Parenteel van Jarich Hainga

1 Jarich Hainga is geboren in 1380. Jarich is overleden in 1440, 59 of 60 jaar oud. Jarich trouwde met ??Hainga. Zij is overleden.
Kind van Jarich uit onbekende relatie:
1 Bennert Haijngha, geboren in 1400. Volgt 1.1.
1.1 Bennert Haijngha is geboren in 1400, zoon van Jarich Hainga (zie 1). Bennert is overleden in 1460, 59 of 60 jaar oud. Bennert trouwde in ? met ?Haijngha.
Kinderen van Bennert en ?Haijngha:
1 Thiard Hayngha, geboren in 1420. Volgt 1.1.1.
2 Henna Hayngha, geboren in 1420. Volgt 1.1.2.
1.1.1 Thiard Hayngha is geboren in 1420, zoon van Bennert Haijngha (zie 1.1) en ?Haijngha. Thiard is overleden in 1480, 59 of 60 jaar oud.
Kinderen van Thiard uit onbekende relatie:
1 Hessel Hayngha [1.1.1.1], geboren in 1440. Hessel is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
2 Werp Hayngha [1.1.1.2], geboren in 1440. Werp is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
3 Bennert Hayngha [1.1.1.3], geboren in 1440. Bennert is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
1.1.2 Henna Hayngha is geboren in 1420, zoon van Bennert Haijngha (zie 1.1) en ?Haijngha. Henna is overleden in 1480, 59 of 60 jaar oud. Henna trouwde in ? met ??Hayngha. Zij is overleden.
Kinderen van Henna en ??Hayngha:
1 Sijds Haijnga, geboren in 1440. Volgt 1.1.2.1.
2 Werp Haynge [1.1.2.2], geboren in 1440. Werp is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
1.1.2.1 Sijds Haijnga is geboren in 1440, zoon van Henna Hayngha (zie 1.1.2) en ??Hayngha. Sijds is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud. Sijds:
(1) trouwde in ? met Bockama(Dochter van). Zij is een dochter van Sijds Bockama en ?Bockema. Zij is overleden.
(2) trouwde in ? met Rixt Romcke. Rixt is geboren omstreeks 1440, dochter van Romcke. Rixt is overleden.
Kinderen van Sijds en Rixt:
1 Botta Sijdsz [1.1.2.1.1].
2 Romcka Sijdsz. Volgt 1.1.2.1.2.
3 Sascker Sijds, geboren in 1480. Volgt 1.1.2.1.3.
1.1.2.1.2 Romcka Sijdsz, zoon van Sijds Haijnga (zie 1.1.2.1) en Rixt Romcke.
Kinderen van Romcka uit onbekende relatie:
1 Jan Sasckers [1.1.2.1.2.1], geboren na 1540. Jan is overleden vr 1620, ten hoogste 80 jaar oud.
2 Tiaert Sasckers [1.1.2.1.2.2], geboren na 1540. Tiaert is overleden vr 1620, ten hoogste 80 jaar oud.
3 Vyttzie Romko, geboren na 1540 in Oenkerk. Volgt 1.1.2.1.2.3.
1.1.2.1.2.3 Vyttzie Romko is geboren na 1540 in Oenkerk, zoon van Romcka Sijdsz (zie 1.1.2.1.2). Vyttzie is overleden vr 1620, ten hoogste 80 jaar oud.
Kind van Vyttzie uit onbekende relatie:
1 Sascker Wittzie, geboren in Oenkerk. Volgt 1.1.2.1.2.3.1.
1.1.2.1.2.3.1 Sascker Wittzie is geboren in Oenkerk, zoon van Vyttzie Romko (zie 1.1.2.1.2.3). Sascker is overleden.
Kind van Sascker uit onbekende relatie:
1 Wyttya Sasker [1.1.2.1.2.3.1.1], geboren in Oenkerk. Wyttya is overleden.
1.1.2.1.3 Sascker Sijds is geboren in 1480, zoon van Sijds Haijnga (zie 1.1.2.1) en Rixt Romcke. Sascker is overleden in 1540, 59 of 60 jaar oud. Sascker trouwde in ? met ?Sijds.
Kind van Sascker en ?Sijds:
1 Sijds Sascker, geboren in 1515. Volgt 1.1.2.1.3.1.
1.1.2.1.3.1 Sijds Sascker is geboren in 1515, zoon van Sascker Sijds (zie 1.1.2.1.3) en ?Sijds. Sijds is overleden in 1580, 64 of 65 jaar oud. Sijds trouwde in ? met ?Sascker.
Kinderen van Sijds en ?Sascker:
1 Tonijs Sijdts [1.1.2.1.3.1.1].
2 Sacker Sijds, geboren in 1540. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.
1.1.2.1.3.1.2 Sacker Sijds is geboren in 1540, zoon van Sijds Sascker (zie 1.1.2.1.3.1) en ?Sascker. Sacker is overleden in 1620, 79 of 80 jaar oud. Sacker:
(1) trouwde in ? met Fets Montes. Fets is een dochter van Monte Juckes en Tyed Wobbes. Fets is overleden op 01-12-1618.
(2) trouwde met Anna Pijters.
Kinderen van Sacker en Fets:
1 Anna Saskers. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.1.
2 Jets Saskers. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.2.
3 Reitse Saskers [1.1.2.1.3.1.2.3]. Reitse is overleden.
Kind van Sacker uit onbekende relatie:
4 Pijter Saskers, geboren in 1563. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.
1.1.2.1.3.1.2.1 Anna Saskers, dochter van Sacker Sijds (zie 1.1.2.1.3.1.2) en Fets Montes. Anna trouwde met Peter Peters.
1.1.2.1.3.1.2.2 Jets Saskers, dochter van Sacker Sijds (zie 1.1.2.1.3.1.2) en Fets Montes. Jets is overleden. Jets trouwde met Cornelis Wblis.
1.1.2.1.3.1.2.4 Pijter Saskers is geboren in 1563, zoon van Sacker Sijds (zie 1.1.2.1.3.1.2). Pijter is overleden in 1645, 81 of 82 jaar oud. Pijter trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1618 met Bauck Bote, ongeveer 55 jaar oud. Bauck is geboren in 1563 in Suwoude, dochter van Jacob Botes. Bauck is overleden op 24-09-1639 in Suwoude, 75 of 76 jaar oud. Zij is begraven in Suwoude.
Kinderen van Pijter en Bauck:
1 Jacob Pijters. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.1.
2 Bote Pijters. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.2.
3 Romcka Pijters [1.1.2.1.3.1.2.4.3].
4 Johannes Pijters [1.1.2.1.3.1.2.4.4].
5 Teecke Pijters. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.5.
6 Pijter Pijters, geboren in 1595 in Giekerk. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.
1.1.2.1.3.1.2.4.1 Jacob Pijters, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.2.1.3.1.2.4) en Bauck Bote. Jacob is overleden. Jacob trouwde met Auck Wobbes. Auck is een dochter van Wobbe Montes en Auck Aetes. Auck is overleden. Auck trouwde later met Teecke Pijters, zie 1.1.2.1.3.1.2.4.5.
Kinderen van Jacob en Auck:
1 Auco Jacobs [1.1.2.1.3.1.2.4.1.1].
2 Pijter Jacobs [1.1.2.1.3.1.2.4.1.2].
3 Sascker Jacobs [1.1.2.1.3.1.2.4.1.3].
4 Tiaerdt Jacobs [1.1.2.1.3.1.2.4.1.4].
5 Tied Jacobs [1.1.2.1.3.1.2.4.1.5].
1.1.2.1.3.1.2.4.2 Bote Pijters, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.2.1.3.1.2.4) en Bauck Bote. Bote trouwde met Baucke Tjerks.
1.1.2.1.3.1.2.4.5 Teecke Pijters, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.2.1.3.1.2.4) en Bauck Bote. Teecke is overleden. Teecke trouwde met Auck Wobbes. Auck is een dochter van Wobbe Montes en Auck Aetes. Auck is overleden. Auck is weduwe van Jacob Pijters, zie 1.1.2.1.3.1.2.4.1.
1.1.2.1.3.1.2.4.6 Pijter Pijters is geboren in 1595 in Giekerk, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.2.1.3.1.2.4) en Bauck Bote. Pijter is overleden. Pijter trouwde in ? met Trijntje (Trijntie) Harmens. Trijntie is overleden vr 1629.
Kinderen van Pijter en Trijntie:
1 Harmen Pijters [1.1.2.1.3.1.2.4.6.1].
2 Bote Pijters [1.1.2.1.3.1.2.4.6.2].
3 Wobbe Pijters, geboren in 1645. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3 Wobbe Pijters is geboren in 1645, zoon van Pijter Pijters (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6) en Trijntje (Trijntie) Harmens. Wobbe is overleden in 1718, 72 of 73 jaar oud. Wobbe trouwde in ? met Oeke Derzels. Oeke is geboren in 1650. Oeke is overleden.
Kinderen van Wobbe en Oeke:
1 Jenne Wobbes, geboren in Lage Mieden. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.
2 Tjepke Wobbes, geboren in Lage Mieden. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1 Jenne Wobbes is geboren in Lage Mieden, zoon van Wobbe Pijters (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3) en Oeke Derzels. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op 16-09-1694 in Hempens en Teerns. Jenne is overleden. Jenne trouwde, 24 jaar oud, op 18-06-1719 in Hempens Teerns met Antie Hiddes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-06-1719 in Hempens Teems.
Kinderen van Jenne en Antie:
1 NN Wobbes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.9], geboren in Donkerbroek. NN is overleden.
2 Hiske Wobbes, geboren op 03-03-1720 in Hempens. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3.
3 Wobkien Wobbes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.1], geboren op 03-03-1720 in Hempens. Zij is gedoopt in Hempens. Wobkien is overleden.
4 Johannes Wobbes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.4], geboren op 26-01-1722 in Hempens. Hij is gedoopt op 04-01-1722 in Hempens. Johannes is overleden vr 1731, ten hoogste 9 jaar oud.
5 Petrus Wobbes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.5], geboren op 26-04-1723 in Hempens. Hij is gedoopt in Hempens. Petrus is overleden.
6 Teetske Wobbes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.6], geboren op 07-04-1726 in Hempens. Hij of zij is gedoopt in Hempens. Teetske is overleden.
7 Johannes Jennes, geboren in Rinsumageest. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.
8 Piettje Wobbes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.8], geboren op 12-10-1732 in Rinsumageest. Hij is gedoopt in Rinsumageest. Piettje is overleden.
9 Pietje Wobbes, geboren op 13-02-1742 in Opsterland-Surhuisterveen(Wijnjeterp,Duurswoude en Bakkeveen). Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2 Pietje Wobbes is geboren op 13-02-1742 in Opsterland-Surhuisterveen(Wijnjeterp,Duurswoude en Bakkeveen), dochter van Jenne Wobbes (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1) en Antie Hiddes. Zij is gedoopt op 01-11-1789 in Wijnjeterp,Duurswoude en Bakkeveen. Pietje trouwde met Remmert Cornelis. Remmert is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3 Hiske Wobbes is geboren op 03-03-1720 in Hempens, dochter van Jenne Wobbes (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1) en Antie Hiddes. Zij is gedoopt in Hempens. Hiske is overleden. Hiske trouwde met Steffen Aemes. Steffen is overleden.
Kinderen van Hiske en Steffen:
1 Antje Aemes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3.1], geboren op 02-09-1764 in Wier. Zij is gedoopt op 23-09-1764 in Wier. Antje is overleden.
2 Antje Aemes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3.2], geboren op 30-06-1766 in Wier. Zij is gedoopt op 20-07-1766 in Wier. Antje is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7 Johannes Jennes is geboren in Rinsumageest, zoon van Jenne Wobbes (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1) en Antie Hiddes. Hij is gedoopt op 05-08-1731 in Rinsumageest. Johannes is overleden. Johannes trouwde in ? met Trijntje Aukes. Trijntje is geboren omstreeks 1732. Trijntje is overleden.
Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Antje Johannes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.1], geboren in 1763 in Bakkeveen. Zij is gedoopt op 27-03-1763 in Bakkeveen. Antje is overleden vr 1767, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Antje Johannes [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.2], geboren in 1767 in Bakkeveen. Zij is gedoopt op 05-07-1767 in Bakkeveen. Antje is overleden.
3 Jenne Johannes Deelstra, geboren op 15-10-1769 in Bakkeveen. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3 Jenne Johannes Deelstra is geboren op 15-10-1769 in Bakkeveen, zoon van Johannes Jennes (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7) en Trijntje Aukes. Hij is gedoopt op 12-11-1769 in Bakkeveen. Jenne is overleden op 25-02-1848 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud. Jenne trouwde, 21 jaar oud, op 12-07-1791 in Haule met Lemke Andries de Kok, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Lemke is geboren op 19-09-1770 in Wijnjeterp, dochter van Andries (Anders) Wybes en Antje Jacobs. Lemke is overleden op 03-01-1855 in Zevenhuizen gem. Leek, 84 jaar oud.
Kinderen van Jenne en Lemke:
1 Johannes Jennes Deelstra, geboren op 23-02-1792 in Haulerwijk gem. Ooststellingerwerf. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.
