Oorlogskroniek
door
Johan H. Strube


Bombardementen door de Geallieerden luchtmacht op Duitsland en op de door de Duitsers bezette gebieden in de Tweede Wereldoorlog.

11 Mei 1940
De RAF (Britse luchtmacht) begint nachtelijke bombardementen op Duitsland.
Daar het overdag te veel verliezen gaf werden deze bombardementsaanvallen in de nacht uitgevoerd. Het was vaak moeilijk om het doel te treffen, vele bommen kwamen dan ook daar tot ontploffing waar ze vielen.

Augustus - November 1940
Vele nachtelijke bombardementen door de RAF op Berlijn, Hamburg, Bremen, Bielefeld, Heidelberg, München en Essen.

11 Februari 1941
189 bombardementsvliegtuigen bombarderen Hannover.


9 Mei 1941
De tot nu toe zwaarste Engelse luchtaanval in de Tweede Wereldoorlog op Hamburg en Bremen. Van de 359 opgestegen vliegtuigen kwamen 317 vliegtuigen op de plaats van bestemming.


Juni 1941 - Oktober 1941
In deze periode werden vele bombardementen uitgevoerd op Duitse steden die niet te vergelijken zijn met de in de loop van 1942 uitgevoerde bombardementen door de Engelse luchtmacht
.

8 November 1941
In deze nacht vlogen 400 bommenwerpers naar Duitsland. 169 vliegtuigen vlogen naar Berlijn waarvan er 21 naar beneden werden gehaald. Van de 55 vliegtuigen die naar Mannheim vlogen werden er 7 en van de 49 vliegtuigen die naar het Roergebied vlogen werden er 9 naar beneden gehaald. 133 vliegtuigen bombardeerden o.a. Keulen Oostende en Boulogne.

8 December 1941
In deze nacht vlogen 132 bommenwerpers naar Aken waarvan 54 vliegtuigen het doel bereikte.


12 December 1941
Van de 60 opgestegen bommenwerpers bereikten 43 vliegtuigen Keulen en wierpen daar 58 ton bommen af.

28 December 1941
134 vliegtuigen vlogen naar Düsseldorf waarvan 96 vliegtuigen hun doel bereikten en 38 vliegtuigen konden het doel niet vinden. Zeven vliegtuigen werden door Duitse nachtjagers afgeschoten.


28 Januari 1942
Wederom is er een zwaar bombardement van Geallieerde vliegtuigen op Rotterdam. Meer dan 50 doden zijn er te betreuren. Deze voorvallen bederven steeds weer de stemming onder de Nederlandse bevolking t.a.v. de Geallieerden.


8 - 10 Maart 1942
Van de 524 gestarte vliegtuigen bereikten 389 vliegtuigen de stad Essen. 13 Vliegtuigen werden neergehaald.


28 Maart 1942
Lübeck in Noord Duitsland wordt door de Britse luchtmacht gebombardeerd
. Ca. 2.000 huizen gingen in vlammen op. Er werden 320 doden en 971 gewonden geteld. 13 Vliegtuigen gingen verloren.

24 April 1942
Rostock werd in vier aanvallen door 468 bombardementsvliegtuigen bestookt. De meeste bommen vielen op de oude binnenstad. 1800 huizen en 3 kerken gingen in de vlammen op. 100.000 van de 123.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. Er waren 204 doden en 89 gewonden. 12 Vliegtuigen werden neergehaald.


30 Mei 1942
Ruim duizend Britse bommenwerpers doen een aanval op Keulen. Er ontstonden ca. 2000 grote branden en ca. 5000 kleinere branden.
13 vliegtuigen werden neergehaald en 116 vliegtuigen werden zo zwaar beschadigd dat ze onbruikbaar waren om ingezet te worden voor bombardementsaanvallen. 3.311 Huizen gingen verloren en 36 bedrijven gingen in vlammen op. Onder de puinhopen lagen 467 doden. Er waren meer dan 5000 gewonden. 20 procent van Keulen werd in deze eerste aanval met 1.000 vliegtuigen verwoest.

1 Juni 1942
956 vliegtuigen vertrokken naar Essen. 726 vliegtuigen bereikten de stad Essen. 32 vliegtuigen werden neergehaald.

