Doel Menu Instellingen Kleur en achtergrond Kwartierstaat Eigen samengestelde tekst CD/DVD branden
Openen vanuit browser Automatisch opstarten CD Hyperlinks Homepage Titels Vergroot tonen beeldmateriaal Windows systeemkleuren
FAT32 Gedcom Hookbestand Versielog Fouten- en wensenlijst

Even geduld a.u.b. de informatie wordt geladen...

Doel sjabloon:

Het doel van het sjabloon is om op een eenvoudige manier genealogie gegevens te verspreiden aan personen die niet in het bezit zijn van het genealogie programma Aldfaer, middels een automatisch opstartbare CD\DVD of via website publicatie.
Tevens is de rapportuitvoer geschikt om deze te gebruiken op tablet en smartphone.
Hiervoor wordt van iedere persoon in uw stamboom een persoonskaart gemaakt en optioneel een grafische kwartierstaat.

In deze uitleg wordt uitgegaan van de standaard instellingen zoals deze met Maak Aldfaer CD zijn aangeleverd.
Verschillende tabbladen geven uitleg van de mogelijkheden van het sjabloon MaakAldfaerCd.

Opmerking:
Wanneer een aanpassing wordt gemaakt in de dialogen dan zal deze aanpassing worden bewaard, zodat bij een volgende keer deze aanpassing als default geldt.

Menu

Indien u de help wilt raadplegen dan kiest u voor:
Help... (toon help en beëindig dit sjabloon)
U krijgt dan deze help aangeboden

Indien u geen veranderingen wilt klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd.

Als u veranderingen in de instellingen wilt aanbrengen kies dan voor:
Instellingen aanpassen (+bewaren/gebruiken)
U krijgt het vervolgvenster Instellingen. Via tabs 'Instellingen', 'Kleuren en achtergrond', 'Kwartierstaat' en 'Eigensamengestelde tekst' kunt u alle gewenste instellingen aanbrengen.

Instellingen herstellen (+ bewaren/gebruiken)
Wanneer u deze keuze maakt zullen de instellingen die u hiervoor hebt gemaakt en bewaard zijn, terug worden gezet naar de standaard instellingen.
De standaard instellingen zijn de instellingen die zijn mee geleverd met MaakAldfaerCD.
U krijgt vervolgens het dialoogvenster Instellingen aangeboden om eventueel nog aanpassingen te kunnen maken. Na OK wordt het rapport uitgevoerd.

Instellingen

Voetnoot

De voetnoot wordt als laatste regel op elke persoonskaart en kwartierstaat geplaatst.

Tonen voetnoot (totaal)
De voetnoot zal worden getoond in zijn uitgebreidste vorm:
Aldfaer huidige versie, gebruikt sjabloon MaakAldfaerCD huidige versie © 2019 Meije Tjitte van Slageren, Lochem, ingevoerd op 26-11-2019, laatst gewijzigd op 07-08-2013, geprint op 10-08-2013 van Slageren Meije Tjitte.
Tonen voetnoot (deels)
De voetnoot zal deels worden getoond als:
Aldfaer huidige versie, gebruikt sjabloon MaakAldfaerCD huidige versie © 2019 Meije Tjitte van Slageren, Lochem.
Tonen voetnoot (geen)
De voetnoot zal niet worden getoond.

N.B.De tekst © 2019 Meije Tjitte van Slageren, Lochem zal worden getoond als de naam en/of woonplaats is ingevuld in Aldfaer onder Extra->Instellingen...->Gebruiker.

Persoonskaarten

Om uw keuze te maken selecteer 1 van de 6 mogelijkheden.
Persoonskaart huidige persoon:
Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat wordt een persoonskaart aangemaakt.
Optioneel wordt de kwartierstaat van deze persoon aangeboden.
zie note 1
Persoonskaarten gezin huidige persoon:
Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat wordt van zijn/haar gezin de persoonskaarten aangemaakt.
Optioneel wordt de kwartierstaat van deze persoon en gezin ook aangeboden.
zie note 1
Persoonskaarten voorgeslacht huidige persoon:
Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat worden de persoonskaarten van het voorgeslacht aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van de personen van het voorgeslacht ook aangeboden.
zie note 1 Persoonskaarten nageslacht huidige persoon:
Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat worden de persoonskaarten van het nageslacht aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van de personen van het nageslacht ook aangeboden.
zie note 1
Persoonskaarten voor- en nageslacht huidige persoon:
Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat worden de persoonskaarten van voor- en nageslacht aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van de personen van het voor- en nageslacht ook aangeboden.
zie note 1
Alle persoonskaarten:
Van elke persoon in de stamboom zal een persoonskaart worden aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van alle peronen ook aangeboden.

note 1
Het is raadzaam om de de 'submap' die door het sjabloon is aangewezen te verwijderen alvorens het sjabloon uit tevoeren. Automatisch wordt deze submap niet geschoond zodat andere informatie welke niets te maken heeft met de persoonskaart en kwartierstaat van huidige persoon wordt verwijderd.

Uitvoermap

Submap van standaard map Rapportuitvoer:
Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".
Wanneer het wenselijk is kan de submap van de standaard map Rapportuitvoer gewijzigd worden:
Wijzig daarvoor de bestaande tekst in de door u gewenste tekst.

Feit-Categorie TITEL_2

Hier geeft u aan met 'Ja' het Feit-Categorie TITEL_2 na de naam wordt getoond.
Met 'Nee' wordt het Feit-Categorie TITEL_2 niet na de naam getoond.

Afmetingen van apart fotovenster

Indien gewenst kunt u hier de afmeting in pixels opgeven voor het aparte fotovenster dat wordt gebruikt om een afbeelding te tonen.
Wilt u dit venster even groot maken als uw grootte van het beeldscherm dat u gebruikt, dan kunt u de afmeting van uw beeldscherm vinden, door met uw muisaanwijzer naar een vrije plaats op het bureaublad te gaan, om vervolgens op de rechtermuisknop te klikken.
Kies hierna voor eigenschappen en in het vervolg menu voor Instellingen.
Op dit blad zult u de beeldscherm resolutie van uw beeldscherm vinden.

Uitvoertaal

U kunt hier aangeven of de rapportage in één of in meerdere talen moet worden uitgevoerd.
Bij één taal selecteert u de taal onder de kop Rapportage wordt in één taal uitgevoerd de taal van uw keuze.
Bij meerdere talen vinkt u de talen aan onder de kop Rapportage wordt in meerdere talen uitgevoerd
Onder de kop Kies de taal waarmee wordt opgestart kunt u de taal op geven waarmee de rapportage zal worden opgestart.

Welkom

U kunt uit één van de drie mogelijkheid kiezen:
Welkomsttekst (Niet geschikt voor publiceren) De standaard welkomsttekst( Niet geschikt voor publiceren) is bedoeld voor degene die in Aldfaer dit sjabloon uitvoert.
Wanneer u de aangemaakte informatie op een CD plaatst of op internet openbaar maakt, is deze welkomsttekst niet zinvol.

U heeft gekozen voor de welkomsttekst (Geschikt voor publicatie)
Alle persoonskaarten
U krijgt dan het onderstaande welkomstscherm aangeboden.

Indien u gekozen heeft voor een deel van de persoonskaarten,
krijgt u het onderstaande welkomstscherm aangeboden.

U heeft gekozen voor het samenstellen van uw eigen welkomsttekst
Hier onder ziet u het voorbeeld hoe de presentatie van het welkomsttekst zal zijn als u de tekst gebruikt zoals deze is in gevoerd op de tab 'Eigen sanengestelde tekst'.

Voorbeeld waarbij de eerste regel is ingevuld, deze regel wordt boven de munukeuze geplaatst

Tekst- en achtergrondkleuren

Om de kleuren van de achtergrond en letters en linken te wijzigen in uw persoonlijke voorkeur, dient u in het "dialoogvenster" dat wordt aangeboden bij het opstarten van het sjabloon het item "Instellingen aanpassen (+bewaren/gebruiken)" te kiezen + OK.
In het vervolg dialoog waarin u klikt op de tab 'Kleuren en achtergrond'.
U heeft hier de mogelijkheid om de kleuren te wijzigen:
Plaats daarvoor de muisaanwijzer op het vierkante vakje met kleur waarvan u de kleur wilt veranderen en met de linkermuisklik zal kleurenvenster worden aangeboden.

Klik hier de gewenste kleur, indien de gewenste kleur niet aanwezig zijn dan kunt u via Aangepaste kleuren definiëren >> zelf een kleur aanmaken.
Na uw keuze met OK afsluiten en het gekleurde vierkante heeft nu de gekozen kleur verkregen.

