Doel Instellingen Opgeslagen rapport Afdrukken Vergroot tonen van beeldmateriaal Branden CD/DVD Fouten- en wensenlijst Versielog
Even geduld a.u.b. de informatie wordt geladen...

Doel:

Het doel is om in één rapport verschillende tekst- en grafische rapporten te maken van IK (de persoon in het hoofdvenster van Aldfaer) en zijn of haar familie.
Optioneel kan gekozen worden om van elke persoon van het voorgeslacht van de proband een rapport te maken. Daarbij geldt wel een in te stellen begrenzing van 1-5; 1-6; ..t/m 1-10 generaties
Het rapport wordt geopend met een overzicht welke rapporten beschikbaar zijn.
Na de keuze van het soort rapport krijgt u een overzicht van het tekstrapport met een tab grafisch en tab tekst
Hiermee kunt u schakelen tussen grafisch- en tekstrapport

Tab Tekst

In het tekst overzicht kunt u een keuze maken door op het icoon te klikken van de persoon in het overzicht. U krijgt dan het tekstrapport van deze persoon. Vervolgens kunt u via de keuzes Bronnen, Feiten en Belangrijke gebeurtenissen raadplegen welke in een apart venster worden geopend, door het venster te sluiten keert u weer terug naar de voorgaande pagina waar u de mogelijkheid heeft om naar Overzicht of Andere rapporten te gaan.
Standaard wordt in de bovenkant van het tekstrapport een rij met kleine afbeeldingen van personen die tot de familie behoren afgebeeld, door op de afbeelding te klikken gaat u naar het tekstrapport van deze persoon, ook kunt u via de hyperlinks in de tekst verder of terug naar een familie lid.
Via Aanpassen (+ bewaren/gebruiken) kunt u deze kleine afbeeldingen uitschakelen, waardoor het aantal gebruikte bytes voor het rapport veel minder wordt. Dit is vooral zinvol als het betreffende rapport een groot aantal familieleden bevat.

Tab Grafisch

U krijgt nu het grafische overzicht te zien; bij meer dan 4 blokken wordt verwezen naar een volgend blad.
Als u de muisaanwijzer op een blok plaatst dan wordt een uitgebreide informatie getoond en met een tweede klik met de muisaanwijzer wordt dit extra blok vastgezet, via de hyperlinks is het tekstrapport van deze persoon beschikbaar.

Tab Home

Deze tab is er voor om terug te keren naar de start pagina van het rapport.
Terug naar de vorige pagina zal met de navigatie toetsen van de browser moeten gebeuren

Rapporten

De volgende rapporten zullen worden gemaakt:
Bij man een Genealogie, bij onbekend geslacht en vrouw is Genealogie niet mogelijk
Matrilineaire, Stamreeks, Parenteel, Kwartierstaat, Persoonskaart en 'Neven en Nichten'

De uitvoertaal is standaard Nederlands, optioneel Engels, Frans, Duits, Fries of Noors en na keuze wordt deze bewaard.

Instellingen:

Het rapport maakt gebruik van de volgende vaste instellingen:
 • Lettertype en lettergrootte
 • Kleuren
 • Afmeting van gekoppeld materiaal

Het rapport biedt de gebruiker de keuzemogelijkheid zoals onderstaand is afgebeeld.
Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand instelling_ikenmijnfamile8.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "Gebruik (bewaarde instellingen)".

Online Help... (toon help en beëindig dit sjabloon)
Met deze keuze krijgt u de online help aangeboden, nadat u de help heeft afgesloten keert u terug naar 'Ik en mijn familie'

Gebruik (bewaarde instellingen)
Bij deze keuze wordt het rapport uitgevoerd met de instellingen welke eerder zijn vastgelegd.

Herstellen(+ bewaren/gebruiken)
Bij deze keuze worden de instellingen gebruikt die bij het sjabloon zijn geleverd, u keert weer terug naar het menu 'Aanpassen (+ bewaren/gebruiken)'
U kunt nu kiezen voor OK om deze instellingen te gebruiken of eventueel nog aanpassingen maken en daarna OK te kiezen.

Aanpassen (+ bewaren/gebruiken)

krijgt u het onderstaand menu aangeboden.
Indien u geen veranderingen wilt klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd. Als u een veranderingen wilt, vink dan het betreffende items aan of uit, of wijzig de tekst, indien u alle veranderingen heeft aangebracht klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd.

