Doel Instellingen Rapportuitvoer Extra Wensen- en Foutenlijst Versielog

Even geduld a.u.b. het menu wordt geladen...

Doel van dit rapport:

Is om gekoppeld materiaal te tonen in uw stamboom, op alfabetische volgorde familienaam, voornaam.
Onder gekoppeld materiaal wordt verstaan het materiaal dat als afbeelding wordt getoond en niet het materiaal dat met een geassocieerd icoon van het bestandsformaat wordt getoond op het tab blad Persoon.
Zie Instellingen voor alle mogelijkheden

Instellingen

U krijgt het hiernaast afgebeelde dialoog aangeboden:
Indien gekozen wordt voor de "Help" dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beëindigd worden.
Bij "Aanpassen" of "Herstellen" zal er een menu keuze worden gegeven.
Maakt u geen keuze dan wordt de keuze gemaakt die achter "BEWAARDE INSTELLINGEN" staat.
De gekozen instelling wordt bewaard zodat u bij de volgende keer niet weer dezelfde keuze hoeft te maken.


Aanpassen(+bewaren/gebruiken)

U kunt via één of meerdere selecties die hier naast zijn weergegeven opgeven welke onderwerpen u wilt veranderen.


Verander submap van standaard map Rapportuitvoer:

U krijgt nu het vervolg menu te zien
Wijzig de informatie in het witte vlak in de door u gewenste naam en klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd.

Opmerking:
Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".

Verander selectieGeef hier aan van wie er gekoppeld materiaal dient te worden gepresenteerd.

Rapport volledig, alle personen die voorkomen in de database.
Rapport voorgeslacht, de personen in het voorgeslacht van de huidige persoon.
Rapport nageslacht, de personen in het nageslacht van de huidige persoon.

De huidige persoon is de persoon die gepresenteerd is in het hoofdvenster van Aldfaer.

Verander type rapport

U kunt via één selecties die hier naast zijn weergegeven opgeven welke type rapport je wilt veranderen.


Keuze 'Wel afbeelding tonen'

Voordat het rapport wordt gemaakt krijgt u de naast afgebeelde informatie te zien.
De familienaam, voornaam en geboorte datum wordt getoond met daaronder het materiaal dat gekoppeld is aan de persoon.
De familienaam, voornaam wordt als hyperlink weergegeven, indien hierop wordt geklikt zal deze persoon in het hoofdscherm van Aldfaer verschijnen.
De afbeelding zal worden getoond met daarnaast bestandsnaam, Onderschrift, de hoogte en de breedte van de foto.
Een afbeelding die ontbreekt wordt via het volgende symbool kenbaar gemaakt.
De output wordt opgeslagen in de submap "fotomateriaal" van de standaardmap Rapportuitvoer.

Keuze 'Geen afbeelding tonen'.

De familienaam, voornaam wordt als hyperlink weergegeven, indien hierop wordt geklikt zal deze persoon in het hoofdscherm van Aldfaer verschijnen.
De familienaam, voornaam en geboorte datum wordt getoond met daaronder:
Bestandsnaam, Onderschrift, de hoogte en de breedte van de afbeelding die gekoppeld is aan de persoon.
De output wordt opgeslagen in de submap "fotomateriaal" van de standaardmap Rapportuitvoer.

Keuze 'Ontbrekend materiaal'.

Voordat het rapport wordt gemaakt krijgt u de volgende informatie te zien.


U krijgt in het rapport een lijst van personen waarvan het materiaal niet aanwezig is.
Interne code|Naam|Niet bestaand materiaalbestand|Onderschrift

De output wordt opgeslagen in de submap "ontbrekend_foto_materiaal" van de standaardmap Rapportuitvoer.
Voordat het rapport wordt getoond is het mogelijk dat een waarschuwing wordt gegeven, zie hiervoor het tab Extra

Keuze 'Identiek materiaal' bij persoon.

Voordat het rapport wordt gemaakt krijgt u de volgende informatie te zien.


