HOME

 

SIPKEMA*

 

GENERATIE I
I. Zipke Cornelis, ondertrouwde (wonende te Bergum) Bergum 23 april 1740 Zytske Rienks (wonende te Eestrum).
Uit dit huwelijk:
I.1 Wopke Sipkes Sipkema, volgt II.
I.2 Cornelis Sipkes, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Akkerwoude en Murmerwoud) 19 mei 1755.
I.3 Dirkje Sipkes, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Akkerwoude en Murmerwoud) 19 mei 1755.
I.4 Rienk Sipkes, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Akkerwoude en Murmerwoud) 19 mei 1755.
I.5 Anskjen Sipkes, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Akkerwoude en Murmerwoud) 19 mei 1755.
I.6 Trijntje Sipkes, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Akkerwoude en Murmerwoud) 19 mei 1755.
# # # # #

GENERATIE II
II. Wopke Sipkes Sipkema, geboren omstreeks 1746, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Akkerwoude en Murmerwoud) 19 mei 1755, overleden op 66-jarige leeftijd Opsterland (mairie Langezwaag) 10 september 1812. Zoon van Sipke Cornelis en Sijtske Rienks. Ondertouwde Franeker 21 mei 1774, trouwde Franeker 12 juni 1774 Tjetske Cornelis, geboren te Berlikum, overleden (Gorredijk) Opsterland 31 mei 1830.
Overlijdensakte: Aangifte op 1 juni 1830 ten overstaan van E. Sijtsema, assessor fungerend Grietman, gemeente Opsterland:
door Andries Gales Meter, 58 jaar, koorenmeter, wonende te Gorredijk, en Rienk Egberts Kuipers, 32 jaar, molenaar, wonende te Beesterzwaag.
Tjitske Kornelis, 63 jaar [sic], zonder beroep, geboren te Berlikum, wonende te Gorredijk, weduwe [de beide aangevers zijn niet bekend met de naam van de vooroverleden echtgenoot], dochter van Kornelis Jarings en Trijntje Johannes, beiden overleden. Overleden 31 mei 1830, namiddags twee uur, aldaar [Gorredijk] in het huis nummer 226. [Bron: GenVer > FamilySearch]
Mocht Tjitske inderdaad op 63-jarige leeftijd zijn overleden, kan zij niet de gezochte persoon zijn. Zij zou dan omstreeks 1767 geboren zijn, wat niet strookt met het huwelijksjaar. Maar het zou ook kunnen dat de aangevers haar juiste leeftijd, evenals de naam van haar vooroverleden echtgenoot, niet wisten. Gegevens over haar doop ontbreken in AlleFriezen.