2 Juni 1942
144 bombardementsvliegtuigen van de 294 opgestegen vliegtuigen bereikten Essen. Er ontstond wederom grote schade in de woongebieden. 10 vliegtuigen werden neergehaald.


26 Juli 1942
De RAF bombardeerde Hamburg systematisch, o.a. met brandbommen.


7 September 1942
185 Engelse vliegtuigen bombardeerden de Duitse stad Duisburg in het Roergebied.


11 September 1942
360 Engelse vliegtuigen van de 476 opgestegen vliegtuigen bombardeerden Düsseldorf.
Er waren 44 doden te betreuren en 30 vliegtuigen gingen verloren.

1939 - 1942
Bij luchtaanvallen door Geallieerde vliegtuigen op Duitsland en de door Duitsland bezette gebieden in de jaren 1939-1942 werden 90.414 vliegtuigen ingezet waarvan 2.886 vliegtuigen verloren gingen.
Er werd 90.329 ton bommen afgeworpen en 11.391 luchtmijnen.


2 Maart 1943
251 bommenwerpers vlogen naar Berlijn. Door dit bombardement werden ca. 20.000 huizen beschadigd. Er vielen 711 doden en 1.750 gewonden. Ca. 35.000 Berlijners werden dakloos. 17 vliegtuigen werden neergehaald.

4 Maart 1943
Aanval op Hamburg door 344 vliegtuigen. 10 Vliegtuigen gingen verloren.


6 Maart 1943
Essen werd door 369 vliegtuigen aangevallen. Deze aanvallen waren hoofdzakelijk tegen de Kruppfabrieken gericht. 14 vliegtuigen gingen verloren.

3.016 huizen werden vernietigd en ca. 23.000 beschadigd.
Er vielen 397 doden en 1.440 gewonden.

Het was de 52e luchtaanval op Essen vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog.

31 maart 1943
Amerikaanse luchtaanval op Rotterdam.

Het tweede grote bombardement op Rotterdam. Eerst op 14 Mei 1940 door de Duitse luchtmacht en op 31 Maart 1943 door de Amerikaanse luchtmacht. 33 Amerikaanse bommenwerpers voerden omstreeks half twee in de middag een aanval uit op Rotterdam. Hierbij werden niet alleen strategische doelen getroffen maar ook de dichtbevolkte woonwijk "Tussendijken". Vierhonderd Rotterdammers kwamen hierbij om het leven. Voor een deel hadden de Amerikaanse bommen hun doel bereikt in de havens. Een aantal schepen, haveninstallaties en pakhuizen, het rangeerterrein van de spoorwegen en enkele Duitse marine objecten werden geraakt. Een lading van zeker 100 bommen trof de dichtbevolkte woonwijk "Tussendijken" die binnen tien minuten veranderde in een chaos van puin en as. Daar het net tegen het einde van de lunchpauze liep waren veel mensen op het kritieke moment thuis. Daar het eind maart 1943 nog guur weer was hadden velen de kachel branden. Mede hierdoor ontstond een vuurzee die werd aangewakkerd door een harde wind. Daar er geen water was duurde het lang voordat de brand onder controle was. De brandweer beschikte niet over de vereiste aansluitstukken voor de putten die de gemeente voor noodgevallen had geslagen. De berging en identificatie van de slachtoffers duurde nog tot half april. Naast de ca. 400 doden waren er ook ca. 400 gewonden te betreuren en 2.600 woningen gingen verloren. Er ontstond grote woede onder de bevolking om dit vergissingbombardement.

4 April 1943
-Van de 348 opgestegen vliegtuigen bereikten 317 de stad Essen. 120 woonhuizen werden getroffen, bovendien werden 27 fabriekshallen en gebouwen van de Fa. Krupp getroffen.
-Bombardement bij daglicht door Amerikaanse vliegtuigen op Parijs waarbij 228 doden vielen en 500 gewonden. De aanval was hoofdzakelijk op de Renault fabrieken gericht.
-Napels werd aangevallen en grote schade werd in de stad aangebracht. Er kwamen 221 personen in de vlammen om en ca 500 personen werden gewond.