2 Antje Jennes Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.2], geboren in 12-1794 in Zevenhuizen gem. Leek. Zij is gedoopt op 21-12-1794 in Midwolde gem. Leek. Antje is overleden op 25-01-1814 in Zevenhuizen gem. Leek, 19 jaar oud.
3 Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra, geboren in 10-1797 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.
4 Roelfke Jennes Deelstra, geboren in 01-1800 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.
5 Andries Jennes Deelstra, geboren op 01-05-1802 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.
6 Ietje Jennes (Atje) Deelstra, geboren op 09-09-1804 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.
7 Jacob Jennes Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.7], geboren op 22-09-1806 in Zevenhuizen gem. Leek. Hij is gedoopt op 12-10-1806 in Midwolde gem. Leek. Jacob is overleden op 13-06-1808 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 jaar oud.
8 Jacobje Jennes Deelstra, geboren op 15-10-1808 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.
9 Aukje Jennes Deelstra, geboren op 14-10-1810 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.
10 Wiebe Jennes Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.10], geboren in 1815 in Zevenhuizen gem. Leek. Wiebe is overleden op 02-02-1817 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 of 2 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1 Johannes Jennes Deelstra is geboren op 23-02-1792 in Haulerwijk gem. Ooststellingerwerf, zoon van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3) en Lemke Andries de Kok. Hij is gedoopt op 13-03-1792 in Haule. Johannes is overleden op 08-06-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1879. Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1814 in Leek met Hiltje Hendriks Bos, 22 of 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden). Hiltje is geboren in 1791 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Berents en Hiltje Jans. Zij is gedoopt op 16-01-1791 in Leek. Hiltje is overleden op 20-06-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, 37 of 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1829.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 06-07-1834 in Leek met Aafke Hendriks Oosting, 24 jaar oud. Aafke is geboren op 23-03-1810 in Haulerwijk gem. Ooststellingerwerf, dochter van Hendrik Alberts Oosting en Fenje Alberts Hummel. Zij is gedoopt op 22-04-1810 in Donkerbroek. Aafke is overleden op 24-11-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1896.
Kinderen van Johannes en Hiltje:
1 Lemke Johannes Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.1], geboren op 02-?-1816 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 08-03-1816 in Zevenhuizen gem. Leek, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1816.
2 Lemke Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.2], geboren in 1817 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 21-06-1818 in Zevenhuizen gem. Leek, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1818.
3 Lemke Johannes (Lumke) Deelstra, geboren in 1820 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3.
4 Hendrik Johannes Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.4], geboren in 1822. Hendrik is overleden op 21-10-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1824.
5 Antje Johannes Deelstra, geboren op 25-01-1823 in Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5.
6 Renske Johannes Deelstra, geboren op 28-11-1825 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6.
7 Hendrik Johannes Deelstra, geboren op 11-09-1828 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7.
8 Andries Johannes Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.8], geboren in 1829. Andries is overleden op 21-07-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1829.
Kinderen van Johannes en Aafke:
9 Fenje Deelstra, geboren in 1836 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9.
10 Andries (Johannes) Deelstra, geboren op 19-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10.
11 Trientje Deelstra, geboren op 07-10-1840 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11.
12 Hinderikus Deelstra, geboren in 1843 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12.
13 Roelfke Deelstra, geboren op 05-10-1845 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13.
14 Alle Deelstra, geboren op 29-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14.
15 Johannes Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.15], geboren in 1850 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 02-09-1852 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1852.
16 Lemke Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.16], geboren in 1852 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 16-08-1917 in Zevenhuizen gem. Leek, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1917.
17 Hendrikje Deelstra, geboren op 24-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17.
18 Hendrikus Deelstra, geboren in 1856 in Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3 Lemke Johannes (Lumke) Deelstra is geboren in 1820 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Hiltje Hendriks Bos. Lumke is overleden op 30-04-1848 in Nuis gem. Marum, 27 of 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1848. Lumke trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 11-04-1846 in Leek met Jan Goossen, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1823 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geert Jans Goossen en Teke Kornelis Bron. Jan is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5 Antje Johannes Deelstra is geboren op 25-01-1823 in Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Hiltje Hendriks Bos. Antje is overleden op 25-06-1902 in Hoogersmilde, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1902. Antje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1848 in Smilde met Tymen Lefferts Blomberg, 32 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden.). Tymen is geboren op 20-05-1815 in Oosterwolde, zoon van Lefferts Broers Blomberg en Martje Tijmes van der Zwaag. Tymen is overleden op 03-10-1861 in Smilde, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1861.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 29-10-1863 in Smilde met Steffen Hendriks Gozeman, 46 jaar oud. Steffen is geboren op 21-11-1816 in Nieuwolda, zoon van Hindrik Gozeman en Wichgertje Willems. Steffen is overleden op 30-10-1872 in Hoogsmilde, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1872.
Kinderen van Antje en Tymen:
1 Hilligje Blomberg, geboren op 28-07-1850 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1850. Hilligje is overleden op 08-07-1853 in Smilde, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1853.
2 Geesje Blomberg, geboren op 10-10-1852 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1852. Geesje is overleden op 29-03-1908 in Hoogersmilde, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1908. Geesje trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1874 in Smilde met Harmannus Hummel, 26 of 27 jaar oud. Harmannus is geboren in 1847 in Hoogersmilde, zoon van Hendrik Pieters Hummelen en Jitske Jans Feijen. Harmannus is overleden op 27-10-1913 in Smilde, 65 of 66 jaar oud.
3 Johannes Blomberg, geboren op 13-08-1855 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1855. Johannes is overleden op 27-05-1857 in Smilde, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1857.
4 Hillechien (Hilligje) Blomberg, geboren op 08-08-1858 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1958. Hilligje is overleden op 12-12-1908 in Beilen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1908. Hilligje trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1883 in Smilde met Jan Mulders, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1861 in Smilde, zoon van Barteld Mulders en Geertje ten Hoorn. Jan is overleden.
5 Johannes Blomberg, geboren op 25-07-1861 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1861. Johannes is overleden op 13-02-1866 in Hoogersmilde, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1866.
Kind van Antje en Steffen:
6 Hendrikje Gozeman, geboren op 08-02-1866 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1866. Hendrikje is overleden op 27-02-1866 in Hoogersmilde, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1866.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6 Renske Johannes Deelstra is geboren op 28-11-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Hiltje Hendriks Bos. Zij is gedoopt op 06-07-1834 in Leek. Renske is overleden op 26-04-1901 in Zevenhuizen gem. Leek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1901. Renske trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1851 in Leek met Jan Hummel, 31 jaar oud. Jan is geboren op 19-04-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Louwe Willems Hummel en Aaltje Fokkes Wolters.
Kinderen van Renske en Jan:
1 Louwe Hummel.
2 Johannes Hummel, geboren in 1854 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden. Johannes:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 15-03-1879 in Leek met Aaltje van der Vinne, 22 of 23 jaar oud. Aaltje is geboren in 1856 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Pieter van der Vinne en Lugtertje Hummel. Aaltje is overleden.
(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 31-03-1883 in Leek met Martje Schuil, 34 of 35 jaar oud. Martje is geboren in 1848 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Harm Schuil en Dieuwktje Wint. Martje is overleden.
3 Aaltje Hummel, geboren in 1858 in Zevenhuizen gem. Leek. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 15-03-1879 in Leek met Stoffer Roede, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden). Stoffer is geboren in 1855 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Willem Stoffers Roede en Aaltien Wilkens. Stoffer is overleden. Stoffer trouwde later op 27-10-1917 in Leek met Wiepke Hummel (geb. 1871).
4 Fokke Hummel, geboren in 1862 in Zevenhuizen gem. Leek. Fokke is overleden. Fokke trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 14-05-1887 in Leek met Tetske Gort, 26 of 27 jaar oud. Tetske is geboren in 1860 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Gort en Wijtske Hoogstra. Tetske is overleden.
5 Jenne Hummel, geboren in 1866 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden. Jenne trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 29-04-1893 in Leek met Aafke de Jong, 26 of 27 jaar oud. Aafke is geboren in 1866 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Benne de Jong en Fenje Hummel. Aafke is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7 Hendrik Johannes Deelstra is geboren op 11-09-1828 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Hiltje Hendriks Bos. Hendrik is overleden op 25-08-1898 in Dantumadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1898. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 07-03-1857 in Leek met Oetsina Roelfs de Graaf, 21 jaar oud. Oetsina is geboren op 06-06-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Roelof Heddes de Graaf en Martje Roelfs Hummel. Oetsina is overleden op 19-09-1907 in Zwaagwesteinde, 72 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Oetsina:
1 Roelf Deelstra, geboren op 26-10-1860 in Dantumadeel. Roelf is overleden op 16-02-1926 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1926. Roelf trouwde, 35 jaar oud, op 01-08-1896 in Dantumadeel met Grietje Tuintstra. Grietje is overleden.
2 Johannes Deelstra, geboren op 14-01-1863 in Dantumadeel. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1891 in Dantumadeel met Akke (Anke) Kobus.
3 Martje Deelstra, geboren op 06-10-1865 in Kollumerland. Martje is overleden. Martje trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1890 in Dantumadeel met Gerlof Zijlstra. Gerlof is overleden. Gerlof trouwde later op 31-01-1895 in Dantumadeel met Roelfke Deelstra (geb. 1870), zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,5.
4 Jenne Hendriks Deelstra, geboren in 1868 in Onstwedde. Jenne is overleden op 08-07-1889 in Dantumadeel, 20 of 21 jaar oud.
5 Roelfke Deelstra, geboren op 20-12-1870 in Dantumadeel. Roelfke is overleden. Roelfke trouwde, 24 jaar oud, op 31-01-1895 in Dantumadeel met Gerlof Zijlstra. Gerlof is overleden. Gerlof is weduwnaar van Martje Deelstra (geb. 1865), met wie hij trouwde op 15-02-1890 in Dantumadeel, zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,3.
6 Roelof Deelstra, geboren in 1874 in Hoogezand-Sappemeer. Roelof is overleden op 02-02-1947, 72 of 73 jaar oud. Roelof trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 23-12-1897 in Dantumadeel met Geertje de Bruin.
7 Rinse Deelstra, geboren op 21-07-1877 in Gaarkeuken gem. Grijpskerk. Rinse is overleden. Rinse trouwde, 21 jaar oud, op 11-02-1899 in Dantumadeel met Geertje Conradi, 20 jaar oud. Geertje is geboren op 21-03-1878 in Dantumadeel, dochter van Pieter Conradi en Grietje Dirks Klopma. Geertje is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9 Fenje Deelstra is geboren in 1836 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Fenje is overleden. Fenje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 17-05-1862 in Leek met Hendrik van der Wijk, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1836 in Niebert gem. Marum, zoon van Durk Jans van der Wijk en Grietje Jannes Auwsma.
Kind van Fenje en Hendrik:
1 Grietje van der Wijk, geboren in 1865 in Leek. Grietje is overleden. Grietje:
(1) trouwde met Jan Groothoff. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden). Jan is overleden.
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-11-1891 in Ten Boer met Coenraad Betge, 32 of 33 jaar oud. Coenraad is geboren in 1858 in Noordwolde gem. Bedum, zoon van Hendrik Betge en Karsien Jans de Jonge. Coenraad is overleden. Coenraad trouwde voorheen met Jantje Vredevoogd.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10 Andries (Johannes) Deelstra is geboren op 19-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 33 jaar oud, op 22-12-1869 in Leek met Auktje (Sjoerds) Louwes, 23 of 24 jaar oud. Sjoerds is geboren in 1845 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Siewert Hindriks Louwes en Doetje Berends Hofstee. Sjoerds is overleden op 11-04-1904, 58 of 59 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Sjoerds:
1 Johannes Deelstra, geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 14-07-1920 in Leeuwarden, 49 of 50 jaar oud. Johannes trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 23-05-1896 met Antje Legendal, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1873 in Donkerbroek, dochter van Steffen Hessels Legendal en Trijntje Alberts Veenstra. Antje is overleden.
2 Sjoerd Deelstra, geboren op 04-02-1872 in Ferwerd. Sjoerd is overleden. Sjoerd trouwde, 31 jaar oud, op 06-06-1903 in Marum met Trijntje Kuipers, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1879, dochter van Albert Kuipers en Trijntje Hof. Trijntje is overleden.
3 Albert Andries Deelstra, geboren in 1874. Albert is overleden op 21-08-1874 in Ferwederadeel, geen jaar oud.
4 Doetje Deelstra, geboren op 06-06-1875 in Ferwerderadeel. Doetje is overleden op 07-01-1877 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud.
5 Albert Andries Deelstra, geboren op 27-04-1877 in Ferwerderadeel. Albert is overleden op 12-02-1882 in Ferwerderadeel, 4 jaar oud.
6 Doetje Deelstra, geboren op 29-07-1879 in Ferwerderadeel. Doetje is overleden.
7 Alberdina Deelstra, geboren op 23-04-1882 in Ferwerderadeel. Alberdina is overleden. Alberdina trouwde, 30 jaar oud, op 07-11-1912 in Woerden met Jacob Dirks Zuiderveld.
