Doel Menu Rapportuitvoer Instellingen Kleur Privacyfilter
Welkomsttekst Persoonskaart Taal Meerdere talen Fotovenster Kwartierstaat
Tijdelijke bestanden en CD/DVD branden Snelkoppeling Openen vanuit browser Automatisch opstarten CD Hyperlink naar documenten Homepage
Titels Vergroot tonen beeldmateriaal Voorbeeld kleuren Gedcom Versielog Fouten- en wensenlijst

Even geduld a.u.b. de informatie wordt geladen...

Doel sjabloon:

Het doel van het sjabloon is om op een eenvoudige manier genealogie gegevens te verspreiden aan personen die niet in het bezit zijn van het genealogie programma Aldfaer, middels een automatisch opstartbare CD\DVD of via website publicatie.
Hiervoor wordt van iedere persoon in uw stamboom een persoonskaart gemaakt en optioneel een grafische kwartierstaat.

In deze uitleg wordt uitgegaan van de standaard instellingen zoals deze met Maak Aldfaer Cd zijn aangeleverd.
Verschillende tabbladen geven uitleg van de mogelijkheden van het sjabloon MaakAldfaerCd.

Opmerking:
Wanneer een aanpassing wordt gemaakt in de dialogen dan zal deze aanpassing worden bewaard, zodat bij een volgende keer deze aanpassing als default geldt.

Menu:

Indien u geen veranderingen wilt klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd.
Als u één of meer veranderingen wilt, vink dan het betreffende item aan en hierna klik op OK of druk op 'Enter', afhankelijk welke item u heeft aangevinkt zal een vervolgdialoog worden gegeven of het rapport zal worden uitgevoerd.

Submap van standaard map Rapportuitvoer:

Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".
Wanneer het wenselijk is kan de submap van de standaard map Rapportuitvoer gewijzigd worden: Vink daarvoor in het "dialoogvenster" dat wordt aangeboden bij het opstarten van het sjabloon het item "Verander submap van standaard map Rapportuitvoer" aan en klik op OK of 'Enter'.
Hierna krijgt u het onderstaande venster aangeboden om de submap te wijzigen.


Wijzig de informatie in het witte vlak in de door u gewenste naam en klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd.

Verander naar de standaard dialoog instellingen:

Wanneer u deze keuze maakt zullen de dialoog instellingen die u hiervoor hebt gemaakt en bewaard zijn, terug worden gezet naar de standaard dialoog instellingen.
De standaard dialoog instellingen zijn de instellingen die zijn mee geleverd met MaakAldfaerCd.
U krijgt vervolgens het onderstaande dialoog venster aangeboden om uw keuze wel of niet te bevestigen. U moet zich er bewust van zijn dat alle door u gemaakte dialoog instellingen verloren gaan!!


Verander kleuren en achtergrond:

Om de kleuren van de achtergrond en letters en linken te wijzigen in uw persoonlijke voorkeur, dient u in het "dialoogvenster" dat wordt aangeboden bij het opstarten van het sjabloon het item "Kleuren en achtergrond" aan te vinken.
U krijgt vervolgens het onderstaande vervolgdialoog waarin u kunt aangeven de kleur als achtergrond of een afbeelding als achtergrond of de Windows syteemkleuren voor tekst en achtergron toe te passen.
U heeft de mogelijkheid om de kleuren via een kleuren code op te geven deze code dient met # te beginnen, of de kleur te benoemen met de kleurnaam in het Engels of met de Windows systeembenaming

Windows systeemkleuren voor achtergrond en tekst:

Met deze keuze worden de kleuren voor tekst en achtergrond overgenomen van Windows systeemkleuren, dit betekent dat wanneer u de systeemkleuren in Windows wijzigt de kleuren in dit sjabloon mee veranderen zonder dat u dit in het dialoog moet aanpassen.

Kleur als achtergrond

U heeft gekozen voor Kleur als achtergrond en krijgt nu het volgende scherm

U ziet in het witte tekstvlak de kleurcodes of de Engelse kleurbenaming of de Windows syteemkleurbenaming, verander door de gewenste code of Engelse kleurbenaming of Windows systeemkleurbenaming in te vullen en hierna klik op OK of gebruik de 'Enter'-toets, het rapport zal worden uitgevoerd.
Kies voor een overzicht van kleurcodes, kleur benamingen en de daarbij behorende kleuren de tab 'Kleur voorbeeld'.

