HUWELIJK CONTRACT  
1730, De 5 May compareerden persoonlik de E. Wicher Harmens Quant als Bruidegom & de E. Aafke Meertens als Bruid bekennende en belijdende haar houwlik in te gaan & te bekragtigen met dese houwelike woorden: 
Als dat de kinderen so soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar houwlik te spruiten tot der ouderen nalatenschappen en versterven en erven na en hooft voor hooft gelijkcke sibbe sullen wegen sonder dat de soons eenige prerogative voor de dogteren zullen genieten.  
Verders dat deselve soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar huwelijk gesproten het regt van repraesentatie sullen genieten om in alle voorvallende versterf en erv sodane portie of portien te genieten als of de ouderen in leven zijnde hadden konnen of mogen genieten. 
 
Tot vestenifse deses hebben geweest als Dedigslieden: De E. Harm Wichers Quant & Auckjen Hindriks  als vader & moeder van de bruidegom. De E. Meerten Jacobs als vader van de bruid, de E. Em e Ukes wed.e van de Coopman Fiepke Olferts als angehouwlikte Nigte van de Bruid. Ter Versegelinge belijet getuiegen waren de E. Roelf Sijbolts & Rijckent Coops 
 
De bedoeling van dit contract lijkt te zijn dat de bruid, waarvan allen de vader genoemd wordt, dus blijkbaar halfwees was, de erfenis die zij had, niet uitsluitend aan haar echtgenoot na wilde laten, maar zeker wilde stellen dat haar kinderen, ook als het dochters waren een deel van de erfenis zouden krijgen.  
The idea behind this mariage contract could be that the bride had some money. and would avoid the possibility that her husband could have all the money, in case she died. The  contract assures that money goes in equal parts to the husband and the children. Probably the bride is an half orphan, because only her father is mentioned.