5 April 1943
Bombardement door Amerikaanse vliegtuigen op Antwerpen. De aanvallen waren voor het industriegebied bedoeld maar ook het stadsgebied werd getroffen. Er vielen vele doden en gewonden. Uit de puinhopen van twee scholen werden ca 300 dode kinderen gehaald. Op deze dag stierven 2.130 mensen en vielen 634 gewonden te betreuren.. De bevolking van Antwerpen was woedend. Waren dat nu hun bevrijders die deze barbaarse middelen gebruikte?

16 April 1943
Wederom een vergissingaanval door Geallieerde bommenwerpers op Haarlem. Hierbij vielen 85 doden en vele gewonden.


24 April 1943
Door de Engelse luchtmacht werden voor de eerste maal nieuwe brandbommen gebruikt. Het waren brandbommen van 27 kilogram gevuld met benzine, gummi en viscose. De eerder gebruikte brandbommen konden gemakkelijk geblust worden.
Gelijktijdig werden door de Verenigde Staten brandbommen gebruikt die nog rampzaliger waren. Ze hadden nog bestanddelen zoals olie, vloeibaar asfalt en magnesiumstof. Het gewicht van deze brandbom was 225 kilogram.

5 Mei 1943
Dortmund werd in de nacht van 5 mei 1943 door 495 bommenwerpers aangevallen. Bij deze aanval werden 31 Engelse vliegtuigen neergehaald.

13 Mei 1943
Duisburg werd door 517 vliegtuigen van de RAF gebombardeerd. 35 vliegtuigen werden neergehaald.

16 Mei 1943
Aanvallen op stuwdammen in het roergebied.

19 Lancaster vliegtuigen starten in 3 golven. De eerste golf van 9 vliegtuigen vlogen naar het hoofddoel de Möhnetalstuwdam. De tweede golf van 5 vliegtuigen vlogen naar de Sorpestuwdam en de derde golf van 5 vliegtuigen vlogen mee als reserve. De eerste golf kreeg de opdracht om na de vernietiging van de Möhnetalstuwdam ook nog de Edertalstuwdam aan te vallen. Van de 19 vliegtuigen keerden er 9 niet naar Engeland terug.
Er werd een nieuwe bom gebruikt. De bom zag er uit als een vat en moest van 18 meter hoogte met een snelheid van precies 353 km/uur afgeworpen worden. In totaal verdronken 2.009 personen waaronder 324 buitenlandse vrouwelijke dwangarbeiders die met een barakkenkamp volledig werden weggespoeld.

24 Mei 1943
724 van de 826 bombardementsvliegtuigen bereikten Dortmund en deden een zwaar bombardement op deze Duitse stad. In de woongebieden ontstonden grote schades, ook de industriegebieden werden getroffen.
38 vliegtuigen keerden niet meer op hun basis terug.

30 Mei 1943
's Avonds vlogen 719 bommenwerpers met aan boord 1.186 brisantbommen en 370.454 brandbommen in een 150 kilometer lange stroom op Wuppertal in het roergebied aan. Ze waren opgestegen van 47 verschillende vliegvelden in Zuid- en Zuidoost Engeland.

Het was één van de zwaarste bombardementen die een groot gedeelte van de stad verwoestte. Vier bombardementsvliegtuigen werden getroffen door brandbommen die door boven hun vliegende vliegtuigen waren afgeworpen. Ze stortten brandend naar beneden. Er waren 2.450 getelde doden, ca. 118.000 personen waren dakloos geworden. In 1958 werden bij opruimingswerkzaamheden van een ziekenhuis nog skeletten gevonden van 20 personen die in de waskeuken van het ziekenhuis hadden gewerkt.

12 Juni 1943
693 Engelse vliegtuigen voerden wederom een bombardement op Düsseldorf uit. Er ontstonden veel branden en daardoor werden ca. 120.000 inwoners van Düsseldorf dakloos. 38 vliegtuigen werden neergehaald door hoofdzakelijk Duitse nachtjagers.


