Doel Instellingen Rapportuitvoer Legenda Voorbeeld kleuren Wensen- en Foutenlijst Versielog

Even geduld a.u.b. het menu wordt geladen...

Doel sjabloon:

Om van de persoon in het hoofdvenster een voorgeslacht in vrouwelijke lijn te maken waarbij van iedere persoon de stamvader zal worden weergeven, alle voorkomende achternamen en plaatsnamen in rechte mannelijke lijn.
Of optioneel
Om van de persoon in het hoofdvenster een voorgeslacht in vrouwelijke lijn te maken waarbij van iedere persoon de voorouder zal worden weergeven, die dezelfde achternaam dragen, wanneer er geen gelijke achternaam meer is in de vrouwelijke lijn of in de mannelijke lijn dan wordt het rapport met de mannelijke lijn voortgezet totdat de oudste voorouder is bereikt..

Er kan een tekstrapport parenteel worden opgevraagd van de oudste stamvader/voorouder.

Een klik op de achternaam geeft een overzicht hoe de verspreiding van deze achternaam in Nederland is.
Een klik op HDB in de kolom HDB geeft een link overzicht naar de heraldische databank voor Nederland en de databank van de vastgestelde wapens en vlaggen voor Belgi, met een klik op de achternaam kan gekeken worden of er een familiewapen bestaat voor deze achternaam.

Instellingen:

Indien u geen veranderingen wilt klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd.

Als u een veranderingen wilt, vink dan het betreffende item aan en hierna klik op OK of druk op 'Enter' en wordt een vervolgdialoog gegeven.

Zijn er wl veranderingen gewenst, vink dan het betreffende item aan en klik hierna op OK of druk op 'Enter' waarna er een vervolgdialoog zichtbaar wordt.

Online Help

U wordt verbonden met de online help (deze help). Het rapport wordt afgebroken.

Aanpassen (+ bewaren/gebruiken)

U heeft hier 7 mogelijkheden om met een vinkje te selecteren, waarna u een vervolgdialoog krijgt om uw keuze verder te bepalen.

Verander submap van standaard map Rapportuitvoer


Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".
Wijzig de informatie in het invoerveld door de gewenste submapnaam en klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden opgeslagen in de gekozen submap.

Weergave details tot welke generatie

De weergave generatie vrouwelijke lijn heeft betrekking op het voorgeslacht van de persoon in het hoofdvenster. Indien u voor Nee kiest dan is er geen beperking. Bij Ja krijgt u een vervolgdialoog aangeboden

Aantal generaties
U kunt hier het aantal opgeven.
Hierna zal het rapport worden uitgevoerd met detaillering tot en met het aantal opgegeven generaties voorgeslacht in vrouwelijke lijn van de persoon in het hoofdvenster

Uitwerking.

U krijgt hier twee keuzes:
 • Uitwerking in rechte mannelijke lijn
  Als u deze keuze maakt zal van de persoon in het hoofdvenster en zijn/haar voorgeslacht in vrouwelijke lijn van iedere persoon de stamvader worden weergeven, alle voorkomende achternamen en plaatsnamen in rechte mannelijke lijn
 • Uitwerking die dezelfde achternaam dragen
  Als u deze keuze maakt zal van de persoon in het hoofdvenster en zijn/haar voorgeslacht in vrouwelijke lijn van iedere persoon de voorouder worden weergeven, die dezelfde achternaam dragen. Als een persoon twee ouders met dezelfde achternaam heeft, dan wordt de mannelijke lijn gevolgd. Vanaf de persoon die als eerste de naam voerde verder terug in de tijd wordt eveneens de mannelijke lijn aangehouden

Link naar tekstrapport parenteel

Hier kunt u een keuze maken wel of niet een tekstrapport parenteel aanmaken, Bij ja is het tekstrapport parenteel via de link beschikbaar.
Bij Nee wordt geen tekstrapport parenteel- en geen link aangemaakt.

Jumplink voorouder in vrouwelijke lijn

In de kolom 'Voorouder in vrouwelijk lijn' wordt bij de keuze jumplink ja een link aangeboden, dit betekent als het rapport in Aldfaer wordt gepresenteerd en men klikt op de link, dat dan deze persoon de persoon worden in het hoofdvenster van Aldfaer.

Kleur als achtergrond en tekst

U ziet in het witte tekstvlak de kleurcodes of de Engelse kleurbenaming of de Windows syteemkleurbenaming, verander door de gewenste code of Engelse kleurbenaming of Windows systeemkleurbenaming in te vullen en hierna klik op OK of gebruik de 'Enter'-toets, het rapport zal worden uitgevoerd.
Kies voor een overzicht van kleurcodes, kleur benamingen en de daarbij behorende kleuren de tab 'Voorbeeld kleur'.

Opmerking:
Indien u een transparante kleur als achtergrond wenst laat dan het veld leeg

Tonen voetnoot

Op de start pagina zal afhankelijk van de keuze in de linker onderkant een voetnoot worden getoond.
 • Bij de selectie Laatst bijgewerkt datum, de tekst Laatst bijgewerkt met de datum worden getoond.
 • Bij de selectie Laatst bijgewerkt datum + Aldfaer- en rapportnaam versie, zal Laatst bijgewerkt met datum Aldfaer versie, rapportnaam versie en indien in Aldfaer de gebruiker gegevens zijn ingevuld, gevolgd door Naam en woonplaats van de gebruiker worden getoond.
 • Bij de selectie geen wordt er geen voetnoot getoond.

Herstellen

Na de keuze Nee worden geen herstel uitgevoerd.
Bij keuze Ja worden de standaard waarden, zoals deze bij het sjabloon zijn geleverd, ingesteld.

