Kwartierstaat van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (1944-)

Terug naar beginpagina: http://home.hccnet.nl/gh.schuur/opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20120402Generatie I

(kwartierdrager)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1944. Deze persoon is afkomstig uit Winschoten.

1  Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op zondag 2 april 1944 te Winschoten.

Na het behalen van mijn onderwijzersbevoegdheid op de Kweekschool in Winschoten en het vervuld hebben van mijn diensttijd als technisch schrijver vertrokken we in 1968 naar Delft waar ik les ging geven op de obs. Antoni van Leeuwenhoekschool, later de obs. de Omnibus.

Bovendien heb ik na schooltijd vanaf 1972 tot 1986 bij de Gemeentelijke Schooltuinen gewerkt als tuinleider. Na opheffing door de Gemeente heb ik met een aantal collega's in 1986 de Stichting School- en Kindertuinen opgericht., waarbij ik tot aan mijn VUT in 2005 secretaris was.

Eerst woonden we in de Debussyflat nr.75. Later gingen we naar de Spreeuwenstraat 11 in de wijk Tanthof en in 2004 verhuisden we naar Berkel en Rodenrijs.

Geuko trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelia (Korrie) Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop en Leentje Gottschall. Kornelia, verkoopster, huish.hulp bejaardencentr., verzorgingsassistente bejaardencentr., bej.verzorgster (1993), locatiehoofd Huyse St.Christoffel te Delft (1998), hoofd zorg Buitenweye (2001) en bejaardenconsulente (2003), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op donderdag 6 december 1945 te Nieuweschans.

Geuko en Kornelia hebben twee kinderen.


Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1907 en 1920. Deze voorouders zijn afkomstig uit Winschoten en Beerta.

2  Jan Schuur, meteropnemer, hulpbesteller PTT, knecht herenmodezaak, manufacturier en agentschap Nieuwsblad van het Noorden, is geboren op vrijdag 13 december 1907 te Winschoten, is gedoopt op zondag 14 augustus 1910 te Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 2 juni 1983 te Winschoten. Jan werd 75 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

<1>

Jan trouwt op vrijdag 18 december 1942 te Bellingwolde op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige

3  Grietje Roelfiena Elsiena Fransen is geboren op zaterdag 12 juni 1920 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt. Overleden te Winschoten op 14 september 2016, oud 96 jaar.

<2>

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Geuko Hendrik (Gudi) Schuur is geboren op zondag 2 april 1944 te Winschoten, zie 1.

2  Ansje Martha Jantje Schuur is geboren op zondag 28 december 1947 te Winschoten.

Ansje trouwt op maandag 22 juni 1970 te Winschoten, trouwt (kerk) op maandag 22 juni 1970 aldaar op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Geert (Gerrie) Loorbach. Geert is geboren in 1947. Ansje trouwt op vrijdag 21 september 2001 te Veenendaal op 53-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Alex van der Wegen. Alex is geboren op donderdag 3 mei 1951.

3  Martha Antje Hendrika Schuur is geboren op donderdag 1 september 1949 te Winschoten.

Martha trouwt op maandag 17 april 1972 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Koos Horlings, zoon van Elzo Horlings en Lucretia Vonk. Koos, administrateur, is geboren op donderdag 18 september 1947 te Oude Pekela.


Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1874 en 1890. Deze voorouders zijn afkomstig uit Beerta (2x), Oude Pekela en Finsterwolde.

4  Geuko Schuur, boerenknecht, hoornblazer KNIL, politieagent te Amsterdam en knecht herenmodezaak, is geboren op zaterdag 25 juli 1874 te Beerta, is evang.Luthers gedoopt op zondag 25 oktober 1874 te Oude Pekela, is overleden op vrijdag 9 december 1921 te Groningen, is begraven op dinsdag 13 december 1921 te Winschoten. Geuko werd 47 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Toen Geuko werd geboren was zijn vader al overleden. Zijn moeder stierf toen hij 10 jaar was. Er werd een plaatsje voor hem gezocht door het burgl. armenbestuur in het " werkhuis" te Beerta. Toeziend voogd werd zijn broer Reint. Geuko werkte hier en daar als boerenknecht. Het laatst bij T.H.de Kuiper. In 1892 kreeg hij van zijn voogd toestemming om in Nederlands Indie te dienen. Hij werd hoornblazer der 1e Compagnie van het 12e bataljon Infanterie te Koeta Radja. (nr.35383) Na diverse krijgsverrichtingen werd hij een poos door koorts geveld. Ook raakte hij o.a. gewond door een kogel in zijn rechter onderarm. Op 28 maart wist hij zijn Compagnies-Commandant R.A.Cornelis van de dood te redden.
Hiervoor werd hij onderscheiden als Ridder van de Militaire Willemsorde voor Moed, Beleid en Trouw der 4e klasse.
Op 8 dec. 1904 vertrok hij na 12 jaar uit Batavia en zegde de dienst vaarwel. In 1905 werd het huwelijk voltrokken tussen Geuko en Martje Reer. 2 kinderen stierven al in 1907. Tot 1907 was hij agent van Politie te Amsterdam.
Aanpassingsmoeilijkheden deed ze besluiten terug te keren naar Winschoten. Daar werd hij pakhuisknecht bij de gebr.Keizer.
Ze woonden achtereenvolgens in Winschoten aan de Weersinge, de Oude Werfslaan, de Hofstraat nr 2, de Engelschestraat nr 28 en de Dwingeloweg 27 (53).
Geuko overleed na een operatie in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
In 1937 kocht zoon Jan in opdracht van zijn moeder, de wed.Martje Schuur, het winkelhuis aan de Engelstilstraat 29. Van 14 dec.1942 tot aan haar dood woonde Martje aan de Trekweg 5.
<3>

Geuko trouwt op vrijdag 19 mei 1905 te Winschoten op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige

5  Martje Reer is geboren op zondag 9 augustus 1874 te Oude Pekela, is evang.Luthers gedoopt op zondag 3 januari 1875 aldaar, is overleden op dinsdag 12 april 1949 te Winschoten, is begraven op zaterdag 16 april 1949 aldaar grafnummer OB 1l K3 015 00695 . Martje werd 74 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<4>


<5>

<6>

Van Geuko en Martje zijn acht kinderen bekend:

1  Luppo Schuur is geboren op vrijdag 30 maart 1906 te Winschoten, is overleden op maandag 16 december 1907 aldaar. Luppo werd 1 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

2  Petronella Schuur is geboren op dinsdag 8 januari 1907 te Winschoten, is overleden op donderdag 17 januari 1907 aldaar. Petronella werd 9 dagen.

3  Jan Schuur is geboren op vrijdag 13 december 1907 te Winschoten, is gedoopt op zondag 14 augustus 1910 te Nieuwe Pekela, zie 2.

4  Fenna Petronella Schuur is geboren op dinsdag 25 mei 1909 te Winschoten, is gedoopt op zondag 14 augustus 1910 te Nieuwe Pekela Gedoopt in de Ev.Lutherse Kerk. Zie bij broer Jan., is overleden op woensdag 7 april 1982 te Zwijndrecht. Fenna werd 72 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Fenna trouwt op maandag 15 juni 1936 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Derk Kiewiet, zoon van Eggo Kiewiet en Jurrina Lutjeboer. Derk is geboren op vrijdag 27 januari 1905, is overleden op donderdag 12 maart 1981 te Rotterdam. Derk werd 76 jaar, 1 maand en 13 dagen.

5  Petro Luppo Schuur, huisschilder, ziekenfondsbode, is geboren op zaterdag 14 januari 1911 te Winschoten, is overleden op maandag 9 juli 1990 aldaar, is gecremeerd op donderdag 12 juli 1990 aldaar. Petro werd 79 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Petro trouwt op zaterdag 6 april 1935 te Finsterwolde op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Kaatje-Geessiena Tuin. Kaatje-Geessiena is geboren op zaterdag 20 juli 1907 te Finsterwolde, is overleden op maandag 19 juni 1995 te Winschoten. Kaatje-Geessiena werd 87 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

6  Luppechiena Schuur is geboren op zondag 31 maart 1912 te Winschoten, is overleden op vrijdag 27 februari 1998 te Groningen. Luppechiena werd 85 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Luppechiena trouwt op maandag 23 augustus 1937 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Wietze Johannes Fellinga. Wietze, broodbezorger Coop, is geboren op dinsdag 4 juli 1911, is overleden op woensdag 23 juli 2008 te Groningen, is gecremeerd op maandag 28 juli 2008 aldaar. Wietze werd 97 jaar en 19 dagen.

7  doodgeboren dochter Schuur doodgeboren op zondag 7 september 1913 te Winschoten.

8  doodgeboren zoon Schuur doodgeboren op maandag 3 januari 1916 te Winschoten.

6  Hendrik Fransen, snijder, cafhouder en werkhuisvader diaconie Bellingwolde, is geboren op donderdag 13 oktober 1887 te Beerta, is overleden op zaterdag 6 oktober 1956 te Bellingwolde, is begraven op woensdag 10 oktober 1956 aldaar. Hendrik werd 68 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Hendrik werd op bijna 3 jarige leeftijd wees en werd daarna opgevoed door de beheerders van het Beertster "armenhuis ". Later leerde hij het beroep van kleermaker bij Krone in Winschoten en kwam in dienst bij Dijkmeier in Finsterwolde.
Hij maakte veel zichtmachinekleden en zette o.a. leren stukken in de broeken van de marechaussee.
Na hun trouwen in 1919 kwamen ze op het tramcaf te Beertsterhoogen. Deze namen ze over van Elsiena Bos, zus van zijn moeder.
In de volksmond werd ze wel " Moetje Fransen" genoemd.
Toen er een nieuwe weg in Beerta werd aangelegd en het caf ongunstig kwam te liggen werden ze "vader en moeder" van de diaconie (armenhuis) te Bellingwolde. Door Hendrik 's ziekte (leverkanker), verhuisden ze naar de Hoofdweg.
Na zijn overlijden woonde Antje er nog enkele jaren om later een bejaardenhuisje aan de Kastanjelaan te betrekken.
Tenslotte bracht ze haar laatste jaren door in het bejaardencentrum "de Blanckenborg" te Blijham.
<7>

Hendrik trouwt op zaterdag 23 augustus 1919 te Finsterwolde op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige

7  Antje Timmer is geboren op zondag 4 mei 1890 te Finsterwolde, is overleden op maandag 18 februari 1980 te Blijham, is begraven op donderdag 21 februari 1980 te Bellingwolde. Antje werd 89 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

<8>

Van Hendrik en Antje is een kind bekend:

1  Grietje Roelfiena Elsiena Fransen is geboren op zaterdag 12 juni 1920 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt, zie 3.


Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1830 en 1851. Deze voorouders zijn afkomstig uit Beerta (2x), Winschoten, Westerlee, Scheemda, Midwolda en Finsterwolde.

8  Luppo Harms Schuur, boerenknecht, dagloner en landarbeider, is geboren op donderdag 4 februari 1830 te Scheemda, is overleden op woensdag 14 januari 1874 te Beerta. Luppo werd 43 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Huwelijksbijlagen:
beider geboorteakten,
Nationale Militie: loting van 1849 nr.48 (niet opgeroepen) (registr.nr.1973)
Kenmerken:
Aangezicht rond, voorhoofd idem, ogen blauw, neus ordinair, mond idem, kin spits, haar blond, wenkbrauwen idem. Kon toen nog niet schrijven.overlijdensakte van de moeder van Luppo,
overlijdensaktes van zijn grootouders,
huw.aankondiging.

Volgens een krantenartikel hebben ze op de Stikkerlaan te Beerta gewoond.
(Nwe Winschoter Courant 6 febr.1906)

Na het overlijden van Fenna werd haar zoon Reint (arbeider te Winschoterzijl) op 1 sept.1884 voogd over: Trijntje, oud 19 jaar, Elsien, oud 12 jaar en Geuko, oud 10 jaar.
Toeziend voogd werd Engel Schuur, arbeider te Stadskanaal (broeder).
Comparanten waren verder:
Tammo Deters, pettenmaker te Winschoten (neef moederszijde, zoon van Trijntje Reints Goren), Hendrik de Vries, arbeider te Beerta (neef vaderszijde) en Freerk Bos, arbeider te Stadskanaal (oudoom vaderszijde).

<9>

Luppo trouwt op dinsdag 14 oktober 1851 te Beerta op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige

9  Fenna Goren, dagloonerske, is geboren op donderdag 8 december 1831 te Beerta, is overleden op donderdag 31 juli 1884 aldaar. Fenna werd 52 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Geboren om 12.00 uur te Beerta
Overleden om 19.00 uur te Beerta
<10>

Van Luppo en Fenna zijn dertien kinderen bekend:

1  Reint Luppes Schuur, dagloner, landarbeider, is geboren op donderdag 29 januari 1852 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt, is overleden op donderdag 25 april 1935 aldaar. Reint werd 83 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Geboren om 11.00 uur te Beerta.

Reint trouwt op zaterdag 1 mei 1880 te Beerta op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Hinderika de Boer, dochter van Roelf Hindriks de Boer en Frea Freerks Wage. Hinderika is geboren op zondag 18 mei 1856 te Hoorn Gem Wedde, is overleden op vrijdag 4 mei 1945 te Beerta. Hinderika werd 88 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Geboren om 21.00 uur te Hoorn, Wedde.

2  Hinderikus Schuur is geboren op maandag 24 oktober 1853, is overleden op woensdag 13 mei 1857 te Beerta. Hinderikus werd 3 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Geboren om 1 uur te Beerta.
Overleden om 11.00 uur te Beerta.

<11>

3  Engel Schuur, arbeider, is geboren op donderdag 24 januari 1856 te Beerta, is als overleden aangegeven te Stadskanaal, is overleden op woensdag 11 april 1900 te Stadskanaal Gem.Onstwedde . Engel werd 44 jaar, 2 maanden en 18 dagen.<12>

Op 9 mei 1879 vertrokken naar Onstwedde.

Engel trouwt op maandag 12 september 1881 te Onstwedde op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hinderkien Moesker, dochter van Jacob Hindriks Moesker en Gesina Heidekamp. Hinderkien is geboren op maandag 16 juli 1855 te Onstwedde, is overleden op zondag 29 mei 1932 aldaar . Hinderkien werd 76 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<13>

Hinderkien is gehuwd met Jan Schepers.<14,15>

4  Hendrik Schuur is geboren in februari 1857 te Beerta, is overleden op woensdag 13 mei 1857 aldaar. Hendrik werd 3 maanden.

5  Rieko Schuur is geboren op maandag 22 februari 1858 te Beerta, is overleden op woensdag 8 juni 1859 aldaar. Rieko werd 1 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Geboren om 16.00 uur te Beerta.
Overleden om 9.00 uur te Beerta.

6  Rika Schuur, dagloonerske, is geboren op maandag 21 november 1859 te Beerta, is overleden op vrijdag 24 januari 1941 te Winschoten. Rika werd 81 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Geboren om 23.00 uur te Beerta.
Bev.reg. Winschoten 1882 blad 154: Vertrokken uit de gemeente per 25 juli naar Beerta.

<16>

Rika trouwt op zaterdag 13 september 1879 te Beerta op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Frans Schuur, zoon van Hindrik Berends Schuur en Grietje Frans van Dijk. Frans, dagloner en arbeider, wonende te Midwolda, is geboren op woensdag 28 oktober 1857 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 10 augustus 1916 te Groningen, is begraven op dinsdag 15 augustus 1916 te Winschoten. Frans werd 58 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Geboren om 22.00 uur te Finsterwolde (GR)
Bevolkingsregister1882 van Winschoten:
blz.154 (wijk Oostereinde) Op 1 dec.1882 gevestigd in de gemeente, vorige woonplaats Finsterwolde.
blz.154: vertrokken op 25 juli 1883 naar Beerta.
Bevolkingsregister 1897 van Winschoten:
blz.162: Op 13 sept.1897 gevestigd in Winschoten en gekomen uit Finsterwolde.

7  Trijntje Schuur is geboren op maandag 13 februari 1865 te Beerta, is overleden op maandag 21 augustus 1865 aldaar. Trijntje werd 6 maanden en 8 dagen.

8  Luppo Schuur, arbeider, is geboren op vrijdag 15 november 1861 te Beerta, is overleden op vrijdag 8 februari 1884 te Rotterdam . Luppo werd 22 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<17>

9  Trijntje Schuur, dienstmeid, is geboren op zaterdag 16 februari 1867 te Beerta, is overleden op dinsdag 7 november 1939 te Finsterwolde . Trijntje werd 72 jaar, 8 maanden en 22 dagen.<18>

In het bevolkingsregister van Winschoten staat dat ze op 8 febr.1882 is ingeschreven en op 26 juni 1882 is uitgeschreven naar Beerta. (bl.nr.10)

Trijntje trouwt op zaterdag 28 mei 1887 te Finsterwolde op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Diepenbroek, zoon van Gerrit Diepenbroek en Jantje Pater. Harm, dagloner, is geboren op donderdag 18 juli 1861, is overleden op maandag 1 januari 1951 te Finsterwolde. Harm werd 89 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

10  Elsien Schuur, dagloonster, wonende te Finsterwolde, is geboren op vrijdag 26 maart 1869, is overleden op vrijdag 24 november 1893 te Grundy County Iowa. Elsien werd 24 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Geboren om 18.30 uur te Beerta.

Bij het intypen van de Voogd op de site van Ellis Island (dit is een eiland in de haven van New York en New Jersey dat eind 19e en begin 20e eeuw dienst deed als grenspost voor aankomende nieuwe immigranten die zich in de Verenigde Staten wilden vestigen) kwam ik bij Derk de Voogd terecht die in 1911 de overtocht maakte met zijn vrouw Antje (Nieboer) en zijn kinderen Heiko, Albert en Antje.
Na het bekijken van het Ship Manifest (nr 14, 15, 16, 17 en 18) zag ik dat ze naar zijn broer Nies de Voogd gingen met als eindbestemming Grundy Center in Iowa.
De vader van Derk werd genoemd als Aeko de Voogd. (Haiko de Voogd).
Deze Nies de Voogd moest dus onze Nies de Voogd zijn die getrouwd was met Elsien Schuur.
Na lang zoeken ontdekte ik dat Elsien Schuur op Ellis Island stond ingeschreven als Elsy Schnur en Nies de Voogd als Nies de Vroyd.
Zij kwamen al op 30 maart 1893 in Amerika aan met als bestemming Grundy Center Iowa.
Helaas stierf Elsien al op 24 november van datzelfde jaar kort na de geboorte van haar dochter.
Na Nies zijn tweede huwelijk met Grietje Korthouse verhuisden ze van Grundy Center Iowa naar de staat Nebraska.

Born: 26 MAR 1869
Died: 24 NOV 1893
Cemetery: FAIRVIEW
Location: PALERMO TWP.
County: GRUNDY CO. - IOWA
Record Notes: LOT 12

geg. van Kathy Brown en Rick Gersema Iowa USA

Elsien trouwt op vrijdag 3 maart 1893 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Nies (Henry) de Voogd, zoon van Haiko de Voogd en Antje Molema. Nies, dagloner (1893), wonende te Finsterwolde, is geboren op zaterdag 27 maart 1869 aldaar.

Geboren om 15.00 uur te Finsterwolde.
Hij wordt in de geboorteakte vermeld als Nies Molema en bij het huwelijk van Haiko en Antje op 21-10-1870 te Finsterwolde erkend.

<19>

Nies is gehuwd met Grietje (Grace) Korthuis (Korthouse Korthius Cortes).<20,21>

11  Antje Schuur is geboren in 1870 te Beerta, is overleden op vrijdag 1 september 1871 aldaar , is als overleden aangegeven op zaterdag 2 september 1871 aldaar. Antje werd 1 jaar.<22>

12  Geuko Schuur is geboren op maandag 20 mei 1872 te Beerta, is overleden op zondag 1 december 1872 aldaar Oud 6 maanden, beroep vader: dagloner , is als overleden aangegeven op dinsdag 3 december 1872 aldaar. Geuko werd 6 maanden en 11 dagen.<23>

13  Geuko Schuur is geboren op zaterdag 25 juli 1874 te Beerta, is evang.Luthers gedoopt op zondag 25 oktober 1874 te Oude Pekela, zie 4.

10  Jan Reer, buitenvaarder, zeeman en kruidenier (in Winschoten op de Grindweg), wonende te Winschoten, is geboren op zondag 27 april 1851 te Westerlee, is overleden op maandag 22 april 1918 te Nieuwe Pekela. Jan werd 66 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Nationale Militie:
Inschrijfregister Gem. Winschoten van het jaar 1870 voor de lichting van het jaar 1871 onder nr.51 buiten oproeping.

In de huwelijksakte lezen we dat Jan in Winschoten woont en Petronella in Nieuwe Pekela.
Als huwelijksbijlagen zijn behalve de Nat.Militie, hun geboorteaktes en de overlijdensaktes beider moeders overlegd. (Zowel Jan als Petronella waren onecht)
Eveneens is een certificaat van onvermogen uitgegeven. (Winschoten nr.36)
De voogd van Jan was Hendrik Tjapkes, arbeider te Winschoten, toeziend voogd was Jan Bakker.
Hendrik Tjapkes was gehuwd met Aaltje Reer.
De voogd van Petronella was Jakob Ysenbrand, schoenmaker te Nieuwe Pekela en toeziend voogd was Melle Mellema, arbeider te Nieuwe Pekela.
De zuster van Petronella's moeder was gehuwd met een Ysenbrand.
Jan is als stiefzoon op 10 februari 1869 opgenomen in het gezin van Fokko Eggens en Rikste Niekamp.
Per 1 mei 1900 is hij gaan wonen aan de Grindweg te Winschoten, komende vanuit Oude Pekela.

Op 21 maart 1868 was Jan Reer (Westerlee) op 16 jarige leeftijd kok op het kofschip Jantje.
Op 31 maart 1873 was Jan Reer (Oude Pekela) op 21 jarige leeftijd matroos op het kofschip Hinderika Margaretha
Op 17 mei 1873 was Jan Reer (Oude Pekela) op 22 jarige leeftijd matroos op het kofschip Hinderika Margaretha
Op 9 april 1878 was Jan Reer (Oude Pekela) op 26 jarige leeftijd kok op de schoener Antje Visser
(archief aanmonsteringen Delfzijl)

<24>

Jan trouwt op zaterdag 17 januari 1874 te Nieuwe Pekela op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige

11  Petronella Thaden, dienstmeid, winkelierster, is geboren op donderdag 26 juni 1851 "Moeder is Catharina Jakobs Thaden, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, als zijnde de aangever, in deszelfs kwaliteit bij de bevalling tegenwoordig geweest.", is Is Roomsch en op latere leeftijd -3 april 1898- Evangelisch Luthers gedoopt gedoopt, is overleden op dinsdag 1 mei 1923 te Nieuwe Pekela. Petronella werd 71 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

<25>

Van Jan en Petronella zijn zes kinderen bekend:

1  Martje Reer is geboren op zondag 9 augustus 1874 te Oude Pekela, is evang.Luthers gedoopt op zondag 3 januari 1875 aldaar, zie 5.

2  Catharina Reer, fabrieksarb., is geboren op maandag 1 november 1875 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 9 juli 1911 te Winschoten Ev.Luthers, is overleden op woensdag 17 december 1913 Ze is in het kraambed gestorven, 10 dagen na de geboorte van Kornelis. . Catharina werd 38 jaar, 1 maand en 16 dagen.<26>

Catharina trouwt op vrijdag 30 september 1904 te Winschoten op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob Berend Schuring, zoon van Jan Schuring en Kornelske Mejeur. Jacob, kruidenier, wonende te Nieuweschans en Winschoten, is geboren op maandag 11 juli 1881 te Winschoten, is Luthers gedoopt.

In het bevolkingsregister van Winschoten III bladnr.178 woonden ze op de Garst 23a en vestigden zich aldaar op 22 april 1909.
Hun vorige woonplaats was Nieuweschans.
Op 18 juli 1917 zijn ze weer uit Winschoten vertrokken.

Neef Eggo Kiewiet ontdekte in de Ev. Lutherse Kerk aan de Vissersdijk in Winschoten in een kist een half vergaan doopboek. Hij vond hierin o.a.:
"Den 9 Juli 1911 is door mij in de Ev. Luthersche kerk te Winschoten gedoopt:
Jacob Berend, zoon van Berend Schuring en Catharina Schuring, geb. Reer eh.

idem op dezelfde data de kinderen Jan, Petronella en Mattheus"

Van 18 juli 1917 tot 18 juli 1920 is Jacob Berend (toen weduwnaar) zoals het toendertijd zo mooi heette, verpleegd in de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Dit vanwege de veroordeling op 11 juli 1917 voor landloperij.

<27>

3  Alida Petronella Reer, modiste, is geboren op maandag 10 september 1883 te Oude Pekela, is overleden op donderdag 14 december 1961 te Zutphen, is begraven op maandag 18 december 1961 te Winschoten grafnummer OB 09 K2 003 00151 . Alida werd 78 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<28>

Volgens de persoonskaart van Alida Reer:
Winschoten Dwingeloweg 13, 15 okt.1941: PB8253, 11 febr. 1954: Groningen Jozef Israelsplein 3, 11mei 1956: Zutphen Emmerikseweg 21, 12 juni 1958: Winschoten Parklaan 1, 27 jan 1961: Zutphen Emmerikseweg 21.

<29>

Alida trouwt op donderdag 8 juni 1916 te Winschoten op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes Theodorus Cerfontain, zoon van Johannes Theodorus van den Streng Cerfontain en Geertje Schrikkema. Johannes, voeger, is geboren op zondag 31 december 1882 te Winschoten, is overleden op zondag 24 december 1950 aldaar. Johannes werd 67 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

In Bevolkingsregister IV bladnr.105 van Winschoten woonden ze op 1 jan.1900 aan de Dwingeloweg 7.

<30>

4  Geertruida Harmina Reer, dienstmeid, is geboren op dinsdag 25 november 1884 te Nieuwe Pekela, is hervormd luthers gedoopt, is overleden op zaterdag 1 februari 1964 te Onstwedde. Geertruida werd 79 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Geertruida trouwt op donderdag 18 januari 1912 te Winschoten op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Geert Sanders, zoon van Berend Sanders en Immina Bugel. Geert, wonende te Stadskanaal, is geboren op donderdag 30 oktober 1884 te Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 12 juni 1975 te Stadskanaal. Geert werd 90 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

5  Jan Fokko Reer, agent levensverzekering, agentschap Telegraaf, wonende te Winschoten, is geboren op zaterdag 7 augustus 1886 te Oude Pekela, is hervormd luthers gedoopt, is overleden op woensdag 16 februari 1966 te Winschoten, is begraven op maandag 21 februari 1966 aldaar grafnummer NB AG 01 004 00053 . Jan werd 79 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<31>

Woonde te Liefkensstraat 49, 15 okt.1941: PB 8254 Liefkensstraat 51, 15 juni 1956: Liefkensstraat 49, 9 juni 1958: Liefkensstraat 51, 1 juni 1965: Parklaan 1

<32>

Jan trouwt op donderdag 2 juni 1921 te Winschoten op 34-jarige leeftijd met de 32-jarige Weia Boven, dochter van Willem Boven en Swaantje Nap. Weia is geboren op zaterdag 17 november 1888 te Midwolda, is overleden op dinsdag 31 juli 1962 te Winschoten, is begraven aldaar. Weia werd 73 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

6  Jacob Reer, schilder, wonende te Winschoten, is geboren op woensdag 29 februari 1888, is overleden op zaterdag 21 februari 1925 te R.K.Ziekenhuis te Groningen, is begraven op woensdag 25 februari 1925 te Winschoten grafnummer OB 1l K2 008 00352 . Jacob werd 36 jaar, 11 maanden en 23 dagen.<33>

Hij woonde Liefkensstraat 49a te Winschoten.
Ze waren slechts 3 maanden getrouwd.

Jacob is gehuwd met Gebbechien Prak, dochter van Freerk Prak en Aaltje Hartman. Gebbechien is geboren op zondag 13 april 1890 te Winschoten, is overleden op donderdag 15 februari 1951 te Veendam. Gebbechien werd 60 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Gebbechien wordt genoemd in de akte van openbare verkoop van 5 percelen van Jakob Reer op 17-6-1925 door Jan Fokko. De panden moesten verkocht worden i.v.m. het overlijden van Jakob Reer op 21-2-1925.

<34>

Gebbechien is gehuwd met Harm Edens.<35>

12  Heiko Jacobs Fransen, dagloner, is geboren op woensdag 7 maart 1849 te Winschoten, is verongelukt op donderdag 25 juli 1889 te Beerta. Heiko werd 40 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Door het vroegtijdig overlijden van de ouders werden de kinderen al op zeer jeugdige leeftijd wees.
Heiko Jacobs 's broer Hendrik Jacobs was getrouwd met Elsiene Luppes Bos.
Zij was een zus van Grietje Luppes Bos (dubbel familie dus).

Lubertus (Bertus) werd door Hendrik en Elsiene opgevoed. Ze hadden een caf te Beertsterhoogen.
Antje ging naar "Opa Cornelis Bos" (commies) in Bergum, de andere kinderen werden opgevoed door de ouders van het "werkhuis" in Finsterwolde. (Willem Koning)
<36>

Heiko trouwt op zaterdag 30 september 1876 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige<37>

13  Grietje Luppes Bos, dagloonerske, is geboren op woensdag 6 juni 1849 te Beerta, is overleden op maandag 28 juli 1890 aldaar. Grietje werd 41 jaar, 1 maand en 22 dagen.

<38>

Van Heiko en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Heikos Fransen is geboren op donderdag 1 maart 1877 te Beerta, is overleden op maandag 4 februari 1901 aldaar. Jacob werd 23 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

2  Antje Fransen is geboren op woensdag 30 maart 1881 te Oudendijk gem.Beerta, is overleden op vrijdag 28 maart 1947 te Hoogeveen. Antje werd 65 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 15 mei 1915 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Compagner, zoon van Roelf Compagner en Zwaantje Pool. Jan is geboren op donderdag 17 juli 1890 te Zuidwolde.

3  Janna Barteldina Fransen is geboren op vrijdag 3 februari 1882 te Beerta, is overleden op zondag 7 januari 1883 aldaar. Janna werd 11 maanden en 4 dagen.

4  Lubertus Fransen, winkelier, fietsenmaker en wagenmaker, is geboren op woensdag 21 januari 1885 te Beerta, is overleden op zondag 26 oktober 1952 te Groningen. Lubertus werd 67 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Lubertus trouwt op zaterdag 3 mei 1913 te Beerta op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Jantje Kruizinga, dochter van Harm Kruizinga en Geertje Mulder. Jantje is geboren op woensdag 19 februari 1879 te Beerta, is overleden op zondag 1 juli 1951 te Haren. Jantje werd 72 jaar, 4 maanden en 12 dagen.<39>

<40>

5  Hendrik Fransen is geboren op donderdag 13 oktober 1887 te Beerta, zie 6.

14  Willem Ekkes Timmer, boerenknecht en arbeider, is geboren op maandag 29 oktober 1849 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 2 juni 1933 te Beerta. Willem werd 83 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Volgens het bevolkingsregister van 1870 woonden ze in het huis A17.
Willem is overleden aan een hartstilstand en woonde de laatste jaren bij zijn dochter Antje te Beertsterhoogen
<41>

Willem trouwt op vrijdag 18 mei 1877 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige

15  Harmke de Vries is geboren op vrijdag 5 april 1850 te Midwolda, is overleden op zondag 25 november 1923 te Finsterwolde. Harmke werd 73 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

<42>

Van Willem en Harmke zijn zeven kinderen bekend:

1  Ekko Timmer is geboren op dinsdag 2 april 1878 te Finsterwolde, is overleden op maandag 7 juni 1971 te Groningen. Ekko werd 93 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Ekko trouwt op vrijdag 21 oktober 1898 op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Maria Meinders, dochter van Meindert Meinders en Eeke Reinders. Maria, dienstmeid (bij huw), is geboren in 1880, is overleden op woensdag 9 mei 1945 te Winschoten. Maria werd 65 jaar.

2  Roelf Timmer is geboren op donderdag 8 mei 1879 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 11 juli 1885 aldaar. Roelf werd 6 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

3  Pieter Timmer is geboren op maandag 27 november 1882 te Finsterwolde, is overleden op maandag 19 april 1886 aldaar. Pieter werd 3 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

4  Jantje Timmer is geboren op woensdag 28 januari 1885 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 1 mei 1886 aldaar. Jantje werd 1 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

5  Jantje Timmer is geboren op vrijdag 1 april 1887 te Finsterwolde, is overleden op woensdag 14 oktober 1903 aldaar. Jantje werd 16 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

6  Antje Timmer is geboren op zondag 4 mei 1890 te Finsterwolde, zie 7.

7  Roelf Timmer is geboren op woensdag 14 april 1897 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 27 januari 1944 te Bellingwolde. Roelf werd 46 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Roelf trouwt op vrijdag 21 mei 1920 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Martje Freij, dochter van Pieter Freij en Geertje Walters. Martje is geboren rond 1900 te Finsterwolde.<43>


Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn alle 16 voorouders bekend, geboren tussen 1786 en 1831. Deze voorouders zijn afkomstig uit Beerta (4x), Finsterwolde (3x), Nieuw Beerta (2x), Westerlee, Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Eexta.

16  N.N..

N is gehuwd met

17  Rijka Harms Schuur, dienstmeid en arbeidster, is geboren op dinsdag 25 september 1810 te Eexta, is gedoopt op zondag 7 oktober 1810 aldaar, is overleden op zondag 8 september 1844 te Westerlee. Rijka werd 33 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Overleden op 8 sept.1844 om 9.00 uur te Westerlee (gem.Scheemda)
<44>

Rijka trouwt op vrijdag 4 juli 1834 te Scheemda op 23-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Geert Berends Bruins, zoon van Berent Jans Bruins en Hillechien Lucas Landegge. Geert, boerenknecht en dagloner, is geboren op vrijdag 8 juli 1796 te Westerlee, is gedoopt op zondag 17 juli 1796 aldaar, is overleden op dinsdag 9 januari 1866 te Scheemda. Geert werd 69 jaar, 6 maanden en 1 dag.

huwelijksbijlagen:
uittreksels doopaktes,
certificaat van onvermogen van Geert (dagloner),]certificaat van onvermogen van Rijka (dienstmeid),
overl.akte van Berend Jans Bruin in huis 156 te Westerlee, oud 70 jaren, arbeider te Westerlee,
overl.akte van Geert zijn 1e vrouw Caatje Jans Uildriks, in huis nr.55 te Nieuw Scheemda,
Nat.Militie, loting van 1817 nr.3 niet opgeroepen.

Overleden op 7-1-1866 om 15.00 uur te Westerlee. op 69 j.leeftijd.
<45>

Geert is gehuwd met Kaatje Jans Uildriks.<46>

Van Geert en Rijka zijn zes kinderen bekend:

1  Harm Bruins is geboren op dinsdag 14 oktober 1834 te Scheemda, is overleden op zondag 5 oktober 1919 te Winschoten. Harm werd 84 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Harm trouwt op zaterdag 6 juni 1863 te Scheemda op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Marieke Kuiper, dochter van Berend Wessels Kuiper en Gijssel Jans Dieters. Marieke is geboren rond 1837 te Winschoten, is overleden op maandag 29 april 1918 aldaar. Marieke werd ongeveer 81 jaar.<47>

2  Antje Bruins is geboren op donderdag 28 januari 1836 te Scheemda, is overleden op zaterdag 30 januari 1836 te Westerlee Gem.Scheemda. Antje werd 2 dagen.

3  Geert Bruins is geboren op donderdag 28 januari 1836 te Scheemda.

4  Antje Bruins is geboren op maandag 28 januari 1839 te Scheemda, is overleden op dinsdag 6 januari 1903 te Groningen , is als overleden aangegeven op dinsdag 20 januari 1903 te Beerta. Antje werd 63 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<48>

Antje trouwt in 1864 te Beerta op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Geuko Boog, zoon van Evert Harms Boog en Jantje Harms Kees. Geuko, arbeider, is geboren in 1840, is overleden op dinsdag 16 maart 1909 te Beerta , is als overleden aangegeven op woensdag 17 maart 1909 aldaar. Geuko werd 69 jaar.<49>

Met Geuko Boog wordt de naam Geuko doorgegeven aan mijn opa Geuko Schuur.
Geuko Boog was gehuwd met een halfzuster van Luppo Schuur.

5  Berend Bruins is geboren op zaterdag 28 november 1840 te Scheemda, is overleden op zaterdag 9 september 1848 te Westerlee Gem.Scheemda. Berend werd 7 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

6  Lukas Bruins is geboren op maandag 19 december 1842 te Scheemda, is overleden op maandag 4 augustus 1856 te Westerlee Gem.Scheemda. Lukas werd 13 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Rijka en een onbekende man is een kind bekend:

1  Luppo Harms Schuur is geboren op donderdag 4 februari 1830 te Scheemda, zie 8.

18  Reint Sebes Goren, dagloner, tapper (1920), is geboren op dinsdag 15 februari 1791 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 20 februari 1791 aldaar, is overleden op donderdag 10 november 1859 te Groningen. Reint werd 68 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Hij is overleden na 14 mrt 1857 (huw) en voor 1 febr.1870 (overl. van Geertje Jans Landman.
Volkstelling 1840 van Beerta:
huisnr.178 - 3 gezinnen - 11 personen:
v.Ham Reinders Lukes 48 j. geb.Beerta, schoenmaker,
Mulder Luppien Hooites 38 j. geb.Nieuweschans
4 kinderen
Waalkens Okko Berends 60 j.
Goren Reint Sebes 49 j. geb.Oude Pekela, dagloner,
Zwart Engel Jans 53 j. geb.Beerta, zonder beroep,
Goren Reints Goren 17 j geb.Midwolde, zonder beroep jd,
Fenna Reints Goren 8 j. geb.Beerta, zonder beroep jd.

Volkstelling 1850 van Beerta: (62.1)
1.Goren Reint Sebes geb. 20-2-1791 Oude Pekela gehuwd.N.Herv. dagl.
huwt 14-3-1857 Grietje Jans Landman.
Op 20-5-1857 naar Winschoten.
2.Swart Engel geb. dec. 1786 Beerta gehuwd.N.Herv. zonder
overl.nov.1855
3.Goren Fenna geb. 1829 Beerta ongeh. N.Herv. zonder
<50>

Reint trouwt op zaterdag 14 maart 1857 te Beerta op 66-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Geertje Jans Landman, dochter van Jan Hiltjes Landman. Geertje is geboren op woensdag 20 februari 1805 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 24 februari 1805, is overleden op donderdag 3 februari 1870 aldaar. Geertje werd 64 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Geertje is gehuwd met Berend Harms Schrik.<51>

Reint trouwt op zondag 10 maart 1811 te Beerta op 20-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige

19  Engel Jans Swart is gedoopt op donderdag 7 december 1786 te Beerta, is overleden op donderdag 1 november 1855 aldaar. Engel werd 68 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

<52>

Van Reint en Engel zijn acht kinderen bekend:

1  Trijntje Reints Goren, winkelierske, is geboren op dinsdag 10 december 1811 te Beerta, is gedoopt op vrijdag 20 december 1811 aldaar, is overleden op woensdag 14 mei 1873 aldaar. Trijntje werd 61 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 2 augustus 1834 te Beerta op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Remmer Jannes Deters, zoon van Tamme Dieters en Voske Hemmen. Remmer, dagloner, is geboren op vrijdag 20 juli 1810 te Bunde, is gedoopt op zondag 22 juli 1810 aldaar. Trijntje trouwt op zaterdag 29 oktober 1842 te Beerta op 30-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Herman Hindriks Oudekerk, dochter van Hindrik Harms Oudekerk en Antje Koerts. Herman is geboren op vrijdag 11 juni 1813 te Midwolda, is overleden op woensdag 22 juli 1868 te Beerta. Herman werd 55 jaar, 1 maand en 11 dagen.

2  Elsien Goren is geboren op donderdag 3 maart 1814 te Oostwold.

Elsien trouwt op zaterdag 11 januari 1845 te Beerta op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelf Jans Louters, zoon van Louter Christiaan Louters en Hilligje Roelfs Dieters. Roelf is geboren op zaterdag 18 september 1819 te Oude Pekela, is overleden op vrijdag 4 januari 1861 te Stadskanaal Gem.Wildervank. Roelf werd 41 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

3  Aaltje Reints Goren is geboren op zondag 20 oktober 1816 te Beerta, is overleden op maandag 28 oktober 1816 aldaar . Aaltje werd 8 dagen.<53>

4  Aaltje Reints Goren, dienstmeid, arbeidster, is geboren op donderdag 20 april 1820 te Beerta, is overleden op vrijdag 1 september 1876 te Nieuwolda . Aaltje werd 56 jaar, 4 maanden en 12 dagen.<54>

Aaltje trouwt op zaterdag 13 april 1839 te Beerta op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Berends Loer, zoon van Berend Harms Loer en Engelina Abrahams Hulsebosch. Jacob, boerenknecht, is geboren op maandag 21 maart 1814 te Nieuwolda.<55>

5  N.N. Goren is overleden op zondag 12 november 1820 te Winschoten Levenloos geboren..

6  Fenna Goren is geboren op zondag 9 september 1827 te Beerta, is overleden op vrijdag 8 oktober 1830 aldaar. Fenna werd 3 jaar en 29 dagen.

7  Gepke Goren is geboren op dinsdag 11 september 1827 te Midwolda, is overleden op woensdag 26 september 1855 te Beerta. Gepke werd 28 jaar en 15 dagen.

Gepke trouwt op zaterdag 11 mei 1844 te Beerta op 16-jarige leeftijd met de 28-jarige Harm Prins, zoon van Obbo Willems Prins en Bieke Everts Brederode. Harm is geboren op zondag 24 september 1815 te Beerta.

8  Fenna Goren is geboren op donderdag 8 december 1831 te Beerta, zie 9.

20  N.N. is geboren rond 1819 (?).

N begint een relatie met

21  Martje Jans Reer, arbeidster, is geboren op vrijdag 10 januari 1817 te Westerlee, is overleden op donderdag 17 januari 1861 te Scheemda. Martje werd 44 jaar en 7 dagen.

<56>

Martje trouwt op dinsdag 18 mei 1852 te Scheemda op 35-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Fokko Eggens, zoon van Jan Hindriks Eggen en Antje Fokkes Eggen. Fokko, arbeider, is geboren op zaterdag 10 december 1825 te Scheemda, is overleden op vrijdag 19 maart 1897 te Winschoten . Fokko werd 71 jaar, 3 maanden en 9 dagen.<57>

Bevolkingsregister Winschoten wijk 6 bladnr. 109: Ingekomen op 10 febr.1869 te Bovenburen nr.29b, komende van Scheemda.
Op 8 juli 1870 weer vertrokken naar Scheemda

Er zijn 7 huwelijksbijlagen:
-akte van onvermogen,
-huwelijksafkondiging,
-ondertrouwakte,
-overlijdsextract van de 1e echtgenote van Fokko,
-Nationale Militie (door lichaamsgebrek finaal vrijgesteld)
-geboorte uittreksel Fokko,
-geboorte uittreksel Martje.
<58>

Fokko is gehuwd met Rikste Niekamp.<59> Fokko is gehuwd met Grietje Bamberg.<60,61>

Van Fokko en Martje is een kind bekend:

1  Geert Eggens is geboren in 1853 te Westerlee Gem.Scheemda.

Geert trouwt op donderdag 19 september 1878 te Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Brouwer. Jantje is geboren in 1853 te Scheemda.

Van N en Martje zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  Aaltje Reer, dienstmeid, is geboren op woensdag 19 juli 1843 te Scheemda, is overleden op zaterdag 11 mei 1889 te Heiligerlee Gem.Scheemda. Aaltje werd 45 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Voogd van Aaltje waren Fokko Jans Eggens en Klaas Heikes van der Wal.

Aaltje trouwt op zaterdag 14 april 1866 te Veendam Op de huw.akte: "Hendrik Tjapkes, van beroep arbeider, wonende te Kibbelgaarn onder Veendam in de gem. Meeden Beroep moeder werkvrouw, vader reeds overleden. Aaltje Reer, van beroep dienstmeid te Scheemda alwaar zij is geboren, moeder reeds overleden en vader onbekend." op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Hindrik Tjapkes, zoon van Jan Tjapkes Tapkes en Elizabeth Hindriks Tatje. Hindrik, arbeider, is geboren op maandag 1 februari 1847 te Westerlee Gem.Scheemda, is overleden op woensdag 15 mei 1889 te Heiligerlee. Hindrik werd 42 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Hij vestigt zich met vrouw en 2 kinderen op 31 juli 1874 in Winschoten, komende uit Oude Pekela.
Op 31 maart 1884 vertrekt het gezin weer (met inmiddels 6 kinderen) naar Scheemda. (gezinskaart blad 11)
Hendrik was voogd van Jan Reer.

<62>

2  Jan Reer is geboren op zondag 27 april 1851 te Westerlee, zie 10.

22  N.N. is geboren rond 1819 (?).

N begint een relatie met

23  Catharina Jacobs Thaden is geboren op maandag 28 november 1831 te Nieuwe Pekela, is evang.Luthers gedoopt, is overleden op woensdag 7 februari 1872 te Oude Pekela. Catharina werd 40 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

In het bev.reg. van Oude Pekela van 1850 blz.84 wijk 5:
Thaden Catharina geb.1832 te O.P. gehuwd, Evang.Luthers zonder beroep.
Mulder Harmke geb.1857 te N.P. ongeh. Ned.Herv., geen,
Thaden Petronela geb.1851 te O.P. ongeh. Evang.Luthers geen.

<63>

Catharina trouwt op zaterdag 17 november 1855 te Nieuwe Pekela huw.akte nr.39 op 23-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Warntje Mulder, zoon van Jan Everts Mulder en Harmke Warntjes van der Vlag. Warntje, arbeider, is geboren op woensdag 25 april 1827 te Blijham gem.Wedde, is overleden op zaterdag 30 april 1859 te Oude Pekela. Warntje werd 32 jaar en 5 dagen.

Huwelijksbijlagen:
-geboorteaktes,
-akte van onvermogen,
-huw.aankondigingen,
-overl.extract weduwe Warntje Mulder,
-overl.extract Maria Adams
-overl.extract Jacob Thaden
<64>

<65>

Van Warntje en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Mulder is geboren in april 1858 te Oude Pekela, is overleden op vrijdag 18 juni 1858 aldaar. Maria werd 2 maanden.

2  Harmke Mulder, dienstmeid, is geboren op woensdag 7 januari 1857 afkomstig uit Nieuwe Pekela, is Ned.Herv. gedoopt, is overleden op vrijdag 6 april 1917 te Oude Pekela . Harmke werd 60 jaar, 2 maanden en 30 dagen.<66>


<67>

Harmke trouwt op zaterdag 11 juni 1881 te Oude Pekela huwelijksakte nr 18 op 24-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Reint Tuin, zoon van Harm Pieters Tuin en Lupke Reints de Boer. Reint, schoenmaker, is geboren in 1847 te Oude Pekela, is overleden voor 1906. Reint werd hoogstens 59 jaar. Harmke trouwt op zaterdag 24 maart 1906 te Oude Pekela huw.akte nr.7 op 49-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Labartus Korthuis, zoon van Harm Sjoerts Korthuis en Ellechien Geerts Stel. Labartus is geboren in 1843 afkomstig uit Finsterwolde.

Labartus is gehuwd met Grietje Ellerbracke.

Van N en Catharina zijn acht natuurlijke kinderen bekend:

1  Petronella Thaden is geboren op donderdag 26 juni 1851 "Moeder is Catharina Jakobs Thaden, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, als zijnde de aangever, in deszelfs kwaliteit bij de bevalling tegenwoordig geweest.", is Is Roomsch en op latere leeftijd -3 april 1898- Evangelisch Luthers gedoopt gedoopt, zie 11.

2  Jacob Thaden is geboren op zaterdag 19 november 1853 te Oude Pekela, is overleden op dinsdag 29 november 1853. Jacob werd 10 dagen.

3  Maria Thaden is geboren in januari 1864 te Oude Pekela, is overleden op vrijdag 15 september 1865 aldaar. Maria werd 1 jaar en 8 maanden.

4  Cornelis Jacobus Thaden is geboren in augustus 1867, is overleden op donderdag 5 november 1868 te Oude Pekela . Cornelis werd 1 jaar en 3 maanden.<68>

5  Lucas Thaden is geboren rond 1871, is overleden op vrijdag 8 maart 1872 te Oude Pekela . Lucas werd ongeveer 1 jaar.<69>

6  Mietje Thaden is geboren op maandag 27 maart 1865 te Oude Pekela, is overleden op donderdag 1 april 1948 te Wagenborgen Gem. Termunten . Mietje werd 83 jaar en 5 dagen.<70>

Mietje trouwt op zaterdag 28 augustus 1886 te Oude Pekela op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Hindrik Kroese. Hindrik, schipper, is geboren rond 1867 afkomstig uit Oude Pekela.

7  Jacob Thaden, zeeman, is geboren in 1867 te Oude Pekela.

Jacob trouwt op woensdag 17 februari 1892 te Oude Pekela op 25-jarige leeftijd met Aaltje Kroese, dochter van Egbert Kroese en Geertje Swartwold.

8  Cornelis Jacobus Thaden, zeeman, is geboren in 1869 te Nieuwe Pekela.

Cornelis trouwt op zaterdag 5 december 1891 te Oude Pekela op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Hindertje Commies, dochter van Harm Commies en Marieke Boltendal. Hindertje is geboren in 1870 te Oude Pekela, is overleden op zaterdag 20 augustus 1892 aldaar . Hindertje werd 22 jaar.<71> Cornelis trouwt op zaterdag 24 maart 1894 op 25-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Johanna van der Tuuk, dochter van Arent van der Tuuk en Johanna Swartwold. Johanna is geboren rond 1871 afkomstig uit Hoorn Gem.Wedde.

Johanna is gehuwd met Kornelis Baas.

24  Jacob Hendriks Fransen, boerenknecht en dagloner, is geboren op zaterdag 16 april 1814 te Beerta, is overleden op donderdag 21 maart 1861 aldaar. Jacob werd 46 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Huwelijksbijlagen 3x :
[-]geboorteakte van Jacob,
[-]Nationale Militie reg.nr.1079 voor het jaar 1833, 5 jaar gediend. aangezicht-lang, voorhoofd-hoog, ogen-blauw, neus-lang, mond-ordinair, kin-rond, haar-bruin, wenkbr.-idem, merkb.tek.-geen
[-]geboorteakte van Antje
Overleden in de namiddag om 3 uur, nalatende 6 minderj.kinderen.
<72>

Jacob trouwt op dinsdag 5 november 1844 te Beerta op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige

25  Antje Heikes de Groot, dagloonerske, is geboren op woensdag 21 mei 1817 te Beerta, is overleden op zondag 26 maart 1905 aldaar. Antje werd 87 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Overl.akte: Overleden op 26 maart 1905 in de namiddag om 2 uur, oud 87 jaar, zonder beroep, wonende te Beerta en aldaar geboren, weduwe van Jacob Fransen, dochter van wijlen de egt. Heiko Hendriks de Groot en Janna Lodewijks van Dijk.<73>

Van Jacob en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Janna Fransen, dienstmeid, is geboren in 1846 te Winschoten, is overleden op maandag 18 januari 1864 te Beerta . Janna werd 18 jaar.<74>

2  Hendrik Fransen, wagenaar en boerenknecht, is geboren op zaterdag 20 februari 1847 te Winschoten, is overleden op dinsdag 15 april 1919 te Beerta. Hendrik werd 72 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 16 mei 1874 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Elsien Luppes Bos, dochter van Luppe Barteld Bos (26) en Antje Cornelis Timmer (27). Elsien is geboren op donderdag 16 januari 1851 te Beerta, is overleden op donderdag 23 juni 1938 te Hoogeveen. Elsien werd 87 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Elsien is gehuwd met Fiebo Mulder.<75,76>

3  Heiko Jacobs Fransen is geboren op woensdag 7 maart 1849 te Winschoten, zie 12.

4  Frouwtje Fransen, dienstmeid, is geboren in 1852 te Winschoten.

Frouwtje trouwt op zaterdag 16 oktober 1875 te Beerta Bij het huwelijk wettigen ze 1 kind. op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Folgerts Alberts, zoon van Folgert Derks Alberts en Zwaantje Leeuwerke. Albert, boerenknecht, is geboren in 1852 te Nieuw Beerta.<77>

5  Lodewijk Fransen is geboren in 1855, is overleden op zondag 22 december 1935 te Nieuwolda . Lodewijk werd 80 jaar.<78>

Lodewijk trouwt op zaterdag 16 augustus 1879 te Beerta op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Aagtje Nap, dochter van Willem Nap en Anna Oosterhuis. Aagtje, dienstmeid, is geboren in 1855 te Midwolda.<79>

6  Menje Fransen is geboren in 1859 te Winschoten, is overleden op maandag 10 februari 1862 te Beerta . Menje werd 3 jaar.<80>

26  Luppe Barteld Bos, boerenknecht, dagloner en wagenaar, is geboren op donderdag 23 mei 1816 te Nieuw Beerta, is overleden op zaterdag 19 december 1863 te Beerta. Luppe werd 47 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

huwelijksbijlagen:
Nat.Militie loting van 1835 nr.29 niet opgeroepen,
geboorteakte Luppo
geboorteakte Antje
overlijdensakte Barteld Jans Bos 22-09-1819 te Nieuw Beerta, nalatende 2 kinderen.
<81>

Luppe trouwt op zaterdag 24 mei 1845 te Beerta op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige

27  Antje Cornelis Timmer, dienstmeid (1845) en winkelierske (1876), is geboren op maandag 7 november 1814 te Beerta, is overleden op woensdag 26 maart 1890 aldaar. Antje werd 75 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Geboren 's avonds om 8 uur in het huis get.nr.207<82>

Van Luppe en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Luppes Bos, rijksambtenaar, is geboren rond 1845.

Cornelis trouwt op zaterdag 22 mei 1886 te Beerta op ongeveer 41-jarige leeftijd met Cornelia Flink, dochter van Jan Flink en Hinderkje Prak. Cornelia is geboren te Winschoten.

2  Roelfijn Luppes Bos, dienstmeid, is geboren op zaterdag 12 september 1846 te Beerta, is overleden op vrijdag 1 juli 1870 aldaar. Roelfijn werd 23 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

3  Grietje Luppes Bos is geboren op woensdag 6 juni 1849 te Beerta, zie 13.

4  Elsien Luppes Bos is geboren op donderdag 16 januari 1851 te Beerta, is overleden op donderdag 23 juni 1938 te Hoogeveen. Elsien werd 87 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Elsien trouwt op donderdag 5 mei 1870 te Beerta op 19-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Fiebo Mulder, zoon van Jan Geerts Mulder en Harmke Daniels Stuttje. Fiebo, dagloner en boerenknecht, is geboren op donderdag 22 augustus 1839 te Beerta, is overleden op donderdag 8 februari 1872. Fiebo werd 32 jaar, 5 maanden en 17 dagen. Elsien trouwt op zaterdag 16 mei 1874 te Beerta op 23-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Hendrik Fransen, zie 25.

5  Bartel Luppes Bos is geboren op vrijdag 3 december 1852 te Beerta, is overleden op zaterdag 21 november 1874 aldaar. Bartel werd 21 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

6  Antje Luppes Bos is geboren op vrijdag 28 september 1855 te Beerta, is overleden op zondag 21 juni 1863 aldaar. Antje werd 7 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

28  Ekko Warntjes Timmer, timmerman, is geboren op maandag 13 februari 1804 te Nieuw Beerta, is gedoopt op zondag 26 februari 1804 aldaar, is overleden op maandag 5 oktober 1857 te Finsterwolde. Ekko werd 53 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

huwelijksbijlagen:
19 sept 1807 is geboren en 11 okt.gedoopt Antje, dochter van Pieter Jans en Aaltje Gerrits,
13 febr. 1804 is geboren kind van Warntje Ekkes en Albertje Jans gedoopt 26 genaamd Ekke,
Nat.Militie, zonder beroep, vader zijlwaarder, wonende te Stadspolder Beerta, lichting 1823 8e afd. Infanterie, 5 jaar gediend.
8 mei 1831 is in huis nr.160 te Stadspolder overleden Albertje Jans Kiel, oud 58 jaar, nalatende 7 kinderen.
<83>

Ekko trouwt op zaterdag 14 april 1832 te Finsterwolde op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige

29  Antje Pieters Visscher, winkelierske en koopvrouw, is geboren op dinsdag 29 september 1807 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 11 oktober 1807 aldaar, is overleden op donderdag 15 november 1883 aldaar. Antje werd 76 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Volgens het bev.reg. van 1860 woonde de wed. Antje Pieters Visscher (koopvrouw) in het huis B34K.<84>

Van Ekko en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Albertjen Ekkes Timmer is geboren op dinsdag 9 oktober 1832 te Finsterwolde, is overleden op dinsdag 29 augustus 1916 te Hoogezand. Albertjen werd 83 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Albertjen trouwt op maandag 12 mei 1884 te Finsterwolde op 51-jarige leeftijd met Geert Gorter, zoon van Lodewijk Douwes Gorter en Aafke Berends Lukje. Geert, timmerman, is geboren te Sappemeer.

2  Pieter Ekkes Timmer is geboren op zaterdag 26 april 1834 te Finsterwolde, is overleden op dinsdag 24 februari 1835 aldaar. Pieter werd 9 maanden en 29 dagen.

3  Aaltjen Ekkes Timmer is geboren op donderdag 31 december 1835 te Finsterwolde, is overleden op woensdag 8 november 1916 te Veendam. Aaltjen werd 80 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Aaltjen trouwt op zaterdag 25 mei 1867 te Hoogezand op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Kooijstra, zoon van Reinder Kornelis Kooijstra en Anna Drewes Bosma. Jan, smid, is geboren in 1841, is overleden op donderdag 6 maart 1919 te Veendam. Jan werd 78 jaar.

4  Berendje Ekkes Timmer is geboren op maandag 24 september 1838 te Finsterwolde.

Berendje trouwt op vrijdag 20 mei 1864 te Finsterwolde op 25-jarige leeftijd met Gerrit Jan Gras, zoon van Jan Heijes Gras en Grietje Hindriks. Gerrit, scheepstimmerman, is geboren te Groningen.

5  Pieterke Ekkes Timmer is geboren op zaterdag 21 november 1840 te Finsterwolde.

6  Elizabeth Ekkes Timmer is geboren op zaterdag 24 december 1842 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 5 juli 1845 aldaar. Elizabeth werd 2 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

7  Pieter Ekkes Timmer is geboren op zaterdag 21 juni 1845 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 24 december 1925 te Finsterwolde/Ganzedijk. Pieter werd 80 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 18 november 1870 te Finsterwolde op 25-jarige leeftijd met Trientje Luppens, dochter van Evert Jans Luppens en Anna Tiddes Hagenus. Trientje, dienstmeid (Huw), is geboren te Ganzedijk Gem.Finsterwolde.

8  Willem Ekkes Timmer is geboren op vrijdag 4 augustus 1848 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 2 september 1848 aldaar. Willem werd 29 dagen.

9  Willem Ekkes Timmer is geboren op maandag 29 oktober 1849 te Finsterwolde, zie 14.

30  Roelof Borcherts de Vries, boerenknecht en dagloner, is geboren op zondag 25 juli 1802 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 aldaar, is overleden op zondag 5 februari 1888 aldaar. Roelof werd 85 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

huwelijksbijlagen nr.9:
16 sept.1812 is 's avonds in het huis get. nr.52 geboren Jantje, dogter van Jan Jans Kamer, arbeider, en Harmke Jans Stuit
Nat.Militie van 1821 nr.15 niet opgeroepen, van beroep boerenknecht, vader landgebruiker.
25 juli 1802 geboren en 2 aug. gedoopt Roelf, van Borchert Berends en Nieske Roelfs.

Ingeschreven in het bev.reg. op 1 dec.1869: de Vries Borgerts, dagloner en Kamer Jantje, geen beroep,in het huis B no.10BK
<85>

Roelof trouwt op vrijdag 18 november 1831 te Finsterwolde op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige

31  Jantje Jans Kamer is geboren op woensdag 16 september 1812 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 25 januari 1889 aldaar. Jantje werd 76 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

<86>

<87>

Van Roelof en Jantje zijn tien kinderen bekend:

1  Remke de Vries is geboren op dinsdag 27 maart 1832 te Finsterwolde , is overleden op zaterdag 28 juli 1832 aldaar. Remke werd 4 maanden en 1 dag.<88>

2  Remke de Vries is geboren rond 1834 te Finsterwolde.

Remke trouwt op zaterdag 31 mei 1862 te Wildervank op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Berend Tielman. Berend is geboren in 1833 te Wildervank, is overleden op woensdag 1 april 1863 aldaar. Berend werd 30 jaar.<89> Remke trouwt op donderdag 7 december 1865 te Wildervank op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Hermannus Bernardus Frieling. Hermannus, schoenmaker.

3  Borgert de Vries, arbeider, is geboren rond 1837, is overleden op zondag 22 juli 1917 te Finsterwolde. Borgert werd ongeveer 80 jaar.


<90>

Borgert trouwt op vrijdag 23 januari 1863 te Midwolda op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Hindrikjen Bulten, dochter van Jan Hindriks Bulten en Jantje Eppes Slijm. Hindrikjen is geboren rond 1840.

4  Jan de Vries, boerenknecht, is geboren rond 1840 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 28 maart 1908 te Ganzedijk Gem. Finsterwolde . Jan werd ongeveer 68 jaar.<91>

Jan trouwt op vrijdag 20 mei 1870 te Finsterwolde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Trientje van Dijk, dochter van Roelf Borgerts van Dijk en Hindrikje Jaspers van Dijk. Trientje, dienstmeid, is geboren rond 1840 te Finsterwolde.<92>

5  Roelf de Vries is geboren in november 1842 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 12 januari 1843 aldaar . Roelf werd 2 maanden.<93>

6  Roelf de Vries, arbeider, is geboren rond 1845, is overleden op vrijdag 31 juli 1914 te Reiderwolderpolder Gem. Finsterwolde . Roelf werd ongeveer 69 jaar.<94>

Roelf trouwt op dinsdag 18 mei 1875 te Finsterwolde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Vrouwke Janssen, dochter van Jan Karels Janssen en Gepke Eilders Auwen. Vrouwke is geboren rond 1840 te Wijmeer.<95>

7  Harm de Vries is geboren op vrijdag 4 augustus 1848 te Oostwold Gem.Midwolda, is overleden op donderdag 15 maart 1849 aldaar. Harm werd 7 maanden en 11 dagen.

8  Harmke de Vries is geboren op vrijdag 5 april 1850 te Midwolda, zie 15.

9  Alke de Vries, naaister, is geboren in 1853 te Oostwold Gem.Midwolda, is overleden op vrijdag 25 december 1925 te Finsterwolde . Alke werd 72 jaar.<96>

Alke trouwt op vrijdag 27 juni 1873 te Finsterwolde op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Tiddo Everts Luppens, zoon van Evert Jans Luppens en Anna Tiddes Hagenus. Tiddo is geboren rond 1842.<97>

10  Berend de Vries is geboren in februari 1857, is overleden op zondag 26 juli 1857 te Finsterwolde . Berend werd 5 maanden.<98>


Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 26 (81 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1749 en 1797. Deze voorouders zijn afkomstig uit Beerta (7x), Finsterwolde (5x), Winschoten (3x), Wildervank, Wijmeer, Wedde, Petkum, Nieuwe Pekela, Nieuw Beerta, Medemblik, Lemmego, Eexta en Bellingwolderschans.

