Informatie over de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

INHOUD

*†† Nalatenschap vereniging overgedragen

*†† Onderzoek naar eigen afstamming

*†† De familienaam Hamers

*†† Bakermat in Limburg

*†† Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

*†† Het Hamers Bulletin

*†† Andere uitgaven

*†† Informatie

 

Nalatenschap vereniging overgedragen aan OCGL Landgraaf

Zoals op de opheffingsvergadering eind 2010 door het bestuur is toegezegd, zou U nog geÔnformeerd worden over een eventuele voortzetting van de ideeŽn en werkzaamheden van de vereniging in een stichting die tijdens die vergadering in het vooruitzicht werd gesteld. Helaas is het niet tot oprichting van zoín stichting gekomen, wat het bestuur zeer betreurde. Op 12 april 2011 kwam daarom een groepje van zes oud-bestuursleden bijeen om te bespreken hoe het nu verder moest met de nalatenschap van de vereniging. Dat heeft lang geduurd. Volgens de statuten moest het bestuur namelijk die nalatenschap (archief van de vereniging, boekenvoorraad en restant geld) overdragen aan een partij die dit zou gebruiken in het verlengde van de doelstellingen van de vereniging, dus kort gezegd voor publicatie van Hamers-genealogie. Gelukkig is er uiteindelijk toch zoín partij gevonden. Gekozen is voor de heemkundevereniging OCGL (Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf), die de boekenvoorraad krijgt en die de resterende gelden zal beheren en reserveren tot 2020 om uitgaven met betrekking tot Hamers-genealogie te bekostigen / subsidiŽren (uiteraard zolang er nog iets in de pot zit). Met hen is inmiddels een overdrachtsovereenkomst gesloten, die op 30 oktober aanstaande definitief zal ingaan. Zij zullen vanaf die datum ook de oude boekenvoorraad en CDís verkopen. Wij als oud bestuur denken hiermee het maximaal mogelijke te hebben bereikt in de zin van onze vroegere statuten. Het bezoekadres van het OCGL is An de VoeŽgelsjtang 12 te 6373 BJ Landgraaf, hun website is www.heemkundelandgraaf.nl. Daar vind U straks ook mededelingen over eventuele nieuwe Hamers-uitgaven en hoe boeken en CDís te bestellen. Onze oude website www.hamers.tk zal aan de OCGL-website worden gelinkt, en blijft verder slapend aanwezig / bereikbaar.

Verder zal het verenigingsarchief VLHG worden overgedragen aan het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen (het vroegere stadsarchief Sittard-Geleen) (nu nog) te Born.

 

Het oud-bestuur dankt U allen voor vele jaren prettige contacten en wenst U veel succes in Uw verdere leven en vooral met Uw mooie hobby de (Hamers-) genealogie!

 

Back to top

 

Onderzoek naar eigen afstamming

Zeer veel mensen vragen zich hoe langer hoe vaker af wie hun voorouders waren, wat ze gedaan hebben en waar ze hebben gewoond en gewerkt. Op rijks- en gemeente archieven ziet men dagelijks mensen zoeken naar gegevens rond hun voorgeslacht. Velen hebben deze hobby of studie uit nieuwsgierigheid aangepakt, anderen doen onderzoek uit wetenschappelijk oogpunt .

Ook naar geslachten Hamers wordt gespeurd
Wist u dat er ook  een aantal dames en heren reeds jaren bezig is met het speuren naar hun voorouders Hamers en hun nakomelingen die de namen Hamers, Haemers, of Hammers voeren? De familievorsers dragen zelf niet altijd een van deze namen; er zijn erbij waarvan een van de voorouders de naam Hamers droeg of van wie de echtgenote of echtgenoot de familienaam voert.

Back to top

 

 

Het voorkomen van de familienaam Hamers

Weet u dat de namen veelvuldig in Nederland voorkomen? De volkstelling van 1947 levert het volgende overzicht:
                              Totaal      Brabant           Limburg
Hamers                     2424             892         1014 pers.
Haemers                       98                11             81 pers.
Haamers                       17                 3              12 pers.
Hammers                    135                 1              14 pers.

Zo u ziet was het toen de provincie Limburg die de meeste Ha(e)m(m)ers leverde.
Daarbij moet aangetekend worden dat tweederde deel van de toen in het Noorden levende Hamers afstammen van Limburgse voorouders.

Hierbij moet tevens vermeld worden dat niet alleen in Nederland afstammingen van Limburgse geslachten Hamers leven. Ook over de grenzen in Duitsland en BelgiŽ (zowel in de Luikse als Limburgse provincie) vinden we vele naamdragers, van wie de voorouders uit Limburg afkomstig zijn. Zo zijn er ook in Vlaanderen en in Belgisch Brabant geslachten Hamers (die daar waarschijnlijk ook hun oorsprong hebben). Ook in het Sauerland blijkt de naam Hamers voor te komen.

Back to top

 

 

Bakermatten in Limburg

Lang niet alle Hamers behoren tot eenzelfde geslacht. Er zijn geslachten die terug gevoerd kunnen worden tot vůůr 1600 zonder dat familierelatie blijkt. Van vele vinden we de oudst bekende voorvader tussen 1600 en 1700 en enkele geslachten vangen eerst bewijsbaar aan na 1700.
Enige plaatsen waar een eerste voorouderpaar woonde dat thans nog nageslacht heeft zijn: Beek, Bocholtz, Brunssum, Eijgelshoven, Geleen, Grevenbicht, Heerlen, Kerkrade, Klimmen, Limbricht, Maastricht, Munstergeleen, Nieuwenhagen, Schinnen, Simpelveld, Sittard, Spaubeek, Ubachsberg, Ubach over Worms, Urmond, Vaals, Voerendaal en Wittem.
Er zijn dus heel wat stammen met deze geslachtsnaam!

