Fysiotherapie
Fysiotherapie wordt toegepast bij zeer uiteenlopende klachten: o.a. bewegingsbeperkingen door gewrichtsblokkades, pijnlijke spieren, hoofdpijn, krachtvermindering, kneuzingen, onvoldoende coŲrdinatie van de spieren, duizeligheid, ademhalingsproblemen en stressgerelateerde klachten.
Deze klachten kunnen vanaf de geboorte of jeugd aanwezig zijn, maar kunnen ook zijn ontstaan
tijdens het sporten, tijdens het werk, veelvuldig telefoon of i-pad gebruik, door psychische span-
ningen, een lichamelijk aandoening (bijv een CVA), veroudering of als gevolg van een ongeval.

Het benodigd aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht, de ernst en de
persoon. Waar de ene klacht al met een tot drie behandelingen kan worden
verholpen, kunnen andere klachten chronisch zijn en consequente behandeling
vergen. Fysiotherapie is maatwerk en de behandelmethode wordt afgestemd op
het individu: mobilisatietechnieken, massage, oefentherapie en advies en inzicht
krijgen in het gezondheidsprobleem. Na het beŽindigen van de behandeling rappor-
teer ik uw huisarts over de behandelduur, de oorzaak van de klacht, de behandel-
methode, het bereikte resultaat en eventueel een advies voor een vervolgbehandeling.

U kunt vaak binnen enkele dagen terecht in mijn praktijk voor een behandeling;
Een behandeling in mijn praktijk duurt 30 minuten, zodat er voldoende tijd is voor het
uitvoeren van de behandeling en het bespreken van oefeningen. Uw verzekering vergoedt
over het algemeen de kosten van de behandelingen. Elke ziektekostenverzekeraar kent
andere polisvoorwaarden voor het aantal te vergoeden behandelingen. Ik adviseer u om
dit goed na te kijken in uw polis.