34  Harm Geerts Schuur, arbeider en dagloner, is geboren op woensdag 25 september 1771 te Eexta, is gedoopt op zondag 29 september 1771 aldaar, is overleden op donderdag 6 mei 1847 te Westerlee. Harm werd 75 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Bev.reg. Scheemda Westerlee van 1820:
Harm Geerts Schuur arb.- Grietje Hindriks(?) - Antje Harms - Etje Harms - Geert Harms - Rieka Harms - Hikko Harms, allen zonder beroep en wonende te Westerlee.
Bev.reg. Scheemda Westerlee van 1830, huisnr. 154 (blz.151):
Harm Geerts Schuur, dagl. oud 58, Eexta - Grietje Hikken,zonder, oud 61, afkomstig uit Tiessen - Hinderika, zonder, oud 19 jd. Eexta - Barta Bartelos, zonder, jd. geb. te Westerlee
Bev.reg. Scheemda, volkstelling 1840, straat 164, huisnr.154g:
Harm Geerts Schuur, arb. oud 68, geb. te Eexta - Grietje Hikkes, zonder, oud 71, geb. te Oostfriesland - Luppe Schuur, oud 9 jaar, geboren te Westerlee
idem zelfde straat en nummer: Hikko Harms Schuur, 23 j, geb.Westerlee, zonder beroep - Frouke Kristjaans Drent, 36 j. geb.Meeden, zonder - Harm Hikkes Schuur, 6 j, geb.Westerlee, zonder - Anke Hikkes Schuur, 4 j, geb.Westerlee, zonder - Grietje Hikkes Schuur, 1 j, geb.Westerlee, zonder.

Overleden op 6 mei 1847 om 22.00 uur te Westerlee (gem.Scheemda) op 75 j. leeftijd.

<99>

Harm trouwt op zondag 8 januari 1797 te Nieuw Scheemda op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige

35  Grietje Hikkes, arbeidster, is geboren rond 1768 te Petkum, is overleden op maandag 26 november 1849 te Westerlee Gem. Scheemda "Overleden om 23 uur te Westerlee. Verklarend de comparanten, dat zij aangaande de naam der ouders van den overledenen niets te weten, noch daaromtrent iets te kunnen meededelen." Aangifte wordt gedaan door zoon Hikko Harms schuur, oud 37 jaar en Hemmo Harms Bos, behuwd zoon, oud 48 jaar. Hiet wordt Peizum (Pewsum?) Ost-Friesland genoemd als geboorteplaats. . Grietje werd ongeveer 81 jaar.<100>

Overleden om 23 uur te Westerlee
<101>

Zijn na behoorlijke kondiging alhier getrouwd, Harm Geerts geboortig te Eexta en Grietje Harms, geboortig te Embden (DLD)
(Dit zal waarschijnlijk Grietje Hikkes, of Ikkes zijn. Haar geboorteplaats is hier Embden, later wordt ook Tiessen of Peizum genoemd.
Mogelijk is dit dus Pewsum, iets ten noorden van Emden)
<102>

Van Harm en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Harms Schuur, dienstmeid, arbeidster, wonende te Westerlee, is geboren op donderdag 11 mei 1797, is gedoopt op donderdag 25 mei 1797 te Eexta, is overleden op zondag 8 juni 1856 te Midwolda. Antje werd 59 jaar en 28 dagen.

Gedoopt op Hemelvaartsdag.
Overleden om 2.00 uur te Midwolda.

Antje is gehuwd met Hemmo Jans Bos. Hemmo, arbeider, is geboren rond 1800 te Brandemoor, is overleden op zaterdag 14 oktober 1882 te Midwolda . Hemmo werd ongeveer 82 jaar.<103>

2  Hikko Harms Schuur is geboren op woensdag 16 juli 1800 te Eexta, is gedoopt op zondag 20 juli 1800 aldaar, is overleden in 1813 aldaar. Hikko werd 13 jaar.


<104>

3  Ettjen Harms Schuur is geboren op maandag 2 januari 1804 te Eexta, is gedoopt op zondag 15 januari 1804 aldaar.

4  Ettjen Harms Schuur is geboren op donderdag 21 maart 1805 te Eexta, is gedoopt op zondag 31 maart 1805 aldaar, is overleden voor 1806. Ettjen werd hoogstens 9 maanden en 11 dagen.

5  Ettjen Harms Schuur, wonende te Bovenburen 391, is geboren op zondag 27 april 1806 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 4 mei 1806 aldaar, is overleden op maandag 9 februari 1885 te Winschoten. Ettjen werd 78 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Volgens blad 184b bev.reg. Winschoten is Ettjen met echtgenoot en 3 kinderen in 1847 in Winschoten komen wonen en woonde toen in wijk 2 aan de Liefkensstraat 123a en de Engelschestraat 83.

<105>

Ettjen trouwt op maandag 15 mei 1837 te Meeden op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige Eggo Freerks Bos, zoon van Freerk Willems Bos en Heiltje Egges. Eggo, arbeider, is geboren op maandag 9 september 1816 te Meeden, is Ned.Hervormd gedoopt.

Bevolkingsregister Winschoten blad 802 6e wijk huisnr.518b (Bovenburen)

6  Geert Harms Schuur is geboren op maandag 17 oktober 1808 te Eexta, is gedoopt op zondag 30 oktober 1808 aldaar, is overleden op maandag 30 juli 1832 te Maastricht. Geert werd 23 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

"Op den dertigsten Julij achttienhonderd tweeendertig ten drie ure des namiddags is overleden Geert Schuur, soldaat bij de derde kompagnie van het derde battallon den achste afdeling infanterie, oud vier en twintig jaren, geboren te Scheemda, Provincie Groningen, laatst aldaar woonachtig, alhier in garnisoen, zoon van Harm Geerts en Hikkes, Grietje."


<106>

7  Rijka Harms Schuur is geboren op dinsdag 25 september 1810 te Eexta, is gedoopt op zondag 7 oktober 1810 aldaar, zie 17.

8  Hikko Harms Schuur, arbeider, is geboren op dinsdag 26 januari 1813 te Eexta, is overleden op donderdag 28 april 1870 te Westerlee. Hikko werd 57 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Volkstelling Scheemda (Westerlee) 1840, straat 164, huisnr.154 (zelfde als Harm Geerts Schuur (vader)):
Hikko Harm Schuur, zonder, oud 23?, geb. te Westerlee
Frouke Kristjaans Drent, zonder, oud 36, geb. te Meeden
Harm Hikkes Schuur, oud 6, geb. te Westerlee
Anke Hikkes Schuur, oud 4, geb. te Westerlee
Grietje Hikkes Schuur, oud 1, geb. te Westerlee.


<107>

Hikko trouwt op maandag 26 augustus 1833 te Scheemda (huwelijksgetuige was Jakob Pieters Hindrik Jacobs Kaman, Sicco Jans van der Laan, Hendrik Barlagen, van Dijk) op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Frouwke Christiaans Drenth. Frouwke is geboren op zondag 11 september 1803 te Meeden, is overleden op dinsdag 29 juli 1879 te Westerlee. Frouwke werd 75 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

9  Grietje Harms Schuur is geboren op zaterdag 10 februari 1816 te Eexta, is overleden op vrijdag 14 maart 1817 te Westerlee, is begraven op maandag 17 maart 1817 aldaar. Grietje werd 1 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Geboren om 19 uur in het huis geteekend nr.33 te Eexta, overleden in het huis geteekend nr.12 te Westerlee, oud 1 jaar.

<108>

36  Sebe Freriks Gorink, voerman, is gedoopt op vrijdag 5 april 1754 te Winschoten, is overleden in 1796. Sebe werd 42 jaar.

Tijdens het huwelijk van zijn zoon Sebe op 11 nov.1815 was Elzijn Harms, zijn vrouw, al weduwe.
Door verschillende personen wordt verklaard dat zij Sebe Freerks als voerman in Oude Pekela goed hebben gekend en aanwezig zijn geweest op zijn begrafenis en dat Sebe Freerks in het jaar 1796 is overleden. (aldus dhr.Popkes+ te Beerta)
<109>

Sebe is gehuwd met

37  Elzijn Harms Kroon, arbeidster, is gedoopt op zondag 6 februari 1752 te Winschoten, is overleden op donderdag 22 maart 1838 te Oude Pekela. Elzijn werd 86 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Overlijdensakte: Overleden op 22 maart 1838 om 1uur, Elsien Harms Kroon, oud 84 jaar, van beroep: zonder, laatst gewoond hebbende te Oude Pekela, geboren te Meeden, laatst weduwe van Geert Berends Tipker, gewoond hebbende te Oude Pekela, nalatende 3 kinderen, zijnde de veredere gegevens de comparanten onbekend.
Volgens deze overl.akte zou ze rond 1754 in Meeden geboren zijn, wat haar zou maken tot een onbekend kind van Harm Heykes en fenje Laurens, de vernoeming van haar kinderen wijst echter overduidelijk op de hier gegeven afstamming. (Gens Nostra jrg.XXXVIII dec.1983 nr.12 blz.373)
<110>

Elzijn trouwt op zondag 15 maart 1801 te Oude Pekela op 49-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Geert Berends Tipker, zoon van Berend Tipkes en Aaltje Eltjes. Geert, arbeider, is geboren op zondag 7 april 1771 afkomstig uit Hoorn bij Wedde, is overleden op dinsdag 31 juli 1827 te Oude Pekela. Geert werd 56 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

overl.akte: Overleden in het huis nr.777, oud 54 jaren, van beroep arbeider.
Er zit tussen doopdatum en overlijden en verschil van 2 jaar!
<111>

Geert is gehuwd met Aaltjen Eltjes.<112>

Het huwelijk is afgekondigd in de Herv.Kerk te Blijham op 8 maart 1801.

Van Sebe en Elzijn zijn elf kinderen bekend:

1  Gepke Goren is geboren rond 1773, is overleden op zondag 14 december 1817. Gepke werd ongeveer 44 jaar.

2  Harm Gorink is gedoopt op zondag 15 september 1776 te Oude Pekela.

3  Harm Goren, voerman, is gedoopt op zondag 1 augustus 1779 te Oude Pekela.

Harm is gehuwd met Geertjen Jans Bloem.

4  Annechien (Croon) Goren, arbeidster, is gedoopt op zondag 4 maart 1781 te Oude Pekela, is overleden op donderdag 22 juni 1826 te Midwolda. Annechien werd 45 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Overleden als Annechien Sebes Goren.
Trouwt 1 als Annechien Sebes Kroen.
Bij haar overlijden is ze gehuwd met Freerk Wubbes Wage, bij de doop van het eerste kind uit dit huwelijk, Sebo (geb/ged. Finsterwolde 2/11.2.1810) heet de vader Fririk Wubbes Meijer, de moeder Annechien Sebes Croon. Het patroniem Willems genoemd bij het huwelijk, zal dus een verschrijving geweest zijn.
Bij het huwelijk van haar dochter Elsien wordt ze Annechien Sebes Groen genoemd.
<113>

Annechien trouwt op zondag 21 april 1805 te Beerta op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Derk Jans Croese. Derk is geboren rond 1775 (?) afkomstig uit Blijham. Annechien gaat in ondertrouw op zondag 23 april 1809 te Finsterwolde op 28-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Freerk Wubbes Wage, zoon van Wubbe Freerks Wage en Jantje Willems. Freerk, arbeider, is geboren op zondag 22 september 1776 te Wedde, is gedoopt op zondag 6 oktober 1776 aldaar, is overleden op vrijdag 3 november 1843 te Midwolda. Freerk werd 67 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Freerk is gehuwd met Tetje Hindriks Nap.<114..116>

5  Freeke Sebes Goren is geboren op zondag 2 februari 1783 te Oude Pekela.

Freeke trouwt op zondag 20 mei 1821 te Slochteren op 38-jarige leeftijd met de 29-jarige Hermann Henrich Rudolph (Harm) Pelgrim, zoon van Johann Friedrich Pelgrimm en Margretha Maria Ahrmanns. Hermann, veenbaas, is afkomstig uit _ffelen/koninkr.Hannover, is evang.Luthers gedoopt op maandag 21 november 1791 aldaar.

6  Freerk Goren, schipper, is gedoopt op zondag 5 december 1784 te Oude Pekela, is overleden op dinsdag 24 april 1849 te Winschoterzijl gem.Wedde. Freerk werd 64 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Freerk trouwt op zondag 19 november 1809 te Oude Pekela op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Geertje Hindriks Mulder. Geertje, schipperske, is geboren rond 1780 (?) afkomstig uit Blijham, is overleden op dinsdag 24 april 1849 te Winschoterzijl/ Gem.Wedde. Geertje werd ongeveer 69 jaar. Freerk trouwt op zaterdag 17 mei 1851 te Beerta op 66-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Antje Harms Ekkes, dochter van Harm Ekkes en Grietje Detmers. Antje is gedoopt op zondag 7 februari 1796 te Beerta.

Antje is gehuwd met Jacob Gerrits van Inzen.<117>

7  Trijntje Goren is geboren op woensdag 10 januari 1787 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 14 januari 1787 aldaar.

8  Grietje Goren is geboren op maandag 27 oktober 1788 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 9 november 1788 aldaar.

9  Reint Sebes Goren is geboren op dinsdag 15 februari 1791 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 20 februari 1791 aldaar, zie 18.

10  Jan Kroen Gorink is geboren op donderdag 3 april 1794 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 6 april 1794 aldaar.

11  Sebe Freriks Gorink is geboren op woensdag 26 oktober 1796 te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 aldaar, is overleden op donderdag 13 oktober 1864 aldaar. Sebe werd 67 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Doopboek Oude Pekela:
Op 26 Oct.1796 zoon van Elzijn Harms, wed.van Sebe Freriks, genaamd Sebe Freriks.
Overl.akte Oude Pekela:
Op 13 oct.1864, namiddags 3 uur, oud 68 jaren, van beroep arbeider, weduwnaar van Janna Perton, nalatende 3 kinderen. Zoon van Sebe Freriks Goren, in leven voerman te Oude Pekela en van Elzijn (Jans).

Sebe trouwt op zaterdag 11 november 1815 te Beerta op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Janna Haikens Perton, dochter van Haiko Haikes Perton en Elljen Hindriks. Janna is geboren op zondag 14 september 1794 te Beerta, is overleden op zaterdag 10 november 1860 te Oude Pekela . Janna werd 66 jaar, 1 maand en 27 dagen.<118>

38  Jan Meints Swart is geboren op vrijdag 24 oktober 1749 te Wijmeer, is gedoopt op zondag 26 oktober 1749 aldaar, is overleden op zondag 22 januari 1826 te Beerta Als beroep wordt aangetekend: oud karspeldienaar. Als partner wordt genoemd: Trientje Wubbelts.(reeds overleden) . Jan werd 76 jaar, 2 maanden en 29 dagen.<119>

Getuigen bij het huw.contact:
Aan de bruidegomszijde: Harm Meints volle broeder, Albert Meints en Rixte Luikens eh. volle broer en aangetr.zuster, Frerik Meints volle broeder.
Aan de bruidszijde: Wigbolt Pieters Swart als volle vader, Jan Wigbolts Swart volle broeder. Verder waren getuige Harm Derks en Jan Derks.
<120>

Jan trouwt (Huw.contr.17-12-1778) op zondag 22 november 1778 te Beerta op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige

39  Trijntje Wigbolts Swart is gedoopt op vrijdag 6 juni 1755 te Beerta, is overleden op zaterdag 26 april 1806 aldaar. Trijntje werd 50 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

<121>

Van Jan en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Fenje Jans is gedoopt op donderdag 6 januari 1780 te Beerta.

2  Aaltjen Jans is gedoopt op zondag 24 maart 1782 te Beerta.

3  Wigbolt Jans Swart, landbouwer, is gedoopt op zondag 15 mei 1785 te Beerta, is overleden op donderdag 6 januari 1842 te Woldendorp Gem.Termunten . Wigbolt werd 56 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<122>

Wigbolt is gehuwd met Justina Hindriks Lingbeek, dochter van Hindrik Hindriks Lingbeek en Wopke Teijen. Justina is geboren op maandag 26 maart 1804 te Nieuw Beerta.

4  Engel Jans Swart is gedoopt op donderdag 7 december 1786 te Beerta, zie 19.

5  Meindertjen Jans is gedoopt op zondag 1 april 1792 te Beerta.

42  Jan Geerts Reer, arbeider, is geboren op woensdag 2 februari 1774, is overleden op maandag 19 november 1860 te Westerlee. Jan werd 86 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Bij de Volkstelling van Scheemda in 1820 is er een Jan Geerts Reer geboren op 02-02-1774 te Oude Pekela (arb. en woonachtig te Westerlee). Aaltje Jans wordt dan nog niet genoemd.
Bij de Volkstelling van Scheemda (Westerlee) in 1830, bladnr. 119, huis 41:
Reer Jan Geerts, geb. Oude Pekela 56 jaar, arbeider, gehuwd,
Bont Aaltje Jans geb. Veendam 57 jaar, zonder beroep, gehuwd,
Reer Martje geb. Westerlee 13 jaar.
Bev.register Scheemda (Westerlee) 1840 (fiche 21 CBG):
Reer Jan Geerts oud 68 geb. te Oude Pekela van beroep dagloner,
Bont Aaltje Jans oud 67 geb. te Veendam zonder beroep.
Bev.register Scheemda (Westerlee) 1850 2-638-1, huis H27:
Reer Jan geb. te Oude Pekela in 1771, weduwnaar, arbeider,
Reer Aaltje geb. te Westerlee in 1843, ongehuwd, schoolgaand.

In de boeken van de beide Pekela 's vinden we alleen in Nieuwe Pekela een geboorte van een Jan op 10-2-1772, zoon van Geert Jans en Aaltje Harms en een Jan geboren op 30-10-1774, zoon van Geert Boelens en Geertruid Jans.

In zijn overlijdensakte staat:
Overleden in de voormiddag om 9 uur, oud 88 jaar, zonder beroep, gewoond hebbende te Westerlee en geboren te Oude Pekela, wedn. van Aaltje Jans, zoon van Geert Reer.
Volgens deze gegevens zou hij dan in 1772 geboren moeten zijn.

Verder vond ik nog:
kind van Geertje Jans: Aaltje geb.14-12-1825
kind van Grietje Jans: Jan geb.23-07-1832
kind van Elisabeth Jans: Philippus geb.31-05-1828 en
Aaltje Reer geb.19-10-1833
Geertje Reer geb.01-08-1835
Aaltje Reer geb.22-07-1843
Jan Reer geb.29-04-1851
Imke Reer geb.05-10-1852
Grietje Reer geb.08-03-1856
<123>

Jan trouwt op zondag 2 januari 1803 te Westerlee op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige

43  Aaltje Jans Bont, arbeidster, is gedoopt in oktober 1773 te Wildervank, is overleden op donderdag 20 februari 1840 te Scheemda. Aaltje werd 66 jaar en 4 maanden.

Overleden in de namiddag om 2 uur te Westerlee van beroep arbeidster.

<124>

Van Jan en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Haike Jans Reer is geboren rond 1803.

2  Geertje Jans Reer is geboren op zondag 7 augustus 1803 te Scheemda, is gedoopt aldaar.

Geertje trouwt op vrijdag 6 januari 1826 te Scheemda op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Hindrik Jans Stek, zoon van Harm Kornelius Stek en Jaantje Hindriks. Hindrik is geboren rond 1796 (?). Geertje trouwt op dinsdag 13 juni 1837 te Beerta op 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 44-jarige Harm Pieters Zwier, zoon van Pieter Kaspers Swier en Antje Harms. Harm, dagloner, is geboren rond 1793 afkomstig uit Oostwold.

Volkstelling 1840 van Beerta:
huisnr.121 - aantal gezinnen 2 - aantal personen 10:
Swier Harm Pieters, 47 j, geb. Oostwold, dagloner,
Reer Geertje Jans, 40 j. geb. Westerlee.
<125>

Harm is gehuwd met Antje Teijen.<126>

3  Elisabeth Jans Reer, arbeidster, is geboren op dinsdag 12 februari 1805 te Westerlee, is gedoopt op zondag 17 februari 1805 te Scheemda, is overleden op woensdag 28 juli 1847 te Kleine Meer. Elisabeth werd 42 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 10 april 1834 te Scheemda op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Filippus Elevelt, zoon van Filippus Jans Elevelt en Suzanna Louis Alons. Jan, militair, gelegerd te Sappemeer (1834) en schoenmaker, is geboren op zaterdag 18 juni 1808 te Sappemeer, is gedoopt op zondag 31 juli 1808 aldaar.

Jan is gehuwd met Engeltje Tjerks.

4  Jan Jans Reer, boerenknecht (huw), arbeider, is geboren op dinsdag 3 mei 1808 te Westerlee, is gedoopt op zondag 15 mei 1808 te Scheemda.

<127>

Jan trouwt op zaterdag 22 april 1837 te Midwolda op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje Jans Schoenmaker, dochter van Jan Menkes Schoenmaker en Betje Geerts Smit. Grietje, boerenmeid (huw), is geboren op maandag 23 september 1816 te Midwolda.

5  Grietje Jans Reer is geboren op woensdag 11 december 1811 te Westerlee, is overleden op dinsdag 4 maart 1873 te Hoogezand . Grietje werd 61 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<128>

De naam Reer wordt ook wel geschreven als Rheer.

Grietje trouwt op donderdag 3 maart 1842 te Hoogezand op 30-jarige leeftijd met de 40-jarige Christoffer Jans Swalve, zoon van Jan Christoffers Zwalve en Jacobina Harms. Christoffer is geboren op zondag 27 september 1801 te Westerlee Gem.Scheemda.

De naam wordt ook wel als Swalve geschreven.

Christoffer is gehuwd met Trientje Sijpkes Nieuwswaag.<129,130>

6  Fennechien Jans Reer is geboren op zaterdag 7 januari 1815 te Westerlee, is overleden op zaterdag 22 november 1828 aldaar. Fennechien werd 13 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

7  Martje Jans Reer is geboren op vrijdag 10 januari 1817 te Westerlee, zie 21.

46  Jacob Lucas Thaden, zeeman, bakkersknecht, gerstverkoper en winkelier, is geboren op dinsdag 26 april 1796 te Nieuwe Pekela, is evang.Luthers gedoopt op zondag 1 mei 1796 aldaar, is overleden op maandag 12 februari 1855 aldaar. Jacob werd 58 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Huwelijksbijlagen:
Extract doop Jacob, Lutherse Gemeente Oude- en Nieuwe Pekela.
Nat.Militie 1814 nr.53 vrijgesteld, van beroep zeeman,
Nat.Militie 1817 nr.18 vrijgesteld, van beroep bakkersknecht, beroep vader koopman. lengte el 5, pm 1 dm 5, aangezicht rond, voorhoofd ovaal, ogen donkerbruin, neus ordinair, mond klein, kin rond, haar bruin, wenkbr.idem
Overl.akte Trijntje ten Heuvel, oud 34 jaar, gewoond hebbende te Oude Pekela, nalatende 4 kinderen.
Register Begrav.Herv.Gemeente Nieuwe Pekela: op 03-12-1802 begraven de vrouw van koopman Lukas Thaden en daarbij gecollecteerd,
Extract doop van Mietje uit de Gereformeerde Kerk te Medemblik.

Overleden 's avonds om 9 uur, van beroep gerstverkoper, wedn.van wijlen Maria Johanna Adams.
<131>

Jacob trouwt op dinsdag 25 januari 1825 te Nieuwe Pekela op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige

47  Mietje Johanna Adams is geboren op woensdag 19 juli 1797 te Medemblik, is gedoopt op zondag 23 juli 1797 aldaar, is overleden op woensdag 17 januari 1855 te Nieuwe Pekela. Mietje werd 57 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Overleden 's morgens om 2 uur, zonder beroep, nalatende meerderjarige kinderen.
<132>

Van Jacob en Mietje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Jacobs Thaden, naaister, is geboren in 1825, is overleden op maandag 14 oktober 1912 te Nieuwe Pekela . Aaltje werd 87 jaar.<133>


<134>

Aaltje trouwt op dinsdag 11 mei 1852 te Oude Pekela op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Alexander IJsenbrandt, zoon van Georgius IJsenbrandt en Johanna de Bok. Alexander is geboren in 1824.

2  Catharina Jacobs Thaden is geboren op maandag 28 november 1831 te Nieuwe Pekela, is evang.Luthers gedoopt, zie 23.

48  Hinderk Geukes Frans, arbeider (bevolk.lijst Beerta 1810-1830) en dagloner, is gedoopt op zondag 29 april 1781 te Winschoten, is overleden op vrijdag 3 maart 1843 te Beerta. Hinderk werd 61 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Volkstelling 1840 van Beerta:
huisnr.6 - 3 inwoners:
Hendrik Geukes Frans oud 58 geb. te Winschoten, dagloner.
Frouwtje Jac.Houwen oud 49 geb. te Beerta, zonder beroep.
Geertjen Frans oud 17 geb. te Beerta, zonder beroep.

Hindrik Geukes Frans overleden in de voormiddag om 10 u. nalatende 4 kinderen.
<135>

Hinderk trouwt op maandag 17 mei 1813 te Beerta op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige

49  Frouwtje Jacobs Houwen, arb.vrouw (bevolk.lijst Beerta 1810-1830), is gedoopt op zondag 22 maart 1789 te Beerta, is overleden op zondag 1 mei 1859 aldaar. Frouwtje werd 70 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Overleden 's morgens om 4 uur, nalatende 2 meerderjarige kinderen.<136>

Van Hinderk en Frouwtje zijn vier kinderen bekend:

1  Geessien Frans is geboren op donderdag 21 maart 1822 te Beerta .<137>

2  Jacob Hendriks Fransen is geboren op zaterdag 16 april 1814 te Beerta, zie 24.

3  Elle Hindriks Fransen is geboren op vrijdag 14 maart 1817 te Beerta, is overleden op maandag 28 oktober 1850 te Midwolda. Elle werd 33 jaar, 7 maanden en 14 dagen.


<138>

Elle is gehuwd met Gerrijt Nannenga.

4  Geertjen Frans is geboren in 1823.

50  Heiko Hindriks de Groot, arbeider (bevolk.lijst Beerta 1810-1830) en dagloner, is gedoopt op donderdag 22 januari 1784 te Beerta, is overleden op woensdag 8 december 1852 aldaar. Heiko werd 68 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Volkstelling 1840 van Beerta:
huisnr.209 - aantal gezinnen 2 - aantal personen 8:
de Groot Heiko Hendriks, 56 j. geb.Beerta, dagloner,
van Dijk Janna Lodewijks, 52 j. geb.Beerta,
de Groot Lodewijk Heikes, 16 j. geb.Beerta,
de Groot Trijntje Heikes, 8 j. geb.Beerta,
van Dijk Pieter Lodewijks 42 j. geb.Beerta, dagloner, overleden,
Bakker Albertje Jurriens, 44 j. geb.Oudeschans, overleden,
van Dijk Antje Pieters, 8 j. geb.Beerta,
van Dijk Metje Pieters, 9 j. geb.Beerta

Overleden 's morgens om 7 uur, zijn vrouw achterlatende met 3 meerderj. en 1 minderj. kind.
<139>

Heiko trouwt op zaterdag 23 april 1814 te Beerta op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige

51  Janna Lodewijks van Dijk, dagloonerske, is gedoopt op vrijdag 29 februari 1788 te Beerta, is overleden op dinsdag 15 februari 1870 aldaar. Janna werd 81 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Ze doet belijdenis te Beerta op 20 apr.1827.
Bij overlijden nalatende 3 meerderj. kinderen.
<140>

Van Heiko en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Hindrik Heikes de Groot, boerenknecht, is geboren op zaterdag 18 maart 1815 te Beerta, is overleden op zondag 7 augustus 1859 aldaar. Hindrik werd 44 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

<141>

Hindrik is gehuwd met Elke Wierts Jansen. Elke, dienstmeid, is geboren op maandag 29 juni 1818 te Finsterwolde, is overleden na 1876. Elke werd minstens 58 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

2  Antje Heikes de Groot is geboren op woensdag 21 mei 1817 te Beerta, zie 25.

3  Lodewijk Heikes de Groot is geboren op zondag 6 juni 1824 te Beerta, is overleden op zaterdag 20 april 1907 te Finsterwolde Ganzedijk. Lodewijk werd 82 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

4  Trijntje Heikes de Groot is geboren op woensdag 26 oktober 1831 te Beerta.

52  Barteld Jans Bos, arbeider en dagloner, is geboren rond 1765 (?) afkomstig uit Lemmego, is overleden op woensdag 22 september 1819 te Nieuw Beerta. Barteld werd ongeveer 54 jaar.

In het huwelijkscontract tussen Barteld Jans en Hilje Sjammes zijn aan bruidegoms kant getuige: Frans Lodewijk, volle broeder, Jacob Wilkes, aangetrouwde broeder,
tevens voormalige voogden van bruidegoms voorkind bij Jaapjen Tammes in echt verwekt.
Aan de bruidszijde: Sjamme Boelkens, volle vader, Suzanne Hinderks, moeder.

Ontvangen bij het trouwen -,11,-

Overleden te Nw.Beerta in het huis get.124, nalatende vrouw en kinderen.
<142>

Barteld trouwt op zaterdag 19 mei 1804 te Nieuw Beerta op ongeveer 39-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Jaapjes Tammes. Jaapjes is geboren rond 1777 afkomstig uit Finsterwolde, is overleden op dinsdag 30 juni 1807 te Nieuw Beerta. Jaapjes werd ongeveer 30 jaar.

Van Barteld en Jaapjes zijn twee kinderen bekend:

1  Tammo Bos is geboren op zondag 6 oktober 1805 te Nieuw Beerta, is gedoopt op zondag 20 oktober 1805 aldaar, is overleden op donderdag 3 december 1818 aldaar. Tammo werd 13 jaar, 1 maand en 27 dagen.

2  Grietje Barteld Bos is gedoopt op woensdag 25 februari 1807 te Nieuw Beerta, is overleden op zaterdag 1 augustus 1807 aldaar. Grietje werd 5 maanden en 7 dagen.

Barteld trouwt op woensdag 27 april 1808 te Nieuw Beerta op ongeveer 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Hilje Schammes, dochter van Sjamme Boelkens en Suzanne Hinderks. Hilje is geboren rond 1782 afkomstig uit Beerta, is overleden op donderdag 18 augustus 1808 te Nieuw Beerta. Hilje werd ongeveer 26 jaar.

Barteld trouwt (Huw.contr.13-06-1808) op vrijdag 5 mei 1809 te Nieuw Beerta op ongeveer 44-jarige leeftijd (3) met de 27-jarige

53  Roelfijn Luppes Holtman is gedoopt op zondag 20 mei 1781 te Beerta, is overleden op maandag 12 juli 1858 aldaar. Roelfijn werd 77 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Roelfijn haar voorkind werd gedoopt op 22 jan 1802 in de N.H.kerk te Nw.Beerta, nadat ze belijdenis had gedaan. (Hij was toen ong.9 maanden oud).

Overleden 's avonds om 8 uur te Oudedijk, zonder beroep.
<143>

Roelfijn trouwt op zaterdag 21 juni 1828 te Nieuw Beerta op 47-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Harm Derks Draijer, zoon van Derk Harms Draaijer en Geessien Wubbelts. Harm, dagloner, is geboren op zaterdag 18 januari 1783 te Onstwedde, is overleden op dinsdag 23 december 1834 te Beerta. Harm werd 51 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Harm is gehuwd met Hebel Berends Tuin.<144>

Roelfijn trouwt op zaterdag 18 augustus 1838 te Beerta op 57-jarige leeftijd (3) met de 59-jarige Harm Harms Elderman, zoon van Harm Tonnis Elderman en Tjaaktje Pieters. Harm, dagloner, is geboren op woensdag 12 mei 1779 te Scheemdermeer/Midwolda, is overleden op zaterdag 15 januari 1848 te Beerta. Harm werd 68 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Harm is gehuwd met Jantje Ottes.<145,146>

Van Barteld en Roelfijn zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Barteld Bos is geboren op zondag 8 maart 1812 te Nieuw Beerta, is overleden op woensdag 13 februari 1828 aldaar. Grietje werd 15 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

2  Luppe Barteld Bos is geboren op donderdag 23 mei 1816 te Nieuw Beerta, zie 26.

Van Roelfijn is een kind bekend:

3  Roelf Luppes Holtman, arbeider, is gedoopt op vrijdag 22 januari 1802 te Nieuw Beerta, is overleden op maandag 23 maart 1874 te Winschoten. Roelf werd 72 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Roelf trouwt op vrijdag 15 april 1825 te Winschoten op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje Jans Abbas, dochter van Jan Jans Abbas en Anna Harms. Grietje is geboren op zondag 18 mei 1794 te Winschoten, is overleden op dinsdag 6 oktober 1874 aldaar. Grietje werd 80 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

54  Cornelius Hendriks Timmer, arbeider en dagloner, is gedoopt op zondag 25 augustus 1776 te Beerta, is overleden na vrijdag 12 januari 1844. Cornelius werd minstens 67 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Bevolkingslijst ingezetenen Beerta 1810-1830 (CBG):
nr.1211: Kornelius Hendriks Timmer, 1776, arbeider,
nr.1212: Grietje Tammes Kijvijt, 1785,
nr.1213: Elske Kornelius Timmer, 1811,
nr.1214: Diever Kornelius Timmer, 1812,
nr.1215: Antje Kornelius Timmer, 1814

Volkstelling 1840 van Beerta (CBG):
huisnr.207 - aantal gezinnen 1 - aantal personen 4:
Timmer Kornelus, 63 j. geb. Beerta, dagloner,
Kiewiet Grietje, 54 j. geb. Beerta, zonder beroep,
Timmer Tammo, 9 j. geb. Beerta,
Timmer Eltje, 14 j. geb. Beerta, jd.

Nog in leven bij de dood van zijn vrouw.

<147>

Cornelius trouwt op zaterdag 15 april 1809 te Beerta op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige

55  Grietje Tammes Kijvijt is gedoopt op zondag 29 mei 1785 te Beerta, is overleden op vrijdag 12 januari 1844 aldaar. Grietje werd 58 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Ze doet belijdenis te Beerta op 10 apr.1829.
Overl.akte: Overleden op 12 jan. 1844 's morgens om 5 uur, Grietje Tammes Kijvijt, oud 58 jaar, zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Beerta, aldaar geboren, echtg. van Cornelius Hendriks Timmer, hem nalatende met 4 meerderj. en 2 minderjarige kinderen. De overledene was de dochter van wijlen Tamme Jans en Elske Berents.
<148>

Van Cornelius en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Tammo Timmer, kleermakersknecht, is geboren te Beerta, is overleden op dinsdag 11 september 1849 aldaar.

2  Elske Cornelius Timmer is geboren op vrijdag 5 april 1811 te Beerta, is gedoopt op maandag 15 april 1811 aldaar, is overleden op zondag 1 mei 1881 aldaar. Elske werd 70 jaar en 26 dagen.

Elske trouwt op woensdag 16 december 1840 te Beerta op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Jan Tiddes Tiddens, zoon van Tiddo Emkes Tiddens en Helena Jans. Jan, boerenknecht, koopman, is geboren op woensdag 7 januari 1807 te Nieuw Beerta, is overleden op donderdag 24 juli 1879 te Beerta. Jan werd 72 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

3  Diever CorneliusTimmer, dienstmeid, is geboren op vrijdag 27 maart 1812 te Beerta, is gedoopt op zondag 5 april 1812 aldaar, is overleden op donderdag 8 maart 1888 aldaar . Diever werd 75 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<149>

Diever trouwt op zaterdag 15 mei 1841 te Beerta op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Sikko Jacob Menses Havinga, zoon van Menso Sikkes en Frouwtje Harms. Sikko, schoenmakersknecht (huw), is geboren op dinsdag 21 november 1809 te Beerta, is overleden voor donderdag 8 maart 1888. Sikko werd hoogstens 78 jaar, 3 maanden en 16 dagen.<150>

4  Antje Cornelis Timmer is geboren op maandag 7 november 1814 te Beerta, zie 27.

5  Hindrik Timmer, ambtenaar Rijksbelastingen (commies), is geboren in 1817 te Beerta.

Hindrik trouwt op zaterdag 30 oktober 1847 te Beerta op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Aaltjen Dreyer, dochter van Beno Harms Dreyer en Renske Kiers. Aaltjen is geboren in 1810 te Nieuw Beerta, is overleden op vrijdag 6 oktober 1871 te Onderdendam. Aaltjen werd 61 jaar.

6  Eltje Timmer, daglonersche (bij huw), is geboren rond 1825 te Beerta.

Eltje trouwt op woensdag 2 mei 1849 te Beerta op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Berend Blaauw, zoon van Tonnis Berends Blaauw en Geertjen Geerts Groenwold. Berend, kleermaker (bij huw), is geboren rond 1823 te Nieuw Beerta Gem.Beerta.<151>

7  Ettjen Cornelius Timmer is geboren in 1826 te Beerta.

Ettjen trouwt op woensdag 2 mei 1849 te Beerta op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Berend Blaauw, zoon van Tonnis Berends Blaauw en Geertjen Geerts Groenwold. Berend, kleermaker, is geboren in 1823 te Nieuw Beerta.

56  Warrentie Ekkes Timmer, timmerman (bev.reg.Beerta 1810-1830), zijlwaarder, is geboren op zondag 27 augustus 1769 te Nieuw Beerta, is gedoopt op maandag 11 september 1769 aldaar, is overleden op zaterdag 30 mei 1846 te Beerta/Stadspolder. Warrentie werd 76 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Bevolk.lijst ingezetenen Beerta 1810-1830 blz.140 en 141(CBG):
Warntje Ekkes Timmer, geb.1769, timmerman,
Albertje Jans, geb.1773,
Harmke Warntjes Timmer, geb.1799, Willem Warntjes Timmer, geb.1806,
Jan Warntjes Timmer, geb.1801, Lupke Warntjes Timmer, geb.1809,
Ekko Warntjes Timmer, geb.1804, Derk Warntjes Timmer, geb.1813.

Zijn 2e vrouw was een kind van zijn moeders zuster Anneke Derks.

Overleden te Beerta 's middags om 2 uur te Stadspolder, van beroep zeilwaarder, achterlatende 6 meerderjarige kinderen.
<152>

Warrentie trouwt op zondag 22 april 1832 te Midwolda op 62-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Berentje Berends van der Laan, dochter van Berend Hilkes en Anneke Derks. Berentje is gedoopt op zondag 7 november 1779 te Scheemda.

Berentje is gehuwd met Remko Pieters Mulder.<153>

Warrentie trouwt op vrijdag 14 april 1797 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige

57  Albertje Jans Kiel is gedoopt op zondag 25 april 1773 te Finsterwolde, is overleden op zondag 8 mei 1831 te Finsterwolde/Stadspolder. Albertje werd 58 jaar en 13 dagen.

Overleden te Stadspolder, 's morgens om 5 uur in het huis 160, nalatende man met 7 kinderen.<154>

Van Warrentie en Albertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Elizabeth Warrentjes Timmer, dienstmeid (bij huw), is geboren op zaterdag 12 mei 1798 te Nieuw Beerta Gem.Beerta, is overleden op dinsdag 27 december 1853 te Finsterwolde . Elizabeth werd 55 jaar, 7 maanden en 15 dagen.<155>

Elizabeth trouwt op donderdag 20 mei 1824 te Beerta op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Hindrik Reimt Jans Stuut, zoon van Jan Tomas Stuut en Aafke Hindriks. Hindrik, boerenknecht (bij huw), is geboren op donderdag 20 november 1788 te Finsterwolde.<156>

2  Harmke Warntjes Timmer is geboren in 1799 te Beerta.

3  Jan Warntjes Timmer, timmerman (bij huw), stelmaker, is geboren op dinsdag 24 november 1801 te Stadspolder Gem.Beerta, is overleden op zondag 5 juli 1863 te Beerta . Jan werd 61 jaar, 7 maanden en 11 dagen.<157>

Jan trouwt op zaterdag 10 november 1832 te Beerta op 30-jarige leeftijd met de 41-jarige Elisabeth Jacobs Houwen, dochter van Jacob Jans Houwen (98) en Menje Christiaans (99). Elisabeth is geboren op woensdag 13 juli 1791 te Beerta, is gedoopt op zondag 17 juli 1791 aldaar, is overleden op vrijdag 26 augustus 1859 aldaar . Elisabeth werd 68 jaar, 1 maand en 13 dagen.<158,159>

4  Ekko Warntjes Timmer is geboren op maandag 13 februari 1804 te Nieuw Beerta, is gedoopt op zondag 26 februari 1804 aldaar, zie 28.

5  Willem Warntjes Timmer, zijlwaarder, is geboren op woensdag 15 januari 1806 te Nieuw Beerta, is gedoopt op zondag 26 januari 1806 aldaar, is overleden op dinsdag 28 mei 1844 te Beerta . Willem werd 38 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<160>

6  Lupke Warntjes Timmer is geboren op zaterdag 1 april 1809 te Nieuw Beerta Gem.Beerta.

Lupke trouwt op zaterdag 16 september 1837 te Beerta op 28-jarige leeftijd met de 53-jarige Folkert Alberts Schuurman, zoon van Albert Jacobs Schuurman en Moeder Folkerts. Folkert, dienstknecht (bij huw), is geboren op zondag 25 juli 1784 te Winschoten.<161>

7  Derk Warntjes Timmer is geboren in 1813 te Beerta.

58  Pieter Jans Visscher, visscher, winkelier, is gedoopt op zondag 11 januari 1778 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 27 januari 1860 aldaar. Pieter werd 82 jaar en 16 dagen.

<162>

Pieter trouwt op zondag 20 mei 1804 te Finsterwolde op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige

59  Aaltje Geerts is geboren op maandag 5 april 1779 te Bellingwolderschans, is gedoopt op zondag 11 april 1779 aldaar, is overleden op donderdag 10 maart 1859 te Finsterwolde. Aaltje werd 79 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Overl.akte: Overleden op 10 maart 1859 te Finsterwolde, Aaltje Geerts, oud 80 jaar, zonder beroep, vrouw van Pieter Jans Visscher, geboren te Oudeschans.
<163>

Van Pieter en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sibrig Pieters, visverkopersche (bij huw), is geboren op woensdag 29 mei 1805 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 9 juni 1805 aldaar, is overleden op donderdag 7 december 1882 aldaar . Sibrig werd 77 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<164>

Sibrig trouwt op vrijdag 5 januari 1838 te Finsterwolde op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Egbert Willems Beekhuis, zoon van Willem Egberts Beekhuis en Grietje Lupkes Zijl. Egbert, schoenmaker (bij huw), is geboren op woensdag 16 februari 1803 te Oude Pekela.<165>

2  Antje Pieters Visscher is geboren op dinsdag 29 september 1807 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 11 oktober 1807 aldaar, zie 29.

3  Jantjen Pieters Visscher is geboren op maandag 4 september 1809 te Finsterwolde, is gedoopt op dinsdag 10 oktober 1809 aldaar, is overleden op maandag 22 oktober 1883 aldaar . Jantjen werd 74 jaar, 1 maand en 18 dagen.<166>

Jantjen trouwt op dinsdag 28 mei 1833 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met Klaas Rikkerts Kruisinga. Klaas, kleermaker (bij huw).<167>

4  Janna Visscher is geboren op woensdag 26 juni 1816 te Finsterwolde.

Janna trouwt op donderdag 8 januari 1852 te Zuidbroek op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacob Roosje, zoon van Jan Jacob Roosje en Antje Klaassens Kuipers. Jacob, varensgezel, is geboren op donderdag 21 augustus 1823 te Noordbroek.<168>

5  Jan Visscher is geboren op woensdag 12 mei 1819 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 18 september 1908 aldaar . Jan werd 89 jaar, 4 maanden en 6 dagen.<169>

Jan trouwt op vrijdag 20 mei 1842 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Elizabeth Mellema, dochter van Mello Melles Mellema en Lysabeth Tjakkes. Elizabeth, dienstmeid (bij huw), is geboren op zaterdag 26 augustus 1815 te Nieuw Beerta.<170>

6  Gerrit Visscher, visscher (bij huw), is geboren in 1822 te Finsterwolde.

Gerrit trouwt op zaterdag 13 juli 1850 te Finsterwolde op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Martjen Pape, dochter van Klaas Luitjens Pape en Antje Dethmers. Martjen is geboren in 1824 te Finsterwolde.<171>

7  Maria Visscher is geboren in 1824, is overleden op vrijdag 10 april 1908 te Finsterwolde . Maria werd 84 jaar.<172>

Maria trouwt op vrijdag 7 mei 1847 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met Berend Thomas Hulzebos, zoon van Berend Meinderts Hulzebos en Suzanna Berends Mulder. Berend, timmerman (bij huw).<173>

60  Borchert Berendsz de Vries, landgebruiker, is gedoopt op zondag 10 april 1768 te Finsterwolde, is overleden op dinsdag 3 juni 1834 te Ekamp/Finsterwolde. Borchert werd 66 jaar, 1 maand en 24 dagen.

17 mei 1809:
Borgert Berends X Niessien Roelfs en Albertjen Roelfs als erfgenamen van wijlen hunnen broeder Albert Roelfs op 2 febr. 1809 overleden verkopen aan Harm Everts Egges X Eppien Berends ten Have: een huis, tuin en pl.min. 3 deimt land, staande en gelegen in de Morige onder Wedde, getekend no 29, zwettende N.Hindrik Berends / O.Jochum Geerts, Poppo S. ten Have en Egbert Jurriens / Z.Harm Wilkes meijerwijze / W. koperen koopsom 1375 glg.
bron: Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Wedde II, van dhr.Wegman blz 85

In het boerderijenboek van het Wold Oldambt dl.1 blz.335 staat dat hij de boerderij aan de Ekamperweg 27 te Finsterwolde in 1801 van zijn vader kocht en dat het in 1843 verkocht werd aan Jan Jans Oostland. Tevens staat daar in dat hij gehuwd was met Nieske Roelofs van der Laan van Blijham.
Overleden in het huis 181, oud 67 jaar, landgebruiker te Ekamp, te Ekamp gewoond hebbende, echtgen. van Nieske Roelofs, haar nalatende als wed. met 6 kinderen.
<174>

Borchert trouwt op zondag 17 januari 1796 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige

61  Neesje Roelofs is gedoopt op vrijdag 16 december 1768 te Wedde, is overleden op dinsdag 22 december 1846 te Meerland/Finsterwolde. Neesje werd 78 jaar en 6 dagen.

In het boerderijenboek van het Wold-Oldambt staat vermeld: Nieske Roelofs van der Laan.
Overleden te Meerland binnen de gemeente Finsterwolde, 's avonds om 11 uur, zonder beroep. (Als leeftijd staat genoemd 82 jaar, dit zal ongetwijfeld verkeerd zijn).
<175>

Van Borchert en Neesje zijn zeven kinderen bekend:

1  Alke (Heilke?) Borgers de Vries is geboren rond 1796 te Midwolda, is overleden op zaterdag 25 september 1858 aldaar. Alke werd ongeveer 62 jaar.

Alke trouwt op vrijdag 5 maart 1819 te Delfzijl op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerrit Haijes Klap. Gerrit, arbeider, is geboren op maandag 22 januari 1798 te Woldendorp.

2  Bouwina Borcherts de Vries is geboren in 1799 te Finsterwolde, is overleden op zondag 16 september 1821 aldaar. Bouwina werd 22 jaar.

3  Roelof Borcherts de Vries is geboren op zondag 25 juli 1802 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 aldaar, zie 30.

4  Antje Borcherts de Vries is geboren op vrijdag 14 september 1804 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 23 september 1804 aldaar, is overleden op donderdag 17 maart 1881 te Beerta. Antje werd 76 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 24 december 1824 te Finsterwolde op 20-jarige leeftijd met de 33-jarige Olfert Lulofs Koolman, zoon van Lulof Harms en Emke Olferts Koolman. Olfert, koopman winkelier, later landbouwer, is geboren op woensdag 26 oktober 1791 te Beerta, is overleden op maandag 17 september 1860 aldaar. Olfert werd 68 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Ze woonden samen bij zijn moeder Emke Olferts Koolman, in het huis getekekend nr.181.
Voor het huwelijk was Antje reeds bevallen van hun eerste zoon Hindrik Olferts Koolman.

5  Aaltje Borcherts de Vries is geboren rond 1807 te Finsterwolde.

Aaltje trouwt op zaterdag 3 oktober 1840 te Wildervank op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 27-jarige David Alberts Dokter, zoon van Albert Geerts Dokter en Jantje Davids. David is geboren in 1813 afkomstig uit Nieuwe Pekela.

6  Melchert Borcherts de Vries is geboren op zaterdag 15 september 1810 te Finsterwolde.

Melchert is gehuwd met Roelfien Berents Westera.

7  Katharina Borgerts de Vries is geboren op zaterdag 14 augustus 1813 te Finsterwolde/Ekamp, is overleden op donderdag 9 februari 1893 te Ekamp Gem.Finsterwolde . Katharina werd 79 jaar, 5 maanden en 26 dagen.<176>

Katharina trouwt op vrijdag 16 oktober 1835 te Finsterwolde op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Siemen Folkerts Koller, zoon van Jan Folkerts Koller en Anna Margaretha Siemens. Siemen is geboren op donderdag 20 maart 1806 te Esthem.

62  Jan Jans Kamer, watermolenaar, arbeider en dagloner, is geboren op vrijdag 4 oktober 1782 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 13 oktober 1782 aldaar, is overleden op zondag 11 maart 1849 aldaar. Jan werd 66 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

<177>

Jan trouwt op zondag 13 mei 1804 te Finsterwolde op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige

63  Harmke Jans Stuit is gedoopt op woensdag 22 maart 1780 te Finsterwolde, is overleden op maandag 4 mei 1863 aldaar. Harmke werd 83 jaar, 1 maand en 12 dagen.

<178>

Van Jan en Harmke zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrikjen Jans Kamer, arbeidersvrouw, is geboren op donderdag 27 september 1804 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 15 november 1833 aldaar. Hendrikjen werd 29 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Hendrikjen trouwt op dinsdag 15 mei 1827 te Finsterwolde op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Hindrik Hindriks Wendelkes, zoon van Hendrik Wenner en Frouwke Jans Koning. Hindrik, boerenknecht (bij huw), is geboren op zaterdag 13 april 1799 te Beerta.<179>

2  Zwaantje Jans, dienstmeid (bij huw), is geboren op donderdag 9 april 1807 te Finsterwolde, is overleden op woensdag 7 augustus 1872 te Veenhuizen Gem.Finsterwolde Nalatende 8 kinderen. . Zwaantje werd 65 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<180>

Zwaantje trouwt op zondag 22 december 1839 te Finsterwolde Bij hun huwelijk wettigen ze 1 kind. op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Albert Jans Jansen, zoon van Jan Wierts Jansen en Houwke Temmen. Albert, boerenknecht (bij huw), is geboren op zaterdag 4 oktober 1806 te Nieuw Beerta.<181>

3  Jantje Jans Kamer is geboren op woensdag 16 september 1812 te Finsterwolde, zie 31.

4  Grietje Kamer is geboren in 1816 te Finsterwolde, is overleden op maandag 4 januari 1892 te Beerta . Grietje werd 76 jaar.<182>

Grietje trouwt op zaterdag 25 april 1846 te Beerta Bij hun huwelijk wettigen ze 1 kind. op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Emmo Sportel, zoon van Harm Hindriks Sportel en Hindrikje Jacobs Prins. Emmo is geboren in 1820 te Midwolda.<183>

5  Remke Jans Kamer is geboren in 1817, is overleden op zaterdag 18 december 1830 te Finsterwolde. Remke werd 13 jaar.

6  Geertje Kamer, daglonersche, is geboren in 1822, is overleden op zondag 3 juni 1894 . Geertje werd 72 jaar.<184>

Geertje trouwt op vrijdag 29 september 1843 te Finsterwolde op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Nanno Wubbes Nanninga, zoon van Wupke Nanne Nanninga en Japien Geerts Ritsema. Nanno, boerenknecht (bij huw), is geboren op zaterdag 3 februari 1816 te Winschoten.<185>

7  Klaasjen Kamer is geboren op woensdag 12 mei 1824 te Finsterwolde, is overleden op zondag 17 april 1881 aldaar . Klaasjen werd 56 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<186>

Klaasjen trouwt op vrijdag 24 mei 1844 te Finsterwolde op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Karsien Woltjer, zoon van Grietje Jurjens. Klaas, timmerman (bij huw), is geboren op zondag 7 november 1819 te Finsterwolde.<187>


Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 50 (78 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1704 en 1772. Deze voorouders zijn afkomstig uit Beerta (10x), Finsterwolde (6x), Winschoten (4x), Wildervank (2x), Blijham (2x), Nieuw Beerta (2x), Eexta (2x), Asperen/Brandenburg, bij Farsum Bielefeld/Brandenburgerland, Blijham, Borg-Compeny, Bunde, Ekamp Finsterwolde, Abbekerk, Lipsland, Loge, Obdam, Onstwedde, Scheemda, ter Apel, Vlagtwedde, Wijmeer, Wildervank en Ekamp/Finsterwolde.

68  Geert Harms Schuur, arbeider, is geboren in 1742 afkomstig uit Lipsland, is overleden op zondag 15 mei 1814 te Eexta. Geert werd 72 jaar.

In zijn overlijdensakte staat dat hij 72 jaar oud is.
Overleden in het huis getekend nr.64.
<188>

Geert trouwt op zondag 30 juli 1769 te Eexta op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige

69  Antje Jurjens is geboren op zondag 27 april 1749 te Eexta, is geref. gedoopt op woensdag 30 april 1749 aldaar, is overleden op woensdag 15 oktober 1834. Antje werd 85 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Overleden in het huis geteekend nr.23 te Eexta
<189>

Van Geert en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Menje Geerts is geboren op woensdag 22 november 1769 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 3 december 1769 aldaar, is overleden in september 1773 aldaar. Menje werd 3 jaar en 10 maanden.


<190>

2  Harm Geerts Schuur is geboren op woensdag 25 september 1771 te Eexta, is gedoopt op zondag 29 september 1771 aldaar, zie 34.

3  Menje Geerts Schuur is geboren op maandag 20 september 1773 te Eexta, is gedoopt op zondag 26 september 1773, is overleden op donderdag 15 mei 1823 te Midwolda. Menje werd 49 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Nalatend een dochter genaamd Geertje, minderjarig en bij haar vader wonende.

<191>

Menje trouwt op zondag 23 april 1809 te Midwolda op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hindrik Harms Bielefeld. Hindrik, wonende te Oostwolderpolder, is geboren rond 1779 (?) afkomstig uit Midwolda.

4  Marijke Geerts Schuur is geboren op dinsdag 8 augustus 1775 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 13 augustus 1775 aldaar.

Marijke trouwt in juni 1797 te Winschoten op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hindrik Engels. Hindrik is geboren rond 1767 (?) afkomstig uit Winschoten.

5  Grietje Geerts Schuur is geboren op dinsdag 28 oktober 1777 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 2 november 1777 aldaar.

6  Scheltje Geerts Schuur is geboren op dinsdag 24 december 1782 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 29 december 1782 aldaar.

7  Jurjen Geerts Schuur is geboren op dinsdag 24 december 1782 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 29 december 1782, is overleden in 1784 aldaar. Jurjen werd 2 jaar.

<192>

8  Jurjen Geerts Schuur is geboren op donderdag 15 april 1784 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 25 april 1784 aldaar, is overleden in 1786 aldaar. Jurjen werd 2 jaar.

9  Jurjen Geerts Schuur, arbeider, is geboren op zaterdag 2 september 1786 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 10 september 1786 aldaar, is overleden op donderdag 2 september 1875 aldaar. Jurjen werd 89 jaar.

Overleden om 19 uur te Eexta.

<193>

Jurjen trouwt op zondag 24 mei 1807 te Scheemda op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Aagje Reinders van der Heide, dochter van Reijnder Heddes (van der Heide) en Frouke Hindriks. Aagje is geboren op zondag 7 februari 1779 te Scheemda, is overleden op vrijdag 23 maart 1866 aldaar. Aagje werd 87 jaar, 1 maand en 16 dagen.

10  Schelto Geerts Schuur is geboren op zaterdag 29 augustus 1789 te Eexta, is geref. gedoopt op zondag 6 september 1789 aldaar, is overleden op maandag 12 februari 1855 te Scheemda. Schelto werd 65 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Geert Scheltes was een zoon van Schelte Geerts en Harmke Pieters.
Hij is overleden om 22 uur te Scheemda.

<194>

Schelto trouwt op zondag 2 december 1810 op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Harmke Pieters Kiewiet, dochter van Pieter Eilderts Kiewiet en Harmke Willems. Harmke is geboren op woensdag 5 september 1787 te Westerlee, is overleden op dinsdag 4 juli 1820 te Eexta Gem.Scheemda. Harmke werd 32 jaar, 9 maanden en 29 dagen. Schelto trouwt op vrijdag 14 juni 1822 te Eexta op 32-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Eltje Jans Aaldriks, dochter van Jan Jans Aaldriks en Geertje Willems. Eltje is geboren op zaterdag 9 juni 1787 te Meeden, is gedoopt op woensdag 13 juni 1787 aldaar geref..

72  Freerk Reints Goring is gedoopt op maandag 1 augustus 1718 te Vlagtwedde.

h.c. Blijham 15-05-1739 (113)
Freerck Reindts x Gepke Zebes
bruidegom:Harm Reints, broer; Freerck Hardingh, oom en principale voormont; Boele ter Wisch, aangetrouwde oom en sibbevoogd; Albertijn Harms, moei; Zwaantie Freercks, moei; Aike Nannings, aangetrouwde oom; Boelem Heijns, aangetrouwde oom; Jan Lammerts, zwager (tekent Ter Velthuis)
bruid:Pieter Remmes, stiefvader; Trijntie Harms, moeder; Heere Feijes, neef en princ. voormond; Berent Pieters, sibbevoogd; Reinder Elzes, vreemde voogd; Hero Sebes, broer; Trijntje Sebes, zuster.
getuigen:Joghem Remmes en Hinderk Elses

<195>

Freerk trouwt (h.c.) op vrijdag 15 mei 1739 te Blijham op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige

73  Gepke Sebens is geref. gedoopt op zondag 18 mei 1721 te Blijham.

<196>

Van Freerk en Gepke zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntie Freerks Goring is gedoopt op donderdag 22 maart 1742 te Winschoten.

2  Reint Freerks Goring is gedoopt op woensdag 16 december 1744 te Blijham.

3  Getert Freerks Goring is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te Wedde.

4  Geertruida Freerks Goring is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te Wedde.

5  Harm Freerks Goring is Ned.Herv. gedoopt op zondag 31 januari 1751 te Wedde .<197>

6  Sebe Freriks Gorink is gedoopt op vrijdag 5 april 1754 te Winschoten, zie 36.

7  Harmem Freerks Goring is gedoopt op zondag 11 juli 1756 te Winschoten.

74  Harm Antonij is gedoopt op zondag 4 juni 1724 te Winschoten (?).

<198>

Harm trouwt op zondag 16 april 1747 te Winschoten op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Annechien Jans Kroon, zie 75.

Van Harm en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Kroon is gedoopt op woensdag 31 januari 1748.

2  Elzijn Harms Kroon is gedoopt op zondag 6 februari 1752 te Winschoten, zie 37.

Harm is gehuwd met

75  Annechien Jans Kroon is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1723 te Winschoten.

Annechien trouwt op zondag 16 april 1747 te Winschoten op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Harm Antonij, zie 74.

Van Harm en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Kroon is gedoopt op woensdag 31 januari 1748.

2  Elzijn Harms Kroon is gedoopt op zondag 6 februari 1752 te Winschoten, zie 37.

76  Meint Harmens is geboren voor 1713, is overleden op maandag 1 april 1754 te Wijmeer, is begraven op dinsdag 9 april 1754 aldaar. Meint werd minstens 41 jaar en 3 maanden.

<199>

Meint is gehuwd met

77  Fenne Harmsen is geboren op zondag 22 december 1720 te Wijmeer, is gedoopt op dinsdag 24 december 1720 aldaar, is overleden op zaterdag 20 september 1760 aldaar, is begraven op donderdag 25 september 1760 aldaar. Fenne werd 39 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

<200>

Fenne trouwt op donderdag 27 mei 1756 te Wijmeer op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Wichert Hinderks, zoon van Hinderk Jans en Fenne Harms. Wichert is geboren rond 1726 (?).

Van Meint en Fenne zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Meints is gedoopt op zaterdag 3 augustus 1743 te Wijmeer.

2  Albert Meints is gedoopt op donderdag 5 november 1744 te Wijmeer.

3  Engel Meints is gedoopt op woensdag 1 mei 1748 te Wijmeer.

4  Jan Meints Swart is geboren op vrijdag 24 oktober 1749 te Wijmeer, is gedoopt op zondag 26 oktober 1749 aldaar, zie 38.

5  Freerk Meints is geboren op vrijdag 28 september 1753 te Wijmeer.

78  Wigbolt Pieters Swart is gedoopt op zondag 9 november 1704 te Beerta.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Jan Pieters en Aaltje Pieters aangetr.broer en volle zuster, Wigbolt Jans en Bouwe Hindriks volle neef en aangetrouwde nicht, Roelf Kiers volle neef, Wigbolt Kiers volle neef, Jan Pieters Zijl en Trijntje Derks volle neef en aangetr.nicht,
Aan de bruidszijde: Hindrik Jans de Moij en Renske Hannes stiefvader en volle moeder, Joosje Hannes en Geeske Cornellis volle oom en aangetr. moie, Hanne Molenaar volle neef, Ijske (?) Molenaar volle nicht.
<201>

Wigbolt trouwt (Huw.contr. 16-06-1736) op zondag 17 juni 1736 te Beerta op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige

79  Aeltje Harms is afkomstig uit Beerta, is gedoopt op zondag 3 februari 1715.

Van Wigbolt en Aeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Wigbolts is gedoopt op zondag 2 juni 1737 te Beerta.

2  Renske Wigbolts is gedoopt op zondag 3 januari 1740 te Beerta.

3  N.N. Wigbolts is gedoopt op zondag 17 februari 1743 te Beerta.

4  Jan Wigbolts is gedoopt op zondag 22 mei 1746 te Beerta.

5  Jan Wigbolts is gedoopt op zondag 18 juni 1747 te Beerta.

6  Jan Wigbolts is gedoopt op vrijdag 12 september 1749 te Beerta.

7  Trijntje Wigbolts Swart is gedoopt op vrijdag 6 juni 1755 te Beerta, zie 39.

84  Geert Jans Reer is geboren rond 1744, is overleden voor 1811. Geert werd hoogstens 67 jaar.

<202>

Geert trouwt (geg.via Rootsweb) met

85  Aaltje Harms.

Van Geert en Aaltje is een kind bekend:

1  Jan Geerts Reer is geboren op woensdag 2 februari 1774, zie 42.

86  Jan Jaspers is gedoopt op zondag 12 april 1744 te Wildervank, is overleden voor 1778. Jan werd hoogstens 33 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op zondag 10 januari 1768 te Wildervank Geertje wordt hier Geertje Libs genoemd. op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige

87  Geertje (Phi)Lippus is gedoopt in 1744 te Wildervank, is overleden op zaterdag 26 maart 1825 te Veendam. Geertje werd 81 jaar.

Van Jan en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Fennigje Jans Bont is gedoopt op zondag 9 oktober 1768 te Wildervank.

