Pison: één van de paradijsrivieren

In Genesis 2 vers 11 worden vier rivieren genoemd waarvan

 

fig Hof van Eden.gif (89048 bytes)

 

fig Rivier Pison.gif (119404 bytes) De pison moet gestroomd hebben van Koewijt naar Médina (in het westen van Saudi-Arabië). De Universiteit van Boston ondekte in Koeweit een groot aantal kiezelstenen van basalt en graniet, terwijl daar geen gebergte is waaruit ze afkomstig zijn. Wetenschappers legden vervolgens de verbinding met het Hijazgebergte aan de andere kant van het Arabische schiereiland, ongeveer 1000 kilometer westelijker.

Dat er onder een eenvoudig vers vele vragen kunnen schuilgaan, wordt geschetst aan de hand van een speurtocht naar de rivieren Eufraat, Tigris, Gichon en Pison, die volgens Genesis (hoofdstuk 2) alle in de Hof van Eden ontsprongen. Twee stromen nog steeds door Zuid-Irak, waar Eden zou hebben gelegen, maar waar zijn die andere twee gebleven?

Schriftcritici hanteren het als argument dat het begin van Genesis niet deugdelijk zou zijn.
Maar Verbree illustreert aan de hand van satellietbeelden van de bodem in Zuid-Irak (het vroegere Babylonië) dat daar nog twee rivieren hebben gestroomd. Voeg daar aan toe dat de huidige riviermonding volgens dominee Verbree uit Gramsbergen in de vroegtestamentische tijd waarschijnlijk 'oorsprong' werd genoemd, en plots ligt er een mogelijke verklaring voor het ontspringen van vier rivieren in Zuid-Irak. ,,Velen van u zullen zeggen: dit is niet zo relevant. Maar dat moet je niet te makkelijk zeggen. Het verdiepen van kennis hierover zet aan tot nieuw nadenken over de Bijbel, tot verwondering ook.''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig Landsat 1 Pison.gif (158772 bytes)

 

 

 

Bronnen o.a.:
Het Reformatorisch Dagblad 4 juli 2002
The first river is the Pison

copyright.gif (7684 bytes) Joop Pison