Kleuren en achtergrond

U kunt hier een keuze maken uit drie mogelijkheden:
Kleur als tekst en achtergrond
Afbeelding als achtergrond
Windows systeemkleuren als achtergrond en kleuren


De overige kleuren van tekst e.d. zijn zo gekozen dat ze allemaal goed leesbaar zijn t.o.v. de achtergrond.

Afbeelding als achtergrond

Kies één van de vier vaste afbeeldingen of "VRIJE KEUZE"
Bij "VRIJE KEUZE" moet u nog een bestandsnaam ingeven.
Klik op OK of gebruik de ''Enter''-toets als u alle mutaties heeft aangebracht, het rapport zal worden uitgevoerd.
Opmerking: Indien u via "VRIJE KEUZE" de bestandsnaam heeft opgegeven, kopieer vervolgens dit bestand nog in de submap 'Lib User' van de map Invoegtoepassingen.
Het bestand wordt niet door het sjabloon geleverd.

De overige kleuren van tekst e.d. zijn zo gekozen dat ze allemaal goed leesbaar zijn t.o.v. de achtergrond.
Indien u de tekst kleur wilt aan passen dan kunt dit bij Kleuren en achtergrond de juiste kleur kiezen of bij Windows systeem kleurbenaming in te vullen onder de kolom en hierna klik op OK of gebruik de 'Enter'-toets, het rapport zal worden uitgevoerd.

Windows systeemkleuren als achtergrond en kleuren

Indien u af wil wijken van de standaard kleuren van Windows systeem kleurbenaming dan dient u de Windows systeem kleurbenaming te wijzigen als u de kleurcode van de betreffende kleur weet dan mag deze ook ingevuld worden.

Kwartierstaat opnemen in het rapport
Geef u keuze aan door Ja of Nee.

Aantal generaties
Hier kunt u het aantal generaties dat naast elkaar wordt getoond opgeven van 3 t/m 80, standaard is dat 4.
Indien u meer dan 80 aangeeft wordt het rapport uitgevoerd met 4 generaties naast elkaar.
Het aantal van 4 past precies op de breedte van het beeldscherm.

Begrenzing
U kunt nu hier het aantal generaties op geven die in het rapport moeten worden gemaakt 0 is geen beperking.

Indien de keuze 'Kwartiestaat opnemen in het rapport' Ja is,
wordt van elke persoon een persoonskaart en een bij behorende kwartierstaat gemaakt.
De kwartierstaat is te bereiken via het klikken op het pictogram rechts naast de naam op de persoonskaart.
Op de kwartierstaat van de persoon kan genavigeerd worden via de pijlen vervolg en terug.
Indien van een voorouder een persoonskaart is gemaakt wordt de naam van deze voorouder als hyperlink weergegeven.
Door op de naam van deze voorouder te klikken wordt gegaan naar de kwartierstaat van deze voorouder.
Door op het pictogram te klikken naast de naam van de kwartierdrager (proband) wordt gegaan naar diens persoonskaart
In de rechterbovenhoek van het kwartierblad is via [ Welkom ] de mogelijkheid om terug te keren naar het Welkomstscherm.
In de linkerbovenhoek van het kwartierblad is via een klik op [ Naar de legenda ] de legenda in te zien.
De legenda geeft de betekenis van de symbolen en afkortingen weer die gebruikt zijn in de kwartierstaat.

U kunt hier voor iedere uitvoertaal de eigensamengestelde tekst aanpassen.
U mag in de tekst geen " teken gebruiken html opmaak is toegestaan en nieuwe regel dient aangegeven te worden met <br />

Branden CD/DVD en website toepassing:

Via het brandprogramma dien je alle bestanden welke in de map "maakaldfaercd" zie 'Toelichting' en submappen staan over te brengen naar de te branden CD.
Denk er aan dat je niet de map "maakaldfaercd" zie 'Toelichting' aan maakt op de te branden CD, alle bestanden en submappen komen in de hoofdmap van de te branden CD.
Wanneer de te branden CD zich in drive F bevindt, dan zullen alle bestanden en submappen van "maakaldfaercd" zie 'Toelichting' in F te vinden zijn.

Mappen structuur PC.Mappenstructuur CD.
Aldfaer opgegeven pad bij:
("Instelingen" "Bestanden"
"Standaard map voor Rapportuitvoer") submap
 
maakaldfaercdF:\
maakaldfaercd\materiaalF:\materiaal
maakaldfaercd\scriptsF:\scripts
maakaldfaercd\imagesF:\images
maakaldfaercd\styleF:\style
maakaldfaercd\nederlands *)F:\nederlands *)
maakaldfaercd\nederlands *)\kwartierstatenF:\nederlands *)\kwartierstaten
maakaldfaercd\nederlands *)\menuF:\nederlands *)\menu

*) Indien gekozen is voor een andere uitvoer taal kan deze map ook genoemd zijn engels, frans, duits, fries of noors
   Bij meerdere talen worden de mapnaam toegevoegd aan de hand van de gekozen taal.

Indien u over Windows XP beschikt kunt u een CD branden op de volgende manier.
Ga eerst na of de instellingen juist staan.
Station klaarmaken voor schrijven in Windows XP, zonder dat u een brandprogramma nodig heeft.
Plaats een CD-R in het cd-rom station.
Selecteer station en klik op rechtermuisknop.
Kies Eigenschappen.
tab "Opnemen" en plaats vink voor "Op dit station mogen opnamens op CD worden gemaakt".
Klik op "Toepassen" en daarna "OK".

Ga naar de map 'maakaldfaercd' zie 'Toelichting' en selecteer daar alle bestanden en de submappen.
Sleep dit in zijn geheel naar het CD-rom station.
De bestanden en submap worden nu gekopieerd naar het CD-rom station, als het kopieren klaar is.
Selecteer Cd-rom station.
Klik op rechtermuistoets.
Selecteer "Deze bestanden op Cd zetten".
U krijgt nu de Wizard CD-branden aangeboden.
Geef nu de naam op voor het label van de CD b.v. kaartenbak.
Kies volgende en de CD zal worden gebrand.

Toelichting:

Dit is de submap van het in Aldfaer opgegeven pad bij ("Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer").
Indien deze gewijzigd is bij de keuze "Verander submap van standaard map Rapportuitvoer", dan dient u hier de wijziging aan te houden.

Index.html is niet te openen vanuit de browser:

Het bestandstype voor HTML-extensie dient geopend te worden met uw browser
Dit is te kontroleren op de volgende manier:
Windows XP
Open de verkenner. Dit kan met de rechtermuisknop op Start te klikken, kies in het vervolg scherm Verkennen
Kies vervolgens Extra
Map opties
Bestandtypen
En zoek in de lijst naar HTML en kijk wat er staat met welk programma het bestand wordt geopend
Hier moet staan Internet Explorer

Kies Wijzigingen
En zoek in het volgende venster het programma Internet Explorer en klik op OK, vervolgens Sluiten.
Mogelijk dat de procedure voor andere Windows versies iets afwijken maar het principe blijft het zelfde.

Automatisch opstarten CD:

Voor het automatisch opstarten zijn drie bestanden van belang t.w.:
autorun.inf
autorun.bat
index.html
Deze bestanden moeten zich bevinden in de hoofdmap van de CD, anders start de CD nooit automatisch.

Problemen met opstarten
Lukt het niet om de cd-rom goed te openen?
Controleer dan het volgende:

 1. Als je een pop-upkiller gebruikt, schakel deze dan tijdelijk uit door de ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl je de cd-rom laadt.
 2. Heb je problemen met het uitvoeren van bepaalde keuzes van de cd-rom, controleer dan of de functie 'Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer' is ingeschakeld.
  Deze functie vindt u in Internet Explorer onder menu Extra Internet-opties tabblad Geavanceerd.

Windows 10
Bij het gebruik van Windows 10 zal een mededeling worden gegeven.
Dvd-rw- station .(letter). maakaldfaercd
Tik hier om aan te geven wat u wilt doen met deze schijf.
Na muis-aanklik krijgt u een melding, kies daar voor autorun.bat uitvoeren.

Hyperlinks:

Een hyperlink kan in alle Aldfaer tekst velden worden gebruikt. De hyperlink verwijst naar een bestand dit bestand wordt echter niet automatisch door Aldfaer in de uitvoermap van het rapport geplaatst.

Een hyperlink kan in alle Aldfaer tekst velden worden gebruikt. De hyperlink verwijst naar een bestand.
De verwijzing dient via het voorvoegsel $MATERIAAL, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 of $ALDFAER4 gevold door de bestandsnaam plaats te vinden.
Als verwijzing dient u in te vullen <nt><a href="$MATERIAALbestandsnaam">beschrijving</a></nt>.
Dit betekent dat de bestandsnaam zich moet bevinden in de map die is aangeven onder Menu ->Stamboom -> Eigenschappen in de bijbehorende velden en dat u die zelf in deze map dient te plaatsen via de verkenner.
Hier onder een voorbeeld hoe dit er uit kan zien

Opmerking:
Gebruik bij het opgeven van de mapnaam geen hoofdletters en spaties, dit in verband met internet publicatie.