Fennigje trouwt op zondag 7 juni 1789 te Zuidbroek op 20-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Jans Loots, zoon van Jan Harms en Frouke Jans. Jan is geboren op donderdag 15 november 1753 te Zuidbroek, is gedoopt op zondag 18 november 1753 aldaar, is overleden op zondag 27 maart 1814 te Muntendam. Jan werd 60 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

2  Jasper Jans is gedoopt op zondag 21 oktober 1770 te Wildervank.

3  Haije Jans is gedoopt op zondag 21 oktober 1770 te Wildervank.

4  Aaltje Jans Bont is gedoopt in oktober 1773 te Wildervank, zie 43.

5  Jan Jans is gedoopt in oktober 1775 te Wildervank.

92  Lucas Jans Thaden, koopman, wonende te Kalkwijk onder 't Hogezand, is geboren in 1766 te Wildervank, is evang.Luthers gedoopt, is overleden op zondag 8 april 1838 aldaar. Lucas werd 72 jaar.

Overleden te Wildervank, koopman, laatst gewoond hebbende te Wildervank, weduwnaar van Maria Jurriens, zoon van Jacob Gerdes Thaden en Anna Catharina, beide overleden.

<203>

Lucas trouwt (Lutherse kerk), trouwt (kerk) op zondag 6 november 1803 te Wildervank op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 21-jarige Maria Jurjens Holscher. Maria is geboren rond 1782 (?) afkomstig uit Wildervank.

Van Lucas en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Jurrien Jurriens Thaden, militair (bij huw), koopman, is gedoopt op zondag 16 december 1804 te Veendam.

Jurrien trouwt op donderdag 15 december 1831 te Nijmegen op 26-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Maria Musters, dochter van Adriaan Musters en Bougien Adams. Maria is geboren op maandag 6 juli 1812 te Groningen, is overleden voor zondag 29 april 1838. Maria werd hoogstens 25 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<204> Jurrien trouwt op donderdag 25 augustus 1859 te Wildervank op 54-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Anna Kampinga, dochter van Sjoerd Kampinga en Anna Jurjens Jonker. Anna is geboren in 1820 te Veendam. Jurrien trouwt op zondag 29 april 1838 te Wildervank huw.akte nr.21 op 33-jarige leeftijd (3) met de 35-jarige Jantje Egberts, dochter van Koop Egberts en Elisabeth Jans Reurich. Jantje is geboren op vrijdag 15 april 1803 te Wildervank.

2  Harm Jonker Thaden is geboren op dinsdag 13 mei 1806 te Veendam, is gedoopt op dinsdag 13 mei 1806 aldaar (doopgetuige was Arent).

Harm trouwt op zaterdag 28 maart 1857 te Wildervank op 50-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Annechiena de Winter, dochter van Friederk Jans de Winter en Foktje Gerrits Uiling. Annechiena is geboren rond 1817 te Nieuwe Pekela.

Annechiena is gehuwd met Hindrik Giezen Giezen.

3  Anna Catharina Thaden is geboren op zaterdag 11 februari 1809 te Wildervank, is gedoopt op zondag 19 maart 1809 te Veendam.

Anna trouwt op maandag 24 november 1828 te Wildervank huw.akte nr.17 op 19-jarige leeftijd (1) met de 59-jarige Hindrik Wolters Pruis (Prins?), zoon van Wolter Hendriks Pruis en Wobbegien Tonnijs. Hindrik is afkomstig uit Vries, is gedoopt in 1769.

Hindrik is gehuwd met Geesje Hendriks Naaijer.

Anna trouwt op donderdag 11 april 1844 te Wildervank huw.akte nr.13 op 35-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Jan Hindriks Prins, zoon van Hindrik Hindriks Prins en Geessien Jans de Jonge. Jan is geboren in 1809 afkomstig uit Nieuwe Pekela.

4  Harmina Thaden is geboren op maandag 24 februari 1812 te Wildervank, is overleden op donderdag 15 september 1870. Harmina werd 58 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

<205>

Harmina trouwt op donderdag 22 januari 1835 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Harm Reinders Fransens. Harm is geboren rond 1805 (?).

5  Maria Lucas Thaden, dienstmeid, winkeliersche, is geboren op maandag 26 juni 1815, is overleden op woensdag 31 augustus 1842 te Wildervank. Maria werd 27 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op maandag 16 mei 1836 te Wildervank huw.akte nr.12 op 20-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Gerhard Christiaan Bettenbroek, zoon van Johann Fridrik Bettenbroek en Catharina Maria Ting. Gerhard is geboren op maandag 20 mei 1799 te Venne.

Gerhard is gehuwd met Aaltje Everts te Velde.

Maria trouwt op zondag 29 april 1838 te Wildervank huw.akte nr.22 op 22-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Roelf Jogchems van der Laan, zoon van Jogchem Sierts van der Laan en Aaltje Roelfs Keun. Roelf is geboren op zaterdag 14 december 1805 te Sappemeer.

6  Lukas Lucas Thaden is geboren in 1819 afkomstig uit Wildervank.

Lukas trouwt op woensdag 25 februari 1846 te Veendam huw.akte nr.9 op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Berends Boll, dochter van Berend Egberts Boll en Marchien Nannens van der Wijk. Trijntje is geboren in 1826 afkomstig uit Veendam.

Lucas gaat in ondertrouw op zondag 21 september 1794 te Veendam, trouwt op zondag 28 september 1794 te Hoogezand op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige

93  Aaltje Si(e)gers is afkomstig uit Borg-Compeny, is gedoopt op zondag 10 juni 1770 te Veendam, is overleden op maandag 29 november 1802 te Nieuwe Pekela. Aaltje werd 32 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Overleden rond 8 uur na een koortsziekte van 10 dagen, achterlatende 3 kinderen.<206>

Van Lucas en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Lucas Thaden is geboren op dinsdag 26 april 1796 te Nieuwe Pekela, is evang.Luthers gedoopt op zondag 1 mei 1796 aldaar, zie 46.

2  Syger Lucas Thaden, knecht, is geboren op donderdag 7 juni 1798 te Nieuwe Pekela, is Evang. Luthers gedoopt op maandag 11 juni 1798 aldaar.

Tijdens de Volkstelling van 1811 was hij knecht bij Andries Gerlofs Akkerman, landbouwer te Zuidwending nr.952 en woonde ook bij hem in huis.

Syger trouwt op zaterdag 21 mei 1831 te Meeden op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Lammechien Hayes Kuiper. Lammechien is geboren rond 1811 (?).

94  Johannes Hermannus Adams is gedoopt op donderdag 26 mei 1768 te Obdam.

Doordat de Baptisar. uit Obdam absent was, is Johannes gedoopt door iemand uit Spierdijk.

Zowel in Obdam, Opmeer danwel Medemblik was er geen andere Johannes Hermannus te vinden. Deze Johannes is Katholiek gedoopt als kind van Harmen Gottebehoe en Trijn Hendriks Rhor. Getuige was Marijtje Louweris.(Mietje?)
De naam "Gottebehoe" betekent "God behoede".
De vraag blijft waar de naam Adams dan vandaan komt. In 1806 is er een Herman Adams te Medemblik overleden.
<207>

Johannes trouwt op zondag 24 juli 1791 te Obdam op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige

95  Trijntje ten Heuvel is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 te Abbekerk, is overleden op dinsdag 26 januari 1808 te Oude Pekela. Trijntje werd 35 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Een advertentie in de Ommerlander Courant van 26 jan.1808 meldt:
"Overleden te Oude Pekela: Trijntje ten Heuvel, 34 1/2 jaar, 17 jaar getrouwd, nadat zij vier dagen bevorens van haar 12e kind in de kraam bevallen was, waarvan echter slechts vier in leven zijn. - J.H.Adams
<208>

Van Johannes en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Adams is gedoopt op zondag 15 april 1792 te Medemblik.

Aaltje trouwt op zaterdag 12 oktober 1816 te Nieuwe Pekela huw.akte nr.5s3 op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Hindrik Meertens Weitinga, zoon van Meerten Warnders en N.N.. Hindrik is geboren op donderdag 13 juli 1797 te Nieuwe Pekela.

2  Frederika Adams is gedoopt op zondag 4 augustus 1793 te Medemblik, is overleden op zondag 25 januari 1863 te Gasselte. Frederika werd 69 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

<209>

Frederika is gehuwd met Lammert Derks Hekman. Lammert is overleden voor zondag 25 januari 1863.

3  Mietje Adams is geboren op donderdag 7 augustus 1794 te Medemblik, is gedoopt op dinsdag 12 augustus 1794 aldaar, is overleden op woensdag 29 oktober 1794 aldaar. Mietje werd 2 maanden en 22 dagen.

4  Mietje Johanna Adams is geboren op woensdag 19 juli 1797 te Medemblik, is gedoopt op zondag 23 juli 1797 aldaar, zie 47.

96  Geuke Frans is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1739 te Winschoten, is begraven op woensdag 20 augustus 1794 aldaar. Geuke werd 54 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

" 20 august (1794) Goeke Fransen begraven 1-8-5
Laaken leggen 1 dag "
<210>

Geuke trouwt op vrijdag 18 november 1768 te Winschoten op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige

97  Elle Geerts is gedoopt op zondag 17 oktober 1745 te Winschoten, is begraven op dinsdag 25 november 1794 aldaar. Elle werd 49 jaar, 1 maand en 8 dagen.

" 25 noob (1794) Goekke Franssen de vrau begraven.
in de bekken 1.6.4
Laaken 1 dag "
<211>

Van Geuke en Elle zijn vijf kinderen bekend:

1  Evertje Geukes, arbeidster, wonende te Winschoten, is gedoopt op zondag 25 februari 1770 aldaar, is overleden op zaterdag 14 januari 1843 aldaar Molenhorn nr.356 's avonds om 10 uur.. Evertje werd 72 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Evertje gaat in ondertrouw op zondag 24 mei 1795 te Winschoten op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Martijn Zwager. Martijn is gedoopt rond 1770 te Jever, is overleden op woensdag 7 juni 1797 te Winschoten. Martijn werd ongeveer 27 jaar. Evertje gaat in ondertrouw op zondag 12 mei 1799 te Winschoten op 29-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Jan Berends van der Molen, zoon van Berend Tomes en Fockje Jans. Jan, arbeider, dagloner in 1815, is gedoopt op zondag 1 maart 1772 te Winschoten, is overleden op donderdag 20 april 1815 aldaar. Jan werd 43 jaar, 1 maand en 19 dagen.

2  Frans Geukes, piekenier bij den landstorm of schutterij,arbeider, is geboren op zondag 5 april 1772 te Winschoten, is gedoopt op zondag 12 april 1772 aldaar, is overleden op dinsdag 29 maart 1842 aldaar in het huis nr.377. Frans werd 69 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

In 1814 en 1815 woonde het gezin in Winschoten aan de Molenhorn.
Evertje Geukes, de zus van Frans Geukes woonde bij de Volkstelling van 1815 bij hen in.

<212>

Frans trouwt op dinsdag 2 mei 1797 te Winschoten op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Berendje Harms Haitsenborg. Berendje, arbeidster, is geboren in april 1774, is overleden op dinsdag 6 juli 1847 te Winschoten in het huis nr.377 in de Molenhorn.. Berendje werd 73 jaar en 3 maanden.

3  Gezijna Geukes is gedoopt op zondag 10 april 1774 te Winschoten, is begraven op vrijdag 30 maart 1804 te Westerlee. Gezijna werd 29 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Gezijna gaat in ondertrouw op zondag 27 april 1800 te Westerlee op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Jurjen Helmers (Elmers) Modderman, zoon van Helmer Boukes en Pietertjen Klaassens. Jurjen, arbeider, is gedoopt op zondag 22 november 1778 te Oude Pekela, is overleden op zondag 15 december 1844 te Finsterwolde. Jurjen werd 66 jaar en 23 dagen.

Jurjen is gehuwd met Engeltje Freerks.<213,214>

4  Geertie Geukes is geboren op zaterdag 30 mei 1778, is gedoopt op dinsdag 14 juli 1778 te Winschoten.

Geertie gaat in ondertrouw op zondag 27 mei 1810 te Winschoten op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan (Vreese) Vrieze. Jan, dagloner, arbeider (1842), wonende te Westerlee, is geboren op dinsdag 5 mei 1778 aldaar.

5  Hinderk Geukes Frans is gedoopt op zondag 29 april 1781 te Winschoten, zie 48.

98  Jacob Jans Houwen, stelmaker en timmerman, is gedoopt op zondag 26 januari 1755 te Beerta, is overleden op zondag 25 maart 1832 aldaar. Jacob werd 77 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Overleden in het huis nr.140, 's morgens om 2 uur, van beroep stelmaker, wedn. van wijlen Menje Christjaans, nalatende 4 kinderen en enige kindskinderen.<215>

Jacob trouwt op zondag 21 april 1782 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige

99  Menje Christiaans is geboren op maandag 21 augustus 1758 te Eexta, is gedoopt op zondag 27 augustus 1758 aldaar, is overleden op zaterdag 21 oktober 1815 te Beerta. Menje werd 57 jaar en 2 maanden.

In 1787 staat Menje ingeschreven als Lidmaat van de Ref.kerk
Overleden in het huis 140, stelmakersvrouw, nalatende Man en 7 kinderen.
<216>

Van Jacob en Menje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Jacobs Houwen, timmerman, is gedoopt op donderdag 28 november 1782 te Beerta, is overleden op zaterdag 23 juni 1827 aldaar . Jan werd 44 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<217>

Jan is gehuwd met Hilke Jans Nannes.

2  Aaltje Jacobs Houwen, tapperse, is gedoopt op donderdag 23 juni 1785 te Beerta, is overleden op woensdag 24 augustus 1859 te Winschoten. Aaltje werd 74 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Aaltje trouwt op woensdag 28 april 1813 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Folkert Harms Houwen. Folkert, landbouwer, is gedoopt op zaterdag 18 november 1780 te Beerta, is overleden op zondag 9 januari 1848 te Winschoten. Folkert werd 67 jaar, 1 maand en 22 dagen.<218>

3  Kristiaan Jacobs Houwen, timmerknecht, is gedoopt op zondag 20 mei 1787 te Beerta, is overleden op zondag 16 mei 1813 aldaar . Kristiaan werd 25 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<219>

4  Frouwtje Jacobs Houwen is gedoopt op zondag 22 maart 1789 te Beerta, zie 49.

5  Elisabeth Jacobs Houwen is geboren op woensdag 13 juli 1791 te Beerta, is gedoopt op zondag 17 juli 1791 aldaar, is overleden op vrijdag 26 augustus 1859 aldaar . Elisabeth werd 68 jaar, 1 maand en 13 dagen.<220>

Elisabeth trouwt op zaterdag 10 november 1832 te Beerta op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Warntjes Timmer, zie 57.<221>

6  Tjawe Jacobs Houwen, dienstmeid (bij huw), is gedoopt op zaterdag 11 augustus 1792 te Beerta.

Tjawe trouwt op zaterdag 14 mei 1814 te Beerta op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert Hindriks Penning, zoon van Hindrik Zijtses Penning en Imke Geerts. Geert, boerenknecht (bij huw), is geboren op woensdag 16 juni 1790 te Loga Gem.Leer.<222>

7  Gepke Jacobs Houwen is gedoopt op dinsdag 29 september 1795 te Beerta, is overleden op vrijdag 17 februari 1815 aldaar . Gepke werd 19 jaar, 4 maanden en 19 dagen.<223>

8  Folkert Jacobs Houwen is gedoopt op zondag 22 oktober 1797 te Beerta.

9  Popko Jacobs Houwen, boerenknecht, is gedoopt op zondag 7 maart 1802 te Beerta, is overleden op zaterdag 6 september 1828 aldaar . Popko werd 26 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<224>

100  Hindrik Jurjens de Groot, grasmaaier, is geboren in 1740 te bij Farsum Bielefeld/Brandenburgerland, is overleden op zondag 3 december 1809 te Beerta. Hindrik werd 69 jaar.

Van Gert de Groot uit Nordhorn (DLD) kreeg ik een mail dat de geboorteplaats moet zijn: Versmold, Gtersloh, Nordrhein-Westfalen (DLD)
Tevens zou hij nog tenminste 2 broers hebben die ook naar Beerta (Reiderland) in Nederland zijn gekomen als "Grasmher".
Heiratsurkunde vom 29.05.1776 mit Trijntje Arends.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: geen,
Aan de bruidszijde: Willemke Haijkes volle moeder.
Verder tekenden Harko Hinders en Haijko Wigbolts.

Overleden te Beerta op de 3e van de wintermaand 1809, oud 68 jaar, nalatende weduwe met 6 kinderen, gewoond hebbende in het huis nr. 117.
Het overlijdenscontract was getekend door Heiko Hendriks als zoon.
<225>

Hindrik trouwt (Huw.contr.29-05-1776) op vrijdag 26 april 1776 te Beerta op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige

101  Trijntje Arents, arbeidster, is gedoopt op zondag 29 oktober 1752 te Beerta, is overleden op dinsdag 19 september 1826 aldaar. Trijntje werd 73 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Overleden in het huis 117, van beroep arbeidster, nalatende 3 kinderen.<226>

Van Hindrik en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Arend Hindriks de Groot, landgebruiker te Oude Pekela, is gedoopt op zondag 12 april 1778 te Beerta.

2  Elsijn Hindriks de Groot is gedoopt op zondag 10 december 1780 te Beerta, is overleden op vrijdag 14 september 1827 aldaar. Elsijn werd 46 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Elsijn trouwt op zondag 28 oktober 1810 te Beerta op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Thomas Eltjes Kantelberg Kantelberg~Stuut. Thomas, landgebruiker en arbeider, is gedoopt op zondag 7 september 1788 te Finsterwolde, is overleden op zondag 16 april 1826 te Beerta. Thomas werd 37 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Hij komt voor als getuige in twee verzegelingen d.d.30 aug 1810 en 8 okt. 1819 wanneer hij een aantal deimten land gelegen te Beerta koopt. Op 10 febr.1821 komt hij voor als Kantelberg. Zijn broers en zussen worden echter allen Stuut genoemd. Ook zijn nvader en grootvader noemden zich Stuut, de overgrootvader echter weer Kantelberg. Op 2 juni 1824 doet hij belijdenis en wordt aangenomen als lidmaat der Herv.Gem. te Beerta onder de geslachtsnaam Stuut.
- Bij de voogdijschap over Renske waren aanwezig:
aan vaderszijde: Pieter Hindriks Pot, landgebruiker te Winschoter Bovenburen, aangehuwde oom, Thomas Pieters Stuut, arbeider te Finsterwolde, naneef, Egbert Egges van Dijk, zonder beroep, wonende te Winschoten, goede vriend. Van moederszijde: Heyke Hindriks de Groot, arbeider te Beerta, Arend Hindriks de Groot, landgebruiker te Oude Pekela, beiden volle ooms, Albert Jan Folkers, deurwaarder te Winschoten, goede vriend. Voogd wordt Heyke Hindriks de Groot.
(R.A.G. Vredesgerecht Kanton Winschoten acte nr.166)
<227>

3  Heiko Hindriks de Groot is gedoopt op donderdag 22 januari 1784 te Beerta, zie 50.

4  Willemke Hindriks de Groot is gedoopt op donderdag 12 januari 1786 te Beerta.

5  Pieter Hindriks de Groot, boerenknecht (bij huw), is gedoopt op zondag 11 januari 1795 te Beerta.

Pieter trouwt op zaterdag 12 april 1817 te Beerta op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Onje Geerts Olsder, dochter van Geert Jans Olsder Olsder en Aaltjen Jans. Onje, dienstmeid (bij huw), is geboren op zondag 14 augustus 1796 te Beerta.<228>

102  Lodewijk Jans is geboren rond 1757 afkomstig uit Loge, is overleden op donderdag 11 januari 1810 te Beerta. Lodewijk werd ongeveer 53 jaar.

Getuigen bij het huw.contract:
Bij absentie van vrienden hebben Hillenius Jans en Christiaan Jans getekend.
Als present getuigen waren Harm Beerents en Melchert Beerents.

Overleden te Beerta de 11e van de louwmaand Lodewijk Jans, oud 63 jaar, gewoond hebbende in het huis nr.209, nalatende weduwe met 4 kinderen.#

huw: DTB Beerta II 1730-1811
HC : RA Beerta V ee blz.132
ovl: DTB Beerta

Lodewijk trouwt (Huw.contr.22-05-1780) op woensdag 24 mei 1780 te Beerta op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 26-jarige

103  Antie Jans is gedoopt op zondag 9 december 1753 te Blijham, is overleden op zondag 20 april 1823 te Beerta. Antie werd 69 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Overleden als weduwe zonder beroep in het huis nr.209, nalatende haar kinderen.<229>

Van Lodewijk en Antie zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Lodewijks van Dijk is gedoopt op donderdag 15 november 1781 te Beerta.

Grietje is gehuwd met Abel Folkers Abels.

2  Lodewijka Lodewijks is geboren op zondag 8 september 1782 te Oude Pekela.

Lodewijka is gehuwd met Tjeerd Jacobs Bisschop. Lodewijka trouwt op zaterdag 22 januari 1814 te Oude Pekela op 31-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Harm Jans van der Laan, zoon van Jan Berends van der Laan en Berendje Harms. Harm, arbeider (bij huw), is geboren op donderdag 2 augustus 1787 te Oude Pekela.<230>

3  Fenna Lodewijks van Dijk is gedoopt op donderdag 4 maart 1784 te Beerta.

4  Janna Lodewijks van Dijk is gedoopt op vrijdag 29 februari 1788 te Beerta, zie 51.

5  Jan Lodewijks van Dijk, boerenknecht (bevolk.lijst Beerta 1810-1830), is geboren op donderdag 20 oktober 1791 te Beerta, is gedoopt op zondag 23 oktober 1791 aldaar, is overleden op zaterdag 25 mei 1833 aldaar . Jan werd 41 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<231>

Jan trouwt op zaterdag 15 februari 1823 te Beerta op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltje Jurjens de Vries, dochter van Jurjen Heijes de Vries en Grietje Hindriks Meijer. Aaltje is geboren op woensdag 8 juli 1795 te Finsterwolde.<232>

Ze doet belijdenis te Beerta op 20 apr.1827<233>

6  Pieter Lodewijks van Dijk, boerenknecht (bevolk.lijst Beerta 1810-1830), is gedoopt op vrijdag 15 december 1797 te Beerta, is overleden op dinsdag 4 augustus 1846 aldaar . Pieter werd 48 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<234>

Pieter trouwt op zaterdag 26 mei 1827 te Beerta op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Albertje Jurriens Bakker, dochter van Jurriens Jans en Mettje Lodewijks Karel. Albertje is geboren op maandag 18 augustus 1794 te Oudeschans Gem.Bellingwolde.<235>

104  Joost N.N., wonende te Vorstendom Lippe, is geboren rond 1739 (?).

<236>

Joost is gehuwd met

105  Grietje N.N., wonende te Vorstendom Lippe, is geboren rond 1745 (?).

Van Joost en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Barteld Jans Bos is geboren rond 1765 (?) afkomstig uit Lemmego, zie 52.

2  Frans Lodewijk Bos, dagloner, is geboren in 1771 afkomstig uit Lemmego, is overleden op maandag 14 december 1840 te Nieuweschans. Frans werd 69 jaar.

In de overlijdensakte lezen we:
Frans Lodewijk Bos, oud 69 jaar, van beroep dagloner, laatst gewoond hebbende te Nieuweschans, echtgenote van Jantje Geerts ehel. wonende te Nieuweschans, nalatende weduwe met 3 meerderjarige kinderen en 1 minderjarige zoon, zoon van wijlen Joost en Grietje ehel. gewoond hebbende in het Vorstendom Lippe, geboren in het Vorstendom Lippe (aangegeven door Tjeerd Pieters Oosterhuis, nabuur en Harm Willems Snater, idem.
<237>

Frans trouwt op zondag 4 maart 1804 op 33-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantje Geerts Kiel. Jantje is geboren te Winschoten, is gedoopt op zondag 6 februari 1785, is overleden op maandag 25 oktober 1841 te Beerta. Jantje werd 56 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

106  Luppe Wichers Holtman is geboren op zondag 2 oktober 1740 te Beerta, is gedoopt op zaterdag 8 oktober 1740 aldaar, is overleden op woensdag 3 maart 1813 aldaar. Luppe werd 72 jaar, 5 maanden en 1 dag.

<238>

Luppe trouwt op zaterdag 21 mei 1768 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige

107  Trijntje Jurjens is geboren op donderdag 26 oktober 1741 te Beerta, is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1741 aldaar, is overleden op zondag 12 augustus 1821 aldaar. Trijntje werd 79 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Overleden in het huis 1284, oud 77 (?) jaar, zonder beroep, nalatende 5 kinderen.<239>

Van Luppe en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wichert Luppes is gedoopt op donderdag 24 mei 1770 te Beerta.

2  Hilje Luppes Holtman is gedoopt op zondag 10 januari 1773 te Beerta, is overleden op maandag 16 augustus 1858 aldaar . Hilje werd 85 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<240>

Hilje is gehuwd met Tijbo Popkes.

3  Wijger Luppes, slager, is gedoopt op zondag 25 oktober 1778 te Beerta, is overleden op zaterdag 7 oktober 1854 aldaar . Wijger werd 75 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<241>

Wijger is gehuwd met Grietje Siewert Kamp.

4  Roelfijn Luppes Holtman is gedoopt op zondag 20 mei 1781 te Beerta, zie 53.

5  Jurjen Luppes is gedoopt op donderdag 4 december 1783 te Beerta.

108  Henricus Wubbes Timmer is gedoopt op zondag 13 januari 1743 te Beerta.

<242>

Henricus trouwt op zondag 2 juni 1771 te Beerta op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Hindrikjen Jans. Hindrikjen is geboren rond 1746 (?) afkomstig uit Beerta.

Henricus trouwt op vrijdag 22 april 1774 te Beerta op 31-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige

109  Diewertje Cornellis is gedoopt op donderdag 20 mei 1751 te Beerta.

<243>

Van Henricus en Diewertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Etjen Hindriks is gedoopt op donderdag 30 maart 1775 te Beerta.

2  Cornelius Hendriks Timmer is gedoopt op zondag 25 augustus 1776 te Beerta, zie 54.

3  Antje Hindriks is gedoopt op zondag 6 september 1778 te Beerta.

4  Wubbe Hindriks is gedoopt op donderdag 12 april 1781 te Beerta.

5  Jacobjen Hindriks Timmer is gedoopt op zondag 15 februari 1784 te Beerta, is overleden op woensdag 2 april 1856 aldaar. Jacobjen werd 72 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Jacobjen trouwt op maandag 22 juni 1812 op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Geerts Prijt, zoon van Geert Jans Prijt en Janna Enjes. Jan, timmerman, is geboren op zondag 26 juli 1789, is overleden op zaterdag 12 mei 1849 te Beerta. Jan werd 59 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

110  Tamme Jans Kiewiet is gedoopt op zondag 7 april 1743 te Beerta, is overleden op zaterdag 7 januari 1809 aldaar. Tamme werd 65 jaar en 9 maanden.

Overleden te Beerta, nalatende wed. met 5 kinderen.<244>

Tamme trouwt op zaterdag 14 mei 1768 te Beerta op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige

111  Elske Berends, arbeidster, is gedoopt op maandag 4 juni 1742 te Beerta, is overleden op woensdag 19 januari 1814 aldaar. Elske werd 71 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Kerkboek Beerta: aangenomen op 1 maart 1784: Elsijn Berends.
Overleden in het huis getekend.207, arbeidster, nalatende 4 kinderen.
<245>

Van Tamme en Elske zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Tammes is gedoopt op vrijdag 9 maart 1770 te Beerta.

2  Berent Tammes is gedoopt op zondag 3 mei 1772 te Beerta.

3  Jan Tammes is gedoopt op zondag 16 april 1775 te Beerta.

4  Harm Tammes Kijvijt, arbeider, tuinier, is geboren in 1777, is overleden op vrijdag 9 november 1827 te Beerta . Harm werd 50 jaar.<246>

<247>

Harm is gehuwd met Janna Hindriks Bots.

5  Geert Tammes is gedoopt op zondag 3 oktober 1779 te Beerta.

6  Grietje Tammes Kijvijt is gedoopt op zondag 29 mei 1785 te Beerta, zie 55.

112  Ekke Warranties is gedoopt op zondag 19 oktober 1738 te Nieuw Beerta, is overleden op zondag 17 december 1809 te Beerta. Ekke werd 71 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Op belijdenis des geloofs zijn tot ledematen aangenomen Elijzabet Derks in 1774 en Ekke Warrenties in 1779.<248>

Ekke is gehuwd met Harmke Hendriks. Harmke is geboren rond 1738 (?).

Harmke is gehuwd met Berend Stades.

Ekke trouwt op zondag 22 mei 1768 te Nieuw Beerta op 29-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige

113  Elisabeth Derks is gedoopt op zondag 19 januari 1738 te Scheemda, is begraven op woensdag 30 juni 1790 te Nieuw Beerta. Elisabeth werd 52 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

<249>

Van Ekke en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Derk Ekkes is gedoopt op zondag 27 augustus 1769 te Nieuw Beerta.

2  Warrentie Ekkes Timmer is geboren op zondag 27 augustus 1769 te Nieuw Beerta, is gedoopt op maandag 11 september 1769 aldaar, zie 56.

3  Trijntie Ekkes is gedoopt op zondag 23 april 1780 te Nieuw Beerta.

114  Jan Hendriks is geboren rond 1735 (?) afkomstig uit Finsterwolde, is overleden voor 1824. Jan werd hoogstens 89 jaar.

<250>

Jan trouwt op maandag 12 mei 1766 te Finsterwolde op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 31-jarige

115  Lupke Willems is afkomstig uit Finsterwolde, is gedoopt op woensdag 10 november 1734 aldaar, is overleden op vrijdag 23 juli 1824 aldaar. Lupke werd 89 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Overleden in het huis get. nr.78, wed van wijlen Jan Hendriks, oud 89 jaar.<251>

Van Jan en Lupke zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Jans is gedoopt op zondag 12 april 1767 te Finsterwolde, is overleden op zondag 24 februari 1850 aldaar. Willem werd 82 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

2  Stijntje Jans is gedoopt op zondag 21 januari 1770 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 29 januari 1848 aldaar. Stijntje werd 78 jaar en 8 dagen.

Stijntje is gehuwd met Derk Jans Engberts.

3  Albertje Jans Kiel is gedoopt op zondag 25 april 1773 te Finsterwolde, zie 57.

116  Jan Hendriks Visscher, visscher, is afkomstig uit Finsterwolde, is gedoopt op zondag 21 januari 1742 aldaar, is overleden op donderdag 24 juni 1802. Jan werd 60 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Bij zijn overlijden nalatende 5 meerderjarige kinderen en verscheidene kleinkinderen.<252>

Jan trouwt op zondag 20 mei 1764 te Finsterwolde op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige

117  Sybrigh Benjamins is afkomstig uit, is gedoopt op zondag 23 oktober 1740 te Nieuw Beerta, is overleden op zondag 25 januari 1807 te Finsterwolde, is begraven op donderdag 29 januari 1807 aldaar. Sybrigh werd 66 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Bij haar overlijden nalatende 3 zoons en 3 dochters.<253>

Van Jan en Sybrigh zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Jans is gedoopt op woensdag 13 maart 1765 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 25 november 1820. Hendrik werd 55 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Hendrik is gehuwd met Aaltje Berends. Aaltje is gedoopt op zondag 13 oktober 1765 te Oude Pekela.

2  Jantje Jans is gedoopt op zondag 28 februari 1768 te Finsterwolde.

3  Maria Jans is gedoopt op zondag 11 november 1770 te Finsterwolde.

4  Benjamin Jans is gedoopt op zondag 17 januari 1773 te Finsterwolde.

Benjamin is gehuwd met Trientje Jans. Trientje is geboren rond 1777 (?).

5  Maria Jans is gedoopt op zondag 10 maart 1776 te Finsterwolde.

6  Pieter Jans Visscher is gedoopt op zondag 11 januari 1778 te Finsterwolde, zie 58.

7  Maria Jans is gedoopt op zondag 2 april 1780 te Finsterwolde.

8  Trijntje Jans is gedoopt op zondag 13 oktober 1782 te Finsterwolde.

118  Gerardus Thomas Pieters, dagloner, is Rooms Katholiek gedoopt op zondag 27 juni 1745 te Asperen/Brandenburg, is overleden op vrijdag 1 april 1814 te Oudeschans. Gerardus werd 68 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Peter en Meter bij de geboorte waren Theodoris Holthuys en Hildegonda van der Loe.
Bij het huwelijk lezen we: Gerrit Pieters j.m. van Asperen in het Brandenburgse, Rooms gezin en Antje Jacobs, gedoopt onder Blijham.
(Asperen ligt in Duitsland ten oosten van Nijmegen en was toen ingelijfd bij Brandenburg).
Overleden op vrijdag 1 april te Oudeschans, oud 69 jaar, dagloner, wonende te Oudeschans, echtgenote van Antje Jacobs Mingo, zoon van wijlen Tomas Pieters, dagloner en van wijlen Geertruid Jans (van Meurs) echtelieden gewoond hebbende te Asperen in het Kleefsche.
<254>

Gerardus trouwt op zondag 8 november 1772 te Bellingwolderschans op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige

119  Antie Jacobs is gedoopt op zondag 23 augustus 1744 te Blijham.

<255>

Van Gerardus en Antie is een kind bekend:

1  Aaltje Geerts is geboren op maandag 5 april 1779 te Bellingwolderschans, is gedoopt op zondag 11 april 1779 aldaar, zie 59.

120  Berent Borcherts is geboren in 1732 te Ekamp Finsterwolde, is overleden voor maandag 22 maart 1802. Berent werd hoogstens 70 jaar.

Getuigen bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde waren: Harm Beerents als stiefvader en Geeske Pieters als moeder, Pieter Borgers als volle broeder, Eelke Borgers als volle suster, Hilke Borgers als volle suster, aan de bruidskant: Melgert Beerents als vader en Trijntje Wirties als moeder, Beerent Melgers als broeder en Anneke Luppes als aangetrouwde suster, Wirtie Melgers als volle broer.

Ze bezaten van 1766 tot 1801 een boerderij aan de Ekamperweg 27 in Finsterwolde. Deze werd later verkocht aan zoon Borchert.
Mogelijk is Berent Borcherts de zoon van Borchert Pieters:
kind Trijntje: Een zus van zijn grootvader (vaders kant) heet ook Trijntje,
kind Mijntje: Zijn grootmoeder (moeders kant) heet ook Mentjen (Mijntje) evenals de zus van Borchert Pieters. Van de Melchertskant zijn er trouwens ook Mijntjes.
kind Wobbechijn: Genoemd naar haar overgrootmoeder Eelske Phopkens?
kind Berent: Was zijn moeder een N.N.Berents? Een kleindochter heet Elsje, ook deze naam komt in de fam. voor.
<256>

Berent trouwt op zondag 24 april 1774 te Beerta op 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Moeder Hiddes. Moeder is geboren rond 1751 (?).

Volgens Harm Hillinga zou ze minimaal 13 kinderen gehad hebben (vandaar "Moeder"? )

Moeder is gehuwd met Hindrik Ebels. Moeder is gehuwd met Berend Hindriks.

Van Berent en Moeder is een kind bekend:

1  Elsje Berents is gedoopt op zondag 31 januari 1779.

Berent trouwt op zondag 23 mei 1756 te Beerta op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige

121  Bouwina Melcherts Huninga is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te Ekamp/Finsterwolde.

<257>

Van Berent en Bouwina zijn acht kinderen bekend:

1  Borchert Berents is gedoopt op zondag 13 februari 1757 te Finsterwolde.

2  Trijntje Berents is gedoopt op zondag 15 oktober 1758 te Finsterwolde.

Trijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 26 april 1783 te Oostwold op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Geerts. Geert is gedoopt op vrijdag 28 maart 1755 te Finsterwolde, is overleden op dinsdag 4 september 1810. Geert werd 55 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

3  Wobbechijn Berents Huninga is gedoopt op zondag 29 mei 1763 te Finsterwolde, is overleden op maandag 20 maart 1848 te Midwolda. Wobbechijn werd 84 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

<258>

Wobbechijn trouwt (procl.) op zondag 6 mei 1792 te Beerta op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Jan Harms de Wijk. Jan is geboren rond 1762 (?) afkomstig uit Pekela. Wobbechijn trouwt op zondag 25 juni 1809 te Beerta op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jan Hindriks. Jan is geboren rond 1779 (?) afkomstig uit Wedde. Wobbechijn is gehuwd met Berend Geerts Klooster. Berend is geboren rond 1763 (?).

4  Melchert Borcherts is gedoopt op zondag 13 oktober 1765 te Finsterwolde.

5  Borchert Berendsz de Vries is gedoopt op zondag 10 april 1768 te Finsterwolde, zie 60.

6  Mijntje Berents (Huninga), dienstmeid, is gedoopt op zondag 3 september 1769 te Finsterwolde, is overleden in 1835. Mijntje werd 66 jaar.

Mijntje trouwt op zondag 23 april 1797 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Harm Jans Riet, zoon van Jan Harms Reit en Arien Jans. Harm, arbeider, is geboren rond 1775, is overleden in 1858. Harm werd ongeveer 83 jaar.

7  Geeske Borcherts is gedoopt op vrijdag 20 april 1770 te Beerta.

8  Berent Berents is gedoopt op zondag 13 september 1772 te Finsterwolde.

122  Roelf Jans Snijder, Roelof Jans Kleermaker genoemd en arbeider, wordt bij overl. vrouw, wonende te Morige Huisnr.29, is gedoopt rond 1730 te ter Apel, is begraven op vrijdag 8 augustus 1794 te Wedde. Roelf werd ongeveer 64 jaar.

Deze zoon van Jan Jans Smit wordt later Snijder genoemd.

13 nov.1755:
Okko Boeles X Elsijn Haselhof in Blijham verkopen aan Roelf Jans X Alke Berents in de Morige:
een huis en tuin "mitsgaders de beklemminge der landerijen daarondergehorig", aldaar staande en gelegen, swettende ten N. Harm Hindriks Warms meijerwijs, ten O. Jan Berents en cons., ten Z.de eigenaren zelf, ten W. Berend Aijlkes, zulks voor 300 gulgen en een zilveren ducaton.
Blijvende het eigendom van de ondergrond aan de verkopers.

9 aug.1762:
Jan Berents wonende te Voorschoten in de provincie Holland, zijn zuster Antje Berents, weduwe van Jan Harms Hoftenkamp wonende te Blijham alsmede zijn zwager Roelfs Jans wegens zijn huisvrouw Alke Berents te Hoorn verkopen aan Harm Rotgers te Onstwedde
16 dec.1762:
huwelijkscontract te Oude Pekela tussen Jan Jans en Gepke Rotgers
Dedingsluiden bruidegom: Roelf Jans X Alke Berents, volle broeder en Jan Harms Krouse X Aaltje Jans, volle zuster
17 dec.1762:
Huwen te Oude Pekela: Jan Jans van 't Klooster Ter Apel en Gepke Rotgers van Onstwedde
8 aug 1794:
Ontvangen bij de begrafenis van Roelf Jans 2-7-3
3 mei 1795:
Kerkboek Blijham: Geert Roelfs van de Morige onder Wedde en AaltjeRoefs van de Morige onder Wedde gaan trouwen te Wedde.
15 juli 1806:
Overleden Alke Berends, 76 jaar, weduwe van Roelf Jans, overleden in de Morige, nalatende 3 kinderen en 3 kleinkinderen.
19 juli 1806:
ontvangen bij de begrafenis van Alke Beerends, weduwe van Roelf Jans Kleermaker 1-6-2
bron:
Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Wedde II, van dhr.Wegman
<259>

Roelf trouwt op maandag 19 mei 1755 te Wedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 25-jarige

123  Alke Berents is geboren in 1730 te Onstwedde, is overleden op dinsdag 15 juli 1806. Alke werd 76 jaar.

<260>

Van Roelf en Alke zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Roelofs is gedoopt op donderdag 27 mei 1756 te Wedde, is begraven op maandag 15 juni 1761 aldaar. Jan werd 5 jaar en 19 dagen.

2  Berend Roelofs is gedoopt op zaterdag 23 juli 1757 te Wedde, is overleden voor woensdag 10 juni 1807. Berend werd hoogstens 49 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Berend trouwt op zondag 10 december 1786 te Wedde op 29-jarige leeftijd met Janna Roskes.<261>

3  Hindrik Roelofs is gedoopt op donderdag 10 september 1761 te Wedde, is overleden voor donderdag 2 februari 1809. Hindrik werd hoogstens 47 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

4  Geesjen Roelofs is gedoopt op zondag 21 augustus 1763 te Wedde, is begraven op donderdag 18 maart 1790 aldaar. Geesjen werd 26 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

5  Albert Roelfs is gedoopt op woensdag 19 februari 1766 te Wedde, is overleden op donderdag 2 februari 1809 te Morige. Albert werd 42 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

10 juni 1766:
Albert Roelfs woonachtig in de Morige leent van Harm Everts Egges X Eppien Berents ten Have woonachtig te Blijham 1375 gld.
10 juni 1807:
Gecompareerd Albert Roelfs, Niessien Roelfs, Albertje Roelfs en de voorstanderen over de minderjarige kinderen van wijlen Berent Roelfs bij Janna Roskes verwekt, zijnde Hindrik Harms en Willem Jans, alsmede Jan Roelfs, Roelf Habbes en Hindrik Harms als voorstanderen over de minderjarige kinderen van Geert Roelfs bij Aaltje Roelfs verwekt, allen tezamen kinderen en kleinkinderen van wijlen Roelf Jans en Alke Berents, in leven echtelieden in de Morige.
Scheiding en deling van de ouderlijke en grootouderlijke nalatenschap:
aan Albert Roelfs is toegescheiden een behuizing en tuin met ca 4 deimt groen- en bouwland no..... staande en gelegen in de Morige.
De overige comparanten verklaren hun aandeel in boedeel, effecten en contante penningen te hebben ontvangen.
2 febr.1809:
Overleden Albert Roelfs, 41 jaar, ongehuwd, nalatende 2 zusters, overleden in de Morige.

bron: Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Wedde II, van dhr.Wegman

6  Neesje Roelofs is gedoopt op vrijdag 16 december 1768 te Wedde, zie 61.

7  Aaltje Roelofs is gedoopt op vrijdag 29 november 1771 te Wedde.

Aaltje trouwt op zondag 3 mei 1795 te Wedde op 23-jarige leeftijd met Geert Roelfs.

8  Albertje Roelofs is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 te Wedde, is overleden op zondag 3 november 1839 te Nieuwolda . Albertje werd 65 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<262>

Albertje trouwt na 1807 op minstens 33-jarige leeftijd met Cornelius Jans Klooster, zoon van Jan Lubbes en Bouwe Cornellis. Cornelius, knopemaker.

124  Jan Derks is geboren op zaterdag 26 augustus 1747 te Bunde, is gedoopt op zondag 27 augustus 1747 aldaar.

<263>

Jan trouwt op zondag 3 mei 1778 te Finsterwolde op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige

125  Swaantje Jans is afkomstig uit, is gedoopt op zondag 8 december 1754 te Finsterwolde.

Van Jan en Swaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Derk Jans is gedoopt op zondag 10 januari 1779 te Finsterwolde.

2  Jan Jans Kamer is geboren op vrijdag 4 oktober 1782 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 13 oktober 1782 aldaar, zie 62.

3  Derk Jans is geboren op vrijdag 11 november 1785 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 11 november 1852 te Woldendorp Gem.Termunten . Derk werd 67 jaar.<264>

Derk is gehuwd met Anna Vleeshouwer.

4  Klaas Jans is geboren op dinsdag 9 juni 1789 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 14 juni 1789 aldaar.

5  Grietje Jans is geboren op donderdag 23 februari 1792 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 4 maart 1792 aldaar.

Grietje trouwt op vrijdag 12 januari 1816 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met Geert Borcherts van Dijk, zoon van Borchert Geerts van Dijk en Antje Wubbes. Geert, boerenknecht.

126  Jan Geerts Stuit, schoenmaker en dagloner, is gedoopt op vrijdag 31 januari 1749 te Finsterwolde, is overleden op zondag 1 februari 1818 aldaar. Jan werd 69 jaar en 1 dag.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Geert Jans en Harmke Harmansdr als vader en moeder, Berent Jans en Trijntje Reintjes als volle oom en aangetrouwde moei, Hendrik Jans Wegman en Imke Brouwers als volle oom en aangetr. moei, Thomas Eltjes en Imke Jans als aangetr.oom en volle moei, Daniel Daniels van Barenburch(?) en Antje Jans als aangetr. oom en aangetr.moei, Daniel Daniels als volle neef, Trijntje Daniels als volle nicht.
Aan de bruidszijde: Eltje Jans als volle zuster, Hendrik Hendriks en Bouwe Jans als zwager en volle zuster, Sibo Jans als volle broeder, Eggo Hommes Jans als halve broeder, Hendrik Harms en Ette Hansens als aangetr. oom en volle moei, Sibo Hendriks en Bouwe Rotgerts als volle neef en volle nicht, Etsko Folkerts als volle neef, Jan Folkerts als volle neef, Derk Garrerts als halve neef, Sibo Hendriks als principale voorstander en Luiger Luigers als vreemde voogd over de minderj.broeder van de bruid.

Overleden in het huis 187, dagloner en wedn. van Hendrikjen Jans.
<265>

Jan trouwt (Huw.contr.24-05-1770) op zondag 22 april 1770 te Finsterwolde op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige

127  Hindrikjen Jans is gedoopt op donderdag 1 augustus 1748 te Finsterwolde.

<266>

Van Jan en Hindrikjen zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Jans Stuit is gedoopt op vrijdag 10 augustus 1770 te Finsterwolde.

<267>

2  Geert Jans Stuit is gedoopt op zondag 28 april 1771 te Finsterwolde.

Geert is gehuwd met Eefke Hendriks. Eefke is gedoopt op zondag 22 december 1765 te Finsterwolde.

3  Moeder Jans is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Finsterwolde.

4  Jan Jans is gedoopt op zondag 10 augustus 1777 te Finsterwolde.

5  Harmke Jans Stuit is gedoopt op woensdag 22 maart 1780 te Finsterwolde, zie 63.

6  Remke Jans is gedoopt in augustus 1782 te Finsterwolde.

7  Sibe Jans Stuit is gedoopt op zaterdag 5 februari 1785 te Finsterwolde.

8  Trientje Jans is geboren rond 1790, is overleden op vrijdag 17 maart 1865 te Finsterwolde. Trientje werd ongeveer 75 jaar.

Trientje is gehuwd met Jasper Geerts van Dijk. Jasper is geboren rond 1790 (?).


Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 87 (68 %) van de 128 voorouders bekend, geboren tussen 1667 en 1750. Deze voorouders zijn afkomstig uit Beerta (8x), Scheemda (5x), Finsterwolde (5x), Winschoten (4x), Bellingwolde (3x), Veendam (3x), Blijham (2x), Abbekerk (2x), Muntendam, Midwolda, Meeden, Leer, Hoorn/Wedde, Bunde, Nieuweschans, Blijham, Drijver, Nieuw Scheemda, Zuidbroek, Onstwedde, Onstwedder Hfte, Oostfriesland, Oostwold, Peize, ter Apel, Vlagtwedde, Wildervank, aldaar, Winschoten en Nieuw Beerta.

138  Jurjen Jurjen Scheltes is gedoopt op maandag 14 april 1727 te Nieuw Beerta.

<268>

Jurjen trouwt op zondag 17 november 1748 te Eexta op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

139  Menje Jurjens Tijran is geboren rond 1727 te Oostwold.

Bij de doop van dochter Antje stond moeders naam vermeld als Menje Jurjens Pijran .
Albert Zweep meldde me echter dat dit een leesfout was en Tijran moest zijn. En dat klopt ook wel want een zuster van Menje wordt
Grietje Jurjens Tijran genoemd.
Hierdoor konden de ouders van Menje ook verder aangevuld worden aan de hand van
"Kwartierstaat van Engelina Jantina Smid; (Jan de Bruijne)"

Menje trouwt op vrijdag 27 februari 1761 te Eexta op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Derk Berents.

Van Derk en Menje is een kind bekend:

1  Geertjen Derks is geboren op zondag 28 augustus 1763 te Eexta.

Van Jurjen en Menje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Jurjens is geboren op zondag 27 april 1749 te Eexta, is geref. gedoopt op woensdag 30 april 1749 aldaar, zie 69.

2  Schelto Jurjens is geboren op maandag 15 april 1754 te Eexta, is overleden op zondag 1 september 1822 te Scheemda. Schelto werd 68 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Schelto is gehuwd met Hillechien Rotgers.

3  Geertjen Jurjens is gedoopt op zondag 25 april 1756 te Eexta.

144  Reint Frericks Hardingh is geboren rond 1685 te Onstwedde, is overleden op dinsdag 1 oktober 1720. Reint werd ongeveer 35 jaar.

In de kerkeraadshandelingen van Vlagtwedde is:
Reijnt Frericks Bruiningh aangenomen op 08-06-1714 / obet 01-10-1720 (nr.665)
en Aeltien Harmens Bruiningh aangenomen op 10-06-1707 / obet 15-03-1720 (nr.484)

Tot ca. 1750 was het de gewoonte in Westerwolde dat, als een erfdochter trouwde, haar bruidegom dan zijn familienaam wijzigde en die van het erve aannam. Zo wordt in dit geval Reijnt Frericks Hardingh dus veranderd in Reijnt Frericks Bruiningh, omdat hij na zijn huwelijk ging inwonen bij zijn schoonvader Harmen Bruiningh in de behuizing " Het Bruininghe " genoemd en tot Weende gelegen. (zie huw.contract)
Reijnts broer Frerick kreeg de beschikking over " Het Nannes " bij Onstwedde. Verder wordt in het huwelijkscontract nog gesproken over zijn schoonmoeders bezittingen " Het Hiddingh ".
De uitgang "ing" betekent "zoon van".

Als zijn schoonvader Harm Wubbes Bruiningh voor de 2e keer trouwt, krijgt hij nog 1 dochter en 3 zoons. Nu herroept hij zijn oorspronkelijke wilsbeschikkingen bepaalt dat de oudste van deze zoons het Bruiningh-erve zal erven.

Op 30-05-1715 verkopen Claes en Swaentien Aijssinghe de erfplaats het Gooringhe te Ellersinghuizen aan Reijnt Frericks Harding, gehuwd geweest met Aeltien Harms Bruining. Deze gaat zich in 1721, als hij de erfplaats gaat bewonen, Reijnt Frericks Goring noemen.
<269>

Reint trouwt (Huw.contr.28-10-1712) op donderdag 27 oktober 1712 te Vlagtwedde op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

145  Aeltien Harms Bruiningh is geboren rond 1690 te Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 15 maart 1720. Aeltien werd ongeveer 30 jaar.

<270>

Van Reint en Aeltien zijn vier kinderen bekend:

1  Willemtie Reints is gedoopt op zondag 15 oktober 1713 te Vlagtwedde.

2  Geter Reints is gedoopt in 1715 te Vlagtwedde.

3  Harm Reints is gedoopt op zondag 15 november 1716 te Vlagtwedde.

4  Freerk Reints Goring is gedoopt op maandag 1 augustus 1718 te Vlagtwedde, zie 72.

146  Zebo (Ockens) Heerens is geref. gedoopt op donderdag 21 juli 1667 te Blijham.


<271>

Zebo trouwt op donderdag 23 februari 1708 te Blijham h.c. Blijham 23-02-1708 Zebo Ockes x Swaentie Engels bruidegom:Feijke Lupkes, stiefvader; Feijo en Luppo Heeres, broers; Tijark Lupkes, Luppo Luppes, Focko Luppes, vedders. bruid: Lupke Engels, broer; Jacob Heeres, vedder; Christoffer Smeedinck, Jan Jansen, Jan Boeckhof, vedder. getuigen:Remmo Pieters en Berent Geerts. opm.:bruidegom tekent met Sebo Ockens Heeres (= Sebo Heeres) Ze worden genoemd in de lidmatenlijst van Blijham 1709 van Klaas Bijsterveld. op 40-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Swantie Engelkens, dochter van Harmen Engelkens en Geetruit Hindricks. Swantie is geboren rond 1683 (?).

Zebo gaat in ondertrouw op zondag 8 mei 1718 te Blijham , trouwt op donderdag 23 juni 1718 aldaar h.c. Blijham 23-06-1718 RA VI A Sebo Heres en Trijntje Harmens. voor de bruidegom : Luppo Heres, broeder; genoemd wordt Jacob Heres, overleden broeder. voor de bruid: Harm Harms, vader; Aijke Harms, broeder. getuigen: Luppo Luppes en Elso Harmens. op 50-jarige leeftijd (2) met<272>

147  Trijntie Harmens is gedoopt Tussen 30-12-1688 en 01-01-1693 geen doop notities in Blijham..

Trijntie trouwt (huw.contr.) op donderdag 1 juli 1734 te Blijham (2) met de ongeveer 30-jarige Pieter Remmers. Pieter is geboren rond 1704 (?).

Van Zebo en Trijntie zijn vijf kinderen bekend:

1  Here Zebes is gedoopt op vrijdag 4 februari 1718 te Blijham .<273>

Here trouwt op vrijdag 7 juli 1747 te Blijham op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Fenna Abels, dochter van Abel Ockens en Harmke Geerts. Fenna is geboren rond 1722 (?).

2  Gepke Sebens is geref. gedoopt op zondag 18 mei 1721 te Blijham, zie 73.

3  Trijntje Zebes is geref. gedoopt op zondag 27 februari 1724 te Blijham.

Trijntje trouwt op zondag 29 augustus 1745 te Blijham op 21-jarige leeftijd (1) met Berent Roelfs Addes.

h.c. Blijham 28-08-1745 RA VI A
Berent Roelfs(=Addes) en Trijntie Zebes.
voor de bruidegom : Lijsabet Berents, moeder; Elze Addes, broer; Harm Berents(=Addes), broer; Menste, Grietie en Meentie Addes, zusters; Edzart Hiddens, a.oom; Meentie Elzes, moei; Albartus Jans, a.oom; Trijntie Elzes, moei; Elze Heres, neef; Frouwe Bonkes, nigte; Elze Addes, Elze Wubbes, Berend Roelfs en Elze Hazelhof, neven; Aaffijn Meertens, a.nigte; Wilm Jeltes, a.neef; Anna Harms en Grietie Harms, nigten; Geessijn Wubbes, nigte.
voor de bruid : Hero en Tiarke Zebes, broers; Frerik Reints, a.broer; Gepke Zebes, zuster; Hero Feijes, neef en voorname vm.; Berent Peters, sv.; Reinder Elzes, vv.; Jurrien Evers, neef; Aaltijn Leenders en Frouwe Jacobs, nigten.
getuigen: Folkert Harms en Eppe Zijnties.
Trijntje trouwt (h.c.) op vrijdag 18 mei 1753 te Bellingwolde op 29-jarige leeftijd (2) met Aalf Braamhorst.

h.c. Bellingwolde 18-05-1753
Aalf Braamhorst x Trijntje Zebes
Bruidegom: Arent Ottenhof en Geesjen Braamhorst, halve zwager en
halfzuster, Leeuwe Thiesen en Hester Andreas, neef en aangeftrouwde nicht,
Aalf Thiesen en Trijntje Beerents, neef en aangetrouwde nicht, Hans
Molenaar en Eltje Lubbers, neef en aangetrouwde nicht, Jan Harms en Hilke
Thiesens, aangetrouwde neef en nicht, Louwert Thiesens, neef, Roelf
Remkes, aangetrouwde neef, Isebrand Meertens en Alofdina Baalmans,
aangetrouwde neef en nicht.
Bruid: Tjarke Zeebes en Lucretia Aeijlkes, broer en schoonfzusfter, Freerik
Reints en Gebke Zeebes, zwager en zuster, Remt Pieters, halffbroer, Jurjen
Everts, neef, Roelf Leffers en Tettje Faies, aangetrouwde neef en nicht,
Reinolda Jurjens, aangetrouwde nicht, Harm Addes, principale voormond,
Heere Sebes, sibbe voogd, Tjarke Lupkes, vreemde voogd.

4  Tiarke Zebes is gedoopt op vrijdag 12 oktober 1725 te Blijham .<274>

5  Tiarke Zebes is geref. gedoopt op vrijdag 26 december 1727 te Blijham , is overleden op maandag 11 maart 1805 aldaar . Tiarke werd 77 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<275,276>

h.c. Blijham 21-04-1747 RA VI A
Tjarke Zebes x Lucretia Aielkes.
voor de bruidegom : Peter Remmes, vader; Hero Feijes, voorname voormond; Berent Peters, sv.; Reinder Elzes, vv.; Hero Zebes, broer; Frerik Reints, a.broer; Gepke Zebes, zuster; Berent Addes, a.broer; Trijntje Zebes, zuster; Folkert Harms x Harmke Albers, moei; Frouwe Jacobs, nigte.
voor de bruid : Willem Schmaal, voorname vm.; Adolf Heres, sv.; Peter Remmes, vv.; Boele Aielkes, broer; Egbert Jans, a.broer; Trijntie Aielkes, zuster; Grietje Aielkes, halve zuster; Rixte Boeles, moi; Tjarke Boeles, oom; Lucas Schmaal, a.oom; Tettije Boeles, moei; Lucretia Goeman, nigte; Harm Geerts, neef.
getuigen: Jogchem Remmes en Hindrik Elzes.

<277>

Tiarke trouwt op zondag 23 april 1747 te Blijham op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Lucretia Ayelkes (Krieske), dochter van Ayelke Boelens en Geessien Berents. Lucretia is gedoopt op zondag 6 februari 1724 te Blijham .<278,279> Tiarke trouwt (geref.) op zondag 13 mei 1764 te Blijham op 36-jarige leeftijd (2) met Grietje Jurjens.<280>

148  Tonnis Pieters is geboren rond 1692 (?).

<281>

Tonnis is gehuwd met

149  Lientie Harms is geboren rond 1698 (?).

Van Tonnis en Lientie zijn drie kinderen bekend:

1  Mijndetjen Pieters is gedoopt op vrijdag 23 december 1718 te Winschoten.

2  Pieter Pieters is gedoopt op zondag 21 september 1721 te Winschoten.

3  Harm Antonij is gedoopt op zondag 4 juni 1724 te Winschoten (?), zie 74.

150  Jan Kroon is afkomstig uit Winschoten, is gedoopt op donderdag 2 september 1688 aldaar, is begraven op woensdag 8 mei 1776 aldaar. Jan werd 87 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Als neutrale getuige ondertekende Jan Kroon, of Croon, in 1716 enkele malen een akte. Zo bv. op 23.5.1716 en 31.12.1716 in een mooi gerond "modern" schrift. Op 14.12.1716 echter, enkele weken voor de laatstgenoemde datum, werd dezelfde naam neergezet in 17e eeuwsw letters, met veel minder vaste hand. Het is bijna niet te geloven dat dit dezelfde man kan zijn. Een mogelijke oplossing is dat dit een gelijknamige oom is. Een van beiden zal ook moeten zijn de "organist" Jan Kroon in Winschoten, die in 1717 wordt genoemd in het Bunder Kirchrechnungsbuch.(Gens Nostra dec.83)
<282>

Jan trouwt op zondag 20 november 1712 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige

151  Elscke Menkes is afkomstig uit Winschoten, is gedoopt op donderdag 23 oktober 1692 aldaar, is begraven op maandag 11 november 1771 aldaar. Elscke werd 79 jaar en 19 dagen.

Van Jan en Elscke zijn acht kinderen bekend:

1  Menke Kroon is gedoopt op zondag 12 november 1713 te Winschoten.

2  Sikke Kroon, wonende te Termunterzijl, is gedoopt op dinsdag 20 oktober 1716 te Winschoten, is overleden voor 1790. Sikke werd hoogstens 73 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

3  Berent Jans Kroon is gedoopt op zondag 31 maart 1720, is begraven op dinsdag 7 januari 1738 te Winschoten. Berent werd 17 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

4  Annechien Jans Kroon is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1723 te Winschoten, zie 75.

5  Andries Kroon is gedoopt op zondag 31 juli 1729, is begraven op zaterdag 29 oktober 1729 te Winschoten. Andries werd 2 maanden en 28 dagen.

6  Antie Kroon is gedoopt op zondag 31 juli 1729, is begraven op vrijdag 27 september 1748 te Winschoten. Antie werd 19 jaar, 1 maand en 27 dagen.

7  Grietie Kroon, landgebruikerse, is gedoopt op zondag 26 april 1733 te Winschoten, is overleden op dinsdag 14 september 1830 te Meeden. Grietie werd 97 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Grietie is gehuwd met Jurjen Geerts. Jurjen, winkelier en koopman, is geboren rond 1733 (?).

8  Andries Kroon is gedoopt op vrijdag 10 februari 1736, is begraven op maandag 8 september 1749. Andries werd 13 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

152  Harm Meijnds is geboren rond 1690.

In de kerkeboeken van Wijmeer (Duitsl) die in 1713 beginnen, lezen we o.a. " Harmen Meins 0 - 7 - 4 ". Bij de namen der Ledematen iets verderop staan onder elkaar " Harm Meijnds obt en Engel Harmens ".
In 1713 wordt er een Jan geboren uit Harmen Meinds en Engel Harmens.
Waarschijnlijk in hetzelfde jaar is zijn vader dan overleden. Aangezien er verder geen geboorte van een Mein(d)t Harmens te vinden is, zal hij vr 1713 geboren moeten zijn.

Harm is gehuwd met

153  Engel Harmens is geboren rond 1687 (?).

Van Harm en Engel zijn vier kinderen bekend:

1  Meint Harmens is geboren voor 1713, zie 76.

2  Jan Harmens is geboren in 1713 te Wijmeer, is gedoopt op zondag 22 oktober 1713 aldaar.

3  Gescke Harmens is gedoopt op woensdag 26 mei 1717 te Wijmeer.

4  Swantie Harmens is gedoopt op zaterdag 17 februari 1720 te Wijmeer.

154  Harmen Albers is geboren rond 1690.

<283>

Harmen trouwt op zondag 24 juni 1714 te Wijmeer op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

155  Hilke Willems is geboren rond 1691 (?).

Van Harmen en Hilke zijn vier kinderen bekend:

1  Albert Harmsen is geboren op vrijdag 29 maart 1715 te Wijmeer, is overleden voor zaterdag 12 september 1716. Albert werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

2  Albert Harmsen is geboren op zaterdag 12 september 1716 te Wijmeer.

3  Willem Harmsen is geboren op donderdag 13 april 1719 te Wijmeer.

4  Fenne Harmsen is geboren op zondag 22 december 1720 te Wijmeer, is gedoopt op dinsdag 24 december 1720 aldaar, zie 77.

156  Pieter Jans Sijl is gedoopt op dinsdag 9 maart 1677 te Beerta.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Pieter Jurriens en Bouwe Jans als zwager en zuster, Jannes Jans Zijl als broer,
Aan de bruidszijde: Jan Hormans en Ave Wigboldts als zwager en zuster, Keer Roelfs en Aalwe Wigbolts als zwager en zuster.
<284>

Pieter trouwt op donderdag 5 december 1715 te Blijham op 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Hille Luikens. Hille is geboren rond 1690 (?).

Van Pieter en Hille is een kind bekend:

1  Jan Pieters is geboren rond 1715 (?).

Pieter trouwt (Huw.contr. 23-9-1698) op maandag 6 oktober 1698 te Beerta op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige

157  Trijntje Wigbolts is gedoopt op zondag 22 augustus 1677 te Beerta.

<285>

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Pieters is gedoopt op dinsdag 6 oktober 1699 te Winschoten.

