HOMEPAGE

GENEALOGISCHE

WEBSITE HENDRIK ERNST KOKE.

MENSELIJK LEVEN IS TE OMSCHRIJVEN

ALS EEN VERWONDERING EN

EERBIED AFDWINGENDE SAMENHANG

TUSSEN LICHAAM, PSYCHE EN GEEST.

MEDISCHE ETHIEK VU BLZ. 47

LINKS

KWARTIERSTAAT H E KOKE.

Deze omvat 175 personen.

KOKE

Stamvader Johan Ditrich KOCK geboren circa 1618 in Glane?

VAN DER HEIDE.

HELLINGA.

Stamvader Cornelis Symen geboren circa 1730 in ..?.

COETS

Stamvader Christoffel Coets geboren circa 1680 in Kampen?

Stuur zonodig een email aan h.e.koke@hccnet.nl

Indien U gegevens overneemt wil ik graag weten voor welk doel U die gaat gebruiken.