8 Aafke Andries Deelstra, geboren op 18-07-1884 in Ferwerderadeel. Aafke is overleden op 02-03-1885 in Leeuwarden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1885.
9 Aafke Andries Deelstra, geboren op 14-01-1886 in Ferwerderadeel. Aafke is overleden op 29-04-1886 in Ferwerderadeel, 3 maanden oud.
10 Deelstra, levenloos geboren kind, geboren op 08-04-1888 in Ferwerderadeel.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11 Trientje Deelstra is geboren op 07-10-1840 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Trientje is overleden op 13-12-1920 in Zevenhuizen gem. Leek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1920. Trientje trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1864 in Leek met Andries Cazemier, 22 jaar oud. Zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4 voor persoonsgegevens van Andries.
Kinderen van Trientje en Andries:
1 Aafke Cazemier, geboren in 1865 in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke is overleden. Aafke trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 11-12-1886 in Marum met Alle van Wijk, 34 of 35 jaar oud. Alle is geboren in 1851 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Ebbel van Wijk en Fokje Kloosterman. Alle is overleden. Alle is weduwnaar van Jantje Bavingh (geb. na 1886).
2 Jakobje Cazemier, geboren in 1865 in Leek. Jakobje is overleden op 27-06-1936 in Nieuw Roden gem. Roden, 70 of 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1936. Jakobje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 08-10-1892 in `Leek met Roelf Teng. Roelf is een zoon van Roelf Teng en Tolke van der Lei.
3 Hendrik Cazemier, geboren in 1868 in Tolbert gem. Leek. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 21-10-1893 in Leek met Bontje Feringa, 20 of 21 jaar oud. Bontje is geboren in 1872 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Eppe Feringa en Trientje Postema.
4 Fenje Cazemier, geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek. Fenje is overleden. Fenje begon een relatie met Eijans Oosterbeek. Eijans is geboren in 1879 in Haren, zoon van Harm Oosterbeek en Anje Timmer. Eijans is overleden.
5 Rensktje Cazemier, geboren op 04-09-1883 in Zevenhuizen gem. Leek. Rensktje is overleden op 24-11-1964 in Bakkeveen, 81 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk gem. Ooststellingerwerf. Rensktje trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1905 in Leek met Klaas Gorter, 27 of 28 jaar oud. Klaas is geboren in 1877 in Haulerwijk gem. Ooststellingerwerf, zoon van Anne Gerkes Gorter en Johantje Klazes de Jong. Klaas is overleden in 1951, 73 of 74 jaar oud.
6 Andries Cazemier, geboren in 1888 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden. Andries trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 28-10-1911 in Leek met Aaltje van Hoorn, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jan van Hoorn en Grietje Drent. Aaltje is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12 Hinderikus Deelstra is geboren in 1843 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Hinderikus is overleden op 26-02-1893 in Zevenhuizen gem. Leek, 49 of 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1893. Hinderikus trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 16-03-1878 in Leek met Jantje Kalfsbeek, 20 of 21 jaar oud. Jantje is geboren in 1857 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wijtze Kalfsbeek en Jantje Louwes.
Kind van Hinderikus en Jantje:
1 Aafke Deelstra, geboren in 1880 in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke is overleden. Aafke trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 15-05-1909 in Leek met Folkert Lodewegen, 24 of 25 jaar oud. Folkert is geboren in 1884 in Kommerzijl gem. Grijpskerk, zoon van Johannes Lodewegen en Aagtje van der Meulen. Folkert is overleden. Folkert is weduwnaar van Aafke Deelstra (geb. 1879), met wie hij trouwde op 15-05-1909 in Leek, zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18,1.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13 Roelfke Deelstra is geboren op 05-10-1845 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Roelfke is overleden op 04-02-1927 in Terheijl gem. Roden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1927. Roelfke trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1869 in Leek met Henderikus Hut, 26 jaar oud. Henderikus is geboren op 19-04-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Karst Jans (Holman) Hut en Martje Alberts Hummel. Henderikus is overleden op 27-11-1918 in Terheijl gem. Roden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1918.
Kinderen van Roelfke en Henderikus:
1 Martje Hut, geboren op 31-07-1869 in Zevenhuizen gem. Leek. Martje is overleden op 18-08-1954, 85 jaar oud. Martje trouwde, 23 jaar oud, op 13-08-1892 in Leek met Bonne Drenth. Bonne is een zoon van Berend Drenth en Jantje Stobbe.
2 Johannes Hut, geboren op 20-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 15-01-1955 in Zevenhuizen gem. Leek, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1896 in Leek met Frouktje Feenstra, 29 jaar oud. Frouktje is geboren op 25-02-1867 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Derk Feenstra en Frouktje van der Linde. Frouktje is overleden op 13-02-1953 in Zevenhuizen gem. Leek, 85 jaar oud.
3 Karst Hut, geboren op 07-09-1872 in Zevenhuizen gem. Leek. Karst is overleden op 10-09-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 dagen oud.
4 Karst Hut, geboren op 08-01-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Karst is overleden op 10-11-1929 in Terheijl gem. Roden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1929. Karst trouwde, 29 jaar oud, op 21-03-1903 in Roden met Janke Houtsma, 22 jaar oud. Janke is geboren op 25-06-1880 in De Wilp(Marum), dochter van Frans Houtsma en Tjitske Baron. Janke is overleden op 06-09-1964 in Terheijl gem. Roden, 84 jaar oud.
5 Aafke Hut, geboren op 25-10-1875 in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke is overleden op 26-03-1967 in Winschoten, 91 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1905 in Hoogkerk met Pieter Westerloo, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 07-12-1878 in Noordhorn. Pieter is overleden op 24-07-1966 in Winschoten, 87 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
6 Luktje Hut, geboren op 29-09-1877 in Zevenhuizen gem. Leek. Luktje is overleden op 14-01-1968 in Roden, 90 jaar oud. Luktje trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1912 in Roden met Jannes Postema, 42 jaar oud. Jannes is geboren op 15-08-1869 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Iwe Postema en Stientje Koenes. Jannes is overleden op 08-06-1933 in Oostindie gem. Leek, 63 jaar oud.
7 Trientje Hut, geboren op 22-07-1879 in Zevenhuizen gem. Leek. Trientje is overleden op 28-03-1966 in Hoogkerk, 86 jaar oud. Trientje trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1904 in Aduard met Rienk Mosselaar, 23 jaar oud. Rienk is geboren op 20-01-1881 in Grijpskerk, zoon van Wieger Mosselaar en Geertje Hoeksema. Rienk is overleden op 11-04-1956 in Hoogkerk, 75 jaar oud.
8 Jan Hut, geboren op 18-12-1881 in Zevenhuizen gem. Leek. Jan is overleden op 16-11-1971 in Zevenhuizen gem. Leek, 89 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 25-05-1912 in Leek met Antje Pruim, 28 jaar oud. Antje is geboren op 07-03-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Thomas Pruim en Jantje Jansen. Antje is overleden op 12-04-1961 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud.
9 Hendrik Hut, geboren op 02-06-1886 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden op 15-06-1966 in Assen, 80 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 08-07-1916 in Roden met Geertje Huberts, 36 jaar oud. Geertje is geboren op 24-02-1880 in Nietap gem. Roden, dochter van Jacob Huberts en Geertien Geersing. Geertje is overleden op 18-12-1943 in Nietap gem. Roden, 63 jaar oud.
10 Alberdina Hut, geboren op 24-08-1890 in Zevenhuizen gem. Leek. Alberdina is overleden op 28-11-1968 in Hoogkerk, 78 jaar oud. Alberdina trouwde, 19 jaar oud, op 28-08-1909 in Hoogkerk met Hendrik Gorter, 18 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-02-1891 in Hoogkerk, zoon van Pieter Gorter en Geertje Tuinstra. Hendrik is overleden op 27-12-1948 in Hoogkerk, 57 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14 Alle Deelstra is geboren op 29-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Alle is overleden op 16-08-1915 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1915. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Alle trouwde, 29 jaar oud, op 28-10-1876 in Leek met Foktje Kalfsbeek, 22 jaar oud. Foktje is geboren op 22-12-1853 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wijtze Kalfsbeek en Jantje Louwes. Foktje is overleden op 27-10-1936 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Kinderen van Alle en Foktje:
1 Aafke Deelstra, geboren op 01-12-1876 in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke is overleden op 06-05-1968, 91 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke trouwde met Abel Kuiper. Abel is geboren op 17-02-1860 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Hendriks Kuiper en Trijntje Bakker. Abel is overleden op 02-04-1937, 77 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
2 Johannes Deelstra, geboren op 09-09-1885 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 18-11-1947 in Zevenhuizen gem. Leek, 62 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 14-10-1911 in Marum met Grietje Turksma, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 18-07-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wiebe Turksma en Jantje Louwes. Grietje is overleden op 14-03-1955 in Roden, 67 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Zevenhuizen te Leek.
3 Wietske Deelstra, geboren omstreeks 1886 in Zevenhuizen gem. Leek. Wietske is overleden op 19-10-1972, ongeveer 86 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Wietske trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 24-11-1906 in Leek met Hendrik Russchen, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 05-11-1880 in Oosterwolde gem. Ooststellingerwerf, zoon van Jan Jannes Russchen en Trijntje Hendriks Engberts. Hendrik is overleden op 01-11-1943, 62 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17 Hendrikje Deelstra is geboren op 24-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Hendrikje is overleden op 06-03-1900 in Roderveld gem. Roden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1900. Hendrikje trouwde, 28 jaar oud, op 04-03-1882 in Leek met Geert Vorenholt, 29 of 30 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 06-03-1900 in Roden (Overlijden Hendrikje). Geert is geboren in 1852 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jurjen Jans Vorenholt en Pieterke Jans Oostvries. Geert is weduwnaar van Tjaaktje Feringa (1855-vr 1882), met wie hij trouwde op 19-07-1879 in Leek.
Kinderen van Hendrikje en Geert:
1 Johannes Vorenholt, geboren op 03-12-1882 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 17-11-1954 in Nieuw Roden gem. Roden, 71 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Roden gem. Roden.
2 Anne Vorenholt, geboren op 26-01-1900 in Roderveld gem. Roden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1900. Anne is overleden op 05-03-1900 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1900.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18 Hendrikus Deelstra is geboren in 1856 in Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 16-03-1878 in Leek met Jantje Wytzes Kalfsbeek, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 02-01-1856 in Leek, dochter van Wytze Kalfsbeek en Jantje Louwes. Jantje is overleden op 25-08-1924 in Leek, 68 jaar oud. Jantje trouwde later op 26-02-1898 met Jan Kamminga (geb. 1855).
Kinderen van Hendrikus en Jantje:
1 Aafke Deelstra, geboren op 24-11-1879 in Leek. Aafke is overleden. Aafke trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1909 in Leek met Folkert Lodewegen, 24 of 25 jaar oud. Folkert is geboren in 1884 in Kommerzijl gem. Grijpskerk, zoon van Johannes Lodewegen en Aagtje van der Meulen. Folkert is overleden. Folkert trouwde later op 15-05-1909 in Leek met Aafke Deelstra (geb. 1880), zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12,1.
2 Wietse Deelstra, geboren op 08-02-1884 in Leek. Wietse is overleden op 04-01-1903 in Leek, 18 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3 Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra is geboren in 10-1797 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 17-10-1797 in Midwolde gem. Leek. Trientje is overleden op 14-09-1845 in Zevenhuizen gem. Leek, 47 jaar oud. Trientje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 18-10-1818 in Leek met Albert Jannes Hummel, 20 jaar oud. Albert is geboren op 18-03-1798 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jannes Alberts Hummel en Anke Frankes. Hij is gedoopt op 25-03-1798 in Leek. Albert is overleden op 04-02-1847 in Zevenhuizen gem. Leek, 48 jaar oud.
Kinderen van Trientje en Albert:
1 Anke Alberts Hummel, geboren op 07-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1.
2 Jannes Alberts Hummel [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.2], geboren op 01-12-1822 in Zevenhuizen gem. Leek. Jannes is overleden op 19-08-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
3 Jenne Alberts Hummel, geboren op 21-02-1825 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3.
4 Lemke Alberts Hummel, geboren op 01-04-1827 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4.
5 Jannes Alberts Hummel, geboren op 10-01-1830 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5.
6 Fransina Alberts Hummel, geboren op 19-04-1832 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6.
7 Auktje Alberts Hummel, geboren op 16-12-1834 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7.
8 Albert Alberts Hummel [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.8], geboren op 10-11-1839 in Zevenhuizen gem. Leek.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1 Anke Alberts Hummel is geboren op 07-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3). Anke is overleden. Anke trouwde, 21 jaar oud, op 13-03-1842 in Leek met Jacob Bakker, 24 of 25 jaar oud. Jacob is geboren in 1817 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hindrik Jacobs Bakker en Antje Cornelis.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3 Jenne Alberts Hummel is geboren op 21-02-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3). Jenne is overleden. Jenne trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1849 in Marum met Trijntje Pakes, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 15-01-1826 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Kornelis Pakes en Antje Wijtses Hoekstra.