Toegestane tekens in de bestandsnaam
Aldfaer heeft geen controle op de ingevoerde bestandsnaam dit betekent dat u voor het invoeren van een bestandsnaam zich moet houden aan het volgende. Maak alleen gebruik van kleine letters a t/m z, cijfers 1 t/m 0, onderscore teken en punt. Andere tekens zijn verboden. Nb bestandsnaam kan elk type bestand zijn.

Speciale link optie voor afbeeldingen
Indien een link naar een afbeelding wordt gemaakt dan kan deze afbeelding desgewenst in een apart venster worden getoond. Als verwijzing dient u in te vullen <nt><a href="$MATERIAALbestandsnaam"></a><a href="javascript:openWin('bestandsnaam')">beschrijving</a></nt>.

<a href="$MATERIAALbestandsnaam"></a> zorgt er voor dat de bestandsnaam wordt geplaatst in de juiste uitvoermap
en <a href="javascript:openWin('bestandsnaam')">beschrijving</a> zorgt er voor dat als u op de beschrijving klikt de afbeelding wordt getoond in een apart venster
Nb bestandsnaam dient wel een extensie te hebben welke betrekking heeft op beeldmateriaal

Homepage vermelding:

Bij Extra-->Instellingen tab Gebruiker kunt u onder Web uw homepage adres opgeven.
het advies is om het homepage adres tussen <nt> en </nt> op te nemen, dan werkt de link altijd.

Het gebruik van titels:

Bij het gebruik van titels zijn er twee mogelijkheden:

 1. Titels voor de naam. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het feit Titel zal de titel voor de naam worden geplaatst.
  Weergave van de titel is afhankelijk van de Aldfaer 'Instelling ->Tekst Feiten Titel'
 2. Tilels na de naam. Om de titel achter de achternaam te plaatsen dient een feit overig met de categorie TITEL_2 worden aangemaakt, de daar aangemaakte titels zullen na de naam worden geplaatst.
  Weergave is afhankelijk van de keuze bij Feit-categorie TITEL_2

Vergroot tonen van beeldmateriaal:

Vergroot tonen van beeldmateriaal vereist dat actieve inhoud uitgevoerd mag worden in bestanden op deze computer.
Je kunt dit als volgt activeren.
Ga via Start naar het Configuratiescherm en selecteer daar 'Internetopties' (categorie Netwerk- en Internetverbindingen). Klik daarin op de tab Geavanceerd, vink onder het kopje Beveiliging 'Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer' aan en klik onderaan op OK.

Google Chrome, Vivaldi, Opera

Bij gebruik van de browser Google Chrome wordt de foto in apart venster lokaal niet getoond, op een server werkt het wel.
Om het lokaal ook mogelijk te maken dient u een snelkoppeling voor Chrome op het bureaublad te maken en daarvan eigenschappen opvragen en daarin doel uitbreiden met --allow-file-access-from-files

Tussen chrome.exe" en --allow-file-access-from-files moet een spatie staan.

Dit betekent dat u de Google Chrome als standaard browser heeft ingesteld en u opent een htm(l) bestand d.m.v. dubbelklik, dat de foto in apart venster niet wordt getoond, u zult de Google Ghrome browser via de snelkoppeling op het bureaublad moeten starten en het bewuste htm(l) bestand moeten openen.

Om te voorkomen dat de snelkoppeling op het bureaublad wordt overschreven bij een update van de Chrome browser dient de standaardnaam van de de snelkoppeling gewijzigd te worden maak hiervan 'Google Chrome locaal'
P.S. Voor Vivaldi en Opera gelden dezelfde invulling achter het doel als deze is gegeven voor Google Chrome

Mozilla Fire Fox

Om het beeldmateriaal vergroot te kunnen weergeven is het nodig om éénmalig de volgende opdracht uit te voeren:
Open de FF browser en type in het adresveld: about:config
Mogelijk krijgt u nog het volgende tussen venster aangebodenAccepteer de waarschuwing en vul in het zoekvenster privacy.file_unique_origin en wijzig true naar false, zoals hier onder is aangegeven.Windows systeemkleuren:

Sleutelwoorden voor systeemkleurenKleurToelichting
menutext De kaderkleur van het huidige active venster
activecaption De kleur van de titelbalk van het huidige active venster
appworkspace De achtergrondkleur van de werkruimte
background De achtergrondkleur van bureaublad
buttonface De voorgrondkleur van driedimensionale GUI-objecten
buttonhighlight De schaduwkleur van driedimensionale objecten voor randen van de lichtbron af
buttonshadow De schaduwkleur van dridimensionale objecten
buttontext De kleur van de tekst op drukknoppen
captiontext De kleur van de tekst in titelbalken, formaatvlakken en pijlknoppen bij schuifbalken
graytext De kleur van geblokkeerde tekst.Deze kleur wordt ingesteld op #000 als het stuurprogramma van het beeldscherm geen grijze kleuren ondersteunt
highlight De kleur van items die in een besturingselement geselecteerd zijn
inactiveborder De kleur waarmee geselecteerde tekst gemarkeerd worden
inactivecaption De kleur van de rand van een niet-actief venster
inactivecaptiontext de kleur van de titelbalk van een niet-actief venster
infobackground de tekstkleur van de titelbalk van een niet-actief venster
InfoText De tekstkleur van een menu
menuDe achtergrondkleur van ToolTip-besturingselementen
menutextDe achtergrondkleur van een menu
scrollbar De kleur van menuopdrachten
threeddarkshadow De kleur van het schuifbalkgebied
threedface De kleur van de donkere schaduw van driedimensionale objecten
threedhigligt De frontkleur van driedimensionale objecten
threedlightshadow De selectiekleur van driedimensionale objecten
threedshadow De kleur van de lichte schaduw van driedimensionale objecten (voor randen naar de lichtbron toe)
window De achtergrondkleur van het venster
windowframe De kleur van het vensterkader
windowtext De kleur van de tekst in het venster

FAT32:

Wanneer een datadrager (b.v. SDCard) als FAT32 geformatteerd is kan een map maximaal 65535 bestanden bevatten, maar bij gebruik van lange bestandsnamen langer dan 8.3 wordt het beschikbare aantal kleiner.
Bij het aanmaken van het rapport is daarmee rekening gehouden, door de aangemaakte bestandsnamen zo klein mogelijk te gehouden door het internnummer als bestandsnaam te gebruiken en als extensie .htm.
Echter kan het zijn dat Aldfaer begonnen is met een uniek 10 cijferig nummer voor elke persoon in de stamboom en niet vanaf 1.
Het rapport maakt gebruik van dit internnummer als bestandsnaam.

Ruimte te kort
Indien uw stamboom minder dan 65535 personen bevat dan dient u eerst te onderzoeken of het Internnummer in Aldfaer met 1 begint of dat dit uit 10 cijfers bestaat.
Bij 10 cijfers kunt u overwegen om via een GEDCOM Export en -Import het internnummer te laten beginnen met 1 in plaats van 10 cijfers.
Een GEDCOM Export en Import heeft wel een paar nadelen niet alle gegevens worden overgenomen
 • Groepen
 • Aantekeningen
 • Sorteren als
 • $MATERIAAL, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4
 • MyHeritage matches, de lichtgroene knop valt weg! dwz dat bij openen hoofdscherm van een persoon de zoekfucnctie naar matches terug begint. Indien natuurlijk MH aangevinkt staat.

Speciale actie voor behoud van Aantekeningen:
 1. Maak een gedcom van de stamboom
 2. Pas eventueel de gedcom aan als u $MATERIAAL, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4 gebruikt, zie daarvoor de Tab GEDCOM in deze help
 3. Neem een kopie van het uitgangspunt stamboom
 4. Verwijder in die kopie alle personen langs personenlijst. Bij groot aantal personen kan het gebeuren dat programma vast loopt! daarom selecteer groepen van ca 400 personen.
 5. Controleer de Aantekeningen
 6. Importeer de gedcom in de kopie stamboom

Exporteer GEDCOM:

Indien u gebruik maakt van de verwijs mogelijkheid $MATERIAAL, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4 dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

De verwijzing naar de map die genoemd is in $MATERIAAL, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4 is naar de map op de PC. Wanneer u nu via bestand Importeer GEDCOM dit *.ged importeer in Aldfaer als nieuwe stamboom zal de verwijzing naar de map verwijzen op u PC, hiermee zijn de bestanden op uw eigen PC bereikbaar.
Maar als u een CD maakt dan is deze verwijzing niet meer juist en zijn de documenten niet te bereiken.
Om de juiste informatie terug te krijgen dient u eerst het *.ged bestand, dat u heeft aangemaakt via Exporteer GEDCOM, aan te passen

1 Bepaal eerst welke map via $MATERIAAL wordt aangewezen. Dit is te vinden onder Aldfaer Stamboom -> Eigenschappen -> Mappen Materiaal

Kopieer deze inhoud.