22 Juni 1943
661 Engelse vliegtuigen bombardeerden Krefeld in het Duitse Roergebied. 42 vliegtuigen werden neergehaald.


29 Juni - 9 Juli 1943
Op 29 juni 1943, 4 juli 1943 en 9 juli 1943 werd Keulen wederom door resp. 540, 589 en 255 Engelse vliegtuigen gebombardeerd. Bij deze drie aanvallen gingen ca. 60 vliegtuigen verloren.


24 Juli-30 Juli 1943
2.206 Engelse en 176 Amerikaanse bommenwerpers doen meerdere luchtaanvallen op Hamburg . In de nacht van 24 juli vlogen Britse bommenwerpers naar de havenstad Hamburg. Er werd grote schade aangericht en ook in de dagen daarna hielden de bombardementen op Hamburg aan. Op 28 juli 1943 veranderde Hamburg in een helse vuurzee. De watervoorziening in de stad werkte niet meer en de vuren bleven branden. In de kurkdroge stad greep het vuur als een razende om zich heen, de temperatuur steeg op sommige plekken tot boven de 1000 graden Celsius. 30 vliegtuigen werden neergehaald. Tijdens de luchtaanvallen vielen er 30.482 doden en ca. 50.000 gewonden. 277.330 woningen en 580 bedrijven werden vernietigd. Ook werden bij deze aanvallen 24 ziekenhuizen, 277 scholen en 58 kerken verwoest.


25 Juli 1943
De Engelse luchtmacht die een bombardement op de Fokker fabrieken in Amsterdam-Noord wilde uitvoeren bombardeerde tevens het woongebied rondom de fabriek.


26 Juli 1943
Bombardement op Essen door 599 Engelse vliegtuigen, 26 vliegtuigen gingen verloren.

17 Augustus 1943.
376 US bommenwerpers startten voor aanvallen op de drie kogellagerfabrieken in Schweinfurt en de Messerschmidt fabrieken in Regensburg. 60 vliegtuigen gingen verloren. 28 vliegtuigen werden zwaar beschadigd en konden niet meer ingezet worden. 130 vliegtuigen werden licht beschadigd.

17 Augustus 1943
De V1 en V2 raketbasis te Peenemünde werd door 466 vliegtuigen in drie golven gebombardeerd.

Het eerste doel was om de woonwijk waar de wetenschappers woonden te bombarderen. Daarna kwamen de grote fabriekshallen en de ontwikkelingsfabrieken aan de beurt.
Tijdens een afleidingsmanoeuvre voorbij Peenemünde van vliegtuigen die naar Berlijn vlogen waren er 200 Duitse jagers in de lucht en wachtten op de naar Berlijn vliegende toestellen.
Het plan was gelukt, toen de Duitse jagers naar Berlijn vlogen hadden de eerste geallieerde bommenwerpers Peenemünde bereikt en was de lucht vrij van Duitse jagers.

De eerste golf van 227 bommenwerpers wierpen hun bommen op de woonwijken af waarvan een groot gedeelte drie kilometer buiten de doelen lag. Een barakkenkamp van buitenlandse dwangarbeiders werd getroffen en daardoor verbrandden honderden dwangarbeiders.
De tweede golf van 113 bommenwerpers bombardeerden de fabriekshallen.
De derde golf van 180 bommenwerpers konden door de sterke rookontwikkeling weinig zien.

In totaal gingen 42 geallieerde vliegtuigen verloren.

24 Augustus 1943
642 vliegtuigen bereikten Berlijn en wierpen 1.765 ton bommen op de hoofdstad af. 57 vliegtuigen gingen verloren.

31 Augustus 1943
Bombardement op Mönchengladbach door 616 Engelse vliegtuigen
.

23 en 28 September 1943
Op 23 september 1943 gingen 659 en op 28 september 1943 599 Engelse bombardementsvliegtuigen naar Hannover. 63 Britse vliegtuigen gingen daarbij verloren
.

4 Oktober 1943
Vliegtuigen van de RAF vlogen naar Kassel. 24 vliegtuigen gingen bij dit bombardement verloren.

10 Oktober 1943
Enschede werd bij vergissing door de Geallieerden gebombardeerd.


14 Oktober 1943
Wederom werd een aanval op de kogellagerfabrieken in Schweinfurt door 291 Amerikaanse bombardementsvliegtuigen uitgevoerd.