Opgeslagen rapport:

Alle gegevens die behoren bij de rapportage worden opgeslagen in de submap "ikenmijnfamilie" van de standaardmap rapportuitvoer van de gebruiker. Zie Instellingen voor wijziging van deze submap.
De rapportuitvoer bestaat uit de volgende submappen en bestanden:
submap inkenmijnfamilie\ met daarin autorun.bat en autorun.inf zorgen ervoor dat indien een cd/dvd wordt gemaakt deze automatisch wordt gestart zodra deze in de cd/dvd speler wortd geplaatst, leesmij.html, index.html en start.html submap inkenmijnfamilie\images\ met daarin alle afbeeldingen die gebruikt worden voor vormgeving
submap inkenmijnfamilie\css\ reeks.css en stam.css
submap inkenmijnfamilie\scrips\ jquery.min.js en stamreeks.js
submap inkenmijnfamilie\rapport(kwartiernummer)\ voor alle html bestanden die beginnen met sr_, kw_, gl_, pt_, pk_ gevolgd door internummer van persoon + .html
indexgenealogiegrafisch.html, indexgenealogieTekst.html, indexparenteelgrafisch.html, indexparenteelTekst.html, indexstamreeksgrafisch.html, indexstamreeksTekst.html, indexmatrilineairereeksgrafisch.html, indexmatrilineairereeksTekst.html, indexkwartierstaatgrafisch.html, indexkwartierstaatTekst.html
index.html waarmee de rapportage gestart wordt van de desbetreffende persoon met kwartiernummer dat overeen komt met rapport(kwartiernummer).
submap inkenmijnfamilie\afbeeldingen\ alle gekoppelde afbeeldingen
submap inkenmijnfamilie\bronnen\internummer van persoon + .html
submap inkenmijnfamilie\feiten\internummer van persoon + .html
submap inkenmijnfamilie\gebeurtenissen\internummer van persoon + .html
submap inkenmijnfamilie\meergeneraties\ meergeneraties(6 t/10 ) + html
help_ik_en_mijn_familie.html
het bestand dat aangeroepen wordt als u de "Help" in het dialoog kiest wordt opgeslagen in de submap "Bonushelp" van de standaardmap rapportuitvoer van de gebruiker. Zie Instellingen voor wijziging van deze submap.

Afdrukken:

Om een afdruk te maken van de rapportage dient u op het symbool [printer] te klikken.
Voor grafische rapporten wordt de pagina afgedrukt die op het scherm staat, van de tekst rapporten die op het scherm staan worden alle pagina's geprint.
U komt in een vervolgvenster en hier kunt u de gewenste printer selecteren en de voorkeurinstellingen opgeven.
De voorkeurinstellingen zijn:
Afdrukrichting: Staand
Documentoptie: 1 pagina per vel
Papier formaat: A4

Vergroot tonen van beeldmateriaal:

Vergroot tonen van beeldmateriaal vereist dat actieve inhoud uitgevoerd mag worden in bestanden op deze computer.
Je kunt dit als volgt activeren.
Ga via Start naar het Configuratiescherm en selecteer daar 'Internetopties' (categorie Netwerk- en Internetverbindingen). Klik daarin op de tab Geavanceerd, vink onder het kopje Beveiliging 'Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer' aan en klik onderaan op OK.

Google Chrome, Vivaldi, Opera

Bij gebruik van de browser Google Chrome wordt de foto in apart venster lokaal niet getoond, op een server werkt het wel.
Om het lokaal ook mogelijk te maken dient u een snelkoppeling voor Chrome op het bureaublad te maken en daarvan eigenschappen opvragen en daarin doel uitbreiden met --allow-file-access-from-files

Tussen chrome.exe" en --allow-file-access-from-files moet een spatie staan.

Dit betekent dat u de Google Chrome als standaard browser heeft ingesteld en u opent een htm(l) bestand d.m.v. dubbelklik, dat de foto in apart venster niet wordt getoond, u zult de Google Ghrome browser via de snelkoppeling op het bureaublad moeten starten en het bewuste htm(l) bestand moeten openen.

