Informatie over Quant te Kethel opgesteld door Willem Quant 
zie: Website Quant Kethel 
 
I Cornelis Cornelisz. Quant, bouwman, geboren te Kethel, overleden te Rijswijk op 29 januari 1698. 
Cornelis liet op 11.9.1697 zijn testament opmaken bij notaris J.Bout te Rijswijk, (inv. 6f147). Zijn zoon Jan Cornelis Quant krijgt alle clederen zowel linnen als wollen. Jan, Jannetje, Arent en Marijtje de enig nagelaten dochter van Cornelis Cornelisz. krijgen 140 gulden. Leendert erft alle goederen en boerderij waar hij al op doende was. Arent Cornelis Quant wordt samen met Bastiaen van der Zalm voogd over Marijtje. 
Scabinale akten Rijswijk 510/7 september 1692. Wij Cornelis van der Does en Cornelis Pietersz. van der Have schepenen der heerlijkheid van Rijswijk attesteren bij dese dat wij naar genomen informatie hebben ondervonden dat Cornelis Cornelisz. Quant onze burger en inwoonder is geboren en opgevoed binnen de ambachte van Ketel ende voorts verkeert en gewoont heeft binnen Delfland en nu laatstelijk der tijd van omtrent 33 jaren heeft gewoont binnen deze heerlijkheid, dat den selven Cornelis Cornelis Quant jegenwoordig geen broeders susters off derselfer kinderen ofte kindskinderen int leven heeft, die neffens hem mede uijt der boedel van Baartje Ariens van Uijtrecht, overleden in de Briel soude coomen off behoorden te erven. 
Dus ter oirconde deze getijkent binnen Rijswijk de 7e sept 1692. 
Scabinale akte 510/15 maart 1693 gaat over zelfde ervenis. Cornelis Cornelis Quant voor de ontvangen ervenisse die hij ter weescamer van den Briel heeft geligt en ontvangen ofte bij hem nog staat te ontvangen uit de nalatenschap van het kindt van Arij Jans van Uytrecht. 
Ene Baertgen Ariens huwde, op 11 november 1645 te Kethel, met Cornelis Corsz. van Hoogenraat. 
Cornelis is getrouwd te Delft op 29 december 1650 (Gerecht Hof van Delft) met Marijtgen Jansdr. Drooch
Bij huwelijk waren Cornelis j.m. en Marijtgen j.d. 
Uit dit huwelijk: 
1 Cornelis Cornelisz. Quant, volgt onder II-a. 
2 Arent Cornelisz. Quant ook genaamd Arij, volgt onder II-b. 
3 Jan Cornelisz. Quant, volgt onder II-c. 
4 Jannetje Cornelis Quant
Jannetje was gehuwd met Bastiaan van der Zalm
5 Leendert Cornelisz. Quant ook genaamd Leonardus, volgt onder II-d. 
II-a Cornelis Cornelisz. Quant, overleden te Rijswijk voor 28 maart 1691, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (I) en Marijtgen Jansdr. Drooch
Cornelis was gehuwd met Ariaentje Joris van Vesten, (of Westen ?). 
Uit dit huwelijk: 
1 Joannes Cornelis Quant, gedoopt te Delft op 4 juni 1687 (rooms katholiek) (doopgetuige was Leendert Quant). 
2 Maria Cornelisse Quant ook genaamd Marijtje, gedoopt te Delft op 8 februari 1689 (rooms katholiek). 
II-b Arent Cornelisz. Quant ook genaamd Arij, boer, schepen, kerkmeester, overleden te Rijswijk op 23 december 1741, begraven aldaar op 27 december 1741 (in de kerk in het lage choor, graf nr. 1, twee breedtens), zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (I) en Marijtgen Jansdr. Drooch
Not. Rijswijk inv. nr. 6f22. Arent Cornelisz. Quant staat borg voor Leendert Cornelisz. Quant, bouwman. 
Arent was gehuwd (1) met Petronella Jans van Duijn, begraven te Rijswijk op 17 november 1711 (in de kerk, graf nr. 158). 
Petronella is eerder in ondertrouw gegaan te Rijswijk op 5 februari 1684 met Claas Daniëlsz. van der Valk
Rijswijk 1p272, 5.2.1684 aangetekend om te trouwen. Arent Cornelisz. Quant j.m. geassisteerd door broer Jan Cornelisz. Quant j.m. in plaats van de vader met Petronella Jans van Duijn weduwe van Claas Danielsz. van der Valk. 
Not. Rijswijk inv. nr. 6f59. Testament van Rusje Jans Duijn, Arent Cornelisz. Quant wordt voogd over Cornelis en Leuntje Jobs van Rijn. (haar zwager, stond erbij vermeld) 
Arent is getrouwd te Rijswijk op 14 juni 1716 (2) met Neeltje Gerrits Huysman, begraven te Rijswijk op 21 augustus 1778 (in de kerk, graf nr. 180, woonde aan de Delfweg). 
Neeltje maakte op 9.5.1767 haar testament (Oude bestuursarchieven Rijswijk 517) zij had toen twee minderjarige zoons, Gerrit Quant en Dirk Quant. Andere erfgenamen waren Cornelis Quant, Pieternella Quant (toen gehuwd met Hendrik Bordewijk) en Maria Quant (gehuwd met Hugo Schippers) 
Not. H.Vermaat, Rijswijk, inv. nr. 11f146. Arent Cornelisz. Quant, toekomstige bruidegom en Neeltie Gerrits Huysman, toekomstige bruid, laten hun huwelijkse voorwaarden opstellen. 
