GENERATIE 10

Generatie 10 wordt gevormd door:
De zonen van Leendert Bergwerff en Johanna Muis: Aldert, Pieter, Maarten, Jan en Leendert Johannes.
De zoon van Arij Bergwerff en Helena van der Kolff: Cornelis.
De zonen van Frederik Bergwerff en Pietertje van der Hof: Arie en Adrianus.
De zonen van Arie Bergwerff en Neeltje Verkade: Jan, Leendert, Arie, en Frederic Johan.
De zonen van Aldert Bergwerff en Leentje Gille: Arie en Jan.X a. ALDERT BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff en Johanna Muis geboren Maassluis 5 oktober 1843, mandemaker, koopman, winkelier, colporteur  van dagbladen, Agent Rotterdams Nieuwsblad, overleden 13 november 1909 te Maassluis
Gehuwd Maassluis 14 november 1866 met Wilhelmina Roodenburg geboren Schiedam 12 mei 1845, overleden 7 oktober 1907 te Maassluis, dochter van Johan Heinrich Rodenburg en Anna Kruis. Woonden achtereenvolgens aan de Hoekerstraat K79 (1872), de Reinerstraat A74 (tot 1879) , Sandelijnstraat 78 (tot 1890) en de Olivierstraat 162 (D64e)
Na het overlijden van Alderts moeder in 1880 kwam zijn vader bij hen inwonen tot hij in 1894 overleed.
Kinderen:
1. Leendert Johannes geboren 6 mei 1867,
overleden 2 september 1867
2. Hendrik Johannes geboren 23 mei 1868 volgt XI a
3. Leendert Johannes geboren 19 augustus 1870 volgt XI b
4. Johannes geboren 19 maart 1872,
overleden 23 juni 1872
5. Johannes geboren 14 mei 1874,
overleden 3 augustus 1874
6. Johanna geboren 10 juli 1876,
overleden 5 oktober 1876
7. Johanna geboren 21 september 1877,
overleden 29 januari 1878
8. Aldert geboren 19 februari 1879,
overleden 21 juni 1879
9. Johannes geboren 17 juni 1880,
overleden 5 oktober 1880
10. Johanna Wilhelmina geboren 21 februari 1882,
overleden 17 maart 1892
11. Johanna geboren 1 maart 1883,
overleden 15 juni 1883
X b. PIETER BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff en Johanna Muis geboren Maassluis 27 augustus 1845, scheepstimmerman, overleden 4 juli 1930.
Gehuwd Maassluis 22 april 1868 met Barbera van der Stelt, geboren te Maassluis 19 september 1847(8), overleden 12 februari 1942 te Maassluis, dochter van Arie van der Stelt en Barbera van der Ende.
Kinderen:
1. Johanna Helena geboren 27 oktober 1868
2. Johanna geboren 3 september 1869 Maassluis
3. Barbera geboren 27 december 1870,
overleden 28 september 1872
4. Leendert geboren 19 december 1872 volgt XI c 
5. Arie geboren 4 april 1875 volgt XI d
19  maart 1920: Arie Bergwerff, visserman, getuige bij het huwelijk van zijn broer Pieter.
6. Pieter geboren 7 november 1877,
overleden 21 februari 1880
7. Bertus geboren 19 mei 1880 volgt XI e
8. Petronella geboren 29 augustus 1882,
overleden 29 december 1883
9. Jacoba geboren 4 februari 1885
10. Gerrit geboren 9 september 1887,
overleden 24 september 1887
11. Pieter geboren 16 februari 1889 volgt XI f
12. Aldert geboren 16 december 1891,
overleden 16 oktober 1892


Johanna Helena
(1)
Gehuwd 18 december 1890 te Maassluis met Cornelis Franciscus de Groot, geboren 16 juni 1867 te Middelharnis, beroep kuiper, broodslijter, overleden op 3 mei 1934 te Monster, zoon van Rokus de Groot, pakhuisknecht en Cornelia Langendoen. Johanna Helena is overleden op 22 april 1937.
Kinderen:
1. Rokus geboren 11 mei 1891, kuiper
2. Barbera geboren 27 mei 1892, helpster bewaarschool
3. Arie geboren 20 december 1893
4. Pieter geboren 24 september 1895, kuiper
5. Cornelia geboren 7 januari 1897
6. Cornelis geboren 10 februari 1901
7 Jacobus Albertus geboren 15 febr. 1904
8. Leendert geboren 9 juli 1905
9. Johanna Helena geboren 20 november 1906
10. Abram geboren 5 juni 1909
11. Albertus geboren 6 mei 1910, overl. 6 mei 1910
12. Alberdina geboren 16 april 1911, overleden 5 maart 1912
13. Albertus geboren 22 april 1913, overleden 29 augustus 1931

Jacoba (9)
Geboren 4 februari 1885 te Maassluis, dochter van Pieter Bergwerff en Barbera van der Stelt.
Gehuwd in 1922 met L.Quaak geboren in Oud Beijerland. Jacoba is overleden op 20 juni 1970 te Oud Beijerland.

Pieter en zijn gezin woonden aan de Patijnestraat 104 later op nr 82, Bertus, Jacoba en Pieter vertrokken 22 september 1899 met hun ouders mee op naar Rotterdam, Nesserdijk 143 ben. Leendert woonde al sinds 1896 in Rotterdam.
Op 3 maart 1902 waren ze weer terug in Maassluis, Tuinstraat K163 en daarna naar de Zuidvliet met Jacoba, Pieter en Bertus.
Bertus vertrekt weer naar Rotterdam (1906), maar trouwt in 1912 in Maassluis.X c. MAARTEN BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff en Johanna Muis geboren Maassluis 9 juli 1853, overleden Ederveen 29 oktober 1936 mandenmaker, reder.
Gehuwd Maassluis 31 juli 1878 met Hendrica Strijbos, geboren Maassluis 30 september 1858, overleden Ederveen 1 februari 1941 dochter van Maarten Strijbos en Neeltje van der Marel.
Kinderen:
1.Maarten geboren 12 juni 1879,
overleden 26 december 1879 te Maassluis
2. Leendert geboren 3 juni 1880,
overleden 24 september 1900
3. Maarten geboren 5 november 1882 volgt XI g
4. Johanna Petronella geboren 6 november 1885,
overleden 7 maart 1890
5. Neeltje Johanna geboren 4 juli 1892
6. Johan Pieter geboren 7 maart 1899,
overleden 20 november 1898

Neeltje Johanna (5)
Geboren 4 juli 1892 te Maassluis, dochter van Maarten Bergwerff en Hendrika Strijbos, overleden 23 november 1924 te Maassluis.
Gehuwd 12 november 1912 met Jan Willem Koenders, geboren op 12 mei 1890 te Hellevoetsluis, beroep visser, stuurman ter koopvaardij, zoon van Willem Koenders, zeeloods en Lena Beekman.
Kinderen:
1. Lena geboren Maassluis 30 september 1914
2. Hendrika geboren 28 januari 1916
3. Maarten geboren 20 juli 1919
4. Leendert geboren 9 april 1921

Maarten had een mandenmakerij aan de Zuiddijk 80 (nu Zuiddijk 26). Het gezin woonde er boven en Hendrika dreef in het betrekkelijk kleine huis haar winkeltje in textiel.

