Uitleg Erfrecht
Inleiding uitleg erfrecht

Deze site is een "eenvoudige" voorzover eenvoudig, uitleg van het "nieuwe" Nederlandse Erfrecht, speciaal op maat geschreven voor mobiele weergave op GSM.

De gegevens op de site zijn beter te lezen op een tablet of PC. Op de normale site staat een uitgebreide uitleg, voorbeelden en nadere informatie kijk dan op:

www.breemans.net


Op 1 januari 2003 is het Nederlandse Erfrecht veranderd.
Deze wet staat in boek 4 Burgerlijk Wetboek. (artikel 4:1 t/m 4:233)

Over de laatste wijzigingen in de wet is zeer lang gepraat en de invoering hiervan werd telkens uitgesteld.

De belangrijkste wijziging met het "oude erfrecht" is dat de langstlevende echtgenoot financieel beter wordt verzorgd.

In het oude erfrecht (voor 1-1-2003) konden de kinderen hun erfdeel opeisen en de langstlevende echtgeno(o)t(e) was verplicht het erfdeel aan kinderen uit te betalen.
Hierdoor moest de langlevende echtgenoot meestal de "eigen woning" en andere vermogensbestanddelen verkopen, om de erfdelen uit te kunnen betalen.
De langstlevende kon dan in sommige schrijnende gevallen in een klein huurhuisje met een klein pensioentje haar laatste dagen slijten of werd in een bejaardentehuis geplaatst.

De laatste wijziging van het Nederlandse erfrecht was in het jaar 1923. Tot dat jaar was de langstlevende echtgenoot geen erfgenaam. Alleen de kinderen konden erven.
In het jaar 1923 werd de langstlevende echtgenoot dan ook erfgenaam en kon deze meedelen in de nalatenschap van erflater.

Nu, met ingang van het jaar 2003, krijgt de langstlevende echtgenoot nog meer rechten en kan deze van een goede oude dag genieten, zonder zich zorgen te maken, dat de kinderen hun erfdeel opeisen.
De langstlevende kan nu niet meer in financiele problemen komen.

In de volgende hoofdstukken heb ik een eenvoudige, voorzover dit mogelijk is, uitleg gegeven van de regels betreffende de erfopvolging.

Op de uitleg van www.breemans.net staat een uitgebreide uitleg waarin ook wordt ingegaan op de fiscale regels.
Hier staat ook een forum waarop het mogelijk is vragen te stellen. Tevens ga ik hier en daar in op de fiscale regels die daar aan vast zitten.

Op de PC-versie van de site, die ook goed te lezen is op een tablet, zie www.breemans.net of home.hccnet/m.breemans staat een uitgebreide uitleg waarin ook uitvoerig wordt ingegaan op de fiscale regels met voorbeelden enz.