Parenteel van Bertrinus Pison      (Familiestamboom belgium.gif (1881 bytes))

Datum: 17-07-2000

Sortering: Per tak

I.1    Bertrinus Pison, Visser, geboren 1818 te Adinkerke/De Panne, overleden voor 1863 te Adinkerke/De Panne.
Gehuwd met Maria Elisabeth Debra, geboren op 15-08-1821 te Adinkerke/De Panne, overleden op 15-10-1908 te De Panne op 87-jarige leeftijd, (Bron: Ria Pison zij woont in Nederland Limburg).
Maria Elisabeth was een Franse en wel een Bretonse (volgens de nicht van Ria Pison). Zij droeg de Bretonse klederdracht. Maria was een statige dame en niet gemakkelijk voor haar stiefdochter (Anna Maria Pison-Van Damme). Maria Elisabeth was erg mooi om te zien en een gewild model voor kunstschilders in de Panne. Tot op hoge leeftijd had ze nog al haar mooie tanden (in die tijd iets bijzonders) (gegevens ontleend aan een brief van Annie de Bont aan haar vader waarin ze gesprekken met haar tante Anna de Pauw - Pison aanhaalde.).
Uit dit huwelijk:

   1.

Ludovicus (Louis) (zie II.1).

   2.

Karel Lodewijk (zie II.3).

   3.

Edmond Franciscus, Loods, geboren op 09-04-1850 te De Panne, overleden op 21-09-1925 te De Panne op 75-jarige leeftijd, begraven op 24-09-1925 te De Panne. Tekst op rouwkaart:

Mevrouw Weduwe Edmond PISON, geboren Octavie-Nathalie LENAERS;
Mijnheer Louis PISON-VANDAMME, kinders en kleinkinders;
Mijnheer Karel PISON-DEWULF, kinders en kleinkinders;
Mijnheer Franciscus BLONDÉ-PISON, kinders en kleinkinders;
Mevrouw Weduwe BLONDÉ-LENAERS, kinders en kleinkinders;
Mijnheer Edward VANDAMME-DEMAN, kinders en kleinkinders;
Mijnheer Pieter VANDAMME-TIMMERMAN, kinders en kleinkinders;
De familie PISON;
De familie LENAERS;
laten Ued, met diepe droefheid doch met christene gelatenheid het pijnlijk en onherstelbaar verlies weten, welke zij komen te ondergaan door het afsterven van hunnen welbeminden Echtgenoot, Broeder, Schoonbroeder, Oom en Grootoom
Mijnheer
Edmond-Franciscus Pison

Voorzitter der Kerkfabriek
Voorzitter der maatschappij der gedekoreerden
geboren te Adinkerke den 9 April 1850 en godvruchtig overleden te De Panne op 21 September 1925, voorzien van de gerechten onzer Moeder de Heilige Kerk.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begraving waartoe Ued, vriendelijk uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben de Parochiale Kerk van Sint Pieters-ter Panne op DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1925, om 10 uren 's morgens.

Vergadering ten Sterfhuize, Kerkstraat, 27, om 9 1/2 ure.

Zij bevelen zijne ziel in uwe gebeden.

R.I.P.

De Panne, den 21 September 1925.

Gehuwd met Octavie Nathalie Lenaers, geboren op 11-12-1856 te Adinkerke-Panne, overleden op 02-09-1941 te De Panne op 84-jarige leeftijd. Tekst bidprentje:
Mevrouw Octavie Nathalie Lenaers, echtgenoote van wijlen den heer Edmond Pison.
Zij was lid van den bond van het H. Hart en van al de godvruchtige Genootschappen. In het boek "100 jaar Sint Pieters de Panne 1887-1987 worden Edmond Franciscus en zijn vrouw Octavie genoemd als weldoeners van de kerk. Zijn schonken verschillende percelen grond aan de kerk. Ook schonken ze grond voor de bouw van een bejaardentehuis in de Panne. Octavia werd de eerste bewoonster (vlgs: Ria Pison uit Well).

   4.

Joanna Theresia, geboren op 15-04-1853 te De Panne, overleden op 16-05-1926 te Brugge op 73-jarige leeftijd. Tekst rouwkaart:
Hiermee vervullen wij de treurige plicht, U kennis te geven van het overlijden onzer lieve Vrouw, dierbare Moeder, Behuwd, Groot en Over Grootmoeder

JOANNA-THERESIA BLONDÉ geb. Pyson, geboren te La Panne en overleden te Brugge in het Gesticht der Eerw. Zusters van Liefde, na voorzien te zijn der HH. Sacrementen der Stervenden in den ouderdom van 74 jaren.
Brugge, 16 Mei 1926.