De familienaam, voornaam en geboorte datum wordt getoond met daaronder het materiaal dat gekoppeld is aan de persoon.
De familienaam, voornaam wordt als hyperlink weergegeven, indien hierop wordt geklikt zal deze persoon in het hoofdscherm van Aldfaer verschijnen.
De afbeelding zal worden getoond met daarnaast bestandsnaam, Onderschrift, de hoogte en de breedte van de foto.
Een afbeelding die ontbreekt wordt via het volgende symbool kenbaar gemaakt.
De output wordt opgeslagen in de submap "fotomateriaal" van de standaardmap Rapportuitvoer.

Uitvoer in html opmaak of t.b.v. Excel


Bij de keuze rapport opmaak in html zullen alle rapporten in html opmaak worden gepresenteerd.

Bij de keuze 'Rapport in txt opmaak (geschikt voor Excel)' wordt het rapport 'Geen afbeeldingen tonen' in txt opmaak gemaakt.
Bij deze keuze worden alle personen van het selectie getoond.

De opmaak is Achternaam + Voornamen;Geb/doop datum;Ovl/Begr datum;Bestandsnaam;Onderschrift;Relatie;
De presentatie van het rapport geeft aan waar het txt rapport zich bevind en er kan een help worden geraadpleegd hoe u het txt bestand in Excel dient te verwerken.
De output wordt opgeslagen in de submap "fotomateriaal/excel" van de standaardmap Rapportuitvoer.

Keuze 'Aantal foto's in één bestand'


Bij deze keuze kunt u het aantal afbeeldingen opgeven welke in één bestand opgeslagen wordt.
Indien in het gebruikte stamboombestand meer afbeeldingen voorkomen dan het aantal dat is opgegeven dan zal een rapport aangemaakt worden met daarin een keuze zodat u per deel de afbeeldingen kunt inzien.
Na OK wordt het rapport voortaan uitgevoerd met het ingestelde aantal.

Herstellen(+bewaren/gebruiken)

Na de keuze krijgt u de vraag of u de standaard instellingen terug wilt hebben.
Nee, blijven de instelling ongewijzigd
Ja, dan worden de instellingen gewijzigd naar de instellingen die standaard zijn geleverd.

Na de keuze wordt terug gegaan naar het menu waar u eventueel nog aanpassingen kunt maken.

Rapportuitvoer

Waar de output wordt opgeslagen van de rapportage is afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt.

 • De output voor 'Wel of geen afbeeldingen tonen' en 'Identiek materiaal bij persoon' wordt opgeslagen in de submap 'fotomateriaal'1) van de standaard Rapportuitvoermap. De bestandsnaam waarin de rapportage wordt opgeslagen voor:
  'Geen afbeeldingen tonen' en 'Identiek materiaal bij persoon' is 'fotos_naam van de stamboom' aangevuld met '.html'.
  'Wel afbeeldingen tonen' is afhankelijk van het aantal afbeeldingen in één bestand:
  de bestandsnaam heeft een volgnummer 'fotos1_naam van de stamboom' aangevuld met '.html' en bij meerdere bestanden wordt tevens het index.html bestand gemaakt, waar u de gemaakte bestanden kunt raadplegen.

 • De output voor 'ontbrekend foto materiaal' wordt opgeslagen in de submap 'ontbrekend_foto_materiaal' van de standaardmap Rapportuitvoermap. De bestandsnaam waarin het rapport wordt vermeld is 'ontbrekend_foto_materiaal.html'

 • De output voor txt bestanden worden opgeslagen in de submap 'fotomateriaal/excel/' zie 1) met de bestanden 'all_naam van de stamboom' aangevuld met '.txt', 'nageslacht_naam van de stamboom' aangevuld met '.txt', 'voorgeslacht_naam van de stamboom' aangevuld met '.txt', help_excel.html en tijdelijk.htm.
  Tevens wordt in de submap 'fotomateriaal' alle gekoppelde bestanden geplaatst.

