LUITE KRIKKE, geboren op 22 mei 1818 te Haskerland, overleden op 13 september 1874 aldaar, 56 jaar oud, zoon van JACOB LUITEN KRIKKE en JANTJE HARMENS SMID.
Luite is getrouwd op 14 mei 1854 te Schoterland met
JANKE TERPSTRA, geboren op 1 maart 1821 te Idaarderadeel.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1987-2002 Johan Gaal TOP