Meest voor de hand liggend is, dat de aangevers niet bekend waren met de juiste leeftijd van de overledene. Uit memories van successie blijkt namelijk dat zij wel degelijk de gezochte persoon is: moeder van Sytske (vrouw van Foeke Duyes Roukema, schipper), Korneliske (vrouw van Jan Antoni de Lang, arbeider Leeuwarden), Sijke (vrouw van Johannes Bernardus Beekman, idem aldaar), Baukje (vrouw van Johannes Pieters Peifer, tuinman aldaar) en Kornelis Wopkes Sipkema, schipper aldaar; tenhuize van Roel Egberts Kuipers.
[Bron: Memories kantoor Gorredijk, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 5016, aktenummer 459. Gemeente: Opsterland. Periode: 1830-1831] [Met dank aan Stichting Erfskip Terpdoarpen]
Uit dit huwelijk:
II.1 Sytske Wopkes Sipkema, geboren 15 april 1775, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Veenwouden) 4 juni 1775, overleden Gorredijk (Opsterland) 14 november 1863. Trouwde (twee keer bevestigd: Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude en Hervormde gemeente Gorredijk) 17 Mei 1799 Foeke Dieuwes (ook Dyes) Roukema, geboren Gorredijk 14 juni 1777, gedoopt Gorredijk (Hervormde gemeente Gorredijk) 6 juli 1777, overleden Gorredijk (Opsterland) 29 september 1837, schipper. Zoon van Dieuwe Bottes en Geeske Lieuwes.
II.2 Anskjen Wopkes Sipkema, geboren Veenwouden 17 augustus 1782, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Veenwouden) 31 januari 1787, overleden Gorredijk (?) tussen 1806 en 1810. Trouwde (twee keer bevestigd: Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude en Hervormde gemeente Gorredijk) 21 oktober 1805 haar zwager Sjoerd Djeuwes (ook Duyes) Roukema, gedoopt Gorredijk (Hervormde gemeente Gorredijk) 6 oktober 1771, overleden Lemmer (Lemsterland) 17 september 1827, schippersknecht. Zoon van Djeuwe Bottes en Geeske Lieuwes.
  Uit dit huwelijk:
Geeske Sjoerds Roukema, geboren Nijehaske 26 augustus 1806, gedoopt (Hervormde gemeente Nijehaske en Haskerdijken) 21 september 1806, overleden Lemmer (Lemsterland) 12 februari 1878.
Sjoerd Djeuwes Roukema hertrouwde Gorredijk 21 januari 1810 Aaltje Jans Westerbeek.
II.3 Trijnte Wopkes Sipkema, geboren Veenwouden 9 december 1786, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Veenwouden) 31 januari 1787, overleden te Langezwaag, begraven 18 juli 1809 (23 jaar, gehuwd, laat een kind na). Trouwde (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude) 4 mei 1806 Rink Pieters de Jong, geboren Kortezwaag 14 november 1781, gedoopt Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude) 2 december 1781, overleden Langezwaag 26 mei 1814. Zoon van Pijter Tjietzes en Antje Wijbes.
  Uit dit huwelijk:
Pieter Rinks de Jong, geboren Langezwaag 12 april 1808, gedoopt (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude) 15 mei 1808, overleden Langezwaag (Opsterland) 20 augustus 1813, 'wonende bij zijn vader Rink Pijtters de Jong arber [arbeider] te Langezwaag Trijntje Wopkes deszelfs moeder overleden'.
Rink Pieters de Jong hertrouwde (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude) 7 oktober 1810 Trijntje Jans de Kort.
II.4 Sipke Wopkes Sipkema, geboren Veenwouden 1 november 1789, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Veenwouden) 29 november 1789, wordt november 1813 als vermist opgegeven, eind 1814 wordt aangenomen dat hij niet meer terugkeert.
Sipke Wopkes Sipkema was Fries militair onder Napoleon, loteling lichting 1809,  werd geschikt bevonden en moest op 10 april 1812 om 10.00 uur voor de Raad van Recrutering in Leeuwarden verschijnen, werd ingedeeld bij het 87e Cohorte te Groningen, sneuvelde mogelijk in de Volkerenslag bij Leipzig op 16-19 oktober 1813.
[Bronnen:Tresoar nr. 83 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; toegang 8/4466 stuk nr. 749; toegang 16/161; OA Smallingerland inv.nr. 463; Raf Langezwaag fol. 24; geen huwelijks- of overlijdensakte aangetroffen] 
II.5 Korneliske Wopkes Sipkema, geboren Veenwouden 18 februari 1892, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Veenwouden) 18 maart 1792, overleden Leeuwarden 11 juni 1868, dienstmeid, arbeidster.
  Trouwde (1) Lemsterland 26 januari 1817 Hendrik Willems de Groot, geboren Lemmer 11 april 1792, gedoopt (Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga) 15 april 1792, overleden Lemmer 23 maart 1828, schippersknecht. Zoon van Willem Hendriks en Hendrikjen Elias.
  Trouwde (2) Leeuwarden 13 september 1829 Jan de Lang, geboren Leeuwarden 16 september 1795, gedoopt Leeuwarden (Hervormde gemeente Leeuwarden) 30 september 1795, overleden Leeuwarden 23 mei 1835, arbeider. Zoon van Antoon de Lang en Antje Jans Ales, naaister.
II.6 Cornelis Wopkes Sipkema, volgt III.
II.7 Sijke Wopkes Sipkema, geboren Langezwaag 23 december 1797, gedoopt Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag) 21 december 1809, overleden Leeuwarden 3 juli 1868, dienstmeid. Trouwde Leeuwarden 4 juni 1826 Joannes Beekman, gedoopt Groningen (R.K. statie Carolieweg) 3 april 1802, overleden Leeuwarden 16 januari 1881, kamerbehanger, tabakskerver, arbeider, koopmansknecht, (gepensioneerd) rijksveldwachter. Zoon van Bernardus Beekman, kleermaker, en Margarita Laheij.
II.8 Baukje Wopkes Sipkema, geboren Langezwaag 14 februari 1801, gedoopt Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag) 21 december 1809, overleden Leeuwarden 31 december 1863. Trouwde Leeuwarden 4 juni 1826 Joannes Peiffer, geboren Wijckel 3 maart 1797, gedoopt Wijckel (Hervormde gemeente Wijckel) 5 maart 1797, overleden Sondel (Gaasterland) 24 november 1851, tuinman. Zoon van Pieter Johannis Peiffer, tuinman, en Truike Hanzes.
Twee vliegen in één klap: Sijke en haar drie jaar jongere zus Baukje werden beiden te Langezwaag gedoopt op donderdag 21 december 1809 en trouwden vlak na elkaar te Leeuwarden op zondag 4 juni 1826.
Naamsaanneming: op 21 april 1812 nam Wopke Cornelis de familienaam Sipkema aan.
Voor ons Maire der Gemeente Langezwaag
Canton Beesterzwaag Arrondissement
Heerenveen Departement Vriesland gecom-
pareerd zijnde Wopke Sipkes wonende te
Langezwaag heeft derzelve verklaard dat
hij aanneemt de naam van Sipkema
voor familienaam en heeft het volgende
getal zoonen en Dochters te weeten Sipke
oud twee en twintig jaar in keizerdienst
te Lande Kornelis oud zestien jaar wonende
te Langezwaag Sietske oud zeven en dertig
jaar wonende te Gorredijk Korneliske
oud twintig jaar mede aldaar Sijke oud
veertien jaar Baukjen oud elf jaar beide
wonende te Langezwaag en heeft deze
met ons verteekend den 21 April 1812.
[w.g. W. Sipkema, G.T. de Jongh].
[Bron: Langezwaag, Kortezwaag, Luxwolde, archiefnummer 29, Register van familienamen - Tresoar, inventarisnummer 0009. Periode: 1811-1825]
# # # # #

 

