KB » Computer » Lijst met processen

Lijst met processen

    Tweeten

Meldingen

Deze pagina bevat een lijst met processen die je in Windows tegen kan komen, hun betekenis (als ik er achter heb kunnen komen wat dat is), en of ze werkelijk nodig zijn.

Als je JavaScript niet hebt geblokkeerd, kan je sorteren op een kolom door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken).

Aangezien de sortering van de 1e kolom gebeurt op basis van Nederlands (indien aanwezig), en de Engelse meldingen tussen haakjes staan, staan die bovenaan in de lijst.

Naam Naam uitvoerbaar bestand Maker XP Vis W7 W8.1 W10 Betekenis
IAStorIcon IAStorIcon.exe Intel x Hoort bij Intel Rapid Storage Technology. Er hoort een icoontje in het systeemvak bij, en het produceert meldingen die met je aangesloten disks e.d. te maken hebben (al heb ik er nog nooit 1 gezien).
Advies: ???
Verwijderen: kijk ook naar services en Task Scheduler.
Rapport RapportService.exe Trusteer x Beschermt webcommunicatie tussen bedrijven (o.a. banken) en consumenten. Is van de bedrijven Trusteer en IBM. Wordt door veel banken aanbevolen (maar is dat positief?). Het product schijnt vaak problemen te veroorzaken, waaronder overvloedig geheugen- en CPU-verbruik.
Advies: als je een goede virusscanner en firewall hebt misschien beter uitschakelen?!
Hoe: door het product Rapport of Trusteer Endpoint Protection te verwijderen.
igfxTray igfxTray.exe Intel x x Enige nut is via icoontje in het systeemvak snel bij de instellingen van de grafische chip van Intel te komen.
Advies: uitschakelen, en indien nodig gewoon via het Configuratiescherm (Control Panel) openen.
igfxHK igfxHK.exe Intel x x Onderdeel van de Intel(R) Common User Interface. Vrijwel zeker niet nodig.
Uitschakelen door Intel(R) HD Graphics Control Panel Service op Handmatig (Manual) te zetten. Kan ook via het Intel(R) HD Graphics applet in het Configuratiescherm (Control Panel).
Intel Graphics Executable Main Module igfxEM.exe Intel x x Onderdeel van de Intel(R) Common User Interface. Deze software zit tussen gebruiker en Intel graphics hardware, en je kan er instellingen en karakteristieken mee bekijken en veranderen. Vrijwel zeker niet nodig.
Uitschakelen door Intel(R) HD Graphics Control Panel Service op Handmatig (Manual) te zetten. Kan ook via het Intel(R) HD Graphics applet in het Configuratiescherm (Control Panel).
ATKMEDIA DMedia.exe Asus x Het enige doel van dit programma is het openen van Windows Media Center als je op de geëigende multimediatoets van je laptop drukt.
Advies: uitschakelen.
Hier staat hoe je hem kwijt kunt raken.
ATKOSD2 ATKOSD2.exe Asus x Dit is een OnScreen Display utility. Hij zorgt bv. voor symbooltjes op het scherm wanneer je bv. met Fn+F5 de helderheid van het scherm verhoogt.
Hij schijnt ook nodig te zijn voor Asus Splendid en Asus Power Gear.
Advies: uitschakelen als je de functietoetsen niet voor dit soort doeleinden gebruikt.
ASUS Smart Gesture Loader AsusTPLoader.exe Asus x Zie Smart Gesture Helper.
ASUS Smart Gesture Center AsusTPCenter.exe Asus x Zie Smart Gesture Helper.
ASUS Smart Gesture Helper AsusTPHelper.exe Asus x Hoort bij de software ASUS Smart Gesture. Hier een beschrijving van de mogelijkheden.
Advies: afhankelijk van of je die mogelijkheden gebruikt. Ik vermoed dat de meeste mensen niet eens weten dat ze bestaan.
Hoe verwijderen: via Configuratiescherm.
Microsoft Office OneNote Quick Launcher ONENOTEM.EXE Microsoft x Zorgt ervoor dat je OneNote kan starten door op Windows+Shift+N te drukken.
ACMON ACMON.exe Asus x Staat voor Asus Control MONitor. Onderdeel van het software feature Asus Splendid Video Enhancement Technology. Doel is helderheid, contrast en kleuren op een LCD display te verbeteren.
Advies: niet verwijderen.
HD Audio Manager RAVCpl64.exe Realtek x
Desktop Windows Manager dwm.exe Microsoft x Is verantwoordelijk voor "live window previews" en "Aero Glass" (een glasachtig frame rond vensters). Hier meer informatie.
Ik geloof niet dat het de bedoeling is dat je dit proces uitschakelt. Toen ik het wel deed kwam hij binnen enkele seconden weer opduiken.
User Notification Service UNS.exe Intel x Hoort bij de Intel Management and Security Application en waarschijnlijk bij het geinstalleerde programma Intel Management Engine Components.
Advies: verwijder het hierboven genoemde produkt m.b.v. het Configuratiescherm.