60 vliegtuigen werden op de heen- en terugweg neergeschoten en 17 vliegtuigen stortten in zee. 121 vliegtuigen werden zo zwaar beschadigd dat ze niet meer te repareren waren.
14 oktober 1943 ging de geschiedenis in als de "Zwarte Donderdag".

4 November 1943
Wederom een aanval op Düsseldorf met 527 Engelse vliegtuigen. 18 vliegtuigen gingen verloren.

22 November 1943
De RAF start met zware bombardementen op het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn.


3 December 1943
2.212 Engelse bombardementsvliegtuigen doen vijf aanvallen op Berlijn, waarbij 123 vliegtuigen verloren gingen.

Ca. 2.700 personen vonden daarbij de dood. De Berlijnse bevolking raakte in paniek. In de voorgaande maanden verlieten ca. 790.000 personen de stad.

13 December 1943
1.462 Amerikaanse bommenwerpers gaan voor bombardementen naar Kiel, Bremen en Hamburg.

21 December 1943
576 Engelse vliegtuigen gaan naar Frankfurt Am Main en verloren daarbij 40 vliegtuigen.

17 December 1943 - 3 Januari 1944
Bij vijf bombardementen werd Berlijn zwaar gebombardeerd door 1841 engelse vliegtuigen die daarbij 115 vliegtuigen verloren. Bij deze vijf bombardementen verloren 4.435 personen het leven. De schade aan gebouwen was gigantisch. Er werden 104.613 woningen volledig verwoest en ook aan de industrie werd grote schade toegebracht.

1943
Bij luchtaanvallen door geallieerde vliegtuigen op Duitsland en de door Duitsland bezette gebieden werden in 1943 65.068 vliegtuigen ingezet waarvan 2.391 vliegtuigen verloren gingen.

11 Januari 1944
163 Amerikaanse bommenwerpers en 239 jagers vlogen naar Halberstadt, Braunchweig, Maagdenburg en Oscherleben. 59 Bommenwerpers en 5 jagers worden neergeschoten. De Duitse Luftwaffe verloor hierbij 40 jagers.

16 Februari 1944
806 bommenwerpers van de RAF wierpen s'avonds laat 2.643 ton bommen op Berlijn. De stad werd zwaar getroffen. De Siemenswerken en de Daimler-Benz werken werden getroffen. Kreuzberg werd zwaar getroffen en Charlottenburg stond in brand. De Engelsen verloren 43 vliegtuigen.


20 Februari 1944
730 vliegtuigen van de RAF wierpen 2.291 ton bommen op Leipzig. 78 Britse vliegtuigen gingen daarbij verloren.
Overdag waren reeds 971 Amerikaanse bommenwerpers naar Leipzig gevlogen. Tevens werden Braunchweich en Oscherleben gebombardeerd. 20 vliegtuigen werden neergehaald.


20 - 28 Februari 1944
De Amerikaanse luchtmacht voerden in deze dagen met 4.000 vliegtuigen aanvallen uit op de Duitse industrie en in het bijzonder de vliegtuigindustrie.

254 vliegtuigen gingen verloren en 2.600 Amerikaanse vliegers verloren hierbij het leven.

22 Februari 1944
Bombardementen door de Geallieerden op Enschede, Nijmegen en Arnhem.

De Geallieerden bombardeerden per vergissing de binnenstad van Nijmegen. Ca. 800 burgers verloren hierbij het leven. Ook Arnhem en Enschede werden getroffen.
De Duitsers gebruikten deze bombardementen door posters op te hangen met het opschrift:

"Engelse vliegers kennen geen genade voor vreedzame burgers, daarom blijft in huis."

De Amerikaanse en Britse piloten werden steevast door de Duitsers afgeschilderd als niets en niemand ontziende moordenaars.

6 - 9 Maart 1944
In drie dagvluchten vlogen 1.497 Amerikaanse bommenwerpers naar Berlijn begeleidt door jagers ter bescherming. 139 bommenwerpers en jagers werden neergehaald.


15-16 Maart 1944
Hevige luchtaanvallen op Stuttgart door 813 Britse vliegtuigen. De Britten verloren hierbij 36 vliegtuigen.