Om te voorkomen dat de snelkoppeling op het bureaublad wordt overschreven bij een update van de Chrome browser dient de standaardnaam van de de snelkoppeling gewijzigd te worden maak hiervan 'Google Chrome locaal'

P.S. Voor Vivaldi en Opera gelden dezelfde invulling achter het doel als deze is gegeven voor Google Chrome

Mozilla Fire Fox

Om het beeldmateriaal vergroot te kunnen weergeven is het nodig om éénmalig de volgende opdracht uit te voeren:
Open de FF browser en type in het adresveld: about:config
Mogelijk krijgt u nog het volgende tussen venster aangebodenAccepteer de waarschuwing en vul in het zoekvenster privacy.file_unique_origin en wijzig true naar false, zoals hier onder is aangegeven.Branden CD/DVD:

Via het brandprogramma dien je alle bestanden welke in de map "ikenmijnfamilie" zie 'Toelichting' en submappen staan over te brengen naar de te branden CD/DVD.
Denk er aan dat je niet de map "ikenmijnfamilie" zie 'Toelichting' aan maakt op de te branden CD/DVD, alle bestanden en submappen komen in de hoofdmap van de te branden CD.
Wanneer de te branden CD/DVDzich in drive F bevindt, dan zullen alle bestanden en submappen van "ikenmijnfamilie" zie 'Toelichting' in F te vinden zijn.

Mappen structuur PC.Mappenstructuur CD/DVD.
Aldfaer opgegeven pad bij:
("Instelingen" "Bestanden"
"Standaard map voor Rapportuitvoer") submap
 
ikenmijnfamilieF:\
ikenmijnfamilie\cssF:\css
ikenmijnfamilie\imagesF:\images
ikenmijnfamilie\rapportF:\rapport
maakaldfaercd\scriptsF:\scripts

Indien u over Windows XP beschikt kunt u een CD branden op de volgende manier.
Ga eerst na of de instellingen juist staan.
Station klaarmaken voor schrijven in Windows XP, zonder dat u een brandprogramma nodig heeft.
Plaats een CD/DVD-R in het CD/DVD-rom station.
Selecteer station en klik op rechtermuisknop.
Kies Eigenschappen.
tab "Opnemen" en plaats vink voor "Op dit station mogen opnamens op CD worden gemaakt".
Klik op "Toepassen" en daarna "OK".

Ga naar de map 'maakaldfaercd' zie 'Toelichting' en selecteer daar alle bestanden en de submappen.
Sleep dit in zijn geheel naar het CD-rom station.
De bestanden en submap worden nu gekopieerd naar het CD-rom station, als het kopieren klaar is.
Selecteer Cd-rom station.
Klik op rechtermuistoets.
Selecteer "Deze bestanden op Cd zetten".
U krijgt nu de Wizard CD-branden aangeboden.
Geef nu de naam op voor het label van de CD b.v. ik_en_mijn_familie.
Kies volgende en de CD zal worden gebrand.

Toelichting:

Dit is de submap van het in Aldfaer opgegeven pad bij ("Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer").
Indien deze gewijzigd is bij de keuze "Verander submap van standaard map Rapportuitvoer", dan dient u hier de wijziging aan te houden.

Opmerking:

Indien het automatisch starten van de CD/DVD niet lukt lees dan de leesmij.html

Wensen- en foutenlijst:

Nr Versie Datum Omschrijving
      Wensen.
1 8.0 10/01/2020 Geen wensen

 