Afbeelding als achtergrond

U heeft gekozen voor Afbeelding als achtergrond en krijgt nu het volgende scherm

Bij "VRIJE KEUZE" moet u nog een bestandsnaam ingeven.
Klik op OK of gebruik de ''Enter''-toets als u alle mutaties heeft aangebracht, het rapport zal worden uitgevoerd.
Opmerking: Indien u via "VRIJE KEUZE" de bestandsnaam heeft opgegeven, kopieer vervogens dit bestand nog in de submap 'maakaldfaercd/images' van rapportuitvoer Zie tab Rapportuitvoer.
Het bestand wordt niet door het sjabloon geleverd.
Hieronder het vervolgscherm nadat u een keuze heeft gemaakt voor een bepaald achtergrond plaatje.

De overige kleuren van tekst e.d. zijn zo gekozen dat ze allemaal goed leesbaar zijn t.o.v. de achtergrond.
U ziet in het witte tekstvlak de kleurcodes of de Engelse kleurbenaming of de Windows syteemkleurbenaming, verander door de gewenste code of Engelse kleurbenaming of Windows systeemkleurbenaming in te vullen en hierna klik op OK of gebruik de 'Enter'-toets, het rapport zal worden uitgevoerd.
Ga naar tab 'voorbeeld kleuren' van codes en hun bij behorende kleuren.

Verander privacyfilter (Uitgeschakeld)

Bij deze keuze krijgt u de volgende informatie te zien

Indien u het Privacyfilter wilt toepassen dan dient u het Privacyfilter in Aldfaer actief te maken.
Ga naar menu Extra Instellingen Privacy en u krijgt het volgende scherm.

Plaats vervolgens een vink bij Privacyfilter Actief
Verder kunt u nog kiezen tussen Persoon uitsluiten/Toon aanduiding/Toon alleen voor- en achternaam.
Opmerking bij Toon aanduiding:
In het rapport wordt bij die persoon de tekst getoond die in het tekstvak staat.
Dit houdt in dat deze personen onder de beginletter van deze tekst worden opgenomen.

N.B. De menukeuze wordt bij ingeschakeld privacyfilter automatisch "Aldfaer Privacyfilter actief (de-activeren niet mogelijk)".

Niet publiceren.

Het Privacyfilter van Aldfaer kunt u zo instellen dat alleen die personen waar het vinkje 'Niet publiceren' is gezet niet
gepubliceerd worden, en alle andere personen wel.
Wat moet u hiervoor doen:
bij de Instellingen-Privacy vult u driemaal een 0 in bij de jaartallen voor overlijden, relatie en geboorte.
Nu valt niemand meer onder het Privacyfilter van Aldfaer behalve de personen waar u een vinkje 'Niet publiceren' hebt gezet.

Verander Welkomsttekst:

U krijgt het onderstaande vervolgdialoog waarin u uw keuze kenbaar kunt maken.


Welkomsttekst (Geschikt voor genereren):

De standaard welkomsttekst( Geschikt voor genereren) is bedoeld voor degene die in Aldfaer dit sjabloon uitvoert.
Wanneer u de aangemaakte informatie op een CD plaatst of op internet openbaar maakt, is deze welkomsttekst niet zinvol.

U heeft gekozen voor de welkomsttekst (geschikt voor publicatie):

Alle persoonskaarten
U krijgt dan het onderstaande welkomstscherm aangeboden.

Indien u gekozen heeft voor een deel van de persoonskaarten,
krijgt u het onderstaande welkomstscherm aangeboden.

U heeft gekozen voor het samenstellen van uw eigen wekomsttekst

U krijgt nu het onderstaande scherm aangeboden, waarin u uw eigen tekst kunt opgeven.

Hier onder ziet u het voorbeeld hoe de presentatie van het welkomsttekst zal zijn van bovenstaande tekst.

Verander persoonskaarten:

U krijgt een vervolgscherm zoals hieronder afgebeeld.