Onderzoekers van de diverse stammen waren ieder voor zich bezig met onderzoek . Sommigen waren reeds verder en onderzochten verschillende stammen  in de hoop enige met elkaar te kunnen verbinden. Dat lukte in een aantal gevallen. Maar ook leverde dit onderzoek weer nieuw stammen op waarvan de bakermat buiten onze grenzen blijken te liggen: o.a. DŁren, Dremmen, Hillensberg, Hoengen, Gangelt, Laurensberg, Aken enz. in Duitsland, Montzen, Sippenaken, Voerstreek, Lanaken, Maaseik, Kinrooi, Stokkem enz. in BelgiŽ.

Back to top

 

 

Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

De contacten tussen de onderzoekers leidden tot samenwerken en uitwisselen van gegevens. Enigen van hen vatten het plan op om elkaar via een contactblad van resultaten op de hoogte te stellen. In 1985 verscheen het eerste "Bulletin" met tevens een uitnodiging voor een samenkomst van geÔnteresseerden in ťťn van de vele geslachten Hamers.
Op een bijeenkomst in 1987 van deze stamboomvorsers werd tot de oprichting van een vereniging besloten. Een vereniging die geen familievereniging wil zijn maar een vereniging die als een vaste band wil fungeren tussen de leden die belangstelling hebben voor hun voorgeslacht, en die tevens willen meewerken aan het onderzoek van de verschillende genealogieŽn (stambomen) Hamers. Daarom werd als naam van de vereniging gekozen:

                   Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

Doel

De statuten vermelden als doel: het beoefenen en bevorderen van genealogisch onderzoek van alle stammen Hamers uit en rond de provincie Limburg, en het naar buiten brengen van resultaten van onderzoek.

 

Hoewel de belangstelling voor (artikelen uit) het Hamers Bulletin onverminderd groot was, is de vereniging is in 2010 opgeheven, als gevolg van gebrek aan opvolging. Een aantal voormalige verenigingsleden blijven zich echter bezig houden met genealogisch onderzoek.

Deze activiteiten zijn ondergebracht in een stichting, waarmee een wat vrijere structuur is gecreŽerd.

Back to top

 

Het Hamers Bulletin

Een van de middelen om dit doel te bereiken is het sedert 1985 uitbrengen van een periodiek tijdschrift. Jaargang 25 verscheen in 2009 en was tevens de laatste jaargang. Het Bulletin bevat voor iedereen wat wils o.a. bronnen en vindplaatsen, lijsten van Hamers- geboorten, huwelijken en overlijden, ingangen op de geslachtsnaam Hamers in notariŽle archieven, regesten van deze akten en die uit schepenbanken, memories van successie, conscriptie, bidprentjes enz. Bovendien vooral ook artikelen over oudste generaties, problemen en vragen. In november 2005 zijn de eerste 20 jaargangen ook op CD gepubliceerd. In 2010 is de cd met alle 25 jaargangen verschenen.Afstammingsreeks
In nagenoeg elke aflevering van het tijdschrift werd de afstammingsreeks opgenomen van een of meer nieuwe leden. Vanaf de oudst bekende voorvader of voormoeder Hamers wordt de rechte stamlijn gepubliceerd.

Back to top

 

 

Andere uitgaven

Een andere doelstelling was om successievelijk stambomen of liever familiegeschiedenissen van de diverse Hamers-stammen uit te brengen. Zo verschenen deel 1, deel 2 en deel 3 van het Brunssumse geslacht Hamers (stam A) in 1992, 1996 en 2002. In 2007 verscheen het boek over het Stadbroekse geslacht. Dat gebeurde gelijktijdig met de presentatie van het jubileumboek van 20 jaar verenigingHamers. Ook zijn in de loop der jaren indices op de jaargangen verscheen. In 2005 zijn de eerste 20 jaargangen van het Hamers Bulletin op CD gepubliceerd. In 2010 is onder auspiciŽn van de vereniging nog een Hamers bundel verschenen waarin vele artikelen zijn opgenomen die overgebleven waren na het beŽindigen van de publicatie van het Hamers Bulletin.

 

 

Informatie

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

OCGL (Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf)

Bezoekadres: An de VoeŽgelsjtang 12 te 6373 BJ Landgraaf

website www.heemkundelandgraaf.nl.

 

 

Laatst actieve bestuur (stand eind 2010)

Voormalig Secretariaat- en verenigingsadres:

V.W.M. Hamers, Heer Dickbierweg 18, 5731 CM Mierlo, tel. 0492 - 66 19 61

 

Voormalige Redactie:

N.A. Hamers, Vogelenzang 4, 6581 CR Malden, tel. 024 - 3580735

 

Bestuur (laatste samenstelling):

N.A. Hamers, Malden, voorzitter

D.J.J. Lauwers, Sittard, vice-voorzitter, notulant

V.W.M. Hamers, Mierlo, waarnemend secretaris, project-coŲrdinator

P.M.H. Vievermanns, Hoensbroek, penningmeester

R.J.M. Steeman, Elsloo, lid

 

e-mail adres: vic.hamers@kpnplanet.nl

 

Deze en andereinformatie vindt u ook op internet:

http://www.hamers.tk/

 


N.B.    Het wapen in het vignet is een van de geslachten Hamers dat is uitgestorven, zodat het door geen van de stammen wordt gevoerd en als neutraal wapen voor de vereniging is gekozen.

Back to top

 

Last revised: 27 september 2011