeenkomst 2003

Op zaterdag 8 november 2003 werd een bezoek gebracht aan het stadsarchief Sittard/Geleen.

De najaarsbijeenkomst werd gehouden in de Tiendschuur van de kasteelboerderij (voormalige raadszaal) Kasteelhof 1 te Born.

In het programma was ook een rondleiding naar de kasteelruÔne opgenomen.

Voor de ledenbijeenkomst werd door de heer W. Brassť een inleiding verzorgd over het stadsarchief en de aanwezige bestanden.

ís Middags waren rondleidingen naar

-         computerprogramma Gendawin o.l.v. Theo JŲris

-         archiefdepot o.l.v. Peer Boselie

-         KasteelruÔne/ het gebouw o.l.v. Renť Lauwers.

Het was een zeer geslaagde dag met veel waardering voor de enorme inzet van het archief en de prima ontvangst.

 

Voorjaarsbijeenkomst en jaarvergadering 12 april 2003

Op zaterdag 12 april 2003 werd in het gemeenschapshuis Mariarade, Op de Weijenbergweg 11 te Hoensbroek de voorjaarsbijeenkomst gehouden.

Om 11.00 uur ging de ledenvergadering van start. Na de lunch hield de heer J.T.G. Schiffelers, lid van onze vereniging, zijn voordracht over de beschikbare bronnen voor genealogisch en cultuurhistorisch onderzoek bij het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Landgraaf. Als voorzitter van het Genootschap is spreker zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van de streek Zuid-Oost Limburg en van de bronnen voor genealogisch onderzoek. Na zijn presentatie was er alle gelegenheid tot informatie-uitwisseling voor de leden onderling en met de heer Schiffelers.

 

Najaarsbijeenkomst 2 november 2002

De najaarsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 november 2002 in het gemeenschapshuis Mariarade te Hoensbroek.

De voorzitter van de vereniging de heer N.A. Hamers, geen onbekende in Limburg op het gebied van stamboomonderzoek, heeft een uiteenzetting gegeven over de wapens die gevoerd werden. Hij is ingegaan op allerlei kwesties over de Hamerswapens en heeft ondermeer de vraag beantwoord of huidige naamdragers zoín wapen mogen voeren.

 

Ledenvergadering op 1 juni 2002

Op 1 juni 2002 was onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in het gemeenschapshuis te Hoensbroek. De ochtend stond in het teken van de vergadering. Het Bestuur legde verantwoording af over het (financiŽle) reilen en zeilen van het afgelopen jaar. Ook vonden de bestuursverkiezingen plaats. Ger Hamers was aftreden en niet meer herkiesbaar. Bij acclamatie werden her/gekozen Vic Hamers, Guus Hamers en Paul Vievermanns.

Het ís middags werd door Nico Hamers, voorzitter en auteur, de inleiding verzorgd op de presentatie van boek deel III in het Zuiden. Na zijn inleiding konden het boek worden opgehaald.

 

Presentatie van het boek Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers deel III (1800-1900)

Op 25 mei 2002 vond te Malden de officiŽle presentatie plaats van het boek geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers deel III (1800-1900). Het boek is geschreven door N.A. Hamers te Malden, voorzitter van onze vereniging en redacteur van ons tweemaandelijks Hamers-Bulletin, historicus, bekend amateur-genealoog, voormalig hoofdredacteur van Gens Nostra en erelid van de Nederlandse Genealogische Vereniging, oud-voorzitter van de bloeiende afdeling íKwartier van Nijmegení, en redacteur of medewerker van boekwerken entijdschriften op het terrein van de genealogie en lokale historie.

 

Najaarbijeenkomst op 3 november 2001.

Het bezoek aan de Stadbroekermolen was een groot succes. In een ongedwongen sfeer werd ís morgens ingegaan op de stamvader van de Sittard-stam: Willem Hamers en zijn afstammelingen. De voorzitter vertelde over de terug gevonden wetenswaardigheden van de voorouders van de aanwezigen zowel over de naam, de oorsprong en verspreiding van de familieleden over Zuid-Limburg en daarbuiten. Aflevering 6 van jaargang 17 van ons Hamers Bulletin is nagenoeg geheel gewijd aan deze Hamers-stam. Het nummer is voor fl 5,00 (exclusief verzendkosten) verkrijgbaar via de secretaris of door fl 7,55 over te maken op girorekening 2.36.76.46 t.n.v. penningmeester Ver. Limb. Hamers Geneal. te Valkenburg onder vermelding van extra Hamers Bulletin

 

Tijdens de goedverzorgde gezamenlijke lunch werden tot dan onbekende familiebanden aangehaald. Ook bestond de mogelijkheid de tentoongestelde stucadoors gereedschappen nader te bekijken of de wel 20 meter lange stamboom van alle bekende gegevens, opgesteld door Vic Hamers uit te pluizen. De stucadoors gereedschappen zijn beschikbaar gesteld door de Heemkunde vereniging Grevenbicht, waarvoor onze dank.

 

Na de lunch volgde een enthousiaste rondleiding door de molen verzorgt door Gjus Roebroek,de molenaar himself.

 

De najaarsbijeenkomst werd bezocht door 57 personen, waarvan 40 niet-leden.

 

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde dag, die door de afstammelingen van Willem Hamers bijzonder is gewaardeerd.

 

Back to top

 

Last revised: 9 maart 2007