19 en 23 Maart 1944
Frankfurt am Main werd door 1.585 Engelse vliegtuigen gebombardeerd. Ca. 6.200 ton brisantbommen en brandbommen werden op de stad gegooid. Bij deze aanvallen werd de oude binnenstad vernield en ging in vlammen op. Duizenden personen vonden de dood. Ook werd de dierentuin zwaar getroffen.


25 Maart 1944
Van de 510 engelse bommenwerpers die opgestegen waren bereikten 726 vliegtuigen Berlijn. 72 Bommenwerpers werden neergehaald waarvan 50 door het in een dichte ring om de stad opgestelde afweergeschut.

27 Maart 1944
677 engelse vliegtuigen bombarderen Essen. 9 vliegtuigen gaan daarbij verloren.

31 Maart 1944
710 engelse vliegtuigen bombarderen Nürnberg en verliezen daarbij 95 vliegtuigen.


8 Mei 1944
Op deze dag gaan ca 500 Amerikaanse bommenwerpers naar Berlijn en ca. 300 naar Braunchweig.

12 Mei 1944
De eerste luchtaanvallen op de synthetische fabrieken vonden op 12 mei 1944 plaats. De Geallieerden wilden daarmede de productie van synthetische producten (o.a. benzine) zo veel mogelijk verhinderen zodat de Duitse luchtmacht de kans niet meer kreeg met hun vliegtuigen de binnenvliegende vijandelijke toestellen te hinderen.
238 bommenwerpers vielen o.a. de Leunawerken bij Merseburg aan. Ook vielen vele bommen op de stad. Daar het de eerste grote luchtaanval op de Leunawerken en Merseburg was en de burgers geen eerdere bombardementen had meegemaakt gingen zij niet tijdig de schuilkelders in. Er vielen vele slachtoffers, ook onder de buitenlandse dwangarbeiders.

Tot het einde van de oorlog werden er 19 zware luchtaanvallen op de Leunawerken en Merseburg en omgeving uitgevoerd.

21 Mei 1944
5.000 Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombardeerden het spoorwegnet in Duitsland en Frankrijk.

De aanvallen werden van 1 tot 15 Juni 1944 vervolgt waarbij ook aanvallen op het spoorwegnet in België en Holland werden uitgevoerd.

6 Juni 1944
Op de eerste dag van de Geallieerde invasie in Normandië vlogen ter ondersteuning van de land -en marine strijdkrachten 3.467 zware, 1.645 middelzware bommenwerpers, 5.409 jachtvliegtuigen en 2.316 transportvliegtuigen naar Frankrijk.

123 vliegtuigen gingen op deze eerste invasiedag verloren.

20 Juni 1944
Op deze dag vielen 1.500 bommenwerpers en 1.000 jagers de Hydrierwerken in vele plaatsen in Duitsland aan. Ze wierpen gezamenlijk 4.225 ton bommen die grote schade veroorzaakte.
De Duitse luchtafweer en Duitse jagers schoten 50 bommenwerpers en 5 jagers neer.

468 bommenwerpers keerden met grote schade terug.

21 Juni 1944
2.500 bommenwerpers en jagers van de Amerikaanse luchtmacht vlogen naar Berlijn en vernielden daar hoofdzakelijk het spoorwegnet en vliegtuigfabrieken
.

25 - 29 Juli 1944
In drie golven startten 1.826 vliegtuigen voor een bombardementsaanval op Stuttgart. In de stad ontstonden grote verwoestingen. Ca. 100.000 personen werden dakloos. Er werden 898 doden geteld en 1.916 gewonden moesten naar de ziekenhuizen worden vervoerd.


18 Augustus 1944
Maastricht werd door de Geallieerden gebombardeerd.

12 September 1944
Als gevolg van een nieuw plan deden 234 engelse vliegtuigen een geslaagde aanval op Darmstad.
Er werd 869 ton bommen op de stad geworpen waardoor ca. 12.000 personen gedood werden en ca. 70.000 personen dakloos.
Er werden 286.000 brandbommen, 500 brisantbommen en 234 luchtmijnen op de stad geworpen.