2 Open het aangemaakte *.ged bestand in kladblok Ga naar Bewerken -> Vervangen en plaats in het vak Zoeken naar via plakken de inhoud waarna gezocht moet worden.
In het vak Vervangen door plaats u $MATERIAAL

Klik nu op Alles vervangen.

Nu is het *.ged bestand van de juiste verwijzing voorzien en werken de verwijzigen naar documenten ook op de aangemaakte CD.
P.s. Herhaal bovenstaande procedure zonodig voor $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4

3 Importeer GEDCOM
Vergeet niet de juiste map naam ten behoeve van Materiaal, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4 in de nieuwe stamboom op te geven!

Hookbestand:

Naam van Hookbestand
MaakAldfaerCDHook.asjl is de bestandsnaam die het mogelijk maakt om wijzigingen aan te brengen op Maak Aldfaer CD zonder de sjablooncode te hoeven wijzigen. Doordat u de sjablooncode zelf niet wijzigt, blijven de wijzigingen behouden bij een update van de Bonus rapporten.

De map Lib User
De map Lib User is de map waarin het het bestand MaakAldfaerCDHook.asjl moet worden geplaatst.
Deze map is een sub map van de map Invoegtoepassingen. Via Aldfaer Menu Extra->Instellingen (Ctrl+I) tab Bestanden 'Eigen sjablonen en Invoegtoepassingen' kunt u zien waar deze map zich bevindt op uw systeem.
Indien de sub map 'Lib User' nog niet bestaat dient u deze aan te maken en plaatst u daar het bestand MaakAldfaerCDHook.asjl.
Als de 'Lib User' reeds bestaat dan dient u eerst na te gaan of in deze map reeds het bibliotheekbestand MaakAldfaerCd_functies.asjl bestaat, indien aanwezig open dit bestand dan in uw teksteditor, zoals Notepad of Crimson Editor en maak daar in de wijzigingen die nodig zijn

Indien het bestand MaakAldfaerCDHook.asjl nog niet aanwezig is maak deze aan met een teksteditor, zoals bijv. Notepad of Grimson Editor. Om een hookwijziging aan te brengen moet u op zoek gaan naar de functie die je wil wijzigen in het bibliotheekbestand MaakAldfaerCd_functies.asjl in de map Lib van de 'Bonus rapporten'

Welke hooks zijn er?
De sjablooncode van de Maak Aldfaer CD maakt gebruik van een uitgebreid aantal functies. Op alle functies in de MaakAldfaerCD_functies.asjl (te vinden in de sub map Lib van Bonus rapporten) kan een hookwijziging aangebracht worden. Maar sommige functies zijn speciaal bedoeld om de gebruiker toe te laten het rapport makkelijk naar eigen inzichten in te richten.
Momenteel zijn dit volgende functies:

FunctieDoelVoorbeeld
_htmlde extensie te veranderen voor de index.html in de submappen duits, engels, frans, fries, nederlands en noorsindex
_inlogsessie_phpin een php omgeving een log-in functie aanbieden. Wordt alleen gebruikt als functie _html via hook wordt gewijzigd in php.inlog sessie php
_melding_privacyDe melding op de persoonskaart indien niet alle gegevens worden getoond bij ingeschakeld privacy filter te onderdrukkenmelding
geen_geldige_urlNormaal zal een lege pagina getoond worden, met deze functie kunt u zelf een mededeling weergeven.geen geldige url
Achter_VoornaamDe volledige Achternaam en Voornaam worden weergegeven aan het begin van de kaart en in de voetnoot, met deze functie kunt u zelf de volgorde van de namen wijzigen.Achternaam Voornaam

Versielog:

Versie Datum Omschrijving
A
l
g
e
m
e
e
n
- Opmaak kaart naar idee van Wim Arckens.
Dialoog "submap van standaardmap Rapportuitvoer" en "Talen" naar idee van Han Kortekaas.
De Aldfaer instellingen zijn van invloed op de output.
Een "Instellingenvenster" voor aanpassingen van "supmap van standaard map rapportuitvoer",standaard instellingen, kleuren en achtergrond, welkomsttekst, persoonskaarten aanmaken in meerdere delen, output in meerdere talen mogelijk en kwartierstaten (grafisch), zodat u als gebruiker deze instellingen kunt wijzigen zonder dat u zelf het sjabloon hoeft aan te passen.
De vertalingen (Frans) met behulp Jean, Duits Ruud de Ruiter (Fries) mijn tweelingbroer Georg en ik zelf, voor (Engels) Han Kortekaas en voor (Noors) Wim Blok.
8.0 16-01-2020 De volgende verbeteringen zijn opgenomen:
 • De foto bestanden worden nu alleen in de sub map materiaal opgeslagen, hiermee is de het handmatig verwijderen van tijdelijk materiaal komen te vervallen.
 • Samengestelde menu's zijn toegepast waardoor de wijzigingen in de instellingen gebruiksvrindelijk zijn geworden
 • Indien een afbeelding als achtergrond de "VRIJE KEUZE" wordt gebruikt dan moet het afbeeldings bestand zich bevinden in de Lib User map.
  Dit heeft tot voordeel dat dit bestand altijd blijft bestaan.
 • Fout herstelt met betrekking tot presentatie van foto op de kwartierstaat indien de eerste foto niet mag worden gepubliceerd het zelfde geld voor de foto's op de welkomstpagina die gepresenteerd wordt bij de keuze Welkomsttekst (geschikt voor publicatie)
4.8 05-12-2018 De volgende verbeteringen zijn opgenomen:
 • In het overzicht bij broers en zussen is de overlijdens datum nu weer zichtbaar.
 • Een spatie tussen ovl plaats en datum aangifte geplaatst.
 • Het versie nummer van het sjabloon wordt weer juist weergeven in de voetnoot.
 • Functie Achter_Voornaam toegevoegd om het mogelijk te maken om via hook bestand de volgorde van Achternaam Voornaam te wijzigen in Voornaam Achternaam.
4.7 24-07-2018 De volgende verbeteringen zijn opgenomen:
 • In het rapport met de optie 'nageslacht' of 'voorgeslacht en nageslacht' worden de linken niet meer getoond van personen welke niet tot het 'nageslacht' behoren.
 • Om in php het mogelijk te maken om in te loggen met een wachtwoord is _FUNCBEGI( _html )html[::]_FUNCEND toegevoegd hiermee heeft u de mogelijkheid om via hook bestand de extensie te veranderen voor de index.html naar index.php, in de submappen duits, engels, frans, fries, nederlands en noors
  Indien deze mogelijkheid is toegepast dan is de index.php voorzien een log-in functie genaamd '_inlogsessie_php' die specifiek voor een php omgeving is. Het is echter nodig om ook de index.html aan te maken, deze index.html wordt alleen gebruikt bij het direct tonen van het rapport in Aldfaer
  In de de uitvoermap van Maak Aldfaer CD is een 'verwijder_index.bat' geplaatst, waarbij het index.html bestand wordt verwijderd.
 • Functie _melding_privacy toegevoegd om het mogelijk te maken om via hook bestand deze vermelding te onderdrukken of om de tekst te wijzigen.
 • Tevens zijn in de submappen style, script, materiaal, images en kwartierstaten een leeg index.html bestand aangemaakt, speciaal voor de afscherming van de submap.
4.6 09-03-2018 De volgende verbeteringen zijn opgenomen:
 • Afbeeldingen van personen waarvan de Achternaam niet met A t/m Z beginnen worden nu ook getoond.
 • In de velden voor notities werkt het element sub in html weer zoals dat hoort.
 • Dialoog - uitvoer taal in alle talen verbeteringen aangebracht. In het rechter venster als het rapport wordt opgevraagd via 'Tonen' zijn de link teksten Engels, Duits, Frans, Fries, Nederlands en Noors vervangen door de vlaggen van de desbetreffende land of provincie. Bovendien wordt het rechter venster als in Aldfaer gekozen is voor de volgende talen Duits, Engels, Frans, Fries, Nederlands of Noors dit venster in de desbetreffende taal gepresenteerd.
 • Haakjes om default instellingen consequent toegepast.
 • Vertalingen t.b.v. leesmij.txt verbetert en leesmij wordt nu bij meertalige uitvoering ook in de desbetreffende talen getoond.
 • Privacy filter aangepast zodat bij keuze (alle persoonskaarten) wordt uitgevoerd als de hoofdpersoon van publicatie is uitgesloten, tevens is de informatie verbetert als er geen rapport gemaakt kan worden.
 • Opmaak met betrekking tot vet en onderstreping zodanig aangepast dat alleen vet wordt gebruikt bij start van een item en de bijbehorende tekst niet meer vet en onderstreept wordt gebruikt. Dit geeft een duidelijker overzicht van de persoonskaart.
 • Dubbele melding van Huwelijken, Onbekende relatievorm enz. hersteld.
 • Vermelding van getuigen bij Geregistreerd partnerschap wordt nu ook gemeld.
 • Indien een persoon alleen een roepnaam heeft dan wordt de roepnaam weergegeven.
 • Indien 'spatie[*Beveiligde tekst*]' als toevoeging achter de achternaam is geplaatst en de vink niet is geplaatst voor [*Beveiligde*] tekst in de instellingen van Aldfaer op de juiste manier getoond.
4.5 26-07-2017 De volgende verbeteringen zijn opgenomen:
 • Met de aanwezige ´MaakAldfaerCDHook´ was het alleen mogelijk om persoonlijke wijzigingen aan te brengen in de standaard Aldfaer Functies. Met deze wijziging kan dat ook voor de functies die bij dit rapport horen.
 • Wanneer via de dialoog optie Welkomsttekst (eigen samengestelde tekst) en hierin Voor één regel eigentekst boven de menukeuze is ingevuld, werd dezelfde tekst ook onder de menukeuze geplaatst, nu is dit hersteld.
 • Indien voor optie 'Nageslacht huidige persoon' is gekozen, blijkt dat het aanmaken van het rapport veel langer duurt dan bij een rapport voor 'Alle persoonskaarten' bovendien komt het voor dat er een foutmelding wordt gegeven 'Abnormal Program termination'.
  Door de juiste zoek methode te gebruiken is dit probleem opgelost met dank aan Paul Kallenberg voor zijn assistentie.
 • De vertaling in het Frans voor 1ste en 2de worden nu correct vertaald met dank aan Jean.
 • De tekst 'Getuigen geboorte'. is gewijzigd in 'Getuigen geboorteaangifte'. En evenzo: 'Getuigen overlijden' is geworden 'Getuigen overlijdensaangifte'.
 • De ontbrekende spatie tussen Code en Roepnaam is toegevoegd.
Nieuw is in deze versie dat er nu een beperking van het aantal generaties kan worden opgegeven voor de grafische kwartierstaat.
4.4 31-12-2016 De volgende verbeteringen zijn opgenomen:
 • Indien pleegkinderen in de rapportage worden vermeld dan is opmaak niet juist.
 • Linken vanaf welkomstpagina (geschikt voor publicatie) is nu mogelijk.
 • De opmaak is aangepast zodat de keuzes van familienamen met begin letter en index van familienamen bij gebruik van Windows Phone op correcte manier worden weergegeven.
Nieuw:
 • Legenda op de persoonskaart
 • De verschillende relatie vormen worden nu weergegeven voor vader/moeder, broers/zussen en kinderen
 • Relatie datum en plaats worden bij ouders en schoonouders tussen beide ouders weergegeven
4.3 02-11-2015 De volgende verbeteringen zijn opgenomen:
 • Indien de familienaam uit twee of meerdere namen bestaat gescheiden door spatie en dezelfde meerdere namen zijn met een koppelteken verbonden dan worden nu de voornamen van beide familienamen op de juiste wijze weergegeven.
 • Wanneer geen eigen onderschrift is opgegeven onder een afbeelding wordt de bestandsnaam van de afbeelding gebruikt als onderschrift als deze bestandnaam is voorzien van _ tekens om zo een aaneengesloten bestandsnaam te verkrijgen, worden nu de _ tekens in het onderschrift vervangen door spaties. Hierdoor wordt de tekst onder de foto gelijk aan de breedte die gereserveerd is voor de foto.
 • Vergroot weergeven van afbeeldingen in de kwartierstaat worden op dezelfde wijze afgehandeld als die op de persoonskaart
 • In verband met de beperking die datadragers met FAT32 geformatteerd hebben, zijn is de extentie html van de bestanden die daarvoor in aanmerking komen gewijzigd in htm. Tevens zijn de voorvoegsels van de bestanden fam_letter_ gewijzigd in fl_ en familienaam_ in f_. Hierdoor is het mogelijk om meer bestanden in één map op te slaan.
Nieuwe mogelijkheden:
 1. Door middel van het hook bestand MaakAldfaerCD.asjl eigen veranderingen aan te brengen in de Functies die door het sjabloon worden gebruikt
 2. Het feit Titel (die voor de naam wordt getoond) is nu afhankelijk gemaakt van de Aldfaer Instelling Feit Titel en wordt als zodanig ook weergegeven op de welkomstpagina (geschikt voor genereren)
 3. Het is nu mogelijk om het Feit-Categorie TITEL_2 (die na de naam wordt getoond) via het dialoog wel of niet weer te geven. Dit wordt ook op de welkomstpagina (geschikt voor genereren weergegeven.
4.2 06-08-2015 In externe browsers wordt onterecht een oranje kader om de afbeelding geplaatst bij muis-over, dit is hersteld zodat geen oranje kader om afbeeldingen verschijnt bij muis-over.
Wanneer het rapport in Aldfaer een verticale scroll-bar wordt weergegeven ontstaat een flakkerend beeld bij muis-over op een afbeelding, nu blijft het beeld constant.
In Engelse en vertaalde teksten zijn nog enkele correcties aangebracht, dank aan de heren Han en Jean voor de vertaling.
Bij overige feiten worden indien meer feiten met deze categorie naam deze maar één maal genoemd.
4.1 20-03-2015 Bibliotheek bestand Taal_rapportuitvoer gemaakt
Bibliotheek bestand m_Dialoog_Module_Taal gemaakt
In verband met de mogelijkheid van een te lange bestandsnaam aan te maken, zijn de bestandsnamen ingekort tot alleen het unieke interne nummer (_CODEINTE ) te gebruiken in de bestandsnaam.
Franse tekst (Jean) en Engelse tekst (Han) in het start scherm is aangepast.
Controle op invoer gegevens ten behoeve van de submap naam Rapportuitvoer verbetert.
VERSIE_EIS verwijdert heeft in het sjabloon geen functie omdat de invoegtoepassing 'Bonus rapporten' dit al heeft onderzocht.
Ten behoeve van de dialoog taal zijn diverse regels toegevoegd voor Engels (Han), Fries, Duits, Frans en Noors (Wim).
Standaard instellingen wordt persoonskaarten (gezin huidige persoon) was alle.
Bij eerste keer opstarten van het sjabloon zal de Menu taal van Aldfaer bepalend zijn in welke taal de rapportuitvoer wordt gemaakt.
4.0 03-02-2014 De volgende fout is hersteld
Indien Window 8.1 wordt gebruikt zal het rapport niet verschijnen in Aldfaer scherm, maar blijft het detailscherm staan met de melding Alles gereed op de laatste regel. De <meta http-equiv="Refresh" content="0; url=nederlands/index.html"> tag wordt niet ondersteund door de interne browser van Aldfaer bij gebruik van Window 8 en 8.1 Nu wordt aan de hand van de functie 'Bepaal_opstart_map' bepaald welke index.html moet worden gebruikt om het rapport in de Aldfaer browser te openen. De reeds aanwezige functie 'start_index' blijft om er voor te zorgen dat in de hoofdmap via index.html met de browser van het PC systeem gestart kan worden.
De volgende verbetering is opgenomen
Rechter en linker kantijn ingesteld op 1.5em, zodat de tekst niet meer tegen de kantlijn aan komt.
3.9 28-08-2013 De volgende nieuwe mogelijkheden zijn ingevoerd
 1. Via een Menukeuze kan worden aangegeven om de voetnoot wel of niet of een deel te tonen.
 2. Via de Menukeuze Welkomsttekst 'eigen samengestelde tekst' is het nu mogelijk een tekst weer te geven boven de Menukeuze.
De volgende verbeteringen zijn opgenomen
 1. De structuurtag <footer> geadviseerd voor HTML5 is niet meer gebruik, veroorzaakt een onterechte horizontale schuifbalk
 2. Eerste keer dat de naam van de persoon op persoonskaart wordt getoond is deze nu 150% van de lettergrootte die gekozen is in Aldfaer
 3. De ruimte tussen het vaste deel en het deel dat via de verticale schuifbalk verschoven kan worden is nu afhankelijk gemaakt van de gekozen lettergrote in Aldfaer zodat deze ruimte bij iedere lettergroote gelijk blijft
 4. Op de persoonskaart wordt aan de bovenkant begonnen met een horizontale lijn
 5. {biol} achter de gegevens van de persoon wordt niet meer weergegeven
3.8 22-03-2013 De volgende fouten zijn opgelost
 1. Bij de laatste update is per ongeluk ' als eerste teken van de familienaam aangebracht met een AZERTY toetsenbord (wordt in België veel gebruikt) niet meer weergegeven, heeft een ander tekencode dan een ' teken aangebracht met een QWERTY toetsenbord (wordt in Nederland veel gebruikt) Het teken via AZERTY toetsenbord aangebracht wordt nu ook weer gezien en wordt de deze familienaam opgenomen
 2. Indien een deel van het bestand wordt gekozen en de welkomsttekst (geschikt voor publicatie) wordt bij de persoon waarvan afbeeldingen beschikbaar zijn nog maar één plaats gereserveerd voor een afbeelding op de welkomst pagina
 3. De mogelijkheid is er nu om bij de keuze 'Verander welkomsttekst (Eigen samengestelde tekst)' en 'rapport in meerdere talen' de welkomsttekst in alle gesekteeerde talen te wijzigen.
De volgende verbeteringen zijn opgenomen
 1. Bij het tonen van menukeuze Overige wordt nu de voornaam en de familienaam weergegeven, hierdoor is op een eenvoudige manier een betere keuze te maken uit de verschillende familienamen
 2. Het bovenste deel van het scherm blijft in beeld als er gescrold wordt zodat de tekst
  'Voornaam: Geboren:' bij de index van de familienaam, 'Voornaam, familienaam: Geboren:' bij de index Overige en alle menukeuze altijd zichtbaar is
 3. Bij meerdere talen is op iedere pagina in de rechterbovenhoek het talenmenu beschikbaar,
  op deze manier kan op iedere pagina van taal worden gewisseld zonder dat eerst naar de welkomst pagina moet worden gegaan
 4. Als gevolg van de introductie van InternetExplorer10 (IE10) is de aanroep van de help aangepast
3.7 03-12-2012 De volgende fouten zijn opgelost
 1. De achternaam welke bestaat uit twee of meer woorden wordt ook opgenomen in de achternamenlijst
 2. Bij gebruik van het Privacyfilter, Toon aanduiding 'Niet publiceren':
  N wordt in de index niet in alfabetische volgorde getoond.`
  De letter N wordt voor de letter A weergegeven, tevens ontbreekt een achternaam in de lijst met achternamen.
  Wordt nu op de juiste manier weergegeven.
 3. Van de dubbele rechte haken om de tekst ten behoeve van 'zekerheid' enkele rechte haken gemaakt.
 4. Bij meertalige keuze worden de taal keuzes evenals de starttaal bewaard.
 5. De output is geschikt gemaakt voor Android tablet bij gebruik van de HTML-viewer.
De volgende wensen zijn in vervulling gegaan.
 1. Bij meertalige keuze worden alle talen in één keer uitgevoerd.
  Indien de meertalige keuze ongedaan gemaakt wordt door te kiezen voor één taal, kan gekozen worden voor de uitvoer taal.
 2. Gekoppeld materiaal wordt in één submap opgeslagen.
  Gekoppelde bestanden met extensie(gif, jpg, bmp, tiff, png, etc) worden in de submap materiaal opgeslagen.
  Dit betekent dat deze automatisch opgeslagen bestanden in de submappen als tijdelijke bestanden worden aangemerkt en deze via een batch bestand ''verwijder_tijdelijk_materiaal.bat kunnen worden gewist.
 3. In de welkomsttekst geschikt voor genereren is tekst Aan vervangen door en de tekst Uit door X
3.6 26-09-2012 Door miniatuurweergaven wordt de website tergend langzaam.
Dit probleem is opgelost door geen miniaturen meer op de persoonskaart weer te geven.
3.5 07-12-2011 Bij keuze 'huidige persoon', 'gezin', 'voorgeslacht', 'nageslacht' of 'voor en nageslacht'
 1. Werd niet van iedere persoon een kwartierstaat gemaakt.
 2. In het keuzemenu op het welkomstscherm werd 'welkom' getoond en dat is overbodig.
 3. De keuze 'geen' en 'overige' gaf de foutmelding dat bestand niet gevonden kon worden.
De achternamen met het quoteje in het voorvoegsel zoals 't Kindt of 't Tjoen zijn nu weer via "Overige" beschikbaar en tevens zijn de linken naar deze personen vanuit de kaart van partner weer beschikbaar.
In de Nederlandse taal achter "Broers en Zussen" extra dubbele punt weggehaald.
De Menukeuzes voor achternamen en voornamen zijn gewijzigd naar de uitvoering van versie 3.3, hierdoor is weer mogelijk om via 'Ctrl + F' toets combinatie weer te zoeken naar voor- en achternamen.
3.4 02-11-2011 Tekst sleutel 228 t.b.v. de Franse taal punt aan het einde van de zin verwijderd.
Foto's uitgelijnd aan de onderkant van de regel
De tekst "Zeker" als gevolg van instelling "Zekerheid tonen" wordt niet meer getoond de overige teksten wel.