GENERATIE III
III. Cornelis Wopkes Sipkema, geboren Veenwouden 30 juni 1795, gedoopt Veenwouden (Hervormde gemeente Veenwouden) 26 juli 1795, overleden Leeuwarden 5 mei 1847, schipper. Trouwde Leeuwarden 30 augustus 1818 Wijtske Mients Feima, geboren Ferwerd 25 januari 1796, gedoopt Ferwerd (Hervormde gemeente Ferwerd) 21 februari 1796, overleden Hoorn 7 april 1870, schipperse. Dochter van Mient Feyes Feima, groenmaker, en Sjieuwke Dirks Reitsma.
Uit dit huwelijk:
III.1 Tjetske Sipkema, geboren Leeuwarden 6 maart 1819, overleden Leeuwarden 22 juni 1879, koopvrouw.
  Trouwde (1) Leeuwarden 11 april 1841 Jakobus Fokkes Inia, geboren Tietjerksteradeel (Hardegarijp) 19 april 1815, overleden Franeker (schip liggende aan de Turfkaai) 2 augustus 1854, schipper. Zoon van Fokke Jacobus Ynia, schipper, en Klaaske Gerrits Bouma.
Trouwde (2), met wederzijdse dispensatie van de Koning wegens verwantschap, Leeuwarden 16 november 1861 Wilt Hillebrands Boorsma (haar zwager, weduwnaar van Sytske Sipkema), geboren Zuider Dragten (Grietenij Smallingerland) 18 november 1823, overleden Leeuwarden 27 april 1874, varensgezel, kapitein op de Dokkumer Stoomboot, arbeider. Zoon van Hillebrand Tjerks Boorsma, schippersknecht, arbeider, en Aaltje Makkes Maakal.
III.2 Sjuwke Sipkema, geboren Leeuwarden ('schip liggende op de Grachtswal') 26 juli 1821, overleden Hoorn 7 maart 1877. Trouwde Leeuwarden 11 april 1841 Siebe Fokkes Ynia (haar zwager), geboren Leeuwarden (schip liggende in de Ee bij de Aarsentuin) 16 juli 1820, overleden Hoorn 16 april 1906, schipper. Zoon van Fokke Jacobus Ynia, schipper, en Klaaske Gerrits Bouma.
 Twee vliegen in één klap: Tjetske en Sjuwke Wopkes Sipkema trouwden vlak na elkaar te Leeuwarden op zondag 11 april 1841, respectievelijk met de broers Jacobus en Siebe Fokkes Ynia.
III.3 Sytske Sipkema, geboren Leeuwarden 18 april 1824, overleden Franeker 23 oktober 1857. Trouwde Leeuwarden 21 mei 1854 Wilt Hillebrands Boorsma, geboren Zuider Dragten (Grietenij Smallingerland) 18 november 1823, overleden Leeuwarden 27 april 1874, varensgezel, kapitein op de Dokkumer Stoomboot, arbeider. Zoon van Hillebrand Tjerks Boorsma, schippersknecht, arbeider, en Aaltje Makkes Maakal.
III.4 Mientje Sipkema, geboren Leeuwarden 8 januari 1827, overleden Harlingen 9 mei 1860. Trouwde Leeuwarden 16 december 1852 Klaas Hendriks Alma, geboren Lekkum (Leeuwarderadeel) 25 augustus 1822, overleden Amsterdam 25 september 1892, stuurman, zeeman, varensgezel, 'schipsgezagvoerder'. Zoon van Hendrik Klases Alma (Allema), bakkersgezel, (1817), arbeider (1852), scheepsjager (1854), en Durkje Heins Stienstra (Steenstra).
III.5 Wopkje Sipkema, geboren Leeuwarden 3 oktober 1829, overleden Leeuwarden (schip liggende in de Stadsgracht) 29 november 1830.
III.6 Wopke Sipkema, volgt IVa.
III.7 Mient Sipkema, volgt IVb.
# # # # #

 

GENERATIE IV
IVa. Wopke Sipkema, geboren Leeuwarden 27 april 1832, overleden Leeuwarden 9 juli 1906, schipper, arbeider, (reizend) koopman. Trouwde Leeuwarden 4 juli 1855 Jansje Jansen, geboren Leeuwarden 29 december 1834, overleden Amsterdam 12 april 1911. Dochter van Berend Jansen, scharenslijper, en Romkje Westra.
Uit dit huwelijk:
IIIa.1 Cornelis Sipkema, volgt Va.
# # # # #
IVb. Mient Sipkema, geboren Leeuwarden 11 augustus 1836, overleden IJlst 20 januari 1913, schippersknecht, turfschipper, sjouwerman, polderwerker, arbeider, dagloner, schipper, werkman, grondwerker.
Trouwde (1) Leeuwarden 30 september 1860 Baukje Jansen (zijn schoonzuster), geboren Leeuwarden 4 januari 1836, overleden Leeuwarden 19 maart 1878, daglonersche. Dochter van Berend Jansen, scharenslijper, en Romkje Westra.
Uit dit huwelijk:
IIIb.1 Cornelis Sipkema, geboren Leeuwarden 17 juni 1861, overleden 25 december 1861.
IIIb.2 NN Sipkema, levenloos geboren dochter Leeuwarden 17 juni 1861.
IIIb.3 Berend Sipkema, geboren Leeuwarden 8 januari 1863, overleden Balkbrug (Avereest) 20 maart 1927, begraven te Oud Avereest, werkman, arbeider, schipper, potschipper, koopman, winkelier, bevaarde met een drijvende winkel de Friese wateren. Trouwde IJlst 24 november 1883 Jacoba van der Zee, geboren IJlst 15 augustus 1861, overleden Balkbrug (Avereest) 3 februari 1952, begraven Oud Avereest (Algemene Begraafplaats) 8 februari 1952. Dochter van Ulbe van der Zee, koopmansknecht, en Tjitske Postma.
Na het overlijden van Berend Sipkema in 1927 werd de zaak als vennootschap onder firma (v.o.f.)  B. Sipkema en Zn. voortgezet door zijn zonen Ulbe, Hans en Cornelis. Bedrijf werd door de Kamer van Koophandel van Noord Overijssel ingeschreven als: Handel in meubelen, kachels, ijzerwaren, galanteriën, en andere huishoudelijke artikelen. Plaats van vestiging: Avereest, Balkbrug I 214.
IIIb.4 Cornelis Sipkema, volgt Vb.
IIIb.5 Romkje Sipkema, geboren Schoterland ('te Heerenveen in het schip') 26 juli 1866, overleden Amsterdam 22 februari 1913, dienstbode.
  Trouwde (1) Amsterdam 15 november 1893, gescheiden Rotterdam 25 april 1901 Jacob de Jager, geboren Loosdrecht 11 maart 1873, overleden 's-Hertogenbosch 12 november 1925, arbeider, kruier. Zoon van Jan de Jager, werkman, en Alida Maria Fortuin.
Trouwde (2) Amsterdam 10 september 1902 Hendricus Johannes Smit, geboren Alkmaar 19 september 1879, overleden Amsterdam 18 juli 1959, werkman, schuitenvoerder. Zoon van Jan Smit, werkman, Cornelia Catharina de Vries.
IIIb.6 Wietske Sipkema, geboren Groningen 5 januari 1869, overleden Amsterdam 6 februari 1935. Trouwde Amsterdam 5 november 1914 Jan Veling, geboren Veendam 22 februari 1868, overleden Ermelo 9 juni 1938, parkwachter. Zoon van Luchien Veling, zeeman, en Kornelia Nap.
IIIb.7 Wobke Sipkema, geboren Middelbert (Noorddijk) 16 januari 1872, overleden IJlst 16 januari 1883.
IIIb.8 Hinderika Sipkema, geboren Woltersum (Ten Boer) 29 mei 1874, overleden Amsterdam 13 februari 1941. Trouwde Amsterdam 6 december 1900 Johannes Koch, geboren Amsterdam 9 november 1868, overleden Amsterdam 20 december 1937, bierbrouwersknecht, terreinbewaker, werkman. Zoon van Johannes Koch, winkelier, en Stijntje Schrijver, winkelierster.
Trouwde (2) Kollumerland 8 juli 1882 Jantje Vlasman, weduwe van Geert Jans Alting, geboren Engwierum (Oostdongeradeel) 13 juni 1836, overleden Heerenveen (Schoterland) 31 oktober 1904, arbeidster. Dochter van Andries Johannes Vlasman, boerenknecht, koopman, en Rinske Jans Miedema, dienstmeid.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #

 

GENERATIE V
Va. Cornelis Sipkema, geboren Leeuwarden 23 mei 1857, overleden Leeuwarden 10 januari 1894, schippersknecht, schipper, kramer, schipper en kramer, schipper en koopman. Trouwde Leeuwarden 2 mei 1880 Maria Haak, geboren Leeuwarden 20 maart 1859, overleden Groningen 24 februari 1942, kramersche, kermisreizigster. Maria Haak hertrouwde na het overlijden van Cornelis Sipkema met zijn volle neef Cornelis Sipkema (IVb.). Dochter van Gauke Haak, schipper, koopman, schipper en koopman, schipper en kermisreiziger, en Cecila Smits.
Uit dit huwelijk:
Va.1 Jantje Sipkema, geboren Berlikum (Menaldumadeel) 18 oktober 1880, overleden Leeuwarden 20 oktober 1880.
Va.2 Gouke Sipkema, volgt VIa.
Va.3 Wopke Sipkema, volgt VIb.
Va.4 Johannes Sipkema, volgt VIc.
Va.5 Berend Sipkema, geboren Bergen (Tietjerksteradeel) (in een schip) 13 mei 1888, overleden Leeuwarden 4 april 1889.
Va.6 Berend Sipkema, volgt VId.
Va.7 Jan Sipkema, volgt VIe.
# # # # #
Vb. Cornelis Sipkema, geboren Leeuwarden 21 mei 1864, overleden Groningen 23 juli 1939, grondwerker, wafelbakker, schipper, 'Tooneel Directeur', kermisreiziger. Trouwde Leeuwarden 19 november 1895 Maria Haak, geboren Leeuwarden 20 maart 1859, overleden Groningen 24 februari 1942, kramersche, kermisreizigster. Weduwe van Cornelis Sipkema (IVa.). Dochter van Gauke Haak, schipper, koopman, schipper en koopman, schipper en kermisreiziger, en Cecilia Smits.
Uit dit huwelijk:
Vb.1 Mient Sipkema, volgt VIf.
Vb.2 Bouktje Sipkema, geboren Hoogkerk 3 december 1900, overleden Terneuzen 17 februari 1989. Trouwde Groningen 24 juli 1930 Reint Smilde, geboren Groningen 26 juli 1908, overleden Rotterdam 28 maart 1957, meubelmaker. Zoon van Pieter Smilde, arbeider, en Jantje Bierman.
Vb.3 Jantje Sipkema, geboren Hoogkerk 3 december 1900, overleden Ede 26 mei 1975. Trouwde Groningen 9 juli 1925 Dirk Hendrik Riddering, geboren Groningen 20 oktober 1886, overleden Ede 6 april 1978, kleermaker. Zoon van Hendrik Riddering, conducteur, en Elisabeth Catharina Diephuis.
# # # # #

 