2  Wigbolt Pieters Swart is gedoopt op zondag 9 november 1704 te Beerta, zie 78.

3  Aaltje Pieters is geboren rond 1706 (?).

4  Alijt Pieters is gedoopt op woensdag 13 juli 1707 te Beerta.

158  Harm Herbers is geboren rond 1690.

<286>

Harm is gehuwd met

159  Renske Hannes is geboren rond 1693 (?).

29 nov.1715: Renske Hansens huisvr. van Herman Herberts na voorgaande belijdenis.(DTB Beerta lidmaten)

Renske trouwt (huw.contr.) op zondag 21 november 1723 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Hendrik Jans de Moij. Hendrik is geboren rond 1693 (?) afkomstig uit Bonder Nieuwe Hamrik.

Van Harm en Renske is een kind bekend:

1  Aeltje Harms is afkomstig uit Beerta, is gedoopt op zondag 3 februari 1715, zie 79.

169  N.N..

Van N is een kind bekend:

1  Geert Jans Reer is geboren rond 1744, zie 84.

172  Jasper Jans is gedoopt te Peize.

Jasper is gehuwd met

173  Fennigien Jans is gedoopt te Wildervank.

Van Jasper en Fennigien zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Jaspers is gedoopt op vrijdag 15 maart 1743 te Wildervank, is overleden voor 1744. Jan werd hoogstens 9 maanden en 17 dagen.

2  Jan Jaspers is gedoopt op zondag 12 april 1744 te Wildervank, zie 86.

3  Hindrik Jaspers Bont is gedoopt op zondag 25 december 1746 te Wildervank.

Hindrik trouwt op zondag 12 januari 1772 te Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Almt Eilderts. Almt is geboren in 1739, is overleden op maandag 15 februari 1819. Almt werd 80 jaar.

4  Hillichien Jaspers is gedoopt op zondag 10 augustus 1749 te Wildervank.

174  Philippus Geerts.

Philippus is gehuwd met

175  Aaltjen Geerts.

Van Philippus en Aaltjen zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Philippus is gedoopt op zondag 1 januari 1741 te Wildervank, is overleden op maandag 20 maart 1826 te Ommerlanderwijk Veendam. Grietje werd 85 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Grietje trouwt op zondag 16 december 1764 te Veendam op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Geert Lucas Boswijk, zoon van Lucas Derks en Hindrikjen Geerts. Geert is gedoopt op zondag 19 mei 1737 te Veendam, is overleden op woensdag 7 mei 1817 te Ommerlanderwijk Veendam. Geert werd 79 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

2  Geertje (Phi)Lippus is gedoopt in 1744 te Wildervank, zie 87.

3  Geert Philippus is gedoopt op zondag 16 februari 1744 te Wildervank.

184  Jacob Geerts Thaden, kleermaker, is gedoopt in januari 1738 te Wildervank, is overleden op dinsdag 19 november 1816 aldaar. Jacob werd 78 jaar en 10 maanden.

Overleden te Westerdiep, oud 79 jaar, gehuwd, kleermaker, wonende te Wildervank, nalatende kinderen.
In armoedige omstandigheden overleden.
<287>

Jacob is gehuwd met

185  Anna Catharina Hindriks is gedoopt op zondag 23 november 1738 te Veendam, is overleden voor zondag 8 april 1838. Anna werd hoogstens 99 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

<288>

Van Jacob en Anna is een kind bekend:

1  Lucas Jans Thaden is geboren in 1766 te Wildervank, is evang.Luthers gedoopt, zie 92.

186  Siger Alberts is geboren te Veendam, is gedoopt op vrijdag 30 november 1731 aldaar.

<289>

Siger trouwt op zondag 24 februari 1760 te Veendam op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

187  Jansje Jans is geboren rond 1740 te Veendam.

Van Siger en Jansje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Sigers is gedoopt op dinsdag 7 juli 1761 te Veendam.

2  Albert Sigers is gedoopt op zondag 22 april 1764 te Veendam.

3  Geeske Sigers is gedoopt op zondag 13 juli 1766.

4  Aaltje Si(e)gers is afkomstig uit Borg-Compeny, is gedoopt op zondag 10 juni 1770 te Veendam, zie 93.

5  Imke Sigers is gedoopt op zondag 18 april 1773 te Veendam.

188  Harmen Gottebehoe is geboren rond 1740.

<290>

Harmen is gehuwd met

189  Trijn Hendriks Rhor is geboren rond 1740 (?).

Van Harmen en Trijn is een kind bekend:

1  Johannes Hermannus Adams is gedoopt op donderdag 26 mei 1768 te Obdam, zie 94.

190  Frederik ten Heuvel, witbakker te Medemblik, is geboren rond 1734 (?) afkomstig uit Abbekerk, is overleden op dinsdag 29 november 1791 te Medemblik. Frederik werd ongeveer 57 jaar.

In de getypte versie van het DTB boek van Abbekerk (9) staat:
Midwoudt 1771, 1 juni 1771 Frederik ten Heuvel zullende trouwen met Aaltje Jans Dools, beijde van Abbekerk gehoorende, ieder onder de classis van f15, komt f30,-,-
In 1779 komen Frederik ten Heuvel en Aaltje Jans Dool met attestatie van Opmeer in Medemblik aan.(DTB Medemblik 7a)
Peet van Magteltje 1 is Maartje Dekker, van Magteltje 2 Lysbeth Vel.
Reynoutje is begraven onder de classis f3,-,-
Frederik ten Heuvel is overleden te Medemblik (nr.38)
klasse 3 f6.-.-, in leven witbakker.
<291>

Frederik gaat in ondertrouw op zaterdag 1 juni 1771 te Midwoudt op ongeveer 37-jarige leeftijd met de 21-jarige

191  Aaltie Jans Dool is gedoopt op zondag 12 april 1750 te Abbekerk.

<292>

Van Frederik en Aaltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Reynoutje ten Heuvel is geboren rond 1760 (?), is begraven op zondag 1 oktober 1780 te Medemblik. Reynoutje werd ongeveer 20 jaar.

2  Trijntje ten Heuvel is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 te Abbekerk, zie 95.

3  Jan ten Heuvel is gedoopt op zondag 19 september 1773 te Abbekerk, is overleden op donderdag 26 januari 1775 te Midwoudt. Jan werd 1 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Begraven onder de 4e Classe van F3,-,-

4  Magteltje ten Heuvel is gedoopt op donderdag 28 september 1780 te Medemblik.

5  Magteltje ten Heuvel is gedoopt op zondag 28 maart 1784 te Medemblik.

192  Frans Jans is geboren rond 1699 (?), is begraven op vrijdag 29 december 1769 te Winschoten. Frans werd ongeveer 70 jaar.

Gedoopt te Winschoten:
26-02-1698: Frans Jans van Jan Engels en Frederikjen Jans.
dec. 1676: Frans Jans van Jan Frans en Luitjen Eppes.
27-05-1672: Frans Jans van Jan Jan Frans en Syben Haickens.

" Den 29 Deesember (1769) is Frans Jans Begraaven.
Doen in de bekken bevonden 1 - 8 - 5 "<293>

Frans trouwt op zondag 26 juni 1718 te Winschoten op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige Grietien Everts, dochter van Evert Harms en Wendel Jans. Grietien is gedoopt op dinsdag 6 juli 1700 te Winschoten, is overleden op woensdag 26 maart 1732 aldaar. Grietien werd 31 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Collecteboek van begrafenissen Herv.Gem.Winschoten 1732:
" Den 26 meert heeft Frans Jans een laken laten halen over zijn overleden vrouw en daarvoor gefonden 1 - 0 - 0
Den 27 dito is Frans Jans zijn vrouw begraven en doen in de bekken bevonden 1 - 19 - 0 "
<294>

Van Frans en Grietien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Frans is gedoopt op zondag 28 mei 1719 te Winschoten.

2  Trijntien Frans is gedoopt op zaterdag 12 april 1721 te Winschoten.

3  Grietie Frans is gedoopt op vrijdag 3 december 1723 te Winschoten.

4  Jan Frans is gedoopt op vrijdag 2 november 1725 te Winschoten.

5  Evert Frans is gedoopt op vrijdag 26 september 1727 te Winschoten.

6  Hindrik Frans is gedoopt op vrijdag 30 september 1729 te Winschoten.

7  Hindrik Frans is gedoopt op maandag 10 maart 1732 te Winschoten.

Frans trouwt op zondag 22 februari 1733 te Winschoten op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 18-jarige

193  Evertien Geukes is geboren rond 1715 (?) afkomstig uit Midwolda.

Van Frans en Evertien zijn veertien kinderen bekend:

1  Hiljo Frans is gedoopt op vrijdag 15 januari 1734 te Winschoten.

2  Hilje Frans is gedoopt op zondag 3 april 1735 te Winschoten.

3  Caatje Frans is gedoopt op vrijdag 19 oktober 1736 te Winschoten.

4  Geuke Frans is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1739 te Winschoten, zie 96.

5  Hilje Frans is gedoopt op maandag 13 november 1741 te Winschoten.

6  Hilje Frans is gedoopt op zondag 25 november 1742 te Winschoten.

7  Evert Frans is gedoopt op zondag 7 augustus 1746 te Winschoten.

8  Grietje Frans is gedoopt op zondag 15 oktober 1747 te Winschoten.

9  Hilke Frans is gedoopt op dinsdag 3 februari 1750 te Winschoten.

10  Hilke Frans is gedoopt op woensdag 17 februari 1751 te Winschoten.

11  Aentie Frans is gedoopt op zondag 8 april 1753 te Winschoten.

12  Hindrick Frans is gedoopt op maandag 31 maart 1755 te Winschoten.

13  Harm Frans is gedoopt op zondag 13 maart 1757 te Winschoten.

14  Antie Frans is gedoopt op zondag 6 juli 1760 te Winschoten.

194  Geert Luppes is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1701 te Winschoten.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Harm Jans en Jantjen Berents aangetr. neef en volle nicht, Jantjen Melles wed. van Frerik Luppes aangetr.zuster, Willem Aijolts en Aaltjen Aijolts aangetr. broer en aangetr.zuster.
Aan de bruidszijde: Eltje Haijes en Geesjen Jans volle vader en moeder, Eildert Geerts aangetr.broer, Bastiaan Derks en Jantjen Eltjes aangetr.broer en volle zuster, Haije Eltjes volle broer, Sijbelke Eltjes volle zuster, Meindert Geerts en Frouke Eltjes aangetr. broer en volle zuster.
Albert Joesten en Nomde Busscher als getuigen.
<295>

Geert trouwt op zondag 1 april 1731 te Winschoten op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 39-jarige Grietien Aijolts, dochter van Ajolt Willems en Grietje Heeres. Grietien is geboren rond 1692 (?), is begraven op vrijdag 20 september 1737 te Winschoten. Grietien werd ongeveer 45 jaar.

Van Geert en Grietien zijn twee kinderen bekend:

1  Luppe Geerts is gedoopt op vrijdag 31 oktober 1732 te Winschoten, is begraven op maandag 10 november 1732 aldaar. Luppe werd 10 dagen.

2  Luppe Geerts is gedoopt op vrijdag 31 augustus 1736 te Winschoten.

Geert trouwt (Huw.contr.07-08-1739) op zondag 9 augustus 1739 te Winschoten op 37-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige

195  Aeltijn Eeltijs is gedoopt op woensdag 20 april 1712 te Meeden.

<296>

Van Geert en Aeltijn zijn tien kinderen bekend:

1  Eelke Geerts is gedoopt op vrijdag 20 mei 1740 te Winschoten.

2  Luppe Geerts is gedoopt op zondag 7 mei 1741 te Winschoten.

3  Eltie Geerts is gedoopt op zondag 29 juli 1742 te Winschoten.

4  Luppe Geerts is gedoopt op dinsdag 7 mei 1743 te Winschoten.

5  Luppe Geerts is gedoopt op maandag 6 april 1744 te Winschoten.

6  Elle Geerts is gedoopt op zondag 17 oktober 1745 te Winschoten, zie 97.

7  Luppe Geerts is gedoopt op woensdag 22 maart 1747 te Winschoten.

8  Eltije Geerts is gedoopt op zondag 5 mei 1748 te Winschoten.

9  Eltije Geerts is gedoopt op dinsdag 23 juni 1750 te Winschoten.

10  Eeltie Geerts is gedoopt op zondag 26 september 1751 te Winschoten.

196  Jan Houwes is gedoopt op zondag 11 juni 1724 te Bellingwolde, is overleden na 1769. Jan werd minstens 45 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

<297>

Jan trouwt op zondag 24 november 1748 te Beerta op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

197  Froukje Jacobs is geboren rond 1723 (?).

Van Jan en Froukje zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth Jans is gedoopt op zondag 12 oktober 1749 te Beerta, is overleden na 1769. Elisabeth werd minstens 20 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

2  Gepke? Houwes is gedoopt op zondag 26 september 1751 te Beerta.

3  Albertje Jans is gedoopt op vrijdag 6 april 1753 te Beerta.

4  Jacob Jans Houwen is gedoopt op zondag 26 januari 1755 te Beerta, zie 98.

5  Houwe Jans is gedoopt op vrijdag 25 maart 1757 te Beerta.

6  Folkert Houwes is gedoopt op zondag 20 april 1760 te Beerta.

198  Christiaan Jans is geboren rond 1723 (?) afkomstig uit Bellingwolde.

<298>

Christiaan trouwt op zondag 12 mei 1754 te Eexta op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 24-jarige

199  Aaltjen Foppes is afkomstig uit Scheemda, is gedoopt op zaterdag 10 september 1729 aldaar.

<299>

Van Christiaan en Aaltjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Albertje Christiaans is geboren op zaterdag 30 november 1754 te Eexta, is gedoopt op donderdag 5 december 1754 aldaar.

2  Jan Christiaans is geboren op vrijdag 30 januari 1756 te Eexta, is gedoopt op zondag 1 februari 1756 aldaar.

3  Menje Christiaans is geboren op maandag 21 augustus 1758 te Eexta, is gedoopt op zondag 27 augustus 1758 aldaar, zie 99.

4  Tjarwe Christiaans is geboren te Eexta, is gedoopt op zondag 31 augustus 1760 aldaar.

5  Foppe Christiaans is geboren te Eexta, is gedoopt op zondag 26 augustus 1764 aldaar.

6  Foppe Christiaans is geboren op maandag 18 mei 1767 te Eexta, is gedoopt op vrijdag 22 mei 1767 aldaar.

7  Rixte Christiaans is geboren te Eexta, is gedoopt op zondag 19 februari 1775 aldaar.

200  Jurjen N..

201  N.N..

Van Jurjen en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Jurjen Jurjens, grasmaaier, is geboren rond 1740 te Versmold Gtersloh Nordrhein-Westfalen.

Jurjen trouwt op zondag 15 mei 1774 te Beerta op ongeveer 34-jarige leeftijd met Grietje Klaassens.

2  Pieter Jurjens, grasmaaier, is geboren na 1740 te Versmold Gtersloh Nordrhein-Westfalen.

Pieter is gehuwd met Harmtje Jurjens?.

3  Hindrik Jurjens de Groot is geboren in 1740 te bij Farsum Bielefeld/Brandenburgerland, zie 100.

202  Arent Clasens is geboren rond 1721 (?).

<300>

Arent trouwt op zondag 7 mei 1752 te Beerta op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

203  Willemke Haikes is geboren rond 1726 (?).

Van Arent en Willemke zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Arents is gedoopt op zondag 29 oktober 1752 te Beerta, zie 101.

2  Haike Arents is gedoopt op zondag 9 februari 1755 te Beerta.

3  Swaantje Clasens is gedoopt op zondag 19 juni 1757 te Beerta.

4  Claaske Clasens is gedoopt op zondag 4 november 1759 te Beerta.

5  Marieke Clasens is gedoopt op zondag 16 mei 1762 te Beerta.

6  Marieke Clasens is gedoopt op zondag 2 juni 1765 te Beerta.

7  Albertjen Arents is gedoopt op zondag 7 februari 1768 te Beerta.

206  Jan Thomas is geboren rond 1721 (?).

Op 19 maart 1751 werd Jan Tomas tot lidmaat aangenomen, en op 10 maart 1752 Fenne Filippus.
Bij het huwelijkscontract waren getuige aan bruidegomszijde: Tomas Heys - vader, Hilwert - broer, Jan - broer;
aan bruidszijde: Filippus Berents - vader, Berent - broer, Hindrik - broer, Aaltie - zus
<301>

Jan trouwt (Huw.contr.07-05-1751) op zondag 9 mei 1751 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 24-jarige

207  Fenne Filippus is gedoopt op zondag 10 november 1726 te Blijham.

<302>

Van Jan en Fenne zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Jans is gedoopt op zondag 9 december 1753 te Blijham, zie 103.

2  Bouwi Jans is gedoopt op zondag 13 januari 1754 te Blijham.

212  Wicher Luppes is gedoopt op zondag 16 oktober 1712 te Scheemda.

<303>

Wicher trouwt op donderdag 23 juni 1735 te Beerta op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige

213  Hilje Berents is gedoopt op zondag 15 mei 1712 te Beerta.

<304>

Van Wicher en Hilje zijn vier kinderen bekend:

1  Luppe Wichers Holtman is geboren op zondag 2 oktober 1740 te Beerta, is gedoopt op zaterdag 8 oktober 1740 aldaar, zie 106.

2  Geertjen Wichers is gedoopt op zondag 22 december 1743 te Beerta.

3  Imke Wichers is gedoopt op maandag 29 januari 1748 te Beerta.

4  Berent Wichers is gedoopt op zondag 6 juli 1755 te Beerta.

214  Henje Jurriens Valentijns (Hop) is gedoopt op zondag 4 oktober 1722 te Beerta.

<305>

Henje trouwt op zondag 13 november 1740 te Beerta op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

215  Harmke Jacobs is geboren rond 1715 (?).

Van Henje en Harmke zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Jurjens is geboren op donderdag 26 oktober 1741 te Beerta, is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1741 aldaar, zie 107.

2  Jurrien Jurriens is gedoopt op zondag 2 februari 1744 te Beerta.

3  Maria Jurriens Hoppe is gedoopt op woensdag 26 juli 1747 te Beerta.

4  Jacob Jurriens Hoppe is gedoopt op zondag 1 februari 1750 te Beerta.

5  Anna Jurriens Hoppe is gedoopt op vrijdag 16 maart 1753 te Beerta.

216  Wubbe Harms is geboren rond 1707 (?) afkomstig uit Drijver.

<306>

Wubbe trouwt op zondag 4 mei 1738 te Beerta op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige

217  Etjen Jacobs is geboren rond 1719 (?) afkomstig uit Beerta.

<307>

Van Wubbe en Etjen zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth Wubbes is gedoopt op zondag 31 augustus 1738 te Beerta.

2  Jacob Wubbes is gedoopt op zondag 18 december 1740 te Beerta.

3  Henricus Wubbes Timmer is gedoopt op zondag 13 januari 1743 te Beerta, zie 108.

4  Jantjen Wubbes is gedoopt op zondag 5 juni 1746 te Beerta.

5  Jacobjen Wubbes is gedoopt op zondag 9 augustus 1750 te Beerta.

6  Jan Wubbes Timmer, arbeider, is geboren in 1764.

<308>

218  Cornellis Jans is geboren rond 1717 (?).

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Jan Harms als vader, Harm Jans als volle broer, ... Jacobs als aangetr.broer
Aan de bruidszijde: Renske Harms en Wijpke Jacobs aangetr. broer en volle zuster, Berent Meertens en Okjen Jacobs als aangetr. broer en volle zuster.
<309>

Cornellis trouwt (Huw.contr.03-09-1749) op zondag 24 november 1748 te Beerta op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 29-jarige

219  Anje Jacobs is geboren op woensdag 8 februari 1719 te Muntendam, is gedoopt op zondag 12 februari 1719 te Zuidbroek.

<310>

Van Cornellis en Anje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Cornellis is gedoopt op zondag 21 september 1749 te Beerta.

2  Diewertje Cornellis is gedoopt op donderdag 20 mei 1751 te Beerta, zie 109.

3  N.N. is gedoopt op zondag 19 augustus 1753 te Beerta.

4  Jacob Jans is gedoopt op zondag 18 januari 1756 te Beerta.

5  Derk Cornellis is gedoopt op zondag 13 augustus 1758 te Beerta.

6  Aeltjen Jans is gedoopt op zondag 12 juni 1763 te Beerta.

220  Jan Jans is geboren rond 1704 (?).

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Geert Onnes en Jochum Folkerts als goede vrienden,
Aan de bruidszijde: Albert Haijes als vader, Harmeke Albers als zuster.
RA Beerta Vee 10 dd.03-05-1737:
Jan Jans en Antje Albers wonende in de Beerta " dat zij door grote armoede gedrukt de behuizing overdragen aan Geert Onnes en Adam Martens diaconen aldaar" Ze nemen 100 Caroli guldens op rente.
<311>

Jan trouwt (Huw.contr.13-11-1734) op dinsdag 14 december 1734 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

221  Antje Alberts is geboren rond 1709 (?) afkomstig uit Hoorn/Wedde.

<312>

Van Jan en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert Jans is gedoopt in september 1736 te Beerta.

2  Albert Jans is gedoopt op donderdag 7 augustus 1738 te Beerta.

3  Tamme Jans Kiewiet is gedoopt op zondag 7 april 1743 te Beerta, zie 110.

4  Grietje Jans is gedoopt op zondag 15 november 1744 te Beerta.

5  Albert Jans is gedoopt op zondag 3 december 1747 te Beerta.

222  Berent Jans is geboren rond 1720 afkomstig uit Winschoten.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Hindrik Jans broer,
Aan de bruidszijde: Elze Albers en Anje Does als vader en moeder, Albert Elzes als volle broer, Jan Geerts en Jantje Elzes als aangetr. halve broer en halve zuster, Harmannus Brandts halve zusters dochter.
<313>

Berent trouwt (Huw.contr.05-05-1741) op zondag 7 mei 1741 te Beerta op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

223  Grietje Elzes is geboren rond 1716 (?) afkomstig uit Beerta.

Van Berent en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Elske Berends is gedoopt op maandag 4 juni 1742 te Beerta, zie 111.

2  Jan Berents is gedoopt op vrijdag 27 maart 1744 te Beerta.

3  Elze Berents is gedoopt op zondag 15 januari 1747 te Beerta.

4  Lauwerens Doedens is gedoopt op zondag 20 december 1750 te Winschoten.

5  Anje Jans is gedoopt op zondag 16 december 1753 te Winschoten.

6  Albert Jans is gedoopt op zondag 24 juni 1759 te Winschoten.

224  Warranties Jans is geboren rond 1702 (?) afkomstig uit Winschoten.

<314>

Warranties trouwt op zondag 6 april 1749 te Beerta op ongeveer 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Geertje Berents. Geertje is geboren rond 1724 (?).

Warranties trouwt op zaterdag 21 mei 1729 te Nieuw Beerta op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige

225  Gepke Janties is geboren rond 1708 (?) afkomstig uit Oostfriesland.

Van Warranties en Gepke is een kind bekend:

1  Ekke Warranties is gedoopt op zondag 19 oktober 1738 te Nieuw Beerta, zie 112.

226  Derk Hindriks is gedoopt op vrijdag 19 juni 1711 te Scheemda.

<315>

Derk trouwt op zondag 29 april 1736 te Scheemda op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige

227  Grietje Tammes is gedoopt op donderdag 18 september 1710 te Scheemda.

<316>

Van Derk en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Derks is gedoopt op zondag 19 januari 1738 te Scheemda, zie 113.

2  Anneke Derks is gedoopt op zondag 18 september 1740 te Scheemda, is overleden op woensdag 14 december 1803 aldaar. Anneke werd 63 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Anneke is gehuwd met Berend Hilkes. Berend, schoenmaker, is geboren rond 1738 (?), is overleden op zaterdag 8 februari 1800 te Scheemda. Berend werd ongeveer 62 jaar.

3  Tammo Hindriks is gedoopt op zondag 27 december 1750 te Scheemda.

230  Willem Alberts is geboren rond 1701 (?) afkomstig uit Nieuweschans.

<317>

Willem trouwt op zondag 7 mei 1730 te Finsterwolde op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 39-jarige

231  Albertje Tonnies is afkomstig uit Finsterwolde, is gedoopt op zondag 11 februari 1691 aldaar.

Op 11 febr.1693 (te Finsterwolde) zijnde Bededag is gedoopt het kind van Jantjen Alberts, wed. van Albert Tonnis: Albertje Tonnis<318>

Van Willem en Albertje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Alberts is gedoopt op zondag 24 december 1730 te Finsterwolde.

2  Grietje Alberts is gedoopt op zondag 20 april 1732 te Finsterwolde.

3  Lupke Willems is afkomstig uit Finsterwolde, is gedoopt op woensdag 10 november 1734 aldaar, zie 115.

4  Stijntje Willems is gedoopt op zondag 12 mei 1737 te Finsterwolde.

5  Grietje Alberts is gedoopt op zondag 29 januari 1741 te Finsterwolde.

6  Jantje Alberts is gedoopt op zondag 26 januari 1744 te Finsterwolde.

232  Hindrik Pieters is geboren rond 1700 (?) te Leer.

<319>

Hindrik trouwt op zondag 24 december 1730 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

233  Maria Jans is geboren rond 1706 (?) te Finsterwolde.

Van Hindrik en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Dina Hendriks is gedoopt op zondag 24 mei 1733 te Finsterwolde.

2  Pieter Hendriks is gedoopt op vrijdag 19 april 1737 te Finsterwolde.

3  Jan Hendriks Visscher is afkomstig uit Finsterwolde, is gedoopt op zondag 21 januari 1742 aldaar, zie 116.

234  Benjamin Jurjens is geboren rond 1705 (?).

<320>

Benjamin is gehuwd met Sybe Aapkes.

Benjamin trouwt op zondag 13 mei 1736 te Nieuw Beerta op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige

235  Jantien Duirses is geboren op dinsdag 29 december 1711 te Zuidbroek, is gedoopt op vrijdag 1 januari 1712 aldaar.

Van Benjamin en Jantien zijn zes kinderen bekend:

1  Duirtje Benjamins is geboren rond 1737, is gedoopt op zondag 2 november 1738, is overleden op donderdag 3 maart 1814. Duirtje werd ongeveer 77 jaar.

2  Jurjen Benjamins is gedoopt op zondag 26 mei 1737 te Nieuw Beerta.

3  Sybrigh Benjamins is afkomstig uit, is gedoopt op zondag 23 oktober 1740 te Nieuw Beerta, zie 117.

4  Seida Benjamins is gedoopt op zondag 8 november 1744 te Nieuw Beerta, is overleden op vrijdag 25 februari 1825 te Beerta. Seida werd 80 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Overleden te Beerta op 25 febr.1825 in het huis nr.150, Seide Benjamins, arbeidersvrouw, oud 82 jaar, geboren te Nw.Beerta.<321>

Seida is gehuwd met Koert Menses. Koert is geboren rond 1744 (?).

5  waarschijnlijk Pieter Benjamins is gedoopt op woensdag 22 mei 1748, is overleden op maandag 26 juni 1820. Pieter werd 72 jaar, 1 maand en 4 dagen.

<322>

Pieter trouwt (huw.contr.) op vrijdag 6 september 1776 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anje Pieters. Anje is geboren rond 1751 (?).

6  Geert Benjamins is gedoopt op vrijdag 2 maart 1753 te Nieuw Beerta.

236  Thomas Peters, dagloner, is geboren rond 1708 (?), is Rooms Katholiek gedoopt.

<323>

Thomas trouwt op zondag 14 november 1734 te Asperen/Brandenburg op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

237  Gertrudis Jans van Meurs is geboren rond 1714 (?), is Rooms Katholiek gedoopt.

Van Thomas en Gertrudis is een kind bekend:

1  Gerardus Thomas Pieters is Rooms Katholiek gedoopt op zondag 27 juni 1745 te Asperen/Brandenburg, zie 118.

238  Jacobus Antoni Menge, soldaat onder regiment v.Benting, is geboren rond 1711 (?).

<324>

Jacobus trouwt op zondag 23 juli 1741 te Bellingwolde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

239  Aaltie Geerts is geboren rond 1717 (?) afkomstig uit Bellingwolde.

Van Jacobus en Aaltie is een kind bekend:

1  Antie Jacobs is gedoopt op zondag 23 augustus 1744 te Blijham, zie 119.

240  Borchert Pieters is gedoopt op zondag 6 december 1716 te Blijham.

<325>

Borchert is gehuwd met

241  Geeske Pieters is geboren rond 1716 (?).

Geeske is gehuwd met Harm Berents.

Van Borchert en Geeske zijn vijf kinderen bekend:

1  Elzo Borchers.

2  Berent Borcherts is geboren in 1732 te Ekamp Finsterwolde, zie 120.

3  Eelke Borgers is geboren rond 1742 (?).

Eelke trouwt (huw.contr.) op zondag 18 april 1762 te Nieuw Beerta op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Geert Hindriks. Geert is geboren rond 1732 (?).

4  Hilke Borgers is geboren rond 1748 (?).

5  Pieter Borgers is geboren rond 1748 (?).

242  Melchert Beerends is gedoopt op zondag 18 juli 1706 te Beerta, is overleden voor vrijdag 24 mei 1765. Melchert werd hoogstens 58 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

In het boerderijenboek van het Wold-Oldambt blz.340:
Ekamperweg 33, in het jaar 1765, gebruiker is Melchert Berends, geb.Beerta 18 juli 1706, zoon van Berend Melchers en Bouwina Huninga, geh.Beerta 14 nov.1728 met Trijne Wirtjes van Bunde (DLD). Hun zoon Berend volgt hem op.
Eigenaar zijn Jan Ockes, geb.Beerta ca 1703, zn van Ocko Jans en Fenje Hindriks, geh.Beerta 10 juni 1725 (HC 8 juni 1725) met Sabina Hesse van Weener, tesamen met brouwer Jan Woldring, geh. met Censke Okkes, ged. Beerta 20 aug.1735
<326>

Melchert trouwt op zondag 14 november 1728 te Beerta op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

243  Trijntje Wirtjes is geboren rond 1703 (?) afkomstig uit Bunde, is begraven op donderdag 29 augustus 1771 te Winschoten . Trijntje werd ongeveer 68 jaar.<327>

Andries Joris Gantier wednr. van Winschoten en Trijntje Wirtjes wed. v .Melcher Berents van Finsterwolde, te Winschoten gecopuleerd 21 dec.1766.<328>

Trijntje trouwt te Winschoten (2) met Andries Joris Gantier, zoon van Joris Gantier en Maria Adams.

Van Melchert en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Bouwina Melcherts Huninga is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te Ekamp/Finsterwolde, zie 121.

2  N.N. is gedoopt op zondag 2 december 1731 te Beerta.

3  Berend Melcherts is geboren rond 1733 (?).

Getuigen bij het huw.contract waren aan bruidegomszijde Melgert Beerents en Trijntie Wirties als vader en moeder, Beerent Borgerts als aangetrouwde swager, Bouwijna Melgerts als volle suster, Wirtie Melgerts als volle broeder, Eltio Hinders als aangetrouwde moi, en aan de kant van de bruid Luppo Jans als vader, ...erk Jans als volle oom, Hindrik Jans en Elle Jans als aangetrouwde oom en volle meu, Trijntie Jans als aangetrouwde meu, Jan Kaspers en Ties Kaspers als volle neefs.
Eerst woont Beerend Melchers op het land van de boerderij nr.69 (boerderijen van het Wold Oldambt) te Finsterwolde. Later woont hij op boerderij nr.70, Ekamperweg 33 Finsterwolde. Hij wordt dan rond 1785 gebruiker van deze boerderij. Eigenaar is J.H.Siccama

<329>

Berend trouwt (huw.contr.) op dinsdag 23 mei 1758 te Beerta op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Anneke Luppes, dochter van Luppo Jans. Anneke is geboren rond 1733 (?). Berend trouwt (huw.contr. 2 mei 1767) op zondag 10 mei 1767 te Finsterwolde op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Lysbeth Harms. Lysbeth is geboren rond 1742 (?) afkomstig uit Beerta.

4  Wirtie Melcherts is gedoopt op vrijdag 7 augustus 1733 te Beerta, is overleden op dinsdag 14 augustus 1804 te Winschoten. Wirtie werd 71 jaar en 7 dagen.

Wirtie trouwt op zondag 24 augustus 1760 te Beerta op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Antje Willems. Antje is geboren rond 1735 (?). Wirtie trouwt (HC te Winschoten dd.18 okt. 1793 (R.A. Vdd)) op zaterdag 7 september 1793 te Oostwold proclamatie 8 sept.1793 te Oostwold (GR) op 60-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Antje Boeles, dochter van Boele Hiskes en Trijntje Berents. Antje is afkomstig uit Finsterwolde/Ekamp, is gedoopt op dinsdag 26 maart 1737 te Bellingwolde, is overleden op zaterdag 22 februari 1812 te Scheemda. Antje werd 74 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Antje is gehuwd met Albert Hindriks Uil.<330,331>

5  N.N. Beerends is geboren in 1733.

Samen met Wirtie is dit een tweeling, die spoedig daarna overlijdt

6  Bonne Melcherts is gedoopt op zondag 27 april 1738 te Beerta.

7  Jan Kristies Melcherts is gedoopt op donderdag 18 januari 1742 te Beerta.

8  Wopke Melcherts is geboren in 1744.

9  Stijntje Melcherts is gedoopt op zondag 18 februari 1748 te Beerta.

Stijntje is gehuwd met Lubbartus Harmannes.

244  Jan Jans Smit is gedoopt rond 1680, is overleden op maandag 29 oktober 1759 te ter Apel. Jan werd ongeveer 79 jaar.

april 1736:
Lidmaten in de Wilpskamp: Jan Jans Smitjan X Niesje Jans
29 okt. 1759:
Verstorven in Ter Apel: Jan Jans Smitjan
2 nov.1759:
Ontvangen op de begraffenis van Smit Jan 1-19-0
12 april 1770:
Testament van Niesje Roelfs, weduwe van Jan Jans Smit in Ter Apel op de Wilpskamp:
"gaande en staande haares verstand ten vollen magtig, welke overdenkendede seekerheijd des doods dog onseeker de uure van dien, verklaarde niet geneegen te zijn deeser wereld te verlaaten, bevoorens over haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, zulx doende door dien op navolgende maniere: Dat zij na haar overlijden haare ziele in de Barmhartige handen van haaren Saligmaaker en haar ligchaam d'Aarde ter eerlijke begraavinge aanbeveelende, tot eenige en Universele Erfgenaame van haar geheele nalaatenschap, bestaande alleenlijk in losse goederen, als Huisgeraat, kleedinge, twee koeijen en verders niets uitgesondert, nomineerde en institueerde haar kleijn dogter Niesgen Jans, bij Jan Harms en Aaltjen Jans, haar schoonzoon en dogter, mede aldaar woonagtig, in wettige Egte verwekt"

Niesje Jans moet echter haar jongste zuster Remmina tot haar 18e jaar onderhouden. Ook moet zij, als zij komt te trouwen, haar vader en moeder ordentelijke huisvesting verlenen. Bovendien moet zij aan ieder van haar broeders uitkeren 6 Car.gld.

Het gaat om het pand "de Wilpskamp huisnr.7" De woning (01-01-1829 kadastrale nr.412 huis 2,30 are en nr.410 bouwland 28,6 are) moet in 1789 zijn verkocht aan de diaconie van het klooster Ter Apel, want dan wordt door de diaconie de 1e termijn van de koopsom betaald.

anno 1778:
Lidmaten op de Wilpskamp:
Niesien Roelfs overl.
Aaltien Jans, huisvr. van Jan Harms
17 febr.1781:
Verstorven: Neisijn Roelfs. Lidm tussen de 4 en 95 jaar

Westerwolders en hun woningbezit; het klooster Ter Apel blz.76, van dhr.Wegman

Jan trouwt op zondag 25 april 1717 te ter Apel op ongeveer 37-jarige leeftijd met de 31-jarige

245  Niesje Roelfs is geboren in 1686 te ter Apel, is overleden op zaterdag 17 februari 1781 aldaar. Niesje werd 95 jaar.

Van Jan en Niesje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Jans is gedoopt in november 1723, is overleden in 1801 te ter Apel. Aaltje werd 78 jaar.

Aaltje trouwt in april 1743 te ter Apel op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Harms Kruize. Jan is gedoopt rond 1713 te Onstwedde, is overleden op dinsdag 3 september 1793 te ter Apel. Jan werd ongeveer 80 jaar.

2  Jan Jans is gedoopt op zondag 3 maart 1726 te ter Apel, is overleden voor vrijdag 29 oktober 1728 aldaar. Jan werd hoogstens 2 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

3  Jan Jans is gedoopt op vrijdag 29 oktober 1728 te ter Apel.

Jan trouwt op vrijdag 17 december 1762 te Oude Pekela op 34-jarige leeftijd met Gepke Rotgers.

4  Roelf Jans Snijder is gedoopt rond 1730 te ter Apel, zie 122.

246  Berent Jans is geboren rond 1694, is overleden na 1730. Berent werd minstens 36 jaar.

Berent trouwt voor 1724 te Onstwedde op hoogstens 30-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige

247  Geesje Jans Raedemaecker is geboren rond 1699 te Onstwedder Hfte, is overleden na 1730 aldaar. Geesje werd minstens 31 jaar.


<332>

Van Berent en Geesje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Berents Raedemaecker is geboren rond 1724 te Onstwedder Hfte.

Woont in1762 te Voorschoten.

<333>

2  Antje Berents Raedemaecker is geboren rond 1726 te Onstwedder Hfte.

Antje trouwt rond 1751 te Blijham op ongeveer 25-jarige leeftijd met Jan Harms Hoftenkamp.

3  Alke Berents is geboren in 1730 te Onstwedde, zie 123.

248  Dirck Jans is geboren rond 1715 (?).

<334>

Dirck is gehuwd met

249  Harmke Hedden is geboren rond 1721 (?).

Van Dirck en Harmke is een kind bekend:

1  Jan Derks is geboren op zaterdag 26 augustus 1747 te Bunde, is gedoopt op zondag 27 augustus 1747 aldaar, zie 124.

250  Jan Geerts is afkomstig uit Nieuw Scheemda, is gedoopt op vrijdag 12 maart 1723 te Scheemda.

<335>

Jan trouwt op dinsdag 28 juni 1746 te Oostwold op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige

251  Icktjen Mennes is afkomstig uit Scheemda, is gedoopt op zondag 28 januari 1725 aldaar.

<336>

Van Jan en Icktjen zijn zes kinderen bekend:

1  Menne Jans is gedoopt op dinsdag 14 januari 1749 te Finsterwolde.

2  Swaantje Jans is gedoopt op zondag 23 augustus 1750 te Finsterwolde.

3  Geert Jans is gedoopt op donderdag 23 maart 1752 te Finsterwolde.

4  Swaantje Jans is afkomstig uit, is gedoopt op zondag 8 december 1754 te Finsterwolde, zie 125.

5  Grietje Jans is gedoopt op zondag 30 oktober 1757 te Finsterwolde.

6  Menje Jans is gedoopt op donderdag 15 mei 1760 te Finsterwolde.

252  Geerd Jans Stuut is gedoopt op zondag 21 augustus 1718 te Finsterwolde.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Jan Geerts vader, Trijntje Berends moeder, Berend Jans Wegman, Hendrik Jans en Pieter Jans als broers, Antje Jans en Imke Jans als zusters, Daniel Daniels Barenborg als zwager,
Aan de bruidszijde: Remke Edes moeder, Willem Hindriks halve broer, Eede Freriks en Ede Luppes als neven.
<337>

Geerd trouwt (Huw.contr.29-03-1748) op zondag 22 april 1770 te Finsterwolde op 51-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige

253  Harmke Harmannus is geboren rond 1731 (?), is gedoopt te Beerta.

Van Geerd en Harmke is een kind bekend:

1  Jan Geerts Stuit is gedoopt op vrijdag 31 januari 1749 te Finsterwolde, zie 126.

254  Jan Siben is geboren in 1697 te Finsterwolde.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Rotger Geerdts en Wije als zwager en zuster, Tjaart Doedes als oude zwager en voormond over de kinderen van de bruidegom, Hemme Sijbelkes als zijn vrouw, Pieter Roelefs als voormond der kinderen van de bruid en Geessien Beerendts zijn huisvr.
Aan de bruidszijde: Hans Berents vader, Folkert Jans en Trijntje Hanssen zwager en zuster, Imke Hanssen, Lisabet Hanssen en Ette Hanssen als zusters, Jan Hanssen en Tiadwe als moei en aangetr. oom, Havus(?) Jans als neef,
Als alg.getuigen traden op Albert Jans en Jan Hanssen.

Jan Sijbes komt als eigenaar-gebruiker in 1729 voor op het grootkaartenboek van het Stadsarchief te Groningen.
<338>

Jan trouwt (huw.contr.) op dinsdag 26 januari 1723 te Finsterwolde op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 33-jarige Eetje Doedens, dochter van Doedo Tjaarts en Yke Egges Hommes. Eetje is geboren rond 1690 (?), is overleden op donderdag 24 juli 1738 te Finsterwolde. Eetje werd ongeveer 48 jaar.

Van Jan en Eetje zijn twee kinderen bekend:

1  Sijbo is gedoopt op woensdag 1 november 1724 te Finsterwolde.

2  Eggo Jans Hommes, landbouwer, is gedoopt op zondag 16 januari 1735 te Finsterwolde, is overleden in 1802 aldaar. Eggo werd 67 jaar.

Eggo is gehuwd met Anke Harms de Groot. Anke is geboren rond 1735 (?).

Jan trouwt (Huw.contr.13-03-1740) op zondag 24 april 1740 te Finsterwolde op 43-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige

255  Moeder Hansse is gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Finsterwolde.

In maart 1747 wordt Moeder Hansen na belijdenis in Finsterwolde tot lidmaat aangenomen. Als aantekening staat er: "De heer zegene haar in Zion."
Moeder Hansse behoorde ook tot de sibbe Sybes-Hommes
<339>

Van Jan en Moeder zijn vijf kinderen bekend:

1  Sibo Jans, landbouwer op Korengarst, is geboren rond 1740 (?).

2  Eltje Jans is geboren rond 1740 (?).

3  Bouwe Jans is geboren rond 1740 (?).

Bouwe is gehuwd met Hendrik Jans.

4  Jan Jans is gedoopt op dinsdag 23 mei 1741 te Finsterwolde.

5  Hindrikjen Jans is gedoopt op donderdag 1 augustus 1748 te Finsterwolde, zie 127.


Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 80 (31 %) van de 256 voorouders bekend, geboren tussen 1623 en 1725. Deze voorouders zijn afkomstig uit Scheemda (8x), Beerta (5x), Blijham (3x), Groningen (3x), Nieuw Beerta (2x), Blijham (2x), Finsterwolde (2x), Midwolda (2x), Muntendam (2x), Wildervank (2x), Middelstum, Beerta, Bellingwolde, Wetsinge, Bunde, Ellersinghuizen, Westerlee, Wessinghuizen, Hardenberg/Finsterwolde, Onstwedde, Meeden, Veele, Wedde, Vllen, Vlagtwedde, Winschoten, Onstwedde, Oostwold, aldaar, Veendam, 't Kloosterholt en Meeden.

276  Schelto Edzkes is gedoopt op dinsdag 13 april 1688 te Nieuw Beerta.

-Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Jan Elses oom van moederszijde, Geert Lubberts neef,
Aan de bruidszijde: Tamme Tjabbes en Aaltjen Galtjens zwager en zuster, Hanno Jurjens oom van vaderszijde, Jurrien Hapkens neef.
-Op 3 september 1713 is na belijdenis te hebben gedaan Schelto Edzkes aangenomen.
<340>

Schelto trouwt (huw.contr. 15-05-1712) op maandag 16 mei 1712 te Nieuw Beerta op 24-jarige leeftijd met de hoogstens 29-jarige

277  Antie Galtjes is geboren tussen 1682 en 1696.

Van Schelto en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1  Eltjen Scheltes is gedoopt op zondag 7 januari 1714 te Nieuw Beerta.


<341>

Eltjen trouwt (HC te Beerta dd.7 april 1736 (R.A. Vee)) op zondag 15 april 1736 te Beerta op 22-jarige leeftijd met Hiske Jans. Hiske is afkomstig uit Oostfriesland.

2  Aaltje Scheltes is gedoopt op zondag 26 maart 1719.

3  Edske Scheltes is gedoopt op vrijdag 13 maart 1722 te Beerta.

4  Galtjes Scheltes is gedoopt op zaterdag 11 november 1724 te Nieuw Beerta.

5  Jurjen Jurjen Scheltes is gedoopt op maandag 14 april 1727 te Nieuw Beerta, zie 138.

278  Jurjen Tijes (Thies) is afkomstig uit Oostwold, is overleden voor donderdag 15 juni 1730 aldaar.

Jurjen gaat in ondertrouw op zondag 20 februari 1724 te Westerlee/Heiligerlee met de ongeveer 24-jarige

279  Geertjen Frericks is geboren rond 1700 te 't Kloosterholt.

Dat Jan Tijes en Geertjen Freriks, na hun trouwen in 1724 in Westerlee, in Oostwold hebben gewoond, en daar kinderen kregen, wordt bewezen door het volgende: (NB doop- en tr.b Oostwold beginnen pas in 1728!)
RA Midwolda
fol.615 - 15 juli 1730 - Geertjen Freriks, weduwe van Jurjen Thies als bewindvoerster van haar 3 kinderen, met instemming van drost G. Schaffer, verpacht aan Jan Berents en Fenje Gosses (ehel.) een behuizing en tuin te Oostwold. Als ook het land waar deze tuin in ligt. Ten noorden het Koediep, ten oosten dr. Klemmius, ten zuiden de Hereweg, ten westen de kerk van Oostwold. Tijd: 9 jaren, beginnend vanaf nu. De pachtsom is 350 gld. De pachters mogen het schuurtje eventueel afbreken. Verpachtster blijft tot mei 1731 wonen in het huis om niet. Als de verpachtster na de 9 jaren wil inlossen, dan zal het geld gerekend worden tegen 5% en de huur van het huis tegen 15 st. Verbeteringen zullen verrekend moeten worden. Van de pachtsom van 350 gld. wordt 300 gld. afgelost inzake een schuld van Jurjen Thies aan de pachters, 18 st. 2 st. aan rente hierbij horend, onkosten en 31 gld. 10 st. contant. Getuigen: Aike Hindriks en Gerrit Egberts.

Geertjen Freriks, afk. 't Kloosterholt , heb ik toegeschreven aan de ouders Frerik Everts en Menje Epkes , ondanks dat ik haar doop niet heb kunnen vinden . Gebaseert op 1. haar afk. van 't Kloosterholt en vader Frerik; 2. gat in de dopen van haar ouders: 1e kind 1697, 2e kind 1709; 3. de naam van de moeder Me(e)n je . 4. vierde vernoeming (5de zoon) van de zonen van Grietje Jurjens Tijran is Frerik.

bron:
via de mail van Albert Zweep dec.2011

Geertjen is gehuwd met Jan Tijes.

Geertjen trouwt op dinsdag 3 juni 1732 te Oostwold op ongeveer 32-jarige leeftijd (3) met Harm Jans Hut.

Van Jurjen en Geertjen zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Jurjens Tijran is geboren rond 1725 te Oostwold.

Grietje trouwt op vrijdag 20 mei 1746 te Eexta kerkl.huw. zondag 22 mei 1746. op ongeveer 21-jarige leeftijd met Albert Geerds. Albert, timmerman, is afkomstig uit Emlichheim.

Bij huwelijk staat vermeld uit Emmelkamp.

2  Menje Jurjens Tijran is geboren rond 1727 te Oostwold, zie 139.

288  Frerick Reints Hardingh, landbouwer, is geboren rond 1635 te Onstwedde, is overleden voor oktober 1712. Frerick werd hoogstens 77 jaar.

In Onstwedde wordt op 20-10-1712 voor een graf betaald.
Waarschijnlijk zal (vader) Reint Naeningh op het Hardinghe zijn gaan wonen.
De namen worden ook steeds doorelkaar genoemd: Reint Johans Naeningh, Reint Hardingh, Gepke Frericks Hardingh, Gepke Frericks Naningh.#

3 mndl.tijdschrift Westerwolde -fam.Naning- en
jrg.14 nr.3 (sept.1993) blz.86

Frerick trouwt rond 1680 op ongeveer 45-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige

289  Getert Nannes Stroedingh is geboren rond 1645 te Ellersinghuizen, is overleden na vrijdag 28 oktober 1712. Getert werd minstens 67 jaar.

Van Frerick en Getert zijn zes kinderen bekend:

1  Wupke Frericks Hardingh is geboren rond 1675 te Onstwedde.

Wupke trouwt te Onstwedde met Harm Geerts Sterenborg, zoon van Geert Harms Sterenborg en Jantje Edes Huistinck. Harm is geboren rond 1685 te Onstwedde.

2  Gepke Frericks Hardingh is geboren rond 1678 te Onstwedde.

Gepke trouwt (huw.contr.) op woensdag 29 maart 1702 te Onstwedde op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Hindrik Reints Coets, zoon van Reint Hindriks Coets en Jantien Hisken ten Velthuis. Hindrik is geboren rond 1675 te Onstwedde / Ter Wupping.

Bronnen: Driemaandl.Tijdschr.Westerwolde
jrg.14 nr.3 (sept.1993) blz.85

3  Nanne Frericks Hardingh is geboren rond 1680 te Onstwedde.

Als oudste zoon had hij erfrechten op het Harding, doch deed daarvan afstand bij akte van 12 febr.1707. Van deze afstand wordt melding gemaakt in de huwelijkscontracten van zijn broer Frerik en in die van Reint.<342>

4  Frerick Frericks Hardingh is geboren rond 1683 te Onstwedde.

Frerick trouwt (huw.contr.) op donderdag 17 februari 1707 te Onstwedde op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Ancke Jans ten Velthuis, dochter van Jan Lammerts ten Velthuis en Wendelke Wubbes ter Walslage. Ancke is gedoopt op donderdag 16 oktober 1687 te Vlagtwedde.

5  Reint Frericks Hardingh is geboren rond 1685 te Onstwedde, zie 144.

6  Swaantje Frericks Hardingh is gedoopt op woensdag 15 februari 1690 te Onstwedde, is overleden na 1734. Swaantje werd minstens 44 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Swaantje trouwt (huw.contr.) op donderdag 5 augustus 1734 te Vrieschelo op 44-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Aike Aikes Hubbeling, zoon van Aike Boeles Hubbeling en Anneke Claesen. Aike is gedoopt op woensdag 26 november 1698 te Onstwedde. Swaantje trouwt rond 1715 op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Else Egges, zoon van Egge Pieters en Grietien Elzes Bruggers. Else is geboren rond 1675 te Vrieschelo, is overleden voor 1734. Else werd hoogstens 59 jaar.

290  Harm Wubbes Bruiningh is geboren rond 1660 te Vlagtwedde, is overleden op woensdag 25 oktober 1741 aldaar. Harm werd ongeveer 81 jaar.

Eerst was Aeltien Harms erfdochter, later kreeg hij uit zijn 2e huwelijk nog zoons. Toen werd Wubbe Harms erfzoon. Waarschijnlijk had hij er niet meer op gerekend nog een zoon te krijgen.
1693: Lidmaten te Vlagtwedde:
Weende 204: Harm Bruininck; Weende 205: Willemtien Renwerinck obiit 30-01-1701.
06-11-1701 Harmen Bruininck betaalt wegens sijns vrouws groeve.
28-10-1712 Huw.contr. tussen Aaltien Harms Bruiningh en Reint Frericks Hardingh:
Harm Bruiningh neemt zijn schoonzoon op in zijn behuizing "het Bruiningh" genaamd en tot Weende gelegen. De 2 zusters van de bruid worden uitgeboedeld met elk 2000 Car.gl. benevens diverse goederen. Ook krijgen zij een aandeel uit het moederlijk goed "het Hiddingh".
De broer van de bruids vader, Berent genaamd krijgt jaarlijks 100 Car.gl.
Dedingluiden bruid: Harmen Bruiningh - vader, Diacon Remcke Wiebelingh, Jarco Thedingh en Hilwert Elses - ooms, Geert Boelmans- oude oom, Else Halweringh, Berent Liefstingh, Remcke Mennes, Hiscke Wubbes, Homme Jans vooght van Westerwolde, Albert Eemsingh en Lammert ten Velthuis - vedders.
06-12-1729 In het testament van Harmen Bruiningh wordt bepaald dat alle bezittingen gaan naar de oudste zoon uit zijn 2e huwelijk in plaats van naar de oudste dochter uit zijn 1e huwelijk.
1733: Bijdrage voor de Lantssoldaat: Weende, Harmen Bruiningh
5 st. 4 p
<343>

Harm trouwt op zondag 4 mei 1721 te Vlagtwedde op ongeveer 61-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Annecke Egberts, dochter van Egbert Hindricks en Griete Geerts. Annecke is geboren te Ellersinghuizen, is gedoopt op donderdag 6 november 1687 te Vlagtwedde, is overleden voor 1764 aldaar. Annecke werd hoogstens 76 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Harm en Annecke zijn vier kinderen bekend:

1  Wubbe Harms is gedoopt op vrijdag 12 maart 1723 te Vlagtwedde.

Wubbe trouwt (huw.contr.) op donderdag 4 oktober 1764 te Vlagtwedde op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anna Geerts Nanningh. Anna is geboren rond 1739 (?).

2  Grietien Harms is gedoopt op zondag 28 april 1726 te Vlagtwedde.

Grietien trouwt op zondag 14 mei 1752 te Onstwedde op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Derk Hindricks Hiddingh. Derk is geboren rond 1727 (?).

3  Egbert Harms is gedoopt op zondag 26 juni 1729 te Vlagtwedde.

Egbert trouwt op vrijdag 18 maart 1763 te Vlagtwedde op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hillegien Roelfs Oosterveld. Hillegien is geboren rond 1738 (?).

4  Jan Harms is gedoopt op zondag 7 juni 1733 te Vlagtwedde, is overleden na 1765. Jan werd minstens 32 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Harm trouwt op donderdag 23 december 1688 te Vlagtwedde op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige

291  Willemtien Berents Renweringh is geboren rond 1667 te Veele, is overleden op zondag 30 januari 1701 te Vlagtwedde. Willemtien werd ongeveer 34 jaar.

Van Harm en Willemtien zijn drie kinderen bekend:

1  Aeltien Harms Bruiningh is geboren rond 1690 te Vlagtwedde, zie 145.

2  Albertien Harms is gedoopt op zaterdag 1 januari 1695 te Vlagtwedde.

Albertien trouwt voor 1723 te Vlagtwedde op hoogstens 28-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Boele Jans ter Wisch. Boele is geboren rond 1695 (?).

3  Willemtien Harms is gedoopt op zondag 30 januari 1701 te Vlagtwedde.

Willemtien trouwt rond 1719 te Onstwedde op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Boelmans Willems Heijes. Boelmans is geboren rond 1694 (?).

292  Heere Feijes is gedoopt op donderdag 19 januari 1623 te Blijham , is overleden voor maandag 21 juni 1700. Heere werd hoogstens 77 jaar, 5 maanden en 2 dagen.<344>


<345>

Heere trouwt (geref.) op donderdag 13 maart 1659 te Blijham op 36-jarige leeftijd met de 18-jarige

293  Trijntie Jacobs is gedoopt op donderdag 7 februari 1641 te Blijham .<346>

Trijntie is gehuwd met Feijke Lupkes, zoon van Lupko Feickens en Tiacke Eenjes. Feijke is gedoopt op donderdag 19 oktober 1651.

<347>

Van Heere en Trijntie zijn vijf kinderen bekend:

1  Feije Heres is geref. gedoopt op donderdag 13 maart 1659 te Blijham.

h.c. Blijham 07-02-1716 (37)
Hero Elses x Geertien Ockes
bruidegom:Elso Addens, vader; Mense Heeres, moeder; Adde Elses, broer; Pieter Borchers, zwager; Derck Haselhof en Berent Geerts, ooms.
bruid:doorgehaald: Ocke Boels, vader; Aijelke Ockes, broer; Else Bruggers, zwager; Boele Aijelkes en Koene Aijelkes, ooms; Aijelke Boeles, vedder; Albert Reijnts, vedder.
getuigen:Luppo Eppes en Zebo Geerts
opm.:Geertien Ockes, wed. Feijo Heres.

<348>

Feije trouwt (h.c.) op woensdag 21 juli 1700 te Blijham op 41-jarige leeftijd met Geertien Ockes, dochter van Ocko Boeles en Tettije Aijlckens.

<349>

Geertien is gehuwd met Hero Elses.<350,351>

2  Jacob Hindricks Heres is geref. gedoopt op donderdag 10 maart 1661 te Blijham , is overleden voor donderdag 23 juni 1718. Jacob werd hoogstens 57 jaar, 3 maanden en 13 dagen.<352>

Jacob is gehuwd met Maria Ganzevoort, dochter van Berend Jans Ganzevoort en Anna Margrete van Snelten.

3  Luppe Heres is geref. gedoopt op donderdag 14 februari 1664 te Blijham.

h.c. Blijham 08-08-1721 RA VI A
Luppo Heres en Harmke Alberts (Abbes)?.
voor de bruidegom : Sebo Heres, broeder; ouderlinck Tjark Lupkes, Luppo en Tjark Luppes, neefs.
voor de bruid:...
getuigen: kerckvoocht Berent Geerts en Jan Heijes,

R.A. Nieuwe Pekela 20-5-1735
Jan Arents en Annegijn Jans e.l. in de Nieuwe Pekel A nemen op rente van Luppe Heeres en Harmke Alberts e.l. in Blijham 200 Car.gld.
Getuigen: Jan Hindriks en Roelef Siourts.

Luppe trouwt (h.c.) op vrijdag 8 augustus 1721 te Blijham op 57-jarige leeftijd met Harmke Albers.

4  Zebo (Ockens) Heerens is geref. gedoopt op donderdag 21 juli 1667 te Blijham, zie 146.

5  Tiarck Heres is geref. gedoopt op donderdag 10 oktober 1669 te Blijham .<353>

294  Harm Harms, snijder, is geboren rond 1649 (?).

In het huwelijkscontract lezen we dat Harm Harms een broer Berend heeft.
en Gepke Harmens een broer Jan (Tappens?)
<354>

Harm trouwt (huw.contr.) op zaterdag 11 februari 1679 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

295  Gepke Harmens is geboren rond 1654 (?).

Van Harm en Gepke zijn twee kinderen bekend:

1  Aijcke Harmens.

2  Trijntie Harmens is gedoopt Tussen 30-12-1688 en 01-01-1693 geen doop notities in Blijham., zie 147.

300  Andreas Croon, bakker, is gedoopt op zondag 24 september 1662 te Groningen, is begraven op vrijdag 8 oktober 1723 te Winschoten. Andreas werd 61 jaar en 14 dagen.

Andries croon werd lidmaat Winschoten 5.6.1687. Uit het rekeningboek van de plaatselijke diaconi volgt zowel zijn begraafdatum als zijn beroep: Winschoten den 8.10.1723 is de backer Andries Croen begraven en int becken bevonden F 1.19.3. Hij komt daar tussen 1705 en 1720 een aantal keren als verzochte (=neutrale) getuige voor; bovendien was hij 11.10.1710 voogd over de kinderen van Edzo Peters.
Annechien Sikkens (de naan Ludeijn komt alleen bij de huwelijksinschrijving voor) is mogelijk ged. Groningen (N.K.) 12.2.1668 als dr van Sikke Gerrits en Grietje Derks bij 't Zuiderdiep; er is echter geen huwelijk gevonden van Grietje Derks met een Jan Jansen, de in 1685 genoemde stiefvader van Annechien. wel hertrouwde deze weduwe van Sicco Gerrits, tr. Groningen (M.K.) 14.2.1671 met de soldaat Bronger Hermensen.
Andries Croon en Aeffjen Hindricxs eheluiden verkochten op 13.1.1702 aan Jan Hindricxs Witkam tot Zuijdtbroeck en Annighjen Sijsen seecker behuijsinge, schuijre en tuijne met bouwen en plantagien alles op eijgen grondt voor een bedrag van 840 Car.gld. plus 1 ducaton a f3. Afijn Hindriks, wed. van Andries Croen te Winschoten, leg.tut. over haar zoon Jacobus Andries Croen, en meester Hindrick Croen en Martien Alefs, maken op 25.1.1729 een overeenkomst met Hindrik Redeker te Groningen inzake de erfenis van een zekere Afijn Jemmes. Eestgenoemden laten aan Hindrik Redeker haar legitieme portie en aandeel in deze erfenis onder de reserve, dat deze aan haer met malcander de somma van 800 Car.gld. vrij gelt uijdtkeert. Waartoe zullen dienen twee verzegelingen, de ene een aankoop van f300 ten laste van Bertent Geerts te Winschoten, de ander een rentbrief voor eenzelfde bedrag over Klaas Hindriks weduwe in de Bovenburen.
(Gens Nostra 1983 blz.365)
<355>

Andreas trouwt op donderdag 3 juni 1700 te Winschoten op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Afijn Hendricks. Afijn is geboren rond 1675 (?) afkomstig uit Delfzijl.

Mogelijk ged. te Delfzijl op 21.6.1668 als Aefke, Hendrick Clasen schipperskint)(Gens Nostra 1983, blz.364)

Van Andreas en Afijn zijn vier kinderen bekend:

1  Peter Croon is gedoopt op vrijdag 21 april 1702 te Winschoten.

2  Peter Croon is gedoopt op vrijdag 9 mei 1704 te Winschoten.

3  Hendrick Croon is gedoopt op vrijdag 8 oktober 1706 te Winschoten.

4  Jacobus Croon is gedoopt op zondag 30 juni 1709 te Winschoten.

Andreas trouwt op zondag 8 april 1685 te Groningen op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige

301  Annechien Siccens Ludeijn is geboren rond 1660 (?) afkomstig uit Groningen.

Van Andreas en Annechien zijn vijf kinderen bekend:

1  Catrijna Croon is gedoopt op donderdag 31 januari 1686 te Winschoten.

2  Sicco Croon is gedoopt op woensdag 22 januari 1687 te Winschoten.

3  Jan Kroon is afkomstig uit Winschoten, is gedoopt op donderdag 2 september 1688 aldaar, zie 150.

4  Gerrit Croon is gedoopt op donderdag 5 februari 1693 te Winschoten.

Op 15.9.1730 (heeft) Jan Kroen over zijn broer Gerrit Kroen een laaken laaten haalen, kosten f0.6.0., denselven dito Gerrit Kroen begraven, in den becken f1.0.5

5  Lauwerens Croon is gedoopt op donderdag 16 juni 1695 te Winschoten, is begraven te Meeden.

Lauwerens is gehuwd met Swaentje Aukes, dochter van Auke Salvus en Fenje Memmes. Swaentje is gedoopt op vrijdag 2 december 1701 te Meeden GR0.

302  Menke Jans is geboren rond 1660 (?).

Menke is gehuwd met

303  Antie Berents is geboren rond 1666 (?).

Het huwelijk van Menke Jans en Antje Berends is niet gevonden, Antje hertr. Winschoten 25.2.1700 met Jan Jans van Beerta. Het daarbij opgemaakte H.C. geeft als getuige voor de bruid haar broeder Hans Berents.
<356>

Van Menke en Antie is een kind bekend:

1  Elscke Menkes is afkomstig uit Winschoten, is gedoopt op donderdag 23 oktober 1692 aldaar, zie 151.

312  Jan Frericks is geboren rond 1650.

In het Lidmatenboek van Beerta lezen we:
" Aangenomen op 5 maart 1675 Jan Frericks op de Hogen "
<357>

Van Jan zijn vier kinderen bekend:

1  Bouwe Jans is geboren rond 1674 (?) afkomstig uit Winschoten.

Bouwe trouwt op donderdag 2 oktober 1692 te Winschoten op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Pieter Jurriens. Pieter is geboren rond 1662 (?) afkomstig uit Vasmer.