Vlissingen F.X. BLONDÉ
" M.S. LAFÉRE-BLONDÉ
" L.F. LAFERE, kinderen en kleinkind.
Oostende A.S. CARTON-BLONDÉ
" A.E.L. CARTON en kinderen.
Vlissingen A.E. BLONDÉ.
" Ph.M.A. BLONDÉ-LAUWEREINS en kinderen.
" A.J. LAGACE-BLONDÉ.
" A.J.P.C. LAGACE en kind.
" V.M. WINKELSTRÖTER-BLONDÉ
" E. WINKELSTRÖTER.
Antwerpen Wed. G. BLONDÉ-DELANGHE en kind.
Kampen A.G. v. OORSCHOT-BLONDÉ
" J.F.M. v. OORSCHOT en kinderen.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben a. st. Woensdag 19 Mei, ten 10 ½ uur, in de kapel der Eerw. ZUSTERS VAN LIEFDE, Gasthuisstraat, te Brugge, waarna de begrafenis volgt.

Verzoeke de plechtige uitvaartdienst met Uwe tegenwoordigheid te vereeren, en onze dierbare overledene in uwe gebeden aandachtig te zijn.
Gehuwd met Franciscus X. Blondé, Reder.


II.1    Ludovicus (Louis) Pison, Visser later Loods, geboren op 18-08-1844 te De Panne, Adinkercke Belgie, overleden op 08-03-1929 te Vlissingen op 84-jarige leeftijd, begraven op 12-03-1929 te Vlissingen, zoon van Bertrinus Pison (zie I.1) en Maria Elisabeth Debra.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-11-1868. De moeder van Louis Pison en de vader van Anna Maria Vandamme trouwden voor 1863 met elkaar. Louis en Anna Maria werden toen stiefbroer en zus. Het verhaal ging dat zij al met elkaar gingen, voordat de ouders met elkaar trouwden. Na een avondje "stappen" zagen ze bij thuiskomst dat hun ouders bij elkaar op bezoek waren.
Louis Pison was een goede maar strenge man, voor kinderen en kleinkinderen.
Tegen de kleinkinderen zei hij bij ieder bezoek: "altijd zoet zijn" (maar in het dialect "altijd soete zien"??)
Geboren en getogen in Adinkerke /de Panne werd Louis evenals zijn broers visser. Samen met zijn broer Edmond is hij naar Vlissingen verhuisd om loods te worden.
Na hun pensionering zijn beide weer in de Panne gaan wonen. Louis is Later met zijn vrouw terug gegaan naar Vlissingen terwijl Edmond in de Panne is gebleven en daar kerkmeester is geworden.
Anna Maria Verdamme was een statige, ernstige vrouw. "Een echte dame".
Louis en Anna zijn samen meer dan 60 jaar getrouwd geweest. Nadat Louis was overleden is Anna ingetrokken bij haar dochter Florence en haar man Arnold de Bont, die toen aan het Groenewoud in Vlissingen woonden. Dit zijn de ouders van Lia en Annie. Echtgenote is Anna Maria Vandamme, 20 jaar oud, geboren op 20-12-1847 te Adinkerke (gezindte: RK), overleden op 15-01-1933 te Vlissingen op 85-jarige leeftijd, begraven op 18-01-1933 te Vlissingen, dochter van Napoleon-Josephus Vandamme en Barbara Regina Smagge.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joseph (Jozef) (zie III.1).

   2.

Lodevicus Franciscus (Louis) (zie III.3).

   3.

Justina (zie III.6).

   4.

Maria Isabella, geboren op 11-07-1874 te Vlissingen, overleden op 05-07-1949 te Vlissingen op 74-jarige leeftijd, begraven op 09-07-1949 te Vlissingen. Bidprentje. Marie was "een schat van een vrouw". Zij heeft helaas een nogal moeilijk leven gehad. Haar nichtje Josephine Pison (die op de HBS in Middelburg zat) kwam vaak bij haar eten tussen de middag en werd daar erg verwend.
Gehuwd met Marinus (Rinus) Mulder, geboren op 04-03-1876, overleden op 10-08-1931 op 55-jarige leeftijd, (Bron: Ria Pison zij woont in Nederland Limburg)
Geen kinderen.

   5.

Edmond Franciscus, Slager, geboren op 26-12-1875 te Vlissingen, overleden op 18-11-1914 te Bergen op Zoom op 38-jarige leeftijd.