Het Wees- en Rusthuis der Gereformeerde Kerk
Op 10 november 1890 kwam ter vergadering van de diaconie het plan om een wees- en rusthuis te stichten in  de oude leerlooierij van J. van der Meys.
Het plan werd uitgevoerd en op ........ werd met het wees- en rusthuis begonnen.
Onder degenen,  die veel voor de inrichting hebben gedaan worden genoemd:
H.van Rossen Mz.(de initiatiefnemer), A. Prins Wz., L.Koning, M. Bergwerff, Joh. van den Berg, L. 't Hart, W. van Vuuren, J. v. Wolferen, A. Luyendijk, D. Slot en C. Lub.
Na 11 februari 1909 waren er geen wezen meer opgenomen, en functioneerde de instelling alleen nog als rusthuis.

Het Reederijboek van M. Bergwerff & Co. is helaas voor het grootste deel verloren gegaan.
Van één schip vinden we de historie.
De aankoop in januari 1903 van het schip "de Afhankelijkheid" ten behoeve van de haringvisscherij.
Aankoopsom f.12000,- uitrusting enz. f.6079,56
Er zijn 20 aandeelhouders.
Na in totaal 13 keer uitgevaren te zijn werd het schip eind 1905 voor bijna f.6500,- verkocht.

Maarten deed de boekhouding ( het Reederijboek) en leverde manden voor dit schip.
Vernoemd wordt nog een J. Bergwerff voor scheepsbenodigdheden (waarschijnlijk zij broer Jan zie hieronder).

In 1910 staat hij in het bevolkingsregister ingeschreven als manufacturier.
Hij was toen 57 jaar en had kennelijk het mandenmaken er aan gegeven.

12 augustus 1931 vertrok hij met Hendrica naar de veluwe, naar Ede, Ederveen 219 (Lunterse weg). Zij woonden in bij hun zoon Maarten in Ederveen. In zijn hart bleef hij echter in Maassluis, en als een mogelijkheid zich voordeed ging hij er met veel plezier weer eens kijken.
X d. JAN BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff en Johanna Muis geboren Maassluis 16 october 1854 scheepsmaker/winkelier in huishoudelijke artikelen (in 1910), overleden 25 mei 1941 te Maassluis.
Gehuwd Maassluis 10 oktober 1877 met Christina Harder, geboren 21 december 1855 te Brielle, overleden 28 september 1934 te Maassluis, dochter van Pieter Harder en Johanna Messemaker.
wonend 1888 Groeneveld 119, later Sandelijnstraat 88a, 1910 Veerstraat H 84, Markt H31
Kinderen:
1. Leendert geboren 27 november 1876 volgt XI h
2. Johanna Petronella geboren 27 augustus 1878, winkelierster in de winkel van haar vader
3. Johanna geboren 15 maart 1880
4. Pieter geboren 10 januari 1882,
overleden 29 december 1884
5. Christina geboren 10 maart 1884
6. Hermina geboren 12 juli 1886,
overleden 23 oktober 1887
7. Hermina geboren 19 maart 1888,
overleden 17 juni 1888
8. Petronella geboren 22 maart 1889
9. Johannes geboren 8 november 1890,
overleden 26 april 1891
10. Jan geboren 30 september 1893 volgt XI i
11. Catharina Helena geboren 21 juli 1896,
overleden 22 augustus 1896
12. Hugerina Maartje geboren 13 december 1897

Johanna (3)
Gehuwd 24 oktober 1917(1907) Maassluis met Frans van den Burg, geboren op 7 mei 1878 te Maassluis, koopman in groenten, overleden op 15 maart 1931, zoon van Jacob van der Burg, koopman en Helena Groeneveld.
Kinderen:
1. Helena geboren op 10 juli 1908
2. Christina geboren op 9 december 1909
3. Gerritje geboren op 12 september 1910
4. Jan geboren op 15 december 1912,
overleden op 6 juli 1932
5. Johanna Petronella geboren op
27 februari 1925
6. Frans geboren op 7 augustus 1917
7. Aagje geboren op 19 februari 1924

Christina (5)
Gehuwd 2 april 1914 Maassluis met Cornelis Immerzeel, geboren 6 februari 1884 te 's Gravenzande, beroep koopman, overleden 8 september 1915 te Maassluis, zoon van Adrianus Immerzeel en Maria Storm.

Pieternella (8)
Gehuwd Maassluis 28 augustus 1919 met Jacobus Alblas, geboren 23 augustus 1889 te 's Gravenzande beroep reiziger/gistbezorger/ timmerman, overleden 11/16 december 1968 te Naaldwijk, zoon van Klaas Alblas en Neeltje van Nellen. Pieternella is overleden Delft/Naaldwijk 28/31 mei 1968.
Kinderen:
1. Klaas geboren Hoek van Holland 18 februari 1922,
gehuwd: Naaldwijk 20 oktober 1948 M.M. Geene, geboren ca. 1924.
2. Christina geboren Hoek van Holland 31 maart 1923,
gehuwd: J. van Galen, geboren ca. 1921.
3. Neeltje geboren Hoek van Holland 15 november 1926,
gehuwd: H.G. van der Wiel, geboren ca. 1924.
4. Jannie geboren Naaldwijk 19 juni 1929,
gehuwd: Naaldwijk 16 oktober 1952 H. Hortensius, geboren ca. 1927.

