Registratie
Een fysiotherapeut heeft een vierjarige dagopleiding gevolgd aan de Hogeschool voor
Gezondheidszorg (HBO) om bovenstaande klachten te onderzoeken, vast te stellen en
te behandelen. De titel "fysiotherapie" is wettelijk beschermd en voor het zelfstandig
behandelen van patiŽnten is een inschrijving in het wettelijke BIG-register (Beroepen in
de Individuele Gezondheidszorg) een vereiste.  Meer informatie: www.bigregister.nl, of
telefoon: 0900 - 899 8225.

In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgeno-
men die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Enkele eisen zijn
het behalen van studiepunten en het werken volgens de KNGF-richtlijnen.

Ik voldoe aan de laatste bij- en nascholingseisen en alle wettelijke (kwaliteit)regels: 
- ingeschreven in het Centraal KwaliteitsRegister Fysiotherapie en Manueletherapie;
- lid van de het KNGF en NVMT
- BIG geregistreerd
- ingeschreven bij de kamer van koophandel
- aangesloten bij de klachtenprocedure van het KNGF/ NMVT;
- en uw privacy is gewaarborgd in het kader van de wettelijke verplichtingen Bescherming 
  persoonsgegevens.