Persoonskaart huidige persoon:

Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat wordt een persoonskaart aangemaakt.
Optioneel wordt de kwartierstaat van deze persoon aangeboden.
zie note 1

Persoonskaarten gezin huidige persoon:

Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat wordt van zijn/haar gezin de persoonskaarten aangemaakt.
Optioneel wordt de kwartierstaat van deze persoon en gezin ook aangeboden.
zie note 1

Persoonskaarten voorgeslacht huidige persoon:

Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat worden de persoonskaarten van het voorgeslacht aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van de personen van het voorgeslacht ook aangeboden.
zie note 1

Persoonskaarten nageslacht huidige persoon:

Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat worden de persoonskaarten van het nageslacht aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van de personen van het nageslacht ook aangeboden.
zie note 1

Persoonskaarten voor- en nageslacht huidige persoon:

Van de persoon die op het hoofdscherm van Aldfaer staat worden de persoonskaarten van voor- en nageslacht aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van de personen van het voor- en nageslacht ook aangeboden.
zie note 1

Alle persoonskaarten:

Van elke persoon in de stamboom zal een persoonskaart worden aangemaakt.
Optioneel worden de kwartierstaten van alle peronen ook aangeboden.

note 1
Het is raadzaam om de de 'submap' die door het sjabloon is aangewezen te verwijderen alvorens het sjabloon uit tevoeren. Automatisch wordt deze submap niet geschoond zodat andere informatie welke niets te maken heeft met de persoonskaart en kwartierstaat van huidige persoon wordt verwijderd.

Taal:

U wilt van taal veranderen in het volgende dialoog kunt u aangeven welke taal dat moet zijn.

De output zal in de gekozen taal worden getoond.

Meerdere talen

U krijgt de mogelijkheid om rapporten samen te stellen waarbij een keuzemenu met verschillende talen gaat samenstellen.
Dit keuzemenu wordt in het welkomstscherm van het rapport gepresenteerd in de rechterbovenhoek.
Op deze manier kunt u in alle door u gewenste talen de gegevens raadplegen.
In het volgende dialoog kunt u aangeven of u wel of niet een rapport met meerdere talen wilt uitvoeren.

Indien uw keuze 'Nee' is zal het volgende dialoog worden aangeboden waarin u de keuze kunt maken in welke taal u de output wenst.


De output zal in de gekozen taal worden getoond.

Bij uw Keuze 'Ja' wordt het volgende dialoog aangeboden om de door u gewenste talen te bepalen.

U dient nu nog de taal op te geven waarmee het rapport moet worden gestart als alle rapporten zijn uitgevoerd.

De rapportage zal nu worden gestart.

Verander afmeting apart fotovenster

Indien gewenst kunt u in onderstaand menu de afmeting in pixels opgeven voor het aparte fotovenster dat wordt gebruikt om een afbeelding te tonen.
Wilt u dit venster even groot maken als uw grootte van het beelscherm dat u gebruikt, dan kunt u de afmeting van uw beeldscherm vinden, door met uw muisaanwijzer naar een vrije plaats op het bureaublad te gaan, om vervolgens op de rechtermuisknop te klikken.
Kies hierna voor eigenschappen en in het vervolgmenu voor Instellingen.
Op dit blad zult u de beeldschermresolutie van uw beeldscherm vinden.

Kwartierstaat maken (Nee)

Er zullen geen kwartierstaten worden gemaakt.
Indien u wel kwartierstaten wilt opnemen verander dan de keuze door de vink te plaatsen.

Kwartierstaat maken (Ja)

Nadat u de vink voor kwartierstaat maken (Nee) heeft geplaatst krijgt u het volgende scherm aangeboden.

Hier kunt u het aantal generaties dat naast elkaar wordt getoond opgeven, standaard is dat 4.
Het aantal van 4 past precies op de breedte van het beeldscherm.
De rapportage wordt gestart met kwartierstaten.

Van elke persoon waarvan een persoonskaart is gemaakt zal ook een kwartierstaat worden gemaakt.
De kwartierstaat is te bereiken via het klikken op het pictogram rechts naast de naam op de persoonskaart.
Op de kwartierstaat van de persoon kan genavigeerd worden via de pijlen vervolg en terug.
Indien van een voorouder een persoonskaart is gemaakt wordt de naam van deze voorouder als hyperlink weergegeven.
Door op de naam van deze voorouder te klikken wordt gegaan naar de kwartierstaat van deze voorouder.
Door op het pictogram te klikken naast de naam van de kwartierdrager (proband) wordt gegaan naar diens persoonskaart
In de rechterbovenhoek van het kwartierblad is via [ Welkom ] de mogelijkheid om terug te keren naar het Welkomstscherm.
In de linkerbovenhoek van het kwartierblad is via een klik op [ Naar de legenda ] de legenda in te zien.
De legenda geeft de betekenis van de symbolen en afkortingen weer die gebruikt zijn in de kwartierstaat.