Hugerina Maartje (12)
Gehuwd 12 mei 1921 te Vlaardingen met Pieter Barend Bernard, geboren op 12 oktober 1896 te ‘s-Gravenzande, zoon van Hendrik Bernard en Janna Boon.
X e. LEENDERT JOHANNES BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff en Johanna Muis geboren 31 augustus 1861 te Maassluis, van beroep scheepmakersknecht, scheepstimmerman, overleden 7 juni 1926 te Maasland
Gehuwd op 8 juni 1887 te Maassluis met Neeltje Strijbos, geboren 10 februari 1864 te Maassluis, overleden 19 juni 1945, dochter van Adrianus Strijbos en Antje van der Lee.
Adres 1890/99 Sluispolderkade R 102 Maassluis
Kinderen:
1. Leendert geboren 4 april 1888 volgt  XI j
2. Antje geboren 4 juli 1890
3. Johanna geboren 21 januari 1893
4. Adrianus geboren 3 december 1894 volgt XI k,
5. Maartje Jacoba geboren 23 maart 1897
6. Adriana Petronella geboren 7 januari 1899
7. Aldert  geboren 9 December 1900 volgt XI l
8. Dirk  geboren 13 October 1903 volgt XI m
9. Pieter  geboren 21 April 1905 volgt XI n
10. Maarten  geboren 18 September 1907 volgt XI o
11. Neeltje geboren 5 juni 1911

Antje (2)
Kosterin,

Gehuwd 2 april 1914 te Maassluis met Pieter Anthonie Schippers, geboren 3 januari 1888 te Maassluis, beroep spekslager, overleden 2 december 1965, zoon van Huibert Schippers en Angenita Maria Kimmel. Antje is overleden op 3 december 1930.
Kinderen geboren te Maassluis:
1. Huibert geboren 7 april 1915
2. Neeltje geboren 30 januari 1917

overleden 26 december 1944
3. Neeltje geboren 16 februari 1918
4. Coenraad Matthijs Gerrit geboren 17 april 1919
5. Lena Johanna geboren 27 september 1920
6. Joop geboren 15 mei 1922
7. Angenieta Maria geboren 28 oktober 1923
8. Petronella Antonia geboren 27 februari 1926
9. Leendert geboren 13 mei 1927

10. Johanna geboren 28 april 1929
11. Huiberdina Cornelia geboren 8 september 1930

Johanna (3)
Gehuwd met Louis van der Burg geboren 8 februari 1893 te Maassluis, beroep kleermaker, overleden 15 november 1973, zoon van Gerrit van der Burg, touwslager en Kornelia Elizabeth Looij. Johanna is overleden op 1 maart 1970.
Kinderen geboren te Maassluis:
1. Gerrit geboren 6 maart 1920
2. Leendert Johannes geboren 26 april 1921
3. Louis geboren 2 september 1922
4. Neeltje geboren 5 maart 1924
5. Cornelia Elisabeth geboren 11 november 1925
6. Adrianus geboren 13 october 1927
7. Jan geboren 11 juli 1929
8. Aldert geboren 25 juni 1931

9. Antje Maartje Jacoba geboren 5 augustus 1933

Maartje Jacoba (5)
Gehuwd 15 oktober 1931 Voorburg met Cornelis Pieter van der Linden, zoon van Adrianus van der Linden en Aletta van Accooij, geboren 1894 in IJsselmonde, winkelier. Maartje Jacoba is overleden op 17 februari 1933

Adriana Petronella (6)
Gehuwd 11 mei 1922 Maassluis met Willem van Veen, geboren 2 oktober 1895 te Maassluis, beroep spoorwerker, timmerman, overleden 15 juli 1982 te Utrecht, zoon van Isaac van Veen, telefonist en Jannigje van der Gaag. Adriana is overleden op 12 april 1991
Kinderen:
1. Jannigje geboren 7 augustus 1923 te Utrecht
2. Leendert Johannes geboren 4 maart 1925 overleden 3 augustus 1998
3. Isaac geboren 18 augustus 1926
4. Adrianus geboren 29 januari 1928, overleden 9 mei 2012
5. Willem geboren 30 augustus 1929
6. Neeltje geboren 6 mei 1932 overleden 25 september 1943
7. Aldert Daniel geboren 27 mei 1937 overl. 4 oktober 1943
8. Adriana Petronella geboren 30 juni 1940

Neeltje (11)
Gehuwd met Albert Ide Koffeman, geboren 3 november 1906, overleden 1 maart 1970.
Kinderen:
1. Frederika geboren 27 augustus 1933 te Vlaardingen
2. Maartje Jacoba geboren 24 maart 1936 te Vlaardingen, Psycholoog
3. Maijke Alberta geboren 1 september 1937 te Amsterdam, Assurantie Agent
4. Neeltje geboren 1 november 1939 overleden 7 december 1939
5. Neeltje geboren 2 augustus 1942
6. Ide Albert geboren 29 september 1946, Wever
7. Leendert Johannes geboren 4 februari 1948, Predikant
8. Auke geboren 17 juli 1949 te Nederhorst den Berg, Aannemer
9. Albert Ide geboren 3 november 1950 overleden 3 november 1950 te Hilversum
10. Albert Ide geboren te Nederhorst den Berg, coördinator agrarisch onderwijs
11. Klaas Jacob geboren te Nijkerk, predikant

Leendert  was naast scheepmaker ook koster van de gereformeerde kerk. Na zijn overlijden werd deze funktie overgenomen door Neeltje. Op 31 juli 1934 vertrok zij uit Maassluis naar Vlaardingen, Vettenoordkade 145.X f. CORNELIS BERGWERFF
Zoon van Arie Bergwerff en Helena van der Kolff geboren Maassluis 23 december 1848 beroep mandenmaker, overleden op 11 februari 1924.
Gehuwd Maassluis, 13 juni 1877 met Johanna Adriana Schram geboren 28 augustus 1852 te Hoge en Lage Zwaluwe, overleden 22 juni 1930 in Maassluis, dochter van Johannes Schram, visscher en Tanneke Lucas.
Ze woonden van 1880 tot 1900 aan de Nieuwstraat 29, er zijn in die periode geen kinderen geboren.X g. ARIE BERGWERFF
Zoon van Frederik Bergwerff en Pietertje van der Hof, geboren 25 augustus1855 in Rozenburg, beroep smid, overleden op 30 september 1919 te Rozenburg.
Gehuwd te Rozenburg op 12 mei 1881 met Lena van der Vliet, geboren 24 december 1844 in Rozenburg, overleden 6 februari 1860, dochter van Arie van der Vliet en Leentje Lievaart
Hij hertrouwde 4 juni 1886 te Oudenhoorn met Pietertje Verburg, geboren 15 februari 1856 te Oudenhoorn, overleden 10 maart 1939 te Rozenburg, dochter van Jan Verburg, smid en Rijna Raas.
In 1891 Grooten Krabbenpolder D 80
Kinderen 1:
1. Arie geboren 6 augustus 1881 Rozenburg volgt XI p
2. Frederik geboren 2 augustus 1882 volgt XI q
Kinderen 2:
3. Reina Jannetje geboren 19 mei 1887 Rozenburg
4. Reina Maartje geboren 11 februari 1889
5. Pietertje Adriana geboren 17 april 1891
6. Jannetje geboren 1 juli 1894