Local Manageability Service LMS.exe Intel x Zie User Notification Service.
Intel(R) ME Service IntelMeFWService.exe Intel x Hoort bij de software Intel® Management Engine Components
Zie verder User Notification Service.
WmiPrvSE.exe Microsoft x Onderdeel van Windows Management Instrumentation.
Microsoft IME ChsIME.exe Microsoft x Om Chinese tekens mee te kunnen produceren.
Runtime Broker RuntimeBroker.exe Microsoft x Dit proces controleert of een Metro app netjes al zijn permissies meldt. Het is een soort tussenpersoon tussen je apps en je privacy en security. Hier meer informatie.
Advies: niet uitschakelen.
Windows Shell Experience Host ShellExperienceHost.exe Microsoft x Dit is een systeemproces dat je volgens deze site niet kan uitschakelen. Je kan evt. wel wat dingen doen om het CPU-gebruik te verminderen.
Search and Cortana application SearchUI.exe Microsoft x Zoeken met spraakherkenning.
Advies: uitschakelen.
Hoe: je moet het proces killen, en dan binnen 1,5 seconde de map waarin het zit ( C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy) een andere naam geven. Dat kan dus het beste met een script, of je moet heel snel zijn.
ACEngSvr Module ACEngSvr.exe Asus x Staat voor Asus motherboard Controller English Server module, en is onderdeel van Asus Motherboard Utility. Het zorgt ervoor dat BIOS en device drivers up-to-date blijven op Asus computers.
Advies: uitschakelen.
Hoe: het product Asus Splendid Video Enhancement Technology verwijderen via appwiz.
Microsoft Skype SkypeHost.exe Microsoft x
Shell Infrastructure Host sihost.exe Microsoft x Vormt samen met ShellExperienceHost.exe de nieuwe shell (combinatie van startmenu, Action Center, etc.).
Advies: cruciaal voor het functioneren van Windows, dus afblijven.
Host Process for Windows Tasks taskhostw.exe Microsoft x Heet taskhostex.exe in Windows 8 en taskhost.exe in Windows 7.
Advies: niets mee doen.
Host Process for Windows Services svchost.exe Microsoft x
USBChargerPlus.exe Asus x Laat je laptop fungeren als een soort oplader voor Apple-apparaten.
Advies: alleen laten staan als je je laptop ook voor dat doel gebruikt.
BatteryLife.exe Asus x Hoort bij de software Power4Gear Hybrid of Power4Gear Extreme, en is bedoeld om je accu zo lang mogelijk mee te laten gaan.
Advies: laten staan.
LiveUpdate LiveUpdate.exe Asus x Dit programma controleert op updates voor BIOS, drivers, enz. Ik heb het programma echter nog nooit iets zinvols zien doen.
Advies: verwijderen.
Hoe: via appwiz (Asus Live Update).
Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Host Process WUDFHost.exe Microsoft x Er kunnen meerdere versies van dit proces tegelijk actief zijn. Sommige drivers draaien als gebruikersproces, en dan wordt 1 van deze processen gestart.
Advies: niets aan doen.
Device Association Framework Provider Host dasHost.exe Microsoft x Maakt pairing mogelijk tussen de computer en andere apparaten.
Advies: niet uitschakelen.
RapportMgmtService RapportMgmtService.exe IBM x
Intel® Content Protection HECI Service IntelCpHeciSvc.exe Intel x Dit hoort bij Intel Insider en heeft te maken met "content protection" (auteursrechtenbescherming van in dit geval vnl. HDMI films).
Advies: uitschakelen als je niet zulk materiaal bekijkt.
igfxCUIService Module igfxCUIService.exe Intel x Hoort bij de software Intel® HD Graphics Control Panel Service. Niet essentieel, maar lijkt ook niet veel problemen te veroorzaken en neemt niet veel memory en CPU-capaciteit in beslag.
Advies: verwijderen kan, maar levert niet veel op.
Intel(R) Rapid Start Technology Service irstrtsv.exe Intel x Bedoeld om de PC sneller te starten. Hier wat meer info over dit proces.
Advies: persoonlijk zou ik het verwijderen.
Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Jhi_service.exe Intel x
ATK Generic Function Service GFNEXSrv.exe Asus x Sommigen zeggen dat het te maken heeft met extra toetsen, of hotkeys, of functietoetsen. Ik heb het proces gekilled, en daarna werkten bij mij de functietoetsen nog prima.
Advies: ???
AsLdrSrv.exe Asus x Onderdeel van de software ATK Package. Ik heb ook iemand het de "hotkey driver" zien noemen.
Advies: ???
HControl.exe x Dit proces is op mijn PC gestart door AsLdrSrv, dus zal ook wel iets met hotkeys te maken hebben.
KBFiltr Application KBFiltr.exe Asus x Onderdeel van de software ATK Package.
Adobe Acrobat Update Service armsvc.exe Adobe x Staat voor Adobe acRobat autoMatic Update SerViCe. Dit proces veroorzaakt vaak problemen en is niet essentieel.