Bij de volgende keer als u de rapportage start zal de menukeuze Kwartierstaat maken (Ja) zijn en is de menukeuze ' Aantal generaties naast elkaar (4)' toegevoegd.

Tijdelijke bestanden verwijderen:

Het sjabloon MaakAldfaerCD is zo ontworpen dat er een submap materiaal is gemaakt, in deze map zijn alle gekoppelde bestanden geplaatst.
Aldfaer plaatst een gekoppelde bestand altijd in de submap waarin het html bestand met het gekoppeld materiaal voorkomt. Dit betekent dat indien de optie kwartierstaten is toegepast dat er al twee mappen zijn met dezelfde gekoppelde bestanden. Wordt ook nog eens de optie' meerdere talen' toegepast (max. 6 talen) dan betekent dit dat er 12 submappen zijn waarin dezelfde bestanden in voorkomen. Dit zijn nu tijdelijke bestanden geworden.
Voordat u de CD/DVD gaat branden of de gegevens naar uw website gaan uploaden of naar een ander medium, dient u eerst nog het volgende uit te voeren:
Ga met de 'Windows Verkenner' naar de submap maakaldfaercd zie 'Toelichting' en voer daar het batch bestand 'verwijder_tijdelijk_materiaal.bat' uit.
Hiermee worden de tijdelijke bestanden welke door Aldfaer zijn aangemaakt gewist.
Hierna mag u ook 'verwijder_tijdelijk_materiaal.bat' verwijderen. Dit kan bij veel foto materiaal heel veel schijfruimte schelen.

Branden CD/DVD en website toepassing:

Via het brandprogramma dien je alle bestanden welke in de map "maakaldfaercd" zie 'Toelichting' en submappen staan over te brengen naar de te branden CD.
Denk er aan dat je niet de map "maakaldfaercd" zie 'Toelichting' aan maakt op de te branden CD, alle bestanden en submappen komen in de hoofdmap van de te branden CD.
Wanneer de te branden CD zich in drive F bevindt, dan zullen alle bestanden en submappen van "maakaldfaercd" zie 'Toelichting' in F te vinden zijn.

Mappen structuur PC.Mappenstructuur CD.
Aldfaer opgegeven pad bij:
("Instelingen" "Bestanden"
"Standaard map voor Rapportuitvoer") submap
 
maakaldfaercdF:\
maakaldfaercd\materiaalF:\materiaal
maakaldfaercd\scriptsF:\scripts
maakaldfaercd\imagesF:\images
maakaldfaercd\styleF:\style
maakaldfaercd\nederlands *)F:\nederlands *)
maakaldfaercd\nederlands *)\kwartierstatenF:\nederlands *)\kwartierstaten
maakaldfaercd\nederlands *)\menuF:\nederlands *)\menu
*) Indien gekozen is voor een andere uitvoer taal kan deze map ook genoemd zijn engels, frans, duits, fries of noors
   Bij meerdere talen worden de mapnaam toegevoegd aan de hand van de gekozen taal.

Indien u over Windows XP beschikt kunt u een CD branden op de volgende manier.
Ga eerst na of de instellingen juist staan.
Station klaarmaken voor schrijven in Windows XP, zonder dat u een brandprogramma nodig heeft.
Plaats een CD-R in het cd-rom station.
Selecteer station en klik op rechtermuisknop.
Kies Eigenschappen.
tab "Opnemen" en plaats vink voor "Op dit station mogen opnamens op CD worden gemaakt".
Klik op "Toepassen" en daarna "OK".

Ga naar de map 'maakaldfaercd' zie 'Toelichting' en selecteer daar alle bestanden en de submappen.
Sleep dit in zijn geheel naar het CD-rom station.
De bestanden en submap worden nu gekopieerd naar het CD-rom station, als het kopieren klaar is.
Selecteer Cd-rom station.
Klik op rechtermuistoets.
Selecteer "Deze bestanden op Cd zetten".
U krijgt nu de Wizard CD-branden aangeboden.
Geef nu de naam op voor het label van de CD b.v. kaartenbak.
Kies volgende en de CD zal worden gebrand.