Reina Maartje (4)
Gehuwd 17 april 1913 te Rozenburg met  Machiel Kerkhof, geboren op 20 februari 1887 te Rozenburg, zoon van Gerrit Kerkhof en Gerritje Visser.
Kinderen:
1. Gerrit geboren in 1914

2. Arie geboren op 2 juni 1919


Pietertje Adriana (5)
Gehuwd 7 augustus 1913 Rozenburg met Huibrecht Groenewegen geboren 12 november 1891 te Rozenburg, beroep rijwielhandelaar, zoon van Jan Groenewegen en Antje Doorduin. Pietertje Adriana is overleden op 3 november 1937 te Rozenburg.
Kinderen:
1. Antje geboren 2 mei 1914 Rozenburg
2. Pietertje geboren 27 juli 1915
3. Jansje geboren 24 augustus 1916
4. Arie geboren 6 april 1918
5. Jan geboren 30 augustus 1920
6. Neeltje geboren 16 december 1921
7. Frederik geboren 7 september 1924


Jannetje (6)
Gehuwd op 8 februari 1917 te Rozenburg met Antonie Dingeman Vroon, zoon van Antonie Vroon en Aaltje Groeneveld, geboren op 13 juli 1890 te Strijen.
Kinderen:
1. Antonia Jannetje geboren op 22 augustus 1926 in Rozenburg
2. Pietertje Aaltje geboren op 17 januari 1931 in RozenburgX h. LEENDERT BERGWERFF
Zoon van Frederik Bergwerff en Pietertje van der Hof, geboren 10 oktober 1857 te Rozenburg, Veldarbeider, overleden 5 januari 1905 te Rozenburg
Gehuwd 3 september 1885 te Rozenburg met Neeltje Kruiningen, geboren 7 november 1863 te Rozenburg, dochter van Arie Kruininger, arbeider en Geertrui Magdalena Voogt.
1890 wonend aan de Graspolderdijk D4, in 1905 aan de Staaldiepschen dijk D48.
13 juli 1922 komt Neeltje Kruininger bij Geertruida Magdalena wonen, afkomstig uit het krankzinnigengesticht te Loosduinen.
zij is weduwe van Leendert bij plaatsing in het Krankz. gesticht, zeeman de kisten? voor Rozenburg
Neeltje komt op 16 oktober 1925 uit Monster in Maassluis Diaconie Oude Mannen en
Vrouwenhuis der Ned. Hervormden, ze is overleden op 2 juni 1934 te Maassluis.
Kinderen:
1. Frederik geboren 31 oktober 1885 Rozenburg volgt XI r
2. Arie geboren 6 april 1888 volgt XI s
3. Geertruida Magdalena geboren 7 april 1890
4. Leentje geboren 19 oktober 1891 Rozenburg

Geertruida Magdalena (3)
Gehuwd 16  februari 1922 Maassluis? met Dirk Overkleeft, geboren 8 februari 1892 te 's Gravenzande, beroep los werkman, zoon van Cornelis Overkleeft en Sara van der Kaai
Kinderen:
1. Sara geboren 1 december 1923 Maassluis

Leentje (4)
Geboren 18 oktober 1891 te Rozenburg, dochter van Leendert Bergwerf en Neeltje Kruiniger.
Gehuwd 7 november 1912 Rozenburg met Jan van Noort, geboren op 7 oktober 1886 te Rozenburg, los werkman, zoon van Jan van Noort, polderwerker en Petronella van der Bey.

Kinderen:
1. Petronella geboren 11 juli 1914 te MaassluisX i. ADRIANUS BERGWERFF
Zoon van Frederik Bergwerff en Pietertje van der Hof, geboren 7 november 1859 te Rozenburg, veldarbeider, overleden 2 maart 1957.
Gehuwd 24 mei 1883 te Rozenburg met Adriana van der Meer, geboren 1 april 1861 te Rozenburg, overleden 25 november 1945 te Rozenburg, dochter van Joris van der Meer, arbeider en Jannetje Kleijwegt
Kinderen:
1. Petronella Frederika geboren 4 april 1884
2. Jannetje Jozina geboren 14 januari 1886
3. Frederika geboren 23 november 1887,
overleden 16 februari 1904, Polderkrabbe D86
4. Jacoba Cornelia geboren 24 november 1889
5. Frederik geboren 11 november 1891 volgt XI t
6. Joris geboren 3 mei 1894 volgt XI u
7. Arie geboren 26 juni 1896 volgt XI v
8. Jacob geboren 30 augustus 1898,
overleden op 14 oktober 1969 te Rozenburg
9. Elisabeth geboren 15 november 1901
10. Ida Cornelia geboren 28 juli 1903

Petronella Frederika (1)
Gehuwd op14 april 1910 te Rozenburg met Johannes Simon Voorberg, geboren op 31 oktober 1882 te Rozenburg, beroep schoenmaker, zoon van Simon Voorberg, schoenmaker en Jacoba Moree, overleden op 19 januari 1949 te Rozenburg.
Kinderen:
1. Jacoba geboren in 1911
2. Adriana geboren in 1913
3. Ferdinand geboren in 1914
4. Maria geboren in 1916
5. Simon geboren in 1918
6. Adrianus geboren in 1923
7. Frederik geboren in 1925

Jannetje Jozina (2)
Gehuwd op 11 maart 1909 te Rozenburg met Jacob Bastiaanse Oosterlee, geboren op 20 augusus 1885 te Rozenburg, beroep timmermansknecht, zoon van Kors Oosterleeen en Catharina Adriaantje Zoeteman.