Bidprentje Edmond:
geboren te Vlissingen, en overleden den 18 november 1914, in het Gesticht Vredenrust te Bergen op Zoom, na voorzien te zijn van de H.H. Sacrament der Stervenden. Edmond was slager en is later op een schip gaan werken. Op zee is hij door iemand op zijn hoofd geslagen. Later is hij aan de gevolgen daarvan overleden. Het schijnt dat het "ongeval" een nogal precaire zaak was. De dader zou een duitser zijn en het was oorlog (of nog net niet). Nooit is het helemaal duidelijk geworden wat er en wanneer het gebeurd is.

   6.

Franciscus Ludovicus (zie III.10).

   7.

Anna Justina (zie III.13).

   8.

Antoinetta Maria (zie III.15).

   9.

Charles Lodevicus (zie III.16).

   10.

Hen(d)ricus Franciscus (Henry), Stuurman, geboren op 05-09-1885 te Vlissingen, overleden op 26-11-1940 te Antwerpen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd met Josephine Smolders.

   11.

Florence Maria (zie III.21).

   12.

Arthur (zie III.22).


II.3    Karel Lodewijk Pison, Reder, geboren op 25-10-1845 te De Panne, overleden op 06-08-1931 te De Panne op 85-jarige leeftijd, zoon van Bertrinus Pison (zie I.1) en Maria Elisabeth Debra.
Gehuwd met Dewulf.
Uit dit huwelijk:

   1.

Karel, Loods.
Gehuwd met Sophia Boels.


III.1    Joseph (Jozef) Pison, Loods, geboren op 29-06-1870 te Vlissingen, overleden op 24-05-1937 te Oostende op 66-jarige leeftijd. Bidprentje Jozef

Joseph heeft ongeveer hetzelfde lot ondergaan als zijn broer Lodevicus. Hij heeft eerst zware spaanse griep gekregen (op sterven na dood) met astma als gevolg. Is dan ook in het beloodsen tussen schip en loodsboot in het water gevallen. Hij is op ongeveer 47 jaar op vervroegd pensioen moeten gaan. Hij is met zijn vrouw in 1924 terug naar Oostende gegaan.

Zoon van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd met Elisa Melanie van Leke, geboren op 28-08-1871, overleden op 21-02-1954 op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Henriette (zie IV.2).

   2.

Anna, geboren op 08-11-1898 te Vlissingen. Ongehuwd, overleden op 20-04-1982 te Oostende op 83-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1982 te Oostende, begraafplaats Nieuwpoortsesteenweg.

   3.

Louis Amedée Joseph, geboren op 17-08-1900 te Vlissingen. Ongehuwd, overleden op 11-04-1928 te Oostende op 27-jarige leeftijd. Verongelukt te Oostende.

   4.

Joseph, geboren op 01-09-1903 te Oostende. Ongehuwd, overleden op 08-05-1989 te Oostende op 85-jarige leeftijd.

   5.

Charles (zie IV.6).


III.3    Lodevicus Franciscus (Louis) Pison (foto), Loods, geboren op 12-10-1871 te Vlissingen, overleden op 22-03-1930 te Borgerhout (Antwerpen) op 58-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1930 te Silsburg. Bidprentje Louis

Louis heeft ongeveer hetzelfde lot ondergaan als zijn broer Joseph.
Louis was loods bij het Belgisch loodswezen. Hij had ook de Belgische nationaliteit. Het werk was toendertijd heel zwaar. Uit overlevering van zijn dochter kwam naarvoren dat de loodsen nog met roeiboten naar de zeeschepen werden gebracht en dat ze dan via een touwladder het schip op moesten klimmen. Louis is op een gegeven moment bij een storm van de touwladder gevallen en tussen het schip en de loodsboot in het water terecht gekomen. Hij heeft toen een fikse longontsteking gekregen en is volgens overlevering nooit meer de oude geworden.
Er was ook veel rivaliteit tussen de Belgische en Nederlandse loodsen. Het was steeds een wedstrijd wie het eerste bij een naderend zeeschip zou zijn. De loodsen voeren niet alleen mee naar Antwerpen, maar soms ook mee naar b.v. Hamburg. Op een van die reizen heeft het schip waar Louis als loods op voer ernstige vertraging opgelopen. Het was 5 dagen te laat en niemand wist waar ze waren. Iedereen was heel ongerust en men dacht dat het schip vergaan was. Na 5 dagen zag een buurvrouw het schip om de bocht aan het noordelijk stuk van de boulevard komen op de plaats waar nu het windorgel staat. Zij rende de hele boulevard terug naar de Boulevard Bankerd steeds maar roepend: "Anna, Anna, ze komen eraan." De familie Pison woonde toen aan die boulevard, bijna op de hoek van de Coosje Buskenstraat. Het huis is na de tweede wereldoorlog afgebroken, maar is nog te zien in het boekje "Vlissingen in oude ansichten" en op familiekiekjes.
De moeder van Josephine Jacobs is nog geboren een eerder woonhuis van de familie aan het huidige Bellamypark. Dat huis maakt nu deel uit van het Stedelijk Museum en is te zien op blz. 12 van het boekje "Vlissingen in oude ansichten" en wel rechts van het huis van de familie Van Os, het hoofdpand van het museum.
In 1928 is Louis met Anna en zijn dochters Leontine en Marie en de twee zonen Antwerpen verhuisd. Louise was al naar Indië en Josephine woonde en werkte al in Giesbeek. Toen Anna gestorven was is Leontine haar verloofde, die al lang in Canada woonde, gevolgd en is Marie terug naar Nederland gegaan. De twee zonen gingen ieder op kamers.