Kinderen van Jenne en Trijntje:
1 Gerrit Hummel. Gerrit is overleden.
2 Frans Jan Louis Hummel. Frans is overleden.
3 Fransina Jantina Louisa Hummel. Fransina is overleden. Fransina begon een relatie met J.R. Boerma.
4 Antje Hummel, geboren op 25-09-1849. Antje is overleden.
5 Albert Hummel, geboren in 1852. Albert is overleden.
6 Rink Hummel, geboren op 01-02-1854 in Marum. Rink is overleden op 08-05-1932 in Hoogeveen, 78 jaar oud.
7 Jannes Hummel, geboren op 15-01-1858. Jannes is overleden.
8 Lemke Hummel, geboren op 22-06-1866. Lemke is overleden.
9 Cornelis Hummel, geboren op 18-08-1867. Cornelis is overleden.
10 Auke Hummel, geboren op 08-12-1873. Auke is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4 Lemke Alberts Hummel is geboren op 01-04-1827 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3). Lemke is overleden op 24-08-1899 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 jaar oud. Lemke trouwde, 26 jaar oud, op 09-04-1853 in Leek met Harm Holman, 29 jaar oud. Harm is geboren op 14-01-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Derks Holman en Geeske Harms de Boer. Harm is overleden op 29-05-1902 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud.
Kind van Lemke en Harm:
1 Derk Holman, geboren op 02-10-1857 om 11:00 in Zevenhuizen gem. Leek. Derk is overleden op 12-03-1935 in Noordhorn, 77 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-1935. Derk trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1886 in Leek met Jakobje Louwes, 21 jaar oud. Jakobje is geboren op 07-01-1865 om 15:00 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wietse Louwes en Liefke Pool. Jakobje is overleden op 13-03-1932 in Zevenhuizen gem. Leek, 67 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5 Jannes Alberts Hummel is geboren op 10-01-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3). Jannes is overleden. Jannes trouwde, 25 jaar oud, op 10-03-1855 in Leek met Antje Baukes van der Veen, 24 jaar oud. Antje is geboren op 26-12-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Bouke Gerbens van der Veen en Hiltje Pieters Nel. Antje is overleden.
Kinderen van Jannes en Antje:
1 Albert Hummel, geboren op 14-12-1855 in Zevenhuizen gem. Leek. Albert is overleden op 17-12-1855, 3 dagen oud.
2 Bouke Hummel, geboren op 15-07-1858 in Zevenhuizen gem. Leek. Bouke is overleden op 06-07-1861 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
3 Jenne Hummel, geboren op 15-02-1861 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden. Jenne trouwde met Gooitske Oosting. Gooitske is geboren op 11-02-1862 in Grouw. Gooitske is overleden.
4 Bauke Hummel, geboren op 07-11-1862 in Leeuwarden. Bauke is overleden. Bauke trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1885 met Taetske Sipkens, 21 jaar oud. Taetske is geboren op 09-03-1864 in Leeuwarden, dochter van Folkert Sipkens en Antje Jager. Taetske is overleden.
5 Hiltje Hummel, geboren in 1864 in Stroobos,Achtkarspelen. Hiltje is overleden op 06-09-1954 in Amsterdam, 89 of 90 jaar oud. Hiltje:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-07-1888 in Leeuwarden met Derk Bot, 23 of 24 jaar oud. Derk is geboren in 1864 in Abartenshoek, zoon van Harm Bot en Anna Reis. Derk is overleden in 1892, 27 of 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan vr 1894.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 31-03-1894 in Wildervank met Pieter Huizinga, 32 of 33 jaar oud. Pieter is geboren in 1861 in Eenrum, zoon van Jelte Huizinga en Aaltje van Dijk. Pieter is overleden. Pieter is weduwnaar van Geesje Bot (ovl. vr 1894).
6 Trientje Hummel, geboren in 05-1866.
7 Gerben Hummel, geboren op 06-09-1867 in Zevenhuizen gem. Leek. Gerben is overleden vr 1870, ten hoogste 3 jaar oud.
8 Gerben Hummel, geboren in 07-1870 in Leeuwarden. Gerben is overleden op 27-07-1937 in Leeuwarden, 66 of 67 jaar oud. Gerben trouwde, 20 jaar oud, op 09-04-1891 in Menaldumadeel met Willemke Hiemstra. Willemke is overleden op 30-08-1955 in Marssum.
9 Albert Hummel, geboren op 22-04-1878 in Leeuwarden. Albert is overleden op 22-04-1878, geen dag oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6 Fransina Alberts Hummel is geboren op 19-04-1832 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3). Fransina is overleden op 21-07-1905 in Emmen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1905. Fransina trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1854 in Leek met Jenne Holman, 20 of 21 jaar oud. Jenne is geboren in 1833 in Leek, zoon van Jan Derks Holman en Geeske Harms de Boer. Jenne is overleden op 21-04-1921 in Emmen, 87 of 88 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7 Auktje Alberts Hummel is geboren op 16-12-1834 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3). Auktje is overleden. Auktje trouwde, 32 jaar oud, op 05-06-1867 in Leek met Klaas Stoffers, 27 of 28 jaar oud. Klaas is geboren in 1839 in Eelde, zoon van Hindrik Jans Stoffers en Fennechien de Graaf. Klaas is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4 Roelfke Jennes Deelstra is geboren in 01-1800 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 12-01-1800 in Leek. Roelfke is overleden op 16-08-1858 in Zevenhuizen gem. Leek, 58 jaar oud. Roelfke trouwde, 19 jaar oud, op 19-11-1819 in Leek met Roelof Klasens (Roelf) Aakster, 24 jaar oud. Roelf is geboren op 06-11-1795 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, zoon van Klaas Geerts Aakster en Teetske Eelzes. Hij is gedoopt op 13-11-1795 in Donkerbroek. Roelf is overleden op 07-11-1886 in Leek, 91 jaar oud.
Kinderen van Roelfke en Roelf:
1 Iemke Aakster [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.1]. Iemke is overleden.
2 Jenne Roelfs Aakster [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.2], geboren in 1820. Jenne is overleden op 08-07-1828 in Leek, 7 of 8 jaar oud.
3 Klaas Aakster [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.3], geboren in 1822. Klaas is overleden op 28-11-1841 in Leek, 18 of 19 jaar oud.
4 Johannes Aakster, geboren op 24-12-1824 in Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4.
5 Eelze Aakster, geboren in 1828 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5.
6 Jenne Aakster, geboren op 08-10-1829 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6.
7 Andries Aakster [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.7], geboren in 1832 in Leek. Andries is overleden op 03-10-1854 in Leek, 21 of 22 jaar oud.
8 Geert Aakster [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.8], geboren in 1836 in Leek. Geert is overleden op 20-03-1901 in Leek, 64 of 65 jaar oud.
9 Lemke Aakster, geboren in 1839 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4 Johannes Aakster is geboren op 24-12-1824 in Leek, zoon van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4). Johannes is overleden op 18-05-1860 in Nieuw Buinen gem. Borger, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1860. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1852 in Leek met Tjitske de Jonge. Tjitske is een dochter van Pieter Pieters de Jonge en Bauktje Jans Roda. Tjitske is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5 Eelze Aakster is geboren in 1828 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4). Eelze is overleden in 1911, 82 of 83 jaar oud. Eelze trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 26-01-1850 in Leek met Catharina Herm, 22 of 23 jaar oud. Catharina is geboren in 1827 in Born, dochter van NN en Aaltje Herm. Catharina is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6 Jenne Aakster is geboren op 08-10-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4). Jenne is overleden op 01-11-1895 in Ezinge, 66 jaar oud. Jenne:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1858 in Leek met Boukjen Bruinsma, 21 of 22 jaar oud. Boukjen is geboren in 1836 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Tjitte Kornelis Bruinsma en Lipke Klasens Aakster. Boukjen is overleden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 19-10-1872 in Ezinge met Hiltje Bodhuis, 44 jaar oud. Hiltje is geboren op 05-04-1828 in Noordhorn, dochter van NN en Betje Alberts Bodhuis. Hiltje is overleden.
Kinderen van Jenne en Boukjen:
1 Roelfke Aakster, geboren in 1859 in Leek. Roelfke is overleden.
2 Lipke Aakster, geboren in 1867 in Feerwerd. Lipke is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9 Lemke Aakster is geboren in 1839 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4). Lemke is overleden op 19-01-1908 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 of 69 jaar oud. Lemke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 05-11-1859 in Leek met Klaas Bruinsma, 24 of 25 jaar oud. Klaas is geboren in 1834 in Tolwerd, zoon van Tjitte Kornelis Bruinsma en Lipke Klasens Aakster. Klaas is overleden op 06-10-1908 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 of 74 jaar oud.
Kinderen van Lemke en Klaas:
1 Beertje Bruinsma. Beertje is overleden.
2 Tjitte Bruinsma. Tjitte is overleden.
3 Jantje Bruinsma. Jantje is overleden.
4 Eelsina Bruinsma, geboren in Zevenhuizen gem. Leek. Eelsina is overleden op 01-04-1888 in Zevenhuizen gem. Leek.
5 Lipkje Bruinsma. Lipkje is overleden.
6 Eelse Bruinsma, geboren in Zevenhuizen gem. Leek. Eelse is overleden op 11-12-1880 in Zevenhuizen gem. Leek.
7 Roelfke Bruinsma, geboren in Zevenhuizen gem. Leek. Roelfke is overleden op 14-03-1905 in Zevenhuizen gem. Leek.
8 Roelf Bruinsma, geboren in 04-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Roelf is overleden op 09-07-1874 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 maanden oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5 Andries Jennes Deelstra is geboren op 01-05-1802 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3) en Lemke Andries de Kok. Hij is gedoopt op 16-05-1802 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden op 01-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 jaar oud. Andries trouwde, 26 jaar oud, op 22-03-1829 in Leek met Geertje Hendriks Cazemier, 19 jaar oud. Geertje is geboren op 15-09-1809 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Folkerts Cazemier en Jantje Hendriks Holman. Zij is gedoopt in Midwolde. Geertje is overleden op 11-10-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 70 jaar oud.
Kinderen van Andries en Geertje:
1 Lemke Andries Deelstra, geboren op 09-11-1830 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1.
2 Hendrik (Andries) (Hindrik) Deelstra, geboren omstreeks 1834 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2.
3 Jantje Deelstra, geboren omstreeks 1837 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3.
4 Antje Andries Deelstra, geboren op 21-08-1839 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4.
5 Frederika Andries Deelstra, geboren op 09-03-1842 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5.
6 Trientje Andries Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.7], geboren op 20-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek. Trientje is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 20 jaar oud.
7 Folkert Deelstra, geboren omstreeks 1850 in Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8.
8 Roelfke Andries Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.9], geboren op 22-12-1851 in Zevenhuizen gem. Leek. Roelfke is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 jaar oud.
Kind van Andries uit onbekende relatie:
9 Jenne Andries Deelstra [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.6], geboren op 18-09-1844 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geertje Hendriks Cazemier. Jenne is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 23 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1 Lemke Andries Deelstra is geboren op 09-11-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Lemke is overleden. Lemke trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1854 in Leek met Hendrik Hendriks, 30 of 31 jaar oud. Hendrik is geboren in 1823 in Tolbert gem. Leek, zoon van Geert Hendriks en Hendrikje Martens van Houten.
overgrootouders_deelstra.jpg
1 Overgrootouders Deelstra
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2 Hendrik (Andries) (Hindrik) Deelstra (afb. 1) is geboren omstreeks 1834 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Hindrik is overleden. Hindrik trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-04-1857 in Leek met Anna (Klazes) Hofstee, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1833 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Berends Hofstee en Jantje Hendriks Brink. Anna is overleden.
Kinderen van Hindrik en Anna:
voorouders_deelstra_dijkstra.jpg
2 voorouders_deelstra_dijkstra
1 Andries (Hendriks) Deelstra (afb. 2), geboren in 1857. Andries is overleden vr 1933, ten hoogste 76 jaar oud. Andries trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 18-08-1879 in Dantumadeel met Antje (Pieters) Dijkstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op 24-07-1857 in Wouterswoude, dochter van Pieter Reitses Dijkstra en Sibbeltje Hendriks Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1857. Antje is overleden op 07-02-1933 in Zuidlaren, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1933.
2 Jantje Deelstra, geboren in 1860 in Zevenhuizen gem. Leek. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 24-06-1882 in Leek met Klaas Bron, 25 of 26 jaar oud. Klaas is geboren in 1856 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Klaas is overleden.
3 Geertje Deelstra, geboren op 21-11-1864 in Niebert gem. Marum. Geertje is overleden op 10-12-1928, 64 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 14-12-1928 in Midwolde gem. Leek. Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 16-07-1892 in Leek met Johannes Melessen, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1865 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Melessen en Grietje Hofstee. Johannes is overleden.