<358>

2  Pieter Jans Sijl is gedoopt op dinsdag 9 maart 1677 te Beerta, zie 156.

3  Jannes Jans Sijl is geboren rond 1682 (?).

4  Itje Jans is gedoopt op donderdag 17 april 1687 te Nieuw Beerta.

314  Wigbolt Willems is geboren rond 1650.

In het RA te Beerta (Vee 5 van 21 apr.1667) is er sprake van een afkoop tussen Wigbolt Willems met zijn huisvr. Aleyt Nitters en Folkert Eppes met zijn huisvr. Fenne Engels.
Getuigen bij het huwelijk waren de Deughtsaeme Eluwe Emmels en de E.Jan Willems aan de bruidegomszijde en de E.Me.ko Jans, Jan Cornellis, de Deughtsaeme Jantijen Nitters, Focko Udens, Ipo Tiapkens, Frederik Tiapkens aan de bruidszijde, verder waren getuige Egbert Wijkes en Unno Edzes.

<359>

Wigbolt trouwt (huw.contr.) op zondag 12 december 1666 te Beerta op ongeveer 16-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

315  Alijt Nitters is geboren rond 1645 (?) afkomstig uit Winschoten.

Alijt trouwt op dinsdag 9 september 1664 te Winschoten op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Roelf Engels, zoon van Engel Sickes en Martje N.N.. Roelf is geboren rond 1634 (?) afkomstig uit Beerta.

<360>

Van Wigbolt en Alijt zijn drie kinderen bekend:

1  Eelwe Wigbolts is gedoopt op donderdag 14 februari 1675 te Beerta.

Eelwe trouwt (huw.contr.) op dinsdag 17 mei 1695 te Beerta op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Keer Roelfs. Keer is geboren rond 1665 (?).

2  Trijntje Wigbolts is gedoopt op zondag 22 augustus 1677 te Beerta, zie 157.

3  Ave Wigbolts is geboren rond 1682 (?).

Doet belijdenis te Beerta rond 1705:
Ave Wigbolts huisvr. van Jan Hermans.

Ave is gehuwd met Jan Hermans.

368  Geert Jans is geboren rond 1690 (?) afkomstig uit Wildervank.

<361>

Geert trouwt op zondag 2 november 1721 te Wildervank op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

369  Geertien Jans is geboren rond 1697 (?) afkomstig uit Wildervank.

Van Geert en Geertien zijn acht kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Lucas Geerts is geboren rond 1717 (?).

Lucas is gehuwd met Trientien Jans. Trientien is geboren rond 1711 (?). Lucas trouwt (huw.contr.) op donderdag 25 april 1743 te Wildervank op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Albertie Roelfs. Albertie is geboren rond 1718 (?).

2  Beerend Geerts is gedoopt in 1731.

3  Jacob Geerts is gedoopt op zondag 3 mei 1733 te Wildervank.

4  N.N. Geerts is gedoopt in maart 1735 te Wildervank.

5  Elsien Geerts is gedoopt op zondag 23 december 1736 te Wildervank.

6  Jacob Geerts Thaden is gedoopt in januari 1738 te Wildervank, zie 184.

7  Elsien Geerts is gedoopt rond zondag 23 april 1741 te Wildervank.

8  Jantjen Geerts is gedoopt op zondag 29 april 1742 te Veendam.

370  Hindrik Helt is geboren rond 1705 (?) afkomstig uit Wetsinge.

<362>

Hindrik trouwt op zondag 23 mei 1734 te Middelstum op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 20-jarige

371  Aafke Jans is gedoopt op zondag 30 juli 1713 te Middelstum.

<363>

Van Hindrik en Aafke is een kind bekend:

1  Anna Catharina Hindriks is gedoopt op zondag 23 november 1738 te Veendam, zie 185.

372  Albert Sijgers is gedoopt op woensdag 5 december 1703 te Veendam.

<364>

Albert trouwt op zondag 27 februari 1724 te Veendam op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

373  Geeske Hindriks is geboren rond 1702 (?).

Van Albert en Geeske zijn twee kinderen bekend:

1  Hindrik Sijgers is gedoopt op zondag 10 december 1724 te Veendam.

2  Siger Alberts is geboren te Veendam, is gedoopt op vrijdag 30 november 1731 aldaar, zie 186.

382  Jan Muusz Dool, secretaris tot Abbekerk, is geboren rond 1725.

Jan is gehuwd met Maartje Jans Schelvis. Maartje is geboren rond 1730 (?).

Van Jan en Maartje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Janszen Dool is gedoopt op zondag 1 februari 1756 te Abbekerk.

2  Muus Jans Dool is gedoopt op zondag 4 september 1757 te Abbekerk.

3  Muus Jans Dool is gedoopt op zondag 15 april 1759 te Abbekerk.

4  Grietie Jans Dool is gedoopt op zondag 28 september 1760 te Abbekerk.

5  Jantie Jans Dool is gedoopt op zondag 31 maart 1765 te Abbekerk.

6  Cornelis Jans Dool is gedoopt op zondag 21 mei 1769 te Abbekerk.

Jan is gehuwd met

383  Trijntie Sijmons is geboren rond 1724 (?).

Van Jan en Trijntie zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltie Jans Dool is gedoopt op zondag 12 april 1750 te Abbekerk, zie 191.

2  Muus Jans Dool is gedoopt op zondag 13 februari 1752 te Abbekerk.

384  Jan N.N..

Van Jan zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jans.

2  Frans Jans is geboren rond 1699 (?), zie 192.

386  Goecke (Gueke) Hermans is gedoopt voor 1686.

Er zijn 2 huwelijkcontracten van Geuke Hermans.
En op 18-5-1705 en n op 28-4-1724, beide te Midwolda.

Echter
DTB Midwolda:
ondertr.: 30-4-1724 Geuko Hermans met Anje Hindriks,(boek Midw.O 294c)
DTB Winschoten
huwelijk: 19-3-1724 Geuko Hendriks met Hille Hindrix j.d. van Winschoter Oostereind, (boek Winschoten 546 p)

In huwelijksakte van Midwolda dd. 28-4-1724 staat het n en ander beschreven over de erfenis van de eventuele te verwekken kinderen van het bruidspaar. Als aanhaling staat er ook bij dat dit geldt voor de kinderen van mr. Jan Hermans bij Anje Hindriks geteelt:
"Zijn persoonlijk verschenen Jan Hermans, Willem Warners ende Tammo Willems, voormunt ende voogden over de kinderen van Geuke Hermans bij Hille Hendriks in egte verwekt ter ener ende Geuke Hermans ter andere sijde, welke bekenden volgens beeediget inventarium op de afgegevene apostille van de Edele Heer Drost G: Schaffer in dato den 24 april jongstzijnde van ons gelesen, een afhandelinge gemaakt te hebben van sodanige goederen, als der kinderen moeder bij hare dodelijke uitgang nagelaten heeft, en sulks in mannieren, als volgt in den eersten wort an de vader toegestaan de gehele boedel so als deselve in hare lusten en lasten bevonden wort, alleen lik uitgenomen 't geene verder genoemt sal worden.
Hier tegen neemt de vader en sijne 4 kinderen tot 't sestiende jaar des ouderdoms in alles te onderhouden, en alsdan an een jegelik te geven twee ducatonnen, 2 lakens en 2 kussenteekens, daarboven sal an de voormunders terstont overgelevert worden alle 't lives toebehoor van de moeder, waar onder meede begrepen zijn an silver oorisers, 2 pennen an een schorteldoeksbant, 2 gaspen, een hake en oege, een mestheft. Hier door zijn contrahenten(?) in alles gescheiden en verbinden haar gelijk nae vegt behoort. Oirkont verteikinge van contrahenten en 2 getuigen als Henderik Sibes ende Oubeke Hiltjes. Ao 1724 den 28 April.


<365>

Goecke gaat in ondertrouw op zondag 19 maart 1724 te Midwolda, trouwt (h.c.) op vrijdag 28 april 1724 aldaar op minstens 38-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Anje Hindriks, dochter van Hindrik Hermans T(h)olen (774) en Tjaecktjen Jans (775). Anje is gedoopt op donderdag 12 augustus 1683 te Midwolda, is overleden aldaar.

Anje is gehuwd met Jan Hermans.<366,367>

Goecke trouwt (huw.contr.) op maandag 18 mei 1705 te Midwolda op minstens 19-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige

387  Hille Hindriks is gedoopt op donderdag 22 november 1685 te Midwolda.

getuigen bij het huw.contract waren aan bruidegomszijde:
Gretie Hermans als zuster,
Gise Cornelis als aangetrouwde oom en voormond over de zusters van de bruidegom,
Gocke Gockes als neef en sibbevoogd,
Jan Rolink als vreemde voogd over de gemelde kinderen.
Aan bruidszijde:
Hinderic Tolen als vader,
Evertien Elties als aangetrouwde moeder,
Warrender Tolen als oom en voormond,
Reint Jans als oom en sibbevoogd,
Jan Hendriks als vreemde voogd,
Jan hermans als zwager,
Anje Hindriks als zuster.
Gretie Hermans zette een G en Jan Rolink zette WT. De overigen tekenden met hun naam.
<368>

Van Goecke en Hille zijn zes kinderen bekend:

1  N.N. Geukes.

2  Tjake Geukes is gedoopt tussen 1705 en 1710, is begraven op woensdag 1 september 1717 te Midwolda. Tjake werd hoogstens 11 jaar, 8 maanden en 1 dag.

3  Pieter Geukes is gedoopt tussen 1705 en 1710, is begraven op donderdag 27 maart 1760 te Midwolda. Pieter werd hoogstens 54 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Als getuigen bij het huwelijkscontract worden vermeld aan de bruidegomszijde: Jan Willem Warners ende Jan Hermans als neven en aan de bruidszijde: Jan Jans als vader, Roelef Jans ende Peter Jans als ooms. Verder waren getuige Eppo Jans en de kerkvoogdJan Peters.


<369>

Pieter gaat in ondertrouw op zondag 18 maart 1731 te Midwolda, trouwt (huw.contr.) op woensdag 7 februari 1731 aldaar op hoogstens 25-jarige leeftijd met de hoogstens 27-jarige Janna Jans, dochter van Jan Jans. Janna is geboren tussen 1703 en 1712, is begraven op vrijdag 30 mei 1760 te Midwolda. Janna werd hoogstens 56 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

4  Eltje Geukes is gedoopt op zondag 30 oktober 1712 te Midwolda.

Eltje trouwt (huw.contr.) op zondag 2 oktober 1729 te Midwolda op 16-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Jans, zoon van Jan N.N. en Grietje Jans. Jan is geboren rond 1699 (?).

<370>

5  Evertien Geukes is geboren rond 1715 (?) afkomstig uit Midwolda, zie 193.

6  Herman Goeckes is gedoopt op vrijdag 15 november 1720 te Midwolda.

388  Luppo Wessels is geboren rond 1675.

<371>

Luppo trouwt op donderdag 20 juni 1697 te Winschoten op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

389  Eelke Frerichs Barchaegh is geboren rond 1672 (?) afkomstig uit Blijham.

Van Luppo en Eelke zijn drie kinderen bekend:

1  Freerch Luppes is gedoopt op dinsdag 15 september 1699 te Winschoten, is overleden voor zondag 9 augustus 1739. Freerch werd hoogstens 39 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Freerch is gehuwd met Jantjen Melles. Jantjen is geboren rond 1699 (?).

2  Geert Luppes is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1701 te Winschoten, zie 194.

3  Wessel Luppes is geboren rond 1707 (?).

390  Eltie Haijes, meester kleermaker, is gedoopt op donderdag 18 juli 1675 te Meeden, is overleden na 1743. Eltie werd minstens 68 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

<372>

Eltie trouwt op donderdag 18 februari 1700 te Meeden op 24-jarige leeftijd met de 17-jarige

391  Geeske Jans is gedoopt op donderdag 30 juli 1682 te Meeden, is overleden na 1743. Geeske werd minstens 61 jaar, 5 maanden en 1 dag.

<373>

Het huwelijkscontract wordt voor de bruidegom getekend door Hayo Eltiens, vader, Harmen Eltiens, oom, Geert Roelofs en Knelske Haijes, zwager en zuster.
Getuigen: Eildert Alberts en Roelef Roelefs.
Ze zijn beiden nog aanwezig bij het sluiten van het huwelijkscontract op 25 oktober 1743 van hun zoon Haije.

Van Eltie en Geeske zijn tien kinderen bekend:

1  Haijo Elties is gedoopt op zaterdag 11 juni 1701 te Meeden.

Haijo trouwt (HC) op vrijdag 25 oktober 1743 op 42-jarige leeftijd met N.N..

2  Lutgert Elties is gedoopt op zondag 16 juli 1702 te Meeden.

3  Jantjen Elties is gedoopt op vrijdag 26 september 1704 te Meeden.

4  Hayo Elties is gedoopt op zondag 7 november 1706 te Meeden.

5  Sybelke Elties is gedoopt op zondag 6 januari 1709 te Meeden.

6  Frouke Elties is gedoopt op zondag 26 oktober 1710 te Meeden.

7  Aeltijn Eeltijs is gedoopt op woensdag 20 april 1712 te Meeden, zie 195.

8  Tamke Elties is gedoopt op zondag 5 mei 1715 te Meeden.

9  Frouke Elties is gedoopt op woensdag 8 mei 1715 te Meeden.

10  Gijssel Elties is gedoopt op zondag 17 oktober 1717 te Meeden.

392  Houwe Folkerts is gedoopt op donderdag 17 december 1693 te Bellingwolde, is overleden na 1748. Houwe werd minstens 55 jaar en 14 dagen.

<374>

Houwe trouwt op zondag 14 juli 1715 te Bellingwolde op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

393  Lisebet Reinders is geboren rond 1690 (?) afkomstig uit Beerta.

<375>

Van Houwe en Lisebet zijn vier kinderen bekend:

1  Folkert Houwes is gedoopt op zondag 13 juni 1717 te Bellingwolde, is overleden op dinsdag 30 juli 1782. Folkert werd 65 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Folkert is gehuwd met Imke Tonnis. Imke is geboren rond 1717 (?), is overleden voor 1769. Imke werd hoogstens 52 jaar.

Imke is gehuwd met Jurrien Hindrikx.

Folkert is gehuwd met Liefke Jans. Liefke is geboren rond 1717 (?).

2  Reinder Houwes is gedoopt op zondag 21 september 1721 te Bellingwolde.

3  Jan Houwes is gedoopt op zondag 11 juni 1724 te Bellingwolde, zie 196.

4  Marchien Houwes is gedoopt op zondag 24 februari 1726 te Bellingwolde, is overleden na 1748. Marchien werd minstens 22 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Marchien trouwt (huw.contr.) op vrijdag 9 juni 1747 te Winschoten op 21-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jan Caspers, zoon van Casper (Carspel) Jans en Elle Jans. Jan is gedoopt op donderdag 14 mei 1722 te Beerta, is begraven op woensdag 23 januari 1805 te Winschoten. Jan werd 82 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

<376>

Jan is gehuwd met Engeltje Jans.<377,378>

Marchien is gehuwd met Jan Caspers. Jan is geboren rond 1726 (?), is overleden na 1748. Jan werd minstens 22 jaar.

398  Foppo Geerts is gedoopt op vrijdag 1 januari 1677 te Scheemda.

Foppo Geerts jm en Menje Meertens, wed. van Albert Nijemeijer, beide in de Scheemda getrout den 31 jan.1723.<379>

Foppo trouwt op zondag 31 januari 1723 te Scheemda op 46-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige

399  Menje Meertens is geboren rond 1694 (?) afkomstig uit Scheemda.

Menje trouwt op zondag 16 oktober 1712 op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Albert Nijemeijer. Albert is geboren rond 1682 (?) afkomstig uit Scheemda.

<380>

Van Foppo en Menje zijn twee kinderen bekend:

1  Albertjen Foppes is gedoopt op zondag 19 januari 1727 te Scheemda.

2  Aaltjen Foppes is afkomstig uit Scheemda, is gedoopt op zaterdag 10 september 1729 aldaar, zie 199.

412  Tomas Heys.

Van Tomas zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Thomas.

2  Hilwert Thomas.

3  Jan Thomas is geboren rond 1721 (?), zie 206.

414  Filippus Berents is geboren rond 1692 (?) afkomstig uit Wedde.

Den 6 febr. (1723):
" Filippus Berents gehorich onder Wedda en Sieke Hindriks opgetekent om na kercken order geproclameert te worden."
Bij het huwelijkscontract op 13-03-1723 te Blijham waren getuigen van de bruidegom: Aeltien Wolters - moeder, Jan Berents - half broer, Wolter Berents - volle broer en van de bruid: Hindrik Bartels - vader, Jantien Hindriks - stedemoeder, Bartolt Jans - principale voormond
<381>

Filippus trouwt (Huw.contr.13-03-1723) op zaterdag 6 februari 1723 te Blijham op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

415  Sieke Hindriks is geboren rond 1698 (?).

Van Filippus en Sieke zijn zes kinderen bekend:

1  Berent Filippus is gedoopt op zondag 19 maart 1724 te Blijham.

2  Fenne Filippus is gedoopt op zondag 10 november 1726 te Blijham, zie 207.

3  Aeltie Filippus is gedoopt op vrijdag 16 december 1729 te Blijham.

4  Hindrik Filippus is gedoopt op woensdag 23 april 1732 te Blijham.

5  Aeltie Filippus is gedoopt in juli 1734 te Blijham, is begraven op donderdag 23 januari 1766 te Winschoten. Aeltie werd 31 jaar en 6 maanden.


<382>

Aeltie gaat in ondertrouw op zondag 3 juni 1759 te Winschoten, trouwt (HC Winschoten dd. 27 juni 1759 (R.A. Vdd)) op woensdag 1 augustus 1759 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 47-jarige Frerik Peters, zoon van Peter Jacobs en Jantien Freriks. Frerik, timmerman, metselaar, is gedoopt op vrijdag 4 december 1711 te Winschoten.

Frerik is gehuwd met Hillena Jans Pijpker.<383,384>

6  Geertie Filippus is gedoopt in maart 1738 te Blijham.

424  Luppo Eppes is geboren rond 1690.

In het Kerkboek van Scheemda / Eexta:
Aangenomen op 9 nov. 1711 Luppo Eppes op de Oldendijk in de Scheemda met attestatie van NieuwBeerta (lidm.nr.29).
<385>

Luppo trouwt op zondag 14 augustus 1712 te Scheemda op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

425  Imke Wijgers is geboren rond 1690.

In 1709 doet Imke Wijchers belijdenis in Nieuw-Beerta.
In de Eexta:
Imke Wijchers huisvrouw van Luppo Eppes van Beerster Hamrik 30 nov.1714.
In 1761 bij het opnieuw protocoleren wordt Imke Wijchers afgeschreven.
<386>

Van Luppo en Imke zijn twee kinderen bekend:

1  Wicher Luppes is gedoopt op zondag 16 oktober 1712 te Scheemda, zie 212.

2  Frouwe Luppes is gedoopt op zondag 1 januari 1719 te Scheemda.

426  Berent Engbers is geboren rond 1690 afkomstig uit Groningen.

(Ook genoemd onder de naan Berent Engels)<387>

Berent trouwt op dinsdag 22 april 1710 te Beerta op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

427  Geertjen Jans is geboren rond 1684 (?) afkomstig uit Beerta.

Van Berent en Geertjen zijn vier kinderen bekend:

1  Hillegjen Berents is gedoopt op vrijdag 19 december 1710 te Beerta.

2  Trijntje Berents is gedoopt op zondag 15 mei 1712 te Beerta.

3  Hilje Berents is gedoopt op zondag 15 mei 1712 te Beerta, zie 213.

4  Trijntje Berents is gedoopt in december 1713 te Beerta.

428  Valentijn Hannes Hop.

juni 1712: Aangenomen uit den Hogen, Hans Valentijn Hop. (DTB Beerta lidmaten)

<388>

Valentijn is gehuwd met

429  Jetzke Hindriks is gedoopt op donderdag 8 oktober 1682 te Midwolda (waarschijnlijk volgens dhr.Stef Vierkant) (via email).

02-05-1713: Aangenomen Jetske Hindrix, huisvr. van Hans Valentijn Hop. (DTB Beerta lidmaten)

Van Valentijn en Jetzke zijn zes kinderen bekend:

1  Anna Valentijns is gedoopt op zondag 16 september 1714 te Beerta .<389>

2  Hanno Jurriens Valentijns is gedoopt op donderdag 8 oktober 1716 te Beerta.

3  Hendrik Valentijns is gedoopt op maandag 23 september 1720 te Beerta.

4  Henje Jurriens Valentijns (Hop) is gedoopt op zondag 4 oktober 1722 te Beerta, zie 214.

5  Pauwel Valentijns is gedoopt op zondag 28 mei 1724 te Beerta.

Pauwel trouwt op zondag 15 juli 1742 te Beerta op 18-jarige leeftijd (1) met Grietje Jans.

<390> Pauwel trouwt op dinsdag 15 juli 1749 te Beerta op 25-jarige leeftijd (2) met Teelke Jans. Pauwel trouwt op vrijdag 26 oktober 1753 te Beerta huw.contr.Beerta 26-10-1753 op 29-jarige leeftijd (3) met Renske Heres.

6  Nicolaas Hop is gedoopt op zondag 1 september 1726 te Beerta.

436  Jan Harms.

Van Jan zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Jans.

2  Cornellis Jans is geboren rond 1717 (?), zie 218.

438  Jacob Derks, wonende te Muntendam, is geboren rond 1679 (?).

<391>

Jacob trouwt op vrijdag 8 maart 1709 te Zuidbroek op ongeveer 30-jarige leeftijd met prenataal

439  Aaltjen Folkerts, wonende te Muntendam, is afkomstig uit, is gedoopt op woensdag 8 mei 1709 aldaar.

<392>

Van Jacob en Aaltjen zijn drie kinderen bekend:

1  Wijpke Jacobs is gedoopt op zondag 30 oktober 1712 te Zuidbroek.

2  Anje Jacobs is geboren op woensdag 8 februari 1719 te Muntendam, is gedoopt op zondag 12 februari 1719 te Zuidbroek, zie 219.

3  Okjen Jacobs is gedoopt op zondag 10 september 1724 te Zuidbroek.

Okjen trouwt op zondag 11 mei 1749 te Meeden op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Berend Meertens. Berend is geboren rond 1719 (?) afkomstig uit Meeden.

442  Albert Heijes.

<393>

Van Albert zijn twee kinderen bekend:

1  Harmke Alberts.

2  Antje Alberts is geboren rond 1709 (?) afkomstig uit Hoorn/Wedde, zie 221.

444  Jan N.N. is geboren rond 1688 (?).

Van Jan zijn twee kinderen bekend:

1  Hindrik Jans.

2  Berent Jans is geboren rond 1720 afkomstig uit Winschoten, zie 222.

446  Elzo Albers is geboren rond 1683 (?) afkomstig uit Beerta.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Jan Albers als broer,
Aan de bruidszijde: Doedo Laurens en Enneke Jans als vader en stiefmoeder.
<394>

Elzo trouwt (Huw.contr.4-11-1713) op zondag 5 november 1713 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

Van Elzo is een kind bekend:

1  Jantjen Elzes.

447  Anje Doedens is geboren rond 1692 (?) afkomstig uit Beerta.

1714 Na belijdenis, Anneke Doedens huisvr. van Elso Alberts. (DTB Beerta lidmaten)<395>

Van Elzo en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Elzes is gedoopt op zondag 16 december 1714 te Beerta.

2  Grietje Elzes is geboren rond 1716 (?) afkomstig uit Beerta, zie 223.

452  Hinderk Jans is geboren rond 1667 (?) afkomstig uit Scheemda.

<396>

Hinderk trouwt op donderdag 16 oktober 1698 te Scheemda op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

453  Anneke Jans is geboren rond 1673 (?) afkomstig uit Scheemda.

Van Hinderk en Anneke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Hindriks is gedoopt op donderdag 6 augustus 1699 te Scheemda.

2  Derk Hindriks is gedoopt op vrijdag 19 juni 1711 te Scheemda, zie 226.

3  Eltie Hindriks is gedoopt op maandag 30 april 1714 te Scheemda.

4  Eltie Hindriks is gedoopt op zondag 7 februari 1717 te Scheemda.

454  Tamme Haikes is geboren rond 1677 (?) afkomstig uit Scheemda.

<397>

Tamme trouwt op zondag 30 oktober 1707 te Scheemda op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

455  Lisabeth Frericks is geboren rond 1682 (?) afkomstig uit Oostwold.

Van Tamme en Lisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Haike Tammes is gedoopt op zaterdag 30 november 1709 te Scheemda.

2  Grietje Tammes is gedoopt op donderdag 18 september 1710 te Scheemda, zie 227.

3  Jantien Tammes is gedoopt op zondag 3 september 1713 te Scheemda.

462  Albert Tonnis is geboren rond 1661 (?).

Albert is gehuwd met

463  Jantje Alberts is geboren rond 1667 (?).

Van Albert en Jantje is een kind bekend:

1  Albertje Tonnies is afkomstig uit Finsterwolde, is gedoopt op zondag 11 februari 1691 aldaar, zie 231.

470  Duirt Pieters is geboren rond 1675 (?).

Aangenomen te Zuidbroek dec.1705.<398>

Duirt trouwt (huw.contr.) op maandag 23 februari 1705 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

471  Sibrich Tjapckens is geboren rond 1680 (?) te Muntendam.

Aangenomen te Zuidbroek maart 1705<399>

Van Duirt en Sibrich zijn drie kinderen bekend:

1  Martje Duirses is geboren op dinsdag 1 februari 1707 te Zuidbroek, is gedoopt op zondag 6 februari 1707 te Noordbroek.

2  Jantjen Duirses is geboren op dinsdag 28 augustus 1708 te Zuidbroek, is gedoopt op zondag 2 september 1708 aldaar.

3  Jantien Duirses is geboren op dinsdag 29 december 1711 te Zuidbroek, is gedoopt op vrijdag 1 januari 1712 aldaar, zie 235.

480  Pieter Borchers, schoolmeester te Blijham, is geboren in maart 1687 te Blijham.

<400>

Pieter is gehuwd met N.N..

Pieter trouwt (huw.contr.) op vrijdag 21 november 1710 te Blijham op 23-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige

481  Mentjen Elses Addens is gedoopt op dinsdag 9 maart 1688 te Blijham (?).

<401>

Mentjen is gehuwd met Edzard Eltiens. Edzard is geboren rond 1688 (?).

<402>

Van Pieter en Mentjen zijn vier kinderen bekend:

1  Menste Pieters is gedoopt op zondag 16 augustus 1711 te Blijham.

2  Eelske Pieters is gedoopt op donderdag 21 september 1713 te Blijham.

3  Borchert Pieters is gedoopt op zondag 6 december 1716 te Blijham, zie 240.

4  Elzo Pieters is gedoopt op vrijdag 30 juni 1719 te Blijham.

484  Berent Melchers (1708) is geboren rond 1675 afkomstig uit Vllen, is overleden rond 1708 te Beerta. Berent werd ongeveer 33 jaar.

Vllen is een plaatsje in Duitsland, gelegen vlak bij Papenburg. Waarschijnlijk komt Berent hier dus vandaan.

Vee7. 22-2-1699: Opdracht van Berent Melchers van Vullen (of Vollen) en Bouwien Huninga e.l. aan Geert Tonnis Hesse en Censke Huninga e.l. van haar volle aandeel, zowel van vaders als moeders zijde, van Bonno Huninga en Sypke Fokkens.
<403>

Berent trouwt voor zondag 22 februari 1699 op hoogstens 24-jarige leeftijd met de hoogstens 21-jarige

485  Bouwina Huninga is gedoopt op donderdag 29 juli 1677 te Beerta, is overleden na 1722. Bouwina werd minstens 45 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bouwina Huninga, de huisvr. van Berent Melcherts doet op 3 mrt 1704 belijdenis in Beerta. (DTB Beerta lidmaten)

Vee8-14 aug. 1709: Jacob Jans en Bouwina Huninga, wed. Berent Melchers. Dedingslieden bruidegomszijde: Albert Jacobs en Imme Hermans, oom en moei; bruidszijde: Berent Jans en Oomke Fockes als assistenten in afzijn van haar vrinden.
Vee9-22 dec. 1722: Verkoop door Jacob Jans en Bouwina Huninga e.l. aan de nagelaten kinderen van Geert Hesse en Senske Huninga e.l. "als zodanige anpart als hun van haar overleden vader en broeders is aangekomen."
<404>

Bouwina trouwt (huw.contr.) op woensdag 14 augustus 1709 te Beerta op 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 34-jarige Jacob Jans, zoon van Jacob Jans Buiten en Aefke Jacobs. Jacob is geboren rond 1675 (?), is begraven op maandag 31 augustus 1739 te Beerta. Jacob werd ongeveer 64 jaar.

Jacob is gehuwd met Wijpcke Kornelis.<405..407>

Van Jacob en Bouwina zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Jacobs is gedoopt op zondag 14 september 1710 te Beerta.

2  Sebo Jacobs is gedoopt op vrijdag 16 september 1712 te Beerta.

3  Sebo Jacobs is gedoopt op zondag 1 oktober 1713 te Beerta.

Van Berent en Bouwina zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Beerents is gedoopt op woensdag 4 juni 1698 te Beerta.

Gedoopt vr het huwelijk.

2  Mijntje Beerents is gedoopt op zaterdag 4 juni 1701 te Beerta.

3  Mijntje Beerents is gedoopt op zondag 15 oktober 1702 te Beerta.

4  Anna Beerents is gedoopt op dinsdag 7 oktober 1704 te Beerta.

5  Melchert Beerends is gedoopt op zondag 18 juli 1706 te Beerta, zie 242.

6  Bonno Beerents is gedoopt op zondag 26 augustus 1708 te Beerta.

494  Jan Jans Raedemaecker Hfte is geboren rond 1666 te Wessinghuizen, is overleden na 1702 te Onstwedder Hfte. Jan werd minstens 36 jaar.

Hij is de opvolger.

10-02-1683
In saken Harm Lotteringh impt. verd. hebb. Jan Jans wegens opsegginge van sodaene behuisinghe en landerien als de ged. van den impt ter huire gebruickt.
22-02-1699
In saken Hans Luickens impt. verd. hebb. Jan Jans ter Hfte ged. om levering van rogge
10-02-1702
Huwelijkscontract tussen Roelf Jans, weduwnaar en Antie Berents
Dedingsluiden bruidegom: Jan Jans-broeder/ Roelf Roelfs/ Harm Jans
22-12-1708
Wubbo Alberts noie uxoris impt. contra Annecke Roelefs en Geeske Berents in de Hfte ged. om getuignisse der waerheit te geven en Jan Olinge als partie.
05-11-1710
Jan Alberts p.v. over Jan Jans ter Hfte's minderjarige kinderen bij Antke Roelves met Hindrick Roelves als sibbevoogd, verkopen aan Everwijn Jans in de Boertange:
-een mollenwaard over de Wessingbuir marke;
-alsmede een schuur
Koopsom 58 Car.gld.
26-10 1716
Albert Jans, zoon en erfgenaam van wijlen Jan Alberts p.v. over de kinderen van Jan Jans Raedemaecker X Anneke Roelefs. Hindrick Roelefs is sibbe. De nieuwe voormond is Jan Claesens in Ter Wupping.
10-01-1724
Verantwoording door de voogden over de kinderen van Jan Jans Raedemaecker X Anneke Roelefs, te weten:
Roelof Jans Raedemaecker, Geeske Jans Raedemaecker X Berent Jans in de Onstwedder Hfte en Jantje Jans Raedemaecker X Rotger Harms in de Onstwedder Hfte.
bron: Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Onstwedde II, van dhr.Wegman blz.68

Jan trouwt voor 1696 te Onstwedde op hoogstens 30-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige

495  Annecke Roelfs Olings is geboren rond 1671 te Onstwedde, is overleden na 1708 te Onstwedder Hfte. Annecke werd minstens 37 jaar.

Van Jan en Annecke zijn drie kinderen bekend:

1  Roelf Jans ter Hfte is geboren te Onstwedder Hfte, is gedoopt op donderdag 5 april 1696 te Onstwedde, is overleden na 1758 te Onstwedder Hfte. Roelf werd minstens 62 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

08-01-1715
In saken Geert Harmens impt. verd. hebb. Roelf Jans in de Onstwedder Hfte ged. wegens impts mandaet van opsegginge van sodaene behuisinge en landerijen als ged. van den impt. ter huire gebruickt.
24-04-1731
Roelf Jans in de Onstwedder Hfte X Engel Geerts lenen van JacobCornellis Sekema in Bleijham X Geertien Luickens 200 car. gld.
02-06-1742
Begraven Roelf Jans in de Hufte zijn vrouw; in de schaal 0-6-1
04-06-1743
Huwelijkscontract te Onstwedde tussen Roelef Jans en Jantien Poppes.
De bruid trekt in bij haar bruidegom in de behuizing gelegen in de Onstwedde Hofte en brengt ter ondersteuning haar goederen en levendige have ect. Verder 1 honderd en 60 Car.gld.
Dedingsluiden bruidegom: Berent Jans/ Geeske Jans/ verder onleesbaar. Zij hebben allen geweigerd te tekenen.
Idem bruid: Eltje Jacobs, moeder/ Tjabbe Poppes/ verder onleesbaar
Getuigen: Jacob Altingh en Berent Luiringh tot Wessinghuisen.
1745-1749
Besettingen: Roelf Jans Hofte 15 st. (een vol erve betaalde 3 gld.
27-11-1751
Besetting voor de in 1750 nieuw gebouwde school: Roelef Jans Hfte 15 st.
20 10 1752
Besetting tot verbetering van de kerk te Onstwedde: Roelf jans Hfte 1 gld. (een vol erve betaalde 4 gld)
08-10-1758
Begraven vrouw van Roelf Jans Hfte
Bron:
Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Onstwedde II, van dhr.Wegman blz 67

Roelf trouwt voor 1731 te Onstwedde op hoogstens 34-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 30-jarige Engel Geerts. Engel is geboren rond 1701, is begraven op zaterdag 2 juni 1742 te Onstwedde. Engel werd ongeveer 41 jaar. Roelf trouwt op vrijdag 7 juni 1743 te Onstwedde op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Jantjen Poppes, dochter van Poppo Tjabbes en Eltje Jacobs. Jantjen is geboren rond 1700 te Scheemda, is begraven op zondag 8 oktober 1758 te Onstwedde. Jantjen werd ongeveer 58 jaar.

2  Geesje Jans Raedemaecker is geboren rond 1699 te Onstwedder Hfte, zie 247.

3  Jantien Jans is geboren te Onstwedder Hfte, is gedoopt op zondag 27 februari 1701 te Onstwedde.

Jantien trouwt voor 1721 te Onstwedde op hoogstens 19-jarige leeftijd met Rotger Harms.

500  Geert Jans is geboren rond 1691 (?) afkomstig uit Scheemda.

<408>

Geert trouwt op maandag 27 april 1722 te Scheemda op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

501  Maria Rotgersch is geboren rond 1697 (?) afkomstig uit Scheemda.

Maria is gehuwd met Jochem Geerts. Jochem is afkomstig uit Scheemda.

Van Jochem en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Geertruida Geerts is gedoopt op zondag 11 augustus 1743 te Scheemda.

2  Geertruijda Geerts is gedoopt in 1727 te Scheemda.

3  Lammichjen Geerts is gedoopt op zondag 27 november 1729 te Scheemda.

4  Geert Geerts is gedoopt op zondag 19 februari 1736 te Scheemda.

Van Geert en Maria is een kind bekend:

1  Jan Geerts is afkomstig uit Nieuw Scheemda, is gedoopt op vrijdag 12 maart 1723 te Scheemda, zie 250.

502  Menno Eppes is geboren rond 1693 (?) afkomstig uit Scheemda.

Menno trouwt op vrijdag 19 november 1723 te Scheemda op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

503  Swaantje Hindricks is geboren rond 1698 (?) afkomstig uit Westerlee.

Van Menno en Swaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Icktjen Mennes is afkomstig uit Scheemda, is gedoopt op zondag 28 januari 1725 aldaar, zie 251.

2  Elsijn is gedoopt op zondag 22 september 1726 te Scheemda.

3  Eppo Eppes is gedoopt op zondag 16 april 1730 te Scheemda.

4  Hindrik Eppes is gedoopt op zondag 16 april 1730 te Scheemda.

504  Jan Geerts Stuut, substituut-wedman van de rechtstoel te Finsterw. en (29-09-1750), is geboren in 1690 te Finsterwolde, is overleden rond 1762 aldaar. Jan werd ongeveer 72 jaar.

Jan Geerts noemde zich Stuut. Hij was substituut-wedman van de rechtstoel Finsterwolde en komt als zodanig voor op 29 sept. 1750. Op 3 mei 1752 tekent hij een verzegeling als 'Jan Geerts Stuji' en op 27 mei van hetzelfde jaar komt hij voor als 'erfgesetene te Finsterwolt voor hem zelvs en als Gevolmagtigde van de Eigen Erfden en schatgevern des Caspels Finsterwolt'. (R.A.G., R.A. Vgg).
<409>

Jan trouwt in 1715 te Finsterwolde op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

505  Trijntje Berends is geboren rond 1691 (?).

Zeer waarschijnlijk zijn haar ouders Berend Jans en Trijne Hansen.<410>

Van Jan en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fenje Stuut is gedoopt op vrijdag 27 maart 1716 te Finsterwolde.

2  Geerd Jans Stuut is gedoopt op zondag 21 augustus 1718 te Finsterwolde, zie 252.

3  Antje Jans Wegman is gedoopt op zondag 30 maart 1721 te Finsterwolde, is overleden rond 1753. Antje werd ongeveer 32 jaar.

Antje trouwt (huw.contr.) op woensdag 24 januari 1748 te Finsterwolde op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Danil Danils van Barenborg, zoon van Danil Danils van Barenborg en Lucea Abrahams. Danil is geboren op woensdag 8 mei 1720 te Rijsum.

<411>

Danil is gehuwd met Anje Jans.<412,413>

4  Berend Jans Wegman is gedoopt op zondag 19 september 1723 te Finsterwolde.

Berend is gehuwd met Trijntje Reintjes. Trijntje is geboren rond 1723 (?).

5  Hindrik Jans Wegman is gedoopt op zondag 17 februari 1726 te Finsterwolde.

Hindrik trouwt op woensdag 31 oktober 1764 te Winschoten op 38-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Imke Brouwers. Imke is geboren rond 1739 (?).

Imke is gehuwd met J.M.Schepel. Imke is gehuwd met Jan Harms.<414,415>

6  Imke Jans Wegman is gedoopt op donderdag 20 oktober 1729 te Finsterwolde.

Op 7 nov.1785 betaalt de kerk van Finsterwolde 2 gulden aan Imke Jans voor het wegbrengen met de wagen van een ziek mensch na de Nieuwbeerta.(Ibid)
Blijkbaar overleed deze zieke, wiens identiteit overigens onbekend bleef, want de kerk betaalde 10 stuiver aan Eltjo Thomas voor het halen van noodholten tot doodkisten van de Beerta, d.d. 3 jan.1786 (R.A.G., Arch.Herv.Gem.Finsterwolde, inv.nr.37).
Imke Wegman komt verder nog voor op 3 nov.1789. Ze wordt dan door het gerecht gesommeerd om ter voorkoming van een geldstraf, binnen 4 weken het door haar op 27 dec.1773 van Aldert Jans en Jantje Geerts geleende bedrag, inclusief renten, terug te betalen.(R.A.G.,R.A. Vg) Reeds eerder, 31 mrt en 27 okt.1789 moest zij wegens niet verschijnen op een dagvaarding, de contumacie breuken betalen (R.A.G.,R.A.Vk).
Op 1 mei 1790 betaalt de kerk haar 51 gld en 15 stuivers wegens 'voerloon'.
Kort nadien is ze overleden (7 mei 1790). De nabestaanden moesten 3 gld. en 5 stuivers betalen wegens de teraardebestelling.(R.A.G., Arch.Herv.Gem.Finsterwolde inv.nr.37)
<416>

Imke trouwt op zondag 22 februari 1756 te Finsterwolde op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Thomas Eltjes Stuut. Thomas, landbouwer, is gedoopt in 1725 te Oostwold, is overleden rond 1773. Thomas werd ongeveer 48 jaar.

Op 14 juli 1769 kopen ze voor 766 gulden, 15 stuiver en 2 duiten, de boerderij van haar ouders: ...Behuizing, met derzelvs grond en tuin, door genoemde wed. (Trijntje Berends) bewoond en gebruikt.... en ook mede den geheelen inboedel in het Binnenhuis, en het Boerengereedschap, en Levendige have, als paarden, beesten, wagen, eiden en ploeg, en alles zo daar thans wordt bevonden benevens alle inen uitschulden, geene uitgezonderd. Als ook de vaste Beklemming van een Heert Lands, gelegen in Finsterwolt, groot plus minus 20 Deimatten...., onder getuigenis van monsr.C.Vriesenborg en Febo Hemmes (Ibid). Deze boerderij, waarvan de ligging bekend en een afbeelding voorhanden is, werd reeds op 5 mei 1719 door Jan Geerts Stuut en Trijntje Berends aangekocht, toen voor 123 gulden. De verkopers mochten er destijds ook blijven wonen (Memme Willems en Tetje Warners). Na het overlijden van Thomas en Imke werd de boerderij met het beklemde land op 3 juli 1790 verkocht aan Hendrick Jans en Taatje Jans voor 1330 gulden
<417>

7  Pieter Jans is gedoopt op zondag 28 oktober 1731 te Finsterwolde.

506  Harmannus Hinderiks is geboren rond 1689 (?) afkomstig uit Bunde.

<418>

Harmannus trouwt op woensdag 3 mei 1719 te Nieuw Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

507  Rempke Edes is geboren rond 1694 (?) afkomstig uit Nieuw Beerta.

Rempke trouwt op zondag 15 oktober 1730 op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Hindrik Hindriks. Hindrik is geboren rond 1700 (?) afkomstig uit Zuidbroek.

Van Harmannus en Rempke is een kind bekend:

1  Harmke Harmannus is geboren rond 1731 (?), is gedoopt te Beerta, zie 253.

508  Sijbo Jans, landbouwer, is geboren rond 1652 te Finsterwolde, is overleden op zondag 27 oktober 1720 aldaar. Sijbo werd ongeveer 68 jaar.

Hun huwelijkscontract is tot op heden nog niet gevonden. Wel komen zij met hun voorzaten in vele akten voor met vermelding van de familierelatie. Vr 1700 en ook nog daarna maakten pest en cholera vele slachtoffers in het Oldambt. Tweede en derde huwelijken komen veel voor. Bovendien was trouwen in de sibbe schering en inslag, waardoor de reconstructie uit familierelaties zeer werd bemoeilijkt. Toch kunnen we met vrij grote zekerheid uit de verwantschappen, zoals die in de verschillende aktes zijn aangegeven, de afstamming vaststellen.

Sijbo Jans staat te boek op een kaart van ongeveer 1690 van het groot kaartenboek in het stadsarchief. Waarschijnlijk hebben ook zijn ouders de boerderij bewoond.
<419>

Sijbo trouwt rond 1695 te Finsterwolde op ongeveer 43-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige

509  Bouwe Jans is geboren rond 1662 (?), is overleden in december 1718 te Finsterwolde. Bouwe werd ongeveer 56 jaar.

<420>

Van Sijbo en Bouwe zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje Sijbens is geboren rond 1695 (?).

Hendrikje trouwt te Finsterwolde met Albert Jans.

2  Wije Siben is geboren rond 1695 (?).

3  Jan Siben is geboren in 1697 te Finsterwolde, zie 254.

4  Jantje Siben is geboren op donderdag 16 maart 1702 te Finsterwolde, is gedoopt op woensdag 22 maart 1702 aldaar.

Jantje trouwt op zondag 4 juli 1723 te Finsterwolde op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Riemts, zoon van Riemt Hendriks en Anje Elskens Sijbens. Hendrik is geboren op maandag 15 april 1697 te Finsterwolde.

510  Hans Berents is geboren rond 1680 afkomstig uit Beerta.

Aangenomen na belijdenis te Beerta op de Hogen op 5 juni 1716.

RA Finsterwolde 17 juli 1707
Huw.contract van Hans Berents en Rltje Edskes
Bruidegomszijde:
Berent Jans en Trijne Hansen vader en moeder, Jan Hansen oom, Jan Meijer dedigsman.
Bruidszijde:
Moeder Sickes wed. van Edsko Tjaars moeder, Tonnies Gerrits en Tjadduwe Etskes zwager en zuster, Sicke Edskes broer, Ette Edskes zuster, Haijke Fockes en Menste oom en moei.

RA Beerta 11 mei 1708
Beerent Jans en Trijne Hansen (ehe.) op Beesterhoogen, verkopen aan hun zoon en schoondochter, Hans Berents en Eltje Edskes (ehe.) hun paarden en koeien, huismansgereedschappen. Prijs 1600 car.guldens. De kopers mogen op de koopsom 800 car.gld. korten, zijnde de bruidsschat. De andere 800 car.gld. wordt een hypotheek tegen 4% rente. Getuigen Peter Hindrix en Berent Jans.

RA Beerta 25 okt. 1714
Hans Beerens en Eltje Edskes (ehe) zoon en schoondochter van wijlen Berent Jans, ter ene en Cornelius Draak, Derk Pieters en Jan Lammers, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Menko jans en Antje Beerens, gewezen dochter van wijlen Berent Jans, met Jan Croon en Elske Menkes (ehe.) ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de goederen van wijlen Berent Jans. Hans Beerents en zijn vrouw genieten de helft van de nalatenschap met de legerstede op het Beerster kerkhof. De voogden met Jan Croon en zijn vrouw krijgen de andere helft, iedere helft bedraagt 994 gld 3 st. Jan Croonen zijn vrouw krijgen de helft, het zevende deel. Getuigen Ecko Fockes en Berent Jans.

RA Beerta 1717
Remko Roelfs en Jantjen Hermans (ehe.) in de Beerta zijn schuldig aan Hans Berents en Eltje Edskes (ehe.) op Beersterhoogen 550 car.gld. 5%. Getuigen zijn Derk Wijpkes en Habbo Claassens.

<421>

Hans trouwt op vrijdag 2 september 1707 te Beerta op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

511  Eltje Edskes is geboren rond 1683 (?) afkomstig uit Hardenberg/Finsterwolde.

<422>

Van Hans en Eltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Moeder Hansse is gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Finsterwolde, zie 255.

2  Imke Hansse is geboren rond 1712 (?).

Imke trouwt (huw.contract) op vrijdag 13 mei 1740 te Finsterwolde op ongeveer 28-jarige leeftijd met Wubbe Fokkens, zoon van Fokke N..

3  Trijntje Hansse is geboren rond 1712 (?).

13 mei 1729 Huw.Contract van Trijntje Hansen en Folckert Jans
Bruidegom: Gepke Alberts wed. van Jan Alberts moeder, Albert en Jacob Jansen broers, Harm Janssen en Anke Janssen zwager en zus, Joest Alberts oom, Anke Joesten nicht, Jan Jans oude zwager en principale voormond.
Bruid: Hans Berents vader, Jan Hanssen broer, Moeder Hansen zuster, Jan Harms en Tiaddduwe Etskes oom en moei, jurjen Hindriks en Imke Tonnies neef en nicht.

<423>

Trijntje is gehuwd met Folkert Jans, zoon van Jan Albers en Gepke Albers.

4  Elsko Hansse is gedoopt op woensdag 24 juli 1715 te Beerta.

5  Lysbeth Hansse is gedoopt op zondag 12 maart 1719 te Beerta.


Generatie X

(stamouders)

In deze generatie zijn 79 (15 %) van de 512 voorouders bekend, geboren tussen 1590 en 1699. Deze voorouders zijn afkomstig uit Vlagtwedde (2x), Onstwedde (2x), Meeden (2x), Beerta (2x), Muntendam, Beerta, Blijham, aldaar, Eexta, Heiligerlee, Midwolda, Wessinghuizen, Nieuwolda, Scharmer, Scheemda, Schildwolde, Veendam en Midwolda.

552  Edzko Scheltes is geboren rond 1665.

Getuigen bij het huw.contract:
Aan de bruidegomszijde: Harm Geerts als zwager, Harmen(?) Edzkes als oom,
Aan de bruidszijde: Aijelt Galties, Focco Galties, Albert Galties en Sicco Galties als broers.
<424>

Edzko is gehuwd met Eltio Elses, dochter van Else Berents en Liben Hijdrix. Eltio is afkomstig uit Nieuw Beerta, is overleden op zaterdag 22 december 1685 aldaar.


<425>

Edzko trouwt (huw.contr.) op zondag 16 februari 1687 te Finsterwolde op ongeveer 22-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige

553  Trijne Galties is geboren rond 1658 (?).

Van Edzko en Trijne is een kind bekend:

1  Schelto Edzkes is gedoopt op dinsdag 13 april 1688 te Nieuw Beerta, zie 276.

558  Frerick Everts is afkomstig uit Heiligerlee.

Gegevens over de voorouders van Frerik Everts kunnen deels geverifieerd worden door het volgende:

29. Hilligerle 7 pl:int Holt Ib. F.288
Lubbert Hindrix bij de Sijpe en Dieuwer gebr: een venne van 6 koeweiden en 3 deimp: agter de gast met veen boute
Ao:1648 is Lubbert Hindrix getr: an Cornelisje
Ao:1664 de dogter Rixte getr: an Evert Vrerix
Ao:1689 Derck Geerts en Dieuwer

bron: http://www.den-braber.nl/

Frerick trouwt op donderdag 21 februari 1697 te Westerlee/Heiligerlee met

559  Menje Epkes is afkomstig uit Eexta.

Van Frerick en Menje zijn zes kinderen bekend:

1  Rikste Frericks is geboren op zaterdag 23 februari 1697, is gedoopt op donderdag 28 februari 1697 te Eexta.

2  Geertjen Frericks is geboren rond 1700 te 't Kloosterholt, zie 279.

3  Epke Frericks is geboren in 1709 te 't Kloosterholt, is gedoopt op woensdag 13 november 1709 te Westerlee/Heiligerlee.

Epke trouwt op zondag 16 november 1732 te Midwolda op 23-jarige leeftijd met Jan Elties.

4  Evert Frericksdg1712 is geboren te 't Kloosterholt, is gedoopt op zondag 20 maart 1712 te Westerlee/Heiligerlee.

5  Annegijn Frericks is gedoopt op vrijdag 31 augustus 1714 te Westerlee/Heiligerlee.

6  Evert Frericks is geboren te 't Kloosterholt, is gedoopt op zondag 15 oktober 1719 te Westerlee/Heiligerlee.

576  Reint Johans Naeningh, landbouwer op Naningh-erve, is geboren rond 1602 te Onstwedde, is overleden tussen 1664 en 1668 aldaar. Reint werd hoogstens 66 jaar.

Zoon Aijcke is erfgenaam.
01-06-1632: Johan Naninck wegen contraventie so op sijn soons en Frerick Hardinck dochters brulfft gescheet west is, veraccordeert op veer rijxdaler.
20-12-1661: Nae verhoir van Reijnt Naeningh en Hindrick Reijnts soo met consorten hebben erlangt om de goederen van wijllen Haije Naeningh sub beneficio inventarij an te veerden. (d.w.z. dat de erfenis wordt aanvaard op voorwaarde dat er een batig saldo is)
<426>

Reint trouwt rond dinsdag 1 juni 1632 te Onstwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

577  Gepke Frericks Hardingh is geboren rond 1610 te Onstwedde.

<427>

Van Reint en Gepke zijn vijf kinderen bekend:

1  Frerick Reints Hardingh is geboren rond 1635 te Onstwedde, zie 288.

2  Wendelcke Reints is geboren rond 1635 (?).

Wendelcke is gehuwd met Hiske Hansen Mennersingh. Hiske is geboren rond 1649.

3  Talle Reints is geboren rond 1637.

Talle is gehuwd met Aijcke Geerts ter Maers. Aijcke is geboren rond 1637 (?). Talle is gehuwd met Jan (op 't) ter Maers. Jan is geboren rond 1637 (?).

4  Aijcke Reints is geboren rond 1640.

Aijcke is gehuwd met Swaencke Wilts. Swaencke is geboren rond 1640 (?).

5  N.N. is geboren rond 1645.

N is gehuwd met Derck Berents. Derck is geboren rond 1645 (?).

578  Nanne Geerts Stroedingh is geboren rond 1605.

<428>

Nanne is gehuwd met

579  Wupke Stroedingh is geboren rond 1609 (?).

Van Nanne en Wupke zijn twee kinderen bekend:

1  Swaencke Nannes Stroedingh is geboren rond 1635 te Ellersinghuizen.

2  Getert Nannes Stroedingh is geboren rond 1645 te Ellersinghuizen, zie 289.

580  Wubbe Harms Bruiningh, landbouwer, is geboren rond 1630 te Vlagtwedde, is overleden rond 1706. Wubbe werd ongeveer 76 jaar.

Zoon Harm is erfgenaam.
Albertien Engels, dan Weduwe van Hindrick Renties verkoopt op 01-11-1683 (RA VI w 3) het Wijbelingh pachtwijze voor 9 jaren aan Wubbe Bruininck en Aeltien Berends Lieffstingh. Deze pachtwijze aankoop heeft tot duurzame eigendom geleid.
Betaald voor begraven op 17-9-1706
<429>

Wubbe trouwt (huw.contr.) op zondag 4 juli 1660 te Vlagtwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

581  Aeltien Berents Lieffstinck is geboren rond 1640 te Vlagtwedde, is overleden op dinsdag 28 augustus 1703 aldaar. Aeltien werd ongeveer 63 jaar.

<430>

Van Wubbe en Aeltien zijn zes kinderen bekend:

1  Harm Wubbes Bruiningh is geboren rond 1660 te Vlagtwedde, zie 290.

2  Sibille Wubbes is geboren rond 1664 te Vlagtwedde.

Sibille is gehuwd met Jarcke Harms Thedingh, zoon van Harm Jarckes Thedingh en Jantien Hansen Huitzingh. Jarcke is geboren rond 1660 te Onstwedde.

3  Jan Wubbes is geboren rond 1665 te Vlagtwedde.

Jan trouwt voor 1698 te Onstwedde op hoogstens 33-jarige leeftijd met de hoogstens 31-jarige Trijntje Michaels, dochter van Michael Fabricius en Anna Jans Hoftingh. Trijntje is geboren rond 1667, is overleden op dinsdag 21 februari 1747 te Onstwedde, is begraven op zondag 26 februari 1747 aldaar. Trijntje werd ongeveer 80 jaar.

4  Icke Wubbes is geboren rond 1667 te Vlagtwedde.

Icke trouwt voor 1698 te Vlagtwedde op hoogstens 31-jarige leeftijd met de hoogstens 38-jarige Hilwert Elses. Hilwert is geboren rond 1660 te Vrieschelo.

<431>

5  Remcke Wubbes is geboren te Vlagtwedde, is gedoopt op donderdag 24 maart 1678 aldaar.

Remcke trouwt (huw.contr.) op maandag 23 juni 1698 te Vlagtwedde op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Lutgert Willems Rencks, dochter van Willem Roelfs Rencks en Jantien Berents. Lutgert is geboren rond 1678 te Roswinkel.

6  Berent Wubbes is gedoopt op donderdag 12 september 1686 te Vlagtwedde.

582  Berent Wilts Renweringh is geboren rond 1630.

<432>

Berent trouwt (huw.contr.) op zondag 24 juni 1657 te Veele op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

583  Gepke Alberts Broers is geboren rond 1630.

<433>

Gepke is gehuwd met Hindrik Hidding. Hindrik is geboren rond 1630 (?).

Van Berent en Gepke zijn drie kinderen bekend:

1  Engeltien Berents is geboren rond 1659 (?).

2  Johan Berents is geboren rond 1659 (?).

3  Willemtien Berents Renweringh is geboren rond 1667 te Veele, zie 291.

584  Feijcko Aeldricks is overleden na 1657.

Eigenerfde te Blijham. Op de verdwenen grafsteen was een wapen: gedeeld: I onherkenbaar; II doorsneden; a: een wassenaar met een ster; b: een leeuw. Is in 1636 in de registratie van Hillenius Eppens geregistreerd als bezitter van 40 deymt (ongeveer 20 ha.) kleiland in het Oostereynde van Blijham. De weg die van oost naar west door Blijham loopt, heet in zijn geheel het Oostereind.
Blijham ligt op de grens van de oude zand- en veengronden enerzijds en de Dollart polders anderzijds. Feycko had dus een opstrekkende kavel in de Dollart polders.

R.A. Winschoten 18-01-1618, deel 2.
Feijcke Alers en Herman Gerdes, de rato caverende voor hun huisvrouwen Frouwtet en Aijlcke, verkopen en dragen over aan Greten, weduwe van Brundt Claass, te Pekela, de helft van zeven akkers weiland, bij deze weduwe in gebruik en aan weerszijde door haar begrensd.

R.A. Winschoten 02-05-1629 (330)
Feijo Alricks caspelman in Blijham en Frowtet el. verkopen aan Febo Aijlckens en Bijlecken el. 23 dalern jrl. rente, onderpand de landerijen die nu door Hermen Geerdes worden gebruikt, af te lossen met 375 dalern, get. Luppo Tonckers en Claes Claessen

R.A. Winschoten 01-05-1631 (496)
Feijo Aelers caspelman te Blijham en Frowtet el. versetten aan Febo Aijlckens en Bijlecken el. een halve kamp landes ten oosten bij het ronde loig Winschote gelegen, waar Hermen Geerdes met de andere gerechte helft ten oosten, Mentzo Jans als tegenwoordige gebruiker ten westen, strekkende van de Renselweg uit in het zuiden aan Winschoter meijnte nijelant, voor drie jaren a dato deses, get. Hiddo Geerdes en Jan van Donderen.

R.A. Winschoten 14-03-1633 (92)
Luppo Aelrichs in de Beerta en Wije el. verkopen aan Focko Sijbens, Feijo Alers, Boelo Sipkes, Sijben en Dijurcke Tiabbes gebroederen en hun huisvrouwen Eppen, Frowtet, Frowen, Hessel en Eltijen 9 daler jrl. rente, af te lossen met 235 car. gl.,
get. Seebo Ockens en Bernhardus Goltsweerden.

R.A. Winschoten 31-10-1634 (214)
Harmen Geerdes ter ener en Luppo en Geerdt Hermens gebroederen, Sicko Udens en Coop Hindricks voor hun huisvrouwen Hemme, Anna, Tibe en Martijen cav. sampt Feijo Alers [tek. Feijcko Alders], Luppo Tonckers en Wijardt Tijarcks als pr. vm, sv en vv over Hermen Geerdes en zijn zal. huisvrouw Aijelcke minderjarige onmondige kinderen ter anderen, maken een accoord wegens de nalatenschap van zal. Aijelcke, de vader krijgt de heerd landes in Bovenbuiren met de behuisinge daarop staande, die hij tegenwoordig gebruikt, met het huisraad wat hij tegenwoordig heeft, de kinderen krijgen het land van Reuwen Reuwens gekocht in Bovenbuiren gelegen, vrij van setpenningen, met de kamp bij het loech gelegen, plus de Piekel venen met de gehele gare, de schulden hierna te maken zijn voor de vader en nog 50 daler met een jaar rente aan Tammo Luppes op mei af te lossen, get. Febo Aijlckes en Haijcko Gerhardi.

R.A. Winschoten 19-11-1634 (217)
Luppo en Geerdt Hermens gebroederen voor hun huisvrouwen Hemmen en Annen cav. sampt Sicko Udens en Tijbe el. en Koop Hinrichs en Martijen el. ter ener en Feijo Alers, Luppo Tonckers en Wijarth Tijarcks als pr. vm, sv en vv over Hermen Geerdes en zijn zal. huisvrouwen Aijlcken nagelaten onmondige kinderen Aelrick, Wijpke en Sijben ter anderen, maken een accoord wegens de nalatenschap van hun zal. moeder Aijlcke, Luppo en Geerdt krijgen 9 heeren deimaten meede in de gaare gelegen, ze geven hiervoor 175 daler terug, waarvan 75 op het land in Bovenburen en bij het smalle stuk in de gaare 100, Sicko en Koop krijgen een kamp landes aan Winschoter Rensel gelegen reeds afgegraven, met 25 daler te leggen op het land in Bovenbuhren, de curatoren wegens Alert zullen de westerheert in Bovenbuhren genieten, met de 100 daler eerder genoemd, de 2 andere pupillen krijgen het smalle stuk in de gaare, van 4 1/2 heeren deimat, met daarbij 100 daler, get. Garrelt Aelrix en Borrius Jans.

R.A. Winschoten 22-05-1636 (340)
Feijo Aeldricks caspelman in Blijham en Frouwtet el. verkopen aan Steven Geerdes en Wibbichien Grauwers el. 12 daler jrl. rente, onderpand een heerd landes in Winschoter Oosterende gelegen, tegenwoordig door Sicko Udes gebruikt, af te lossen met 200 daler,
get. Menno Luppens en Bernhardus Goltswerden.

hc. Winschoten 03-04-1637 (395)
Tijarck Feijes en Schwaentije Hermens wed. Aelrick Luppes, hij brengt in 1500 daler en een bed met toebehoor, zij brengt in alles wat ze heeft, getuigen bruidegom Feijo Alers vader, Boelo Sijpkes, Febo Aijlckes en Luppo Tonckers,
getuigen bruid vader en moeder Hermen Eltijes en Grete el., Eltije Hermens broeder en Tettije el., Bouwe Nantijes en Hebbell el., Luppo Meeckens, Wijarth en Tijarck Tijarcks gebroederen en Menno Luppes.

R.A. Winschoten 23-05-1638 (512)
Feijo Alers caspelman in Blijham en Frouwtet el. verkopen aan Bunnen Aijlckens 8 daler jrl. rente, af te lossen met 133 daler 10 st., onderpand een heert landes die Sicko Udens tegenwoordig bewoond,
get. Sicko Udens en Arnoldus Breuckerus.

R.A. Winschoten 29-11-1640 (83)
Feijo Aelers caspelman tho Blijham en Luppo Hermens cav. tesamen voor zijn zusters en broeders, verkopen aan Jan Jurriens up Suiderveen en Iden el. twee ackeren land in Jans en Iden gebruik gelegen, strekkende van de olde Peckell Aa,
get. Jan Jans van Dorsten en Bernhardus Goltsweerden.

R.A. Winschoten 22-06-1641 (159)
Feijo Aeldricks carspelman in Blijham en Frowtet el. verkopen aan Bunne Aijlckes wed. Jan Jacobs 3 daeler 10 st. jrl. rente, onderpand zijn land in de Oosterende gelegen, af te lossen met 60 daler,
get. Joest Hemmens en Bernhardus Goltswerden.

