2002/05/20 : attempt to evaluate, critics welcome. Nederlandse versie

Unequal battle in Israel

- Things go wholly wrong in Israel - .
The Israeli's have got many spots in the Palestinian area for own use. This gives problems. The Palestinians want their own manageable area. In this they are supported by the current world-opinion.
- This opinion is stronger than the desire to do justice to the oldest adherents of God.
However most of the Israeli's donot realize this fact, as yet.
- In this way the Israeli's cannot win the battle, and Israel will perish.

- In Holland there is an organisation SIVMO (giro 6181625) supporting actiongroups that try to open the eyes of the Israeli's.
- One actiongroup one could say, is EAJG (giro 7401063), trying to open the eyes of the European Jews.

- On 25 april 2002 there is for the event of my retirement, by my colleagues dedicated Euro 389 to SIVMO, as well as by others (unknown) amounts to SIVMO and EAJG .

- Reactions to Leo@Horowitz.nl

***

Nederlandse versie:

2002/05/20 : poging tot evaluatie, kritiek welkom. 2002/09/03 : correctie 2.

Ongelijke strijd in Israel

- Het gaat helemaal verkeerd in Israel - .
De Israeli's hebben vele plekken van het Palestijnse gebied voor eigen gebruik ingenomen. Dat geeft problemen. De Palestijnen willen hun eigen goed-bewoonbaar gebied.
Daarin worden ze gesteund door de heersende wereld-opinie.
- Deze wereld-opinie is sterker dan de wens recht te doen aan het oudste volk van God. Maar de meeste Israeli's zien dit nog niet in.
- Op deze manier kunnen de Israeli's de strijd niet winnen, en zal Israel ten onder gaan.

- In Nederland is er een organisatie SIVMO (giro 6181625) die aktiegroepen steunt die trachten de ogen te openen van de Israeli's.
- Een onderdeel zou men kunnen zeggen, is EAJG (giro 7401063), meer specifiek gericht op be-invloeding van Europese Joden.

- Op 25 april 2002 is er tgv. mijn pensionering, door mijn collega's Euro 389 toegezegd aan SIVMO, alsmede door anderen (onbekende) bedragen aan SIVMO en EAJG .

- Reacties naar Leo@Horowitz.nl - - - - home