GENERATIE VI
VIa. Gouke Sipkema, geboren Oosterlittens (Baarderadeel) 13 september 1881, overleden Zuidlaren 8 oktober 1934, stond aldaar met zijn stoomcarrousel op de Zuidlaardermarkt, begraven Groningen 11 oktober 1934, schipper, kermisreiziger, stoomcarrouselhouder. Trouwde Leens 21 februari 1907 Susanna Maria Fogertij, geboren Leens 31 januari 1884, overleden Groningen 19 december 1959, begraven Groningen (RK begraafplaats) 22 december 1959, kermisexploitant. Dochter van Vernon John Alexander Fogertij, koopman, kermisreiziger, en Johanna Hinderika Jansen, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
VIa.1 Cornelis Vernon Sipkema, volgt VIIa.
VIa.2 Johanna Hinderika Sipkema, geboren Groningen 14 maart 1910, overleden Apeldoorn 16 maart 1969.
  Trouwde (1) Opsterland 19 september 1932, scheidde Opsterland 9 maart 1943, Hendrik Lamerus, geboren Gorredijk (Opsterland) 30 mei 1911, overleden Amsterdam 1 december 1999, kaashandelaar, kermisexploitant (springpaardencarrousel). Zoon van Gerhardus Lamerus, koopman, kaashandelaar, en Wopkje Jansen.
Trouwde (2) Groningen 10 januari 1944 Hendrik Kats, geboren Leeuwarden 5 augustus 1915, overleden Apeldoorn 16 augustus 1995, exploitant springpaardencarrousel (voorheen van Hendrik Lamerus). Zoon van Kornelis Romkes Kats, arbeider, boormeester, grondboorder, magazijnmeester, en Tietje Wytzes Ettema, dienstbode.
VIa.3 Ferdinand Alexander Sipkema, geboren Winschoten (woonschip Oosterhaven) 27 september 1912, overleden Delfzijl 9 mei 1913.
# # # # #
VIb. Wopke Sipkema, geboren Dokkum 24 juni 1884, overleden Sneek 19 augustus 1951, kermisreiziger, carrouselhouder (nam de stoomcarrousel van Charles Vale over), kermisexploitant. Trouwde Dokkum 21 maart 1909 Christina Kooistra, geboren Harlingen 10 januari 1887, overleden Eelde 5 juni 1978, dienstbode. Dochter van Meindert Kooistra, kermisreiziger, en Jantje Staalstra.
Uit dit huwelijk:
VIb.1 Cornelis Sipkema, volgt VIIb.
VIb.2 Meindert Sipkema, volgt VIIc.
VIb.3 Gouke Sipkema, volgt VIId.
VIb.4 Geert Sipkema, volgt VIIe.
VIb.5 Johannes Sipkema, volgt VIIf.
VIb.6 Jantje Sipkema, geboren Steenwijk 2 september 1922, overleden 21 maart 2010, gecremeerd Groningen 26 maart 2010, ateliermeisje. Trouwde Groningen 23 december 1944 Eltjo Sijtsema, geboren Groningen 8 februari 1923, overleden Groningen 15 juni 2001, begraven te Haren (Harenerhof). Zoon van Arent Sijtsema, spoorwegbeambte, en Grietje Leeraar.
# # # # #
VIc. Johannes Sipkema, geboren St. Annaparochie (Het Bildt) 23 mei 1886, overleden (als gevolg van een noodlottig verkeersongeval) Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 13 september 1955, begraven Groningen (RK begraafplaats) 16 september 1955, kermisreiziger, houder van een luchtschommel, carrouselhouder, kermisexploitant, vennootschap Joh. Sipkema en Zonen: 'exploitatie kermisvermakelijkheden (attractiebedrijven)' (1937 - 1948). Trouwde Leens 21 februari 1910 Abeldine Fogertij (zijn schoonzuster), geboren Groningen 27 augustus 1885, overleden (als gevolg van een noodlottig verkeersongeval) Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 13 september 1955, begraven Groningen (RK begraafplaats) 16 september 1955. Dochter van Vernon John Alexander Fogertij, koopman, kermisreiziger, en Johanna Hinderika Jansen, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
VIc.1 Vernon John Alexander (Ferdi) Sipkema, volgt VIIg.
VIc.2 Cornelis Sipkema, volgt VIIh.
VIc.3 Johanna Maria Sipkema, geboren Winschoten 26 mei 1914, overleden Geldrop 7 januari 1996. Trouwde Leens 8 december 1938 Maréchal HendrikusTheodorus Desmet, geboren Rotterdam 28 maart 1912, overleden Eindhoven 5 maart 1996, exploitant vogelpiek en vliegbomspel, exploitant Demon Whirl (twee apart draaiende molens). Zoon van Theodorus Desmet, danstenthouder op kermissen, conciërge, en Clasina Roelofhina Hommerson.
VIc.4 Marinus Sipkema, geboren Sappemeer juni 1916, overleden Nijehaske 27 september 1916.
VIc.5 Marinus Sipkema, volgt VIIi.
# # # # #
VId. Berend Sipkema, geboren Leeuwarden (schip Oostersingel) 26 december 1889, overleden Leeuwarden 1 januari 1943, binnenvaartschipper, kermisreiziger, vrachtschipper, schipper, (opnieuw) kermisreiziger. Trouwde Leeuwarden 18 augustus 1909 Jentien Bakker, geboren Genemuiden 14 oktober 1888, overleden Leeuwarden 18 februari 1966. Dochter van Jan Bakker, carrouselhouder, kermisreiziger, en Lucina Bosch.
Uit dit huwelijk:
VId.1 Cornelis Sipkema, volgt VIIj.
VId.2 Jan Sipkema, volgt VIIk.
VId.3 Gouke Sipkema, geboren Groningen 24 december 1917, overleden Alkmaar 12 januari 1980, chauffeur busonderneming. Trouwde Alkmaar 12 oktober 1949 Jacoba Petronella Haakman, geboren Alkmaar 28 maart 1926, overleden Alkmaar 9 november 2016. Dochter van Paulus Maria Haakman, winkelbediende (1925), chef groothandel manufacturen (1961), en Alida Geertruida Tolle.
VId.4 Albertus Sipkema.
VId.5 Maria Lucina Sipkema, geboren Groningen 6 mei 1924, overleden Assen (De Vijverhof) 13 januari 1993, gecremeerd Assen (De Boskamp) 18 januari 1993. Trouwde Groningen 25 mei 1944 Marinus Johannes Spelbrink, geboren Wildervank 8 oktober 1920, overleden Assen 6 december 1986, gecremeerd Assen (De Boskamp) 10 december 1986, carrouselhouder, vrachtschipper (h), kermisexploitant, oliebollenbakker. Zoon van Nicolaas Spelbrink, arbeider, carrouselhouder, en Henderika Christina Hendriks.
VId.6 Willem Sipkema, geboren Harlingen 10 juli 1925, overleden Zwolle 4 juli 2003, exploitant oliebollenkraam (Groningen, 1962 - 1972; Zwolle, 1972 - ?). Trouwde Eenrum 10 juni 1950 Geeske Adriantje Smit, geboren Ezinge 29 maart 1927, overleden Zwolle 11 augustus 2005. Dochter van Harmannus Smit, boerenknecht, landarbeider, en Korneliske Alserda.