Zoon van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd met Johanna (Anna) Ouwerkerk (foto), geboren op 02-10-1873, overleden op 29-06-1933 te Borgerhout (Antwerpen) op 59-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1933 te Silsburg (Antwerpen).

Louis en Anna zijn beide in Vlissingen geboren. De vader van Anna Ouwerkerk was banketbakker/traiteur in Vlissingen. Toen Anna nog niet getrouwd was ging zij vaak met haar vader met een rijtuig naar grote partijen om de "catering" te verzorgen. De winkel met bakkerij was op een hoek tegenover de kerk. Het is nu verdwenen. Anna kon heel lekker koken, maar at zelf bijna niets. Zij was niet sterk en heeft moeilijke tijden doorgemaakt. Vooral tijdens de eerste wereldoorlog toen er geen werk was voor de Belgische loodsen en het gezin vrijwel zonder inkomsten zat en al het spaargeld moest worden opgemaakt. De kinderen moesten 's-morgens al vroeg in de rij staan bij de winkel om eten te gaan kopen. Er was geen geld om warme kleren te kopen. De zus van Anna was getrouwd met ene Pierre (?) Speckens. Deze was banketbakker op de hoek van het Betje Wolfplein. Iedere zondag ging Anna met haar kinderen naar haar zus en praatte zij daar uren met haar, terwijl de kinderen op haar wachtten en een taartje aten.
Uit dit huwelijk:

   1.

Louisa Cornelia Antonia Maria (Louise) (zie IV.9).

   2.

Leontine, geboren op 30-10-1902 te Vlissingen, overleden op 04-12-1989 te Calgary Canada op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Th. de Greeve. Bron: Ria Pison (Nederlands Limburg)
Leontine en haar man woonden in Canada en hadden 5 kinderen.

   3.

Josephine Margaretha Maria (zie IV.13).

   4.

Louis, geboren op 30-08-1906 te Vlissingen, overleden op 03-10-1988 te Antwerpen op 82-jarige leeftijd. Bron: Ria Pison (Nederland Limburg)
Lou.
Gehuwd met Adriane (Adrienne) Landman, geboren op 11-11-1906 te Antwerpen, overleden op 03-03-1989 te Wilrijk op 82-jarige leeftijd. Zij hebben geen "eigen kinderen" gehad.

   5.

Marie, geboren op 18-02-1908 te Vlissingen, overleden op 22-01-1988 te Leiden op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Adriaan Smit, Goudsmid. Adriaan Smit was goudsmid en daarna Pedel aan de Universiteit Leiden. Bron: Ria Pison (Nederlands Limburg)
Maria en haar man Adriaan Smit woonden in Leiden. Dit was het tweede huwelijk van Adriaan. Samen hadden zij geen kinderen.

   6.

Eduardus (Eduard) (zie IV.18).


III.6    Justina Pison, geboren op 15-03-1873 te Vlissingen, overleden op 19-11-1953 te Vlissingen op 80-jarige leeftijd, dochter van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd met Joseph Franciscus Johannes (Jef) van Dalsum, Horlogemaker, Juwelier. Jef van Dalsum was eigenaar van de juwelierszaak aan de Walstraat te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Georg L.J. Geboren op 06-11-1899, overleden op 06-02-1979 op 79-jarige leeftijd.

   2.

Julian J.J.L.J. Geboren op 15-06-1902, overleden op 07-08-1920 op 18-jarige leeftijd.

   3.

Louise A.J. Geboren op 28-01-1906, overleden op 22-12-1973 op 67-jarige leeftijd.


III.10    Franciscus Ludovicus Pison, Timmerman, geboren op 21-09-1878 te Vissingen, overleden op 13-02-1954 te Vlissingen op 75-jarige leeftijd, zoon van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd met Pauline Amalia Roegier.
Uit dit huwelijk:

   1.

