ALBERTJE FRENTS WOLF, dochter van FRANS N.N. en N.N..
Albertje was gehuwd met
JACOB HENDRIKS DROST (mennist).
Volkstelling 1748, Schoutambt Giethoorn, nr. 2157 Huisgezin: Jacob Hendrix Drost en vrou Albertien Frents, Kinderen boven 10 jaar: Hendrik, Annegien en Grietien Jacobs Drost. Kinderen beneden 10 jaar: Geertien, Mergien, Lammegien en Frens Jacobs Drost. Knechten en meiden: ---. Inwonenden en kostgangers: ---.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1987-2002 Johan Gaal TOP