VId.7 Lucina Sipkema, geboren Harlingen 2 juli 1926, overleden Nijmegen 6 december 1975, hulp in de huishouding, dienstbode, kermisexploitante.
  Trouwde (1) Wildervank 25 maart 1950, scheidde Wildervank 29 oktober 1964 Klaas Brongers, geboren Muntendam 8 mei 1926, overleden Groningen 21 december 1989, gecremeerd Groningen 27 december 1989, inpakker aardappelmeelfabriek, loopjongen, kruidenierszaak (1962), broodbakker, cafetariahouder, kermisexploitant, gebakkraamhouder (1961 - 1969, kocht de rijdende gebakkraam van de Gebroeders Werk, door brand verloren gegaan), exploitant oliebollenkraam (werd in 1973 vernield door botsing), exploitant viskraam (1973 - ?). Hertrouwde Anna Maria Johanna Jozephina Witsenboer (zie VIi.) Zoon van Popko Brongers, koopman, en Jetske Elling.
Trouwde (2) Assen 23 januari 1968 Franciscus Hendericus Kreekel, geboren Groningen 8 februari 1920, overleden Apeldoorn 31 mei 2003. Zoon van Hemmo Kreekel, schipper, kermisexploitant, en Francina Catharina Rooze.
# # # # #
VIe. Jan Sipkema, geboren Leeuwarden 8 maart 1892, overleden Hilversum (in de haven, aan boord van de 'Jantina') 11 mei 1945, schipper, kermisreiziger, reisde met een zweefmolen en een luchtschommel.
Trouwde (1) Groningen 28 mei 1911 Françoise Emma Schouten, geboren Oudendijk 21 mei 1892, overleden (in het kraambed) Engelbert (Noorddijk) 12 november 1919, koorddanseres. Dochter van Dirk Schouten, muzikant, muziekmeester in Monnickendam (1881), artiest (1885-1895), acrobaat (1900), toneelspeler (1900), kermisreiziger, bioscoophouder (vanaf 1911), exploiteerde reisbioscoop, en Joanna Ludovica Hart, "muziekanster" (1876), artieste (1895), acrobaat (1900).
Uit dit huwelijk:
VIe.1 Jan Cornelis Sipkema, geboren Groningen (Academisch Ziekenhuis) 8 augustus 1911, overleden Smilde ('aan boord van het vaartuig zijner ouders') 14 september 1911.
VIe.2 Dirk Frans Sipkema, geboren Groningen 29 augustus 1912, overleden Apeldoorn 28 januari 1977, kermisexploitant, speeltuinexploitant. Trouwde Groningen 18 mei 1936 Johanna Hendrika Kreekel, geboren Franeker 30 juli 1912, overleden Apeldoorn 11 augustus 1987. Dochter van Hemmo Kreekel, schipper, kermisexploitant, en Francina Catharina Rooze.
VIe.3 Maria Sipkema, geboren Nieuwolda 8 augustus 1913, overleden Groningen 27 augustus 2000. Trouwde Groningen 7 november 1940 Evert Arjaans, geboren Stadskanaal (Wildervank) (aan boord) 30 april 1911, overleden Groningen 19 november 1994, kermisexploitant. Zoon van Adam Arjaans, kermisreiziger, wafelbakker, 'kermisreiziger (werptent)', exploiteerde een hoeplatent (ringen gooien), een fietsmolen en een autocarrousel, en Klaaske van der Meer, kermisexploitante.
VIe.4 NN Sipkema, levenloos geboren kind, Groningen 14 maart 1915.
VIe.5 Cornelis Sipkema, volgt VIIl.
VIe.6 NN Sipkema, levenloos geboren zoon, Engelbert (Noorddijk) 12 november 1919.
Trouwde (2) Groningen 29 juli 1920 Jantina Krabbenbos, geboren Rotterdam 30 mei 1892, overleden Utrecht 12 november 1968, kermisexploitante. Dochter van Barend Krabbenbos, wafelbakker, koopman, en Kaatje Zwager.
Na het overlijden van echtgenoot Jan Sipkema reisde Jantina Krabbenbos met jongste dochter Johanna Suzanna Maria Sipkema verder met de luchtschommel.
VIe.7 Wopke Sipkema, geboren Dokkum 2 juni 1921, overleden Utrecht 5 september 1994, schipper (o), kermisexploitant. Trouwde Utrecht 28 april 1947, scheidde Utrecht 19 augustus 1966 Maria Elie, geboren Utrecht 28 maart 1925, overleden Utrecht 21 november 2013. Dochter van Jacobus Hubertus Elie, smid, en Maria van Veenendaal.
Wopke (Wop) Sipkema exploiteerde een stoomcarrousel, die in 1933 in Winsum afbrandde. Van het verzekeringsgeld schafte hij geen nieuwe aan. De tweede stoomcarrousel in de familie Sipkema werd geëxploiteerd door Cornelis Vernon Sipkema.
VIe.8 Kaatje Berendien Sipkema, geboren Nijehaske (Haskerland) 28 juli 1922, overleden Culemborg 1 januari 1994, hulp in de huishouding. Trouwde Utrecht 10 augustus 1944 Jan van Weelden, geboren Utrecht 12 december 1919, overleden Wijk bij Duurstede 23 november 1985, fietsenhandelaar, rijwielhandelaar, rijwielhandel in Utrecht aan de Jutfaascheweg (1945-1961).
VIe.9 Berendiena Jantiena Sipkema, geboren Oude Pekela 22 oktober 1924, overleden Utrecht 7 april 1986, baklerares, hulp in de huishouding. Trouwde Utrecht 24 september 1947 Ferdinand Martinus de Leij, geboren Princenhage 16 oktober 1923, overleden na 1986. Zoon van Josephus Jacobus de Leij, bonbonwerker, suikerwerker, en Helena Theodora Evelijn.
VIe.10 Johanna Suzanna Maria Sipkema, geboren Groningen 26 januari 1935, overleden Utrecht 10 februari 1995, gecremeerd Utrecht (Daelwijck) 14 februari 1935, kermisexploitante. Trouwde Utrecht 11 mei 1955 Adriaan Regter, geboren Valburg 12 juli 1932, overleden Utrecht 18 november 2005, gecremeerd Utrecht (Daelwijck) 23 november 2005, kermisexploitant. Zoon van Jacob Regter, kermisreiziger, en Maria Catharina van Ginkel.
# # # # #
VIf. Mient Sipkema, geboren Vrouwenparochie (Het Bildt) (woonschip) 18 augustus 1896, overleden Groningen 16 mei 1963, machinist, harmonicaspeler, vrachtschipper, kapitein vrachtvaart, kermisexploitant. Trouwde Groningen 23 januari 1919 Marie Joséphine Macquart, geboren Douai (Frankrijk) 31 oktober 1892, overleden Groningen 9 april 1971, schipperse. Dochter van Victor Macquart en Clémence Joséphine Joseph Legrand.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #

 

GENERATIE VII
VIIa. Cornelis Vernon ("Zwarte Cornelis") Sipkema, geboren Leens 30 november 1908, overleden Helmond 8 juni 1967, kermisreiziger, carrouselhouder, exploitant stoomcarrousel, 'Kermisexploitatie (kermisbedrijf)' (1961 - ??). Trouwde Groningen 1 maart 1934 Cornelia Kallenkoot, geboren Groningen 30 oktober 1909, overleden Apeldoorn 15 april 1991. Dochter van Gijsbert Kallenkoot, arbeider, koopman (in stoelen), groothandelaar in zichten en zeisen (1900-1951), caféhouder, exploitant van een noga- en suikerkraam (1925 - 1951), handelsreiziger, kermisreiziger, op kermissen bekend als 'Ome Gijs'; vierde in 1950 tijdens de Zuidlaardermarkt zijn 65-jarig jubileum als verkoper van zuurballen en zuurstangen, 'agenturen, koopman in nougat enz.', en Frouke Tissing.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
Cornelis Vernon Sipkema was in Nederland de laatste exploitant die met een stoomcarrousel reisde. Omdat exploitatie niet meer loonde was hij in 1950 gedwongen de carrousel te laten veilen. Onderhands werd de stoomcarrousel gekocht door de ZuidlaarderStoomCarrousel (Zustoca). Het doek viel definitief in 1955, toen de stoomfluit in Zuidlaren voor de laatste keer de adem uitblies. Het complete verhaal kunt U lezen in Groninger kermis, Werken op reis met gebakkramen 1850-1961.
# # # # #
VIIb. Cornelis Sipkema, geboren Dokkum 27 maart 1910, overleden Groningen 16 april 1973, kermisreiziger, Gebr. C. & J. Sipkema: kermisbedrijf (Octopus) (1948 - 1956), C. Sipkema: exploitatie bumperspel (1957 - 1970). Trouwde Groningen 29 september 1949 Heiltje Hendrikje de Boer, geboren Hoogezand 5 februari 1925, overleden Groningen 15 juni 2010, gecremeerd Groningen 21 juni 2010. Dochter van IJzebrand de Boer, arbeider, en Tettje Meuken.
Uit dit huwelijk: twee dochters.
# # # # #
VIIc. Meindert Sipkema, geboren Dokkum 14 april 1912, overleden Apeldoorn 25 februari 1974, gecremeerd Dieren 1 maart 1974, exploitant gebakkraam en ronde gezelschapsspelen (1932 - 1947), kermisbedrijf in 1947 uitgebreid met een cakewalk, vanaf 1949 exploitatie van twee gebakkramen, twee vliegbomspelen, een bumperspel en een lichtsportnamenspel. Trouwde Baarderadeel 16 april 1932 Akke Andela, geboren Baarderadeel 19 januari 1913, overleden Apeldoorn 9 oktober 2003. Dochter van Rein Andela, schipper, en Saakje Kootstra, dienstbode.
Uit dit huwelijk: één zoon, twee dochters.
# # # # #
VIId. Gouke Sipkema, geboren Dokkum 2 januari 1914, overleden Groningen (verpleegtehuis Neerwolde) 29 juni 1981, begraven Groningen (RK begraafplaats) 2 juli 1981, kermisexploitant, exploitatie gebakkraam onder de handelsnaam 'Gouki de Oliebollenkoning' (1946 - 1972). Trouwde Groningen 21 oktober 1937 Martje Brouwer, geboren Groningen 15 januari 1913, overleden Groningen 11 november 1996. Dochter van Pier Brouwer, matroos, schipper, en Jantje Drenth.
Uit dit huwelijk: één zoon, één dochter.
# # # # #
VIIe. Geert Sipkema, geboren Dokkum 21 december 1916, overleden Apeldoorn 4 maart 1988, kermisexploitant, exploitant van een zelf gebouwd waterorgel (1956-1959), exploitant De Satelliet (variatie op de zweefmolen). Trouwde Zeist 2 januari 1942 Johanna Francisca Vermolen, geboren Zaandam 17 januari 1916, overleden Apeldoorn 21 november 2004. Dochter van Cornelis Marinus Vermolen, kermisreiziger, schipper, reiziger, kermisexploitant, kermisvakgenoot, 'Nederlands grootste pretfabrikant' genoemd, en Maria Johanna Hommerson.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #
VIIf. Johannes Sipkema, geboren Baflo 9 juni 1918, overleden Apeldoorn 29 mei 2006, gecremeerd Ugchelen 2 juni 2006, Gebr. C. & J. Sipkema: kermisbedrijf (Octopus) (1948 - 1956). Trouwde Groningen 8 november 1945 Aaltje Best, geboren Groningen 24 mei 1917, overleden Apeldoorn 27 april 2013, gecremeerd Ugchelen 23 april 2013. Dochter van Lubbertus Best, houtbewerker, timmerman, en Jantje Smit.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #
VIIg. Vernon John Alexander (Ferdi) Sipkema, geboren Groningen 5 januari 1911, overleden Ooststellingwerf 29 juni 1976, kermisreiziger,kermisexploitant, V.J.A. Sipkema v/h Joh. Sipkema en Zonen: kermisbedrijf (autoscooter), exploitant pretpark Duinen Zathe in Appelscha. Trouwde Zeist 7 februari 1934 Maria Josephina Johanna Vermolen, geboren Amsterdam 8 februari 1908, overleden Ooststellingwerf 4 augustus 1989. Dochter van Cornelis Marinus Vermolen, kermisreiziger, schipper, kermisexploitant, 'Nederlands grootste pretfabrikant' genoemd, en Maria Johanna Hommerson.