Jacoba Cornelia (4)
Gehuwd 18 juli 1918 Rozenburg met Leendert van Vliet, geboren op 23 september 1889 te Rozenburg, timmerman, overleden op 16 augustus 1925 te Rozenburg, zoon van Jan van Vliet en Dalia van der Knaap.
Kinderen:
1. Dalia, geboren op 4 juli 1919

2. Adriana geboren op 1 september 1920
3. Jan, geboren op 20 december 1921, overleden 20 januari 1944 te Rozenburg
4. Petronella Frederika geboren op 30 april 1924

Elisabeth (9)
Gehuwd 21 mei 1931 in Rozenburg, met Willem Groenewegen, geboren op 13 november 1895, veehouder, zoon van Johannes Groenewegen en Geertje Rodenburg, overleden op 26 januari 1942 te Rotterdam.
Elisabeth is overleden op 24 december 1949 te Bergen op Zoom.
Kinderen:
1. Geertje Adriana geboren op 2 januari 1933
2. doodgeboren zoon 28 september 1934
3. Adriana geboren op 9 september 1937

Ida Cornelia (10)
Gehuwd 16 februari 1928 in Rozenburg met Jacob Willem Doorduin, zoon van Teunis Doorduin en Adriana Jacoba Voogt, geboren op 2 september 1903, overleden op 12 juni 1987.
Ida Cornelia is overleden op 1 maart 1992 te Rozenburg.
Kinderen:
1. Teunis Adrianus geboren op 15 april 1929 te Rozenburg
2. Adrianus Teunis geboren op 22 mei 1933 te Rozenburg.X j. JAN BERGWERF
Zoon van Frederik Bergwerff en Pietertje van der Hof, geboren 1 januari 1865 te Rozenburg, landbouwer, overleden 17 mei 1945 te Vlaardingen.
Gehuwd 21 mei 1896 met Adriaantje van Pelt, geboren 23 okt 1872 te Abbenbroek, dochter van Jacob van Pelt en Rozetta Luijendijk, overleden op 22 juli 1964
Kinderen:
1. Pietertje geboren 11 mei 1897
2. Rosetta geboren 14 februari 1900
3. Frederika geboren 20 september 1903
3. Jacob  volgt XI w
4. Leendert geboren 1911 volgt XI x

Pietertje (1)
Gehuwd op 12 mei 1920 in Rozenburg met Pieter Quack, zoon van Jacob Quack en Jannetje van der Hout, geboren op 5 mei 1894 te Rozenburg, veldarbeider, aldaar overleden op 14 februari 1983.
Pietertje is overleden op 22 januari 1983 te Rozenburg

Frederika (3)
Gehuwd 25 juni 1925 Rozenburg met Cornelis Quack zoon van Lambertus Quack en Cornelia van Dijk, geboren te Rozenburg.
Frederika is overleden op 31 okotber 1999 te Rozenburg.
Kinderen:
1 kind (8) geboren 1920/30
1 kind (9) geboren 1930/40
X k.  PIETER BERGWERFF
Zoon van Frederik Bergwerff en Pieternella van der Hof, geboren 10 november 1871
te Rozenburg, beroep los werkman, schippersknecht
Gehuwd 23 mei 1901 /18 juni 1901 Rozenburg met Willemijntje Jozijntje Degeling,
geboren 25 augustus 1875 te Rozenburg, dochter van Jan Degeling en Adriaantje Visser
Kinderen:
1. Pieternella Ariaantje geboren 25 november 1902 te Rotterdam,
2. Adriaantje Pieternella geboren 24 juni 1904,
3. Frederik Leendert geboren 21 maart 1906 volgt XI y
4. Jan Frederik geboren 26 maart 1908
5. Willemijntje Jozijntje geboren 27 april 1911
6. Elizabeth Cornelia geboren 16 juli 1913

Pieternella Ariaantje (1)
Gehuwd op 12 november 1924 te Rotterdam met Hendrik Hoenderkamp, zoon van Christianus Hoenderkamp en Geertruida Henrietta Scheulderman, geboren op 23 juli 1899 te Schiedam, boekdrukker.
Kinderen:
1. Christianus Pieter geboren 27 april 1925 Schiedam

Adriaantje Pieternella (2)
Gehuwd op 17 augustus 1927 te Rotterdam met Bernardus Willem Rietveldt, geboren op 8 juli 1906 te Rotterdam, zoon van Bernardus Willem Rietveld, ketelmaker en Cornelia van Bel.
Kinderen:
1. Pieternella Hendrika Willemijntje geboren 29 januari 1928
2. Pieter geboren 2 augustus 1930


X l. LUCAS BERGWERFF
Zoon van Frederik Bergwerff en Pieternella van der Hof, geboren  25 december 1874
te  Rozenburg, los werkman, overleden in 1960.
Gehuwd op 4 augustus 1904 te Oostvoorne met Willempje van Reek, geboren 18 januari 1880 te Oostvoorne, dochter van Dirk Abrahamsz. van Reek, tuinder en Adriana Maria Noordermeer.
Kinderen:
1. Pieternella geboren 25 mei 1905
2. Dirk geboren 22 december 1906 volgt XI z
3. Adriana Maria geboren 28 augustus 1908
4. Frederik geboren 12 december 1913
5. Leendert geboren 29 december 1916
6. Willem geboren 19 april 1920
7. Arie geboren 19 augustus 1924 volgt XI aa

Maria Adriana
(3) op18 januari 1932 van Oostvoorne (hulp in de huishouding) in Rotterdam met......Lucas, geboren 18 januari 1932X m. JAN BERGWERFF
Zoon van Arie Bergwerff, broodslijter en Neeltje Verkade, geboren 18 januari 1862
te Rozenburg, overleden 16 mei 1895 op zee, beroep zeeman.
Gehuwd 4 december 1890 te Maassluis met Neeltje van der End, geboren 19 augustus 1863 te Maassluis, dochter van Abraham van der End, pakhuisknecht en Anna van der Bend
In 1892: Kerkplein 193 Maassluis
Kinderen:
1 Jan Willem geboren 17 juli 1892 , overleden 8 december 1892
2 Johanna geboren 23 oktober 1893 (Leiden)
3 Gerrit geboren 22 februari 1894

Johanna (2)
Gehuwd 21 januari 1915 Maassluis met Marinus Roodenburg geboren12 december 1886 te Maassluis, beroep bootwerker, zoon van Christoffel Frederik Roodenburg 51jr., brugwachter en Teuntje Kruininger
Kinderen:
1. Neeltje geboren 28 april 1916 gehuwd 6 juli 1933
2. Teuntje geboren 3 mei 1918 vertrokken 13 september 1935 naar Vlaardingen
3. Johan Martinus geboren18 januari 1920, overleden 3 april 1920
4. Martinus geboren 29 juni 1921
5. Johanna Anthonia geboren 23 oktober 1924
6. Jan geboren 8 juli 1926
7. Willem  geboren 22 oktober 1927 overleden 9 januari 1928
8. Gerritje geboren 21 april 1929
9. Wilhelmina geboren 10 mei 1931
10. Marinus geboren 30 juni 1934

