Het Gravensteen in 1763, kopergravure van A. Delfos, naar J.J. Bylaerd.

gravensteen5 Leiden.gif (124312 bytes)