COOP TIMENS, waarschijnlijk zoon van waarschijnlijk TIMEN ROELOFS en MARGJE ALBERTS.
Coop was gehuwd met
AALTJE HARMENS GEERLOFS, dochter van HARM GEERLOFS.
Volkstelling 1748 nr.2238 Huisgezin: Koop Tiemens en vrou Aeltien Herms. Kinderen boven 10 jaar: Jan Coops. Kinderen beneden 10 jaar: Aeltien, Annegien, Tiemen en Hendrik Coops. Knechten en meiden: Herm Hilbers Kock. Inwonenden en kostgangers: ---. Schoutambt Giethoorn.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1987-2002 Johan Gaal TOP