Testament van Arent en Neeltje, 11 november 1741. Not. arch. Rijswijk, inv. nr. 19f207. Arent ziek te bedde. Zij hadden eerder test. bij H.F. van Aken te Den Haag, 22 februari 1724 en een akte van voogdij, Delft 12 december 1737. Tot voogden over de minderjarige kinderen worden de meerderjarige oudste zoon Cornelis Arentsz. Quant j.m. en Leendert Jansz. Quant, bouwman in de Driemanspolder, benoemd. Arent ondertekent zeer onduidelijk, er staat bijgeschreven dat hij niet anders kon schrijven door zijn lichaamszwakheid. 
Scabinale akten Rijswijk 519/3 maart 1780. Pieternella Quant wed. van Hendrik Bordewijk, Maria Quant wed. van Hugo Schippers en Dirk Quant, tesamen kinderen van wijlen Neeltje Huijsman wed. Arent Cornelisz. Quant verhuren een woning genaamd 'Bijweg' met 30 morgen land, liggende in de Oudenbroekpolder voor 5 jaar voor 35 gulden per morgen, jaarlijks dus 1050 gulden. 
Arent was ook diakoon van de gereformeerde kerk. 
Uit dit huwelijk: 
1 Cornelis Arentsz. Quant, gedoopt te Rijswijk op 26 juni 1716 (doopgetuigen waren Cornelis Jansz. Quant en Machteld Pieters Emmerij), volgt onder III-a. 
2 Gerrit Arentsz. Quant, gedoopt te Rijswijk op 1 januari 1718 (doopgetuigen waren Meijndert Huisman en Lijsbeth Dirks Houswaart). 
3 Pieter Arentsz. Quant, gedoopt te Rijswijk op 6 oktober 1720 (get. de Huysmannen), begraven aldaar op 22 juni 1723. 
4 Pieternella Arents Quant, gedoopt te Rijswijk op 25 juni 1724 (doopgetuigen waren Karel Jansz. van Duijn, Pieternella Jans van Duijn, Cornelis Jansz. Quant en Anna Gerrits Huisman), overleden te Rijswijk op 12 december 1787, begraven aldaar op 18 december 1787 in de kerk. 
Pieternella is in ondertrouw gegaan te Rijswijk op 5 mei 1752 en getrouwd aldaar op 21 mei 1752 met Heijndrick Bordewijk
5 Marija Arents Quant, gedoopt te Rijswijk op 25 juni 1724 (doopgetuigen waren Karel Jansz. van Duijn, Pieternella Jans van Duijn, Cornelis Jansz. Quant en Anna Gerrits Huisman), volgt onder III-b. 
6 Gerrit Quant, begraven te Rijswijk op 28 december 1775 (in de kerk, graf nr. 180, woonde aan de Delftweg). 
7 Dirk Quant
II-c Jan Cornelisz. Quant, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (I) en Marijtgen Jansdr. Drooch
Jan was gehuwd met Aaltje Leenen van der Boot
[In dit gezin komen twee kinderen met de voornaam Cornelis. Het is mogelijk dat de tweede Cornelis andere ouders heeft gehad. Voorlopig houd ik het er even op dat de tweede Cornelis nog eens naar de grootvader is vernoemd die enkele dagen voor zijn geboorte is overleden. Ook omdat de doopgetuigen elkaar kruislings bedienen. Het is in ieder geval wel enge familie van elkaar. Ik blijf zoeken naar gegevens die deze relatie of het tegendeel bewijzen.] 
Uit dit huwelijk: 
1 waarschijnlijk Cornelia Jans Quant, gedoopt te Delft op 29 januari 1682 (oud katholiek) (doopgetuige was Jannitje Quant). 
2 waarschijnlijk Maria Jans Quant, gedoopt te Delft op 29 januari 1682 (oud katholiek) (doopgetuige was Jannitje Quant). 
3 waarschijnlijk Maria Jans Quant, gedoopt te Delft op 11 maart 1683 (oud katholiek) (doopgetuige was Jannitje Quant). 
Maria is in ondertrouw gegaan te Delft op 12 augustus 1713 (trouwboek Oude Kerk, inv. nr. 25) met Arij Maartensz. Slod
4 Cornelis Jansz. Quant, gedoopt te Rijswijk op 14 december 1687 (doopgetuige was Pietertje Jans), volgt onder III-c. 
5 Leendert Jansz. Quant, gedoopt te Delft op 31 mei 1690 in de Nieuwe Kerk (doopgetuigen waren Arent Quant en Pieternele Quant), volgt onder III-d. 
6 Johannes Johannesz. Quant, gedoopt te Rijswijk op 15 februari 1693 (doopgetuigen waren Abraham van Alphen en Maria Wiggers), volgt onder III-e. 
7 Hendrik Jansz. Quant, gedoopt te Rijswijk op 13 november 1695 (doopgetuigen waren Mees Boot en Niesje Boot), volgt onder III-f. 
8 Cornelis Jansz. Quant, gedoopt te Rijswijk op 2 maart 1698 (de naam van de moeder stond niet in de doopaantekening, wel de naam van oom Leendert Quant) (doopgetuigen waren Leendert Quant en Barbi Jans Quant), volgt onder III-g. 
 
 
ETCETERA see WEBSITE