R.A. Winschoten 01-05-1645 (480)
Feijo Alers caspelman tho Blijham en Frowtet el. versetten aan Febo Aijlckens en Bijlecken el. een halve kamp landes ten oosten bij het runde loeg Winschoete gelegen, voor drie volle jaren a dato deses,
get. Dijue Jans en Bernhardus Goltsweerden

R.A. Winschoten 28-06-1650 (14)
Aijsse Aijsens, Hillebrandt Tonnijs, Doedo, Abel en Benno Nannes gebroederen, als gezamenlijke erfgenamen van zal. Phebo Aijlckens, verklaren ontvangen te hebben van Bijlcke Tonckens wed. Phebo Aijlckens ten overstaan van haar broederen Luppo Tonckerts en dng. Eggo Tonckens pastor in Westerlie, alle goederen van landerijen en anders, die zal. Phebo op zijn sterfdag heeft nagelaten, met alle aangebrachte goederen, tot lijftocht verblijven bij Bijlcke de aangekochte landen, gronden en aangewonnen goederen, die na Bijlcke versterf half en half gedeeld zullen worden, bestaande in 13 genoemde percelen, verder moet er nog 2590 daler 16 st. gedeeld worden, get. mr. Joannes Colcom en Bernhardus Goltswerden.
PS: De percelen zijn 1e huis, schuur en plaats, 2e een kamp land aan de oostzijde bij Winschote gelegen, volgens koopbrief van 17-05-1635, 3e twee ackeren land op Suiderveen, strekkende van de nije weg aan de Piekel A, 4e twee ackeren land op Suiderveen van de Piekel weg in het veen strekkende, van raadsheer Phebens gekocht, 5e anderhalf deimat land in Tonckert Tammes gaere, volgens koopbrief van 08-02-1638, 6e vijftehalf deimaten land in de Gare, van borgemr. Menger aangekocht, 7e een kamp land in de Wippinge van Tijarck Tijarcks aangekocht op 27-10-1646, 8e een gerechte derdepart van drie deimat en 3/4, 9e de gerechte vierde part van 15 deimaten in Aijlcko Wijardts gare onverscheiden gelegen, 10e nog een derdepart van 2 deimaten en 3/4 en 62 roeden van Roeleff Broers, 11e een gekochte zusterpart land van Haicke Eebes in Beerster nije land, 12e een kamp land bij Winschote van Feijo Aelers, daarop 900 daler ter sette, 13e de gerechte helft van anderhalf acker veenland en zijn aandeel van huis en plaats, van Henrick Stevens aangekocht.

R.A. Winschoten 21-06-1654 (511)
Tijarck Boelens en Geertjen Oomkens wed. Jan Stevens, hij brengt in 14 deimaten land in Bleijham gelegen, met 4000 car. gl. en een bed met 10 lakens en 10 kussentekens, een stal koeien en 40 loot zilverwerk, zij brengt alles in na scheiding met haar kinderen vm en voogden, beiden behouden haar aangebrachte goed, als de bruid voor de bruidegom overlijd, dan mag de bruidegom de provincieplaats op Suiderveen zolang behouden en gebruiken, totdat de jongste zoon van 't eerste bedde 26 jaar is, die dan de plaats zal mogen bewonen en gebruiken, de kinderen van het tweede bedde zullen net zo na zijn tot de provincieplaats als de kinderen van het eerste bedde, getuigen bruidegom Frouwe Boeles moeder, Aijelke en Luppo Boelens broederen, Jurdt Oomkens zwager, Berend Roelfs oom, Feijo Aelders oom, Diurcke Tijabbes en Harm Sebes omen, getuigen bruid Ellerus Eppinus pastoir zwager, Phopco Oomkens broeder, Edzardt Oomkes broeder, get. Jan Eppens en Haijco Aijses.
h.c. Blijham 18-11-1651 (53)
Wibbo Harmen x Wije Feijckes
bruidegom:Joannes Coenes, zwager; Berent Jans; Berent Roelfs; Jarcko Tiabbens
bruid:Feijcko Aeldricks en Froutje, vader en moeder; Frouwe Boelens; Tiarck Feijckes; Luppo Feijckes; Lupko Feijckes; Aijcko Boelens; Luppo Boles; Harmen Cebes; Aeldrick Feijckes; Louwert Feijckes; Here Feijckes

h.c. Blijham 12-06-1656 (70)
Aeldrick Feickens x Harmke Harmens
bruidegom:Feijcko Aelders, vader; Tiarck Feijckens, Lupke Feijckens, broers; Wibbo Harmens, zwager; Luppo Tonckens, vedder; Harmen Sebens, oom; Aeilko Boelens en Luppo Boelens, vedders
bruid:Aeldrick Harmens, Focco Harmens en Occo Harmens, broers; Jan Jurjens, vedder
opm.:bruid weduwe Hero Zijntkens

R.A. Winschoten 02-03-1658 (362)
Luppo Tonckens, Eggo Tonckens pastoir tot Wester en Hilligerlee, Ecco Jans, Jan Harmens en Haijo Stevens, Tonckert Haijckens cav. voor zijn broeder Ebel ter ener beneffens Doede Nannes, Benno Nannes voor hem en mede als vm over sal. Abel Nannes kinderen, Jan Huising vv over geroerde kinderen, Aijelcke Hillebrands voor hem zelf mede cav. voor Haijco Aijses ter anderen, maken een erfscheiding van de aangekochte landen en aangewonnen goederen, lijftuchtswijze door sal. Bijlcke Tonckens volgens afscheidsbrief van 28-06-1650 gebruikt, alles wordt volgens de verzegeling in twee gelijke delen verdeeld, de erfgenamen van Phebo Aijelkens staan toe aan de erfgenamen van Bijccko Tonckens ten eerste zes deimaten land in sal. Tonckert Tammens gaere, nog een deimat en een 1/8 deel en een 1/16 deel int nieuwland in Beerster Hamrick gelegen, nog 3/4 deel van een acker achtert Holt, nog een gekochte zusterpart in sal. Tonckert Tammens huis en plaats, daartegen staan de erfgenamen van Bijlcko Tonckens de erfgenamen van Phebo Aijelkens toe een acker land strekkende van de nieuwe weg tot aan de Pekel Aa, nog een acker land op Suiderveen strekkende van de Pekel weg int veen nabuirlanden gelijk, in sal. Aijelcko Wiardts heerd op Suiderveen gelegen, nog zes deimaten land in sal. Aijelcko Wiardts gaere gelegen, nog rentebrieven op Haico Ennens wed. van sal. Benno Oompkens, Hilcko Eckens, Nomno Jurjens, Aijoldt Geerdts, Jan Hermens brouwer en een sedel op sal. Abel Nannens, tesamen 1740 daelder, in de mande blijft een campe land in de Wippinge van sal. Tijarck Tijarcks aangekocht op 27-10-1646 en een camp land aan de oostkant bij Winschoten gelegen volgens coopbrief van 17-05-1635, met een camp land bij Winschoten, van Feijo Alers, daarop 100 daelder ter sette staan volgens verzegeling,
get. meester Claes Isebrandts organist en mr. Bernh. Goltswerden.<434>

Feijcko is gehuwd met

585  Frouwe Boeles is overleden in 1657 te Blijham.

bron: GDW, 977, blz. 220, brontekst: ANNO 1657, DEN ...DEUGHTSAME FROUTET ... HUISFROUWE VAN FEYO AELD(RIX) IN DE HEERE ONTSLAPEN OLT 3... EN VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN...

Wapen: Gedeeld: I onherkenbaar; II doorsneden: a. een wassenaar, vergezeld van een ster; b. een leeuw.

N.B. Hierbij: GDW, nr 982. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 62. Zie T.Boelema-Diddens, Genealogie van het geslacht Ten Have. Noordbroek 1965. Blz. 40.).

Van Feijcko en Frouwe zijn zeven kinderen bekend:

1  Tiarck Feijes.

hc. Winschoten 03-04-1637 (395)
Tijarck Feijes en Schwaentije Hermens wed. Aelrick Luppes, hij brengt in 1500 daler en een bed met toebehoor, zij brengt in alles wat ze heeft, getuigen bruidegom Feijo Alers vader, Boelo Sijpkes, Febo Aijlckes en Luppo Tonckers, getuigen bruid vader en moeder Hermen Eltijes en Grete el., Eltije Hermens broeder en Tettije el., Bouwe Nantijes en Hebbell el., Luppo Meeckens, Wijarth en Tijarck Tijarcks gebroederen en Menno Luppes.

h.c. Blijham 12-06-1656 (70)
Aeldrick Feickens x Harmke Harmens
bruidegom:Feijcko Aelders, vader; Tiarck Feijckens, Lupke Feijckens, broers; Wibbo Harmens, zwager; Luppo Tonckens, vedder; Harmen Sebens, oom; Aeilko Boelens en Luppo Boelens, vedders
bruid:Aeldrick Harmens, Focco Harmens en Occo Harmens, broers; Jan Jurjens, vedder
opm.:bruid weduwe Hero Zijntkens

Tiarck trouwt op vrijdag 3 april 1637 te Winschoten met Swaantje Harmens.

2  Lupke Feijckens, eigenerfde te Blijham (GR).

Lupke is gehuwd met Tjaecke Eentjes.

3  Ayse Feikes.

Ayse trouwt (h.c.) op dinsdag 21 juli 1643 te Blijham met Elger Freriks, zoon van Frerik Elgers en Wolteke Addes.

h.c. Blijham 21-07-1643 (36v)
Elger Frerix x Aijse Feickes
bruidegom:Jacob Freericks, Jarwke Barcklage, Broer Harmanni, Bolman ter Har, Bartolt Meninck?
bruid:Feijcke Alers, Tijarck Feijckes, Luppo Feickes, Feicke Feijs, Luppo Tonckens, Tiddo Geerts, Harmen Sebes

<435>

4  Wije Feys.

Wije trouwt (h.c.) op zaterdag 18 november 1651 te Blijham met Wibbo Harmens, zoon van Harmen Wibbes en Haye Sipkes.

h.c. Blijham 18-11-1651 (53)
Wibbo Harmen x Wije Feijckes
bruidegom: Joannes Coenes, zwager; Berent Jans; Berent Roelfs; Jarcko Tiabbens
bruid: Feijcko Aeldricks en Froutje, vader en moeder; Frouwe Boelens; Tiarck Feijckes; Luppo Feijckes; Lupko Feijckes; Aijcko Boelens; Luppo Boles; Harmen Cebes; Aeldrick Feijckes; Louwert Feijckes; Here Feijckes

<436>

5  Aeldrik Feikens.

h.c. 12-06-1656 (70)
Aeldrick Feickens x Harmke Harmens
bruidegom:Feijcko Aelders, vader; Tiarck Feijckens, Lupke Feijckens, broers; Wibbo Harmens, zwager; Luppo Tonckens, vedder; Harmen Sebens, oom; Aeilko Boelens en Luppo Boelens, vedders
bruid:Aeldrick Harmens, Focco Harmens en Occo Harmens, broers; Jan Jurjens, vedder
opm.:bruid weduwe Hero Zijntkens

<437>

Aeldrik trouwt (h.c.) op maandag 12 juni 1656 met Harmke Harmens.

6  Lauwert Feyes.

h.c. Zuidbroek 12-06-1665 (172v)
Louwert Feickes x Trijntje Dercks, wed. Albert Eggens (zie folio 21v Vx 9), getuigen bruidegom: Tiark, Aeldert en Hero Feickes, broeders, Wibbe Harmens, zwager, Sijntie Boeles, neeve.
getuigen bruid: Meinert Pieters, zwager, Menno Jans, zwager, Claeske, Derk, en Luirt, neven van overleden man.
getuigen: Jan Abels, woonachtig te Blijham en Tamme Jemmes, woonachtig te Winschoten.

R.A. Zuidbroek 18-04-1666 (9)
Menno Jans vm, Meijnert Pieters te Stedum sv, Harmen Meertens vv, over de 2 kinderen van zal. Albert Eggens bij Trijntien Dercks <-> Louwert Feickens en Trijntien.

Lauwert trouwt (h.c.) op vrijdag 12 juni 1665 te Zuidbroek met Trijntje Derks.

7  Heere Feijes is gedoopt op donderdag 19 januari 1623 te Blijham , zie 292.<438>

586  Jacob Hindricks, landbouwer, is geboren rond 1590, is overleden na 1668. Jacob werd minstens 78 jaar.

h.c. Blijham 21-05-1631
Jacob Hindricks x Dewer Ockes
bruidegom: Oomcke Aeisens; Joghum Abels
bruid: Hille Ockens, moeder; Boele Ockens; de welgeleerde heer Sebastianus Ockens; Sijbke Boeles; Harmen Sebens; Haike Sebens.


Register van Breuken van het gericht Bellingwolde en Blijham c.a.

10 octobris 1632
Jacob Hindrix hefft sick mit sijn swager Bole Ockens geslagen ende denselven eenige blootrisen angedaen, verdragen daer aff op een rijxdaler
2 - 10 - 0

25 Octobris 1649
Jacob Hindrix in Bllijham heeft zijn swager Boelo Ockens en dessen knecht geslagen dewegen verdragen op vijff caroli gl 5 - 0 - 0

Jacob trouwt (h.c.) op woensdag 21 mei 1631 te Blijham op ongeveer 41-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

587  Dewer Ockens is geboren rond 1610 te Blijham.

Van Jacob en Dewer zijn vier kinderen bekend:

1  Hindrick Jacobs is geboren rond 1639 te Blijham.

2  Trijntie Jacobs is gedoopt op donderdag 7 februari 1641 te Blijham , zie 293.<439>

3  N. Jacobs is gedoopt op donderdag 5 juni 1642 te Blijham .<440>

4  Hille Jacobs is gedoopt op donderdag 27 augustus 1643 te Blijham , is overleden voor dinsdag 16 maart 1677. Hille werd hoogstens 33 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<441>

Hille trouwt op vrijdag 24 mei 1669 te Blijham op 25-jarige leeftijd met Willem Ebels, zoon van Ebelo Eppens en Anna Dercks. Willem is afkomstig uit Noordbroek.

588  Harm N.N..

Van Harm zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Harms.

2  Harm Harms is geboren rond 1649 (?), zie 294.

590  Harm N.N..

Van Harm zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Harmens.

2  Gepke Harmens is geboren rond 1654 (?), zie 295.

600  Jan Lodewijks Croon is geboren rond 1622 (?).

Cateleyne Jans van Zee, in de Geltingestraat, werd lidmaat Groningen mrt 1649. Mogelijk is haar echtgenoot bij haar, of in haar ouderlijk huis ingetrokken; bij de geboorte van alle kinderen uit het huwelijk woonden zij in de Geltingestraat, in 1662 met de nadere bepaling (tegen) over de Palmen, d.i. een herberg aan de Oostzijde van deze straat. Jan Lodewijks werd hier niet als huisheer genoemd gevonden in de heffing borgervaandelen van 1659, zodat hij misschien in een kelder heeft gewoond; deze bron leverde wel een naamgenoot om de hoek van de straat "Aen 't Bottemerckt" maar het wordt wel heel moeilijk om deze met jan Lodewijks croon te vereenzelvigen. Ook toen deze laatste in 1677 lidmaat werd woonde hij in de Geltingestraat.
Jan Lodewijks Croen moet burger van de stad geweest zijn, aangezien zijn zoons zonder problemen gildelid werden. Mogelijk werd hij dit in 1649 als Jan Lodewijks, zonder toevoeging van de familienaam, herkomst of beroep, maar hij kan uiteraard ook als zodanig geboren zijn.
De eerste vier kinderen werden onder patroniem gedoopt; de familienaam van de Zee komt bij Catelijn Jans in het doopboek verder niet meer voor. Van de acht kinderen zijn (mogelijk) Joannes, verder Jacobus, Andries en Susanna wel naar haar familie vernoemd; zij zal een zuster geweest zijn van van Jacobus (tr.1657) en Andreas (tr.1665) Janssen van Zee, misschien ook van Jan (tr. ca.1639 Janssen van Zee. Andreas had o.a. een dochter Susanna, die bij haar huwelijk in 1687 nicht van Jakobus Kroen werd genoemd.
Catalina van Zee leefde nog op 11.9.1684, toen zij ten behoeve van haar zoon Jacobus Croen een rekest indiende. Daarbij werd zij weduwe van Jan Goldenwaeter genoemd. Dit zal wel een andere betiteling voor Jan Lodewijks Croon geweest zijn; een tweede huwelijk van Catelijn na 1677is zeer zeker nergens aangetroffen. (Gens Nostra 1983 blz.362)
<442>

Jan trouwt op dinsdag 22 juli 1653 te Groningen op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

601  Catelijn Janssen van Zee is geboren rond 1628 (?).

Van Jan en Catelijn zijn acht kinderen bekend:

1  Margrete Croon is gedoopt op donderdag 15 januari 1654 te Groningen.

2  Joannes Croon is gedoopt op zaterdag 20 februari 1655 te Groningen.

Het gildeboek van de goud- en zilversmeden? vermeldt: Anno 1666 den 2 Augusti heeft Hoovelinck van Zee syn leer jonge laten intekenen mit naeme Jan Jansen Croen van het goldtsmidtambacht tho leren 6 jaeren en sal eindigen anno 1672 den 2 Augusti.
Hij zal of jong overleden of uit de stad weggetrokken zijn. Ook is het mogelijk dat hij een ander vak heeft gekozen. (zie verder Gens Nostra dec.1983 blz.362.)

3  Jacobus Croon is gedoopt op donderdag 11 januari 1657 te Groningen, is overleden in 1710 aldaar. Jacobus werd 53 jaar.

Jacobus trouwt op zaterdag 24 juli 1694 te Groningen op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Annechien Mennens. Annechien is geboren rond 1669 (?) afkomstig uit Appingedam.

4  Louwerents Croon is gedoopt op zondag 6 oktober 1658 te Groningen.

5  Margrietu Croon is gedoopt op zondag 15 augustus 1660 te Groningen.

Margrietu trouwt op zondag 24 maart 1686 te Groningen op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Hendrick van der Mael. Hendrick is geboren rond 1656 (?). Margrietu is gehuwd met Jan Peters. Jan is geboren rond 1660 (?).

6  Andreas Croon is gedoopt op zondag 24 september 1662 te Groningen, zie 300.

7  Peter Croon is gedoopt op zaterdag 23 januari 1666.

8  Susanna Croon is gedoopt op zaterdag 23 januari 1666 te Groningen, is overleden na 1728. Susanna werd minstens 62 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Susanna trouwt op maandag 13 december 1683 te Groningen op 17-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Derk Hinsbergh. Derk, goltsmit, is geboren rond 1653 (?) afkomstig uit Nimwegen. Susanna trouwt op zondag 30 augustus 1705 te Delfzijl op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Claas Rodenbach. Claas, zilversmid, is geboren rond 1675 (?) afkomstig uit Lier, is begraven te Delfzijl. Susanna trouwt op zondag 9 januari 1724 te Delfzijl op 57-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 46-jarige Hermannus Bosch. Hermannus, controleur, is geboren rond 1678 te Delfzijl, is begraven aldaar.

606  (?) Berend Jans is geboren rond 1648 (?).

Berend is gehuwd met

607  (?) Trijne Hansen is geboren rond 1654 (?).

Van Berend en Trijne zijn vier kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Antie Berents is geboren rond 1666 (?), zie 303.

2  Hans Berents is geboren rond 1680 afkomstig uit Beerta, zie 510.

3  Jan Berends is gedoopt op donderdag 17 mei 1685 te Beerta.

4  Trijntje Berends is geboren rond 1691 (?), zie 505.

628  Willem Jans Smit is geboren rond 1608 (?).

<443>

Willem trouwt (huw.contr.) op zaterdag 15 april 1628 te Beerta op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 16-jarige

629  Eluwe Emmels is geboren rond 1612 (?).

Eluwe trouwt (huw.contr.) op woensdag 6 mei 1648 te Beerta op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jan Onnens. Jan is geboren rond 1618 (?).

<444>

Eluwe trouwt (huw.contr.) op woensdag 14 juli 1660 te Beerta op ongeveer 48-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 30-jarige Geert Jans. Geert is geboren rond 1630 (?).

#huw: RA Beerta 4 1660 blz.805

Van Willem en Eluwe zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Willems Smit.

2  Wigbolt Willems is geboren rond 1650, zie 314.

3  Remko Willems is geboren rond 1657 (?).

Getuigen aan de bruidegomszijde waren Jan Onnens en Eluw als vader en moeder, Jan Willems als brooder,Ubbo Emmels end Focco Hovinga als sibbe end vremde voogt, Evert Hindricks, Tjaardt Janssen, Hindrick Janssen als vedders, aan de bruidszijde Maxxielsen Egberts als moeder en Jan, Willem en Also Egberts als broers, Frans Tonnis als swager,Roelof Atjes als oom, Adam Geerts als vedder,Tjabbe Willems als olde swager

<445>

Remko trouwt (huw.contr.) op vrijdag 21 februari 1687 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Elske Egberts. Elske is geboren rond 1662 (?).

630  Nittert Geerts is geboren rond 1615 (?).

<446>

Nittert trouwt (huw.contr.) op zondag 11 maart 1663 te Winschoten op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Tetje Meinards. Tetje is geboren rond 1638 (?).

Tetje is gehuwd met Jan Jarfkes.<447>

Nittert trouwt (huw.contr.) op maandag 9 januari 1645 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige

631  Ave Tiackes is geboren rond 1620 (?).

Van Nittert en Ave zijn drie kinderen bekend:

1  Jantien Nitters is geboren rond 1645 (?).

Jantien trouwt op dinsdag 6 december 1667 op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 45-jarige Luppe Eppes. Luppe is geboren rond 1622 te Blijham.

Luppe is gehuwd met Renske Hemmes.<448,449>

Jantien is gehuwd met Harm Tjackens.

2  Alijt Nitters is geboren rond 1645 (?) afkomstig uit Winschoten, zie 315.

3  Frouwe Nitters is geboren rond 1651 (?).

Frouwe trouwt in 1676 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Fopco Memmens. Fopco is geboren rond 1645 (?) afkomstig uit Winschoten.

<450> Frouwe trouwt (huw.contr.) op donderdag 28 mei 1693 te Winschoten op ongeveer 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jan Roelefs. Jan is geboren rond 1663 (?).

742  Jan Isebrants is geboren rond 1681 (?).

<451>

Jan is gehuwd met

743  Madelena Reinders.

Van Jan en Madelena zijn vier kinderen bekend:

1  Eefke Isebrants is gedoopt op dinsdag 3 december 1697 te Middelstum en Toornwerd.

2  Reijner Isebrants is gedoopt op zondag 2 september 1703 te Middelstum en Toornwerd.

3  Magdalena Isebrants is gedoopt op zondag 18 januari 1711 te Middelstum en Toornwerd.

4  Aafke Jans is gedoopt op zondag 30 juli 1713 te Middelstum, zie 371.

744  Sijger Derks is geboren rond 1669 (?) afkomstig uit Veendam.

<452>

Sijger trouwt op zondag 2 november 1687 te Sappemeer op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige

745  Stijntje Harms is geboren rond 1669 (?).

Van Sijger en Stijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Harmen Sijgers is gedoopt op donderdag 9 juli 1699 te Veendam.

2  Albert Sijgers is gedoopt op zondag 29 januari 1702 te Veendam.

3  Albert Sijgers is gedoopt op woensdag 5 december 1703 te Veendam, zie 372.

4  Jan Sijgers is gedoopt op zondag 29 november 1705 te Veendam.

5  Geesjen Sijgers is gedoopt op zondag 30 september 1708 te Veendam.

6  Heere Sijgers is gedoopt op zondag 16 augustus 1711 te Veendam.

764  Muis Dool is geboren rond 1693 (?).

Muis is gehuwd met

765  Griet Jans is geboren rond 1699 (?).

Van Muis en Griet zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Muusz Dool is geboren rond 1725, zie 382.

2  Claas Muis Dool is gedoopt op zondag 5 maart 1730 te Abbekerk.

Claas is gehuwd met Grietie Tiedes. Grietie is geboren rond 1733 (?).

3  Cornelis Muis Dool is gedoopt op zondag 21 oktober 1736 te Abbekerk.

4  Cornelis Muis Dool is gedoopt op zondag 21 september 1738 te Abbekerk.

5  Cornelis Muis Dool is gedoopt op zondag 11 februari 1742 te Abbekerk.

772  Harm Peters is geboren te Nieuwolda.

Harm gaat in ondertrouw op donderdag 10 juni 1677 te Beerta,tevens ondertrouw Nieuwolda (GR) 17 juni 1677. "Beerta, Op Sondach den 10 Junij 1677 geproclameert Herman Peters van Nijewolda en Tiaken Menses uit de Beerta." met<453>

773  Tiake (Tiaeken) Menses is geboren te Beerta.

Van Harm en Tiake zijn drie kinderen bekend:

1  Gretie Hermans.

2  Jan Hermans is gedoopt voor 1683.

Jan gaat in ondertrouw op zondag 17 april 1701 te Midwolda op minstens 18-jarige leeftijd met de 17-jarige Anje Hindriks, zie 386.

3  Goecke (Gueke) Hermans is gedoopt voor 1686, zie 386.

774  Hindrik Hermans T(h)olen is geboren rond 1664 (?) afkomstig uit Midwolda.

Er is een huwelijkscontract tussen Hindrik Tolen van Midwolda met Evertien Elties, wed. van Jacob Kapp. Niet zeker is of Hindrik Tolen dezelfde is als Hindrik Hermans.
"Hendrick Tolen uijt het Sticht van Osnabrugge ging op 30 oct. 1680 in Midwolda in ondertrouw met Tjaecktjen Janss uit Midwolda."


<454>

Hindrik gaat in ondertrouw op donderdag 13 mei 1694 te Midwolda, trouwt op zaterdag 29 mei 1694 te Winschoten op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Evertien Elties. Evertien is geboren rond 1669 (?).

Evertien is gehuwd met Jacob Kapp.<455>

Hindrik is gehuwd met

775  Tjaecktjen Jans is afkomstig uit Midwolda.

Van Hindrik en Tjaecktjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Anje Hindriks is gedoopt op donderdag 12 augustus 1683 te Midwolda, is overleden aldaar.

Anje gaat in ondertrouw op zondag 17 april 1701 te Midwolda op 17-jarige leeftijd (1) met de minstens 18-jarige Jan Hermans, zie 773. Anje gaat in ondertrouw op zondag 19 maart 1724 te Midwolda, trouwt (h.c.) op vrijdag 28 april 1724 aldaar op 40-jarige leeftijd (2) met de minstens 38-jarige Goecke (Gueke) Hermans, zie 386.

2  Grietjen T(h)olen is gedoopt op donderdag 8 maart 1691 te Midwolda.

3  Hille Hindriks is gedoopt op donderdag 22 november 1685 te Midwolda, zie 387.

4  Warrender T(h)olen, wonende te Arrender Tholen.

Warrender gaat in ondertrouw op donderdag 20 november 1687 te Midwolda (1) met Aeltje Paulus. Warrender gaat in ondertrouw op vrijdag 8 april 1712 te Midwolda, trouwt huw.contract op 8 april 1712. (2) met Elske Berents.

5  Herman Hindriks.

776  Wessel Luppes, kerkvoogd en landbouwer te Westerlee, is geboren rond 1634 (?), is overleden tussen 1694 en 1697. Wessel werd hoogstens 63 jaar.

29-06-1665 Bij het opstellen van het 2e huw.contr.(V kk 4) brengt de bruidegom 2000 Car.gld in en de bruid de erfenis van haar ouders na deling met haar broeder Edo Jans. De wederzijdse uitkeringen bij kinderloos overlijden zullen 1000 gld. zijn. Bij de bruidegom is alleen zijn broer Allert Luppens aanwezig, bij de bruid Ede Jans - broeder, Lodewijck Jans en Geertien Edens - oom en moye, Haijcke Jans - vedder.
1662 Lubbe erfde het huis van haar ouders met vee en mobilia; het provincieland kwam op naam van haar broer Edo en het "eigen" land ten zuiden van de weg bleef voorlopig mandelig (V cc 2 18-04-1663).
1674 Wessel en Lubbe kopen Edo 's provincieland onder hun huis gebruikt (27 deimt), een hamke van 2 en een kwart deimt en de helft van de "gaijelvenne" (waarschijnlijk in Meeden) waar lang de kwestie over was geweest en waarvan Edo de andere helft kreeg voor 1900 gld. Aanvankelijk gebruikte Edo de oostelijke helft en Wessel met Lubbe de westelijke helft. Op 1 maart 1678 (V cc 3) kopen laatstgenoemden Edo 's deel plus nog 5 deimt kleiland in Meeden voor 1557 gld.
20-01-1706 Lubbe Jans verhuurt haar huis en land aan de pas getrouwde zoon Jan Wessels voor 300 gld.per jaar.
<456>

Wessel trouwt (huw.contr.) op maandag 29 juni 1665 te Winschoten op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

777  Lubbe Jans is geboren rond 1643 (?), is overleden na donderdag 17 december 1705. Lubbe werd minstens 62 jaar.

<457>

Lubbe trouwt op donderdag 5 april 1663 te Winschoten op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Menno Nicolai, zoon van Menne Nicolai en Bouwe N.N.. Menno is geboren rond 1633 (?).

<458>

Van Menno en Lubbe is een kind bekend:

1  Mentien Mennes.

Van Wessel en Lubbe zijn zeven kinderen bekend:

1  Luppo Wessels is geboren rond 1675, zie 388.

2  Geert Wessels is gedoopt op donderdag 18 maart 1677 te Westerlee/Heiligerlee.

3  Geertruyd Wessels is geboren rond 1680 (?).

4  Joest Wessels is geboren rond 1680 (?).

5  Jan Wessels is geboren rond 1680 (?).

6  Hindrick Wessels is gedoopt op donderdag 25 januari 1680 te Westerlee/Heiligerlee.

7  Hindrick Wessels is gedoopt op donderdag 23 december 1683 te Westerlee/Heiligerlee.

778  Frerick Jarfkes Barcklage is geboren rond 1631 (?).

<459>

Frerick trouwt op donderdag 28 april 1661 op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Hille Jarfkes Meninge. Hille is geboren rond 1636 (?) afkomstig uit Wedde.

<460>

Frerick is gehuwd met

779  Jantien Jans.

<461>

Van Frerick en Jantien is een kind bekend:

1  Eelke Frerichs Barchaegh is geboren rond 1672 (?) afkomstig uit Blijham, zie 389.

780  Haye Elties is geboren rond 1648 (?) te Meeden.

Bij de dopen van Doe staat als vader Hayo Elties Snijder.
<462>

Haye trouwt op donderdag 11 maart 1683 te Meeden op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Fennegijn Harmens. Fennegijn is geboren rond 1660 te Meeden.

Fennegijn Harmens werd voor de kerk vermaand wegens "ontydigh byslapen": De tweelingen zijn gedoopt 26 aug.1683 (huwelijk 11 maart 1683). Wordt vermeld in de Geschiedenis van Meeden.
<463>

Van Haye en Fennegijn zijn tien kinderen bekend:

1  N.N. is gedoopt op donderdag 26 augustus 1683 te Meeden.

2  N.N. is gedoopt op donderdag 26 augustus 1683 te Meeden.

3  Lutgert Hayes is gedoopt op donderdag 30 november 1684 te Meeden.

4  Hemmeke Hayes is gedoopt op donderdag 27 juni 1686 te Meeden.

5  Harm Hayes is gedoopt op zondag 19 december 1688 te Meeden.

6  Doe Hayes is gedoopt op donderdag 6 april 1690 te Meeden.

7  Doe Hayes is gedoopt op woensdag 18 juli 1691 te Meeden.

8  Harm Hayes is geboren te Meeden, is gedoopt op dinsdag 2 december 1692.

<464>

9  Hemmeke Elties is gedoopt op dinsdag 27 juni 1786.

10  Louwe Elties is gedoopt op dinsdag 12 december 1797.

Haye trouwt op vrijdag 12 februari 1666 op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 16-jarige

781  Lucretia (Lutgert) Hendricxs is geboren rond 1650 (?) afkomstig uit Meeden.

<465>

Van Haye en Lucretia zijn vier kinderen bekend:

1  Corneliske Haijes is gedoopt op vrijdag 12 juni 1671 te Meeden.

2  Hendrik Haijes is geboren rond 1675 (?).

3  Eltie Haijes is gedoopt op donderdag 18 juli 1675 te Meeden, zie 390.

4  Tamme Haijes is gedoopt op dinsdag 7 maart 1769 te Meeden.

784  Folkert Houwes is geboren rond 1670, is overleden na 1715. Folkert werd minstens 45 jaar.

Het echtpaar werd opgenomen in de lidmatenlijst van Bellingwolde tijdens de bediening van Johannes Cypriani, pastor van 20-11-1692 tot voor 1715.
Folkert was daar diaken van 23-11-1704 tot januari 1710.
In de 2 huw.contracten van Houwe Folkerts en Ida Folkerts treedt Martjen Ufkes op "mede uit naam van haar man Folckert Houwes". In een huw.contract van 1721 ontbreken zij beiden.
<466>

Folkert is gehuwd met

785  Martjen Ufkes is geboren rond 1659 (?), is overleden tussen 1715 en 1721. Martjen werd hoogstens 62 jaar.

Van Folkert en Martjen zijn negen kinderen bekend:

1  Ida Folckers is geboren rond 1692, is overleden na 1721. Ida werd minstens 29 jaar.

Ida is gehuwd met Frerick Reinders. Frerick is geboren rond 1692 (?), is overleden na 1721. Frerick werd minstens 29 jaar.

2  Houwe Folkerts is gedoopt op donderdag 17 december 1693 te Bellingwolde, zie 392.

3  Grietje Folkerts is geboren op woensdag 20 januari 1694 te Bellingwolde, is overleden voor 1698. Grietje werd hoogstens 3 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

4  Ufke Folkerts is geboren op dinsdag 10 april 1696 te Bellingwolde, is overleden voor 1697. Ufke werd hoogstens 8 maanden en 22 dagen.

5  Ufke Folkerts is geboren op zaterdag 10 augustus 1697 te Bellingwolde, is overleden na 1769. Ufke werd minstens 72 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Ufke trouwt op zondag 28 september 1721 te Bellingwolde op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Grietje Hinrikx. Grietje is geboren rond 1696 (?), is overleden na 1748. Grietje werd minstens 52 jaar.

Grietje is gehuwd met Fokko Haikes.

6  Grietje Folkerts is gedoopt op donderdag 13 november 1698 te Bellingwolde, is overleden na 1727. Grietje werd minstens 29 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Grietje trouwt rond 1722 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jurt Everts. Jurt is geboren rond 1692 (?).

7  Jan Folkerts is geboren op zondag 23 oktober 1701 te Bellingwolde, is overleden voor 1702. Jan werd hoogstens 2 maanden en 9 dagen.

8  Jan Folkerts is geboren op zondag 29 oktober 1702 te Bellingwolde, is overleden na 1721. Jan werd minstens 19 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

9  Albert Folkerts is geboren op zondag 11 mei 1704 te Bellingwolde.

796  Geert Jans is geboren rond 1645 (?).

Geert is gehuwd met

797  Ette N.N. is geboren rond 1651 (?).

Van Geert en Ette is een kind bekend:

1  Foppo Geerts is gedoopt op vrijdag 1 januari 1677 te Scheemda, zie 398.

828  Berent Jans.

<467>

Berent is gehuwd met

829  Aaltien Wolters.

Van Berent en Aaltien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Beerens.

2  Wolter Berents is geboren rond 1682 (?).

Wolter trouwt (huw.contr.) op woensdag 4 mei 1712 te Bellingwolde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Antie Jans. Antie is geboren rond 1687 (?).

3  Filippus Berents is geboren rond 1692 (?) afkomstig uit Wedde, zie 414.

830  Hindrik Bartels is geboren rond 1688 (?).

Getuigen bij het 2e huwelijk:
aan bruidegomszijde: Hermannus Schmaal - pastor,
aan bruidszijde : Hindrik Deriks - vader, Aeltien Jans - moeder, Wolter, Levert en Jan - broers en zwager
<468>

Hindrik trouwt (Huw.contr.12-06-1718) op zondag 12 juni 1718 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jantien Hindriks, dochter van Hindrik Deriks en Aalrtien Jans. Jantien is geboren rond 1693 (?) afkomstig uit Sellingen.

Van Hindrik is een kind bekend:

1  Sieke Hindriks is geboren rond 1698 (?), zie 415.

856  Hanno Jurjens (Hop), diaken te Beersterhamrik, is geboren rond 1645 te Muntendam, is overleden in juni 1716 te Nieuw Beerta. Hanno werd ongeveer 71 jaar.


<469>

Hanno trouwt op donderdag 28 juli 1667 te Nieuw Beerta op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Wendel Harms.

Van Hanno en Wendel is een kind bekend:

1  Edsko Hannes.

Edsko trouwt op donderdag 7 januari 1717 te Nieuwolda met de 28-jarige Lupke Fokkes. Lupke is gedoopt op donderdag 22 april 1688 te Nieuwolda.

Hanno trouwt op donderdag 23 augustus 1674 te Nieuw Beerta op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met Bettie Jans.

Van Hanno en Bettie zijn drie kinderen bekend:

1  Jurjen Hannes is gedoopt op vrijdag 12 december 1681.

2  N.N. Hannes.

3  Wendel Hannes.

Wendel trouwt op dinsdag 9 december 1692 te Nieuw Beerta met de ongeveer 22-jarige Pieter Pieters. Pieter is geboren rond 1670.

Hanno trouwt op donderdag 15 februari 1685 te Beerta op ongeveer 40-jarige leeftijd (3) met

857  Hilke Andries.

Van Hanno en Hilke zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Hansen ?.


<470>

Cornelis trouwt rond 1711 met Maria Hendriks.

2  Edske Hannes is gedoopt op maandag 1 juli 1697 te Nieuw-Beerta.

3  Hebe Hansen is gedoopt op maandag 16 maart 1699 te Beerta.

4  Andries Hansen is gedoopt op donderdag 4 februari 1700 te Beerta.

5  Valentijn Hannes Hop, zie 428.

876  Dirk Jacobs is geboren rond 1647 (?) afkomstig uit Schildwolde.

Huw: Derck Jacobs tot Schildwolde met Martien Cornelis van Scharmer, 29 juli, 5 aug, 12 aug.1677.

Derck Jacobs en Martien Cornellis zijn accoord met Foske Melles, wed. van Eylert Jacobs.
Foske Melles is een dochter van Mello Feckens en Menske Sunes.
<471>

Dirk trouwt op donderdag 12 augustus 1677 te Schildwolde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

877  Martien Cornelis is geboren rond 1652 (?) afkomstig uit Scharmer.

Van Dirk en Martien is een kind bekend:

1  Jacob Derks is geboren rond 1679 (?), zie 438.

892  Albert N.N..

Van Albert zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Albers.

2  Elzo Albers is geboren rond 1683 (?) afkomstig uit Beerta, zie 446.

894  Doedo Laurens is geboren rond 1665 afkomstig uit Beerta.

[9 okt. 1712: ]Doedo Laurens en zijn huisvr. het Heilig Avondmaal ontzegd wegens voortdurende dronkenschap.(DTB Beerta lidmaten)<472>

Doedo trouwt op maandag 23 november 1693 te Beerta op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Enneke Jans. Enneke is geboren rond 1668 (?).

[3 dec.1706: ]Enneke de huisvr. van Doedo Laurens doet belijdenis. (DTB Beerta lidmaten)

Van Doedo en Enneke zijn zeven kinderen bekend:

1  Laurens Doedens is gedoopt op donderdag 19 augustus 1694 te Beerta.

2  IJcke Doedens is gedoopt op donderdag 10 november 1695 te Beerta.

3  Ickjen Doedens is gedoopt op vrijdag 1 november 1697 te Beerta.

4  Herman Doedens is gedoopt op zondag 22 januari 1702 te Beerta.

5  N.N. Doedens is gedoopt op zondag 16 november 1704 te Beerta.

6  Hitje Doedens is gedoopt op zondag 19 juni 1707 te Beerta.

7  Hitje Doedens Laurens is gedoopt op zondag 19 juni 1707 te Beerta.

Doedo trouwt op donderdag 4 mei 1690 te Beerta op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige

895  Grietje Berens is geboren rond 1665 (?) afkomstig uit Beerta.

Van Doedo en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. Doedens is gedoopt op donderdag 15 maart 1691 te Beerta.

2  Anje Doedens is geboren rond 1692 (?) afkomstig uit Beerta, zie 447.

924  Tonnis Ravensberg is geboren rond 1631 (?).

Tonnis is gehuwd met

925  Emme N.N. is geboren rond 1637 (?).

Van Tonnis en Emme zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Tonnis is geboren rond 1661 (?), zie 462.

2  Derk Tonnis Ravensberg is gedoopt in 1663 te Finsterwolde.

940  Peter Wiggers.

<473>

Peter is gehuwd met

941  Marktien Jans.

Van Peter en Marktien zijn negen kinderen bekend:

1  Hille Pieters is gedoopt op donderdag 23 februari 1662 te Slochteren.

Hille trouwt (huw.contr.) op dinsdag 5 juni 1685 te Noordbroek op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Derk Everts. Derk is geboren rond 1655 (?).

2  Evert Peters is gedoopt op donderdag 31 mei 1668 te Slochteren.

Evert is gehuwd met Poppo Hindricks.

3  Duirt Pieters is geboren rond 1675 (?), zie 470.

4  Wigger Pieters is gedoopt op maandag 18 mei 1699 te Stitwerd.

5  Mencke Peters is gedoopt op zondag 4 december 1701 te Stitwerd.

6  Trijntje Peters is gedoopt op zondag 29 juli 1703 te Stitwerd.

7  Wigger Peters is gedoopt op zondag 26 oktober 1704 te Stitwerd.

8  Wigger Peters is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1706 te Stitwerd.

9  Wigger Peters is gedoopt op vrijdag 10 oktober 1710 te Stitwerd.

960  Melchior Borchart, schoolmeester te Blijham.


<474>

Melchior trouwt rond donderdag 10 februari 1684 met

961  Eelske Phopkens.

Eelske gaat in ondertrouw in juni 1672 te Winschoten, trouwt in juli 1672 te Groningern (1) met Jasper Geerts. Jasper is afkomstig uit Zuidbroek.

Van Jasper en Eelske zijn vier kinderen bekend:

1  Grietjen is geboren in 1673.

2  Geert is geboren in 1675.

3  Fopko is geboren in 1678.

4  Jasper is geboren in 1681.

Van Melchior en Eelske zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Borchers is geboren rond 1684 (?).

Trijntje trouwt (huw.contr.) op vrijdag 2 augustus 1709 te Blijham op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Geert Jans. Geert is geboren rond 1679 te Ankum.

<475>

2  Pieter Borchers is geboren in maart 1687 te Blijham, zie 480.

962  Else Addens is gedoopt op donderdag 25 november 1660 te Blijham, is overleden aldaar.

Er is een testament van 1707 waar Else 47 jaar en Menste 42 jaar oud is.<476>

Else trouwt (huw.contr.) op woensdag 29 juli 1682 te Blijham op 21-jarige leeftijd met de 17-jarige

963  Menske Heerens is gedoopt in 1665.

Van Else en Menske zijn negen kinderen bekend:

1  Addo Elses is gedoopt voor 1688 te Blijham.

Addo trouwt (huw.contr. Blijham 13-1-1712) op zondag 21 februari 1712 te Blijham op minstens 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Lysabeth Berents, dochter van Berent Roelfs en Grietje Jans. Lysabeth is gedoopt op donderdag 15 januari 1693 te Blijham.

2  Mentjen Elses Addens is gedoopt op dinsdag 9 maart 1688 te Blijham (?), zie 481.

3  Trijntie Elses is geboren rond 1691 (?), is gedoopt te Blijham.

4  Hero Elses is gedoopt voor 1693 te Blijham.

<477>

Hero trouwt (h.c.) op vrijdag 7 februari 1716 te Blijham h.c. Blijham 07-02-1716 (37) Hero Elses x Geertien Ockes bruidegom:Elso Addens, vader; Mense Heeres, moeder; Adde Elses, broer; Pieter Borchers, zwager; Derck Haselhof en Berent Geerts, ooms. bruid:doorgehaald: Ocke Boels, vader; Aijelke Ockes, broer; Else Bruggers, zwager; Boele Aijelkes en Koene Aijelkes, ooms; Aijelke Boeles, vedder; Albert Reijnts, vedder. getuigen:Luppo Eppes en Zebo Geerts opm.:Geertien Ockes, wed. Feijo Heres. op minstens 23-jarige leeftijd met Geertien Ockes, zie 293.

5  Ettien Elses is gedoopt op donderdag 19 februari 1693 te Blijham.

Ettien trouwt (huw.contr. Blijham 28-4-1720) op donderdag 16 maart 1719 te Blijham op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Wubbe Wubbens Jabingh. Wubbe is geboren rond 1689 (?).

6  Nanno Elses is gedoopt tussen 1694 en 1700 te Blijham, is overleden rond 1769. Nanno werd hoogstens 75 jaar.

<478>

Nanno trouwt (huw.contr. Blijham 21-10-1724) op zondag 24 september 1724 te Blijham op hoogstens 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Geertruidt Hindricks, dochter van Hindrick Wubbes en Gijssel Jans. Geertruidt is gedoopt in november 1704 te Blijham.

7  Haycko Elses is gedoopt op vrijdag 17 februari 1702.

8  Renske Elses is gedoopt op zondag 20 juli 1704 te Blijham.

9  Beelke Elses is gedoopt op zondag 6 februari 1707 te Blijham.

Beelke trouwt op vrijdag 20 mei 1729 te Bellingwolde op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Wirties, zoon van Wirtie Jans. Jan is geboren rond 1699 (?).

968  Melchert N.N. is geboren rond 1643 (?).

Van Melchert is een kind bekend:

1  Berent Melchers (1708) is geboren rond 1675 afkomstig uit Vllen, zie 484.

970  Bonno Huninga, Joncker, heer van Tiddinga te Beerta en heer van Huningaborg te Beerta, is geboren rond 1638 (?), is overleden voor zondag 22 februari 1699. Bonno werd hoogstens 61 jaar.

In Groningen was "Joncker" de titel van een hoveling. In Friesland en Groningen was het de bezitter van een borg, die zich in de loop der tijden allerlei heerlijke rechten wist toe te eigenen. Oorspronkelijk woonden ze in een boerderij, later werd dit een borg, of zoals elders een adellijk kasteel. Tot de 16e eeuw komt alleen de titel "hoofdling" voor, daarna noemden ze zich liever "Jonker".
De hovelingen hebben geleidelijk de macht en heerschappij in de Ommelanden aan zich getrokken, maar zij verloren veel van hun gezag onder de Centrale Regering van Karel V.
Bonno komt als mondig voor op 23 dec. 1661. Bij het aangaan van huwelijksvoorwaarden ontvangt hij van zijn moeder 80 a 90 deimt land te Blijham, gerfd van haar ouders. Aan zijn zijde compareren zijn moeder en beide zwagers, aan de hare de zijlvest Eltio Hindrix als grootvader, Ds Henricus Walrix als oom, Hindrick Mennens, Dr Abraham Huisman en Aelrich Heerens als neven.
Vee7: Jr.Bonno Huninga als legitime tutor over zijn onmondige kinderen. 7 mrt 1697.
<479>

Bonno trouwt (huw.contr.) op zaterdag 2 april 1667 te Beerta op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 18-jarige

971  Sijpke Fockens (Meininga) is gedoopt op vrijdag 3 april 1648 te Scheemda, is overleden voor donderdag 7 maart 1697. Sijpke werd hoogstens 48 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Vee7: Jr.Bonno Huninga als legitieme tutor over zijn onmondige kinderen 7 mrt. 1697.<480>

Van Bonno en Sijpke zijn zeven kinderen bekend:

1  Censke Huninga is geboren voor dinsdag 28 februari 1673 te Beerta, is overleden voor maandag 21 december 1722 aldaar. Censke werd ongeveer 49 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Vee7: 22 febr. 1699. Opdracht van Berent Melchers van Vullen en Bouwien Huninga e.l. aan Geert Tonnis Hesse en Censke Huninga e.l. van haar volle aandeel, zowel van vaders als moeders zijde, van Bonno Huninga en Sypke Fokkens.<481>

Censke trouwt op woensdag 4 juni 1692 te Beerta op minstens 19-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Geert Tonjes Hesse, zoon van Tonnies H. Hesse en Geeske Rotgers. Geert, koopman tot Weender, is geboren rond 1656 (?) te Weener, is overleden op vrijdag 18 september 1716 te Wenen. Geert werd ongeveer 60 jaar.

Ze bewoonden de Huningaborgh te Beerta en hadden dit in bezit gekregen in 1705 na de dood van haar broers, de "Jonckeren" Johan en Sebo Huninga. Eerst hadden zij het in bezit met zuster en zwager, Bouwina Huninga en Berend Melchers, die hun aandeel overdroegen op 1 aug. 1705. In de acte wordt genoemd, "Het Huys Huininga met geboomte en plantage." (R.A. te Groningen, familiepapieren Oomkes, nr.25)
Daarvoor woonden aldaar de ouders, Joncker Bonno Huninga en Sijpke Fockens.
<482>

2  Zebo Huninga is gedoopt op dinsdag 28 februari 1673 te Beerta.

3  Focco Huninga is gedoopt op donderdag 18 juli 1675 te Beerta.

4  Bouwina Huninga is gedoopt op donderdag 29 juli 1677 te Beerta, zie 485.

5  Jan Huninga is gedoopt op dinsdag 27 februari 1680 te Beerta.

6  Anna Huninga is gedoopt op zondag 17 september 1684 te Beerta.

7  Sebo Huninga is gedoopt op donderdag 21 november 1686 te Beerta, is overleden voor zaterdag 1 augustus 1705. Sebo werd hoogstens 18 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

988  Jan Roelfs ter Hfte is geboren rond 1636, is overleden na 1695. Jan werd minstens 59 jaar.

12-12-1674
Jan Roelfs X Alcke Jans te Wersinghuisen lenen 230 Car.gld. van Claes Folders en Geert Banninck, resp. voormont ende vreemde voogd over wijlen Albert Jans minderjarige kinderen bij Wubbe Geerts. Procederende van belovede boedelgoet (an gem. Albert Jans) uit Jan Alberts behuisinge te Wersinghuisen (vrouwengoedt)
29-08-1678
In saken Geertien Jans verd. hebb. Jan Roelfs tot Wessinghuisen om betaelinge van boedelgoedt als impte van haer vaderlijke en moederlijcke goederen door vriendenraadt is toegeschreven.
28-09-1678
In saken Hindrick Geerts Mulder Impt: verd: hebb. Jan Roelfs tot Wersinghuisen Ged: ten einde de Ged: sal doen reeckenschap van ontfanck ende uitgave van desselfs voormonderschap over wijl: Hindrick Roeleffs minderjarige kinderen.
24-10-1678
Op dato als boven heeft d' Erb. Jan Roeleffs als voormont over wijl: Hindrick Hoijssingh minderjarige kinderen an sijn contutor d'Erb. Mr Hindrick Geerts Mulder als sibbe voogt reeckeninge reliqua end' opplosse gedaen van alle sodane goederen als de selve enichsins in bewint heeft gehadt.
12-05-1683
Jan Roelfs X Alcke Jans tot Wissinghuisen verkopen aan Berent Luiringe tot Wessinhuisen:
- seeckere moestuine, N. Wilt Wilts / Z. Berent Luiringe;
- noch seecker huisplaets in cooper sijn hof gelegen.

27-02-1686
In saken Jan Roeleffs Rademaker impt. verd. hebb. Wilt Boeles ged.
17-12-1687
In saeken Jan Claesens impt. verd. hebb. Alcke Jans in de Hffte ged.
16-04-1689
In saken Asse Berents impt.verd. hebb. Jan Roeleffs Ter Hofte Ged. om betalinge van 't plichtige.
29-10-1694
In saecken Jan Roelfs ter Hffte impt.verd. hebb. Harmen Lotteringh ged. om betaling
28-09-1695
In saecken Mr.Lambert Jans impt. verd. hebb. Jan Roelefs ter Hofte ged.

Dit echtpaar woonde tot ca 1683 te Wessinghuizen en daarna in de Onstwedder Hfte op dit erve.
Aangenomen moet worden dat dit erve tussen 1683 en 1687 door Asse Berents ter Hfte is verkocht aan Jan Roelfs X Alcke ans Raedemaecker.
bron: Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Onstwedde II, van dhr.Wegman blz 68 en 83

Jan trouwt rond 1666 te Onstwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

989  Alcke Jans Raedemaecker is geboren rond 1641 te Wessinghuizen, is overleden na 1687 te Onstwedder Hfte. Alcke werd minstens 46 jaar.

Van Jan en Alcke zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jans Raedemaecker Hfte is geboren rond 1666 te Wessinghuizen, zie 494.

2  Roelf Jans is geboren rond 1672 te Onstwedder Hfte.

Roelf is gehuwd met N.N.. Roelf trouwt op vrijdag 10 februari 1702 te Onstwedde huw.contract op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met Antje Berents.

990  Roelf op 't Olingh.

Roelf is gehuwd met

991  Geeske Berents.

Van Roelf en Geeske is een kind bekend:

1  Annecke Roelfs Olings is geboren rond 1671 te Onstwedde, zie 495.

1.008  Geert Jacobs, landbouwer, wonende te Finsterwolde, is geboren rond 1650 (?).

<483>

Geert trouwt op maandag 4 december 1673 te Finsterwolde op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige

1.009  Anneke Berends is geboren rond 1656 (?).

Van Geert en Anneke is een kind bekend:

1  Jan Geerts Stuut is geboren in 1690 te Finsterwolde, zie 504.

1.010  Berend Jans is geboren rond 1648 (?), zie 606.

Berend is gehuwd met

1.011  Trijne Hansen is geboren rond 1654 (?), zie 607.

Van Berend en Trijne zijn vier kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Antie Berents is geboren rond 1666 (?), zie 303.

2  Hans Berents is geboren rond 1680 afkomstig uit Beerta, zie 510.

3  Jan Berends is gedoopt op donderdag 17 mei 1685 te Beerta.

4  Trijntje Berends is geboren rond 1691 (?), zie 505.

1.016  Jan Sibes is geboren rond 1630 (?).

<484>

Jan is gehuwd met Tette N.N..

Jan is gehuwd met

1.017  Anke Freriks is geboren rond 1626 (?).

Van Jan en Anke zijn vijf kinderen bekend:

1  Wije Jans.

Wije is gehuwd met Antje Peters.

2  Geert Jans.

3  Sijbo Jans is geboren rond 1652 te Finsterwolde, zie 508.

4  Eltje Jans is geboren rond 1655 (?).

Eltje trouwt (huw.contr.) op maandag 21 oktober 1680 te Finsterwolde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Menses. Jan is geboren rond 1650 (?).

5  Remke Jans is geboren rond 1663 (?).

Remke trouwt (huw.contr.) op dinsdag 6 april 1688 te Finsterwolde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Hendriks. Jan is geboren rond 1658 (?).

1.018  Jan N.N..

Jan is gehuwd met

1.019  Bouwe Sibens is geboren rond 1632 (?).

<485>

Van Jan en Bouwe zijn vier kinderen bekend:

1  Frerik Jans.

2  Luppo Jans.

Luppo is gehuwd met Houwke Wijntjes.

3  Berend Jans is geboren rond 1648 (?), zie 606.

4  Bouwe Jans is geboren rond 1662 (?), zie 509.

1.020  Berend Jans is geboren rond 1648 (?), zie 606.

Berend is gehuwd met

1.021  Trijne Hansen is geboren rond 1654 (?), zie 607.

Van Berend en Trijne zijn vier kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Antie Berents is geboren rond 1666 (?), zie 303.

2  Hans Berents is geboren rond 1680 afkomstig uit Beerta, zie 510.

3  Jan Berends is gedoopt op donderdag 17 mei 1685 te Beerta.

4  Trijntje Berends is geboren rond 1691 (?), zie 505.

1.022  Edsko Tijaerts is overleden na donderdag 28 mei 1705.


16 dec.1681 Huw.Contract van Edzko Tiaerts en Moeder Sickens
Bruidegom: Tammo Tiaerts en Derck Tiaerts broers, Ette Hommes nicht.
Bruid: Imke Jans moeder, Aeisse Sickens broer, Menste Sickens zuster, Eppo Aelders moeie, Hanno Jurriens pr. vrmnd en vedder.
Getuigen: Phebo Doedes en Reentko Reents

21 juni 1682
Edsko Tiaerts voor zichzelf en zijn broer Tamme Tiaerts, en Derck Tiaerts, Warmke Warmkes, als sibbevoogd over Etta Tiaerts, de andere voogden zijn reeds overleden, verkopen aan Eghbert Swijckens, Sibrant Nombdes en Reentko Reents de nalatenschap zoals etta van haar vader heeft geerfd. I.p.v. Etta Tiaerts wordt vervolgens gesproken over Etta Hommes. deze akte wordt pas 21 oktober 1684 verzegeld, aangezien Wijncko Tonckes overlijdt.

11 april 1691
Luppo Haijes en Aelke Haijes (ehel.) in de Beerta verkopen aan Eelske Tjaerts en moeder Sicces (ehel.) woonachtig op den Hardenbargh en zoals ze hebben geerfd van Aelkes moeder, Vrouw Edskes. prijs 135 car.gld.
Getuigen: Peter Mattheus en Berent Evers

17 juli 1691
Epke Scheltes, weduwe van rerick Tjapkes verkoopt aan Edzko Tjarts en Moeder Sickes haar anpart van een huis.

9 nov. 1692
Esko Tjaerts en Moeder nemen 140 gld. op rente van Berent Berents en Hemme.

30 aug. 1696
Aijsso Sickes, Etzko Tjaerts en Moeder, Harko Fockes en Menste, erfgenamen van sal. Imke Ayssens hun moeder, accoord met Sappo Dercx als langstlevende eeman van Imke Aijsses.

6 maart 1697
Ezko Tiaerts en Moeder verkopen aan Hanno Juryens en Hilke drie parten van zes parten land in Ezko Galtiens heerd.

1 mei 1697
Eztko Tjaarss en Moeder, Aysso Sickes en Haijko Fockes en Menste ontvingen van Frouwe Luityen Peters en Hapke Peters de erfenis van zal. Imke Aijssens

22 maart 1700
Sappo Derx verplacht 1/12 deel van een huis aan Eztko Tjaars en Moeder.

17 mei 1700
Edsko Tjaerds en Moeder Sickens (ehel.) in den Hardenbaergh lenen van Epke Sijbelkes weduwe van wijlen Frerik Tjapkes in de Beerta 400 car.gld. 4%.
Getuigen: Meinard Brauw en Jan Hagedoorn

7 nov. 1700
Derck Sappes verkoopt een huis aan Etzko Tjarx en Moeder

2 oktober 1715
Herman Hindrix en Talla jans (ehel.) te Neermoer in Oost-Friesland verkopen aan de drie Kerspelen Blijham, Winschoten en Nieuw Beerta hun huis met de warf waar het op staat, zoals verkopers hebben gekocht van de diakenen van Finsterwolde, dd. 3 april 1715 te Finsterwolde, ten noorden de weg aan de dijk, ten oosten en zuiden het oude diep van Finsterwolde naar de zijl, ten westen Moeder Sickens, weduwe van Etsko Tjaerts. Prijs 420 car.gld.
De kopers zullen van de koopsom 150 car.gld. betalen aan de diaconie van Finsterwolde vanwege een schuld van de verkopers.
Getuigen: Onno Bartels en Geert Jans van Ankum.
Tevens tekenen Hindrick Peters als dijkrichter van Nieuw Beerta, Jan Hindricks als dijkrichter van Beerta en Eppo Ennes als dijkrichter van Winschoten.

<486>

Edsko trouwt (huw.contract) op dinsdag 16 december 1681 te Beerta met

1.023  Moeder Sickes is overleden na vrijdag 16 juni 1724.

Van Edsko en Moeder zijn vier kinderen bekend:

1  Tjadduwe Edskes.

23 jan. 1705 Huw.Contract van Tonnies Gerrits en Tiaduwe Edskes
Bruidegom: Hindrick Berents en Ajlke Luitgens halve neef en halve nicht, Luijtjen Tonnies en Epke Luitjens halve neef en halve nicht
Bruid: Edzko Tjaarts en Moeder Sickes vader en moeder, Sicke Edzkes broer, Eltje en Ette Edzkes zusters, Tammo Tjaarts en Greetje Harmens oom en moei, Haijke Fockes oom, Geertjen Haijes huisvrouw van Aijsse Sickes moei, Harmen en Tjaart Hindrix neven

22 juli 1718 Huw.Contract van Siben Jans en Tjadduwe Edskes
Bruidegom: Tielpe Sibens dochter, Tie Kop en Anne Sibens (ehel.) dochter, Jan Sibens zoon, Aijelt Galtjes en Saije Dieters (ehel.) moei, Derk Pieters en Trijntje Philippus (ehel.) oom, Harm Dijkken en Anne Hilwers (ehel) nicht, Derk Harms en Anne Luppes (ehel.) nicht,
Bruid: Moeder Sickes moeder, Hans Beerents en Eltje Edskes (ehel.) zuster, Ette Etskes zuster, Tjaart Etskes broer.
Getuigen: Andreas Host en Berent Huister

16 juni 1724 Huw.Contract van Jan Harms en Tjadduwe Edtzkens
Bruidegom: Douwe Boejes en Assel Harms zwager en zuster, Harmen Hindrix en Geertruit Hilwers, Albert Bruins halve neef.
Bruid: Moeder Sickes moeder, Imke Tonnies dochter, Hans Berents zwager en voormonder, Sicke Aijses neef en sibbevoogd, Robert Setes vreemde voogd over de kinderen van Tonnies Gerriets en de tegenwoordige bruid.

1 mei 1753
Folkert Houwes en Imke Tonnis (ehel.) op de Ulsda lenen van Bauwe Hindriks weduwe van de kerkvoogd Cornellis Jans 1000car.gld 4% en een oort.
Borgen: Tjadduwe Edskes weduwe van Jan Harms en Gerrijt Tonnis.
Getuigen: Ufke Folkers en Jan Houwes

12 juli 1762
Tjadduwe Edskes weduwe van Jan Harms verkoopt aan haar zoon Harm Jans en Hillechijn Elties (ehel.) het recht van beklemming van huis, schuur, hof, huisheerd en opstrek op Hardenborg onder Finsterwolde. Tevens het recht van beklemming van een stuk land de Gare genoemd gelegen in Finsterwolderhamrik, groot ca 5 deimt en tot huur doende 3 gld. Zie de beklembrief van 24 september 1745 te Groningen, voor richter A.Scherius.
Van de ene helft van het land is eigenaar raadsheer Tjaden, huur 40 gld. Eigenaar van de andere helft van het land is verkoperse, huur eveneens 40 car.gld.
Daarnaast wordt verkocht de beklemming van een stuk land het Modderlant genoemd, groot 5 deimt, zie Finsterwolde 9 mei 1753. Huur aan de kerk van Finsterwolde 3 gld. Tevens wordt verkocht de helft van het gewas en de helft van de levende have, het landbouwgereedschap en de verdere inboedel. Prijs 1600 car.gld.
Getuigen: Oest Berentz en Jan Houwes

12 juli 1762
Harm Jans en Hillechijn Elties (ehel.) lenen aan Tjadduwe Edskes weduwe van Jan Harms 1600 car.gld. 4%
Getuigen: Oest Berentz en Jan Houwes.

15 maart 1770
Harm Jans en Hillechijn Elties (ehel.) ter ener en Gerrit Tonnis, Hindrik Onnes en consorten representerende krachten gerechtelijke curatele Hindrik Jurriens en Elizabet Sebes (ehel.), Tjadduwe urriens, geassisteerd door haar man Harke Jans, Lijzebeth Folkers, geassisteerd door haar man Hindrik Tonnis, nog Folkert Houwes, representerende zijn dochter Moitje Folkers, gezamelijke erfgenamen van Tjadduwe Edskes. Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van Tjadduwe Edskes. Harm Jans en Hillechijn Elties (ehel.) behouden de gehele nalatenschap aan zich. Gerrit Tonnis ontvangt van hem 1000 car.gld, de andere erfgenamen krijgen gezamenlijk eveneens 1000 car.gld.
Getuigen: Reinder Kornelius en Jan Houwes.