Keuze mogelijkheid voor verschillende mogelijkheden bij de keuze "Alleen kaart van huidige persoon":
Persoon, gezin, voorgeslacht, nageslacht, Voor- en nageslacht.
Indien gekozen is bij Welkomsttekst (Geschikt voor publicatie) dan wordt van de proband de ouders en grootouders vermeld in het welkom scherm.

Op de persoonskaart:
Kleine afbeeldingen bij iedere persoonsnaam met een link.
Bij broers en zussen worden nu ook de half, adoptie, stief, pleeg en gewettigde broers en zussen vermeld.

In de kwartierstaat worden de personen die bij de personenkaarten voorkomen, van een hyperlink voorzien.

De methode om de gegevens uit de stamboom te verwerken is aangepast zodat de melding "Abnormal prorgam termination" niet meer wordt gegeven. Hierdoor is het item "Veel Persoonskaarten" komen te vervalen en kan nu in één keer alle persoonskaarten worden aangemaakt.

De Menukeuzes worden voortaan gepresenteerd middels knoppen met daarin de naam van de keuze.
3.3 20-10-2010 Vertalingen in het Frans zijn met behulp van Jean verbeterd. Daarvoor ben ik Jean erg veel dank verschuldigd.

Layout aanpassingen:
Naam van de kaarthouder wordt rechts getoond.
De getuigen van het burgerlijk huwelijk wordt op dezelfde regel geplaatst als het burgerlijk huwelijk.
De getuigen van het kerkelijk huwelijk wordt op dezelfde regel geplaatst als het kerkelijk huwelijk

Melding van Tooltips worden nu in alle browsers weergegeven, zodat tips op de onderste regel van de browser zijn vervallen.

Niet juiste vermelding van startdatum Samenleven hersteld.
Woord Samenwonen is Samenleven geworden, dit komt nu overeen met de benaming die in Aldfaer gebruikelijk is.
Bij gelijke keuzes van "verander taal" en "meerdere talen", wordt allen "meerdere talen" aangeboden en niet meer "verander taal".

3.2 14-07-2010 Geen juiste vertaling in het Frans.
Het sjabloon mist sleutel 232 t.b.v. de Franse vertaling waardoor alle vertalingen boven sleutel 231 niet juist worden vertaald.

3.1 14-03-2010 De help wordt niet meer in het sjabloon aangemaakt maar is online beschikbaar, zodat een update van de help onafhankelijk is van het sjabloon.

3.0 12-02-2010 Indien de keuze Taal bestaat onder Menu Extra in Aldfaer, zal het dialoog in de taal worden gepresenteerd welke daar is gekozen
De talen die ondersteund worden zijn Nederlands, Fries, Noors, Duits, Frans en Engels.
Vanoverige talen wordt het dialoog in het Nederlands getoond.
In de kwartiestaat wordt de foto niet getoond als de instelling in Aldfaer materiaal max 1 is.
De uitleg van het sjabloon wordt nu in de submap Bonushelp geplaatst, dit is overeenkomstig de afspraken voor de bonusrapporten.
De link op persoonskaart naar kwartierstaat opent niet met de proband in beeld en dat is nu wel het geval.
In de Nederlandse taal is de spelling van het woord gecremeerd nu juist, eveneens is in het Fries het woord jier nu juist gespeld.
De Noorse taal is opgenomen in de lijst van taalkeuze.
In de Opera browser kan nu ook weer terug gekeerd worden vanaf de kwartierstaat naar de persoonskaart
Op de persoonskaart wordt burgelijk huwelijk nu ook getoond als alleen de datum bekend is en geen plaats
De kwartierstaat wordt wordt huwelijk met alleen datum en plaats, of alleen plaats, of alleen datum weergegeven, als deze ontbreken en er is wel een kerkelijk huwelijk bekend is dan zal deze worden getoond met datum en plaats of alleen plaats of alleen datum, indien deze ook niet bekend zijn, dan zal indien bij ondertrouw datum of plaats bekend is deze worden getoond bij het ontbreken van datum en plaats zal alleen een X worden getoond om aan te geven dat er sprake is van een huwelijk.
In de rechterbovenhoek van het kwartierblad is de mogelijkheid om terug te keren naar het Welkomstscherm
Indien geen personen in het rapport aanwezig zijn, bij de keuze Alle personen of Veel persoonskaarten, wordt een Melding gegeven met de reden van het stoppen.