Nr Versie Datum Omschrijving
      Fouten
1 8.0 10/01/2020 Geen fouten

Versielog

Versie Datum Omschrijving
8.0 10-01-2020
 1. De belangrijkste reden om een update van het sjabloon aan te bieden is dat in de nieuwe versie van Aldfaer 8.0 belangrijke wijzigingen zijn opgenomen waaronder ook een stricter beleid in de toepassing van de sjabloontaal.
  Stond de voorgaande versie bijvoorbeeld het gemis een sluithaak toe, in deze versie krijgt men waarschuwingen en foutmeldingen;
  bij een foutmelding wordt het sjabloon niet uitgevoerd.
 2. +De mogelijkheid om Samengestelde menu's te maken is nu toegepast
 3. +De tijdelijke bestanden die tijdens het maken van het rapport noodzakelijk zijn worden automatisch verwijderd.
1.4 22-02-2017
 1. - Wijziging in de manier van opslaan van bronnen, feiten en Gebeurtenissen waardoor de rapport uitvoer tot de helft is terug gebracht dan in versie 1.3 en de rapportuitvoer is eerder gereed
 2. - Bij de Aldfaer instellingen Grafisch Kwartierstaat en Nageslacht Generatie per pagina meer dan 12 werd een foutmelding gegeven, dit is nu hersteld
 3. + Zekerheid is nu vertaalbaar waarbij niet de tekst die door de gebruiker wordt vermeld maar de tekst welke in het puldown menu wordt verkregen met uitzondering Zeker, die wordt nooit vermeld
1.3 23-01-2017
 1. - De openingspagina worden niet alle teksten en figuren binnen de daarvoor bedoelde vakken getoond indien men gebruik maakt van de Ctrl+muisscrollwiel om alle te vergroten dan wel te verkleinen
 2. - Ten behoeve van de Franse taal vertaling toegevoegd 'bij geregistreerd partnerschap'
 3. + Nieuwe optie toegevoegd om van elke persoon proband en zijn voorgeslacht een rapport te maken, met dank voor het testen van deze optie door Frank Klerkx
 4. + De vaste instellingen voor de Grafische rapporten ten behoeve van breedte van blokje en aantal generaties op pagina zijn nu instelbaar gemaakt via de instellingen van Aldfaer
 5. + Wanneer Herstellen is gekozen wordt nadat de keuze is gemaakt het begin keuze menu opnieuw aangeboden voordat het rapport wordt uitgevoerd
1.2 24-04-2016
 1. Controle op invul gevens voor de submapnaam Rapportuitvoer verbeterd
 2. VERSIE_EIS verwijdert heeft in het sjabloon geen functie omdat de invoegtoepassing 'Bonus rapporten' dit al heeft onderzocht.
 3. Door een vergissing in de vorige update zijn nu de Duitse teksten verwijderd uit de startpagina van de uitvoer en tevens zijn in het rapport de _Txt_ items hersteld.
 4. Rapportuitvoer is in verschillende talen mogelijk, met dank aan Jean voor zijn hulp bij de vertaling voor de Franse taal.
1.1 17-01-2015 Met dank aan Victor Vanhouche voor zijn aangereikte opmerkingen en test werkzaamheden.
- Index.html naam gewijzigd in start.html, ikenmijnfamilie.ico toegevoegd t.b.v. icon voor DVD/CD.
- Aan Dialoog toegevoegd bij veranderen de mogelijkheid om voor ieder rapport afzonderlijk aan te geven of de iconen rij wel dan niet moet worden getoond.
. - Fout opgelost voor kwartierherhaling waarbij nu alle kwartierherhalingen de juiste verwijzing hebben.
- Aparte map gemaakt voor het automatisch opstarten voor cd\dvd mogelijk te maken, tevens een leesmij.html bestand voor uitleg hoe op te starten als dat niet lukt bij voorbeeld USB-stick.
- Indien man als proband wordt nu ook een Matrilineairereeks gemaakt.
- Onderschrift bij foto's indien in Aldfaer geen eigentekst wordt ingevuld, wordt hiervoor de bestandsnaam van de afbeelding voor gebruikt, doordat gebruikt kan worden om geen spaties in de bestandsnaam te gebruiken, kan deze naam erg lang worden zodat deze breder wordt als de afbeelding.
Het gevolg is dat de afbeeldingen buiten het gebied worden geprint. Om dit te voorkomen wordt de onderscores in bestandsnaam vervangen door spaties voordat deze wordt gebruikt als onderschrift bij de foto's.
- Rapport wordt nu ook indien generatie beperking in Aldfaer is ingesteld zonder foutmelding in het detailscherm uitgevoerd, (in Stamreeks en Matrilineaire reeks werd niet naar deze instelling gekeken.
- In het detailscherm wordt nu ook de Generatie beperking getoond voor tekst rapporten, tevens is er een scheiding aangebracht tussen de instellingen voor tekstrapporten en de grafische rapporten.
- Toegevoegd Neven en Nichten bij keuze Persoonskaart.
- Indien in Aldfaer voor 'subnummering' en 'van verleden naar heden' is gekozen, zal nu bij 'Matrilineaire reeks' de juiste personen gepresenteerd worden middels de iconen, bij stamreeks wordt de juiste subnummering getoond.
- Neven en nichten, Bronnen, Feiten en Belangrijke gebeurtenissen worden in een apart venster gepresenteerd.
Dit heeft het voordeel dat er minder bestanden worden aangemaakt, waardoor de gebruikte bytes voor het rapport ook veel minder is geworden.
1.0 23-04-2014 Dit sjabloon is gemaakt door Meije van Slageren