Opmerking: 1) fotomateriaal is de standaard instelling en kan gewijzigd zijn

Hier onder ziet u waar u in Aldfaer de benaming van de standaard Rapportuitvoermap kunt vinden.

Extra

Tijdens de uitvoering komt mogelijk een vraag in beeld over het toestaan van ActiveX-besturingselement.

Klik Ja om toe te staan.

Wensen Fotomateriaal:

Nr Versie Datum Omschrjving
1 2.3 05/08/2015 Fotomateriaal
- - - Wensen
1 1.7 15/02/2008 Presentatie zonder foto's
In verband met lange wachttijd van de presentatie, gaarne een vermelding indien de foto (afbeelding) niet gevonden wordt.

Bron: Henk Vlaam

Het probleem om een onderscheid te maken tussen of de bestandsnaam van de afbeelding bestaat in het bronbestand wordt niet ondersteund in Aldfaer. Dit betekent dat de html code <img src="_PHOT"> er pas achter komt dat het bestand niet bestaat als de code wordt uitgevoerd en dat geeft dan het bekende rode kruisje, maar als het bestand wel wordt gevonden dan zal de afbeelding worden getoond. Dit betekent automatisch weer de lange wachttijd voordat alles wordt gepresenteerd. Ik zie geen oplossing.

Meije van Slageren
2 2.2 26/04/2012 Rapport met pdf-bestanden
Ik heb heel wat documenten onder de vorm van pdf gekoppeld aan mijn personen. Is het mogelijk om hiervan een lijst af te drukken zoals bijvoorbeeld kan van de foto's?

Bron: Gudrun

Aldfaer versie 6.1 voorziet niet in de mogelijkheid om andere bestanden dan afbeeldingen te tonen, zodra een versie van Aldfaer deze mogelijkheid bied zal deze worden toegepast.

Meije van Slageren

Bekende fouten in rapport Fotomateriaal:

Nr Versie Datum Omschrijving
1 2.4 07-04-2017 Fotomateriaal, bekende fouten.
1 2.5 07/04/2017 Geen

Versielog Fotomateriaal:

Versie Datum Omschrijving
8.0 27-12-2019
 1. Samengestelde menu's zijn door de Aldafer versie 8.0 mogelijk geworden en zijn in dit rapport voor het eerst gemaakt
 2. De help moet in zijn geheel nog aangepast worden
2.5 07-04-2017 Nieuw in deze versie:
 • De uitvoer van het rapport 'Geen afbeeldingen tonen' is nu ook mogelijk in een txt bestand dat geschikt is om als import bestand voor Excel te dienen.
 • Submap van standaard map Rapportuitvoer is instelbaar
 • Rapport mogelijk voor alle personen of de persoon die zich bevinden in het nageslacht of voorgeslacht van de huidige persoon.
 • Herstel naar de standaard instellingen die bij het rapport horen
- 'met afbeelding' is nu 'afbeelding tonen' en 'zonder afbeelding' is 'geen afbeelding tonen'
2.4 07-09-2016 Ontbrekend bestand afdrukken.jpg toegevoegd dit naar aanleiding van foutmelding van Ruud de Ruiter

2.3 10-08-2015 Het bestand instelling_foto.cfg wordt in de juiste uitvoermap geplaatst.
Vaste instelling voor de afmetingen van de afbeeldingen.
Nieuw is de mogelijkheid om een keuze te maken uit:
1 Maximaal aantal afbeeldingen in uitvoerbestand opnemen
2 Presentatie identiek gekoppeld materiaal aan persoon.

2.2 08-09-2011 Typefout afbeelding hersteld in het detailscherm
Contact met auteur via Forum Aldfaer sjablonen.

2.1 19-01-2011 Er kan nu een keuze gemaakt worden tussen wel of geen afbeeldingen opnemen in de rapportage

2.0 14-03-2010 De help wordt niet meer in het sjabloon aangemaakt maar is online beschikbaar, zodat een update van de help onafhankelijk is van het sjabloon.
Het rapport is uitgebreid met de mogelijkheid om alleen het ontbrekende materiaal te ontdekken.