2.8 03-09-2009 Afbeelding die aan meerdere personen is gekoppeld wordt maar bij één persoon gepresenteerd,
wordt nu bij elke persoon waaraan de afbeelding is gekoppeld getoond.

2.7 08-07-2009 Verhoudingen van de afbeeldingen worden niet altijd op de juiste wijze getoond, waardoor langgerekte afbeeldingen ontstaan.
Door de Aldfaer presentatie voor afbeeldingen te gebruiken is dit nu opgelost.
Hiervoor heb ik als basis Fotovenster.htm gebruikt en enige aanpassingen gemaakt en herbenoemd naar fotovenster_macd.htm
Afmeting van apart fotovenster kan via dialoog opgegegeven worden zodat dit venster gelijk gemaakt kan worden met de afmeting van uw beeldscherm
Functie FOTOHUIDIGPERSOON van basis.asjl opgenomen als functie van sjabloon en aangepast zodat nummering van afbeeldingen niet getoond wordt.
JAVASCRIPTFUNCTIES van de basis.asjl opgenomen in het aldfaer.js bestand en aangepast voor dit sjabloon.

In IE versie 8 wordt bij muisover de regel één regel lager weergeven, div id="voorn_geb" verplaatst zodat deze binnen één td valt.

2.6 03-03-2009 Deze versie is geschikt voor Aldfaer versie 4.1.1 en hoger
Link "Welkom" vanaf scherm met achternamen- en voornamenlijst wordt een foutmelding gegeven vanaf de website indien FF wordt gebruikt.
Voornaam in combinatie met achternaam wordt vet weergegeven.
Het voorvoegsel behorende bij een achternaam wordt weergegeven als op een letter in de letterindex wordt geklikt.
Toegevoegd de keuze "meerdere talen" waarbij de mogelijkheid wordt ondersteund om een keuzemenu samen te stellen.
Dit keuzemenu voor talen wordt aan de rechterbovenkant van het welkomstscherm gepresenteerd.
De submap naam van de standaardmap Rapportuitvoer, wordt altijd in kleineletters weggeschreven.
Informatie op het rechterblad van overzicht rapporten is aangepast, de uitleg kan nu alleen opgevraagd worden via het starten van het sjabloon.
Informatie via dialoog krijg je nu met een informatievenster in plaats van een foutenvenster.
Indien geen personen in rapport aanwezig zijn wordt sjabloon afgebroken met een informatievenster om u hierover te informeren.

2.5 31-12-2008 Uitbreiding van de mogelijkheden van kleuren t.b.v. van kwartierstaten en privacy tekst.
De kleur instellingen zijn opgenomen in het dialoog "Verander tekstkleur en achtergrondkleur".
"Kleur als achtergrond", "Afbeelding als achtergrond" en "Windows systeemkleuren voor achtergrond en tekst"
Legenda ten behoeve van de kwartierstaten werkt in alle browsers.

2.4 03-10-2008 Keuze mogelijkheid om van de huidige persoon in het hoofdscherm van Aldfaer een kwartierstaat en grafische kwartierstaat te kunnen maken.
De kleuren en achtergrond instellingen worden ook goed opgeslagen zodat bij een volgende wijziging de juiste instelling wordt getoond voordat ze gewijzigd wordt.
Dialoog kleuren en achtergrond uitgebreid met de optie Windows systeemkleuren voor tekst en achtergrond
In de uitleg van het sjabloon een link gemaakt naar versielog van dit sjabloon en naar actuele fout- en wensenlijst.
Verder is de uitleg van het sjabloon aangepast met betrekking tot de keuze van huidige persoon in het hoofdpersoon en de kleuren- en achtergrond instelling.
Het is nu mogelijk om de kleurcode of kleurnaam of Windows systeemkleuren naam in te geven.
Om de "snelkoppeling" naar bureaublad te maken is de help hiervoor uitgebreid, dit om te voorkomen dat er een kleinventertje in de linkerbovenhoek op het bureaublad ontstaat.

2.3 29-07-2008 De spatie tussen voornaam en geboorte jaar worden vanaf websites met een utf-8 encoding als een vierkantje afgebeeld.
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van "vaste spatie" aangemaakt door NumLock-Alt 255 maar van a.hover display: block, waardoor bij muisover de spaties, tussen voornaam en geboorte jaar, de kleur aannemen van de achtergrond welke bij muisover is geactiveerd.

2.2 30-04-2008 Indien aantal familienamen kleiner is dan 20 met dezelfde beginletter, wordt het cijfer één t.o.r weergegeven in de vertikale kolom.
Vermelding van stief- en gewettigde kinderen en ouders.

2.1 18-03-2008 De hyperlink verwijzing naar documenten werkt nu ook in de Opera-, Firefox- en Netscape browser.
Volgorde van sortering nu in vertikale kolommen in plaats van horizontale sortering. Dit naar voorbeeld van Han Kortekaas.
Geboortejaar in de sortering wordt niet recht onder elkaar weergegeven.
Ontbrekende spatie bij tekst "vader van" en "moeder van".

2.0 23-02-2008 Deze versie is nu definitief met de mogelijkheid om ook kwartierstaten aan te maken en dat is de reden om het versie nummer voor de punt met 1 te verhogen.
De standaard instelling t.b.v. de Kwartierstaten is gewijzigd van Verander kwartierstaten (Ja) in Verander kwartierstaten (Nee.
Dit betekent dat bij gebruik van de standaard instellingen geen kwartierstaten worden gemaakt.
Uitleg van de mogelijkheden van het rapport MaakAldfaerCD aangepast aan de gewijzigde standaard instelling en hyperlink voor documenten aangepast zodat deze nu voor elke browser een goed resultaat geeft.
Wijziging in de code voor het tonen van het keuzemenu aangebracht t.b.v. de Opera browser, de keuze in het keuzemenu wordt nu op de juiste wijze uitgevoerd.
In de uitleg van de mogelijkheden van het rapport MaakAldfaerCD. Een beschrijving opgenomen hoe te handelen bij het gebruik van de vink "Niet publiceren" op het blad diversen "Privacy"
Onbekende lijkbezorging wordt weergegeven.
Verschillende vertalingen met betrekking tot kwartierstaat aangebracht.

1.8 02-02-2008 Als gevolg van de afmetingen van afbeeldingen in em wordt indien de instelling in Aldfaer "Maximaal. één foto" de afbeelding niet in de juiste verhouding weergegeven, Dit is in deze versie hersteld.