Gratis admissie dd 22 januari 1897

Heden den vijftienden September 1800 zeven -en-negentig.
Ten verzoekenvan NEELTJE VAN DER END, huisvrouw van JAN BERGWERFF, werkvrouw, wonende te Maassluis, domicilie kiezende ten kantore van de Procureur Mr. C.J.A. BICHON VAN IJSSELMONDE, aan de Wijnstraat No. 119 te Rotterdam, die als zoodanig voor haar in rechten occupeert.
Heb ik Simon Pieter Vink, Deurwaarder bij de Arrondischements-rechtbank te Rotterdam, wonende aldaar aan den Oppert No. 38, krachtens het daartoe aan mijne requirante door gemelde Rechtbank den 13den September 1897 verleend verlof,\voor de derde maal gedagvaard, JAN BERGWERFF, voornoemd, matroos, laatst gewoond hebbende te Maassluis, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, mitsdien mijn exploit doende bij aanplakking aan de voornaamdeur der vergaderplaats van de Arrondischements-Rechtbank te Rotterdam, en aan het Huis der Gemeente Maassluis, terwijl ik een afschrift heb afgegeven aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de gemelde rechtbank, sprekende met den Edelachtbaren Heer Mr. A. J. H. MODDERMAN Substituut-Officier van Justitie, die het oorspronkelijke met "gezien" heeft geteekend, terwijl voorts dit exploot zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in de Nieuwe Rotterdamse Courant, als daartoe bij bovengenoemde beschikking door genoemde Rechtbank aangewezen, om op maandag den zeven-en-twintig December 1800 zeven en negentig, des voormiddags te elf uren te verschijnen ter rechtszitting van de Arrondischements-Rechtbank te Rotterdam, Eerste kamer wordende in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar.

Ten Einde
Aangezien de eischeres, blijkens extract uit het huwelijksregister der gemeente Maassluis, den 4den December 1890 aldaar in het huwelijk is getreden met den gedaagde;
Aangezien de gedaagde zich op één van den eerste dagen der maand Mei van het jaar 1800 vijf en negentig, als matroos aan boord van de logger "Rotterdam" met dat schip vanuit Maassluis in de Noordzee heeft begeven;
Aangezien dit schip op den 16den Mei 1800 vijf en negentig bij hooggaande zee, op 's lands kusten in de Noordzee door een golfslag onderstboven is geworpen, en vermoedelijk ten gevolge van deze noodlottige gebeurtenis met man en muis is vergaan, zijnde althans gedaagde te dier gelegenheid vermist;
Aangezien dan ook sedert dien datum niets meer van dat schip of van zijne bemanning is vernomen;
Aangezien  er alzoo meer dan één jaar na het plaatsgrijpen dier gebeurtenis is verloopen, zonder dat er bericht is ingekomen van zijn aanwezen of  van zijn overlijden;
Aangezien er mitsdien termen zijn om eene verklaring, dat er rechtsvermoeden van overlijden van gedaagde sedert den 16den mei 1895 bestaat, te vragen en eischeres als echtgenoote  van den gedaagde belang heeft dat zulks door deze rechtbank worde verklaard, daar zij een ander huwelijk wenscht aan te gaan;
Mitsdien aangemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken, den gedaagde tevens aanzeggende, dat indien noch hij noch iemand voor hem op deze dagvaarding mocht opkomen, namens de eischeres wel worden geconcludeerd, dat haar zal worden verleend acte van des gedaagden niet verschijning, en mitsdien bij vonnis van de Arrondischements-Rechtbank voornoemd zal worden verklaard, dat er rechtsvermoeden van des gedaagden overlijden bestaat sedert den 16 den Mei 1895 en haar tevens verlof zal worden verleend tot het aangaan  van een nieuw huwelijk, alles met veroordeling van den gedaagde in de kosten der procedure.

De kosten zijn f 6.80

get. S.P. Vink
deurw.

16 mei 1895 MA 31 "Rotterdam" zeillogger in de storm vergaan met 13 vissers aan boord.
(nieuwe)Vlaardingsche Courant, Visserijblad. 20 en 24 juli 1895
Verslag omtrent de staat van de nederlandsche zeevisscherijen 1857-1910- 1895 blz. 7

Aangezien de gedaagde zich op een van de eerste dagen der maand mei van het jaar 1800 vijf en negentig als matroos aan boord van den logger "Rotterdam" met dat schip van uit Maassluis in de Noord`zee heeft begeven;
Aangezien dit schip op den 16 den mei 1800 vijf en negentig bij hooggaande zee, op 's lands kusten in de Noordzee, door een golfslag onderstboven id geworpen, en vermoedelijk ten gevolge van dien noodlottige gebeurtenis met man en muis is vergaan, zijnde althans gedaagde te dier gelegenheid vermist;
Aangezien dan ook sedert dien datum niets meer van dat schip of zijne bemanning is vernomen;
Aangezien mitsdien gedaagde vermoedelijk bij die noodlottige gebeurtenis zal zijn omgekomen;
Aangezien er alzo meer dan één jaar na het plaats grijpen dier gebeurtenis is verloopen, zonder dat bericht is gekomen van zijn aanwezen of van zijn overlijden;
Aangezien er mitsdien  termen zijn , om eene verklaring, dat er rechtsvermoeden van overlijden van gedaagde sedert den 16den  Mei 1895 bestaat, te vragen , en eischeres als echtgenoote van gedaagde belang heeft, dat zulks door deze rechtbank worde verklaard, daar zij een ander huwelijk wenscht aan te gaan;
Mitsdien aan gemelde Rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken, den gedaagde tevens aanzeggende, dat indien noch hij noch iemand voor hem op deze dagvaarding mocht opkomen, namens de eischeres zal worden geconcludeerd, dat haar darvan zal worden verleed akte, en verlof tot het doen eeneer tweede dergelijke dagvaarding.
De kosten zijn f 8.60.
(get.) S.P. Vink,X n. LEENDERT BERGWERFF
Zoon van Arie Bergwerff, broodslijter en Neeltje Verkade, geboren 11 juni 1863 te Rozenburg, sjouwer, matroos / koopvaardijmatroos, overleden 5 mei 1961 Rotterdam.
Gehuwd 15 juni 1887 Maassluis met Hendrina Duijk, geboren 12 augustus 1866 te Zwartewaal, dochter van Yzak Duijk, visser en Maartje van der Zee, overleden 25 maart 1934 Rotterdam.
Kinderen:
1. Neeltje geboren 4 juni 1888,
overleden 30 juli 1888 (7 weken)
2. Maartje Johanna geboren 23 maart 1890,
overleden 10 maart 1978, ongehuwd
3. Neeltje geboren 27 december 1892
4. Johanna Elisabeth geboren 25 januari 1895,
overleden 17 juli 1896
5. Jan Willem geboren 13 januari 1897 volgt XI ab
6. Yzak Hendrik geboren 16 september 1898, 20 september 1900 naar Rotterdam vertrokken.
7. Leendert Arie geboren 8 december 1901 in Rotterdam volgt XI ac
8. Johannes Hendrik geboren 10 juni 1904 volgt XI ad
9. Hendrina geboren 25 december 1907 in Rotterdam
10. Maartje Johanna geboren 23 maart 1890 per 1 oktober 1900 werkster in Rotterdam.

