KUBB - Een spel met traditie

Kubb is een populair spel in Gotland (Zweden). Het is begonnen in de tijd waar men nog genoeg "vuurhout" op het erf had liggen. Een aantal geschikte stukken hout werden geselecteerd en zie daar je had het spel KUBB!

Kubb is een spel dat door iedereen gespeeld kan worden = oud of jong, sterk en zwak. Het aantal spelers is niet vastgelegd. Je kunt het spelen van 8 tot 16 spelers voor het meeste spelplezier

Dit "spelregelboekje" begint met de basis regels, gevolgd door een denkbeeldig "spel" met uitleg. Je moet voor het spelen wel eerst de gehele spelregels doorgelezen hebben. Na het gelezen te hebben kun je alle verschillende spelsituaties goed oplossen.

Veel plezier

Deze spelregels zijn gecontroleerd door de "The Kubb World Championship". Op het internet vind je de organisatie onder "www.vmkubb.com". De orginele tekst is in het Zweeds. Engelse vertaling is gemaakt door Kathy Gow - Sjöblom 1998. De nederlandse vertaling is van Marcel Settels.

Wedstrijdafmetingen van het spel zijn een terrein van 5 x 8 meter.
De Koning moet 9 x 9 x 30 cm groot zijn
Kubbs 10 stuks 7 x 7 x 15 cm
Werpkegels 6 stuks doorsnede 44mm. Lengte 30 cm
Hoekstokjes (makkelijk)
   

Werpen van de kegels en de kubbs

De werpkegels mag je alleen onderhands gooien  met het uiteinde van de kegel in de richting van de worp.
Propelleren, i.e. de werpkegel horizontaal laten draaien, is niet toegestaan.

Fig2

De kubbs mag je zijwaards gooien, doch wel onderhands. Alle kubbs worden vanaf de achterlijn geworden.

Fig 3

De kubbs die zijn omgegooid en die weer in het spel zijn gebracht op de spelveld van de tegenpartij heten veldkubbs (nr 9 en 10 in het voorbeeld). De kubbs die op de achterlijn staan heten basiskubbs.

Fig 4

Een kubb moet landen in het vak A. (dus binnen de spelhelft van de tegenstander).

Als een kubb buiten het gebied land, dan moet deze opnieuw worden gegooid. Bij een tweede misser plaatst de tegenstander deze kubb in de spelhelft, maar wel zo dat deze niet te dicht bij de koning staat (een werpkegel afstand).

Fig 5.

A. Gegooide veldkubbs worden rechtop gezet op de exacte plaats waar deze geland zijn. Linksom als rechtsom omhoogzetten wordt door de tegenstander bepaald. Op de lijn is "in". De veldkubb wordt dan altijd binnen het speelveld geplaatst.

B. Als een Kubb omgaat, maar dan weer vanzelf gaat staan, geldt als omgegooid.

C. Mocht een basiskubb omgegooid worden alvorens de veldkubbs zijn omgegooid, dan wordt deze kubb weer rechtop gezet. Hij blijft meedoen als basiskubb.

D. Het werpen van de alle veldkubbs wordt altijd direct aan het einde van de buurt uitgevoerd. Foute veldkubbs worden in tweede instantie geworpen.

"De koning mag alleen worden omgegooid aan het einde van het spel. Als de koning eerder wordt omgegooid, dan verliest het team die dit veroorzaakt heeft".

Fig 6.

Indien een veldkubb bij het werpen van een andere kubb wordt omgegooid, dan wordt deze op de plaats waar deze weer tot stilstand is gekomen overeind gezet (dus op z'n nieuwe plek).
Basiskubbs worden, indien per ongeluk omgegooid, altijd weer op de juiste plek (op de basislijn) weer teruggezet.
De gegooide kubb moet binnen het speelveld tot stilstand komen, anders is deze ongeldig.

 

Voorbeeld van een SPEL

Fig 7

Team A staat met beide voeten op de basislijn, maar wel tussen de zijlijnen en gooit de 6 werpkegels. In dit voorbeeld worden de kubbs 7 en 8 geraakt.

Fig 8

Team B gooit nu deze kubbs in de spelhelft van Team A. Team B moet nu eerst kubbs 7 en 8 omgooien alvorens aan de Kubbs van Team A te beginnen. Team B gooit echter alleen kubb nummer 8 om.

Fig 9

Omdat Team B één van de veldkubbs gemist heeft, mag Team A naar voren lopen om tot de denkbeeldige "basislijn" van kubb nummer 7. Team A gooit nu kubb nummer 8 om en mag verder met de overige kubbs.

Fig 10.

Wanneer Team A kubb nummer 8 omgooit en in dezelfde worp ook nummer 9 omgooit, dan is dit legaal. Je mag immers na het omwerpen van de veldkubbs doorgaan om het omverwerpen van de basiskubbs. Team A krijgt het niet voor elkaar om meer kubbs om te gooien met de werpkegels.

Fig 11.

Team B gooit nu kubb 8 en 9 in het speelveld van Team A, die ze vervolgens weer overeind zet. Team B gooit nu  met kubb 7 ook kubb 8 omver. In het voorbeeld worden ook kubb 9 en kubb 5 omver gegooid.

Fig 12.

Team A heeft nu geen veldkubbs meer om naar voren toe te mogen lopen en moet dus weer vanaf de basislijn werpen. Team A raakt nu alle veldkubbs behalve kubb 9.

Fig 13

Nu mag Team B naar voren lopen tot op de hoogte van kubb 9. Team B raakt nu 5,7 en 8 en vervolgens ook nog kubb 3 en 4.

Fig 14.

Team A gooit de werpkegels, maar alleen kubb 3 wordt geraakt.

Fig 15.

Team B gooit nu eerst kubb 3 om en vervolgens kubb 2 en 1. Nu zijn alle kubbs van de tegenstander omgegooid. Team B loopt nu naar de basislijn om vandaar de koning omver te mogen werpen, met gebruiking van de overgebleven werpkegels.

Fig 16.

Team B mag nu de koning omverwerpen. Mocht Team B hierin niet slagen, dan moet Team A alle kubbs aan de Team B zijde omverwerpen. Het team is de WINNAAR, waarneer deze het spel beëindigt met het omverwerpen van alle alle kubbs én als laatste de koning!