Kwaliteit - Fysio Prestatie Monitor (FPM)
Voor mijn praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer
belangrijk en deze kwaliteit wordt continu getoetst. Uw ervaring als patiŽnt is
hierin van essentieel belang!

Ook verzekeraars stellen diverse eisen aan de fysiotherapie-praktijken waarmee ze contracten aan gaan.
Enkele verzekeraars hebben oa gesteld dat deelname aan de Fysio Prestatie Monitor een verplichting is. 
Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt automatisch vragenlijsten naar patiŽnten na afloop van behandeling binnen mijn praktijk.
Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ikzelf en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer tien minuten om de vragenlijst in te vullen. Hieronder ziet u de beoordelingen die ik heb ontvangen.
In licht grijs is "de benchmark" (gemiddelde beoordeling voor alle fysiotherapeuten in Nederland) weergegeven.
  Jaar Algemeen
Cijfer (0-10)
Net Promoter
Score (0-100)
Bekijk hier:
  2013 9,4   8,8   Certificaat Qualizorg '13
  2014 9,3   8,8 91   68 Certificaat Qualizorg '14
  2015 9,3   8,9 84   65 Certificaat Qualizorg '15
  2016 9,3   8,9 79   65 Certificaat Qualizorg '16
  2017 9,2   8,7 79   64 Certificaat Qualizorg '17
  2018 9,3   8,8 81   67 Certificaat Qualizorg '18
  2019 9,2   8,8 83   67 Certificaat Qualizorg '19
In grijs is het landelijk gemiddelde getoond