13 September 1944
Bij een aanval door 209 engelse bommenwerpers op Stuttgart werd grote schade aan de stad aangericht. Er vielen 957 doden en ca. 1.000 gewonden. Ca. 50.000 personen werden dakloos.


3 Oktober 1944
De zeedijken op het eiland Walcheren in Zeeland werden door de Geallieerden gebombardeerd.
Nadat op 2 oktober 1944 de bevolking van Walcheren door de Britten middels vlugschriften werd gewaarschuwd voor de op handen zijnde inundatie werd op 3 oktober 1944 door 243 bombardementsvliegtuigen de zeedijk van Walcheren bij Westkapelle gebombardeerd. Honderdzestig inwoners van het dorpje stierven de verdrinkingsdood. Daar het eiland niet snel genoeg onder water kwam te staan herhaalden de Britten de bombardementen op 7 en 11 oktober 1944. Intussen voerden Canadese grondtroepen een zware strijd met de Duitsers. Bijna dertienduizend Geallieerden sneuvelden of raakten gewond. Op 8 november 1944 was Walcheren bevrijd en kon de Westerschelde mijnen vrij gemaakt worden zodat op 28 november 1944 de eerste schepen naar Antwerpen konden varen.


6 Oktober 1944
Bombardement op Hengelo door de Geallieerden waarbij honderdvijfentwintig doden te betreuren waren
.

14 - 15 Oktober 1944
De stad Duisburg werd op 14 oktober 1944 door 1.363 Engelse vliegtuigen zwaar gebombardeerd.
Op 15 oktober 1944 vlogen 1.005 Engelse vliegtuigen opnieuw naar Duisburg . Binnen vier en twintig uur werd getracht de stad met ca. 9.000 ton brisantbommen en brandbommen te vernietigen. Het lukte de Geallieerde vliegtuigen want Duisburg werd één ruïne.

14 Oktober 1944
Ca. 1.000 Amerikaanse vliegtuigen vlogen naar Keulen voor een zware luchtaanval.

24 Oktober 1944
955 Engelse vliegtuigen wierpen 4.522 ton bommen op de stad Essen.

28 Oktober - 1 November 1944
Keulen werd gedurende drie dagen door 1.899 Engelse vliegtuigen aangevallen die 9.019 ton bommen op de stad wierpen.

25 November 1944
671 Amerikaanse bommenwerpers vlogen naar Merseburg om de Leunawerken wederom te bombarderen. Ook de stad werd zwaar beschadigd. In de stad vielen 105 doden en een groot aantal gewonden.

6 December 1944
s' Morgens werd de stad Merseburg en de Leunawerken vlakbij de stad door 460 Amerikaanse bommenwerpers gebombardeerd. De stad Merseburg werd daarbij zwaar getroffen.

s' Avonds kwamen 497 Engelse bommenwerpers naar Merseburg gevlogen en wierpen naast brisant- en brandbommen ook luchtmijnen en fosfoorbommen af. Er ontstonden in de stad 43 grote, 97 middelgrote en 320 kleine branden. Er vielen vele doden en gewonden.

1944
Bij luchtaanvallen door Geallieerde vliegtuigen op Duitsland en de door Duitsland bezette gebieden werden in 1944 166.844 vliegtuigen ingezet waarvan 2.770 vliegtuigen verloren gingen.
Er werden 525.518 ton bommen afgeworpen en 17.500 luchtmijnen.

6 Januari 1945
561 Britse bombardementsvliegtuigen bombardeerden Hannover.


14 Januari 1945

In twee groepen vlogen 509 Engelse bombardementsvliegtuigen naar de Leunawerken en de nabij gelegen stad Merseburg en wierpen naast vele brisantbommen en brandbommen ook 491 luchtmijnen af die grote schade aanrichtten aan de stad en de Leunawerken. Deze dubbele aanval droegen alle tactieken in zich die vier weken later bij de alles vernietigende aanvallen op Dresden werden gebruikt.

3 Februari 1945
937 Amerikaanse vliegende forten en 613 jagers vlogen naar Berlijn die hierdoor één van de grootste luchtaanvallen meemaakte. Er vielen ca. 22.000 doden. Er werden 34 Amerikaanse vliegtuigen neergehaald.

