ADRIANA VAN BAARSEL, gedoopt op 5 februari 1755 te Utrecht, overleden op 29 oktober 1818 te Giethoorn, 63 jaar oud, dochter van WILLEM VAN BAARSEL en JOHANNA GEERTRUIJD RENSING.
Adriana is in ondertrouw gegaan op 14 februari 1777 te Amsterdam met
CHRISTIAAN FREDRIK KAEMPFF, procureur en maire = burgemeester, geboren op 18 augustus 1752 te Blankenhain, Thüringen (D), overleden op 3 januari 1813 te Giethoorn in het huis nr. 312, begraven aldaar, 60 jaar oud.
Naar verluidt zouden zijn ouders zich bezig gehouden hebben met de proceleinfabricage. Dit was een proces dat in China al eeuwen lang bekend was, maar in Europa pas in 1703 was ondekt in Meissen. Om onduidelijke redenen (geloofsvervolging?, Zevenjarige Oorlog?) is Christiaan Frederik uiteindelijk in Nederland terechtgekomen, mogelijk in Amsterdam.
De reden voor die veronderstelling is, dat volgens het familieonderzoek, gedaan door de familie van Baarsel, hij op 14 februari 1777 in Amsterdam met Adriana van Baarsel in ondertrouw ging en naar Oldemarkt verhuisde. In die tijd noemde hij zich nog Christian Friedrich Kaempff.
Zoals zoveel mensen van Duitse oorsprong (b.v. de ouders van Thorbecke) was de familie Kaempff lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Zwolle.
Volgens het archievenoverzicht van het Rijksarchief Overijssel was hij van beroep o.a. procureur te Oldemarkt en later te Giethoorn. Het beroep van procureur kon alleen worden uitgeoefend door diegene die daartoe de eed had afgelegd. C.F. Kaempff heeft dit op 12 januari 1787 in Deventer gedaan. Tijdens de Bataafse revolutie in 1795 werden in Overijssel de nodige provinciale en lokale bestuurders vervangen. Kaempff was zonder meer een patriot (tegenstander van de regering van stadhouder Willem V en voorstander van een meer democratisch bestuur) afgaand op wat verder van hem bekend is.
In Giethoorn werd de toenmalige schout Petrus Schuurman uit het ambt gezet en door Christiaan Frederik Kaempff vervangen, die dit tijdens de Franse annexatie bleef, tot zijn dood op 3 januari 1813, de laatste jaren onder de titel 'Maire'.
Hoe actief hij daarbij precies geweest is, is onderwerp van nader onderzoek.
Er staat in ieder geval vast, dat hij zich ook actief met het vervangen van de bestuurders van Zwartsluis heeft bemoeid. Op zaterdag 14 februari 1795 gebeurde dit omdat zij, zoals hij stelde:"in gelijkheid en eendrachtelijk met de Meeste Plaatzen dezer Provincie de ware vrijheid te herstellen, de Rechten van den Mensch en de gelijkheid en broederschap te bevorderen".
Deze mededeling deed hij nadat de Zwartsluizer burgemeesters waren afgetreden en hij de burgers van Zwartsluis "na voorgaande klokkeslag" in de (tegenwoordig Hervormde) kerk bijeen geroepen had om de bevrijding officieel mee te delen. (Bron: Wim de Vries, Meppel).

Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1987-2002 Johan Gaal TOP