Louis, geboren ? 1900, overleden ? 1905, (Bron: Ria Pison zij woont in Nederland Limburg)
Louis is maar 5 jaar geworden.

   2.

Pierre, geboren op 01-10-1902 te Vlissingen, overleden te De Panne Belgie.
Gehuwd met Emilie Laplanche.

   3.

Jozef, geboren op 21-06-1904 te ? (De Panne). Ongehuwd, overleden op 17-02-1926 te ? op 21-jarige leeftijd.

   4.

August, geboren op 22-07-1909 te De Panne. Ongehuwd, overleden op 03-03-1971 te Venray op 61-jarige leeftijd.


III.13    Anna Justina Pison, geboren op 18-08-1880 te Vlissingen, overleden op 15-06-1955 te Middelburg op 74-jarige leeftijd, dochter van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd met Eduardus Franciscus (Eduard) de Paauw.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johan.


III.15    Antoinetta Maria Pison, geboren op 19-11-1881 te Vlissingen (gezindte: RK), overleden op 08-04-1962 te Middelburg op 80-jarige leeftijd, begraven op 12-04-1962 te Middelburg, dochter van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd met Hypolitus Johannes Franciscus de Paauw.
Uit dit huwelijk:

   1.

Eduard, Pater Capuchijn.

   2.

Louise, (Bron: Ria Pison zij woont in Nederland Limburg)
Louise had van haar 20e TBC en is ongeveer 36 of 38 jaar geworden.

   3.

Johan, (Bron: Ria Pison zij woont in Nederland Limburg)
Johan is op ongeveer 18 jarige leeftijd aan kanker overleden.

   4.

Annie.


III.16    Charles Lodevicus Pison, Loods, geboren op 11-11-1883 te Vlissingen, overleden op 11-11-1958 te Briston (Engeland) op 75-jarige leeftijd, (Bron: Ria Pison zij woont in Nederland Limburg)
Charles is in de oorlog met vrouw en 1 kind naar Engeland gegaan. Zoon van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd met Augusta Witvoet.
Uit dit huwelijk:

   1.

Lodovicus (Louis), geboren op 03-05-1905 te Oostende, overleden op 25-06-1950 te Oostende op 45-jarige leeftijd. Louis heeft 1 zoon, die op z'n beurt 1 zoon en 1 dochter heeft.

   2.

Jean, geboren op 13-12-1910 te Oostende, overleden op 15-11-1970 te Oostende op 59-jarige leeftijd.

   3.

Annie (zie IV.36).

   4.

Juliette, geboren 1925 ? te Oostende.


III.21    Florence Maria Pison, geboren op 27-07-1888 te Vlissingen, overleden op 14-01-1970 te Vlissingen op 81-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1970 te Vlissingen, dochter van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd. Arnold was hoofd van een school en heeft onderzoek gedaan naar de familiegeschiedenis van de Pison's. Dat blijkt uit briefjes van Annie en haar vader. Echtgenoot is Arnoldus Michiel de Bont, Hoofd onderwijzer aan een MULO, geboren op 25-01-1888 te Lobit, overleden op 31-12-1981 te Vlissingen op 93-jarige leeftijd, begraven te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Cornelia Florence (Annie), Maatschappelijkwerkster, geboren op 06-01-1919, leefde in Vlissingen en overleed in Domburg, overleden te Domburg.

   2.

Cornelia Justina (Lia), Lerares op een Montisorischool, geboren op 26-04-1924, overleden 10-1998 te Vlissingen.


III.22    Arthur Pison, Boekhouder, geboren op 15-12-1890 te Vlissingen, overleden op 29-08-1971 te Breda op 80-jarige leeftijd, (Bron: Ria Pison zij woont in Nederland Limburg)
Arthur is van de broers de enige Nederlander. Hij wilde net als zijn broers naar zee, maar werd afgekeurd i.v.m. zijn ogen. Hij kreeg zijn eerste bril pas op 60e of 65e jaar.
Hij is toen voor banketbakker en kok gaan leren. Daarna ook voor boekhouder, wat hij uiteindelijk ook geworden is. Hypolitus de Paauw had een kantoor in Zwitserland en hij vroeg aan Arthur of hij daar orde op zaken wilde stellen. Hij is daar naar toegegaan en leerde daar zijn echtgenote kennen. Ze zijn toen in Basel getrouwd. Daar is Louis geboren.
Na de oorlog van 1914-1918 zijn Arthur en zijn vrouw met Louis naar Nederland getrokken. Eerst hebben zij in Middelburg gewoond. Aldaar is een tweeling geboren en direct daarop overleden. Arthur is daarna boekhouder in Zevenbergsehoek bij de zuivelfabriek geworden. Daar werd de kleide Arthur geboren. Arthur is maar 5 maanden geworden. Daarna kwam Ria. Op haar 5e jaar is Ria met haar familie naar Breda verhuisd. In Breda is toen haar zuster Resy geboren. "Arthur fietse van Breda een uur naar zijn werk en 's-avonds weer een uur terug. Hij was een eerlijk man en verwachtte dat ook van zijn familie. Hij vertelde vaak over zijn jeugd en het bleek dat hij toen een verwend ventje was. Hij was vaak streng voor ons en leuk om mee om te gaan. Vaak gingen we naar het bos en speelde hij met ons mee. Nichtjes kwamen graag bij ons op vakantie.", zoon van Ludovicus (Louis) Pison (zie II.1) en Anna Maria Vandamme.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1917 te Basel (Zwitserland) met Anna Lips, 24 jaar oud, geboren op 02-05-1893 te Basel (Zwitserland), overleden op 06-11-1970 te Breda op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Louis Arthur, Kantoorklerk, geboren op 29-08-1918 te Basel (Zwitserland), overleden op 31-01-1983 te Breda op 64-jarige leeftijd.

