GENEALOGIE: "MOLHOEK".

 

INLEIDING

 

Eind 1985 kreeg ik het idee om alle gegevens, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata, van mijn naaste familieleden (Molhoek) te noteren, voor het geval dat mijn kinderen later hierover vragen zouden stellen.

Hoe vaak gebeurt het niet dat na een overlijden het huis moet worden leeggemaakt en dat er foto's en andere documenten worden gevonden. Men weet niet meer van wie het is en wie er op de foto's staan. Alles wat onbekend is wordt dan weggooid.

Zo ben ik, naar mij bekend is, de enige die een foto heeft van mijn overgrootvader Johannes Molhoek geboren 23‑01-1842 en overleden 16-04-1907. De foto zal ± 1880 zijn gemaakt.

Van mijn vader en moeder heb ik natuurlijk meerdere documenten zoals b.v. brieven. Mijn moeder had deze brieven als een kleinood bewaard.

Data en gegevens van de reeds overleden familieleden waren bijzonder schaars. De bewaarde rouwbrieven hielpen me aan de overlijdensdata.

Veel gegevens ontbraken nog. Bijna iedereen was overleden, zodat ik het niet meer kon vragen.

In die tijd werkte ik bij het Gemeenschappelijk Energiebedrijf in Den Haag aan de Loosduinseweg 13. Op nummer 15 was het Gemeente Archief. Ik ben gaan kijken of daar de ontbrekende gegevens te vinden waren. Tot dat moment was ik nog nooit in een archief geweest.

Daar is dan ook de vlam in de pan geslagen. Het was wonderbaarlijk wat je daar kon vinden. Er waren gegevens over mijn groot- en overgrootouders en op dat moment nog voor mij onbekende Molhoek-en. Het was bijzonder interessant.

Dan ontstaat de vraag zoals zoveel mensen zich afvragen: "Wie waren mijn voorouders, waar hebben ze gewoond? Zijn die families met dezelfde familienaam bloedverwanten van mij?

 

Naarmate ik weer iets nieuws vond, werd ik steeds enthousiaster!

 

Dit werd van kwaad tot erger en zo vertrok ik later naar het Gemeente Archief in Goes, daarna naar het Rijksarchief in Middelburg. Nog veel later naar het Gemeente Archief in Rotterdam, het Centraal Bureau voor Genealogie en het Algemeen Rijksarchief beide in Den Haag.

Inmiddels was het zover dat ik kon zeggen, dat ik een Genealogisch-onderzoek gestart had. Ik had nooit verwacht dat zo'n onderzoek zoveel tijd zou kosten, maar ik heb het met heel veel plezier gedaan en ik doe het nog steeds met veel genoegen.

Tijdens dit onderzoek noteerde ik ook de personen, met de naam Molhoek die voor mij nog onbekend waren en niet tot mijn tak behoorden.

Later heb ik ook al deze personen nagetrokken. Zodoende werd het een genealogisch onderzoek naar alle personen met de familienaam Molhoek.

 

ERVARINGEN TIJDENS HET ONDERZOEK

 

Schrijfwijze van de familienaam Molhoek.

In 1804 kwam in Nederland voor elk woord een officieel gestandaardiseerde spelling. Daarvoor spelde men sterk fonetisch, waardoor vooral namen totaal anders werden geschreven dan ze oorspronkelijk hadden geluid. Ook het dialect speelde een grote rol. Zo werd de familienaam Molhoek op vele wijzen geschreven.

 

Enkele varianten die ik heb gevonden:

 

Moloue

Melou

Molloek

Molhoeks

Mollouk

Molhouck

Moelhoek

Moloek

Mulhoek

 

De dubbele L is te verklaren, omdat dit de uitspraak is in het zeeuwse dialect. Ik weet nog goed, dat we een gehele dag aan het zoeken waren geweest in het Gemeente archief in Goes en niets hadden gevonden. Ik schrijf "we", omdat ik op de reizen naar Zeeland werd vergezeld door een voormalig collega van het GEB, Louis Vlietstra. Ik wil hem speciaal noemen, omdat hij veel werk heeft verzet en ik vond en vind het nog altijd bijzonder gezellig samen met hem er op uit te trekken. We bezochten zo samen archieven en begraafplaatsen. Louis, heel hartelijk dank hiervoor.

 

Nu weer even terug. We hadden die middag niets gevonden. We hadden gezocht naar een Pieter Molhoek gehuwd met een Josine Wabeeke. Opeens ging bij hem het licht schijnen en hij ontdekte, dat in die tijd de familienaam anders werd geschreven, namelijk MOLLOEK.

Na dat moment zijn we hierop alerter geworden.

 

De verbrande Dood-. Trouw- en Begraafboeken.

Een groot handicap in Zeeland waren de ontbrekende Doop-, Trouw- en Begraafboeken. Ongeveer de helft van de DTB-boeken van het Rijks Archief Zeeland zijn, tijdens een bombardement op Middelburg in 1940, verbrand. De verbrande gegevens moesten via andere wegen worden gereproduceerd.

B. v. uit notariėle akten, weeskamer-archieven, klappers op trouwgeld en dienstplichten, verzameling Genealogische Afschriften DTB enz. . .. Het is nog een lange weg te gaan, eigenlijk is er geen einde aan.

 

De vroegste voorvaderen.

De oudste personen met de familie naam Molhoek die ik gevonden heb zijn, Cornelis, Adriaan, Jan en Pieter.

Mijn onderzoek gaat voor Pieter terug tot ongeveer het jaar 1610 en voor Jan tot ongeveer 1630, voor Comelis (de oudste) Molhoek tot ± 1535 en voor Adriaan tot  ± 1650. Tot nu toe heb ik ze nog niet kunnen koppelen en het is dan ook niet bekend of ze bloedverwanten van elkaar zijn.

De hoofdrolspelers in mijn Genealogie zijn Jan en Pieter, omdat de geschiedenis bij Comelis en Adriaan al snel doodloopt.

 

De toegankelijkheid van de archieven.

Een archief dient 50 jaar oud te zijn, voordat men wordt toegelaten. Wanneer iemand overleden is, zijn een aantal gegevens na twee jaar opvraagbaar bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Vele namen en data zijn d.m.v. schriftelijke en telefonische informatie verkregen bij de nog in leven zijnde personen.

 

Een naar Molhoek vernoemde weg.

Misschien is het wel aardig om te weten, dat er zich een MOLHOEKSE- WEGELING (weg of pad) bevond in Yerseke. Het was een doodlopende weg en meer dan honderd jaar oud. Aan deze weg heeft vroeger een boeren-hoeve gestaan. In die tijd hebben er nogal wat Molhoek-en in Yerseke gewoond. Misschien is de hoeve van Jan Molhoek geweest, die later geėmigreerd is naar Grand Rapids in Amerika.

home