4 Klaas Hendrik Deelstra, geboren op 22-09-1867 in Driesum gem. Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1867. Klaas is overleden op 27-08-1942 in Zevenhuizen gem. Leek, 74 jaar oud. Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 28-08-1897 in Leek met Aukje Bron, 25 jaar oud. Aukje is geboren op 10-06-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Aukje is overleden op 07-04-1956 in Zevenhuizen gem. Leek, 83 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
5 Berendina Deelstra, geboren op 29-12-1872 in Zevenhuizen gem. Leek. Berendina is overleden op 25-07-1924, 51 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 29-07-1924 in Midwolde gem. Leek. Berendina trouwde, 29 jaar oud, op 24-07-1902 in Leek met Garmt de Boer, 27 of 28 jaar oud. Garmt is geboren in 1874 in Leek, zoon van Jan Hendriks de Boer en Aukje Visser.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3 Jantje Deelstra is geboren omstreeks 1837 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Jantje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-04-1864 in Leek met Hindrik Hofstee, 27 of 28 jaar oud. Hindrik is geboren in 1836 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jantje Hindriks Brink. Hindrik is overleden.
Kinderen van Jantje en Hindrik:
1 Jantje Hofstee, geboren in 1865 in Zevenhuizen gem. Leek. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 15-06-1892 in Leek met Jan Aukema, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1865 in Roden, zoon van Roelof (Jans) Aukema en Everdina Harmannus Bakker.
2 Geertje Hofstee, geboren in 1869 in Zevenhuizen gem. Leek. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 28-04-1898 in Leek met Roelf Holtrop, 22 of 23 jaar oud. Roelf is geboren in 1875 in Marum, zoon van Roelf Holtrop en Sjoukje van Valen. Roelf is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4 Antje Andries Deelstra is geboren op 21-08-1839 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Antje is overleden op 01-11-1914 in Leek, 75 jaar oud. Zij is begraven in 11-1914 in Zevenhuizen gem. Leek. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1863 in Leek met Johannes Reijntjes, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 05-06-1839 in Leek, zoon van Cornelis Reijntjes en Jantje Mulders. Johannes is overleden op 08-05-1920 in Leek, 80 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Cornelis Reijntjes, geboren in 1864 in Zevenhuizen gem. Leek. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 01-09-1888 in Leek met Trientje Bron, 22 of 23 jaar oud. Trientje is geboren in 1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Trientje is overleden.
2 Andries Jenne Reijntjes, geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden. Andries trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 20-08-1902 in Leek met Jantje Bouman, 32 of 33 jaar oud. Jantje is geboren in 1869 in Groningen, dochter van Pieter Jan Bouman en Aaltje Rijkens. Jantje is overleden.
3 Jantje Trientje Reijntjes, geboren in 1873 in Zevenhuizen gem. Leek. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 18-05-1898 in Leek met Jilt Reijntjes, 25 of 26 jaar oud. Jilt is geboren in 1872 in Leek, zoon van Engbert Albertus Reijntjes. Jilt is overleden.
4 Hendrik Folkerts Reijntjes, geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-11-1905 in Hoogkerk met Annechien Leutscher, 26 of 27 jaar oud. Annechien is geboren in 1878 in Hoogkerk, dochter van Jan Leutscher.
5 Jenne Anthonius Reijntjes, geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden. Jenne trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 26-06-1913 in Leek met Margrietha Sikkens, 21 of 22 jaar oud. Margrietha is geboren in 1891 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Olfert Sikkens en Wobbeltje Wolters.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5 Frederika Andries Deelstra is geboren op 09-03-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Frederika is overleden op 19-05-1909 in Zevenhuizen gem. Leek, 67 jaar oud. Frederika trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1866 in Leek met Hedde Hendriks Bosman, 23 of 24 jaar oud. Hedde is geboren in 1842 in Niebert gem. Marum, zoon van Jakob Botes Bosman en Geeske Heddes de Boer. Hedde is overleden.
Kinderen van Frederika en Hedde:
1 Jacob Bosman, geboren in 1867 in Zevenhuizen gem. Leek. Jacob is overleden. Jacob trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 16-02-1895 in Hoogkerk met Cornelia van Wijk, 21 of 22 jaar oud. Cornelia is geboren in 1873 in Hoogkerk, dochter van Klaas van Wijk en Johanna Ananias. Cornelia is overleden.
2 Andries Jenne Bosman, geboren in 1873 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden op 09-03-1929 in Nietap gem. Roden, 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1929. Andries trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 01-06-1901 in Leek met Aaltje Berghuis, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Berghuis en Martha Bavingh. Aaltje is overleden vr 1929, ten hoogste 50 jaar oud.
3 Bote Bosman, geboren in 1875 in Zevenhuizen gem. Leek. Bote is overleden. Bote trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 29-04-1905 in Leek met Jantje Berghuis, 21 of 22 jaar oud. Jantje is geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Berghuis en Martha Bavingh. Jantje is overleden.
4 Geerko Hendrik Bosman, geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek. Geerko is overleden. Geerko trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 27-03-1909 in Leek met Margaretha Veenstra, 20 of 21 jaar oud. Margaretha is geboren in 1888 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Veenstra en Grietje Louwes. Margaretha is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8 Folkert Deelstra is geboren omstreeks 1850 in Leek, zoon van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Folkert is overleden. Folkert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-08-1873 in Roden met Trientje de Boer, 22 of 23 jaar oud. Trientje is geboren in 1850 in Grijpskerk, dochter van Hindrik Jans de Boer en Anna Johannes Boerema. Trientje is overleden.
Kinderen van Folkert en Trientje:
1 Anna Geertruida Deelstra, geboren op 31-07-1876 in Dokkum.
2 Catharina Roelfina Deelstra, geboren op 17-05-1878 in Dokkum. Catharina is overleden op 21-02-1939 in Hilversum, 60 jaar oud. Catharina trouwde, 31 jaar oud, op 26-08-1909 in Groningen met Pieter Jurjen Puister, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 27-03-1881 in Veendam, zoon van Geert Puister en Harmina Huberts. Pieter is overleden op 01-03-1950 in Groningen, 68 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6 Ietje Jennes (Atje) Deelstra is geboren op 09-09-1804 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3) en Lemke Andries de Kok. Atje trouwde, 31 jaar oud, op 10-04-1836 in Leek met Engbert Jans Blaauw, 29 of 30 jaar oud. Engbert is geboren in 1806 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Jans Blaauw en Antje Harms IJwema. Engbert is overleden in 1862 in Zevenhuizen gem. Leek, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Atje en Engbert:
1 Antje Engberts Blaauw, geboren op 25-09-1838 in Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1.
2 Renskje Blaauw, geboren in 1842 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2.
3 Trientje Blaauw, geboren in 1844 in Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1 Antje Engberts Blaauw is geboren op 25-09-1838 in Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6). Antje is overleden in 1909 in Leek, 70 of 71 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, in 08-1862 in Leek met Harm Hummel, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 21-10-1888 (Overlijden). Harm is geboren op 02-09-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hummel en Wiepke Aukes Bakker. Harm is overleden op 21-10-1888, 53 jaar oud.
Kinderen van Antje en Harm:
1 Itje Hummel, geboren op 28-05-1862 in Roden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1862. Itje is overleden. Itje trouwde, 30 jaar oud, op 03-11-1892 in Groningen met Geert Ottens, 25 jaar oud. Geert is geboren op 27-05-1867 in Helpman, zoon van Hindrik Bonnes Ottens en Mettien Mennes. Geert is overleden.
2 Klaas Hummel, geboren op 26-09-1863 in Roden.
3 Engbert Hummel, geboren op 03-03-1865 in Roden. Engbert is overleden na 1871, minstens 6 jaar oud.
4 Wiepke Hummel, geboren op 29-03-1867 in Roden. Wiepke begon een relatie met Reint Middel.
5 Aaltje Hummel, geboren op 16-01-1869 in Roden. Aaltje is overleden op 11-02-1872 in Roden, 3 jaar oud.
6 Engbert Hummel, geboren op 24-11-1871 in Roden. Engbert is overleden in 1906, 34 of 35 jaar oud.
7 Auke Hummel, geboren op 10-12-1874 in Roden.
8 Lemke Hummel, geboren op 25-08-1877 in Roden. Lemke begon een relatie met Piet van der Laan.
9 Aaltje Hummel, geboren op 25-09-1879 in Roden. Aaltje begon een relatie met Harm Buist.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2 Renskje Blaauw is geboren in 1842 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6). Renskje is overleden. Renskje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-03-1865 in Leek met Jannes de Vries, 27 of 28 jaar oud. Jannes is geboren in 1837 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Gerrits de Vries en Geertruida Jannes Kolthof. Jannes is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3 Trientje Blaauw is geboren in 1844 in Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6). Trientje is overleden. Trientje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-03-1871 in Roden met Lute Meijer, 28 of 29 jaar oud. Lute is geboren in 1842 in Roden, zoon van Roelof Luichies Meijer en Jantien Geerts de Vries. Lute is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8 Jacobje Jennes Deelstra is geboren op 15-10-1808 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3) en Lemke Andries de Kok. Jacobje is overleden op 01-12-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, 76 jaar oud. Jacobje trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1833 in Leek met Hendrik Roelfs Cazemier, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-12-1806 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelf Hendriks Cazemier en Rensktje Hendriks Bos. Hendrik is overleden op 22-05-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.
Kinderen van Jacobje en Hendrik:
1 Roelf Cazemier, geboren op 23-03-1835 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1.
2 Jenne Cazemier, geboren op 05-09-1836 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2.
3 Johannes Cazemier [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.3], geboren op 17-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden.
4 Andries Cazemier, geboren op 15-01-1842 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4.
5 Renskje Cazemier [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.5], geboren op 20-04-1844 in Zevenhuizen gem. Leek. Renskje is overleden op 04-07-1867 in Zevenhuizen gem. Leek, 23 jaar oud.
6 Hendrik Cazemier, geboren op 18-05-1846 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6.
7 Wiebe Cazemier [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.7], geboren op 08-02-1849 in Zevenhuizen gem. Leek. Wiebe is overleden op 14-02-1852 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 jaar oud.
8 Hillebrand Cazemier, geboren op 09-03-1851 in Nuis gem. Marum. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8.
9 Lemke Cazemier, geboren op 18-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1 Roelf Cazemier is geboren op 23-03-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8). Roelf is overleden op 15-01-1909 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud. Roelf trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1860 in Leek met Jantje Middel, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 20-01-1836 in Tolbert gem. Leek, dochter van Roelf Gerkes Middel en Geertje Jans Hummel. Jantje is overleden op 14-01-1932 in Groningen, 95 jaar oud.
Kinderen van Roelf en Jantje:
1 Jakobje Cazemier, geboren in 1861 in Tolbert gem. Leek. Jakobje is overleden. Jakobje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-06-1883 in Roden met Hendrik Oostinga, 27 of 28 jaar oud. Hendrik is geboren in 1855 in Leek. Hendrik is overleden.
2 Geertje Cazemier, geboren in 1864 in Tolbert gem. Leek. Geertje is overleden op 01-01-1949 in Groningen, 84 of 85 jaar oud. Geertje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-05-1889 in Leek met Abel Cazemier, 25 of 26 jaar oud. Abel is geboren in 1863 in Leek. Abel is overleden.
3 Hendrik Cazemier, geboren in 1867 in Tolbert gem. Leek. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-04-1894 in Leek met Roelfke Neef, 32 of 33 jaar oud. Roelfke is geboren in 1861 in Niebert gem. Marum. Roelfke is overleden.
4 Roelf Cazemier, geboren in 1871 in Tolbert gem. Leek. Roelf is overleden op 12-02-1941 in Zevenhuizen gem. Leek, 69 of 70 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2 Jenne Cazemier is geboren op 05-09-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8). Jenne is overleden op 14-01-1914 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud. Hij is begraven in 01-1914 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 13-11-1869 in Leek met Anke Winter, 26 of 27 jaar oud. Anke is geboren in 1842 in Tolbert gem. Leek, dochter van Hindrik Winter en Eltje van der Veen. Anke is overleden na 1875, minstens 33 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 08-05-1875 in Leek met Lutske Snip, 28 of 29 jaar oud. Lutske is geboren in 1846 in Tolbert gem. Leek, dochter van Jan Snip en Janke Westerhof. Lutske is overleden op 09-03-1926 in Roderveld gem. Roden, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1926.
Kind van Jenne en Anke:
1 Jannes Cazemier, geboren in 1885 in Zevenhuizen gem. Leek. Jannes is overleden. Jannes trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 10-11-1906 in Leek met Trijntje Louwes, 18 of 19 jaar oud. Trijntje is geboren in 1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wiebe Louwes en Trientje Kloosterrman. Trijntje is overleden.
Kinderen van Jenne en Lutske:
2 Hendrik Cazemier, geboren in 1876 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-04-1902 in Leek met Jantje de Boer, 25 of 26 jaar oud. Jantje is geboren in 1876 in Buitenpost gem. Achtkarspelen, dochter van Riekele Kornelis de Boer en Elisabeth Jans Hulshoff. Jantje is overleden.
3 Jan Cazemier, geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 02-11-1901 in Termunten met Jantje Stek, 18 of 19 jaar oud. Jantje is geboren in 1882 in Borgsweer gem. Termunten, dochter van Geert Stek en Martje Stek. Jantje is overleden.
4 Jakobje Cazemier, geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek. Jakobje is overleden. Jakobje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 21-06-1902 in Leek met Girbe Heckler, 23 of 24 jaar oud. Girbe is geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Heckler. Girbe is overleden. Girbe is weduwnaar van Hiltje Klazes Pruim.