   2.

Arthur Jozef, geboren op 16-11-1921 te Zevenbergsche Hoek, overleden op 20-04-1922 te Zevenbergsche Hoek, 155 dagen oud.

   3.

Martha Maria (Ria), Coupeuse, geboren op 04-05-1924 te Zevenbergsche Hoek, overleden op 23-11-1975 te Limburg.
Gehuwd met G. J. Janssen. foto: Ria Pison uit Nederlands Limburg

 

   4.

Theresia (Resy), Onderwijzeres, geboren op 09-01-1931 te Breda, overleden op 22-11-1970 te Leeuwarden op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd met Frans Oosterbaan, Eigenaar Meubelzaak te Leeuwarden. De firma van Frans Oosterbaan heeft in de jaren 1978-1980 een meubelstuk verkocht aan Familie Joop Pison (Ferwerderadeel/Tietjerksteradeel)
Joop is van de Nederlandse Tak(geb. 03-09-1952).


IV.2    Henriette Pison, geboren op 19-11-1897 te Vlissingen, overleden op 12-07-1984 op 86-jarige leeftijd, dochter van Joseph (Jozef) Pison (zie III.1) en Elisa Melanie van Leke.
Gehuwd met Piet Bergenhenegouwen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Els, geboren op 23-02-1924.

   2.

Cor, geboren op 03-07-1925.

   3.

Josephus Wilhelmus (Jef), geboren op 20-03-1927 te Loosduinen ('s-Gavenhage), overleden op 02-05-1996 te Kwintsheul (Wateringen) op 69-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1996 te Kwintsheul.
Gehuwd met Wil Bemelman.

   4.

Louis, Priester, geboren op 11-05-1929, overleden op 13-01-1998 op 68-jarige leeftijd.

   5.

Will, geboren op 01-12-1930.


IV.6    Charles Pison, Werkplaatsleider, V.T.I. Oostende, geboren op 22-01-1908 te Oostende, overleden op 10-12-1967 te Syssele (Deelgemeente Brugge) op 59-jarige leeftijd, zoon van Joseph (Jozef) Pison (zie III.1) en Elisa Melanie van Leke.
Gehuwd met Madeleine Verkouille, geboren op 22-07-1910, overleden op 13-06-1976 op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Denise (zie V.8).


IV.9    Louisa Cornelia Antonia Maria (Louise) Pison, geboren op 30-05-1901 te Vlissingen, overleden op 19-01-1995 te Zutphen op 93-jarige leeftijd. Bron: Ria Pison (Nederlands Limburg)
Louise heeft in Indië gewoond en het kampleven daar meegemaakt. Dochter van Lodevicus Franciscus (Louis) Pison (zie III.3) en Johanna (Anna) Ouwerkerk.
Gehuwd met Anthonie (Anton) de Kleijn, hoofdscheepswerktuigkundige bij de K.P.M. in Indië.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anton (Ton).

   2.

Louise (Wies).

   3.

Josephine (Fien).


