Blaise Pascal

Het hydraulisch principedruk in fles drukverschil is voelbaar input=output drukverschillen
 • De naam hydrauliek is afgeleid van de Griekse woorden hydor en aulos. Ze betekenen water en buis. In de 17e eeuw onderzocht de Franse geleerde Blaise Pascal (1623-1662) de krachten die overgebracht kunnen worden met behulp van een vloeistof.
 • De wet van Pascal:
  Een druk op een vloeistof, uitgeoefend in een geheel gevulde en gesloten ruimte, plant zicht in alle richtingen onveranderd voort
 • een eigenschap van vloeistoffen is dat ze niet samendrukbaar zijn
 • met behulp van vloeistof (vaak olie) in een gesloten buizen- en slangenstelsel kan een kracht overgebracht worden naar een andere plaats
 • De grootte van deze druk (P) is afhankelijk van de oppervlakte (A) van de kurk.
  Is de oppervlakte van de kurk 3 cm2 en drukt men op deze kurk met een kracht (F) van 60N dan is de druk op elke cm2 20N.
 • druk = kracht : oppervlakte (P = F : A)
 • verbinden we twee cilinders met elkaar en de bewegende zuigers (plunjers) zijn in oppervlakte verschillend, dan wordt de kracht van de kleine zuiger op de grote zuiger door de vloeistof overgebracht en vergroot door het grotere oppervlak.
 • De krachtsvergroting is afhankelijk van de oppervlakteverhouding van de zuigers
 • De verplaatsing van de plunjers is afhankelijk van de cilinderinhoud
Ervaar het door de proef te doen

garagebrug
 • Met een kleine kracht kun je een groot gewicht heffen
index toepassingen