5 Klaas Cazemier, geboren in 1881 in Zevenhuizen gem. Leek. Klaas trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 02-04-1904 in Leek met Everdina van Dijk, 19 of 20 jaar oud. Everdina is geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Duurt van Dijk en Antje van Bolhuis. Everdina is overleden.
6 Roelof Cazemier, geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek. Roelof is overleden. Roelof trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 28-04-1906 in Leek met Jantien Geerts Ubels, 22 of 23 jaar oud. Jantien is geboren in 1883 in Roden, dochter van Jan Ubels en Tieke Zuiderveld.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4 Andries Cazemier is geboren op 15-01-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8). Andries is overleden op 29-11-1902 in Groningen, 60 jaar oud. Andries trouwde, 22 jaar oud, op 01-10-1864 in Leek met Trientje Deelstra, 23 jaar oud. Zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11 voor persoonsgegevens van Trientje.
Kinderen van Andries en Trientje: zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6 Hendrik Cazemier is geboren op 18-05-1846 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8). Hendrik is overleden op 14-04-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 32 jaar oud. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 25-02-1871 in Leek met Elzien Meinders Heerdt, 21 of 22 jaar oud. Elzien is geboren in 1849 in Leek, dochter van Jakob Heerdt en Geeske Hangelbroek. Elzien is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8 Hillebrand Cazemier is geboren op 09-03-1851 in Nuis gem. Marum, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8). Hillebrand is overleden op 22-09-1919 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1919. Hij is begraven in 09-1919 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen. Hillebrand trouwde, 26 jaar oud, op 03-11-1877 in Leek met Antje Bakker, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1854 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Lammert Hendriks Bakker en Grietje Winter. Antje is overleden in 1933 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen, 78 of 79 jaar oud.
Kind van Hillebrand en Antje:
1 Jacobje Cazemier, geboren op 20-11-1876 in Leek. Jacobje is overleden op 02-08-1966 in Finsterwolde, 89 jaar oud. Jacobje trouwde, 32 jaar oud, op 11-02-1909 in Emmen met Esdert van Heuvelen, 29 jaar oud. Esdert is geboren op 21-08-1879 in Finsterwolde. Esdert is overleden op 25-07-1947 in Finsterwolde, 67 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9 Lemke Cazemier is geboren op 18-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8). Lemke is overleden op 07-01-1927 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 jaar oud. Lemke trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1878 in Leek met Aldert Roffel, 46 of 47 jaar oud. Aldert is geboren in 1831 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hindrik Roffel en Jantje van der Vinne. Aldert is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9 Aukje Jennes Deelstra is geboren op 14-10-1810 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 03-02-1810 in Midwolde. Aukje is overleden op 26-06-1858 in Zevenhuizen gem. Leek, 47 jaar oud. Aukje trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1836 in Leek met Cornelis Jans Homan, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 18-06-1814 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hendriks Homan en Geeske Korneles Bijzitter.
Kinderen van Aukje en Cornelis:
1 Geeske Homan, geboren op 08-02-1837 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1.
2 Jenne Homan, geboren op 02-11-1838 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2.
3 Jan Homan [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.3], geboren op 12-04-1841 in Zevenhuizen gem. Leek. Jan is overleden vr 1846 in Zevenhuizen gem. Leek, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Limke Homan, geboren op 18-11-1843 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4.
5 Jan Homan [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.5], geboren op 10-12-1846 in Zevenhuizen gem. Leek.
6 Grietje Homan, geboren op 06-12-1848 in Zevenhuizen gem. Leek. Volgt 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6.
7 Antje Homan [1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.7], geboren op 27-02-1851 in Zevenhuizen gem. Leek. Antje is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1 Geeske Homan is geboren op 08-02-1837 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9). Geeske is overleden na 1920 in Groningen, minstens 83 jaar oud. Geeske trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1860 in Leek met Jan Middel, 32 jaar oud. Jan is geboren op 29-04-1827 in Tolbert gem. Leek, zoon van Roelf Gerkes Middel. Jan is overleden op 23-06-1910 in Groningen, 83 jaar oud.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2 Jenne Homan is geboren op 02-11-1838 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9). Jenne is overleden. Jenne trouwde, 36 jaar oud, op 09-01-1875 in Leek met Aaltje Roffel, 29 of 30 jaar oud. Aaltje is geboren in 1845 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Fokke Roffel en Roelfke Lap. Aaltje is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4 Limke Homan is geboren op 18-11-1843 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9). Limke is overleden op 19-07-1888 in Tolbert gem. Leek, 44 jaar oud. Limke trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1869 in Leek met Hendrik Tuinstra, 27 of 28 jaar oud. Hendrik is geboren in 1841 in Surhuisterveen, zoon van Ritske Rapkes Tuinstra en Rienkje Loonstra.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6 Grietje Homan is geboren op 06-12-1848 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9). Grietje is overleden. Grietje trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1879 in Leek met Geert Piek, 28 of 29 jaar oud. Geert is geboren in 1850 in Leek, zoon van Sjoert Piek en Annechien Giessen. Geert is overleden.
1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2 Tjepke Wobbes is geboren in Lage Mieden, dochter van Wobbe Pijters (zie 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3) en Oeke Derzels. Van de geboorte is aangifte gedaan. Zij is gedoopt op 24-03-1698 in Hempens en Teerns. Tjepke is overleden. Tjepke trouwde met Wijtske Jelles. Wijtske is overleden.

Index (610 personen)

??Hainga [Partner van 1]  1
??Hayngha [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1
?Bockema [Schoonmoeder van 1.1.2.1]  1.1.2.1
?Haijngha [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2
?Sascker [Partner van 1.1.2.1.3.1]  1.1.2.1.3.1; 1.1.2.1.3.1.2
?Sijds [Partner van 1.1.2.1.3]  1.1.2.1.3; 1.1.2.1.3.1
Aakster, Andries (*1832, †03-10-1854) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.7
Aakster, Eelze (*1828, †1911) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5
Aakster, Geert (*1836, †20-03-1901) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.8
Aakster, Iemke [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.1
Aakster, Jenne (*08-10-1829, †01-11-1895) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6
Aakster, Jenne Roelfs (*1820, †08-07-1828) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.2
Aakster, Johannes (*24-12-1824, †18-05-1860) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4
Aakster, Klaas (*1822, †28-11-1841) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.3
Aakster, Klaas Geerts [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4
Aakster, Lemke (*1839, †19-01-1908) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9
Aakster, Lipke (*1867) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6,2
Aakster, Lipke Klasens [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9] [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9
Aakster, Roelfke (*1859) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6,1
Aakster, Roelof Klasens (Roelf) (*06-11-1795, †07-11-1886) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9
Aemes, Antje (*02-09-1764) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3.1
Aemes, Antje (*30-06-1766) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3.2
Aemes, Steffen [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3
Aetes, Auck [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.1] [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.5
Ananias, Johanna  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,1
Aukema, Jan (*1865)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,1
Aukema, Roelof (Jans)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,1
Aukes, Trijntje (*±1732) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3
Auwsma, Grietje Jannes [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9
Bakker, Antje (*1854, †1933) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8
Bakker, Everdina Harmannus  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,1
Bakker, Hindrik Jacobs [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1
Bakker, Jacob (*1817) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1
Bakker, Lammert Hendriks [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8
Bakker, Trijntje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,1
Bakker, Wiepke Aukes [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1
Baron, Tjitske  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,4
Bavingh, Jantje (~>1886)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,1
Bavingh, Martha  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,3
Berents, Hendrik [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1
Berghuis, Aaltje (*1879, †<1929)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,2
Berghuis, Geert  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,3
Berghuis, Jantje (*1883)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,3
Betge, Coenraad (*1858)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9,1
Betge, Hendrik  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9,1
Bijzitter, Geeske Korneles [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9
Blaauw, Antje Engberts (*25-09-1838, †1909) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1
Blaauw, Engbert Jans (*1806, †1862) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3
Blaauw, Jan Jans [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6
Blaauw, Renskje (*1842) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2
Blaauw, Trientje (*1844) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3
Blomberg, Geesje (*10-10-1852, †29-03-1908) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,2
Blomberg, Hillechien (Hilligje) (*08-08-1858, †12-12-1908) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,4
Blomberg, Hilligje (*28-07-1850, †08-07-1853) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,1
Blomberg, Johannes (*13-08-1855, †27-05-1857) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,3
Blomberg, Johannes (*25-07-1861, †13-02-1866) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,5
Blomberg, Lefferts Broers [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5
Blomberg, Tymen Lefferts (*20-05-1815, †03-10-1861) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5
Bockama, Sijds [Schoonvader van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Bockama(Dochter van) [Partner van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Bodhuis, Betje Alberts [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6
Bodhuis, Hiltje (*05-04-1828) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6
Boer, Garmt de (*1874)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,5
Boer, Geeske Harms de [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4
Boer, Geeske Heddes de (*±1811) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5
Boer, Hindrik Jans de [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8
Boer, Jan Hendriks de  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,5
Boer, Jantje de (*1876)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,2
Boer, Riekele Kornelis de  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,2
Boer, Trientje de (*1850) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8
Boerema, Anna Johannes [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8
Boerma, J.R.  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,3
Bolhuis, Antje van  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,5
Bos, Hiltje Hendriks (*1791, †20-06-1829) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7
Bos, Rensktje Hendriks (*1782, †08-05-1851) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8
Bosman, Andries Jenne (*1873, †09-03-1929) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,2
Bosman, Bote (*1875) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,3
Bosman, Geerko Hendrik (*1883) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,4
Bosman, Hedde Hendriks (*1842) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5
Bosman, Jacob (*1867) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,1
Bosman, Jakob Botes (*±1812) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5
Bot, Derk (*1864, †1892)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Bot, Geesje (†<1894)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Bot, Harm  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Bote, Bauck (*1563, †24-09-1639) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.2.1.3.1.2.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6
Botes, Jacob [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.2.1.3.1.2.4
Bouman, Jantje (*1869)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,2
Bouman, Pieter Jan  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,2
Brink, Jantje Hendriks (*±1805) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2
Brink, Jantje Hindriks [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3
Bron, Aukje (*10-06-1872, †07-04-1956)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,4
Bron, Evert Jentje (*1829)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,1
Bron, Klaas (*1856)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,2
Bron, Teke Kornelis [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3
Bron, Trientje (*1865)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,1
Bruin, Geertje de  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,6
Bruinsma, Beertje [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,1
Bruinsma, Boukjen (*1836) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6
Bruinsma, Eelse (†11-12-1880) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,6
Bruinsma, Eelsina (†01-04-1888) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,4
Bruinsma, Jantje [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,3
Bruinsma, Klaas (*1834, †06-10-1908) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9
Bruinsma, Lipkje [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,5
Bruinsma, Roelf (*?-04-1874, †09-07-1874) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,8
Bruinsma, Roelfke (†14-03-1905) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,7
Bruinsma, Tjitte [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9,2
Bruinsma, Tjitte Kornelis [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9] [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9
Buist, Harm  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,9
Cazemier, Aafke (*1865) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,1
Cazemier, Abel (*1863)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1,2
Cazemier, Andries (*15-01-1842, †29-11-1902) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4
Cazemier, Andries (*1888) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,6
Cazemier, Fenje (*1878) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,4
Cazemier, Geertje (*1864, †01-01-1949) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1,2
Cazemier, Geertje Hendriks (*15-09-1809, †11-10-1879) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8
Cazemier, Hendrik (*18-05-1846, †14-04-1879) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6
Cazemier, Hendrik (*1867) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1,3
Cazemier, Hendrik (*1868) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,3
Cazemier, Hendrik (*1876) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,2
Cazemier, Hendrik Folkerts (*17-09-1788, †11-07-1857) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5
Cazemier, Hendrik Roelfs (*30-12-1806, †22-05-1880) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9
Cazemier, Hillebrand (*09-03-1851, †22-09-1919) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8
Cazemier, Jacobje (*20-11-1876, †02-08-1966) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8,1
Cazemier, Jakobje (*1861) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1,1
Cazemier, Jakobje (*1865, †27-06-1936) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,2
Cazemier, Jakobje (*1879) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,4
Cazemier, Jan (*1877) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,3
Cazemier, Jannes (*1885) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,1
Cazemier, Jenne (*05-09-1836, †14-01-1914) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2
Cazemier, Johannes (*17-09-1838) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.3
Cazemier, Klaas (*1881) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,5
Cazemier, Lemke (*18-02-1854, †07-01-1927) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9
Cazemier, Renskje (*20-04-1844, †04-07-1867) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.5
Cazemier, Rensktje (*04-09-1883, †24-11-1964) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,5
Cazemier, Roelf (*23-03-1835, †15-01-1909) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1
Cazemier, Roelf (*1871, †12-02-1941) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1,4
Cazemier, Roelf Hendriks (*1780, †08-05-1851) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8
Cazemier, Roelof (*1883) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,6
Cazemier, Wiebe (*08-02-1849, †14-02-1852) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.7
Conradi, Geertje (*21-03-1878)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,7
Conradi, Pieter  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,7
Cornelis, Antje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1
Cornelis, Remmert [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2
Deelstra (levenloos *08-04-1888) [Kind van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,10
Deelstra, Aafke (*01-12-1876, †06-05-1968) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,1
Deelstra, Aafke (*24-11-1879) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12,1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18,1
Deelstra, Aafke (*1880) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12,1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18,1
Deelstra, Aafke Andries (*18-07-1884, †02-03-1885) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,8
Deelstra, Aafke Andries (*14-01-1886, †29-04-1886) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,9
Deelstra, Alberdina (*23-04-1882) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,7
Deelstra, Albert Andries (*1874, †21-08-1874) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,3
Deelstra, Albert Andries (*27-04-1877, †12-02-1882) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,5