1.7 24-01-2008 Deze versie is geschikt voor Aldfaer versie 3.6 en hoger
Diverse aanpassingen in de vertaling van de Engelse taal aangeleverd door Han Kortekaas, hartelijk dank.
In verband met betere ondersteuning van zoekmachines is de opmaak met behulp van frames verlaten.
Er zal nu bij elke pagina welke door een zoekmachine wordt gevonden, een pagina worden gepresenteerd met het keuzemenu, waardoor altijd terug gekeerd kan worden naar de hoofdpagina.
Bij het plaatsen van de muis op een hyperlink wordt extra informatie gegeven op de statusbalk.
Map waarin de bestanden via :._FILECOPY dienen worden geplaatst afhankelijk gemaakt van instellingen, zodat deze bestanden maar in één map voorkomen.
maakAldfaercd.css gewijzigd in maakaldfaercd.css dit in verband met internet, sommige providers eisen kleine letters.
Dialoog instellingen blijven vanaf nu bewaard, hiermee wordt bereikt dat de gebruiker zijn eigen default instellingen kan maken en niet iedere keer opnieuw de dialoog instellingen hoeft aan te passen.
Bij de eerste keer zal gebruik worden gemaakt van de standaard instellingen. In de uitleg_maakaldfaercd.html wordt uitgegaan van deze standaard instellingen.
De keuze "Bestandsnaam kaart (Standaard Aldfaer)" is niet meer aanwezig, deze keuze is niet meer nodig nu Aldfaer de afhandeling van de standaard goed afhandeld.
Nieuw is de keuze "Terug naar de standaard dialoog instellingen", waarmee u weer de standdaard instellingen verkrijgt.
_PROCESSS t.b.v. initieren van voortgangsbalk ingevoerd. Hierdoor volgt de voortgangsbalk nu de akties die worden uitgevoerd en bereikt het einde pas als de aktie is doorlopen.
Via de uitleg_maakAldfaercd wordt de u geattendeerd op de mogelijkheid om via &ALDFAER1 t/m $ALDFAER4 en $MATERIAAL de hyperlinks zowel lokaal als op CD en Website werkbaar te maken.
Een keuze kan worden gemaakt t.b.v. het welkomstscherm
1 Geschikt voor genereren
2 Geschiktvoor publiceren
3 Een eigen welkomsttekst samenstellen, met voorbeeld in de gekozen taal.
Locatie van bibliotheek bestanden worden vermeld in het detailscherm tijden het genereren van het rapport
Privacy-filter van Aldfaer toegevoegd aan de Privacy mogelijkheden
Hyperlink in het bestand uitleg_maakaldfaercd.html gewijzigd bestandsnaam uit link verwijderd Na versie datum laatste wijziging toegevoegd.
Keuze gemaakt om een kwartierstaat te maken van alle personen uit de database, als idee voor deze grafische weergave heeft gediend het sjabloon web grafisch nageslacht van Nico Zuidhoorn.
In de Franse taal wordt een foumelding gegeven als geklikt wordt op de foto om de vergroting te verkrijgen oorzaak van deze fout is het gebruik van een enkele aanhalingsteken in de te tonen tekst bij de muisaanwijzer.
Tekst wordt niet meer gepresenteerd in de alle talen, is overbodig!.
In Aldfaer versie 3.6.40 is het menu item Open bestaand overzicht.. komen te vervallen, om deze reden wordt het bestand overzicht_maakaldfaercd.html niet meer aangemaakt.
Aldfaer ondersteunt niet meer de "c" optie in _METAPATH, deze optie is verwijderd uit het sjabloon.
Het privacyfilter van het sjaboon is niet meer van toepassing, Aldfaer beschikt nu over een privacyfilter en dat kan worden toegepast.
De standaard afmetingen van Afbeeldingen in Aldfaer zijn niet meer in pixels maar in em, het sjabloon is hierop aangepast

1.6 18-04-2007 Naar aanleiding van opmerking van Nico via het Forum van Aldfaer. Getuigen bij huwelijk worden bij meerdere huwelijken alle huwelijken genoemd, nu alleen bij juiste huwelijk.

1.5 24-01-2007 Voorbeeld van kleuren verbeterd.
Via het dialoogvenster "Kleuren en achtergrond" kunt u een afbeelding als achtergrond opgeven.
Ouderdom is leeftijd geworden.
Vergroting van foto's op appart venster waarbij de achtergrondkleur overeenkomt met de gekozen achtergrondkleur of achtergrond afbeelding.
Leeftijd van de getuigen bij getuigenis van overlijden, begraven, geboorte en doop toegevoegd.
Leeftijd getuigen van kerkelijk huwelijk wordt juist weergegeven.
Lettertype en lettergrootte is afhankelijk gemaakt van de instellingen zoals deze zijn opgegeven in Aldfaer, onder Instellingen->Overzichten->Algemeen
Door het keuzemenu niet meer via JavaScript af te handelen, is het index.html bestand klein gehouden, dit komt de snelheid van openen t.b.v. internet tengoede.
Via het dialoogvenster "Veel persoonskaarten" is het mogelijk om t.b.v. grote databases, waarbij het niet lukt alles in één keer aan te maken, in vier stappen uit te voeren.
In de dialoogvensters mededeling gemaakt dat doorgaan via klik op OK of het drukken van de ENTER toets mogelijk is.
Een mogelijkheid gemaakt om een snelkoppeling op het bureaublad te maken, om zo de aangemaakte kaartenbak vanaf het bureaublad te starten.
Via het dialoogvenster kan uitleg van de mogelijkheden van dit sjabloon worden gevraagd, deze uitleg is nadat deze éénmaal is aangemaakt, in Aldfaer op te roepen onder de menukeuze
Overzichten -> Open bestaand overzicht -> uitleg_maakAldfaerCD.html.
Indien de vader of moeder van "onechte kinderen" een partner heeft worden nu ook de "onechte kinderen" vermeld.
Uitlijning van vader en moeder van hoofdpersoon gegevens op dezelfde hoogte gemaakt.
In het dialoogvenster kan voor een outputtaal gekozen worden t.w.:
Nederlands (standaard), Engels, Frans, Duits of Fries.
Doodteken aangepast zodat deze in elke browser wordt weergegeven.
Achtergrond middels een afbeelding kan er nu uit vier afbeeldingen gekozen worden of een vrije keus, waarbij aangetekend dient te worden, voor de "VRIJE KEUZE" dat dan het plaatje wel moet bestaan als bestand in de map maakaldfaercd, om te voorkomen dat dit bestand iedere keer wordt verwijderd dient bij Eigenschappen het kenmerk gezet te worden op "alleen lezen".
Indien de persoonskaart wordt geprint, zal dit geschieden met zwarte tekst op een witte achtergrond.
In Aldfaer is onder Overzichten->Open bestaand overzicht... de Output van MaakAldfaer op te roepen d.m.v. Overzicht MaakAldfaerCd.html.
Indien keuze in Aldfaer "Datum" Naam van dag en maand worden deze verkort weergegeven.

1.4 29-03-2005 Indien bij instellingen/Overzichten max één foto is aangevinkt, wordt bij alle personen waarvan geen foto bestaat ten onrechte een rechthoek met kruis afgebeeld.
Foto's worden nu zonder kader weergegeven.
Afbeelding hoogte is afhankelijk van Instellingen/Overzichten Tab Algemeen: Afbeelding in pixels hoogte.
2 relatievormen gewijzigd in "Geregistreerd partenerschap" en "Samenwonen".
Persoon zonder voornaam is niet aanklikbaar in namenlijst, persoon nu in namenlijst met voornaam "Onbekend".
Geen rechtermuisactie toestaan werkt nu ook in Mozilla Firefox en Netscape, niet in Opera.
_BURITYPE vertaling niet juist en terbeschikking gesteld is wetenschap geworden.
T.b.v. doodgeboren notatie van overlijdensplaats gewijzigd.
Hoe mutaties in het sjabloon maken als men wil afwijken van het standaard sjabloon is komen te vervallen.
Hiervoor is in de plaats gekomen het "dialoogvenster" t.b.v. Driveletter en map, kleuren, Privacy filter, welkomsttekst en bestandsnaam kaart, zodat u als gebruiker deze instellingen kunt wijzigen zonder dat u zelf het sjabloon hoeft aan te passen.
Aldfaer Instellingen die van invloed zijn op het sjabloon "naam van de dag" en "naam van de maand" toegevoegd aan de standaard welkomsttekst.

1.3 06-12-2004 In html persoonsbestanden wordt privacy informatie t.o.r. opgeslagen.
Instellingen->Overzichten->Presentatie tekstoverzichten zijn van invloed op het sjabloon
Voor iedere persoon zijn de op het tab blad diversen Privacy in rapport en verberg notities van invloed op het sjabloon
Als de indexpagina van familienamen meer dan 20 personen moet bevatten, gaat de berekening van het aantal regels fout als het aantal een "viervoud + 1" is. Er verdwijnt dan een naam, omdat er een regel te weinig is.
Door bij de berekening "aantal + 0.9" te wijzigen in "aantal + 1.9" is dit opgelost.
Foto's (afbeeldingen) worden op een andere manier weergegeven en kunnen worden vergroot weergegeven door op de afbeelding te klikken.
Hoe mutaties in sjabloon maken als men wil afwijken van het standaard sjabloon.
Uitleg van privacy.
Aanpassingen gemaakt zodat naast IE ook de Mozilla Firefox, Netscape en Opera browser gebruikt kan worden.

1.2 - Deze versie is niet door mij uitgegeven!

1.1 28-10-2004 Privacy filter t.b.v. foto's wordt niet uitgeschakeld.

1.0 24-10-2004 Opmaak kaart naar idee van Wim Arckens.

Fouten- en wensenlijst:

Nr Versie Datum Omschrijving
  4.8 05/12/2018 Maakaldfaer CD, wensen
1 4.8 05/12/2018 Pagina opslaan als' onder drukken
Voorkomen dat de bestanden van de afbeeldingen op de persoonskaart kunnen worden gekopieerd
Door Rob HubertBekende fouten in rapport MaakAldfaerCd:

Nr Versie Datum Omschrijving
  4.8 05-12-2018 MaakAldfaerCd, bekende fouten.
1 4.6 04/04/2018 Scrollen
In de interne browser van Aldfaer 6.2 op een Windows 7 systeem wordt direct scrollen niet ondersteunt als vanuit een link aangebracht in een Notitie veld naar een apart venster wordt gegaan en daarna weer terug gegaan wordt naar het venster van Aldfaer. Je zult dan eerst op de schuifbalk moeten klikken om de focus weer terug te krijgen in het venster.