Doel Informatie Afdrukken Wensen- en foutenlijst Versielog
Even geduld a.u.b. de informatie wordt geladen...

Doel:

Uitgaande van de persoon (proband) welke in Aldfaer op het hoofdscherm staat, wordt een rapport samengesteld met 511 kwartieren.
Per scherm / pagina worden 15 resp. 16 kwartieren, optioneel 31 kwartieren getoond en via hyperlinks zijn de overige kwartieren in te zien.

Voor printen is het noodzakelijk dat op uw PC de browser Internet Explorer versie 8 of 9 is geinstaleerd, dan is via het printersymbool op de menubalk van het rapport (Ctrl+p) of de browser Internet Explorer versie 8 of mogelijk een 'boekje' te maken met een complete kwartierstaat in 9 generaties, max. 511 kwartieren op een inbindbaar formaat.
Het is noodzakelijk dat u eerst de juiste browser aanwijst om zodoende het printen mogelijk te maken. (zie de tap printen)

Informatie:

Navigeren:
Door te klikken op de persoonsnaam met hyperlink op het voorblad komt u op de kwartierstaat van de proband, klik op de naam van de proband en u keert weer terug naar het voorblad.
Door op de overige persoonsnamen met een hyperlink te klikken kunt u alle overige kwartieren bereiken.

In het getoonde venster wordt een aantal keuzemogelijkheden aangeboden.
Keuze Help... (toon help en beŽindig dit sjabloon) krijgt u deze help aangeboden.
Keuze kwartierstaatcahier (gebruik bewaarde instellingen) wordt het sjaloon uitgevoed.
Keuze Instellingen aanpassen (+bewaren/gebruiken) wordt u in staat gesteld de instellingen te veranderen.
Keuze Instellingen herstellen (+bewaren/gebruiken) worden de parameters allemaal op hun default-waarde gezet.
Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "kwartierstaatcahier (gebruik bewaarde instellingen)".

kwartierstaatcahier_instellingen.jpg

Instellingen

Kleuren

U heeft hier de mogelijkheid om de kleuren te wijzigen:
Plaats daarvoor de muisaanwijzer op het vierkante vakje met kleur waarvan u de kleur wilt veranderen en met de linkermuisklik zal het onderstaande kleurenvenster worden aangeboden.
Klik hier de gewenste kleur, indien de gewenste kleur niet aanwezig zijn dan kunt u via Aangepaste kleuren definiŽren >> zelf een kleur aanmaken.
Na uw keuze met OK afsluiten en het gekleurde vierkante heeft nu de gekozen kleur verkregen.

Uitvoermap

Submap van standaard map Rapportuitvoer:
Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".
Wanneer het wenselijk is kan de submap van de standaard map Rapportuitvoer gewijzigd worden:
Wijzig daarvoor de bestaande tekst in de door u gewenste tekst.

Weergave Relatie en Kinderen van proband

gegevens van relaties en kinderen van proband op het voorblad wel of niet tonen
U selecteert hier Ja of Nee

Weergave Legenda

legenda wel of niet tonen
U selecteert hier Ja of Nee

Weergave beroep

alle beroepen worden getoond of alleen laatste beroep wordt getoond
U selecteert hier Alle of Alleen laatste

Weergave scherm / pagina

per scherm / pagina (16 resp. 15) of 31 kwartieren tonen
U selecteert hier 1/m 31 kwartieren of 16 reps. 15 kwartieren

Instellingen herstellen (+bewaren/gebruiken)

 • submap van standaard map Rapportuitvoer, kwartierstaatcahier
 • per scherm / pagina worden 16 rep. 15 kwartieren getoond
 • gegevens van relaties en kinderen van proband op het voorblad niet tonen
 • legenda niet tonen
 • alle beroepen worden getoond
 • standaard kleuren

Instellingen in Aldfaer zijn als volgt ingesteld:

Voor de kwartieren en voorblad:
 • Beroep aan.
 • Lettertype Arial.
Voor het voorblad:
 • Foto max. ťťn.
 • Notities persoon aan.
 • Notities geboorte aan.
 • Notities overlijden aan.
 • Notities relatie aan.
 • [*Beveiligde*] tekst wordt niet getoond.
Voor het dialoogvenster:
 • submap van standaard map Rapportuitvoer kwartierstaatcahier\
 • Per scherm / pagina worden 31 kwartieren getoond
 • Gegevens van relaties en kinderen van proband niet tonen
 • Legenda niet tonen
 • Alle beroepen worden getoond
 • Standaard kleuren worden gebruikt
Voorbeeld kleuren instelling:
voorblad en kwartierveld
relatieveld

Aldfaer Instellingen / Gebruiker
Indien bij de Aldfaer Instellingen / Gebruiker naam is opgegeven dan zal een copyright regel worden opgenomen, eventueel aangevuld met de plaatsnaam indien plaats is vermeld.
De volgende copyright regel zal worden toegepast: © 2010 Meije van Slageren, Lochem.

Waar is rapportage bewaard?
Alle gegevens die behoren bij de rapportage worden in de standaardmap rapportuitvoer\kwartierstaatcahier\ opgeslagen.
U kunt deze gegevens weer oproepen door met de verkenner naar de standaardmap rapportuitvoer\kwartierstaatcahier\ te gaan en open het html bestand, dat vermeld staat op de titelbalk van het venster bij de presentatie van het rapport.

Afdrukken:

 • Het is noodzakelijk dat op uw PC de browser Internet Explorer 8 of 9 of Edge is geÔnstalleerd
 • Om het rapport te laten weten met welke versie van IE u een uitprint wilt maken dient u eerst voordat u het rapport maakt dit aan te geven
  Hiervoor plaatst u in het eerste dialoog een vink voor Kwartierstaatcahier aanpassen (+bewaren/gebruiken)
  In het vervolgscherm ziet achter de tekst Verander browser, is nu welke versie aangewezen is, indien dit niet de juiste is dan plaats u een vink voor deze regel en zal de versie gewijzigd worden.
  Indien u geen vink plaatst wordt de vermelde versie gebruikt.
 • Voordat u op papier gaat afdrukken kunt u ook kiezen voor Afdrukvoorbeeld
  Klik het symbool wereldbol op de menubalk nu zal in uw interne browser de rapportage worden getoond (controleer dat dit IE8 of 9 en hoger is, via Help ->Over...) Voor Microsoft Edge is dit, via ... Instellingen.
  Kies hiervoor Menu Bestand -> Afdrukvoorbeeld.
  Nadat het voorbeeld op het scherm is getoond kunnen nu nog pagina-instelingen worden aangepast.
  Na de pagina aanpassing wordt opnieuw het afdrukvoorbeeld getoond
 • Via het printersymbool op de menubalk van het rapport (of Ctrl+p), kunt u direct het rapport laten afdrukken.
  U komt in een vervolgvenster en hier kunt u de gewenste printer selecteren en de voorkeurinstellingen opgeven.
 • Via het symbool wereldbol op de menubalk is de rapportage in uw interne browser openen (controleer dat dit IE8 of 9 en hoger is, via Help -> Over...) en voor Microsoft Edge via dit ... Instellingen. U kunt een afdruk maken van de rapportage door menu Bestand -> Afdrukken te kiezen of (Ctrl+p).
  U komt in een vervolgvenster en hier kunt u de gewenste printer selecteren en de voorkeurinstellingen opgeven.
 • De voorkeurinstellingen zijn:
  Afdrukrichting: Staand
  Documentoptie: 1 pagina per vel
  Papier formaat: A4

Voorbeeld kleuren:

De achtergrondkleur komt overeen met de kleurcode in het desbetreffende veld.
 #00ffff  #7fffd4  #000000  #0000ff  #8a2be2  #b5a642  #d9d919  #8c7853 
 #a67d3d  #a52a2a  #5f9ea0  #d2691e  #d98719  #b87333  #ff7f50  #6495ed 
 #5c4033  #006400  #4a766e  #556b2f  #9932cd  #871f78  #483d8b  #2f4f4f 
 #97694f  #00ced1  #855e42  #696969  #856363  #f5ccb0  #d19275  #b22222 
 #228b22  #ff00ff  #ffd700  #daa520  #00ff00  #527f76  #adff2f  #808080 
 #215e21  #cd5c5c  #f0e68c  #add8e6  #d3d3d3  #b0c4de  #e9c2a6  #ff0000 
 #32cd32  #e47833  #800000  #66cdaa  #0000cd  #6bbe23  #eaeaae  #ba55d3 
 #3cb371  #7b68ee  #00fa9a  #48d1cc  #c71585  #a68064  #191970  #000080 
 #4d4dff  #ff6ec7  #00009c  #ebc79e  #cfb53b  #ff7f00  #ff4500  #da70d6 
 #98fb98  #ffc0cb  #dda0dd  #d9d9f3  #008000  #5959ab  #fa8072  #8c1717 
 #2e8b57  #6b4226  #a0522d  #c0c0c0  #87ceeb  #6a5acd  #ff1cae  #00ff7f 
 #4682b4  #38b0de  #d2b48c  #d8bfd8  #40e0d0  #5c4033  #cdcdcd  #ee82ee 
 #cc3299  #f5deb3  #ffffff  #ffff00  #9acd32 
Engelse naam
 black 
 green 
 silver 
 lime 
 gray 
 olive 
 white 
 yellow 
 maroon 
 navy 
 red 
 blue 
 purple 
 teal 
 fuchsia 
 aqua 
Sleutelwoorden voor systeemkleurenKleurToelichting
menutext De kaderkleur van het huidige active venster
activecaption De kleur van de titelbalk van het huidige active venster
appworkspace De achtergrondkleur van de werkruimte
background De achtergrondkleur van bureaublad
buttonface De voorgrondkleur van driedimensionale GUI-objecten
buttonhighlight De schaduwkleur van driedimensionale objecten voor randen van de lichtbron af
buttonshadow De schaduwkleur van dridimensionale objecten
buttontext De kleur van de tekst op drukknoppen
captiontext De kleur van de tekst in titelbalken, formaatvlakken en pijlknoppen bij schuifbalken
graytext De kleur van geblokkeerde tekst.Deze kleur wordt ingesteld op #000 als het stuurprogramma van het beeldscherm geen grijze kleuren ondersteunt
highlight De kleur van items die in een besturingselement geselecteerd zijn
inactiveborder De kleur waarmee geselecteerde tekst gemarkeerd worden
inactivecaption De kleur van de rand van een niet-actief venster
inactivecaptiontext de kleur van de titelbalk van een niet-actief venster
infobackground de tekstkleur van de titelbalk van een niet-actief venster
InfoText De tekstkleur van een menu
menuDe achtergrondkleur van ToolTip-besturingselementen
menutextDe achtergrondkleur van een menu
scrollbar De kleur van menuopdrachten
threeddarkshadow De kleur van het schuifbalkgebied
threedface De kleur van de donkere schaduw van driedimensionale objecten
threedhigligt De frontkleur van driedimensionale objecten
threedlightshadow De selectiekleur van driedimensionale objecten
threedshadow De kleur van de lichte schaduw van driedimensionale objecten (voor randen naar de lichtbron toe)
window De achtergrondkleur van het venster
windowframe De kleur van het vensterkader
windowtext De kleur van de tekst in het venster

Wensen- en foutenlijst kwartierstaatcahier

Nr Versie Datum Omschrijving
      Kwartierstaatcahier, wensen
1 1.7 21/03/2015 Op dit moment zijn er geen wensen.
Meije van Slageren