Advies: uitschakelen.
ExpressCache Service ExpressCache.exe Diskeeper x Schijnt ervoor te zorgen dat de prestaties van SSD-schijven verbetert.
Advies: niet uitschakelen.
HeciServer.exe Intel x
Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Config TDP Policy Service DptfPolicyConfigTDPService.exe Intel x Hoort bij Dynamic Platform and Thermal Framework.
Advies: met rust laten.
DptfParticipantProcessorService.exe x
Antimalware Service Executable MsMpEng.exe Microsoft x De belangrijkste component van Windows Defender. Hier goed info over dit proces.
Advies: als je al een goede virusscanner en firewall hebt, uitschakelen.
ASUS InstantOn InsOnSrv.exe Asus x Zorgt ervoor dat de PC heel snel kan herstarten uit slaaptoestand.
Advies: niets aan doen.
ASUS InstantOn InsOnCfg.exe Asus x Zorgt ervoor dat de PC heel snel kan herstarten uit slaaptoestand.
Advies: niets aan doen.
ASUS InstantOn InsOnWMI.exe Asus x Zorgt ervoor dat de PC heel snel kan herstarten uit slaaptoestand.
Advies: niets aan doen.
Microsoft Network Realtime Inspection NisSrv.exe Microsoft x Hoort bij Microsoft Security Essentials. Lijkt me dus niet nuttig als je een goede andere virusscanner en firewall hebt.
Advies: uitschakelen.
Hoe uitschakelen: door Windows Defender te blokkeren.
PresentationFontCache PresentationFontCache.exe Microsoft x Hoort bij Microsoft .NET Framework. Is een belangrijk onderdeel van Windows, maar veroorzaakt vaak problemen.
Microsoft Windows Search Indexer SearchIndexer.exe Microsoft x De compleet waardeloze zoektool (voor bestanden) van Microsoft. Er zijn veeeeeeeel betere, gratis, portable alternatieven beschikbaar.
Advies: z.s.m. uitschakelen.
IAStorDataSvc IAStorDataMgrSvc.exe Intel x Deze service hoort bij Intel® Rapid Storage Technology. De beschrijving van Intel is: "Provides storage event notification and manages communication between the storage driver and user space applications". Het schijnt vaak problemen te veroorzaken.
Advies: uitschakelen.
HD ApplicationFrameHost.exe Microsoft x Is (belangrijk??) onderdeel van Windows, maar lijkt vaak problemen te veroorzaken.
Advies: niets aan doen.
HD Microsoft Outlook Communications HxTsr.exe Microsoft x Hoort bij Microsoft Office.
Advies: niets aan doen.
HD LockAppHost LockAppHost.exe Microsoft x Nog geen zinvolle informatie over dit proces kunnen vinden.
HD InstallAgent InstallAgent.exe Microsoft x Nog geen zinvolle informatie over dit proces kunnen vinden.
Lenovo Power Management Service ibmpmsvc.exe Lenovo x Dit proces houdt in de gaten welke stroombron er actief is. iemand suggereert dat dit proces niet nodig is als je niet gebruik maakt van bepaalde functietoetsen om in standby of hibernate mode te gaan.
Configuration Manager Health Evaluation ccmeval.exe Microsoft x Hier veel uitleg.
Controleert bepaalde dingen die voor de "gezondheid" van de PC van belang zijn, zoals services die van elkaar afhangen en WMI.
Microsoft Antimalware Scheduled Scan MpCmdRun.exe Microsoft x x Hoort bij Windows Defender. Advies: uitschakelen als je een ander virusprogramma gebruikt (wat aan te raden is).
Privacy Icon Client PrivacyIconClient.exe Intel x Hoort bij Intel® Active Management Technology, en is alleen nodig in netwerkomgevingen. Er hoort een icoontje in het systeemvak (Intel® Management & Security Status) bij dit proces.
Mcbuilder mcbuilder.exe Microsoft x Resource cache builder tool. Dit is een belangrijk onderdeel van Windows, maar veroorzaakt vaak problemen.
VLC media player vlc.exe VideoLAN x Een programma om video (en geluid) mee af te spelen.
CtrlWORK CtrlWORK.exe ErgoSystems x Pauzesoftware.
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows avp.exe Kaspersky Lab x Antivirus programma.
Microsoft Lync 2010 communicator.exe Microsoft x
FreeCommander - freeware file manager for Windows FreeCommander.exe Marek Jasinski x File manager, vergelijkbaar met de in Windows ingebouwde Verkenner (Explorer)
Alps Pointing-device Driver for Windows NT/2000/XP/Vista by Alps Electric Co. ApntEx.exe Alps Electric Co., Ltd. x Driver voor de touchpad in een aantal veelgebruikte laptop-types, zoals Asus, Samsung, Dell, Sony en Acer. Waarschijnlijk overbodig onder Windows 7 en hoger.
name exe manuf x
name exe manuf x
name exe manuf x
name exe manuf x


    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 05-08-17 21:41:28