<487>

Tjadduwe trouwt (huw.contract) op vrijdag 23 januari 1705 te Finsterwolde (1) met de 21-jarige Tonnies Gerrits, zoon van Gerrit Tonnis en Imke Tjackes. Tonnies is gedoopt op dinsdag 7 september 1683. Tjadduwe trouwt (huw.contract) op vrijdag 22 juli 1718 te Beerta (2) met Siben Jans. Tjadduwe trouwt (huw.contract) op vrijdag 16 juni 1724 te Finsterwolde (3) met Jan Harmens. Jan is overleden voor zaterdag 1 mei 1751.

2  Ette Edzkes.

3  Eltje Edskes is geboren rond 1683 (?) afkomstig uit Hardenberg/Finsterwolde, zie 511.

4  Sicke Edzkes is gedoopt op dinsdag 5 juni 1685 te Beerta.


Generatie XI

(stamgrootouders)

In deze generatie zijn 60 (6 %) van de 1024 voorouders bekend, geboren tussen 1550 en 1650. Deze voorouders zijn afkomstig uit Onstwedde (4x), Midwolda (2x), aldaar (2x), Ellersinghuizen (2x), Blijham (2x), Wessinghuizen, Vlagtwedde, Oostwold, Nieuw Beerta, Muntendam, Hardenberg/Finsterwolde, Finsterwolde/Hardenberg en Beerta of Onstwedde.

1.104  Scheltie Edzkes is geboren rond 1640 te Nieuw Beerta (?).

<488>

Scheltie is gehuwd met

1.105  N.N. is geboren rond 1639 (?).

Van Scheltie en N zijn drie kinderen bekend:

1  Eeuwercke Scheltes is geboren rond 1664 (?) afkomstig uit Nieuw Beerta.

Eeuwercke trouwt op dinsdag 4 maart 1681 te Beerta op ongeveer 17-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Harmen Geerts. Harmen is geboren rond 1651 (?) afkomstig uit Stapelmoor.

2  Edzko Scheltes is geboren rond 1665, zie 552.

3  Leuwerick Scheltes is geboren rond 1672 (?).

1.106  Galtio Edzkens, eigenerfde en ouderling, is geboren rond 1625 te Finsterwolde/Hardenberg, is overleden op zaterdag 22 mei 1666 te Nieuw Beerta overleden aan de pest.. Galtio werd ongeveer 41 jaar.

Op 2 sept. 1654 is Galtio Edzkens dedingsman bij de huw.voorwaarden van zijn broer Sicko Edzkens met Imke Aysens (R.A.G.,R.A. Vij).
In een verzegeling d.d. 16 sept.1654, handelende over een grote kolk geslagen in de Egypterdijk onder Finsterwolde komt hij voor als geldschieter (R.A.G., R.A. Vee).
Op 9 nov. 1654 is Galtio getuige (als aangehuwde neef aan bruidegomszijde) bij de huw.voorwaarden van Harmen Alberts en Janna Herens. Met zijn vrouw Lupke Alberts wordt hij genoemd op 28 mei 1655, wanneer er 300 dalers op rente wordt opgenomen van Vrouwke Sybelts (R.A.G.,R.A. Vee)
Op 3 maart 1657 is Galtio getuige bij de huw.voorwaarden van zijn broer Bonno Edzkens met Tiapke Jurriens. (R.A.G.,R.A. Vx).
Na diverse geldleningen, kopen ze op 17 febr.1662 een huis van Jan Alberts en Haycke. (R.A.G.,R.A.Vee). De laatste vermelding dat beiden nog in leven zijn is op 19 mei 1666, als Galtio en Lupke 200 gulden op rente nemen van Sicko Edzkens als voormond, Harcko Ockens als sibbevoogd en Hindrick Lamberts vreemde voogd over onmondige kinderen van wijlen Nantko Herens (R.A.G.,R.A.Vgg).
Het verschil in de manier waarop Galtio nu zijn handtekening zet, blijkt dat hij fysiek sterk afgetakeld moet zijn. Drie dagen later overleed hij aan de pest. Drie weken later overleed Lupke Alberts aan dezelfde ziekte. (H.v.Berkum: Kerkelijke geschiedenis van Nieuw-Beerta(Sneek 1856)
<489>

Galtio trouwt voor maandag 9 november 1654 op hoogstens 29-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige

1.107  Lupke Alberts is geboren rond 1628, is overleden op woensdag 16 juni 1666 te Nieuw Beerta overleden aan de pest. Lupke werd ongeveer 38 jaar.

Van Galtio en Lupke zijn acht kinderen bekend:

1  Bonno Galtiens, brouwer te Finsterwolde, is geboren rond 1651 (?).

Bonno trouwt op donderdag 10 november 1672 te Beerta op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Trijne Eltiens. Trijne is geboren rond 1647 (?).

2  Albert Galtiens is geboren rond 1653 (?).

Albert is gehuwd met Albertje N.N.. Albert trouwt op woensdag 18 januari 1679 op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Grietje Jans. Grietje is geboren rond 1654 (?).

3  Edzko Galtiens is geboren rond 1655 (?).

4  Sicco Galties is geboren rond 1655 (?).

Sicco is gehuwd met Hemke Oukes. Sicco trouwt (huw.contr.) op donderdag 8 maart 1685 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Reenje Jans. Reenje is geboren rond 1660 (?).

5  Aaltje Galtjes is geboren rond 1655 (?).

6  Focko Galtiens is geboren rond 1656 (?).

Focko trouwt (huw.contr.) op dinsdag 21 januari 1687 te Finsterwolde op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Imke Fennekes. Imke is geboren rond 1662 (?).

7  Trijne Galties is geboren rond 1658 (?), zie 553.

8  Aijelt Galties is geboren rond 1661 (?), is begraven op maandag 11 oktober 1723 te Finsterwolde. Aijelt werd ongeveer 62 jaar.

Aijelt trouwt (huw.contr.) op zaterdag 1 juli 1713 te Finsterwolde op ongeveer 52-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 68-jarige Daije Dieters, dochter van Dieter N.. Daije is geboren rond 1645.

Mogelijk is zij een dochter van Detert Gerdes, molenaar te Finsterwolde en N.Edzens. Echter dan moet zij laat geboren zijn.

Daije is gehuwd met Leffert Harms.<490,491> Daije is gehuwd met Lammert Ottens.<492,493> Daije is gehuwd met Cornelius Jans.<494,495>

Aijelt is gehuwd met Trijne Alberts. Aijelt trouwt (huw.contr.) op donderdag 28 mei 1705 te Finsterwolde op ongeveer 44-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 25-jarige Eeuwke Hindricks. Eeuwke is geboren rond 1680 (?).

1.116  Evert Fredericks (Vrerix).

Evert is gehuwd met

1.117  Rixte Lubberts.

Van Evert en Rixte zijn drie kinderen bekend:

1  Frerick Everts is afkomstig uit Heiligerlee, zie 558.

2  Dieuwer Everts.

Dieuwer trouwt op donderdag 27 november 1681 te Westerlee met Derck Geerts.

3  Anje Everts is overleden voor maandag 4 oktober 1706.

Anje gaat in ondertrouw op donderdag 15 april 1688 te Westerlee met de 53-jarige Berent Willems. Berent is gedoopt op donderdag 9 november 1634 te Noordbroek, is overleden voor maandag 4 oktober 1706 te Westerlee. Berent werd hoogstens 71 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

1.152  Johan Olerts Naeningh is geboren rond 1570 te Onstwedde, is overleden tussen 1643 en 1658 aldaar. Johan werd hoogstens 88 jaar.

Zoon Heije was 1e erfgenaam; zoon Reint was 2e erfgenaam.
26-10-1610: Boelman Hublinck und Johan Naninck vor sich unnd mede vor Folcker Folckers, Gertt up Hannes, Huetzinck unnd Aicko Nanninges accordeert op 4 Spansche realen, omdath sie des Richters bevell neet gehorsamett in antasten eenes moetwilligers. 9 - 12 - 0
01-06-1632: Johan Naninck wegen contraventie so op sijn soons en Frerick Hardinck dochters brulfft gescheet west is, veraccordeert op veer rijxdaler.
25-06-1638: Johan Naninge soon toe Unstwedde omdat dieselve die Osseheerde geslagen hefft, daervan is die vader verdragen op 2 Caroli guldens en tijn st bbans. 2 - 10 - 0
12-10-1643: Egenarfden ende ingesetenen der Heerlicheit Wedde: Johan Nanijnck.
<496>

Van Johan zijn twee kinderen bekend:

1  Heije Johans is geboren rond 1600.

2  Reint Johans Naeningh is geboren rond 1602 te Onstwedde, zie 576.

1.154  Frerick Frericks Hardingh, landbouwer, is geboren rond 1590 te Onstwedde, is overleden rond 1660. Frerick werd ongeveer 70 jaar.

Uit het breukenregister:
[26-04-1611: ]Geert Heyes op 1 reael accordeert van dat he Frerick Hardinck mit een stock in den sytt geschlagen als hem rechtlich een pant affgedreven worde: 2 - 8 - 0
[13-05-1612: ]Frerick Hardinck een meyt beschlapen daervan accordeert op 5 gulden.
[24-05-1628: ]Hans Huetsinck hefft syn broder Frerick Hardinck gescholden....
[16-12-1660: ]Swaentjen de huisvrouw van Frerick Hardinge wegens gehouden uitinge geaccordeert op 7 - 10 - 0
[05-09-1660: ]De deugdsame Swaneke Halmingh, huisvrouw van Frerick Hardinck, verklaart dat haar man is " gans swack van lichaam en verstand en constitueert en bemachtigt Luicken Lamberts als zaakwaarnemer ".
<497>

Frerick is gehuwd met

1.155  Swaentien Engelckes Halmingh is geboren rond 1592 te Onstwedde, is overleden na 1660. Swaentien werd minstens 68 jaar.

<498>

Van Frerick en Swaentien is een kind bekend:

1  Gepke Frericks Hardingh is geboren rond 1610 te Onstwedde, zie 577.

1.156  Geert Aickes Stroedingh is geboren rond 1560 te Ellersinghuizen.

<499>

Geert is gehuwd met

Van Geert zijn drie kinderen bekend:

1  N. Geerts Stroedingh is geboren rond 1590 te Ellersinghuizen, is overleden rond 1610. N. werd ongeveer 20 jaar.

Uit RA VI o, 1, 10-3-1658, blijkt het bestaan van deze dochter, de moeder van Boele Boelmans Hubbeling. De moeder van voornoemde Boele is een halfzuster van de vrouw van Claes Jans Smit. (De vrouw van Claes Jans Smit was Griete Geerts Stroedingh)<500>

N. trouwt rond 1606 op ongeveer 16-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Boelman Hannes Hubbelingh, zoon van Hanno Boelmans Hubbelingh en Geertgen N.N.. Boelman is geboren rond 1578 te Onstwedde.

Boelman is gehuwd met Swaencke Geerts Nannings.<501,502>

2  N. Geerts Stroedingh is geboren rond 1595.

N. trouwt rond vrijdag 24 mei 1624 te Vlagtwedde op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Frerick Eefsingh, zoon van Harmen Boeles Eefsinck en Hermeken Imels. Frerick is geboren rond 1590 te Veele, is overleden tussen 1673 en 1678 aldaar. Frerick werd hoogstens 88 jaar.

3  Harm Geerts Stroedingh is geboren rond 1599 te Ellersinghuizen.

Komt in 1621 voor in RA VI o,1: Luiken Ten Campe laat Geert Stroedingh een boete betalen omdat diens zoon Harm zijn stiefmoeder (=Geertje) in de buik gestompt had.<503>

1.157  Geertjen Berends ten Campe is geboren rond 1575 te Beerta of Onstwedde, is overleden na 1649. Geertjen werd minstens 74 jaar.

Van Geert en Geertjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Berent Geerts Stroedingh is geboren rond 1602 te Ellersinghuizen, is overleden op zondag 10 maart 1669. Berent werd ongeveer 67 jaar.

In een erfeniskwestie stelt eiser Engelke Jans Ellersingh in een geding tegen Wubbe Bruiningh dat Alcke Halmingh in 1666 is overleden. (RA VI o.3) Het echtpaar wordt ook genoemd in RA VI w.1 ca 1656.<504>

Berent is gehuwd met Alcke Engelckes Halmingh, dochter van Engelcke Halmingh (2.310) en Rixte Willems Heijes (2.311). Alcke is geboren rond 1605 te Smeerling, is overleden in 1666. Alcke werd ongeveer 61 jaar.

2  Nanne Geerts Stroedingh is geboren rond 1605, zie 578.

3  Icke Geerts Stroedingh is geboren rond 1608 te Ellersinghuizen, zie 1.161.

4  Aicke Geerts Stroedingh is geboren rond 1610, is overleden na 1659. Aicke werd minstens 49 jaar.

Aicke trouwt rond 1635 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Frerik Ottes. Frerik is geboren rond 1600.

<505>

5  Imel Geerts Stroedingh is geboren rond 1615, is overleden tussen 1674 en 1676 te Beerta. Imel werd hoogstens 61 jaar.

Huw.contr. van Imel Geerts en Wapke Mellens te Beerta:
Aan bruidegomszijde Geertjen Strodinck, moeder; Berendt Strodinck, broeder; Freryck Ottens, zwager; Claes Jans Smit en Hermen Berendts ten Campe, oom.
<506>

Imel trouwt (huw.contr.) op woensdag 9 juni 1649 op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Wapke (Wupke) Mellens, dochter van Mello Feckens en Menste Sunes. Wapke is geboren rond 1625 te Beerta, is overleden tussen dinsdag 26 januari 1694 en zaterdag 28 april 1696. Wapke werd hoogstens 71 jaar.

<507>

Wapke is gehuwd met Harmen Hindricks.<508,509>

6  Griete Geerts Stroedingh is geboren rond 1618, is overleden op zaterdag 20 februari 1700 te Onstwedde. Griete werd ongeveer 82 jaar.

Griete is gehuwd met Claes Jans Smit. Claes is geboren rond 1605 te Vlagtwedde. Griete is gehuwd met Wubbe Heijes. Wubbe is geboren rond 1618 (?).

7  Woltje Geerts Stroedingh is geboren rond 1620.

Woltje trouwt rond 1645 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 37-jarige Engel Wubbes Abels, zoon van Wubbe Abels en Janneken Schulten. Engel is geboren rond 1608.

Engel is gehuwd met Hidde Frericksdr Eefsingh.<510>

Woltje trouwt voor 1670 te Vlagtwedde op hoogstens 50-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 60-jarige Jan Jans Smit, zoon van Jan Claessen Smit. Jan is geboren rond 1610 te Vlagtwedde.

1.160  Harm Wubbes Bruiningh, landbouwer, is geboren rond 1598 te Vlagtwedde, is overleden tussen 1675 en 1684 aldaar. Harm werd hoogstens 86 jaar.

09-01-1632 Insaken Olert Edingh- impt. versoeckende dat d'erfgenamen van zal.Wubbe Bruiningh-ged. moghten werden condemneert omme in te brengen heuren bescheidt over soodane tegens huiden opgesechte acker boulandts op de Ellersinghbuiren-essche (idem meedlandt tot Friescheloo) zullen inhebben (idem uut Edingh erve ter ondersette) ter sette of anders sonder eigendom voor resterende 50 Emder gld. van heurluiden zal. bestemoders boedel uut Edingh huis. Daartegen de voors. gedageden (idem Herman Bruiningh) sulx ontkennende....
29-02-1632 InsaekenHerman Bruiningh-impt. versoeckende dat Albert Huistingh als voorstander van zal.Engel Hulsinghe kinderen- gedaegde muchte werden condemneert omme hem te restitueren soodaene 3 jaerlix, als sijn zal. vader Wibbe Bruiningh heeft moeten uutkeren, naerdat, der pupillen grotevader Jartke Hulsingh voors.renten tot sijnen last genomen ...... alles vermoege getuigenissen van den 12e en 13e oct.1603 ...
01-08-1640 Harmen Bruininck op die begreffnisse van zijn moder an die nabuirs beer geschoncken, daerom verdragen op 5 Car.gld. 5 - 0 - 0.
06-03-1667 Huw.contr. te Weende tussen Geert Bruininck en Swanke Luickens.
De ouders van de bruidegom beloven 1000 Cal.gld. aan hun zoon mee te geven.
Dedingsluiden bruidegom: Harm Bruininck - vader, Wubbe Bruininck - broeder, Frerick Ottes, Berendt Liefstinck, Harm Loerinck.
09-11-1675 Harmen Bruininck betaalt wegens uitinge van sijn vrouw.
02-11-1678 Insaken Harmen Bruiningh-impt. verd.hebb. Geert Bruiningh-ged. ,teneinde ged. soude moeten answeren als sibbevoogtover wijlen Albert Halminghs minderjarige kinderen bij Geertien Bruiningh verwekt... des gedagedes broeder Wubbe Bruiningh is ouder van jaren.
29-09-1684 Huw.contr. te Blijham (opgemaakt door de Pastor van Vlagtwedde) tussen Aicke Bruininck en Froucke Harms.
De bruidegom brengt in 100 Car.gld. van vaderlijk en moederlijk goed alsmede 700 Car.gld. gewonnen goed. De bruid neemt de bruidegom en voorkinderen op in haar behuizing.
Dedingsluiden bruidegom: Wubbe en Geert Bruininck - broeders, Wubbe Heijes, Berent Frericks en Geert Banninck.
<511>

Harm trouwt rond 1628 te Vlagtwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

1.161  Icke Geerts Stroedingh is geboren rond 1608 te Ellersinghuizen, is overleden tussen 1675 en 1684. Icke werd hoogstens 76 jaar.

<512>

Van Harm en Icke zijn vier kinderen bekend:

1  Wubbe Harms Bruiningh is geboren rond 1630 te Vlagtwedde, zie 580.

2  Geert Harms Bruiningh is geboren rond 1635.

Geert trouwt (huw.contr.) op zondag 6 maart 1667 te Vlagtwedde op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Swancke Luickens Hulsinck. Swancke is geboren rond 1642 (?). Geert trouwt voor 1693 op hoogstens 58-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 58-jarige Hendrickien Hindricks. Hendrickien is geboren rond 1635 (?).

3  Geertien Harms Bruiningh is geboren rond 1637.

Geertien trouwt rond 1660 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Albert Elzes Halmingh, zoon van Elze Engelkes Halmingh. Albert is geboren rond 1630 te Onstwedde, is overleden voor woensdag 2 november 1678. Albert werd hoogstens 48 jaar.

4  Aike Harms Bruiningh is geboren rond 1639.

Aike trouwt in 1669 op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige N.N.. N is geboren rond 1644 (?). Aike trouwt (huw.contr.) op dinsdag 26 september 1684 te Blijham op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Froucke Harms. Froucke is geboren rond 1659 (?).

1.162  Berendt Kelbergen is geboren rond 1610, is overleden voor mei 1675. Berendt werd hoogstens 65 jaar.

27-02-1665 De zoon van Berend Kelbergen, nl. Jannes Berents Kellenbergius sluit een huwelijkscontract (R.A. VI A 2) met Wipke Harmens.
Daarbij brengt Jannes o.a. zijn moederlijk erfdeel in. Deze moeder zal dus in 1665 al zijn overleden, en moet bijgevolg een ander geweest zijn dan Dedde Mennes, die in 1675 nog leefde. Was waarschijnlijk de eerste vrouw van Berend Kelbergen misschien een Liefstingh.
04-05-1675 De Liefstinck-arve wordt aan Menne Liefstinck en Geertien Bontkes overgedragen, waarbij ze zich verbinden moeder Dedde Mennes te onderhouden in kost en kleding
<513>

Berendt is gehuwd met Aaltje IJsebrants, dochter van IJsbrant Alberts en N. Clasen. Aaltje is geboren rond 1612 (?).

<514>

Aaltje is gehuwd met Jans Tjase Geerdes.<515,516>

Berendt is gehuwd met

1.163  Dedde Mennes is geboren rond 1614 (?).

<517>

Van Berendt en Dedde zijn vier kinderen bekend:

1  Jannes Berends is geboren rond 1638 (?).

Jannes trouwt (huw.contr.) op vrijdag 27 februari 1665 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Wipke Harmens. Wipke is geboren rond 1640 (?).

2  Aeltien Berents Lieffstinck is geboren rond 1640 te Vlagtwedde, zie 581.

3  Geert Berends is geboren rond 1642 (?).

4  Menne Berends is geboren rond 1642 (?).

Menne trouwt voor vrijdag 1 februari 1675 op hoogstens 33-jarige leeftijd met Geertien Bontkes.

1.164  Wilt Harms Renwerinck is geboren rond 1600.

<518>

Wilt trouwt rond 1627 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

1.165  Willemke Wubbes Eelsinck is geboren rond 1600.

<519>

Van Wilt en Willemke zijn drie kinderen bekend:

1  Berent Wilts Renweringh is geboren rond 1630, zie 582.

2  Harmcke Wilts is geboren rond 1630 (?).

3  Swaencke Wilts is geboren rond 1633 (?).

1.166  Albert Broers is geboren rond 1605 te Onstwedde.

<520>

Albert trouwt rond 1630 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

1.167  Swaencke N.N. is geboren rond 1605.

<521>

Van Albert en Swaencke zijn drie kinderen bekend:

1  Gepke Alberts Broers is geboren rond 1630, zie 583.

2  Engeltien Alberts is geboren rond 1634 (?).

3  Johan Alberts is geboren rond 1634 (?).

1.168  Aeldrick Feickes is geboren rond 1550.

Aeldrick Feikens voert een proces over land, samen met neven en nichten, allemaal nakomelingen van dochters van Lupko Epkes 56346, tegen hun neef. Deze neef is zoon van een zoon van Lupko en men vindt dat de erfenis niet eerlijk is verdeeld. Uiteindelijk komt er een schikking:
Op 12 november 1611 verklaren Tammo Nannes, erfgenaam en zoon van Fossa Lupkens, Focko Frericks als "swaeger" (schoonzoon) van Syben Lupkes en Aeldrick Feickes als zoon van Syben 28673, voorts Rewen Luppesz. voor zijn quota, Hantko Hermans wegens zijn overleden vrouw Eluwe, en tevens optredende voor zijn pupillen, de kinderen van wijlen Rewen en haar man Drewes Lodewyx, Peter Jacobs voor Remcko Tammes en zijn vrouw Siben als erfgenamen van wijlen Remcko, en, Phebo Aisens als kindskind van Epko Lupkens, geassisteerd door zijn "swaeger" Peter Gheertz voor zichzelve en hun medeconsorten met "hoer fedder
Haeyo Epkens" als mede-erfgenamen van Lupko Epkenz "der clageren overgrotevader als oock des beklagedes overgrotevader" voor het gerecht gedisputeerd te hebben over land, van hun overgrootvader afkomstig. De "beclagede" Haeyo Epkens is en zoon van Epko Lupkes, wiens naam aansluit op Lupko Epkens die dan echter de grootvader en niet de overgrootvader van Haeyo zou zijn. De klagers hebben grote kosten gemaakt doch voor het gerecht niets ontvangen. Zij verklaren voortaan tegen Haeyo geen verder actie te zullen instellen en bedanken hem voor de quota van de drie zusters Fossa, Syben en Epke, door Haeyo uitgekeerd "niet uit plicht sunder ex gratia" In de kantlijn is aangetekend "Popcko Haeys accepit"


<522> R.A. Winschoten 07-10-1636, pag. 354, deel 4.
Luppo Tonckerts verkoopt aan Feijcko Clocque en zijn huisvrouw Tijetsche [Boelens] vijffte halven akkers veen aan de noordzijde van de Pekel A boven de verlaten, zijnde de helft van het 27ste lot vallende op wijlen Aeldrick Feijckes heerd, met het ongedeelde so daer enichfzins op vallen kan, alsmede hetgene so in Brontz heert en Aeltie kamp genaemt, vallen magh, hebbende de Compagnie ten oosten en Hermen Pieters ten westen als grens.

Op de verdwenen grafsteen was een wapen; gedeeld:
1. onherkenbaar
2. doorsneden
a. een wassenaar met een ster
b. een leeuw.


<523>

Aeldrick trouwt in 1590 op ongeveer 40-jarige leeftijd met

1.169  Hemke N.N..

Van Aeldrick en Hemke zijn twee kinderen bekend:

1  Feijcko Aeldricks, zie 584.

2  Aelke Aeldricks.

Aelke is gehuwd met Herman Gerdes.

R.A. Winschoten 18-01-1618, deel 2.
Feijcke Alers en Herman Gerdes, de rato caverende voor hun huisvrouwen Frouwtet en Aijlcke, verkopen en dragen over aan Greten, weduwe van Brundt Claass, te Pekela, de helft van zeven akkers weiland, bij deze weduwe in gebruik en aan weerszijde door haar begrensd.

hc. Winschoten 13-01-1626 (85)
Sicke Udens en Tibe Hermens d.v. Hermen Gerdes en Aijlcken el., hij brengt in 700 embder gl. en zij 300 embder gl. en een bed met toebehoor en eerlijke kleren,
voor de bruidegom: Marten Udens, Wibbe en Engel Sickes gebroederen,
boor de bruid: Hermen Gerdes en Aijlcke el., Feijo Alrix, Luppo Tonckers en Feijko Sibens,
get. Tiddo Gerhardi en Johan Krines.

R.A. Winschoten 31-10-1634 (214)
Harmen Geerdes ter ener en Luppo en Geerdt Hermens gebroederen, Sicko Udens en Coop Hindricks voor hun huisvrouwen Hemme, Anna, Tibe en Martijen cav. sampt Feijo Alers [tek. Feijcko Alders], Luppo Tonckers en Wijardt Tijarcks als pr. vm, sv en vv over Hermen Geerdes en zijn zal. huisvrouw Aijelcke minderjarige onmondige kinderen ter anderen, maken een accoord wegens de nalatenschap van zal. Aijelcke, de vader krijgt de heerd landes in Bovenbuiren met de behuisinge daarop staande, die hij tegenwoordig gebruikt, met het huisraad wat hij tegenwoordig heeft, de kinderen krijgen het land van Reuwen Reuwens gekocht in Bovenbuiren gelegen, vrij van setpenningen, met de kamp bij het loech gelegen, plus de Piekel venen met de gehele gare, de schulden hierna te maken zijn voor de vader en nog 50 daler met een jaar rente aan Tammo Luppes op mei af te lossen, get. Febo Aijlckes en Haijcko Gerhardi.

<524>

1.172  Henrich Warnekes is overleden voor zondag 29 mei 1633, is begraven op zondag 29 mei 1633 te Bellingwolde.

24 jan.1569:
Vijth Memmes gecomponerthvan eijn mandaeth Henrich Warnhers over hem overgegeven voer twe daler tijth up meij
7 mei 1571:
Vijth Memmes verdragen van eijn mandaeth Henrich Warnhers oever gegeven vour 2 embder gulden
2 oktober 1587:
Henrich Warnkens gecomponirt vor twe embder gulden vant schorde mandaet
17 juli 1590:
Henrich Warnkens verdraegen voir veer daler van eijn wunde an Alerrt Kremer gedaen
7 juni 1630:
Hindrick Warnekens op veer rijxdaler verdragen, wegen dat hij seecker verbot mandaer gecontravenieerrtt hatt hefft
29 mei 1633:
Engel ende Coene Hindrix gebrooderen hebben nha gedane begreffenisse van haer salige vader Hindrick Warnekens eenige
naberen ten eten gehat tegens ordonnatie daer van verdragen op veer rijxdaler
bron: Ander ontfangh van breuken des gerichtes van Bellingwolde en Blijham, M.J. Hofman, Zuidbroek 2001
Hij wordt genoemd 11-11-1588 in het "hoendergeldregister" van Bellingwolde. van hem en zijn vrouw is verder weinig bekend.


<525>

Henrich is gehuwd met

1.173  Imke Engels.


<526>

Van Henrich en Imke zijn vijf kinderen bekend:

1  Johan Hindricx is overleden voor zondag 17 juni 1629.

Register van Breuken van het gericht Bellingwolde en Blijham c.a.

8 Aprilis 1611
Johan Hindrix accordeert op 2 gulden wegen dat he Hensman Bruggers in den duem gebeten 2 - 10 - 0

8 Aprilis 1611
Johan und Engel Hindrix, Harbert Koenes, Johan Luickens mit consorten hebben t'saem in clip ende casu gewest mit Hensman Hensmans ende den selven 2 wonden int hoefft geslaggen daer van t'saem accordeert op
10 caroli gulden10 - 0 - 0

Den 16 aprilis 1611
Johan Hindrix hefft Geertken Bruggers twe wonden over d'rimpelen van t'ansicht slagen darvor veraccordeert op 3 spansche matten offte realen
7 - 4 - 0

6 Julij 1621
Alert Berents hefft Johan Hindrix in d borst wondet darvan verdragen op
3 gl 3 - 0 - 0

10 Decembris 1623
Johan Hindrix hefft Albert Lueckens gewondet daer van accorderet op veer gulden 4 - 0 - 0

26 mei 1626
Sibe Harmens hefft Johan Hindrix Schomacker gewondet daervan op anderhalff daler verdragen.

27 mei 1626
Johan Hindrix met Toncke Nannes suster in unplicht gelegen daer can verdragen op tijn daler.

30 mei 1627
Johan Hindrix in Vreschelo hefft een nederslach an d'persoon van Habbe Husinge begaen, deswegen door Engel Hindrix sijn brooderen ter cause van d'brooke accordeertt op veerhondertt carls gulden.

17 junij 1629
Johan hindrix Schomacker hefft Harmen Coenes voor een toverer geschilden, ende neet persisteerde verdragen op een rijxdaler.

17 junij 1629
Harmen Coenes hefft Johan Hindrix eenige rueten uth sijn venster geslagen, deswegen Johan Hindrix voor hem accordeert op een rijxdaler.

17 junij 1629
Harmen Coenes hefft Johan Hindrix Schomacker op sijn heem nagelopen om te slaen, verdragen op een daler.

<527>

2  Engel Hindrix is overleden voor donderdag 28 december 1662 te Bellingwolde.

Register van Breuken van het gericht Bellingwolde en Blijham c.a.

8 aprilis 1611
Johan und Engel Hindrix Harbert Koenes Johan Luickens mit consorten hebben t'saem in clip ende casu gewest mit Hensman Hensmans ende den selven 2 wonden int hoefft geslaggen daer van t'saem accordeert op 10 caroli gulden 10 - 0 - 0

29 Maij 1633
Engel ende Coene Hindrix gebrooderen hebben nha gedane begreffenisse van haer salige vader Hindrick Warnekens eenige naberen ten eten gehat tegens ordonnantie daer van verdragen op veer rijxdaler 10 - 0 - 0

6 Junij 1636
Engel Hindrix huisfr: Bawe heefft Frederick Frones huisfr: voor een hoere ende hem voor een jode gescholden waerbij also deselve neet persisteerde
is deswegen gecomposeert op ses caroli guldens 6 - 0 - 0

25 Novembris 1656
Engel Hindrix wegens steenvoeren
op den sabbath geaccordeert op 2 - 10 - 0

28 Decembris 1662
Engel Hindrix erffgenamen wegens uitinge gehouden over haer vader accordeert 10 - 0 - 0

R.A. Winschoten 19-09-1674 (194)
Bouwe Sebens weduwe van zal. Engel Hindricx in Bellingwolda geass. met haar beide oudste zoons Edtzko en Hindrick Engels verklaren geld schuldig te zijn, wegens geleverde waar door wijlen Jan Tholen (vader van voornoemde Occo Tholen) geleverd, aan Occo Tholen wedman tot Winschoot en Anna Tidden el.

Engel is gehuwd met Bouwe Sebens, dochter van Sebo Aelderts en Freeske Eppens.

3  Warneke Hindricx is overleden voor 1633 of is overleden voor zondag 30 januari 1633.

Register van Breuken van het gericht Bellingwolde en Blijham c.a.
8 Maij 1613
Warneke Hindrix op dardehalff daler verdragen van mandat so Albert Huijsinck overgeven 3 - 15 - 0

July 10, 1621: Warneke Hindriks in 5 mark overgeven van Gartko Sickens deswegen verdragen op 2 gl.

30-01-1633 In saken Kohne Henricx imp. versoeckende dat Henric Rentes ged. muchte werden condemneert, omme an te sweren als sibbe voiget over sijn zal. broeder Warneke Henricx en des gedagedens suster Wolteke Rentes nagelatene kinderen. Daertegens de voors. ged. contendeert tot absolutie, omme dat sijn gewesene swager Heine Nannes de versochte eedt al gepraesenteert. Is naer verhoer van partijen de ged. gecondemneert omme de versochte eed te doen.

d.d. 27-02-1633 Henric Rentes tot Friescheloo ged. heeft angesworen als sibbe voiget over zal. Warneke Henricx en sijn suster Wolteke Rentes kinderen, ter instantie van Coene Henricx tot Bellingawolda imp., achtervolgh begroijede sententie van den 30-01 laestleeden.

<528>

Warneke is gehuwd met Wolteke Rentes.

4  Coene Hindricx, zie 4.088.

5  Jacob Hindricks is geboren rond 1590, zie 586.

1.212  Jan N.N., zie 1.018.

Jan is gehuwd met

1.213  Bouwe Sibens is geboren rond 1632 (?), zie 1.019.

Van Jan en Bouwe zijn vier kinderen bekend:

1  Frerik Jans.

2  Luppo Jans.

Luppo is gehuwd met Houwke Wijntjes, zie 1.019.

3  Berend Jans is geboren rond 1648 (?), zie 606.

4  Bouwe Jans is geboren rond 1662 (?), zie 509.

1.258  Emmel N.N..

Emmel is gehuwd met

1.259  Ebbe N.N..

Ebbe is gehuwd met Focko Frericks.

Van Emmel en Ebbe zijn twee kinderen bekend:

1  Ubbo Emmels.

2  Eluwe Emmels is geboren rond 1612 (?), zie 629.

1.262  Tiacke Tiackens.

Tiacke is gehuwd met

1.263  Trine N.N..

Van Tiacke en Trine zijn drie kinderen bekend:

1  Ave Tiackes is geboren rond 1620 (?), zie 631.

2  Meeme Tiackens is geboren rond 1622 (?).

Meeme trouwt (huw.contr.) op zaterdag 28 september 1647 te Beerta op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Memmo Willems. Memmo is geboren rond 1617 (?).

<529>

3  Vrouke Tiackens is geboren rond 1651 (?).

Vrouke trouwt (huw.contr.) op dinsdag 31 maart 1676 te Beerta op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Teeuwes Beenes. Teeuwes is geboren rond 1646 (?).

<530>

1.484  Isebrant N.N..

Van Isebrant is een kind bekend:

1  Jan Isebrants is geboren rond 1681 (?), zie 742.

1.486  Reinder N.N..

Van Reinder is een kind bekend:

1  Madelena Reinders, zie 743.

1.488  Derk N.N. is geboren rond 1650 (?).

Van Derk zijn twee kinderen bekend:

1  Sijger Derks is geboren rond 1669 (?) afkomstig uit Veendam, zie 744.

2  Berend Derks is geboren rond 1684 (?).

Berend trouwt voor zondag 26 april 1716 op hoogstens 32-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Aaltjes Jelis. Aaltjes is geboren rond 1690 (?).

1.544  Peter (Goeckes) Geukes is gedoopt op donderdag 1 mei 1636 te Midwolda, is overleden voor zaterdag 14 november 1676 te Nieuwolda. Peter werd hoogstens 40 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Peter gaat in ondertrouw op donderdag 14 november 1669 te Nieuwolda op 33-jarige leeftijd (2) met Hendricktjen Hendricks. Hendricktjen is overleden op vrijdag 28 september 1674 te Nieuwolda.

Peter gaat in ondertrouw op donderdag 23 januari 1653 te Nieuwolda "Nieuwolda Den 23 Januarij Peter Goeckes uijt Midwolderhamrik ende Grete Waldricks uijt Midwolda." op 16-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige<531>

1.545  Grete Waldricks is geboren in 1624 te Midwolda, is overleden voor zaterdag 14 november 1676 te Nieuwolda. Grete werd hoogstens 52 jaar.

Van Peter en Grete zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrick Peters.

Hindrick trouwt op dinsdag 17 april 1685 te Nieuwolda huw.contract met Sieke Jansen.<532>

2  Maria Peters is geboren te Nieuwolda.

Maria trouwt op dinsdag 15 april 1681 te Beerta (1) met Ipo Cornelis, zoon van Cornelis Jans. Maria trouwt op dinsdag 24 maart 1693 te Nieuwolda huw.contract (2) met de minstens 18-jarige Giso Cornelis. Giso is gedoopt voor 1675, is overleden voor maandag 28 april 1710. Giso werd ongeveer 35 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

3  Harm Peters is geboren te Nieuwolda, zie 772.

1.546  Mensse Hillebrants.

Mensse is gehuwd met

1.547  Eetien Phoebens.

Van Mensse en Eetien is een kind bekend:

1  Tiake (Tiaeken) Menses is geboren te Beerta, zie 773.

1.552  Luppo Herens, waarschijnlijk smid te Zuidbroek.

<533>

Van Luppo zijn twee kinderen bekend:

1  Allert Luppens.

2  Wessel Luppes is geboren rond 1634 (?), zie 776.

1.554  Jan Edes Kiers, landbouwer te Westerlee, is geboren rond 1601 (?), is overleden tussen donderdag 19 september 1658 en dinsdag 13 maart 1663. Jan werd hoogstens 62 jaar.

In het Huw.Contr. geven de ouders van de bruidegom hem 800 Embder gld. mee en een bed, de ouders van de bruid beloven haar 66 Keiser gld. met een koe en een bedde. De wederzijdse uitkeringen bij kinderloos overlijden zouden resp. 100 daler em 100 Car.gld.zijn.
Aan de zijde van de bruidegom waren zijn broers Jan en Keer Edes aanwezig en Hindrick Hindricks ala zwager, aan de zijde van de bruid: Hindrick Gerdts als broer, Reijndt Nannes, Jacob Jans en Hindrick Gerdts als vrienden. De beide vaders ondertekenden ook.
Jan Edes Kiers en Gertrudt waren landbouwers te Westerlee, zij namen het bedrijf van Jans ouders over op 16 mrt 1638 voor 2158 Embder gld, nl." het gehele huis en de schure op de eigen grond met 2 jonge perden, elve koeien, een oldt moer swijn met dre van die klienste, een wagen met ledders en plancken, een nije krauwel, een nije acker houwe, veer emmers, 20 melck balien, dre tijnen, twe schoffels, twe twetande vorcken, een dongvorcke, een nije kupe, tonnen, putswengel en balckholt, melckekamer en een swijnshok, mit de rogge in de acker ingeseit."
Het bijbehorend "eigen " land erfde hij voor 1/3 deel, voor het overige betaalde hij pacht, op 3 mei 1657 voor 6 jaar aan zijn zuster Gerdtien en aan de erfgenamen van zijn broer Jan elk 900 gld.
Het losse provincieland werd in 1644 op zijn naam gesteld. In 1650 pachtten ze ook nog land in de "Medemer klockenslach" en in 1657 erfden ze nog een stuk land het "oortien" genaamd.
Na het overlijden van Jan Edes Kiers werden in 1663 nieuwe pachtbrieven opgesteld.
<534>

Jan trouwt (huw.contr.) op dinsdag 16 maart 1638 te Westerlee/Heiligerlee op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 16-jarige

1.555  Gertrudt Gerds is geboren rond 1622 (?).

<535>

Van Jan en Gertrudt zijn twee kinderen bekend:

1  Lubbe Jans is geboren rond 1643 (?), zie 777.

2  Edo Jans is geboren rond 1649 (?).

1.560  Eltie N..

Van Eltie zijn twee kinderen bekend:

1  Harmen Elties.

Er is een huwelijkscontract van 15-02-1700 en nog 3 andere contracten onder deze naam nl. RA V Q 04.04.1690 (Woldendorp), Vz 19.01.1701 en 03.04.1674 (Scheemda)
<536>

2  Haye Elties is geboren rond 1648 (?) te Meeden, zie 780.

1.712  Jurjen Hannes is geboren rond 1605 te Muntendam.

<537>

Jurjen trouwt (hc 11 dec.1632) te Zuidbroek (1) met Benne Aepkens.

Van Jurjen en Benne zijn twee kinderen bekend:

1  Aepko Jurjens.

Aepko trouwt (hc 17 dec.1668) te Zuidbroek (1) met Aeltien Eppens. Aepko trouwt (hc 13 dec.1676) te Zuidbroek (2) met Meiske Haijkes. Meiske is geboren te Oostwold.

2  Phiebe Jurjens.

Phiebe trouwt (hc 8 nov.1655) te Zuidbroek met Attie Egberts.

Jurjen trouwt rond 1642 te Finsterwolde op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige

1.713  Trijne Edskens is geboren rond 1620 te Hardenberg/Finsterwolde.

Trijne trouwt (huw.contr.) op zaterdag 9 december 1673 te Zuidbroek op ongeveer 53-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Tijo Meijnders. Tijo is gedoopt op vrijdag 2 april 1632 te Noordbroek.


<538>

Van Jurjen en Trijne zijn zes kinderen bekend:

1  Ave Jurjens.

Ave trouwt (hc 17 april 1677) te Eexta met Roelof Pieters.

2  Hanno Jurjens (Hop) is geboren rond 1645 te Muntendam, zie 856.

3  Galtjo Jurjens is geboren rond 1645 te Muntendam, is overleden voor 1701. Galtjo werd hoogstens 56 jaar.

Galtjo trouwt (hc 21 dec.1677) te Zuidbroek (1) met Gepke Jans. Gepke is geboren rond 1649 te Zuidbroek. Galtjo trouwt op donderdag 23 januari 1681 te Beerta op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 48-jarige Eltio Elses. Eltio is geboren rond 1633, is overleden op zaterdag 22 december 1685 te Nieuw Beerta. Eltio werd ongeveer 52 jaar.

4  Benne Jurjens is geboren rond 1647.

Benne trouwt (hc 5 jan.1677) te Zuidbroek met Pieter Pieters.

5  Eppien Jurjens is geboren rond 1647.

Eppien trouwt (hc 5 jan. 1670) te Zuidbroek met Frank Tierts.

6  Tiapke Jurriens is geboren rond 1655.

<539>

Tiapke trouwt (hc 18 oktober 1667) te Finsterwolde (1) met Harmen Ottens. Tiapke trouwt (hc 3 maart 1657) (2) met Bonne Edskes. Tiapke trouwt (huw.contr.) op maandag 12 januari 1682 te Finsterwolde op ongeveer 27-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 32-jarige Roelf Jacobs, zoon van Jacob Roelfs. Roelf, kerkvoogd te Finsterwolde, is geboren rond 1650 te Finsterwolde.

<540>

Roelf is gehuwd met Antje Peters.<541>

1.752  Jacob Eylerts.

<542>

Jacob is gehuwd met Aeltien Hendriks.

Van Jacob en Aeltien zijn drie kinderen bekend:

1  Anneke Jacobs.

2  Ecke Jacobs.

3  Hindrick Jacobs.

Van Jacob zijn twee kinderen bekend:

1  Eylert Jacobs is geboren rond 1628 (?), is overleden tussen vrijdag 15 mei 1682 en zondag 21 maart 1683. Eylert werd hoogstens 55 jaar.

Eylert gaat in ondertrouw (huw.contr.) op donderdag 13 december 1674 te Beerta, trouwt (huw.contr.) op donderdag 20 december 1674 te Scheemda op ongeveer 46-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Fosse Mellens, dochter van Mello Feckens en Menste Sunes. Fosse is geboren rond 1637 (?).

<543>

Fosse is gehuwd met Evert Jans.

2  Dirk Jacobs is geboren rond 1647 (?) afkomstig uit Schildwolde, zie 876.

1.754  Cornelis N.N..

Van Cornelis is een kind bekend:

1  Martien Cornelis is geboren rond 1652 (?) afkomstig uit Scharmer, zie 877.

1.924  Addo Nannens is geboren rond 1617 (?), is gedoopt te Blijham (?), is overleden tussen 1663 en 1666. Addo werd hoogstens 49 jaar.

4 nov. 1656 (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes, wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0 (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)
28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen en vleselijck betast, waarna een kind geboren werd.
4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde geslagen: 4-0-0 (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)
<544>

Addo trouwt (huw.contr.) op zaterdag 31 mei 1659 te Blijham op ongeveer 42-jarige leeftijd met de 16-jarige

1.925  Ettje Elses is gedoopt op donderdag 30 oktober 1642 te Blijham, is overleden tussen april 1704 en november 1707. Ettje werd hoogstens 65 jaar en 2 dagen.

<545>

Ettje gaat in ondertrouw (huw.contr.) te Leerort, trouwt (huw.contr.) op dinsdag 26 april 1667 te Blijham op 24-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Lucas Haselhoff, zoon van Derck Haselhoff en Machdalena Saxenhuisen. Lucas, sergeant te Leerort (Duitsl), grootgrondbezitter, wiinhandelaar te Winschoten, kerkvoogd te Blijham en chirurgijn, wonende te Blijham, is gedoopt rond 1643, is overleden rond 1723. Lucas werd ongeveer 80 jaar.

De 3e huw. procl. van Lucas Haselhoff en Eltje Elses was op 19 mei 1667 te Leerort (Dld) waar hij sergeant was.
Op 24 nov.1707 is er een afhandeling van een erfenis van wijlen Ettien Elses met Lucas Haselhoff. Folckert Engberts zal genieten 't Jolinck-Arve, met nog een huis en land te Hoorn.
<546>

Van Lucas en Ettje zijn acht kinderen bekend:

1  Trijntien Lucas Haselhoff is geboren op donderdag 1 maart 1668 te Blijham, is overleden op zondag 20 april 1721 te Wedde. Trijntien werd 53 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Trijntien is gehuwd met Wijbrandus Cranenborch. Wijbrandus, predikant, is geboren rond 1668 (?).

2  Magdaleentien Haselhoff is geboren in augustus 1670 te Blijham, is overleden op maandag 21 februari 1729 te Wedde. Magdaleentien werd 58 jaar en 6 maanden.

<547>

Magdaleentien trouwt (huw.contr.) op zaterdag 19 maart 1689 te Blijham op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Folckert Engberts, zoon van Engelbartus Folckerts en Swaentien Jans Olinck. Folckert, landbouwer te Hoorn (GR) en president kerkvoogd, is geboren rond 1671 te Wedde.

Op 24 nov. 1707 is er een afhandeling over de erfenis van wijlen Ettien Elses met Lucas Haselhoff. Folckert Engberts zal genieten 't Jolinck-arve met nog een huis en land te Hoorn.(RA VI e.1)<548>

3  Jantien Haselhoff is gedoopt op donderdag 17 oktober 1675 te Blijham.

Jantien is gehuwd met Pieter Harmens. Pieter is geboren rond 1675 (?). Jantien is gehuwd met Theodorus Scheltes. Theodorus, konvooimeester te Bourtange, is geboren rond 1675 (?).

4  Lucretsjen Haselhoff is gedoopt op donderdag 17 oktober 1675 te Blijham.

Lucretsjen is gehuwd met Berent Geerts. Berent, kerkvoogd, is geboren rond 1675 (?).

5  Beelken Haselhoff is gedoopt op donderdag 20 januari 1678 te Blijham.

Beelken is gehuwd met Hermannus Schmaal. Hermannus, predikant te Blijham, is geboren rond 1678 (?).

6  Albertie Haselhoff is geboren 1680 of 1681, is gedoopt te Blijham.

7  Derk Haselhoff is gedoopt op dinsdag 9 januari 1680 te Blijham, is overleden op donderdag 29 april 1756 aldaar. Derk werd 76 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Derk is gehuwd met Ester Schinkel. Ester is geboren rond 1680 (?). Derk is gehuwd met Antie Pieters. Antie is geboren rond 1680 (?).

8  Albert Haselhoff is gedoopt op donderdag 9 januari 1687 te Blijham.

Van Addo en Ettje zijn twee kinderen bekend:

1  Else Addens is gedoopt op donderdag 25 november 1660 te Blijham, zie 962.

2  Nanno Does Addens is gedoopt op donderdag 13 december 1663 te Blijham, is overleden tussen maandag 18 april 1689 en donderdag 24 november 1707. Nanno werd hoogstens 43 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

<549>

Nanno trouwt (huw.contr.) op maandag 18 april 1689 te Blijham op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Trijntje Jacobs Schuiringe, dochter van Jacob Schuiring en Nelle Jacobs. Trijntje is geboren rond 1664 (?).

1.940  Sebo Huninga, Joncker, Groot Volmacht van het Oldambt en kerkvoogd te Beerta, is geboren in 1605 te Oostwold, is overleden op vrijdag 15 april 1661 te Beerta Werd al eens in 1639 bij verstek ter dood veroordeeld., is begraven te in de Kerk te Beerta. Sebo werd 56 jaar.

Ze woonden omstreeks 1630 op de boerderij "Huningaheerd" te Oostwold, die toen nog een burcht was. Vr die tijd was het in bezit van de Tiddinga's. Door zijn huwelijk werd hij bezitter van de Tiddingaborg te Beerta. Hij was daar kerkvoogd van 11 apr. 1630 tot 27 febr. 1658, waarin hij het laatst in het protocol voorkomt. Op 11 juni 1658 gelast hij de predikant te Beerta een nieuwe kerkvoogd te doen aanstellen.
Met zijn vrouw verkoopt hij een stukje land te Beerta op 19 mrt 1632 en op 28 mrt 1635, verhuurt hij land te Midwolderhamrik (gerfd van wijlen hopman Haeicko Tammens en Ike (grootouders van zijn vrouw) volgens scheiding tussen erfgenamen van Tammo Hayens) op 8 mei 1642, koopt land te Oostwold 16 juni 1648, verkoopt een deel in land (gekocht 26 mrt 1650) op 10 sept. 1651, verkoopt 5 deimten 12 juni 1657 en een huisplaats 24 jan. 1658.
Tot volmacht benoemd met Wirtio Matthiae te Eexta en Doedo Edzes te Noordbroek, toen op 10 aug. 1639 een verbond gesloten werd door de bevolking van het Oldambt tegen de aanmatiging van de Stad.
Hij kwam sterk in verzet tegen de Stad Groningen, kreeg steun van de Ommelander Landdag te Appingedam, bracht de zaak in 1640 voor stadhouder Frederik Hendrik; de einduitspraak viel gunstig uit voor de Stad. (Groninger Encyclopedie blz.328)
In de Groninger Volksalmanak van 1901, wordt geschreven:
"In de geschillen tusschen het Oldambt en de Stad Groningen in 1639, hebben de Oldambsters zich onder Sebo Huninga, het hoofd der alliantie, met een request gewend tot de Staten Generaal, en ervoer hij daarbij, dat het toenmalige gezegde: "Soo Emandt muchte reysen nae den Haghe om te klage, hij soude verliesen sijne krage", geen ijdele bedreiging bleek te zijn. Hij was heer op Tiddingaborg te Beerta. Deze werd midden in den nacht door gewapende benden van den stadsdrost omsingeld. De poorten en deuren werden opengebroken en alles doorzocht, doch de bewoner werd niet gevonden. Het doel was hem op te lichten en gevankelijk naar Groningen te brengen. Bij verstek ter dood veroordeeld, moest hij eenige tijd als balling rond zwerven, totdat eerst de Heeren der Ommelanden en vervolgens de Algemeene Staten hem in hunne hooge bescherming namen.
"In De Geschiedenis van Oost-Groningen van B.W.Blaauw lezen we op blz.98 :"Bij besluit van 22 nov. 1639 werd Sebo door de Stad beboet met 100 mark en veroordeeld tot het verlies van de twee voorste vingers en tot onthoofding."
(Tiddingaborg komt later altijd voor als Huninga- of Huiningaborg.
Zijn grafsteen met wapen ligt in de N.H.kerk te Beerta:
Ik heb op dezer aard gestreden
In ongemak en moeilijkheden;
Ik heb geijverd voor 't gemeen,
Nu rust ik onder dezen steen.
<550>

Sebo trouwt rond 1625, trouwt (kerk) (1623) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

1.941  Tija Tiddinga is geboren rond 1604 (?), is overleden na vrijdag 15 mei 1682. Tija werd minstens 78 jaar.

Bracht bij huwelijk Tiddaborg in (latere naam Huningaborg).


Vee6: " 4 april 1678 zijn gecompareerd en persoonliek gecomen, de E.E. vrouw Tia Tiddingha weduwe Huningha geadsisteert van de Hooch Edel Geboorn Jr.Dodo Allardt Huningha, Jr.Philips Daniel Finck en sijn Huisvrouw Ettien Huningha voor sich selven, en mede in qlit, als vremde vooghdt over de Heer Capitein Heckmans kinderen, Jr. Bonno Huningha en vrouw Sijpke Fockens anders Huningha sijn E.E., Huisvrouw, Joannes v. Lunen der beijden Rechten Docter in qlit, als vooghdt over de naegelaten kinderen van wijlen de manhaften en Wel-Edelen Capitein Bernhardt Heckman bij Juffrouw Bouwina Huningha geprocreert en naegelaten, zijnde nevens Jr. Finck hiertoe specialick geauthoriseert, Jr. Eppo Huningha, zijnde tegenwoordich oudt circum circa negen en twintich jaren, mede geadsiseert van den Hooch Edel Gebooren Jr. Dodo Allardt Huningha, bekennende en belijdende, dat si aengaende hare onderlinge quastie over de deilinge en wisselinge van hare Landerijen, alsmede Coop van het sterfhuis, Schuir en Duivenhuis mitsgaders plantagien in de Beerta en minnelijck en lieflijck accoordt hadden ingegaen, gedediget ende beslooten, en sulx in manieren nabeschreven Etc."
<551>

Van Sebo en Tija zijn vijf kinderen bekend:

1  Doedo Huninga is geboren rond 1627, is overleden op maandag 20 april 1665 te Beerta. Doedo werd ongeveer 38 jaar.

2  Ettjen Huninga is geboren rond 1630 (?), is overleden na zaterdag 2 oktober 1688. Ettjen werd minstens 58 jaar.

Vee4 H.e. 7 aug 1649: Dedingsl.bruidegomszijde: "hij selffs";
bruidsz: vader en moeder neffens de beide broeders Jonckers Doede en Bonne Huninga van Oostwold, de oom capiteyn Tiddo Huninga van Oostwold.
Vee6 - 2 okt.1688: Etta Huninga, wed.Joncker Philippus Daniel Finck verhuurt aan haar oudste zoon Jr. Philips Reinhardt Finck.
<552>

Ettjen trouwt (huw.contr.) op zaterdag 7 augustus 1649 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Philips Daniel Finck. Philips, kerkvoogd te Beerta (18 mei 1665 - 1687, is geboren rond 1619 (?), is overleden voor zaterdag 2 oktober 1688. Philips werd hoogstens 69 jaar.

3  Bonno Huninga is geboren rond 1638 (?), zie 970.

4  Bouwina Huninga is geboren rond 1639 (?), is overleden na 1678. Bouwina werd minstens 39 jaar.

Bouwina trouwt (huw.contr.) op zaterdag 26 juni 1666 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Bernhardt Heckman, zoon van Jacob Tjarda van Starckenborgh en Abele van Starckenborgh. Bernhardt, capitein (1673), is geboren rond 1620 (?), is overleden in 1674. Bernhardt werd ongeveer 54 jaar.

5  Eppo Huninga is geboren in 1649.

1.942  Focko Eltiens is geboren rond 1604 (?), is overleden op maandag 1 augustus 1650, is begraven te Scheemda. Focko werd ongeveer 46 jaar.

<553>

Focko trouwt op donderdag 15 november 1646 op ongeveer 42-jarige leeftijd met de ongeveer 16-jarige

1.943  Censke Wijarts is geboren rond 1630, is overleden op woensdag 4 augustus 1666, is begraven te Scheemda. Censke werd ongeveer 36 jaar.

Bij het aangaan van de huw.voorwaarden zijn er dezelfde getuigen als bij haar zus nl. haar ouders, Eltio Popkens, Hero Hommens en Harmen Thomas, ooms, luitenant Ayoldus Hommens en Epko Hayens, vedderen.<554>

Censke is gehuwd met Eppo Reints, zoon van Reint Eppens en Lubbe Frericks. Eppo, ouderling en zijlvest van Scheemda, is geboren rond 1630, is overleden op dinsdag 28 september 1666. Eppo werd ongeveer 36 jaar.

<555>

Van Focko en Censke is een kind bekend:

1  Sijpke Fockens (Meininga) is gedoopt op vrijdag 3 april 1648 te Scheemda, zie 971.

1.978  Jan Alberts Raedemaecker is geboren rond 1605 te Wessinghuizen, is overleden na 1682 aldaar. Jan werd minstens 77 jaar.

07-04-1640
Jan Alberts Ramaker hefft tegens wille van Harmen Rensinge geschuttede beesten los gemaket, deswegen is dieselve verdragen op 3-0-0
24-08-1665
Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Albert Jans, zoon van Jan Alberts X wijlen Jantjen Wubbes en Wubbe Geerts
Jan Alberts belooft zijn zoon mee te geven 300 Car.gld. met nog een linnen bedde, 4 laeckens, 4 kussensloopen, een deecken, 2 kussens, een koe ende 3 mudden rogge. Waarmede de bruidegom van de vaderlijke en moederlijke goederen is afgeboedeld.
Dedingsluiden bruidegom: Jan Alberts-vader / Claes Colters en Geert Banninck
22-11-1682
In sacken Jan Jaspers Impt. verd hebb. Jan Rademakers Ged. om betalinge van 't plichtige.

bron: Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Onstwedde II, van dhr.Wegman blz.84

Jan trouwt rond 1635 te Onstwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

1.979  Jantje Wubbes is geboren rond 1610, is overleden voor 1665 te Wessinghuizen. Jantje werd hoogstens 55 jaar.

Van Jan en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Albert Raedemaecker is geboren rond 1635 te Wessinghuizen.

Albert trouwt op maandag 24 augustus 1665 te Vlagtwedde huw.contract op ongeveer 30-jarige leeftijd met Wubbe Geerts.

2  Alcke Jans Raedemaecker is geboren rond 1641 te Wessinghuizen, zie 989.

3  Harmcke Raedemaecker is geboren rond 1648 te Wessinghuizen.

Harmcke trouwt voor 1674 te Onstwedde op hoogstens 26-jarige leeftijd met Claes Jan Volders.

4  Geertje Raedemaecker is geboren rond 1652, is overleden na maandag 29 augustus 1678. Geertje werd minstens 26 jaar.

2.018  Berend Hendriks Toolker is geboren rond 1615 (?).

<556>

Berend trouwt rond 1645 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

2.019  Hiske N.N. is geboren rond 1620 (?).

Van Berend en Hiske is een kind bekend:

1  Anneke Berends is geboren rond 1656 (?), zie 1.009.

2.032  Sibo Heres is geboren rond 1610.

De naam Sijbes komt in de archieven op verschillende manieren voor, Sijbens, Sebens, Sibens, Cibens. Waarschijnlijk komt de familie uit Larrelt in Oostfriesland, een dorp ten westen van Emden. Daar wonen nog velen met die naam.<557>

Sibo is gehuwd met

2.033  Elske N.N. is geboren op donderdag 10 april 1597 te Midwolda.

<558>

Van Sibo en Elske zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Sibes is geboren rond 1630 (?), zie 1.016.

2  Hendrik Sibens is geboren rond 1632 (?).

3  Berend Sibens is geboren rond 1632 (?).

4  Sibo Sibens is geboren rond 1632 (?).

5  Wija Sibens is geboren rond 1632 (?).

Wija is gehuwd met Evert Eilaerts.

6  Bouwe Sibens is geboren rond 1632 (?), zie 1.019.

7  Jantien Sibes is geboren rond 1636 (?).

Jantien trouwt op dinsdag 23 september 1670 te Oostwold op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Folkert Eppens. Folkert, wonende te Bellingwolde, is geboren rond 1640 (?).

2.038  Sibo Heres is geboren rond 1610, zie 2.032.

Sibo is gehuwd met

2.039  Elske N.N. is geboren op donderdag 10 april 1597 te Midwolda, zie 2.033.

Van Sibo en Elske zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Sibes is geboren rond 1630 (?), zie 1.016.

2  Hendrik Sibens is geboren rond 1632 (?).

3  Berend Sibens is geboren rond 1632 (?).

4  Sibo Sibens is geboren rond 1632 (?).

5  Wija Sibens is geboren rond 1632 (?).

Wija is gehuwd met Evert Eilaerts, zie 2.033.

6  Bouwe Sibens is geboren rond 1632 (?), zie 1.019.

7  Jantien Sibes is geboren rond 1636 (?).

Jantien trouwt op dinsdag 23 september 1670 te Oostwold op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Folkert Eppens, zie 2.033.

2.044  Tijard Coenes is overleden voor dinsdag 29 december 1671.

5 jan. 1649 Huw.Contract van Tijard Coenes en Tjadduwe Poppens
Bruidegom: Ette Coenens moeder, Aeijlko Boels zwager, Gerardus Everardi pastoor in Bellingwolde, Engel Hindricx en Tiaert Tiaerts ooms, Geerdt Jans vedder
Bruid: Poppo Aelders vader, Alardt Poppens, Derck Poppens en Hommo Poppens broers, Nomno Sibrands vedder.
Getuigen: erman Jans en Phoebo Luppens

16 maart 1668
Aelder Poppes met Hommo Poppes pr.vrmd, Eppo Ebels sibbevoogd en Imel Geerts vreemde voogd over wijlen Derk Poppes onmondige kinderen, tevens Tjaert Coenes leg.tut. over zijn kinderen en Hommo Poppes voor zich zelf maken een erfscheiding van de nalatenschap van wijlen Poppo Aelers. Aelert Poppes krijgt het gaerlant met twaelf deimten landes in de huisheert gelegen, met aenpart van behuisinge soo op voors. landes konnen koomen t' vallen, welcke 12 landes aen d' west zijde sijn gelegen, bovendien krijgt Aelert uit de gemeenschappelijke goederen 100 car.gld. De voogden krijgen 21 deimt in genoemde heerd gelegen in 't midden van de huisheerdt, nochtans oock met d'aenpart van behuisinghe soo daer op konnen komen t' devolveren. Tjaert Coens voor sijn kinderen krijgt eveneens 21 deimt in de huisheert en wel aan de oostkant en met het deel van het huis. Hommo Poppes krijgt d' Hammerickker venne soo als Poppo Aelers heeft verarvert, liggende in twee campen.
Hij betaalt aan de andere erfgenamen 100 daler. De rechten op de Hop blijven gemeenschappelijk. Tevens is bepaald dat de kinderen van wijlen Derck Poppes 1 deimt krijgen in Evert IJpes heert.
Getuigen: Jan Janssen en Jan Wijnolts

19 febr. 1669
Tjaert Coens en Eppe Ebels en Ilben Coens (ehel.) maken een verwisseling van landen en goederen. Tjaert Coenes draagt over aan Eppe ebels en Ilben coens (ehel.) 21 deimt land gelegen in de heerd, zoals wijlen PoppoAelers in eigendom heeft toebehoord en zoals deze landen Tjaert zijn toegedeeld bij deelbrief dd. 16 maart 1668.
Eppe Ebels en Ilben (ehel.) dragen over aan Tjaert Coenes hun erfgoed van hun ouders afkomstig. Eppe en Ilben betalen toe 2200 car.gld.
Getuigen: Egbert Hermans en Jan Janssen

9 sept. 1669 Huw.Contract van Tijaert Coenes kerkvoogt te Bellingwolde en Assa Boelens weduwe van Doe Nannes
Bruidegom: Hindrik Coenes broer, Aylke Boeles zwager, Eppe Ebels zwager, Alert Poppes en Hommo Poppes zwagers
Bruid: Hillebrant Boeles broer, Jan Hillebrants neef, Haije Eltjes zwager, Hayke Aises neve.