Deelstra, Alle (*29-03-1847, †16-08-1915) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14
Deelstra, Andries (Johannes) (*19-11-1836) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10
Deelstra, Andries (Hendriks) (*1857, †<1933) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,1
Deelstra, Andries Jennes (*01-05-1802, †01-11-1870) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8
Deelstra, Andries Johannes (*1829, †21-07-1829) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.8
Deelstra, Anna Geertruida (*31-07-1876) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8,1
Deelstra, Antje Andries (*21-08-1839, †01-11-1914) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4
Deelstra, Antje Jennes (*?-12-1794, †25-01-1814) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.2
Deelstra, Antje Johannes (*25-01-1823, †25-06-1902) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5
Deelstra, Aukje Jennes (*14-10-1810, †26-06-1858) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6
Deelstra, Berendina (*29-12-1872, †25-07-1924) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,5
Deelstra, Catharina Roelfina (*17-05-1878, †21-02-1939) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8,2
Deelstra, Doetje (*06-06-1875, †07-01-1877) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,4
Deelstra, Doetje (*29-07-1879) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,6
Deelstra, Fenje (*1836) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9
Deelstra, Folkert (*±1850) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8
Deelstra, Frederika Andries (*09-03-1842, †19-05-1909) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5
Deelstra, Geertje (*21-11-1864, †10-12-1928) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,3
Deelstra, Hendrik (Andries) (Hindrik) (*±1834) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2
Deelstra, Hendrik Johannes (*1822, †21-10-1824) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.4
Deelstra, Hendrik Johannes (*11-09-1828, †25-08-1898) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7
Deelstra, Hendrikje (*24-02-1854, †06-03-1900) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17
Deelstra, Hendrikus (*1856) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18
Deelstra, Hinderikus (*1843, †26-02-1893) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12
Deelstra, Ietje Jennes (Atje) (*09-09-1804) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3
Deelstra, Jacob Jennes (*22-09-1806, †13-06-1808) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.7
Deelstra, Jacobje Jennes (*15-10-1808, †01-12-1884) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9
Deelstra, Jantje (*±1837) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3
Deelstra, Jantje (*1860) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,2
Deelstra, Jenne Andries (*18-09-1844, †18-01-1868) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.6
Deelstra, Jenne Hendriks (*1868, †08-07-1889) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,4
Deelstra, Jenne Johannes (*15-10-1769, †25-02-1848) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9
Deelstra, Johannes (*1850, †02-09-1852) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.15
Deelstra, Johannes (*14-01-1863) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,2
Deelstra, Johannes (*1870, †14-07-1920) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,1
Deelstra, Johannes (*09-09-1885, †18-11-1947) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,2
Deelstra, Johannes Jennes (*23-02-1792, †08-06-1879) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18
Deelstra, Klaas Hendrik (*22-09-1867, †27-08-1942) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,4
Deelstra, Lemke (*1817, †21-06-1818) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.2
Deelstra, Lemke (*1852, †16-08-1917) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.16
Deelstra, Lemke Andries (*09-11-1830) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1
Deelstra, Lemke Johannes (*02-?-1816, †08-03-1816) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.1
Deelstra, Lemke Johannes (Lumke) (*1820, †30-04-1848) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3
Deelstra, Martje (*06-10-1865) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,5
Deelstra, Renske Johannes (*28-11-1825, †26-04-1901) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6
Deelstra, Rinse (*21-07-1877) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,7
Deelstra, Roelf (*26-10-1860, †16-02-1926) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,1
Deelstra, Roelfke (*05-10-1845, †04-02-1927) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13
Deelstra, Roelfke (*20-12-1870) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,5
Deelstra, Roelfke Andries (*22-12-1851, †18-01-1868) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.9
Deelstra, Roelfke Jennes (*?-01-1800, †16-08-1858) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.9
Deelstra, Roelof (*1874, †02-02-1947) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,6
Deelstra, Sjoerd (*04-02-1872) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,2
Deelstra, Trientje (*07-10-1840, †13-12-1920) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.4
Deelstra, Trientje Andries (*20-03-1847, †18-01-1868) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.7
Deelstra, Trijntje Jennes (Trientje) (*?-10-1797, †14-09-1845) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7
Deelstra, Wiebe Jennes (*1815, †02-02-1817) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.10
Deelstra, Wietse (*08-02-1884, †04-01-1903) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18,2
Deelstra, Wietske (*±1886, †19-10-1972) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,3
Derzels, Oeke (*1650) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2
Dijk, Aaltje van  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Dijk, Duurt van  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,5
Dijk, Everdina van (*1884)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,5
Dijkstra, Antje (Pieters) (*24-07-1857, †07-02-1933)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,1
Dijkstra, Pieter Reitses (*15-01-1824, †07-02-1892)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,1
Drent, Grietje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,6
Drenth, Berend  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,1
Drenth, Bonne  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,1
Eelzes, Teetske [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4
Engberts, Trijntje Hendriks  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,3
Feenstra, Derk  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,2
Feenstra, Frouktje (*25-02-1867, †13-02-1953)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,2
Feijen, Jitske Jans (*1801, †17-03-1885)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,2
Feringa, Bontje (*1872)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,3
Feringa, Eppe  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,3
Feringa, Tjaaktje (*1855, †<1882)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17
Frankes, Anke [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3
Geersing, Geertien  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,9
Giessen, Annechien [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6
Goossen, Geert Jans [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3
Goossen, Jan (*1823) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.3
Gort, Johannes  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,4
Gort, Tetske (*1860)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,4
Gorter, Anne Gerkes  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,5
Gorter, Hendrik (*01-02-1891, †27-12-1948)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,10
Gorter, Klaas (*1877, †1951)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,5
Gorter, Pieter  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,10
Gozeman, Hendrikje (*08-02-1866, †27-02-1866) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,6
Gozeman, Hindrik [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5
Gozeman, Steffen Hendriks (*21-11-1816, †30-10-1872) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5
Graaf, Fennechien de [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7
Graaf, Oetsina Roelfs de (*06-06-1835, †19-09-1907) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7
Graaf, Roelof Heddes de [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7
Groothoff, Jan  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9,1
Haijnga, Sijds (*1440, †1500) [Nummer 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.2; 1.1.2.1.3
Haijngha, Bennert (*1400, †1460) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2
Hainga, Jarich (*1380, †1440) [Nummer 1]  1; 1.1
Hangelbroek, Geeske [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6
Harmens, Trijntje (Trijntie) (†<1629) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3
Harms de Boer, Geeske [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6
Haynge, Werp (*1440, †1500) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.2
Hayngha, Bennert (*1440, †1500) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.3
Hayngha, Henna (*1420, †1480) [Nummer 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1
Hayngha, Hessel (*1440, †1500) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.1
Hayngha, Thiard (*1420, †1480) [Nummer 1.1.1]  1.1.1
Hayngha, Werp (*1440, †1500) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.2
Heckler, Girbe (*1878)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,4
Heckler, Jan  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,4
Heerdt, Elzien Meinders (*1849) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6
Heerdt, Jakob [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.6
Hendriks, Geert [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1
Hendriks, Hendrik (*1823) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1
Herm, Aaltje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5
Herm, Catharina (*1827) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5
Heuvelen, Esdert van (*21-08-1879, †25-07-1947)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8,1
Hiddes, Antie [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7
Hiemstra, Willemke (†30-08-1955)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,8
Hoeksema, Geertje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,7
Hoekstra, Antje Wijtses [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3
Hof, Trijntje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,2
Hofstee, Anna (Klazes) (*±1833) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2
Hofstee, Berendina (*18-10-1830, †06-12-1918)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,1
Hofstee, Doetje Berends [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10
Hofstee, Geertje (*1869) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,2
Hofstee, Grietje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,3
Hofstee, Hindrik (*1836) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3
Hofstee, Jantje (*1865) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,1
Hofstee, Klaas Berends (*±1798) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2
Holman, Derk (*02-10-1857, †12-03-1935) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4,1
Holman, Harm (*14-01-1824, †29-05-1902) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4
Holman, Jan Derks (*1799) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4] [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6
Holman, Jantje Hendriks (*?-09-1781, †15-07-1866) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5
Holman, Jenne (*1833, †21-04-1921) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6
Holtrop, Roelf  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,2
Holtrop, Roelf (*1875)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,2
Homan, Antje (*27-02-1851) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.7
Homan, Cornelis Jans (*18-06-1814) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6
Homan, Geeske (*08-02-1837, †>1920) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1
Homan, Grietje (*06-12-1848) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6
Homan, Jan (*12-04-1841, †<1846) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.3
Homan, Jan (*10-12-1846) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.5
Homan, Jan Hendriks [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9
Homan, Jenne (*02-11-1838) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2
Homan, Limke (*18-11-1843, †19-07-1888) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4
Hoogstra, Wijtske  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,4
Hoorn, Aaltje van (*1890)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,6
Hoorn, Geertje ten  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,4
Hoorn, Jan van  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,6
Houten, Hendrikje Martens van [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.1
Houtsma, Frans  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,4
Houtsma, Janke (*25-06-1880, †06-09-1964)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,4
Huberts, Geertje (*24-02-1880, †18-12-1943)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,9
Huberts, Harmina  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8,2
Huberts, Jacob  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,9
Huizinga, Jelte  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Huizinga, Pieter (*1861)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Hulshoff, Elisabeth Jans  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,2
Hummel, Aaltje (*1858) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,3
Hummel, Aaltje (*16-01-1869, †11-02-1872) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,5
Hummel, Aaltje (*25-09-1879) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,9
Hummel, Albert (*1852) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,5
Hummel, Albert (*14-12-1855, †17-12-1855) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,1
Hummel, Albert (*22-04-1878, †22-04-1878) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,9
Hummel, Albert Alberts (*10-11-1839) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.8
Hummel, Albert Jannes (*18-03-1798, †04-02-1847) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7
Hummel, Anke Alberts (*07-08-1820) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.1
Hummel, Antje (*25-09-1849) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,4
Hummel, Auke (*08-12-1873) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,10
Hummel, Auke (*10-12-1874) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,7
Hummel, Auktje Alberts (*16-12-1834) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7
Hummel, Bauke (*07-11-1862) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,4
Hummel, Bouke (*15-07-1858, †06-07-1861) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,2
Hummel, Cornelis (*18-08-1867) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,9
Hummel, Engbert (*03-03-1865, †>1871) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,3
Hummel, Engbert (*24-11-1871, †1906) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,6
Hummel, Fenje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,5
Hummel, Fenje Alberts [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1
Hummel, Fokke (*1862) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,4
Hummel, Frans Jan Louis [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,2
Hummel, Fransina Alberts (*19-04-1832, †21-07-1905) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.6
Hummel, Fransina Jantina Louisa [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,3
Hummel, Geertje Jans [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1
Hummel, Gerben (*06-09-1867, †<1870) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,7
Hummel, Gerben (*?-07-1870, †27-07-1937) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,8
Hummel, Gerrit [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,1
Hummel, Harm (*02-09-1835, †21-10-1888) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1
Hummel, Harmannus (*1847, †27-10-1913)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,2
Hummel, Hiltje (*1864, †06-09-1954) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Hummel, Itje (*28-05-1862) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,1
Hummel, Jan (*19-04-1820) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6
Hummel, Jannes (*15-01-1858) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,7
Hummel, Jannes Alberts (*>1780) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3
Hummel, Jannes Alberts (*01-12-1822, †19-08-1825) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.2
Hummel, Jannes Alberts (*10-01-1830) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5
Hummel, Jenne (*15-02-1861) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,3
Hummel, Jenne (*1866) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,5
Hummel, Jenne Alberts (*21-02-1825) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3
Hummel, Johannes (*1854) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,2
Hummel, Klaas [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1
Hummel, Klaas (*26-09-1863) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,2
Hummel, Lemke (*22-06-1866) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,8
Hummel, Lemke (*25-08-1877) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,8
Hummel, Lemke Alberts (*01-04-1827, †24-08-1899) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4
Hummel, Louwe [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,1
Hummel, Louwe Willems [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6
Hummel, Lugtertje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,2
Hummel, Martje Alberts [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13
Hummel, Martje Roelfs [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7
Hummel, Rink (*01-02-1854, †08-05-1932) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3,6
Hummel, Trientje (*?-05-1866) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,6
Hummel, Wiepke (*29-03-1867) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,4
Hummel, Wiepke (*1871)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,3
Hummelen, Hendrik Pieters (*1798, †31-12-1881)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,2
Hut, Aafke (*25-10-1875, †26-03-1967) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,5
Hut, Alberdina (*24-08-1890, †28-11-1968) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,10
Hut, Henderikus (*19-04-1842, †27-11-1918) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13
Hut, Hendrik (*02-06-1886, †15-06-1966) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,9
Hut, Jan (*18-12-1881, †16-11-1971) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,8
Hut, Johannes (*20-11-1870, †15-01-1955) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,2
Hut, Karst (*07-09-1872, †10-09-1872) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,3
Hut, Karst (*08-01-1874, †10-11-1929) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,4
Hut, Karst Jans (Holman) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13
Hut, Luktje (*29-09-1877, †14-01-1968) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,6