1.8 22-12-2008 Door niet de juiste afhandeling van onderzoek vereiste Aldfaer versienummer is bij het uitbrengen van Aldfaer versie 4.1 een fatale fout onstaan.
Met het opnemen van de vereiste versienummer in het sjabloon en de juiste ondezoek is dit nu verholpen

1.7 26-01-2008 In verband met nieuwe uitgave van Aldfaer, hoogte en breedte van afbeelding niet meer in pixels maar in em

1.6 20-01-2008 Naar aanleiding van uitbrengen van Aldfaer versie 3.6.0.57
Plug-in benaming gewijzigd in invoegtoepassing
REPORT: gewijzigd in [REPORT]
Dialoog uitgebreid met item uitleg sjabloon
zodat een ieder die via het uitvalmenu naast ikoon ook een uitleg van het sjabloon kan verkrijgen

1.5 06-01-2008 Naar aanleiding van Antoon. - de titel bevat 'zijn (....) koppeld'. Dat moet 'gekoppeld' zijn.
- het detailvenster vermeldt versie 1.3, maar de pluginmanager zegt dat het 1.4 is.
Naar aanleiding van Anne.
- Het fotos.html bestand aangepast zodat vanaf Aldfaer bètaversie 3.6.0.55 ook in het rechterscherm het rapport kan worden opgestart.

1.4 06-01-2008 Het valideren van de html bestanden is nu zonder fouten.
Tevens wil ik met deze update onderzoeken of het dialoog instelling is bewaard nadat de update is uitgevoerd.
Het dialoog moet zijn ingesteld op dat er geen output van foto's plaats vindt.

1.3 28-12-2007 De achtergrondkleur in de output wit gemaakt, het rechterscherm wordt met een grijze achtergrond weergegeven.
De dialoog tekst aangepast op verzoek van Jan, hierdoor is het voor een ieder duidelijk.
De bestandsnaam en onderschrift wordt nu over de gehele breedte van het scherm weergegeven, dit om lange bestandsnamen die uit één woord bestaan beter te kunnen weergeven.
Afbeelding hoogte en breedte afhankelijk gemaakt van instelling in Aldfaer.
Tevens is dit de laatste test voor plug-in om het gedrag te onderzoeken, of deze tekst ook eerst wordt gepresenteerd voordat de de update wordt geinstalleerd. Bij de vorige update heb ik de indruk gekregen dat dit pas het geval was, nadat Aldfaer opnieuw is opgestart.

1.2 23-12-2007 Al hoewel het in de eerste plaats gaat om de pug-in te testen heb ik toch nog een update gemaakt.
Er wordt nu ook getest of de vereiste Aldfaer versie wordt gebruikt om dit sjabloon te gebruiken.
Linkerscherm bij foto en fotos is aangepast en voorzien van een kleur.
bij foto wordt de mogelijkheid geboden om mij een e-mail te sturen
bij fotos is het ook mogelijk vanaf het linkerscherm het sjabloon te starten.
Bij het ontbreken van voornaam wordt roepnaam vermeld indien bekend.
Bij het ontbreken van overlijdens datum wordt begraafdatum vermeld indien bekend.
Toegevoegd aan de gegevens de hoogte en breedte van de foto zoals deze voorkomt in materiaal.
De dialoog keuze welke gemaakt is wordt bewaard voor de volgende keer.
De vorige versie.
Naar aanleiding van opmerkingen wordt deze update aangeboden:
Deze update verschijnt automatisch het enige wat ik heb moeten doen is om de bestanden aan te passen op mijn homepage.
Victor: De update geeft nu de juiste volgorde.
Bert: Je kunt via een dialoog er voor kiezen om niet de foto's te tonen en alleen maar de bestandsnaam en titel.

1.1 14-12-2007 Volgorde van personen is nu alfabetische familienaam, voornaam

1.0 12-12-2007 Eerste versie die wordt uitgebracht als test voor de plug-in