IV.13    Josephine Margaretha Maria Pison, Onderwijzeres te Kwadedamme en Giesbeek. Geboren op 29-07-1904 te Vlissingen, overleden op 25-01-1996 te Venray op 91-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1996 te Zutphen (Oosterbegraafplaats). Josephine kon zich nog goed herinneren -bij een bezoek aan het Stedelijk Museum te Vlissingen -in de vroeg negentiger jaren- dat zij daar in de brede vensterbank (van hun vroeger ouderlijk huis) zat te wachten toen haar zusje Marie (Marijke) werd geboren.
Zij vertelde een leuk verhaal aan haar dochter, dat zeelieden in die ijd geen vorken hadden om bij het eten te gebruiken. Zij aten met een lepel. De officieren aten wel met een vork maar moesten die zelf meebrengen. Haar dochter Josephine heeft nog de vork van haar opa, een ijzeren met ebbenhouten heft. Zij gebruikt hem nu evenals haar moeder deed voor het braden van het vlees. De schoondochter van Josephine Jacobs noemt hem "de heilige vork".
Josephine heeft vaak verteld van haar schooltijd. Eerst op de lagere school bij de zusters en later op de openbare HBS. Zij was daar het enige meisje van haar klas dat de B richting deed.
Ook leerde ze zwemmen bij het Marine Opleidingsinstituut. Dit mocht zij niet van haar ouders, maar ze wilde absoluut leren zwemmen. Samen met haar drie zussen had ze welgeteld 1 fiets.
Josephine is altijd erg gehecht gebleven aan Vlissingen en vooral aan de boulevard. Ze kon dan ook niet wennen als ze ergens moest wonen waar ze geen vrij uitzicht had. Je kon haar geen groter plezier doen dan een paar dagen met haar naar Vlissingen te gaan. Ze kon dan uren op haar hotelkamer (Brittania) voor het raam zitten en had daar eigenlijk genoeg aan. De liefde voor Vlissingen en voor de zee heeft zij in ieder geval aan haar dochter Josephine overgedragen. Dochter van Lodevicus Franciscus (Louis) Pison (zie III.3) en Johanna (Anna) Ouwerkerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-08-1933 met Gerardus (Gerard (Geert)) Jacobs, 28 jaar oud, Onderwijzer te 's Heerenbergh, Apeldoorn en Zuthen, geboren op 24-11-1904 te Kloosterburen, overleden op 20-09-1980 te Warnsveld op 75-jarige leeftijd. In Zutphen was Geert leraar aan de R.K. Mulo en de machinistenopleiding een onderdeel van de Technischeschool. In Giesbeek heeft hij Josephine ontmoet. Toen Josephine daar als onderwijzeres werkte was Geert daar een tijdje werkzaam als, zoals dat toen heette "kwekeling met akte" wat betekende dat je wel werkte maar niets verdiende (het was in de twintiger jaren moeilijk om een baan te krijgen). Op 5-8-1933 trouwden ze en gingen zij in Apeldoorn wonen eerst aan de Wormseweg en daarna aan de Arnhemseweg. In augustus 1943 verhuisden ze naar Zutphen. Bron: Ria Pison (Nederlands Limburg)
Josephine en Gerardus hebben 3 kinderen gekregen. Waarvan Josephine uit Venray contact had met Ria Pison.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria (zie V.13).

   2.

Josephine Antonia Maria (Jos) (zie V.15).

   3.

Wilhelmus Loduvicus Wilibrordus (Willem) (zie V.16).


IV.18    Eduardus (Eduard) Pison, geboren op 14-01-1914 te Vlissingen, overleden op 09-06-1987 te Wenduine op 73-jarige leeftijd, zoon van Lodevicus Franciscus (Louis) Pison (zie III.3) en Johanna (Anna) Ouwerkerk.
Gehuwd met Yvonne Maria Silvie van Keer, geboren op 06-08-1916 te Antwerpen (België), overleden op 30-12-1999 te Hove (België) op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Rudolf Laurent Leo (Rudi) (zie V.18).

   2.

Wilfried Eugène Maria (zie V.20).


IV.36    Annie Pison, geboren op 21-07-1915 te Vlissingen, overleden op 03-09-1999 te Oostende op 84-jarige leeftijd, dochter van Charles Lodevicus Pison (zie III.16) en Augusta Witvoet.
Gehuwd met Maurice Vermeersch.
Uit dit huwelijk:

   1.

Charles.
Gehuwd met Annie Bertholet.

   2.

Annie.
Gehuwd met François Mensaert.

   3.

Michaël.
Gehuwd met Anne Parmentier.


V.8    Denise Pison, geboren op 04-07-1932 te Oostende, dochter van Charles Pison (zie IV.6) en Madeleine Verkouille.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-03-1957 met Pierre-Paul (Paul) van Calenbergh, Dokter.
Uit dit huwelijk:

   1.

Frank (zie VI.1).

   2.

Luc, geboren op 13-03-1960 te Oostende.
Gehuwd met Brigit Vandaele.

   3.

Steven, Vrouwenarts, geboren op 11-12-1970 te Oostende. Steven doet een studiejaar in Engeland. Hij heeft via internet deze site ontdekt. Zo zijn er via zijn moeder weer nieuwe gegevens aan de stamboom toegevoegd.
Gehuwd met Anja Vanoverschelde.