Toelichting:

Dit is de submap van het in Aldfaer opgegeven pad bij ("Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer").
Indien deze gewijzigd is bij de keuze "Verander submap van standaard map Rapportuitvoer", dan dient u hier de wijziging aan te houden.

Index.html is niet te openen vanuit de browser:

Het bestandstype voor HTML-extensie dient geopend te worden met uw browser
Dit is te kontroleren op de volgende manier:
Windows XP
Open de verkenner. Dit kan met de rechtermuisknop op Start te klikken, kies in het vervolg scherm Verkennen
Kies vervolgens Extra
Map opties
Bestandtypen
En zoek in de lijst naar HTML en kijk wat er staat met welk programma het bestand wordt geopend
Hier moet staan Internet Explorer

Kies Wijzigingen
En zoek in het volgende venster het programma Internet Explorer en klik op OK, vervolgens Sluiten.
Mogelijk dat de procedure voor andere Windows versies iets afwijken maar het principe blijft het zelfde.

Automatisch opstarten CD:

Voor het automatisch opstarten zijn drie bestanden van belang t.w.:
autorun.inf
autorun.bat
index.html
Deze bestanden moeten zich bevinden in de hoofdmap van de CD, anders start de CD nooit automatisch.

Problemen met opstarten
Lukt het niet om de cd-rom goed te openen?
Controleer dan het volgende:

 1. Als je een pop-upkiller gebruikt, schakel deze dan tijdelijk uit door de ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl je de cd-rom laadt.
 2. Heb je problemen met het uitvoeren van bepaalde keuzes van de cd-rom, controleer dan of de functie 'Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer' is ingeschakeld.
  Deze functie vindt u in Internet Explorer onder menu Extra Internet-opties tabblad Geavanceerd.

Hyperlink naar documenten:

Vanuit het programma Aldfaer werkt de hyperlink verwijzing naar een document alleen vanuit het veld notitie van feiten,
in de overige notitie velden werkt de verwijzing niet en blijft de tekst zoals deze is ingegeven zichtbaar.
Vanuit de aangemaakte html bestanden door het sjabloon MaakAldfaerCd werkt de hyperlink verwijzing naar documenten in beide gevallen.
Om een hyperlink verwijzing naar documenten in MaakAldfaerCd goed werkbaar te krijgen dient u zich aan de onderstaande werkwijze te houden.
U plaatst het document "Via bestand koppelen" op het tabblad persoon. Als voorbeeld "documentnaam".
Dit betekent dat dit bestand wordt opgeslagen in de map die staat genoteerd onder Stamboom ->Eigenschappen Mappen Materiaal en ../materiaal/ is de plaats die in het sjabloon MaakAldfarCD wordt gebruikt om de documanten op te slaan

Vervolgens plaats u de hyperlink verwijzing voor documentnaam in het door u zelf gekozen veld (notitie persoon, huwelijk, overlijden enz.) de volgende verwijzing dient u in te vullen<nt><a href="../materiaal/$MATERIAALdocumentnaam">document van Meije Tjitte van Slageren</a></nt>
Door $MATERIAAL voor de eigenlijke bestandsnaam te plaatsen wordt door Aldfaer het bestand uit de map die genoteerd staat onder Stamboom ->Eigenschappen Mappen Materiaal gebruikt.

Opmerking:
Gebruik bij het opgeven van de mapnaam en documentnaam geen hoofdletters en spaties, dit in verband met internet publicatie.
Via het sjabloon wordt het bestand "documentnaam" niet geplaatst in de submap maakaldfaercd/materiaal, u dient het bestand "documentnaam" zelf te plaatsen in de submap maakaldfaercd/materiaal indien u via "Verander submap om overzichten op te slaan" een andere submap heeft gekozen dan moet u in deze submap het bestand plaatsen.

Het is raadzaam om het bestand het kenmerk 'Alleen-lezen' te geven, hiermee voorkomt u dat dit bestand wordt verwijderd als u de bestanden in de toegewezen map zelf verwijderd.
Om het bestand 'Alleen-lezen' te maken ga met de verkenner naar het bewuste bestand en selecteer dit en klik vervolgens op de rechtermuisknop. In het aangeboden venster klik op Eigenschappen. In Eigenschappen plaatst u een vink voor het kenmerk 'Alleen-lezen' - Toepassen - OK.

N.b. documentnaam kan elk type bestand zijn.

Snelkoppeling maken:

Ga met de muisaanwijzer staan op ............ Output AldfaerCD
en klik op de rechtermuisknop
een venster zal worden weergegeven
kies in dit venster "Snelkoppeling kopiëren".
Ga nu naar het bureaublad en ga met de
muisaanwijzer op een vrije plaats staan
en klik op de rechtermuisknop en kies in het
venster "snelkoppeling plakken"

Homepage vermelding:

Bij Bestand-->Instellingen tab Gebruiker kunt u onder Web uw homepage adres opgeven.
het advies is om het homepage adres tussen <nt> en </nt> op te nemen, dan werkt de link altijd.

Het gebruik van titels:

Bij het gebruik van titels zijn er twee mogelijkheden:

 1. Titels voor de achternaam. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het feit Titel zal de titel voor de achternaam worden geplaatst.
 2. Tilels achter de achternaam. Om de titel achter de achternaam te plaatsen dient een feit overig met de categorie TITEL_2 worden aangemaakt, de daar aangemaakte titels zullen achter de achternaam worden geplaatst.

Vergroot tonen van beeldmateriaal:

Vergroot tonen van beeldmateriaal vereist dat actieve inhoud uitgevoerd mag worden in bestanden op deze computer.
Je kunt dit als volgt activeren.
Ga via Start naar het Configuratiescherm en selecteer daar 'Internetopties' (categorie Netwerk- en Internetverbindingen). Klik daarin op de tab Geavanceerd, vink onder het kopje Beveiliging 'Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer' aan en klik onderaan op OK.

Google Chrome

Bij gebruik van de browser Google Chrome wordt de foto in apart venster lokaal niet getoond, op een server werkt het wel.
Om het lokaal ook mogelijk te maken dient u een snelkoppeling voor Chrome op het bureaublad te maken en daarvan eigenschappen opvragen en daarin doel uitbreiden met --allow-file-access-from-files

Tussen chrome.exe" en --allow-file-access-from-files moet een spatie staan.

Dit betekent dat u de Google Chrome als standaard browser heeft ingesteld en u opent een htm(l) bestand d.m.v. dubbelklik, dat de foto in apart venster niet wordt getoond, u zult de Google Ghrome browser via de snelkoppeling op het bureaublad moeten starten en het bewuste htm(l) bestand moeten openen.

Voorbeeld kleuren:

De achtergrondkleur komt overeen met de kleurcode in het desbetreffende veld.
 #00ffff  #7fffd4  #000000  #0000ff  #8a2be2  #b5a642  #d9d919  #8c7853 
 #a67d3d  #a52a2a  #5f9ea0  #d2691e  #d98719  #b87333  #ff7f50  #6495ed 
 #5c4033  #006400  #4a766e  #556b2f  #9932cd  #871f78  #483d8b  #2f4f4f 
 #97694f  #00ced1  #855e42  #696969  #856363  #f5ccb0  #d19275  #b22222 
 #228b22  #ff00ff  #ffd700  #daa520  #00ff00  #527f76  #adff2f  #808080 
 #215e21  #cd5c5c  #f0e68c  #add8e6  #d3d3d3  #b0c4de  #e9c2a6  #ff0000 
 #32cd32  #e47833  #800000  #66cdaa  #0000cd  #6bbe23  #eaeaae  #ba55d3 
 #3cb371  #7b68ee  #00fa9a  #48d1cc  #c71585  #a68064  #191970  #000080 
 #4d4dff  #ff6ec7  #00009c  #ebc79e  #cfb53b  #ff7f00  #ff4500  #da70d6 
 #98fb98  #ffc0cb  #dda0dd  #d9d9f3  #008000  #5959ab  #fa8072  #8c1717 
 #2e8b57  #6b4226  #a0522d  #c0c0c0  #87ceeb  #6a5acd  #ff1cae  #00ff7f 
 #4682b4  #38b0de  #d2b48c  #d8bfd8  #40e0d0  #5c4033  #cdcdcd  #ee82ee 
 #cc3299  #f5deb3  #ffffff  #ffff00  #9acd32 
Engelse naam
 black 
 green 
 silver 
 lime 
 gray 
 olive 
 white 
 yellow 
 maroon 
 navy 
 red 
 blue 
 purple 
 teal 
 fuchsia 
 aqua 
Sleutelwoorden voor systeemkleurenKleurToelichting
menutext De kaderkleur van het huidige active venster
activecaption De kleur van de titelbalk van het huidige active venster
appworkspace De achtergrondkleur van de werkruimte
background De achtergrondkleur van bureaublad
buttonface De voorgrondkleur van driedimensionale GUI-objecten
buttonhighlight De schaduwkleur van driedimensionale objecten voor randen van de lichtbron af
buttonshadow De schaduwkleur van dridimensionale objecten
buttontext De kleur van de tekst op drukknoppen
captiontext De kleur van de tekst in titelbalken, formaatvlakken en pijlknoppen bij schuifbalken
graytext De kleur van geblokkeerde tekst.Deze kleur wordt ingesteld op #000 als het stuurprogramma van het beeldscherm geen grijze kleuren ondersteunt
highlight De kleur van items die in een besturingselement geselecteerd zijn
inactiveborder De kleur waarmee geselecteerde tekst gemarkeerd worden
inactivecaption De kleur van de rand van een niet-actief venster
inactivecaptiontext de kleur van de titelbalk van een niet-actief venster
infobackground de tekstkleur van de titelbalk van een niet-actief venster
InfoText De tekstkleur van een menu
menuDe achtergrondkleur van ToolTip-besturingselementen
menutextDe achtergrondkleur van een menu
scrollbar De kleur van menuopdrachten
threeddarkshadow De kleur van het schuifbalkgebied
threedface De kleur van de donkere schaduw van driedimensionale objecten
threedhigligt De frontkleur van driedimensionale objecten
threedlightshadow De selectiekleur van driedimensionale objecten
threedshadow De kleur van de lichte schaduw van driedimensionale objecten (voor randen naar de lichtbron toe)
window De achtergrondkleur van het venster
windowframe De kleur van het vensterkader
windowtext De kleur van de tekst in het venster

Exporteer GEDCOM:

Indien u gebruik maakt van de verwijs mogelijkheid $MATERIAAL, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4 dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

De verwijzing naar de map die genoemd is in $MATERIAAL, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4 is naar de map op de PC. Wanneer u nu via bestand Importeer GEDCOM dit *.ged importeer in Aldfaer als nieuwe stamboom zal de verwijzing naar de map verwijzen op u PC, hiermee zijn de bestanden op uw eigen PC bereikbaar.
Maar als u een CD maakt dan is deze verwijzing niet meer juist en zijn de documenten niet te bereiken.
Om de juiste informatie terug te krijgen dient u eerst het *.ged bestand, dat u heeft aangemaakt via Exporteer GEDCOM, aan te passen

1 Bepaal eerst welke map via $MATERIAAL wordt aangewezen. Dit is te vinden onder Aldfaer Stamboom -> Eigenschappen -> Mappen Materiaal

Kopieer deze inhoud.

2 Open het aangemaakte *.ged bestand in kladblok Ga naar Bewerken -> Vervangen en plaats in het vak Zoeken naar via plakken de inhoud waarna gezocht moet worden.
In het vak Vervangen door plaats u $MATERIAAL

Klik nu op Alles vervangen.

Nu is het *.ged bestand van de juiste verwijzing voorzien en werken de verwijzigen naar documenten ook op de aangemaakte CD.
P.s. Herhaal bovenstaande procedure zonodig voor $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4

3 Importeer GEDCOM
Vergeet niet de juiste map naam ten behoeve van Materiaal, $ALDFAER1, $ALDFAER2, $ALDFAER3 en $ALDFAER4 in de nieuwe stamboom op te geven!