Dit zijn de waarden die getoond worden onder 'Aanpassingen'

U krijgt het start dialoog weer aangeboden zodat u indien gewenst weer instellingen kunt wijzigen.

Rapportuitvoer:

  De volgende bestanden en mappen wordt opgeslagen:

 • aldfaer.js, html5reset-1.6.1.css, instelling_oorsprong.cfg, legenda_familienaam.html, legenda_generatie.html, legenda_hdb.html, legenda_jaar_gen.html, legenda_kwartier.html, legenda_plaatsen.html, legenda_stamvader.html, oorsprong.html, oorsprong.css, start.html en hdb_internnr.html

 • afhankelijk van de instelling link naar tekstrapporten parenteel, de submap rapportenparenteel met daarin het bestand Fotovenster.htm en voor alle personen een parenteel rapport internnr.html en indien gendex is aangevinkt in Aldfaer een internnr_gendex.txt bestand

 • tevens indien fotomateriaal is gekoppeld het foto materiaal

Legenda

Een legenda kan worden weergegeven voor uitleg wat er in de verschillende kolommen wordt weergegeven klik daarvoor op de naam in de kop van de tabel

Voorbeeld kleuren:

De achtergrondkleur komt overeen met de kleurcode in het desbetreffende veld.
 #00ffff  #7fffd4  #000000  #0000ff  #8a2be2  #b5a642  #d9d919  #8c7853 
 #a67d3d  #a52a2a  #5f9ea0  #d2691e  #d98719  #b87333  #ff7f50  #6495ed 
 #5c4033  #006400  #4a766e  #556b2f  #9932cd  #871f78  #483d8b  #2f4f4f 
 #97694f  #00ced1  #855e42  #696969  #856363  #f5ccb0  #d19275  #b22222 
 #228b22  #ff00ff  #ffd700  #daa520  #00ff00  #527f76  #adff2f  #808080 
 #215e21  #cd5c5c  #f0e68c  #add8e6  #d3d3d3  #b0c4de  #e9c2a6  #ff0000 
 #32cd32  #e47833  #800000  #66cdaa  #0000cd  #6bbe23  #eaeaae  #ba55d3 
 #3cb371  #7b68ee  #00fa9a  #48d1cc  #c71585  #a68064  #191970  #000080 
 #4d4dff  #ff6ec7  #00009c  #ebc79e  #cfb53b  #ff7f00  #ff4500  #da70d6 
 #98fb98  #ffc0cb  #dda0dd  #d9d9f3  #008000  #5959ab  #fa8072  #8c1717 
 #2e8b57  #6b4226  #a0522d  #c0c0c0  #87ceeb  #6a5acd  #ff1cae  #00ff7f 
 #4682b4  #38b0de  #d2b48c  #d8bfd8  #40e0d0  #5c4033  #cdcdcd  #ee82ee 
 #cc3299  #f5deb3  #ffffff  #ffff00  #9acd32  transparant
veld leeglaten 
Engelse naam
 black 
 green 
 silver 
 lime 
 gray 
 olive 
 white 
 yellow 
 maroon 
 navy 
 red 
 blue 
 purple 
 teal 
 fuchsia 
 aqua 
Sleutelwoorden voor systeemkleurenKleurToelichting
menutext De kaderkleur van het huidige active venster
activecaption De kleur van de titelbalk van het huidige active venster
appworkspace De achtergrondkleur van de werkruimte
background De achtergrondkleur van bureaublad
buttonface De voorgrondkleur van driedimensionale GUI-objecten
buttonhighlight De schaduwkleur van driedimensionale objecten voor randen van de lichtbron af
buttonshadow De schaduwkleur van dridimensionale objecten
buttontext De kleur van de tekst op drukknoppen
captiontext De kleur van de tekst in titelbalken, formaatvlakken en pijlknoppen bij schuifbalken
graytext De kleur van geblokkeerde tekst.Deze kleur wordt ingesteld op #000 als het stuurprogramma van het beeldscherm geen grijze kleuren ondersteunt
highlight De kleur van items die in een besturingselement geselecteerd zijn
inactiveborder De kleur waarmee geselecteerde tekst gemarkeerd worden
inactivecaption De kleur van de rand van een niet-actief venster
inactivecaptiontext de kleur van de titelbalk van een niet-actief venster
infobackground de tekstkleur van de titelbalk van een niet-actief venster
InfoText De tekstkleur van een menu
menuDe achtergrondkleur van ToolTip-besturingselementen
menutextDe achtergrondkleur van een menu
scrollbar De kleur van menuopdrachten
threeddarkshadow De kleur van het schuifbalkgebied
threedface De kleur van de donkere schaduw van driedimensionale objecten
threedhigligt De frontkleur van driedimensionale objecten
threedlightshadow De selectiekleur van driedimensionale objecten
threedshadow De kleur van de lichte schaduw van driedimensionale objecten (voor randen naar de lichtbron toe)
window De achtergrondkleur van het venster
windowframe De kleur van het vensterkader
windowtext De kleur van de tekst in het venster

Wensen voor rapport Oorsprong:

Nr Versie Datum Omschrjving
1.0 23-11-2016 Geen wensen bekend

Bekende fouten in rapport Oorsprong:

Nr Versie Datum Omschrijving
1 1.0 23-11-2016 Geen fouten bekend

Versielog Oorsprong:

Versie Datum Omschrijving
8.0 27-12-2018
 1. Samengestelde menu's zijn door de Aldafer versie 8.0 mogelijk geworden en zijn in dit rapport voor het eerst gemaakt
 2. De help moet in zijn geheel nog aangepast worden
1.0 23-11-2016 Initiele versie


Naar idee van Frank Klerkx die ik hierbij ook bedank voor zijn testwerk.