V.13    Anna Maria Jacobs, Leraar, geboren op 04-08-1934 te Apeldoorn, dochter van Gerardus (Gerard (Geert)) Jacobs, Onderwijzer te 's Heerenbergh, Apeldoorn en Zuthen, en Josephine Margaretha Maria Pison (zie IV.13).
Gehuwd met Martien Boersma, Leraar.
Uit dit huwelijk:

   1.

Paul.

   2.

Gerard.

   3.

Josephine.

   4.

Martijn.


V.15    Josephine Antonia Maria (Jos) Jacobs, Jurist, geboren op 10-05-1937 te Apeldoorn. Jos was eerst analiste en daarna juriste, dochter van Gerardus (Gerard (Geert)) Jacobs, Onderwijzer te 's Heerenbergh, Apeldoorn en Zuthen, en Josephine Margaretha Maria Pison (zie IV.13).
Gehuwd met Jan Gerard Hubert Vroomen, Radioloog, geboren op 21-10-1937 te Sittard.
Uit dit huwelijk:

   1.

Hubert.

   2.

Gerard.


V.16    Wilhelmus Loduvicus Wilibrordus (Willem) Jacobs, Apotheker en Klinisch chemicus, zoon van Gerardus (Gerard (Geert)) Jacobs, Onderwijzer te 's Heerenbergh, Apeldoorn en Zuthen, en Josephine Margaretha Maria Pison (zie IV.13).
Gehuwd met Mieke Mulder, Huidtherapeut.
Uit dit huwelijk:

   1.

Willem Jan.

   2.

Gerben.


V.18    Rudolf Laurent Leo (Rudi) Pison, gepensioneerde Kolonel Ingenieur v.h. Belgische leger, geboren op 05-02-1940 te Antwerpen. Rudi was Kolonel Ingenieur van het Belgische leger. Zijn laatste functie was inspecteur van de Logistiek en het Lichte Vliegwezen, zoon van Eduardus (Eduard) Pison (zie IV.18) en Yvonne Maria Silvie van Keer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-12-1964 te Mortsel met Maria (Mia) van den Bosch, 22 jaar oud, geboren op 09-06-1942 te Mortsel (gezindte: Rooms Katholiek).
Uit dit huwelijk:

   1.

Veerle (zie VI.16).

   2.

Katelijne, geboren op 02-01-1972 te Wilrijk (gezindte: Rooms Katholiek).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-08-1997 te Edegem met Henk Genbrugge, 27 jaar oud, geboren op 05-07-1970 te Mortsel, zoon van Robert Genbrugge en Lieve Lenaerts.

   3.

Greet, geboren op 19-11-1975 te Wilrijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-08-1999 te Hove met Stefan van Aelst, 25 jaar oud, geboren op 09-06-1974 te Mortsel, zoon van Rogier van Aelst en Liliane Florus.


V.20    Wilfried Eugène Maria Pison, geboren op 18-12-1941 te Antwerpen, zoon van Eduardus (Eduard) Pison (zie IV.18) en Yvonne Maria Silvie van Keer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-12-1969 te Schilde met Joanna (Jo) Oudermans, 23 jaar oud, geboren op 06-05-1946 te Schilde (gezindte: Rooms Katholiek), dochter van Eugeen Oudermans en Cornelia (Leonie) Verbist.
Uit dit huwelijk:

   1.

Elke, geboren op 15-04-1971 te Schoten.

   2.

Joris, geboren op 19-12-1972 te Schoten.

   3.

Erland, geboren op 04-10-1974 te Schoten.


VI.1    Frank van Calenbergh, Neurochirurg, geboren op 03-06-1958 te Oostende, zoon van Pierre-Paul (Paul) van Calenbergh, Dokter, en Denise Pison (zie V.8).
Gehuwd met Maria Lemmens.
Uit dit huwelijk:

   1.

Avrélie, geboren op 02-09-1995.


VI.16    Veerle Pison, geboren op 19-03-1969 te Wilrijk, dochter van Rudolf Laurent Leo (Rudi) Pison (zie V.18) en Maria (Mia) van den Bosch.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-03-1996 te Mortsel met Christophe Croux, 27 jaar oud, geboren op 14-01-1969 te Bilzen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ruben, geboren op 14-10-1997 te Antwerpen.

   2.

Lore, geboren op 14-12-1999 te Antwerpen.


klik hier  home.gif (8122 bytes)om naar mijn beginpagina te gaan. 

    Contact met mij:     Joop Pison


Created by PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

© J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, The Netherlands


up.gif (1023 bytes)    Free counter and web stats