Bekende fouten in kwartierstaatcahier:

Nr Versie Datum Omschrijving
      kwartierstaatcahier, bekende fouten.
1 1.7 21/03/2015 Op dit moment zijn er geen fouten.
Meije van Slageren

Versielog kwartierstaatcahier

Versie Datum Omschrijving
8.0 26-05-2019
 • In verband met het uitbrengen van Aldfaer versie 8.0 is het noodzakelijk geweest om de sjabloon code's aan te passen.
 • Samengestelde menu's zijn nu mogelijk geworden en zijn in dit rapport voor het eerst toegepast
1.7 21-03-2015
 1. Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
 2. In verband met de mogelijkheid van een te lange bestandsnaam aan te maken, is de bestandsnaam ingekort tot alleen het unieke interne nummer (_CODEINTE ).
1.6 22-03-2013 Als gevolg van de introductie van InternetExplorer10 (IE10)
 1. is de aanroep van de help aangepast
 2. Tekst bij menukeuze 'Verander browser, is nu IE9' is gewijzigd in 'Verander browser, is nu IE9 of hoger'
1.5 24-02-2012 Eerste bladzijde wordt niet geprint en tekst eerste bladzijde komt door de tekst van blad 2 geprint
Door invoering van Internet Exploror versie 9 is dit probleem ontstaan.
Voordat een rapport gemaakt wordt dient nu de gebruiker eerst vast te stellen met welke versie van IE wordt gewerkt. Hiervoor is een keuze in het dialoog gemaakt waarmee dat vastgelegd kan worden, hierna zal het printen wel lukken.
1.4 14-07-2010 Eerste bladzijde wordt niet geprint.
Het probleem met het uitprinten van de eerste bladzijde is niet in zijn geheel verholpen door IE8 te installeren.
Wanneer vanuit IE8 wordt geprint wordt de eerste pagina wel geprint, maar als vanuit Aldfaer via het printer symbool wordt geprint verschijnt wordt blad 1 blanco geprint.
Is in deze versie opgelost
Romeins Generatienummer niet juist
De generatienummers bestaande uit meer dan 3 karakters wordt het laatste karakter niet geprint.
1.3 4-04-2010 De tekst "Gemaakt op ... met Aldfaer versie ... Sjabloon kwartierstaatcahier versie ... " eventueel aangevuld met de Copie regel, wordt niet in zijn geheel afgedrukt.
De gereserveerde ruimte voor de uitprint was te klein en is nu juist.

1.2 14-03-2010 De help wordt niet meer in het sjabloon aangemaakt maar is online beschikbaar, zodat een update van de help onafhankelijk is van het sjabloon.
Tekst loopt door in het volgende kwartier.
Indien de aangeboden tekst groter is dan het kwartierblok waarin het moet getoond wordt gaat deze over de randen van het kwartierblok heen.
Dit verschijnsel doet zich nog het meest voor als er een uitprint plaats vindt waarbij geen achtergrondkleur wordt geprint.
Op het voorblad loop de tekst van de tweede regel door in de afbeelding.
Indien de tekst van regel twee breder is als de schermbreedte dan zal de overige tekst op de volgende regel getoond worden, echter bij een beeldschermresolutie met een kleiner formaat dan 1280 bij 1024 pixels wordt de tekst op de volgende regel door de afbeeldingen heen geprint.
Het printen vanuit de interne browser van Aldfaer is dan ook foutief, wordt via de externe browser geprint dan is de uitprint correct. Meije van Slageren

1.0 04-09-2009 Dit sjabloon is gemaakt door Meije van Slageren
Veel dank ben ik verschuldigd aan Jaap Medema die mij het idee aan de hand gaf en mede door zijn uitgebreide testrapporten is dit kwartierstaatcahier tot stand gekomen.