13-14 Februari 1945
Geallieerden bombarderen op Dresden.
Op 13, 14 en 15 Februari 1945 veegden Brits-Amerikaanse bombardementen Dresden bijna van de kaart. Duizenden doden en vernietiging van talloze kunstwerken waren het gevolg. Militaire doelen werden haast niet geraakt. De Geallieerden waren van mening dat een zwaar bombardement op een grote Duitse stad het moreel van de vijand moest breken en dan zou een capitulatie snel volgen. Het Duitse moreel werd door de vernietiging van Dresden nauwelijks gebroken. Er volgde geen onmiddellijke capitulatie. Men kan met recht de vraag stellen of dit bombardement noodzakelijk was. Doordat in de stad vele vluchtelingen aanwezig waren die op de vlucht waren voor het naderende Russische leger is men het nooit eens geworden over het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking. De schattingen lopen uiteen van 130.000 tot 200.000 doden.

Het bombardement op Dresden zou in verschillende fases worden uitgevoerd. In de nacht van 13 op 14 februari 1945 zou de RAF met 773 bommenwerpers de aanval inzetten. Op 14 februari 1945 gingen de Amerikanen bij daglicht met 311 vliegende forten en op 15 februari 1945 met 200 vliegende forten de klus afmaken. Chemnitz werd eveneens op 14 februari 1945 door 294 Amerikaanse bommenwerpers aangevallen. Op 13 februari vertrokken de eerste vliegtuigen om 17.30 uur van Engelse vliegvelden. De Britten ondervonden haast geen tegenstand. Vanaf 22.00 uur zette een regen van brandbommen de stad in vuur en vlam. Drie uur later op het moment dat vele brandweerploegen volop in de weer waren om het vuur te bestrijden bereikte nog een golf van bombardementsvliegtuigen de stad. Zij konden ongestoord hun dodelijke lading brisantbommen boven de stad afwerpen. Het resultaat was verschrikkelijk. De combinatie van brand- en brisantbommen veroorzaakten in Dresden een allesverwoestende vuurzee. Het vuur verbrandde bovendien ontzettende hoeveelheden zuurstof. Wie niet door bommen was geraakt kwam in de schuilkelders in ademnood. Velen stierven de verstikkingsdood.
Tegen de middag van 14 februari 1945 vlogen meer dan 311 Amerikaanse vliegende forten boven de stad. Zij wierpen hun bommenlast af in de vlammenzee. Tenslotte werd op 15 februari 1945 tegen het middaguur een aanval uitgevoerd door Amerikaanse Vliegende Forten. Deze aanval veroorzaakte de minste schade.

3 Maart 1945
Het Bezuidenhout te Den Haag werd door Britse vliegtuigen gebombardeerd.


11 Maart 1945
1.055 Britse bommenwerpers bestookten Essen met 4.700 ton bommen.

12 Maart 1945
1.107 Britse bommenwerpers wierpen 4.951 ton bommen op Dortmund.


30 Maart 1945
345 Amerikaanse bommenwerpers bombardeerden Hamburg, Bremen en Willemshaven
.

10 en 14 April
De stad Kiel werd tweemaal bezocht door een onbekend aantal Britse bommenwerpers die een enorme hoeveelheid bommen afwierpen.


25 April 1945
De laatste twee grote luchtaanvallen werden door 733 Britse bommenwerpers uitgevoerd op de steden Wangerooge en Berchtesgade.


1945
Bij luchtaanvallen door Geallieerde vliegtuigen in 1945 op Duitsland en de door Duitsland bezette gebieden werden 67.483 vliegtuigen ingezet waarvan 608 vliegtuigen verloren gingen.

Er werden 181.740 ton bommen afgeworpen en 4.582 luchtmijnen.

1930 - 1945
Van de totaal 955.044 ton afgeworpen bommen in de jaren 1939-1945 vielen 657.674 ton bommen op Duitsland, 284.500 ton op Frankrijk en de buurlanden en 12.870 ton op Noorwegen, Denemarken, Italië en op doelen in zee.

naar hoofdmenu