Het Geslacht OUDENES

Verklaring van de familienaam

De geslachtsnaam Oudenes vindt zijn oorsprong, zoals zo veel familienamen, in een verbinding van een persoon met een topografische aanduiding.

Immers de naam Oudenes betekent: de oude nes, d.w.z. het oude stuk buitendijkse land, b.v in een rivierbocht. Men vindt het woord in de spelling : nes, nesse, nis of nisse. Het komt zo voor in een aantal West-Nederlandse namen; Abbenes, Bekenes, Bolnes, Bruinisse, Eemnes, Gelkenes, Nes aan de Amstel, Pernis, Stavenisse, Wijdenes en Wilnis.

Enkele andere familienamen met nes zijn: Hogenes, Van Nes, Wijdenes.

Het gebied van herkomst

De oudste vermeldingen van de naam Oudenes komen voor in de kerkelijke bescheiden van Waarder. De dragers van de naam Oudenes blijken dan te wonen in de buurtschap Lange Weijde. In deze omgeving , het poldergebied tussen Bodegraven, Haastrecht, Oudewater en Woerden, het grensgebied tussen Holland en het Sticht, moeten we ook de grondslag zoeken van de familienaam.

Wellicht is de NES waaraan gerefereerd wordt, het gebied langs de rivier de Lange Linschoten, waar ook net buiten het dorp Linschoten, het adelijke kasteel Huis De Ness stond. Het oude slot werd in 1645 afgebroken en vervangen door het fraaie buiten, hedentendage bekend als Huis te Linschoten.

bron H. J. HabermehlŠ

Alphen aan den Rijn 1980.

Homepage