Aan-/afmelding en Wijzigingsformulier Verenigingsleden m/v
De BetuwseBiljartbondMet verenigingsleden worden de spelers/speelsters, leden van de aangesloten verenigingen bedoeld.
Een nieuw lid is pas speelgerechtigd na bevestiging door het bestuur maar niet eerder dan een week na ontvangst van deze aanmelding.
Aanmelding zenden aan de secretaris van de Betuwsebiljartbond.
Een persoon die al lid is van de BetuwseBiljartbond maar nu voor een nieuwe vereniging uitkomt, moet worden opgegeven als een nieuw verenigingslid. Ook kunnen hiermee alle wijzigingen worden opgegeven.

 

Alle velden invullen a.u.b

 

Vereniging  
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Email:  
Spelsoort

 

 

Wij zullen u zo spoedig mogelijk een spelersnumer toekennen.

 

 

Bericht: