Directe toegankelijkheid
Voor een bezoek aan de fysiotherapeut hebben de meeste verzekeraars de benodigde verwijzing van uw huisarts/specialist afgeschaft ivm met de nieuwe regeling sinds 2006 "directe toegankelijkheid fysiotherapie" (DTF). Wanneer
u zonder verwijsbrief komt, met een klacht waarvoor u niet eerder bij mij
onder behandeling bent geweest, moet eerst een "screening" plaats-
vinden. In dit korte gesprek zal ik bepalen of fysiotherapeutisch
onderzoek nodig is. Na de screening vindt aansluitend (of op de
volgende afspraak) de anamnese en het onderzoek plaats. Aan de
hand hiervan stel ik de fysiotheapeutische diagnose en wordt een
behandelplan opgesteld.
U heeft zelf een groot aandeel in het bevorderen van uw herstel door
mij volledig te informeren over (het ontstaan van) de klacht, het goed
aangeven waar u last ondervindt, om uitleg te vragen als iets niet duidelijk is
en mijn advies of oefeningen op te volgen. Als ik van mening ben dat een
andere discipline uw klacht beter kan verhelpen zal ik adviseren deze
collega te bezoeken. Wanneer nodig wordt er tijdens de behandel-
periode overlegd met uw huisarts. Afsluitend van de behandelperiode
ontvangt uw huisarts een brief met het verloop van de behandeling
en het resultaat.

Wat neemt u mee op uw eerste bezoek:
- Identificatiebewijs (rijbewijs of paspoort) met BSN-nummer;
- Handdoek voor op de behandelbank;
- Eventueel een verwijsbrief als u die heeft;