LUITE JANS HAXE, overleden op 22 november 1755 te Giethoorn, zoon van JAN HAXE en WILMPJEN JACOBS.
Overlijdensdatum is vermeldt in het Lidmatenboek van Hervormde Gemeente Giethoorn. Beroep: veenwerker, turfmaker. Bron: registers waarin voor de fiscus werd bijgehouden hoeveel vierkante roeden turf in een jaar was afgegraven c.q. gemaakt (Statenarchief Overijssel, inv.nrs. 2535, 2536 en 2537).
Luite is getrouwd op 7 februari 1704 te Giethoorn met
STIJNTJE JACOBS (LEEUW?), overleden op 26 februari 1761 te Giethoorn.
Volkstelling 1748 Schoutambt Giethoorn nr. 2472 Huisgezin: Lute Jans Haxen en vrou Styntien Jans. Kinderen boven 10 jaar: Grietien Luten. Kinderen beneden 10 jaar: Lute Gerris. Knechten en meiden: ---. Inwonenden en kostgangers: ---.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1987-2002 Johan Gaal TOP