Adres (1890-99) Olivierstraat D 133 Maassluis
1896 Zandpad 129
20 september 1900 Rotterdam, Bajonetstraat 57


Neeltje (3)
Gehuwd 25 april 1923 te Rotterdam met Evert Olofsen geboren 26 mei 1894 te Harderwijk beroep hoofdagent van politie te Rotterdam, overleden 18 juni 1971 te Rotterdam, zoon van Peter Olofsen en Petronella Bruinink.
Kinderen:
1. Peter Leendert geboren op 24 mei 1924

Hendrina
(9)
Gehuwd 1927 Rotterdam met Kay Benny Hjalmar Jespersen, geboren1905 te Frederikshavn, overleden 31 december 1968 te Rotterdam.
Kinderen:
1. Erik Benny Bjoern Jespersen geboren 7 oktober 1933 RotterdamX o. ARIJ BERGWERFF
Zoon van Arie Bergwerff en Neeltje Verkade geboren 5 oktober 1865 te Rozenburg, beroep varensgezel, Stoker op de Oostzeevaart, 1898 machinist, overleden op 20 oktober 1935 te Vlaardingen.
Gehuwd 15 november 1894 te Maassluis met Elisabeth van der Meij, geboren 16 december 1873 te Maassluis dochter van Maarten van der Meij en Trijntje Blommendaal

Arie belijdenis 30 maart 1890, naar Maassluis 14 april 1890.
beroep: Stoker tweede klasse.
Op 4 augustus 1899 naar Rotterdam, Oranjestraat 114

Kinderen:
1. Neeltje geboren 11 juni 1895 te Maassluis
2. Trijntje geboren 3 mei 1896
3. Willemina geboren 5 september 1897,
overleden 21 oktober 1897
4. Maartje geboren 26 september 1898
5. Arij geboren 29 januari 1900  Rotterdam,
overleden 3 maart 1900
6. Maarten geboren 1 december 1902 te Rotterdam.
7. Jan Willem geboren 19 oktober 1904 Vlaardingen
8. Nelis geboren 22 mei 1910 Rotterdam,
overleden 15 april 1911 sleephellingstr. 27a
9. Nelis geboren 19 november 1913

Trijntje (2)
Gehuwd op 6 oktober 1915 te Vlaardingen met Hendrikus Lazet, kleermaker, geboren op 3 september 1897 te Rotterdam, zoon van Johannes Lazet en Hendrika Johanna Kraat.
Gescheiden 30 november 1936.
Kinderen:
1. Johannes
2. Arij geboren op 16 februari 1917, overleden in 1965
3. Martin

Maartje
(4)
Gehuwd op 15 mei 1929 te Vlaardingen met Adriaan van der Ster, geboren op 11 augustus 1899 te Vlaardingen, timmerman, zoon van Johannes van der Ster en Adriana Bredius.
Kinderen:
1. Johannes geboren 9 april 1933 te VlaardingenX p. FREDERICK JOHANNES BERGWERFF
Zoon van Arie Bergwerf en Johanna Voogd geboren 29 maart 1872 te Rozenburg, beroep smid,  zeevisser, overleden 24 februari 1947 te Vlaardingen
Gehuwd te Vlaardingen op 7 december 1898 met Elizabeth Brouwer, geboren 17 juni 1868 Vlaardingen, dochter van Elizabeth Brouwer, overleden 19 mei 1948 te Vlaardingen.
woonden Zandpad D143 Maassluis (vanaf 1900)
Kinderen
1. Arie geboren 20 juni 1899 Vlaardingen
2. Jacob geboren 20 juni 1899 Vlaardingen
X q. JOHAN BERGWERFF
Zoon van Arie Bergwerff en Johanna Voogd, geboren Maassluis,13 juni 1887, Zeeman, stoker op een sleepdienst
Gehuwd 23 mei 1906 te Maassluis met Klaasje de Boer, geboren 10  juni 1883 te Urk wonend te Maassluis, dochter van Jan de Boer, zeeman en Jacobje Brands
Kinderen:
1. Klaas geboren  30 januari1904 Amsterdam volgt XI ae
2. Anna geboren 5  januari 1907 Maassluis
3. Koba geboren  17 november 1909 Maassluis
4. Elisabeth geboren 1911,
overleden 29 maart 1912 Maassluis
5. Aleida geboren 9 juni 1914, dienstbode
6. Arie geboren 6 juni 1916, kistenmaker
7. Jan geboren 3 maart 1921, volgt XI af

Anna (2)
Gehuwd 16 mei 1929 Maassluis met Hendrik van de  Meeberg, geboren 8 mei 1905 te Maassluis, stoker sleepboot, zoon van Jan van de Meeberg en Cornelia Williams
Kinderen:
1. Jan geboren 30 september 1929 Maassluis
2. Klaasje (zn.)geboren 2 september 1930, overleden 2 september 1930
3. Klaasje geboren 18 december 1932
4. Petronella Jacoba geboren 9 juni 1934

Koba (3)
Gehuwd 25 juli 1929 Maassluis met Jan Rijpsma, geboren 8 september 1907, te Maassluis, aldaar overleden op 20 mei 1981, beroep fabrieksarbeider, los werkman, zoon van Pieter Rijpsma en Magchteltje Molendijk
Kinderen:
1. Pieter 9 januari 1930
2. Johan 16 augustus 1932
3. Magcheltje 1 september 1934
14 keer verhuisd tussen 1929 en 1935


Aleida (5)
Gehuwd met Pleun Kap.
Kinderen:
1. Wim
2. Klazien
3. PleunX r. ARIE LEENDERT BERGWERFF
Zoon van Albert Bergwerff en Leentje Gille, geboren 29 januari 1877 te Rozenburrg, veldarbeider, overleden 3 januari 1926.
Gehuwd op 18 augustus 1904 te Rozenburg met Cornelia Versteeg, geboren in Rozenburg op 20 mei 1870 te Rozenburg, aldaar overleden op 4 december 1921 , dochter van Cornelis Versteeg en Jacomijntje van Dijk.
Kinderen
1. Cornelis geboren 17 december 1904 te Rozenburg volgt XIag
2. Aldert Teunis geboren 25 januari 1906
3. levenloze zoon geboren 26 januari 1907
4. Teunis Pieter geboren 18 mei 1908 Rozenburg volgt XI ah
5. Leentje Jacomijntje geboren 14 augustus 1909, overleden op 10 november 1989
6. Jacomijntje Leentje geboren 25 februari 1911
7. Elizabeth geboren 11 mei 1912, overleden op 10 oktober 1998

