Website voorwaarden

1. Akkoordverklaring
Door toegang te zoeken tot de Website van Albatros Capbreton of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze Website gaat u akkoord met deze website voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van Albatros Capbreton niet te bezoeken.

2. Wijziging Website en voorwaarden
Albatros Capbreton behoudt zich het recht voor de website voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

3. Reserveren
..

4. Annuleren
..

5. Intellectuele eigendom
Op de website van Albatros Capbreton rust auteursrecht is juridisch eigendom van Albatros Capbreton Albatros Capbreton behoudt alle rechten voor. Alle informatie en foto's - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Albatros Capbreton, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers.

6. Hyperlinks
De website van Albatros Capbreton kan door middel van een hyperlink naar andere websites verwijzen. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Albatros Capbreton is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarna verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Albatros Capbreton gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

7. Privacy
Albatros Capbreton verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens