Uitleg Erfrecht
Aanvaarden, Verwerpen,
Verklaring van Erfrecht


Een erfgenaam heeft de keus de nalatenschap te aanvaarden, beneficiaire te aanvaarden of te verwerpen.

aanvaarden

Als een erfgenaam aanvaardt, moet hij ook de schulden van de nalatenschap betalen. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen.
Gedeeltelijke aanvaarding is niet mogelijk.

beneficiaire te aanvaarden

Een erfgenaam kan ook beneficiair aanvaarden. Dat houdt in dat de erfgenaam de nalatenschap alleen accepteert, voor zover die positief is.

verwerpen

Een erfgenaam kan ook een erfenis verwerpen, zodat hij niets met de nalatenschap te maken heeft.

Om de schuldeisers zoveel recht te doen, zijn de nodige formaliteiten voorgeschreven voor beneficiaire aanvaardingen en verwerping.
Indien de erfgenamen besluiten de nalatenschap te verwerpen of beneficiair te aanvaarden, moet een beschikking door de arrondissements-rechtbank worden afgegeven. Bij de griffie van de rechtbank moet dan een verklaring worden overlegd.

Verklaring van Erfrecht

Een verklaring van erfrecht is nodig om o.a de banktegoeden vrij te geven of onroerende zaken op naam van de erfgenamen te zetten bij het kadaster.
Voordat de notaris zo'n verklaring afgeeft, zal hij een aantal onderzoeken doen, onder andere bij de Burgerlijke Stand en het Centraal Testamenten Register. Op die manier worden alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart gebracht.
Met zo'n verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen o.a. bij de bank de bankrekeningen op hun naam zetten.

opmerking:
    Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig.
    De banken zijn niet verplicht een verklaring van erfrecht te eisen voor vrijgeven banktegoeden. Wanneer er tussen de erfgenamen geen onderlinge geschillen zijn, ga dan met de bank praten of het mogelijk is dit op en andere manier op te lossen dan met een v.v.e.
    De meeste banken zullen hier aan meewerken, indien het saldo van de banktegoeden niet te hoog zijn.


Wanneer er wel een verklaring van erfrecht nodig is, ga dan "shoppen"
Een v.v.e. is niet goedkoop en er zit zeer veel prijsverschil tussen de verschillende notarissen Kijk o.a. op http://www.notaristarieven.nl of op http://www.notaris.nl

Op de PC-versie van de site, die ook goed te lezen is op een tablet, zie www.breemans.net of home.hccnet/m.breemans staat een uitgebreide uitleg waarin ook uitvoerig wordt ingegaan op de fiscale regels met voorbeelden enz.