Jacomijntje Leentje (6)
Gehuwd op 21 juni 1939 met Hendrik Dirk Flach geboren te Maassluis, zoon van Teunis Flach en Teuntje Jongerius. Hendrik is weduwnaar van Aafje Visser.X s. JAN BERGWERFF
Zoon van Albert Bergwerff en Leentje Gille geboren 3 september 1879 te Rozenburg
Gehuwd op 28 mei 1903 te Rozenburg met Leentje Quak geboren 25 april 1877 te Rozenburg, dochter van aart Quak en Bastiaantje Punt.
Kinderen:
1.Leentje geboren 19 maart 1904.
2. Aart geboren 21 december 1905,
overleden 16 december 1908

3. Bastiaantje geboren 24 juli 1907
4. Aart geboren 23 december 1908 volgt XI ak
5. Aldert geboren 11 december 1910, overleden 7 februari 1911
6. Aldert geboren 23 januari 1912, overleden 17 juni 1913
7. Aldert geboren 30 oktober 1913 volgt XI al
8. Johanna geboren 25 augustus 1915
9. doodgeboren dochter 1917
10. Elisabeth geboren in 1918, overleden 25 oktober 1918
11. Jan geboren 11 juli 1921 volgt XI am

Leentje (1)
Gehuwd op 28 mei 1925 te Rozenburg met Cornelis de Jonge, geboren op 10 september 1901, veldarbeider, zoon van Adriaan de Jonge en Adriana Elizabeth van Dam.
Kinderen geboren te Rozenburg:
1. Adriana Elizabeth geboren op 4 juli 1926
2. Leentje geboren op 29 december 1928
3. doodgeboren op zoongeboren op 4 oktober 1931
4. Jan geboren op 4 oktober 1931
5. Adriaan geboren op 26 april 1934
6. Aart geboren op 13 augustus 1937, overleden op 19 juli 1945

Bastiaantje (3)
Gehuwd op 29 augustus 1929 te Rozenburg met Cornelis Bestebroer, zoon van Joost Bestebroer en Theodora van Seventer, geboren op 23 januari 1903 te Hillegersberg.
Kinderen:
1. Joost geboren op 28 februari 1931
2. Jannie geboren op 6 maart 1933

Johanna (8)
Gehuwd op 23 mei 1939 te Rozenburg met Cornelis Breukel, zoon van Jan Breukel en Aaltje de Bruin, geboren op 26 januari 1913 te Rozenburg, overleden op 28 februari 1989 te Rockanje.
Johanna is overleden op 30 augustus 2000 te Rozenburg.
Kinderen geboren te Rozenburg:
1. Jan geboren op 20 december 1940
2. Cornelis geboren op 9 februari 1944
3. Aaltje geboren op 17 mei 1945
4. Aart Gerrit geboren op 28 november 1947X t. GERRIT JOHANNES BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff (landbouwer) en Klazina van Dijk, geboren op 14 maart 1887 te Rozenburg, beroep veehouder, overleden op 6 april 1955 te Delft.
Gehuwd op 18 april 1913 Naaldwijk met Cornelia Jacoba (Jaapje) Vreugdenhil geboren op 29 oktober 1887 te Naaldwijk, dochter van Dirk Vreugdenhil, tuinder en Neeltje van Staalduinen, overleden op 1 juni 1970 te Maasdijk.
Kinderen:
1. Klaziena Jacoba geboren 21 december 1913 Zevenhuizen N.H.

2. Jacoba geboren op 15 oktober 1917
3. Dirk geboren 29 oktober 1918 te Rozenburg, overleden op 15 mei 2003.
4. Arie geboren 13 oktober 1921 te Rozenburg volgt XI an
5. Jacoba Jaapje geboren 3 juli 1926 te Rozenburg
6. Leen
7. Neeltje
8. Coba
9. Gerrit volgt XI ao
10. Jan volgt XI ap

Klazina Jacoba (1)
Gehuwd op 29 augustus 1951 in  Naaldwijk, met Leendert Buitelaar, geboren 24 augustus 1918 te Naaldwijk, beroep Administratief medewerker, zoon van  Anthonie Buitelaar, wonende te Naaldwijk, beroep landbouwer, veehouder en Maria van Vliet. Klazina Jacoba is overleden op 26 oktober 1978 in Delft
Kinderen:
1. Anthoni
2. Maria Jannetje


Jacoba (2)
Gehuwd op 17 mei 1948 met Gerrit Noordam, geboren op 8 juni 1920 te Maasland, zoon van Gerrit Noordam en Wilhelmina van Vliet, overleden op 27 april 1987, Jacoba is overleden op 21 februari 2004


Neeltje (7)
Gehuwd op 7 mei 1947 met Martinus Mostert van beroep tuinder, zoon van Pieter Mostert en Alida de Zeeuw, geboren 14 augustus 1919, overleden 20 juni 2005
4 kinderen.

Coba (8)
Gehuwd met Piet van MeertenX u.  ARIE BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff en Klazina van Dijk, geboren 22 juni 1888 te Rozenburg
beroep landbouwer, overleden 26 december 1922 te Rozenburg
Gehuwd op 17 juni 1920 in Rozenburg met  Maartje van der Veer, geboren 18 februari1896 te Maassluis, dochter van Arie van der Veer, broodbakker en Pieternella Moerman.
per 2 mei 1923 in Rotterdam
Kinderen:
Leendert Arie geboren 27 december 1921 Rozenburg volgt XI aqX v. JOHANNES BERGWERFF
Zoon van Leendert Bergwerff en Klazina van Dijk, geboren  14 april 1894 te Maassluis
Gehuwd 2 augustus 1923 Maassluis met  Arendje Sluijter, geboren13 februari 1893 te Maassluis, dochter van Martinus Sluijter en Johanna Elisabeth van den Beukel.
Kinderen:
1. Leendert Martinus geboren 26 mei 1925 Rozenburg
2. Martinus Johannes geboren  5 juni 1926,
overleden 19 februari 1927
3. Martinus Rokus Johannes geboren  21 augustus 1930 Maassluis