Tarieven 2020
Als u aanvullend verzekerd bent, worden kosten voor een x aantal behandelingen vergoed door uw verzekering. Controleer zelf het aantal behandeling dat zal worden vergoed conform uw polis. Deze behandelingen reken ik rechtstreeks met uw verzekering af. Indien uw verzekering de behandeling niet vergoed/ danwel als u basis verzekerd bent, dan worden de onderstaande tarieven gehanteerd:Voor een niet nagekomen afspraak
, waarbij de patiënt niet
tenminste 24 uur van  te voren afzegt en deze vrijgekomen plaats
niet kan worden opgevuld door een andere afspraak wordt het gehele
tarief gehanteerd. Let op: uw verzekering vergoedt deze kosten niet!

Code Handeling Tarief
1000 Fysiotherapie € 37,50
1200 Manuele therapie € 48,00
1850 Screening (DTF) € 16,00
1860 Intake, onderzoek na screening (DTF) € 48,00
1870 Intake, onderzoek na verwijzing huisarts € 48,00
1400 Eenmalig fysio onderzoek na verwijzing € 65,00