Een "eenvoudige" uitleg van het Nederlandse Erfrecht,
boek 4 Burgerlijk Wetboek
inclusief Erfbelasting en Schenkbelasting.

Successiewet 1956Met ingang van 1 januari 2003 is het nieuwe Nederlandse Erfrecht in werking getreden.
Ik heb geprobeerd een "eenvoudige" uitleg te maken over deze nieuwe regels.
"eenvoudig" voor zover dit mogelijk is.

Verder is met ingang van 1 januari 2010 de Successiewet 1956 veranderd.
Daarin staan de regels over de Erfbelasting en de Schenkbelasting.
Deze regels worden op deze site ook beschreven.


De gegevens op deze site zijn bijgewerkt, inclusief wijzigingen van 2023

Deze site maakt GEEN gebruik van cookies om informatie op te slaan op de computer.