Hut, Martje (*31-07-1869, †18-08-1954) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,1
Hut, Trientje (*22-07-1879, †28-03-1966) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,7
IJwema, Antje Harms [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6
Jacobs, Antje (*±1744) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3
Jacobs, Auco [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.1.1
Jacobs, Pijter [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.1.2
Jacobs, Sascker [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.1.3
Jacobs, Tiaerdt [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.1.4
Jacobs, Tied [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.1.5
Jager, Antje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,4
Jans, Hiltje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1
Jansen, Jantje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,8
Jelles, Wijtske [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2
Jennes, Johannes (~05-08-1731) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3
Johannes, Antje (*1763, †<1767) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.1
Johannes, Antje (*1767) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.2
Jong, Aafke de (*1866)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,5
Jong, Benne de  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,5
Jong, Johantje Klazes de  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,5
Jonge, Karsien Jans de  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9,1
Jonge, Pieter Pieters de [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4
Jonge, Tjitske de [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4
Juckes, Monte (*1545) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2
Kalfsbeek, Foktje (*22-12-1853, †27-10-1936) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14
Kalfsbeek, Jantje (*1857) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12
Kalfsbeek, Jantje Wytzes (*02-01-1856, †25-08-1924) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18
Kalfsbeek, Wijtze [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14
Kalfsbeek, Wijtze [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12
Kalfsbeek, Wytze [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18
Kamminga, Jan (*16-07-1855)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18
Kloosterman, Fokje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,1
Kloosterrman, Trientje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,1
Klopma, Grietje Dirks  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,7
Kobus, Akke (Anke)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,2
Koenes, Stientje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,6
Kok, Lemke Andries de (*19-09-1770, †03-01-1855) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9
Kolthof, Geertruida Jannes [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2
Kuiper, Abel (*17-02-1860, †02-04-1937)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,1
Kuiper, Hendrik Hendriks  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,1
Kuipers, Albert  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,2
Kuipers, Trijntje (*1879)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,2
Laan, Piet van der  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,8
Lap, Roelfke [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2
Legendal, Antje (*1873)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,1
Legendal, Steffen Hessels  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,1
Lei, Tolke van der  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,2
Leutscher, Annechien (*1878)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,4
Leutscher, Jan  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,4
Linde, Frouktje van der  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,2
Lodewegen, Folkert (*1884)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12,1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18,1
Lodewegen, Johannes  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12,1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18,1
Loonstra, Rienkje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4
Louwes, Auktje (Sjoerds) (*1845, †11-04-1904) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10
Louwes, Grietje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,4
Louwes, Jakobje (*07-01-1865, †13-03-1932)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4,1
Louwes, Jantje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14
Louwes, Jantje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12
Louwes, Jantje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18
Louwes, Jantje (*26-08-1859, †25-12-1933)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,2
Louwes, Siewert Hindriks [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10
Louwes, Trijntje (*1887)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,1
Louwes, Wiebe  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,1
Louwes, Wietse  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4,1
Meijer, Lute (*1842) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3
Meijer, Roelof Luichies [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3
Melessen, Johannes  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,3
Melessen, Johannes (*±1865)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,3
Mennes, Mettien  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,1
Meulen, Aagtje van der  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12,1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18,1
Middel, Jan (*29-04-1827, †23-06-1910) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1
Middel, Jantje (*20-01-1836, †14-01-1932) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1
Middel, Reint  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,4
Middel, Roelf Gerkes (*1801) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1] [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.1
Montes, Fets (†01-12-1618) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2; 1.1.2.1.3.1.2.1; 1.1.2.1.3.1.2.2
Montes, Wobbe (*1570, †1649) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.1] [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.5
Mosselaar, Rienk (*20-01-1881, †11-04-1956)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,7
Mosselaar, Wieger  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,7
Mulders, Barteld  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,4
Mulders, Jan (*1861)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5,4
Mulders, Jantje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4
Neef, Roelfke (*1861)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1,3
Nel, Hiltje Pieters [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5
NN [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.5
NN [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.6
Oosterbeek, Eijans (*1879)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,4
Oosterbeek, Harm  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,4
Oosting, Aafke Hendriks (*23-03-1810, †24-11-1896) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.12; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.18
Oosting, Gooitske (*11-02-1862)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,3
Oosting, Hendrik Alberts [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1
Oostinga, Hendrik (*1855)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.1,1
Oostvries, Pieterke Jans (*1810) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17
Ottens, Geert (*27-05-1867)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,1
Ottens, Hindrik Bonnes  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.1,1
Pakes, Kornelis [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3
Pakes, Trijntje (*15-01-1826) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.3
Peters, Peter [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.1]  1.1.2.1.3.1.2.1
Piek, Geert (*1850) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6
Piek, Sjoert [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.6
Pijters, Anna [Partner van 1.1.2.1.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2
Pijters, Bote [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.2
Pijters, Bote [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.2
Pijters, Harmen [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.1
Pijters, Jacob [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.5
Pijters, Johannes [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.4
Pijters, Pijter (*1595) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3
Pijters, Romcka [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.3
Pijters, Teecke [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.5
Pijters, Wobbe (*1645, †1718) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2
Pool, Liefke  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.4,1
Postema, Iwe  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,6
Postema, Jannes (*15-08-1869, †08-06-1933)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,6
Postema, Trientje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,3
Postmus, Sibbeltje Hendriks (*07-02-1823, †22-09-1868)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,1
Pruim, Antje (*07-03-1884, †12-04-1961)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,8
Pruim, Hiltje Klazes  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,4
Pruim, Thomas  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,8
Puister, Geert  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8,2
Puister, Pieter Jurjen (*27-03-1881, †01-03-1950)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.8,2
Reijntjes, Andries Jenne (*1870) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,2
Reijntjes, Cornelis [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4
Reijntjes, Cornelis (*1864) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,1
Reijntjes, Engbert Albertus  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,3
Reijntjes, Hendrik Folkerts (*1877) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,4
Reijntjes, Jantje Trientje (*1873) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,3
Reijntjes, Jenne Anthonius (*1883) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,5
Reijntjes, Jilt (*1872)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,3
Reijntjes, Johannes (*05-06-1839, †08-05-1920) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4
Reis, Anna  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,5
Rijkens, Aaltje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,2
Roda, Bauktje Jans [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.4.4
Roede, Stoffer (*1855)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,3
Roede, Willem Stoffers  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,3
Roffel, Aaltje (*1845) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2
Roffel, Aldert (*1831) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9
Roffel, Fokke [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.2
Roffel, Hindrik [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9
Romcke [Schoonvader van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Romcke, Rixt (*±1440) [Partner van 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.2; 1.1.2.1.3
Romko, Vyttzie (*>1540, †<1620) [Nummer 1.1.2.1.2.3]  1.1.2.1.2.3; 1.1.2.1.2.3.1
Russchen, Hendrik (*05-11-1880, †01-11-1943)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,3
Russchen, Jan Jannes  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,3
Sascker, Sijds (*1515, †1580) [Nummer 1.1.2.1.3.1]  1.1.2.1.3.1; 1.1.2.1.3.1.2
Sasckers, Jan (*>1540, †<1620) [Zoon van 1.1.2.1.2]  1.1.2.1.2.1
Sasckers, Tiaert (*>1540, †<1620) [Zoon van 1.1.2.1.2]  1.1.2.1.2.2
Sasker, Wyttya [Zoon van 1.1.2.1.2.3.1]  1.1.2.1.2.3.1.1
Saskers, Anna [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.1]  1.1.2.1.3.1.2.1
Saskers, Jets [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.2]  1.1.2.1.3.1.2.2
Saskers, Pijter (*1563, †1645) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.2.1.3.1.2.4; 1.1.2.1.3.1.2.4.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.5; 1.1.2.1.3.1.2.4.6
Saskers, Reitse [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2.3
Schuil, Harm  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,2
Schuil, Martje (*1848)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,2
Sijds, Sacker (*1540, †1620) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2; 1.1.2.1.3.1.2.1; 1.1.2.1.3.1.2.2; 1.1.2.1.3.1.2.4
Sijds, Sascker (*1480, †1540) [Nummer 1.1.2.1.3]  1.1.2.1.3; 1.1.2.1.3.1
Sijdsz, Botta [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.1
Sijdsz, Romcka [Nummer 1.1.2.1.2]  1.1.2.1.2; 1.1.2.1.2.3
Sijdts, Tonijs [Zoon van 1.1.2.1.3.1]  1.1.2.1.3.1.1
Sikkens, Margrietha (*1891)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,5
Sikkens, Olfert  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,5
Sipkens, Folkert  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,4
Sipkens, Taetske (*09-03-1864)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5,4
Snip, Jan [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2
Snip, Lutske (*1846, †09-03-1926) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2
Stek, Geert  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,3
Stek, Jantje (*1882)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,3
Stek, Martje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,3
Stobbe, Jantje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,1
Stoffers, Hindrik Jans [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7
Stoffers, Klaas (*1839) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.7
Teng, Roelf  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,2
Teng, Roelf  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,2
Timmer, Anje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,4
Tjerks, Baucke [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.2
Tuinstra, Geertje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,10
Tuinstra, Hendrik (*1841) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4
Tuinstra, Ritske Rapkes [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.9.4
Tuintstra, Grietje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,1
Turksma, Grietje (*18-07-1887, †14-03-1955)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,2
Turksma, Wiebe (*09-09-1858, †08-12-1936)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.14,2
Ubels, Jan  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,6
Ubels, Jantien Geerts (*1883)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,6
Valen, Sjoukje van  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.3,2
Veen, Antje Baukes van der (*26-12-1830) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5
Veen, Bouke Gerbens van der [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.3.5
Veen, Eltje van der (*±1808) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2
Veenstra, Klaas  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,4
Veenstra, Margaretha (*1888)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,4
Veenstra, Trijntje Alberts  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,1
Vinne, Aaltje van der (*1856)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,2
Vinne, Jantje van der [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.9
Vinne, Pieter van der  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,2
Visser, Aukje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.2,5
Vorenholt, Anne (*26-01-1900, †05-03-1900) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17,2
Vorenholt, Geert (*1852) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17
Vorenholt, Johannes (*03-12-1882, †17-11-1954) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17,1
Vorenholt, Jurjen Jans (*1811) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.17
Vredevoogd, Jantje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9,1
Vries, Jan Gerrits de [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2
Vries, Jannes de (*1837) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.2
Vries, Jantien Geerts de [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.6.3
Wblis, Cornelis [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.2]  1.1.2.1.3.1.2.2
Westerhof, Janke [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2
Westerloo, Pieter (*07-12-1878, †24-07-1966)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.13,5
Wijk, Alle van (*1851)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,1
Wijk, Cornelia van (*1873)  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,1
Wijk, Durk Jans van der [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9
Wijk, Ebbel van  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.11,1
Wijk, Grietje van der (*1865) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9,1
Wijk, Hendrik van der (*1836) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.9
Wijk, Klaas van  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.5,1
Wilkens, Aaltien  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,3
Willems, Wichgertje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5
Wint, Dieuwktje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6,2
Winter, Anke (*1842, †>1875) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2
Winter, Grietje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.8
Winter, Hindrik (*07-11-1815, †16-12-1887) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2
Wittzie, Sascker [Nummer 1.1.2.1.2.3.1]  1.1.2.1.2.3.1
Wobbes, Auck [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.1] [Partner van 1.1.2.1.3.1.2.4.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.5
Wobbes, Hiske (*03-03-1720) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3
Wobbes, Jenne (~16-09-1694) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7
Wobbes, Johannes (*26-01-1722, †<1731) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.4
Wobbes, NN [Kind van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.9
Wobbes, Petrus (*26-04-1723) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.5
Wobbes, Pietje (*13-02-1742) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.2
Wobbes, Piettje (*12-10-1732) [Zoon van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.8
Wobbes, Teetske (*07-04-1726) [Kind van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.6
Wobbes, Tjepke (~24-03-1698) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.2
Wobbes, Tyed [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2]  1.1.2.1.3.1.2
Wobbes, Wobkien (*03-03-1720) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.1
Wolters, Aaltje Fokkes [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.6
Wolters, Wobbeltje  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.5.4,5
Wybes, Andries (Anders) (*±1743) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3
Zijlstra, Gerlof  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,3; 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.7,5
Zuiderveld, Jacob Dirks  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.10,7
Zuiderveld, Tieke  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.8.2,6
Zwaag, Martje Tijmes van der [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5]  1.1.2.1.3.1.2.4.6.3.1.7.3.1.5
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 01-08-2010 23:04 door J.Deelstra