Uit dit huwelijk: één dochter.
# # # # #
VIIh. Cornelis Sipkema, geboren Beilen 7 mei 1912, overleden Goor 29 juni 1969, kermisexploitant, C. Sipkema v/h Joh. Sipkema en Zonen: kermisbedrijf (autoracebaan) (1948 - ?), exploitatie van een autoracebaan én een oliebollen- en gebakkraam (1955 - ?), exploitatie van een sensatiebaan (spookhuis) (1961 - ?). Trouwde Bergen op Zoom 27 januari 1937 Isabella Janvier, geboren Bergen op Zoom 7 juni 1910, overleden Apeldoorn 5 maart 1968. Dochter van Cornelis Johannes Janvier, kermisreiziger, kermisexploitant, en Adriana Petronella Leemhorst, koopvrouw.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #
VIIi. Marinus Sipkema, geboren Groningen 22 april 1918, overleden Groningen 22 mei 1995, M. Sipkema v/h Joh. Sipkema en Zonen: kermisbedrijf (autocarrousel) (1948 - 1964), autocarrousel én mobiel cafetariabedrijf (vaste standplaats) (1961 - 1964).
Trouwde (1) Groningen 3 mei 1945, scheidde Groningen 26 juni 1964 (Arrondissementsrechtbank) Anna Maria Johanna Jozephina Witsenboer, geboren Groningen 8 september 1920, overleden Groningen 15 april 2008, exploitant snackbar "Modern", cafétariabedrijf op een vaste standplaats (1964 - 1965). Hertrouwde Klaas Brongers (zie Vd.7). Dochter van Johannes Nikolaas Witsenboer, reiziger, en Geertruida Magrietha Vorspel.
Uit dit huwelijk: één zoon.
Trouwde (2) Groningen 18 augustus 1964 Johanna Maria Swaantina Dohle, geboren Onstwedde 21 september 1932, overleden Groningen 19 december 1997. Dochter van Maximilianus Wihelmus Dohle, winkelier, en Swaantina Margareta Alida Westen.
Uit dit huwelijk: twee zonen.
# # # # #
VIIj. Cornelis Sipkema, geboren Meppel 30 december 1909, overleden Amsterdam 8 november 1973, begraven Amsterdam (Westgaarde) 12 november 1973, kermisreiziger, kermisexploitant. Trouwde Groningen 10 maart 1932 Petronella Catharina Slieker, geboren Maastricht 11 september 1911, overleden Rotterdam 3 maart 1992, gecremeerd Rotterdam-Overschie (Hofwijk) 6 maart 1992, 'oud-kermisexploitante' (1992). Dochter van Frederik Slieker, kermisreiziger, en Johanna Kreekel.
Uit dit huwelijk: drie zonen, één dochter.
# # # # #
VIIk. Jan Sipkema, geboren Meppel 7 februari 1913, overleden Groningen 6 mei 1980, begraven Norg 9 mei 1980, kermisexploitant, visventer, exploitant oliebollen- en gebakkraam (1948 - ?), vishandelaar, caféhouder, opende op 15 november 1952 Sipkema-Lich's automatiekhal in Gorredijk. Trouwde Groningen 19 april 1935 Pietertje Lich, geboren Heiligerlee (Scheemda) 21 november 1912, overleden Assen 26 augustus 1998. Dochter van Johannes Augustus Lich, tichelwerker, arbeider, kermisexploitant, en Jantje Lups.
Uit dit huwelijk: twee zonen, één dochter.
Het echtpaar Sipkema-Lich kocht begin jaren zestig van de vorige eeuw de poffertjessalon van de Gebroeders Werk, die in 1961 met 'pensioen' gingen. Een jaar later werd de kraam overgenomen door Deventer caféhouder Piet Albers, die hij tot aan zijn overlijden in 1994 exploiteerde.
# # # # #
VIIl. Cornelis Sipkema, geboren Beilen 17 november 1916, overleden (tijdens het werk) Maastricht 1 juni 1979, gecremeerd Dieren 6 juni 1979, kermisexploitant, schipper binnenvaart. Trouwde Groningen 23 april 1942 Jansiena Johanna Spelbrink, geboren Norg 18 augustus 1918, overleden Apeldoorn 11 oktober 2001, gecremeerd Ugchelen / Apeldoorn (Heidehof) 15 oktober 2001. Dochter van Nikolaas Spelbrink, arbeider, carrouselhouder, en Hendrika Christina Hendriks.
Uit dit huwelijk:
VIIl.1 Jan Nikolaas Sipkema, geboren Emmen 11 februari 1945, overleden Apeldoorn 18 december 2021, kermisexploitant, samen met zijn vrouw op reis met spellen: Balco Rotor, Klokkenspel, Schuivenspel en Radarspel, kiezen uiteindelijk voor Lucky Cranes (grijpkranen). Trouwde Apeldoorn 17 februari 1966 Sanny Andela, geboren op 19 september 1944, overleden Apeldoorn 5 oktober 2016. Dochter van Rienk Andela, kermisexploitant, en Jikke Kunst.
Uit dit huwelijk: twee dochters.
VIIl.2 Nikolaas Christiaan Sipkema.
VIIl.3 NN, dochter.
VIIl.4 NN, dochter.

* Naam in roodbruin: komt ook voor op andere webpagina's: Fogertij, Sipkema, Kallenkoot, Mullens, Vermolen, Hommerson, Speelman en Janvier.

Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.
Nieuwe pagina: juni 2015. Voor het laatst bijgewerkt: 25 december 2021.
Copyright © Henk Werk. Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijk toestemming.