31 mei 1671
Tjaart Coenes kerkvoogd in Bellingwolde en Assa eheluiden, Haijo Eltjes, Hilbrandt Boelens en Gocko Brundts voormund en voogden over Doedo Nannes en Assa gewesene eheluiden onmondige zoon, verkopen aan eerdt jans en Anna eheluiden land met huis

21 oktober 1680
Willem Ebels en Heercke (ehel.) ter ener en Grietie Reents, geassisteert door haar man Sibrant Nombdes ter andere zijde.
Grietie verklaart dat ze 1000 daler lijftuchtswijze heeft ontvangen vanwege haar overleden man Derck Ebels, van Willem Ebels en Heercke (ehel.). Willem Ebels en Heercke zullen alle in- en uitschulden aan zich behouden behoudens de volgende posten.
Ten eerste van Hommo Poppes ter grootte van 100 car.gld. Ten tweede 250 gld. welke de voogden over Tiaert Coenes kinderen pretenderen. Verder nog 11 gld. 6 st 4 pl boekschulde aan Jurrien Haijes. Grietie zal genieten een brief ter grootte van 30 gld. over de provincie staande met de rente. Sibrant Nombdes laat zich in als borg.
Getuigen: Nanno Ampsingh en Eltijo Swijckens.

<559>

Tijard trouwt (huw.contract) op maandag 9 september 1669 te Winschoten (2) met Asse Boelens, dochter van Boelo Reendts en Wija Hillebrants Bauckens.

Tijard trouwt (huw.contract) op dinsdag 5 januari 1649 te Beerta (1) met

2.045  Tjadduwe Poppens is overleden voor vrijdag 16 maart 1668.

<560>

Van Tijard en Tjadduwe zijn twee kinderen bekend:

1  Edsko Tijaerts, zie 1.022.

2  Tamme Tijarts is overleden na maandag 17 mei 1717.

Tamme trouwt op donderdag 22 juli 1694 te Bellingwolde met Grietje Harmens, dochter van Harmen Engelkes en Geertruit Hindricks. Grietje is afkomstig uit Vriescheloo, is overleden voor vrijdag 27 mei 1746.

2.046  Sicco Edtskens.

Sicco is gehuwd met

2.047  Imke Jans.

Van Sicco en Imke zijn drie kinderen bekend:

1  Moeder Sickes, zie 1.023.

2  Aeisse Sickens.

3  Menste Sickens.


Generatie XII

(stamovergrootouders)

In deze generatie zijn 59 (3 %) van de 2048 voorouders bekend, geboren tussen 1525 en 1610. Deze voorouders zijn afkomstig uit Onstwedde (3x), Ter Wupping (2x), Muntendam (2x), Ellersinghuizen (2x), Wedde, Wagenborgen, Vlagtwedde, Midwolda, Kellerberg, Finsterwolde, Blijham, Beerta of Onstwedde en Beerta.

2.208  Edske Galtiens, landbouwer en kerkvoogd te Finsterwolde, wonende te Hardenberg Finsterwolde, is geboren rond 1585, is overleden na april 1663 te Finsterwolde. Edske werd minstens 78 jaar.

<561>

Edske trouwt (huw.contr.) op zaterdag 16 oktober 1610 te Noordbroek op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Remke Rotgers. Remke is geboren rond 1585 (?).

Edske trouwt rond 1616 te Noordbroek, trouwt (kerk) (1616) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Tiachtie Ebens. Tiachtie is geboren rond 1591 (?).

Edske is gehuwd met

2.209  Aelcke Sickens is geboren rond 1595 (?).

<562>

Van Edske en Aelcke zijn zes kinderen bekend:

1  Frouwke Edzkes is geboren rond 1617 (?).

Frouwke is gehuwd met Sybelko Hindricks. Frouwke is gehuwd met Hayo Heeres. Frouwke is gehuwd met Ipo N.N.. Ipo is geboren rond 1624 (?), is overleden na zaterdag 28 november 1682. Ipo werd minstens 58 jaar.

Ipo is gehuwd met Woltje Hermans.<563..565>

2  Trijne Edskens is geboren rond 1620 te Hardenberg/Finsterwolde, zie 1.713.

3  Sicko Edzkens, landbouwer en kerkvoogd te Finsterwolde, is geboren rond 1620 (?).

Sicko trouwt (huw.contr.) op woensdag 2 september 1654 op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Imke Aysens. Imke is geboren rond 1629 (?).

4  Bonno Edzkens is geboren rond 1622 (?).

Bonno trouwt (huw.contr.) op zaterdag 3 maart 1657 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Tiapke Jurriens. Tiapke is geboren rond 1632 (?).

5  Galtio Edzkens is geboren rond 1625 te Finsterwolde/Hardenberg, zie 1.106.

6  Scheltie Edzkes is geboren rond 1640 te Nieuw Beerta (?), zie 1.104.

2.212  Edske Galtiens is geboren rond 1585, zie 2.208.

Edske trouwt (huw.contr.) op zaterdag 16 oktober 1610 te Noordbroek op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Remke Rotgers, zie 2.208.

Edske trouwt rond 1616 te Noordbroek, trouwt (kerk) (1616) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Tiachtie Ebens, zie 2.208.

Edske is gehuwd met

2.213  Aelcke Sickens is geboren rond 1595 (?), zie 2.209.

Van Edske en Aelcke zijn zes kinderen bekend:

1  Frouwke Edzkes is geboren rond 1617 (?).

Frouwke is gehuwd met Sybelko Hindricks, zie 2.209. Frouwke is gehuwd met Hayo Heeres, zie 2.209. Frouwke is gehuwd met Ipo N.N., zie 2.209.

2  Trijne Edskens is geboren rond 1620 te Hardenberg/Finsterwolde, zie 1.713.

3  Sicko Edzkens, landbouwer en kerkvoogd te Finsterwolde, is geboren rond 1620 (?).

Sicko trouwt (huw.contr.) op woensdag 2 september 1654 op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Imke Aysens, zie 2.209.

4  Bonno Edzkens is geboren rond 1622 (?).

Bonno trouwt (huw.contr.) op zaterdag 3 maart 1657 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Tiapke Jurriens, zie 2.209.

5  Galtio Edzkens is geboren rond 1625 te Finsterwolde/Hardenberg, zie 1.106.

6  Scheltie Edzkes is geboren rond 1640 te Nieuw Beerta (?), zie 1.104.

2.214  Albert Eltiens, landbouwer te Finsterwolde en dijkrechter, is geboren rond 1585 te Finsterwolde, is overleden tussen donderdag 22 augustus 1652 en zondag 3 augustus 1653. Albert werd hoogstens 68 jaar.

<566>

Albert is gehuwd met Hiske Hindriks, zie 2.215.

Van Albert en Hiske zijn twee kinderen bekend:

1  Hindrick Alberts is geboren rond 1617 (?).

2  Lupke Alberts is geboren rond 1628, zie 1.107.

Albert trouwt voor dinsdag 23 april 1613 op hoogstens 28-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 28-jarige Lupke Allerts. Lupke is geboren rond 1585 (?).

Albert is gehuwd met

2.215  Hiske Hindriks is geboren rond 1602 (?).

Hiske is gehuwd met Albert Eltiens, zie 2.214.

Van Albert en Hiske zijn twee kinderen bekend:

1  Hindrick Alberts is geboren rond 1617 (?).

2  Lupke Alberts is geboren rond 1628, zie 1.107.

2.232  Frerick N.

Frerick is gehuwd met

2.233  Anne N.

Van Frerick en Anne zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Fredericks (Vrerix), zie 1.116.

2  Jan Frericks.

Jan is gehuwd met Trijntie Broerkes.

2.234  Lubbert Hindricks.

Lubbert is gehuwd met

2.235  Dieuwer N.

Van Lubbert en Dieuwer is een kind bekend:

1  Rixte Lubberts, zie 1.117.

2.304  Olert Aijckes Naeningh is geboren rond 1540 te Onstwedde, is overleden na 1591 aldaar. Olert werd minstens 51 jaar.

Olert (Alert) Naeningh betaalde in het karspel Onstwedde van 1589 t/m 1591 hoenderbelasting.
Zijn zoon Johan was erfgenaam.
<567>

Van Olert is een kind bekend:

1  Johan Olerts Naeningh is geboren rond 1570 te Onstwedde, zie 1.152.

2.308  Frerick Karskens Hardingh, landbouwer, is geboren rond 1565 te Onstwedde, is overleden na 1591 aldaar. Frerick werd minstens 26 jaar.

<568>

Frerick is gehuwd met

2.309  Lupke Johans Schulten is geboren rond 1570 te Wedde, is overleden na 1633. Lupke werd minstens 63 jaar.

<569>

Van Frerick en Lupke is een kind bekend:

1  Frerick Frericks Hardingh is geboren rond 1590 te Onstwedde, zie 1.154.

2.310  Engelcke Halmingh is geboren rond 1555 te Onstwedde.

Van 1589 t.e.m. 1592 komt de naam Engelcke Halmingh te Smerlicke voor in het Register van Hoenderbelastingen.
Zowel Else als Engelcke worden telkens genoemd tussen Horlings, Hoysinck en Lottringh, alle te Smeerling. Het ligt voor de hand dat het gaat om dezelfde erve, waar Engelcke zijn vader Else zal zijn opgevolgd tussen 1574 en 1589.
In het Register van Breuken staat op 05-11-1635 vermeld:
Elso Halminck sijn salige moeder Rixte Haves.
<570>

Engelcke is gehuwd met

2.311  Rixte Willems Heijes is geboren rond 1565 te Ter Wupping.

Breuk betaald bij begraven op 5-11-1635 te Onstwedde.

<571>

Van Engelcke en Rixte zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertien Engelckes Halmingh is geboren rond 1589 (?).

2  Else Engelckes Halmingh is geboren rond 1589 (?).

Uit het Breukenregister:
18-02-1629 Herman Goringe eist van Else Halminghe " liberatie ende restitutie van bescheiden van soodane borgtocht als hij ende wijlen Rolof Hilwers hebben aangenomen voor wijlen Geert Tidderinghe aan der gedaegden vader wijlen Engelcke Halminghe voor de restitutie van Aike Halminghe aangebrachte bodel in Tidderinghe huis te Onstwedde.
24-11-1644 Wubbo Horlinges heeft op die begreffenisse van zijn salige broeder Elso Halminck an die naburen in 't vergaderen beer geschonken.
<572>

3  Swaentien Engelckes Halmingh is geboren rond 1592 te Onstwedde, zie 1.155.

4  Wubbe Engelckes Halmingh, wonende te Smeerling op 't Horlings, is geboren in 1600, is overleden in 1663. Wubbe werd 63 jaar.

Wubbe is gehuwd met Albertien Johans Horlings, dochter van Johan Broers en Wobbeke Heijes Horlings. Albertien is geboren rond 1600, is overleden in 1665. Albertien werd ongeveer 65 jaar.

5  Alcke Engelckes Halmingh is geboren rond 1605 te Smeerling, is overleden in 1666. Alcke werd ongeveer 61 jaar.

Alcke is gehuwd met Berent Geerts Stroedingh, zie 1.157.

2.312  Aijke Stroedinck is geboren rond 1528 (?).

In het breukenregister van Westerwolde wordt op 26 febr. 1571 en op 17 mrt 1573 Aijke Stroedinck genoemd.
Volgens de hoendergeldregisters van Westerwolde betaalt Aijke Stroedinck te Ellersinghuizen hoendergeld van 1568 t/m 1574.
Over de jaren 1574 t/m 1588 zijn er geen hoendergeldregisters bewaard gebleven, maar in 1589 zit te Ellersinghuizen op de plaats van Aijke Stroedinck een zekere Geert Stroedinck, die zeer waarschijnlijk zijn zoon is.
<573>

Van Aijke is een kind bekend:

1  Geert Aickes Stroedingh is geboren rond 1560 te Ellersinghuizen, zie 1.156.

2.314  Berend Berends ten Campe is geboren rond 1525 te Beerta (?).

<574>

Berend is gehuwd met

2.315  Ycke(?) N.N. is geboren rond 1550.

Van Berend en Ycke(?) is een kind bekend:

1  Geertjen Berends ten Campe is geboren rond 1575 te Beerta of Onstwedde, zie 1.157.

2.320  Wubbe Bruins Bruininck, landbouwer, is geboren rond 1562 te Vlagtwedde, is overleden tussen 1609 en 1632. Wubbe werd hoogstens 70 jaar.

Zoon Harm Wubbes is erfgenaam.
Register van hoenderbelasting:
1589 Weende, eigenerfden: Wubbe Bruininck; idem 1590 t/m 1592.
Breukregister:
1587 Geistlicher Jurisdictie. Wubbe Bruininck als Sendtwroger so im Seendt niet erschenen, gecomponiert vor ein daler. xxx st.
(sendtwroger is een aangever van een vergrijp tegen de geestelijkheid)
30-11-1609: Wubbe Brueninck tegen Abele Geerdes vrouwe.
26-11-1612: Wubbe Bruininck op 1 reael accordeert wegen mandat so de kerckvoechden van Vlachtwedde overgeven 2 - 8 - 0.
01-08-1640: Harmen Bruininck op die begreffnisse van sein moder an die nabuirs beer geschoncken, daerom verdragen op vijff Caroli guldens 5 - 0 - 0.
<575>

Wubbe trouwt rond 1598 te Vlagtwedde op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

2.321  N.N. is geboren rond 1573, is overleden rond 1640. N werd ongeveer 67 jaar.

Van Wubbe en N zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Wubbes Bruiningh is geboren rond 1598 te Vlagtwedde, zie 1.160.

2  N.N. is geboren rond 1600.

N trouwt (huw.contr.) op zondag 9 maart 1625 te Vlagtwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan N.N.. Jan is geboren rond 1595 (?).

3  Jan Wubbes is geboren rond 1605.

Jan trouwt rond 1635 te Vlagtwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Swaencke Ellinck. Swaencke is geboren rond 1610 (?).

2.322  Geert Aickes Stroedingh is geboren rond 1560 te Ellersinghuizen, zie 1.156.

Geert is gehuwd met

Van Geert zijn drie kinderen bekend:

1  N. Geerts Stroedingh is geboren rond 1590 te Ellersinghuizen, is overleden rond 1610. N. werd ongeveer 20 jaar.

Uit RA VI o, 1, 10-3-1658, blijkt het bestaan van deze dochter, de moeder van Boele Boelmans Hubbeling. De moeder van voornoemde Boele is een halfzuster van de vrouw van Claes Jans Smit. (De vrouw van Claes Jans Smit was Griete Geerts Stroedingh)<576>

N. trouwt rond 1606 op ongeveer 16-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Boelman Hannes Hubbelingh, zie 1.156.

2  N. Geerts Stroedingh is geboren rond 1595.

N. trouwt rond vrijdag 24 mei 1624 te Vlagtwedde op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Frerick Eefsingh, zie 1.156.

3  Harm Geerts Stroedingh is geboren rond 1599 te Ellersinghuizen.

Komt in 1621 voor in RA VI o,1: Luiken Ten Campe laat Geert Stroedingh een boete betalen omdat diens zoon Harm zijn stiefmoeder (=Geertje) in de buik gestompt had.<577>

2.323  Geertjen Berends ten Campe is geboren rond 1575 te Beerta of Onstwedde, zie 1.157.

Van Geert en Geertjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Berent Geerts Stroedingh is geboren rond 1602 te Ellersinghuizen, is overleden op zondag 10 maart 1669. Berent werd ongeveer 67 jaar.

In een erfeniskwestie stelt eiser Engelke Jans Ellersingh in een geding tegen Wubbe Bruiningh dat Alcke Halmingh in 1666 is overleden. (RA VI o.3) Het echtpaar wordt ook genoemd in RA VI w.1 ca 1656.<578>

Berent is gehuwd met Alcke Engelckes Halmingh, zie 1.157.

2  Nanne Geerts Stroedingh is geboren rond 1605, zie 578.

3  Icke Geerts Stroedingh is geboren rond 1608 te Ellersinghuizen, zie 1.161.

4  Aicke Geerts Stroedingh is geboren rond 1610, is overleden na 1659. Aicke werd minstens 49 jaar.

Aicke trouwt rond 1635 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Frerik Ottes, zie 1.157.

5  Imel Geerts Stroedingh is geboren rond 1615, is overleden tussen 1674 en 1676 te Beerta. Imel werd hoogstens 61 jaar.

Huw.contr. van Imel Geerts en Wapke Mellens te Beerta:
Aan bruidegomszijde Geertjen Strodinck, moeder; Berendt Strodinck, broeder; Freryck Ottens, zwager; Claes Jans Smit en Hermen Berendts ten Campe, oom.
<579>

Imel trouwt (huw.contr.) op woensdag 9 juni 1649 op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Wapke (Wupke) Mellens, zie 1.157.

6  Griete Geerts Stroedingh is geboren rond 1618, is overleden op zaterdag 20 februari 1700 te Onstwedde. Griete werd ongeveer 82 jaar.

Griete is gehuwd met Claes Jans Smit, zie 1.157. Griete is gehuwd met Wubbe Heijes, zie 1.157.

7  Woltje Geerts Stroedingh is geboren rond 1620.

Woltje trouwt rond 1645 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 37-jarige Engel Wubbes Abels, zie 1.157. Woltje trouwt voor 1670 te Vlagtwedde op hoogstens 50-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 60-jarige Jan Jans Smit, zie 1.157.

2.324  Johannes Nicolai Kallenbergius, predikant te Vlagtwedde, is geboren rond 1578 (?) te Kellerberg, is overleden voor woensdag 6 maart 1658. Johannes werd hoogstens 80 jaar.

<580>

Van Johannes is een kind bekend:

1  Berendt Kelbergen is geboren rond 1610, zie 1.162.

2.326  Menne Liefstingh.

Van Menne is een kind bekend:

1  Dedde Mennes is geboren rond 1614 (?), zie 1.163.

2.330  Wubbe Willems Eelsinck is geboren rond 1550 te Ellersinghuizen, is overleden tussen 1610 en 1629 aldaar. Wubbe werd hoogstens 79 jaar.

Betaalde hoenderbelasting te Ellersinghuizen (eigenerfden):
1589 t/m 1592 Wubbe Eelsinghe,
Uit het Breukenregister:
01-07-1603 Gerichtlicke bekentnisse voor d'Hoofdmannen in Groningen:
".......wijders Wubbe Eelsinck unde Harmeken sijner Eh.Huisfrouwe koopbrieff..... (het vervolg met datum ontbreekt)
30-11-1609 Johan Brueninck accordeert wegen overgeven mandat van 5 marck of 1 reall so Wubbe Eelsinck overgeven 2 - 8 - 0.
09-10-1610 Geert Strodinck verdragen op 4 daler wegen dath hie Harmen Engelberts voer een endedieff gescholden, unnd Wubbe Eelsinck voor gerichtegestott 6 Car.gld.
idem Wubbe Eelsinck heefft Geert Strodinck voor 't gerichte op die borst gestott, daervan accordeert op 2 Car.gld.
15-05-1628 Willem Eelsinck hefft mede voor een jaer op Renwerinck lovelbier (waarschijnlijk huwelijksfeest van zijn zuster Willemke met Wilt Harms Renwerinck) under de predige west drincken, verdragen op een rijxdaeler 2 - 10 - 0.
07-03-1629 Albert Huistinghe en Willem Eelsinghe als voormonders over het kind van wijlen Hindrick Ten Velthuis.
21-09-1631 ..... Johan Ten Veltuis tot Vlachtwedde tegen Ede Coijlers ged.... twee bij sijne (ged.) huisvrouwen voorolders an Coijlers voorolders verhuirde ackeren ......... impts huisvrouwen voorolders hebben de Ackers bekomen van sijn voorolders vermoege olde Wibbe Eelsinghe testament ....
09-11-1631 Insaken Willem Eelsingh als erfgenaem van zal. Wibbe Eelsingh tegen Engelbert ten Kampe wegen sijn huisvrouwe als erfgenaeme van zal.Geert Geerts.
28-12-1657 "..... arffnissen ende naelatenschap van haere zal. olderen Edo Coijlers en Naencke Eelsinck.
<581>

Wubbe trouwt rond 1580 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

2.331  Harmcke Willems Heijes is geboren rond 1560 te Ter Wupping, is overleden na 1633. Harmcke werd minstens 73 jaar.

Van Wubbe en Harmcke zijn vier kinderen bekend:

1  Naencke Wubbes is geboren rond 1580.

Naencke trouwt rond 1600 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Edo Harms Coijlers. Edo is geboren rond 1570 (?).

2  Willem Wubbes is geboren rond 1590.

Willem trouwt rond 1662 op ongeveer 72-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Alcke Boelmans Ter Haar. Alcke is geboren rond 1637 (?).

3  Albertien Wubbes is geboren rond 1595.

Albertien trouwt rond 1620 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Ede Aickes Rensinck. Ede is geboren rond 1590 (?).

4  Willemke Wubbes Eelsinck is geboren rond 1600, zie 1.165.

2.332  Boelef Broers is geboren rond 1580.

<582>

Boelef is gehuwd met

2.333  Lamme N.N. is geboren rond 1579 (?).

<583>

Van Boelef en Lamme is een kind bekend:

1  Albert Broers is geboren rond 1605 te Onstwedde, zie 1.166.

2.336  Feicko Luppens.


<584>
<585>

Feicko trouwt Feicko en Sijben hadden 2 kinderen een niet benoemde dochter en Aeldrick Feikens met

2.337  Syben Lupkens.

Van Feicko en Syben is een kind bekend:

1  Aeldrick Feickes is geboren rond 1550, zie 1.168.

3.088  Goecke (Geuke) Harms is geboren te Wagenborgen , is gedoopt rond 1610.<586>

Goecke trouwt voor 1632 op hoogstens 22-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige

3.089  Jantjen Peters is geboren rond 1610 te Midwolda.

Van Goecke en Jantjen zijn drie kinderen bekend:

1  Jantjen Geuckes.

Jantjen gaat in ondertrouw op donderdag 28 oktober 1655 te Oude Pekela (1) met Jan Evers. Jantjen gaat in ondertrouw op zondag 1 januari 1662 te Oude Pekela (2) met Harbert Harmens. Jantjen gaat in ondertrouw op dinsdag 14 februari 1662 te Oude Pekela (3) met Geert Harmens. Jantjen gaat in ondertrouw op donderdag 10 april 1670 te Oude Pekela (4) met Frerik Doedens.

2  Fenne Goeckens.

Fenne is gehuwd met Epke Jurjens. Fenne trouwt op zondag 27 februari 1650 te Nieuwolda huw.contract (2) met Jan Jans.<587> Fenne gaat in ondertrouw op donderdag 5 september 1680 te Westerlee (3) met Adriaen Brunts. Adriaen is afkomstig uit Heiligerlee.

3  Peter (Goeckes) Geukes is gedoopt op donderdag 1 mei 1636 te Midwolda, zie 1.544.

3.090  Waldrick Emens.


<588>

Waldrick is gehuwd met

3.091  Emme Hemmes.

Van Waldrick en Emme is een kind bekend:

1  Grete Waldricks is geboren in 1624 te Midwolda, zie 1.545.

3.104  Hero N.N..

Van Hero is een kind bekend:

1  Luppo Herens, zie 1.552.

3.108  Edo Jans is geboren rond 1575, is overleden tussen maandag 18 februari 1647 en zondag 18 januari 1665. Edo werd hoogstens 90 jaar.

Op 25-10-1609 verklaren Henrick Cornelijs en Lamme uit handen van Eeddo Johanszen en Gertruit te Westerlee te hebben ontvangen wat hen toekwam van de nalatenschap van Lammes overleden vader, ook Eeddo Johans geheten.(Vdd1) Mogelijk was Lamme een zuster van Geertruit.
Edo Jans en Geertruit waren landbouwers op de "zesde plaats" (in de nummering van de Staten Archieven) van Westerlee, op de kaart van 1725 aangegeven met de letter B. Het was eigen land.
In 1613 had een zekere Johan Kiers provincieland dicht bij dat van Edo Jans in gebruik, of misschien zelfs een deel van Edo 's latere land. Vermoedelijk was dit Edo 's vader.
In 1657 delen de erfgenamen van Edo Jans en zijn weduwe Geertruit (Vcc2 dd.18-02-1657) eerst de nalatenschap van een zekere "Gese Berendts" (vermoedelijk Gese Hindriks, wed.van Berendt Harmens) en vervolgens (Vcc2 dd.03-05-1657) die van Edo Jans.
<589>

Edo trouwt rond 1600 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

3.109  Geertruit N.N. is geboren rond 1575 (?), is overleden na vrijdag 25 januari 1658. Geertruit werd minstens 83 jaar.

<590>

Van Edo en Geertruit zijn vier kinderen bekend:

1  Jan (Johan) Edes is geboren rond 1600 (?), is overleden rond 1665. Jan werd ongeveer 65 jaar.

Jan trouwt (huw.contr.) op zondag 19 januari 1625 te Westerlee/Heiligerlee op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Anne Hindricks. Anne is geboren rond 1603 (?), is overleden rond 1678. Anne werd ongeveer 75 jaar.

2  Jan Edes Kiers is geboren rond 1601 (?), zie 1.554.

3  Kier Edes is geboren rond 1607 (?).

4  Gerdtien Edes is geboren rond 1607 (?).

3.110  Gerdt Gerdts is geboren rond 1600.

<591>

Gerdt is gehuwd met

3.111  Lubbe N.N. is geboren rond 1600 (?).

<592>

Van Gerdt en Lubbe zijn drie kinderen bekend:

1  Gertrudt Gerds is geboren rond 1622 (?), zie 1.555.

2  Harmen Geerts is geboren rond 1632 (?).

Harmen is gehuwd met Lucke Bartels.

Lucke is gehuwd met Kier Edes.

3  Hindrick Gerds is geboren rond 1632 (?).

3.424  Hanno Hittiens is geboren rond 1570 te Muntendam.

<593>

Hanno is gehuwd met

3.425  Ulske Peters is geboren rond 1575 te Muntendam.

<594>

Van Hanno en Ulske zijn vijf kinderen bekend:

1  Edske Hannes.

Edske is gehuwd met Roeleff A(l t)ies. Roeleff, landbouwer te Muntendam, is geboren rond 1584.

2  Jurjen Hannes is geboren rond 1605 te Muntendam, zie 1.712.

3  Hemmo Hannes is geboren rond 1607.

Hemmo trouwt (hc 15 oktober 1640) te Winschoten (?) (1) met Annicken Jemmes. Annicken is geboren rond 1615, is overleden voor 1633. Annicken werd hoogstens 18 jaar. Hemmo trouwt rond 1654 te Winschoten op ongeveer 47-jarige leeftijd (2) met Anneke Lubberts Cruise. Hemmo is gehuwd met Grietje Jans.

4  Weije Hannes is overleden rond 1669 te Zuidbroek.

Weije trouwt (hc 18 sept. 1625) te Zuidbroek met Berent (Bront) Wijbes.

5  Ave Hannes.

Ave is gehuwd met A(ew U)ke (Ouwko) (Jemme) Emmes.

3.426  Edske Galtiens is geboren rond 1585, zie 2.208.

Edske trouwt (huw.contr.) op zaterdag 16 oktober 1610 te Noordbroek op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Remke Rotgers, zie 2.208.

Edske trouwt rond 1616 te Noordbroek, trouwt (kerk) (1616) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Tiachtie Ebens, zie 2.208.

Edske is gehuwd met

3.427  Aelcke Sickens is geboren rond 1595 (?), zie 2.209.

Van Edske en Aelcke zijn zes kinderen bekend:

1  Frouwke Edzkes is geboren rond 1617 (?).

Frouwke is gehuwd met Sybelko Hindricks, zie 2.209. Frouwke is gehuwd met Hayo Heeres, zie 2.209. Frouwke is gehuwd met Ipo N.N., zie 2.209.

2  Trijne Edskens is geboren rond 1620 te Hardenberg/Finsterwolde, zie 1.713.

3  Sicko Edzkens, landbouwer en kerkvoogd te Finsterwolde, is geboren rond 1620 (?).

Sicko trouwt (huw.contr.) op woensdag 2 september 1654 op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Imke Aysens, zie 2.209.

4  Bonno Edzkens is geboren rond 1622 (?).

Bonno trouwt (huw.contr.) op zaterdag 3 maart 1657 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Tiapke Jurriens, zie 2.209.

5  Galtio Edzkens is geboren rond 1625 te Finsterwolde/Hardenberg, zie 1.106.

6  Scheltie Edzkes is geboren rond 1640 te Nieuw Beerta (?), zie 1.104.

3.848  Nanno Doedens, wonende te Blijham, is geboren rond 1592 (?), is gedoopt aldaar (?), is overleden na 1657. Nanno werd minstens 65 jaar.

Volgens een akte uit 8-10-1636 bezit Nanno Doedens, wonend Oostereinde Blijham, een heerd met 38 3/8 deimt.
In RAG VI,1 wordt hij als Nanne Does genoemd als directe familie bij het hc (1630) van Sebo Alerts, kerkvoogd te Bellingwolde, met Ettyn Hayckens, wed. van ds Goltzweder uit Blijham.
<595>

Nanno is gehuwd met

3.849  Fosse Meijners is geboren rond 1598 (?).

Van Nanno en Fosse zijn twee kinderen bekend:

1  Addo Nannens is geboren rond 1617 (?), is gedoopt te Blijham (?), zie 1.924.

2  Luppe Nannens is gedoopt op donderdag 7 november 1624 te Blijham.

<596>

3.850  Else Hemkes, eigenerfde op 'Hemkenserf' te Blijham, is geboren rond 1600, is overleden voor vrijdag 25 februari 1661. Else werd hoogstens 61 jaar.

<597>

Else trouwt (huw.contr.) op maandag 8 april 1630 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

3.851  Trijntje Heeres is geboren rond 1610 (?).

<598>

Trijntje trouwt (huw.contr.) op vrijdag 25 februari 1661 te Blijham op ongeveer 51-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Roelf Bregenbeek. Roelf, gerichtsvoogd van Westerwolde, is geboren rond 1631 (?).

Van Else en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Beelke Elsens is gedoopt op donderdag 26 september 1641 te Blijham, is overleden op zondag 6 oktober 1680 te Wedde. Beelke werd 39 jaar en 10 dagen.

<599>

Beelke trouwt (huw.contr.) op maandag 13 juni 1667 te Blijham op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Evert Haselhoff, zoon van Derck Haselhoff en Machdalena Saxenhuisen. Evert, borggraaf te Wedde, is geboren rond 1640 te Wedde, is overleden op zaterdag 8 april 1690 aldaar. Evert werd ongeveer 50 jaar.

Tesamen met broer Lucas is Evert pachter van het gemaal, de gehoornde beesten en de bezaaide landen. Het schijnt tot een belastingzaak tussen beide broers enerzijds en de volmachten van de kerspels Wedde en Westerwoldingerland anderzijds te zijn gekomen in de jaren 1684-1686.<600>

Evert is gehuwd met Renske Jans.<601,602>

2  Ettje Elses is gedoopt op donderdag 30 oktober 1642 te Blijham, zie 1.925.

3.880  Eppo Aylckens Huninga, wonende te Bewoner van het "Olde Steenhuis" te Oostwold., is geboren in 1560, is overleden op zondag 6 september 1637, is begraven te Woldendorp. Eppo werd 77 jaar.

Ook deze Huninga komt meestal slechts onder patroniem voor. De naam Huninga vinden we bij hem voor het eerst wanneer professor Johan Huninga 23 dec. 1619 optreedt als volmacht voor zijn ouders Eppo Ailke Huninga en Etjen Engelken.
Eppo die ca 43 jaar jonger was dan zijn broer Lupko, komt voor het eerst als Eppe Aylckens voor op 1 okt. 1585, wanneer zijn eis tegen Tyacko Wypkens ten landrechte wordt verwezen.
Hij woont te Woldendorp, waar hij 5 mrt 1596 als kerkvoogd aanzweert. Mogelijk bewoonde hij de borg waarvan de plaats onlangs is gelocaliseerd.
Met Eltye Johan Coerdts komt hij in 1608 en 1609 als kerkvoogd te Woldendorp voor. Niettemin had hij ook relaties met Oostwold, voor welk kerspel hij 28 nov. 1601 als volmacht optrad. Kerkvoogd te Woldendorp is hij nog 15 mrt 1616; als daar woonachtig vinden we hem 10 febr. 1613 en 1 mrt 1617. In 1620 blijkt Eppo Aylckes Huninga land te bezitten te Midwolderhamrik, op 10 juli 1624 ook te Oostwolderhamrik. Op 23 jan. 1630 komt hij voor als Eppo Aeilkens Huninga van Oostwold. De toevoeging "van Oostwold", ook bij zijn nakomelingen veelvuldig voorkomende, kan niet steunen op de heerlijke rechten te Oostwold. Een dergelijke toevoeging is overigens uniek onder Oldambtster geslachten in de 17e eeuw.

Of Eppo van Woldendorp naar de Huningaborg te Oostwold is verhuisd, is onbekend. Hij en zijn vrouw werden beide te Woldendorp begraven.
Op 21 mei 1603 wordt Eppo Aylckens genoemd als voormond over de kinderen van wijlen Lupko Aylckens, in 1607 Eppo Aylckens te Woldendorp als voormond over "Sybelken onnoesel broeder" (Sybelko was -waarschijnlijk de oudste- zoon van voornoemde Lupko.
Op 28 april 1604 wordt behandeld een appel van de sententie dd. 19 jan. 1604 van de drost te Wedde tussen Eppe Aylckens namens zijn vrouw Etke ener- en Luppe Geerts en Edzard Jeyens te Bellingwolde en Sypko Boeles te Blijham, voorstanders over Esse, jongste kind van wijlen Menso Johan Engelkens en Anna te andere zijde. Menso woonde te Blijham en was 7 okt. 1601 nog in leven.
<603>

Eppo trouwt rond 1582 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

3.881  Etta Engelkens is geboren rond 1561, is overleden op vrijdag 12 september 1625, is begraven te Woldendorp. Etta werd ongeveer 64 jaar.

Etta of Etke Engelken van Vriescheloo (aldus genoemd op haar grafzerk te Woldendorp, was eerst gehuwd met Sebo Luwers (Bunninga), waarvan een dochter Wije Sebes, die o.m. bezat "Ettien Engelken Huininga venne" te Blijham. Etke zal ca 1582 zijn hertrouwd.
De aanduiding "van Vriescheloo" zal zijn naar analogie van "Oostwold", als bij haar man.
<604>

Etta is gehuwd met Sebo Luwerts Buninga. Sebo is geboren rond 1549 (?).

Van Sebo en Etta is een kind bekend:

1  Wija Sebes is geboren rond 1581, is overleden tussen 1657 en 1665 te Ennemaborg / Midwolda. Wija werd hoogstens 84 jaar.

Wija trouwt rond 1600 op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Boelo Tiddinga, zoon van Menno Tiddinga To Midwolde. Boelo is geboren rond 1569 (?), is overleden voor 1608. Boelo werd hoogstens 39 jaar. Wija is gehuwd met Reinolt Diurcken, zoon van Luppe Diurcken. Reinolt, kerkvoogd te Midwolda, wonende te Ennemaborg / Midwolda, is geboren rond 1568 (?), is overleden voor 1651. Reinolt werd hoogstens 83 jaar.

Deze familie blijkt eind 16e en begin 17e eeuw op de Ennemaborg te Midwolda gewoond te hebben. In 1526 komt een Luppe Diurcken (de Blcourt blz.108) als richter in de Beerta voor. Latere afstammelingen vinden we in Oostfriesland zoals Dr. Helmerus Diurcken, die in 1571-73 burgemeester van Emden was, en Remet Diurcken, die ook ald. 1595-1598 burgemeester was.<605>

Reinolt is gehuwd met N.N..<606>

Van Eppo en Etta zijn zeven kinderen bekend:

1  Aeilke Huninga, ambtman van het Cleioldambt te Termunten 1623/41, is geboren rond 1585.

Aeilke is gehuwd met Benneke Bauckens. Benneke is geboren rond 1585 (?), is overleden voor maandag 29 mei 1645. Benneke werd hoogstens 60 jaar.

2  Johan Eppius Huninga, hoogleraar te Groningen, burgemeester en heer van Hissema in Dijkum en Garsthuizen, is geboren in mei 1588 te Oostwold, is overleden in 1639, is begraven te Garsthuizen. Johan werd 51 jaar.

Hij was hoogleraar in de rechten en de wijsbegeerte te Groningen.
Onder de eerste professoren de enige Groninger. Daarna lid van de Raad der Stad en van de Hoofdmannenkamer en burgemeester. Afgezet in 1637, misschien wegens knoeierij bij het vergeven van ambten of met het partijschap van zijn broer Sebo Huninga.
<607>

Johan is gehuwd met Anna Maria Tjarda van Starckenborgh, dochter van Ludolf Onsta en Hidde Onsta. Anna, erfdochter van Dijkumborg, is geboren in mei 1590, is overleden te Groningen, is begraven op maandag 26 juli 1638 te Garsthuizen. Anna werd 48 jaar en 2 maanden.

Ze was erfdochter van Dijkumaborg te Garsthuizen.<608>

Anna is gehuwd met Remt ten Ham.<609>

3  Tiddo Huninga, kapitein (11-2 1634), is geboren rond 1589 (?).

Lidmaat juni 1623 "ant bredemarckt ". Is 30-12-1660 van tafel en bed gescheiden.<610>

Tiddo (is gescheiden op donderdag 30 december 1660) met Lamme Entens, dochter van Egbert Entens en Barbara Entens.

4  Auke Huninga is geboren rond 1589 (?).

Lidmaat te Groningen in juni 1621 in de Boteringstraat.<611>

Auke is gehuwd met Edzard Grevinghe. Edzard, Jr en hfdeling tot Leermens,Eenum,Zeerijp,'t Zand, is overleden na 1659.

<612>

5  Doede Huninga is geboren rond 1589 (?).

6  Bonno Huninga, vaandrig (30 apr.1618) en ritmeester, is geboren rond 1589 (?).

Lidmaat der Herv.Kerk te Groningen. Was op 30 april 1618 vaandrig, maart 1625 cornet, later als ritmeester ten dienste van de koning van Denemarken. Is gesneuveld " bij een rencontre op het eiland Wunsel in Denemarken.", ongehuwd.<613>

7  Sebo Huninga is geboren in 1605 te Oostwold, zie 1.940.

3.882  Doedo Tiddinga, kerkvoogd te Beerta (1608-1623), wonende te Op Tiddinga, is geboren rond 1550 (?), is overleden op donderdag 31 augustus 1623. Doedo werd ongeveer 73 jaar.

Doedo was een - mogelijk veel - jongere broer van Menno; diens zoon Eggerick noemt hem oom, terwijl uit een akte dd.13 sept. 1615 blijkt dat hij een zoon was van Luwert Tiddinga, naar wiens vader hij was genoemd. Voor het eerst vonden wij hem genoemd 29 mei 1582 wanneer sprake is van een ruil van 5 akkers, geruild met Luppe Herens.

Op 20 mrt 1595 leggen hij en zijn medekerkvoogden rekening af van hun administratie als kerkvoogden te Beerta van 1588 tot en met 1594. Vanaf dan komt hij regelmatig als kerkvoogd voor. Als volmacht van het kerspel Beerta compareert hij 25 juni 1607.

Doedo treedt 14 jan. 1601 op "wegens" de gezamenlijke erfgenamen van Sibelke Lupkens.

Op 15 okt.1614 verkoopt hij land te Midwolder Hamrik zijnde "alsodane uthstrecke" van akkers te Midwolda, die Hindrick Eltyens (de 2e man van zijn schoonzuster, die tevens een tante van Doedo 's vrouw was) toebehoren en gerfd van zijn ouders.
Doedo overleed 31 aug. 1623.
<614>

Doedo is gehuwd met

3.883  Bawe Haickens is geboren rond 1566 (?), is overleden tussen vrijdag 20 januari 1634 en zaterdag 4 april 1643. Bawe werd hoogstens 77 jaar.

Van Doedo en Bawe is een kind bekend:

1  Tija Tiddinga is geboren rond 1604 (?), zie 1.941.

3.884  Eltio Hendricks, zijlvest van Nieuwwolda, is geboren rond 1599 (?), is begraven op dinsdag 27 augustus 1669 te Midwolda. Eltio werd ongeveer 70 jaar.

<615>

Eltio trouwt voor donderdag 7 april 1611 te Midwolderhamrik op hoogstens 12-jarige leeftijd met de hoogstens 30-jarige

3.885  Bawe Fockens is geboren rond 1581 (?), is begraven op zondag 27 juli 1653 te Midwolda. Bawe werd ongeveer 72 jaar.

Van Eltio en Bawe zijn twee kinderen bekend:

1  Focko Eltiens is geboren rond 1604 (?), zie 1.942.

2  Tammo Elties is geboren rond 1616 (?), is overleden na donderdag 19 mei 1661. Tammo werd minstens 45 jaar.

<616>

Tammo trouwt op donderdag 15 november 1646 te Scheemda op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Sypke Wyarts, dochter van Wijart Popckens (3.886) en Anna Hittiens (3.887). Sypke is geboren rond 1622 (?), is overleden rond 1651. Sypke werd ongeveer 29 jaar. Tammo trouwt op donderdag 4 juli 1652 te Midwolda op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Trijntien Tammens. Trijntien is geboren rond 1627 (?).

3.886  Wijart Popckens, zijlvest van Scheemda, is geboren rond 1595 (?), is overleden na zaterdag 10 april 1655. Wijart werd minstens 60 jaar.

Bij het aangaan van de huw.voorwaarden zijn aan zijn kant aanwezig Tammo Eltiens en Epko Hayens, tutores en Hero Hommens, zwager, en aan haar kant Mathias Hayens en Eltio Diuwens, voorts Wipcko Hittiens en Hayo Hittiens, broers.
Op 8 mei 1617 transporteren Wyart Popckens en zijn vrouw aan zijn stiefmoeder Anna Wildricks zijn recht op of deel in land, door Wildrick Eltiens en Eelcke nagelaten, voorzover hem, Wiert, daaraan krachtens huwelijksvoorwaarden tussen zijn vader Popcko Hayens en zijn stiefmoeder, rechten toekomen.
De zijlvest Wiert Popckens komt 10-4-1655 nog voor, terwijl zijn vrouw 18-01-1666 ook nog in leven is.
<617>

Wijart trouwt (huw.contr.) op dinsdag 27 september 1622 te Scheemda op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

3.887  Anna Hittiens is geboren rond 1600 (?), is overleden na maandag 18 januari 1666. Anna werd minstens 66 jaar.

Aan haar zijde treden bij het aangaan van huwelijksvoorwaarden op -zonder dat hun relatie nader is aangegeven- Matthias Hayens en Eltio Dyuwens en haar broers Wypko en Hayo Hittiens.<618>

Van Wijart en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Sypke Wyarts is geboren rond 1622 (?), is overleden rond 1651. Sypke werd ongeveer 29 jaar.

Sypke trouwt op donderdag 15 november 1646 te Scheemda op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Tammo Elties, zie 3.885.

2  Censke Wijarts is geboren rond 1630, zie 1.943.

3.956  Albert Tijes Radtmaker is geboren rond 1560, is overleden na 1592 te Wessinghuizen. Albert werd minstens 32 jaar.

Betaalde hoenderbelasting in het kerspel Onstwedde onder Wersinckhuisen:
1589 Albert Tijes
1590 Albert Radtmaker
1592 Alberdt Raedtmaker

Onderstaand gaat over Anna Ratmakers (een zus van Albert?):
23-06-1587
Item Trine vann Quakenbrugge, Ricque Sebens, Anna Ratmakers, Fenne Egbers ennd Allicke Tensinck op waeter laetenn werpenn ennd den 23 sten Junij pinlich examinieren laeten in presentie des erb. Johan ten Venhuis richters, Hans vann Dorpenn end Gerhardt van Langen inn cost, win enndbier vordert jeder XX st. fac III
26-06-1587
Item denn XXVI ten Junij Anna Ratmakers ennd Allicke Tensinck inn pntie. des erb. richters to Westerwolde, Hans van Dorpenn ennd Gerhardt van Langen, peinlichenn verhort, in cost, win ennd bier vorterth III
27-06-1587
Irem den XXVII ten Junij Anna end Allike vors. peinlich vorhoerth, inn pntie des erb. richters, Hans van Dorpenn ennd Gerardi vors, vordert ennd voruncostet III
01-07-1587
Item den I ten end II ten Julij Anna, Alicke ennd enne Egberts, gepiniget worden, vorteert ennd veruncosteth der erb. richter mith Hans vann Dorpenn end Herhardus vann Langenn jeder 20 st. brab. III
06-07-1587
Item den VI ten Julij seinn Trine van Quakenbrugge, Fenne Egberts, Anna Radtmaekers vorbrandt worden meth sampt Allicke Tensinck, end ter justitie gestelt sinde der richter van Westerwolde met sinen assessors den richtervan Bellingwolde, Hans van Dorpen, Gerharth van Langenn, drei pastorenntoth bichtvaderen, end denn coster, inn cost, win end bier vortert ennd veruncosteth XII

bron: Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Onstwedde II, van dhr.Wegman blz.84

3.957  N.N..

Van Albert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jan Alberts Raedemaecker is geboren rond 1605 te Wessinghuizen, zie 1.978.

4.066  Sebo Tiddens is geboren rond 1565 (?).

Mogelijk is deze Sebo Tiddens 2 keer gehuwd geweest en is Elske uit zijn eerste huwelijk met Foske Luppens. Uit zijn 2e huwelijk met Anna Aeweken zou hij dan o.a. de kinderen Tydo, Pieter, Geert en Egbert gehad hebben.
Een kind van Elske (gehuwd met Sibo Heres) heet Bouwe Sibens, evenals de moeder van Sebo Tiddens.
<619>

Sebo is gehuwd met Anna Aewekes.

Van Sebo en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Tyddo Sebens is geboren rond 1598 (?).

<620>

Tyddo trouwt (huw.contr.12-3-1629) op donderdag 26 april 1629 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Imke Synckes. Imke is geboren rond 1604 (?).

2  Pieter Sebens is geboren rond 1602 (?).

<621>

Pieter trouwt (huw.contr.) op donderdag 19 februari 1632 te Noordbroek op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Martien Jacobs. Martien is geboren rond 1607 (?).

3  Geert Sebens is geboren rond 1610 (?).

<622>

Geert trouwt (huw.contr.15-5-1640) op maandag 7 mei 1640 te Noordbroek op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Ewe Wibbens. Ewe is geboren rond 1615 (?).

4  Egbert Sebens is geboren rond 1611 (?).

<623>

Egbert trouwt (huw.contr.16-12-1641) rond 1641 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Geeske Richts. Geeske is geboren rond 1616 (?).

Sebo is gehuwd met

4.067  Foske Luppens is geboren rond 1571 (?).

Van Sebo en Foske is een kind bekend:

1  Elske N.N. is geboren op donderdag 10 april 1597 te Midwolda, zie 2.033.

4.088  Coene Hindricx, landbouwer, is overleden voor dinsdag 20 september 1639.

Register van Breuken van het gericht Bellingwolde en Blijham c.a.

8 Octobris 1631
Berent Arents hefft Coene Hindrix in dharbarge twee blootrisen geslagen, daer aff gecomposeret op een daler 1 - 10 - 0

29 Maij 1633
Engel ende Coene Hindrix gebrooderen hebben nha gedane begreffenisse van haer salige vader Hindrick Warnekens eenige naberen ten eten gehat tegens ordonnantie daer van verdragen op veer rijxdaler 10 - 0 - 0

20 Septembris 1639
Coene Hindrix arffgen. om dat deselve op die begreffenisse van Coene voorglt: an die nabuirs int vergaderen beer geschoncken hebben verdragen op tijn caroli guldens 10 - 0 - 0

Notities bij Coene en Ette:
h.c. Noordbroek 15-02-1610
Coene Hindricx x Ette Tijaerts (dv. Tijart Tjabbens en Tettje)
Huwelijkscontract tussen Coeno Hijndrix en Etthe Tijaerdtz
Hijndrick Waenkens belooft zijn zoon mee te geven 1000 Emd gld met 8 koeijen, 4 enters, 4 goede swijnen, 4 suipkalver, 2 goede bedden met toebehoor, een verdigen wagen met een perdt daarbij en 3 olde schaepen. Verder krijgen de jongelieden van Coenos vader Hijndrik Waenkens en moeder Imke nog huisraeth, dit zal staan tot discretie? van de ouders.
Edzo Doedens als principale voormond, Claes Albertz en Waelko Herens als voogden over Etthe wegens haar patrimoniale goederen geven haar tot boedel mee sekere 4 ackeren land liggende in Bellingwolder klokslag in 10 ackeren onverscheiden, dewelke zal. Tijaerdt Tijabbens behorich geweest. Zwettende ten O: Focko Sijbens als gebruiker, de landen der kerke aldaar behorich, ten W: Haijko Jans Meppen, strekkende up en ut nabuur swetten gelik.
De jongelieden moeten aan de voorstanders 200 daler setpenningen voor de 4 ackeren betalen, so lange tot Etthen jungste broeder Tijaerdt Tijaerdts tho beraede komen muchte, alsdan der erscheiding tussen der erfgenamen van zal. Tijardt Tijabbens geschiedt zijnde und gedachte junge personen deze landen afgedeelt zijnde, dan zullen ze de 200 dal wederomme hebben te genieten.
Claes Albertz en Tettije, stiefvader en moeder van Etthe beloven haar verder mee te geven een goed bed met toebehoor.
De gift in geval van kinderloos overlijden is respectievelijk 200 dal en 100 dal.
Voor de bruidegom: Hijndrik Wankes als vader, Alerdt Sebens, Boel Albertz en Edzko Hijndrix.
Voor de bruid: Edzo Doedes, Claes Albertz en Waelko Herens als voorstanderen van Etthe, Nanno Aeijses, Hijndrick Wijllems, Aeijso Tijaerdtz en Aeijso Eggens als sibbe vrunden.
Geen neutrale getuigen.

R.A. Noordbroek 08-06-1618
Seeke Tijaerts, wed. zal. Hinrick Willems verk. aan Coene Hinricks en Ette zijn vr. rente van 7 daler. Stellende vor dese rente als ook desselves principalle ten underpande oer elike anpart landes gelegen in Bellingwolda in de heerd die Coene en Ette nu al gebruiken.
Getuigen: Hero Eppens en Hilko Duidts

R.A. Scheemda 14-12-1627
Tiaart Tiaarts, mede namens zwagers Coene Hindricks en Remcko Phebens ook Doedo Edzens wegens zijn moeder Froutien Edzens en Sebo Nannens en Derck Rienckes, ook namens hun broeder Nanno Rienkes verkopen aan zwager Hindrick Harmens en Ya land (als mede erfgenamen van overleden Siben Tammens).


<624>

Coene trouwt in 1610 te Noordbroek of trouwt (huw.contract) op maandag 15 februari 1610 aldaar met

4.089  Ette Tyaerts.

Van Coene en Ette zijn vijf kinderen bekend:

1  Tijard Coenes, zie 2.044.

2  Ilben Coenes is overleden op vrijdag 18 februari 1678.

Ilben is gehuwd met Derck Poppens, zoon van Poppo Alerts en Ette Tammes. Derck is overleden voor zondag 13 maart 1661. Ilben trouwt (huw.contract) op zondag 13 maart 1661 (2) met Eppo Ebels, zoon van Ebelo Eppens en Anna Dercks. Eppo, kerkvoogd.

3  Wendelke Coenes.

Wendelke is gehuwd met Aeijlcko Boelens, zoon van Boelo Roelfs en Ette Tijaerts.

4  Tjabbe Coenes.

26 mei 1669
Johannes ten Holte, Tjacko Ubekens en Febo Luppes, voogden over Tammo Tiddens, zijn schuldig aan Aeldert Poppens, Hommo Poppens en Tjabbe Coens, als erfgenamen van wijlen Poppo Aelderts, tijdens zijn leven voormond over Tammo Tiddes, 200 daler a 5%. Opgenomen bij de verzegeling van 25 mei 1660. Getuigen Ebo Taeckens en Eltjo Ebels.

<625>

5  Hindrick Coenes.

4.090  Poppo Alers.


<626>

Poppo is gehuwd met

4.091  Ette Tammes.

Van Poppo en Ette is een kind bekend:

1  Tjadduwe Poppens, zie 2.045.


Generatie XIII

(stambetovergrootouders)

In deze generatie zijn 54 (1 %) van de 4096 voorouders bekend, geboren tussen 1475 en 1580. Deze voorouders zijn afkomstig uit Onstwedde (3x), Ter Wupping (2x), Muntendam (2x), Wedde, Warffum / op "Hoysum", Vlagtwedde, Veele, Finsterwolde, Ellersinghuizen, Eexta en Blijham.

4.416  Galtje Edskens is geboren rond 1553 (?).

Waarschijnlijk is dit de vader van Edske Galtiens. Hij wordt in 1574 in Finsterwolde genoemd.
<627>

Van Galtje is een kind bekend:

1  Edske Galtiens is geboren rond 1585, zie 2.208.

4.428  Eltje Nomdes, landbouwer te Finsterwolde, is geboren rond 1550 te Finsterwolde, is overleden na zaterdag 1 februari 1603. Eltje werd minstens 53 jaar.

<628>

Van Eltje is een kind bekend:

1  Albert Eltiens is geboren rond 1585 te Finsterwolde, zie 2.214.

4.431  Eltje N.N..

Van Eltje is een kind bekend:

1  Hiske Hindriks is geboren rond 1602 (?), zie 2.215.

4.608  Aijcke Naeningh is geboren rond 1510 te Onstwedde, is overleden tussen 1574 en 1589 aldaar. Aijcke werd hoogstens 79 jaar.

Aijcke Naninck betaalde in het karspel Onstwedde van 1568 tot 1574 hoenderbelasting.
Zijn kind Olert was erfgenaam.
<629>

Van Aijcke is een kind bekend:

1  Olert Aijckes Naeningh is geboren rond 1540 te Onstwedde, zie 2.304.

4.616  Karsken Hardinck, landbouwer op Hardingh-erve, is geboren rond 1535 te Onstwedde, is overleden tussen 1574 en 1589 aldaar. Karsken werd hoogstens 54 jaar.

<630>

Karsken trouwt rond 1565 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

4.617  N.N. is geboren rond 1539 (?).

Van Karsken en N is een kind bekend:

1  Frerick Karskens Hardingh is geboren rond 1565 te Onstwedde, zie 2.308.

4.618  Johan Schulten, landbouwer op Schulten-erve te Wedde, is geboren rond 1540 te Wedde, is overleden tussen 1621 en 1629 aldaar. Johan werd hoogstens 89 jaar.

<631>

Van Johan is een kind bekend:

1  Lupke Johans Schulten is geboren rond 1570 te Wedde, zie 2.309.

4.620  Else Halminck is geboren rond 1525 te Onstwedde.

Van 1568 t.e.m. 1574 wordt de naam Else Halmingh te Smerlicke vermeld in het Register van Hoenderbelastingen.<632>

Else is gehuwd met

4.621  Swaantje ? Alberts Luijrinck is geboren rond 1530 te Veele.

<633>

Van Else en Swaantje is een kind bekend:

1  Engelcke Halmingh is geboren rond 1555 te Onstwedde, zie 2.310.

4.622  Willem Heijes is geboren rond 1525 te Ter Wupping.

<634>

Van Willem zijn twee kinderen bekend:

1  Harmcke Willems Heijes is geboren rond 1560 te Ter Wupping, zie 2.331.

2  Rixte Willems Heijes is geboren rond 1565 te Ter Wupping, zie 2.311.

4.628  Berendt Thom Campe is geboren rond 1475.

<635>

Berendt is gehuwd met

4.629  Stine Arndts Mellinckhus is geboren rond 1485.

Van Berendt en Stine is een kind bekend:

1  Berend Berends ten Campe is geboren rond 1525 te Beerta (?), zie 2.314.

4.640  Bruin Wubbes Bruininck is geboren rond 1532 te Vlagtwedde, is overleden tussen 1574 en 1589 aldaar. Bruin werd hoogstens 57 jaar.

Zoon Wubbe is erfgenaam.
Register van hoenderbelastingen:
1573 Weende, eigenerfden: Bruin Bruininck; 1574 idem.
Register van breuken:
[04-10-1571: ]Brun Bruininck is mit den Drosten verdragen vann de wundinge he Gerth Moller gedan upt hoft vor twe karolij gl. is betalth.
<636>

Van Bruin is een kind bekend:

1  Wubbe Bruins Bruininck is geboren rond 1562 te Vlagtwedde, zie 2.320.

4.660  Willem Eelsinck is geboren rond 1520 te Ellersinghuizen, is overleden in 1569 aldaar. Willem werd ongeveer 49 jaar.

Betaalde Hoenderbelasting te Ellersinghuizen (eigenerfden):
1568 Willem Elsinck (onder kerspel Vlachtwedde)
1569 Willem Elsinck (onder kerspel Onstwedde)
1570 Naneke Elsijnck (onder kerspel Vlachtwedde)
1571 Naneke Elsijnck (onder kerspel Onstwedde)
1572 Naenke Elsinck (onder kerspel Onstwedde)
1573 Naenke Elsinck (onder kerspel Onstwedde)
1574 Naenke Elsinck (onder kerspel Onstwedde)
Uit het Breukenregister:
01-07-1603 Gerichtelijke bekentnisse voor d'Hoofdmannen in Groningen:
"Item noch denselven Droste Hans Hessen versegelt Attestatie In Dato Duisent vijfhondert een und vijftich, den negen und twintichsten Decembr:(29-12-1551) passeert, inholdende van dre brieven hem Droste van Willem Eelsinck in gerichte vertoont."
idem "Noch Willem Eelsinck unde Naeneke eheluiden versegelde koopbrieve van achtendeel waeres van Hijdde Rensinck An Duisent vijf hondert acht und sestig den tweden Novem.(2-11-1568) gekofft."
07-11-1631 Edo Cijlers tegen Willem ten Velthuis en haer swager Johan Alberts en dochter Alke ten Velthuis respectieve moders en grotemoders Wibbeke afbodelinge uit Eelsinghe huis tot Ellersinghuizen.
<637>

Willem trouwt rond 1550 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

4.661  Naencke N.N. is geboren rond 1525, is overleden na 1574 te Ellersinghuizen. Naencke werd minstens 49 jaar.

<638>

Van Willem en Naencke zijn twee kinderen bekend:

1  Wubbe Willems Eelsinck is geboren rond 1550 te Ellersinghuizen, zie 2.330.

2  Wibbeke Willems is geboren rond 1552.

Wibbeke trouwt rond 1575 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Herman Ten Velthuis. Herman is geboren rond 1545 (?).

4.662  Willem Heijes is geboren rond 1525 te Ter Wupping, zie 4.622.

Van Willem zijn twee kinderen bekend:

1  Harmcke Willems Heijes is geboren rond 1560 te Ter Wupping, zie 2.331.

2  Rixte Willems Heijes is geboren rond 1565 te Ter Wupping, zie 2.311.

4.674  Lupko Epkens is geboren rond 1500 te Eexta.


<639>

Lupko is gehuwd met

4.675  Frouwe N.N..

Van Lupko en Frouwe zijn vier kinderen bekend:

1  Syben Lupkens, zie 2.337.

2  Epko Lupkens.

3  Fossa Lupkens.

Fossa is gehuwd met Nanno Tammens.

R.A. Scheemda 12-10-1611
Tammo Nannes, erfgenaam en zoon van Fosse Lupkens, gelijkfals Focko Frerix als swaeger van Sijbe Lupkens, Aeldrick Feickens, sohn van Siben, en Rewen Luppens, en Hancko Hermens van zijn overleden hv, en voor Rewen overleden hv van Drewes Lodewijx, en hun kinderen, syn pupillen en noch Peter Jacobs voor Remcko Tammes en hv Siben, also arven van Remcko sal. en Phebo Aisens als kindeskindt van Epko Lupkens, assisteret met sijn swager Peter Geerts: borg voor fedder Hayo Epkens, alsmede erfgenaam van Lupke Epkens. Erfscheiding van land.

<640>

4  Epke Lupkens.

6.176  Harmen Goeckens is geboren rond 1560.


<641>

Harmen is gehuwd met

6.177  Frouwe Claesens.

Van Harmen en Frouwe is een kind bekend:

1  Goecke (Geuke) Harms is geboren te Wagenborgen , is gedoopt rond 1610, zie 3.088.<642>

6.178  Peter N.N..

Peter is gehuwd met

6.179  Greete N.N..

Van Peter en Greete is een kind bekend:

1  Jantjen Peters is geboren rond 1610 te Midwolda, zie 3.089.

6.216  Johan Kiers is geboren rond 1550.

<643>

Johan is gehuwd met

6.217  Esse N.N. is geboren rond 1549 (?).

<644>

Van Johan en Esse is een kind bekend:

1  Edo Jans is geboren rond 1575, zie 3.108.

6.218  Eeddo Johans is overleden voor zondag 25 oktober 1609.

Van Eeddo zijn twee kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Lamme Edes.

Lamme trouwt voor zondag 25 oktober 1609 met Henrick Cornelijs.

2  Geertruit N.N. is geboren rond 1575 (?), zie 3.109.

6.848  Hittio Tyackens (Vierkant).

Hittio is gehuwd met

6.849  Fro(u)we Haijes.

Fro(u)we is gehuwd met Willem N.N..

Van Willem en Fro(u)we zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Willems, kuiper te Noordbroek.

Willem is gehuwd met Anne N.N..

2  Lutgert Willems.

Lutgert is gehuwd met Allo Tiackens.

Van Hittio en Fro(u)we zijn twee kinderen bekend:

1  Tiacko Hittie(n)s (Vierkant), landbouwer te Noordbroek.

Was op 6 jan. 1627 lidmaat te Noordbroek.

<645>

Tiacko is gehuwd met Claeske(n) N.N..

Was op 6 jan. 1627 lidmate te Noordbroek (Ned. Herv.)

Claeske(n) is gehuwd met Peter Jansen.

Tiacko is gehuwd met Hebel N.N..

2  Hanno Hittiens is geboren rond 1570 te Muntendam, zie 3.424.

6.850  Peter Jurjens is geboren rond 1545 te Muntendam.

<646>

Peter trouwt rond 1570 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

6.851  Doede N.N. is geboren rond 1550 te Muntendam.

Van Peter en Doede is een kind bekend:

1  Ulske Peters is geboren rond 1575 te Muntendam, zie 3.425.

7.700  Hemko Engels is geboren rond 1580, is overleden na woensdag 1 september 1655. Hemko werd minstens 75 jaar.

<647>

Hemko is gehuwd met

7.701  Ette Harmens is geboren rond 1574 (?), is overleden voor april 1637. Ette werd hoogstens 63 jaar.

Van Hemko en Ette zijn vijf kinderen bekend:

1  Else Hemkes is geboren rond 1600, zie 3.850.

2  Herman Hemkes is geboren rond 1607 (?).

Herman trouwt (huw.contr.) op vrijdag 4 maart 1633 te Beerta op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Remke Sibelkens, dochter van Sibelke Tammes en Doede N.N.. Remke is geboren rond 1608 (?).

3</