Versielog:

Versie Datum Omschrijving
A
l
g
e
m
e
e
n
- Opmaak kaart naar idee van Wim Arckens.
Dialoog "submap van standaardmap Rapportuitvoer" en "Talen" naar idee van Han Kortekaas.
De Aldfaer instellingen zijn van invloed op de output.
Een "dialoogvenster" voor aanpassingen van "supmap van standaard map rapportuitvoer",standaard instellingen, kleuren en achtergrond, welkomsttekst, persoonskaarten aanmaken in meerdere delen, output in meerdere talen mogelijk en kwartierstaten (grafisch), zodat u als gebruiker deze instellingen kunt wijzigen zonder dat u zelf het sjabloon hoeft aan te passen.
De vertalingen (Frans) met behulp van mijn dochter Sandra, Ruud de Ruiter en Jean, (Fries, Engels en Duits) mijn tweelingbroer Georg en Han Kortekaas en voor (Noors) Wim Blok.
De dialoog talen zijn door een onbekende vertaler vertaald.
3.7 03-12-2012 De volgende fouten zijn opgelost
 1. De achternaam welke bestaat uit twee of meer woorden wordt ook opgenomen in de achternamenlijst
 2. Bij gebruik van het Privacyfilter, Toon aanduiding 'Niet publiceren':
  N wordt in de index niet in alfabetische volgorde getoond.`
  De letter N wordt voor de letter A weergegeven, tevens ontbreekt een achternaam in de lijst met achternamen.
  Wordt nu op de juiste manier weergegeven.
 3. Van de dubbele rechte haken om de tekst ten behoeve van 'zekerheid' enkele rechte haken gemaakt.
 4. Bij meertalige keuze worden de taal keuzes evenals de starttaal bewaard.
 5. De output is geschikt gemaakt voor Android tablet bij gebruik van de HTML-viewer.
De volgende wensen zijn in vervulling gegaan.
 1. Bij meertalige keuze worden alle talen in één keer uitgevoerd.
  Indien de meertalige keuze ongedaan gemaakt wordt door te kiezen voor één taal, kan gekozen worden voor de uitvoer taal.
 2. Gekoppeld materiaal wordt in één submap opgeslagen.
  Gekoppelde bestanden met extensie(gif, jpg, bmp, tiff, png, etc) worden in de submap materiaal opgeslagen.
  Dit betekent dat deze automatisch opgeslagen bestanden in de submappen als tijdelijke bestanden worden aangemerkt en deze via een batch bestand ''verwijder_tijdelijk_materiaal.bat kunnen worden gewist.
 3. In de welkomsttekst geschikt voor genereren is tekst Aan vervangen door en de tekst Uit door X
3.6 26-09-2012 Door miniatuurweergaven wordt de website tergend langzaam.
Dit probleem is opgelost door geen miniaturen meer op de persoonskaart weer te geven.
3.5 07-12-2011 Bij keuze 'huidige persoon', 'gezin', 'voorgeslacht', 'nageslacht' of 'voor en nageslacht'
 1. Werd niet van iedere persoon een kwartierstaat gemaakt.
 2. In het keuzemenu op het welkomstscherm werd 'welkom' getoond en dat is overbodig.
 3. De keuze 'geen' en 'overige' gaf de foutmelding dat bestand niet gevonden kon worden.
De achternamen met het quoteje in het voorvoegsel zoals 't Kindt of 't Tjoen zijn nu weer via "Overige" beschikbaar en tevens zijn de linken naar deze personen vanuit de kaart van partner weer beschikbaar.
In de Nederlandse taal achter "Broers en Zussen" extra dubbele punt weggehaald.
De Menukeuzes voor achternamen en voornamen zijn gewijzigd naar de uitvoering van versie 3.3, hierdoor is weer mogelijk om via 'Ctrl + F' toets combinatie weer te zoeken naar voor- en achternamen.
3.4 02-11-2011 Tekst sleutel 228 t.b.v. de Franse taal punt aan het einde van de zin verwijderd.
Foto's uitgelijnd aan de onderkant van de regel
De tekst "Zeker" als gevolg van instelling "Zekerheid tonen" wordt niet meer getoond de overige teksten wel.

Keuze mogelijkheid voor verschillende mogelijkheden bij de keuze "Alleen kaart van huidige persoon":
Persoon, gezin, voorgeslacht, nageslacht, Voor- en nageslacht.
Indien gekozen is bij Welkomsttekst (Geschikt voor publicatie) dan wordt van de proband de ouders en grootouders vermeld in het welkom scherm.

Op de persoonskaart:
Kleine afbeeldingen bij iedere persoonsnaam met een link.
Bij broers en zussen worden nu ook de half, adoptie, stief, pleeg en gewettigde broers en zussen vermeld.

In de kwartierstaat worden de personen die bij de personenkaarten voorkomen, van een hyperlink voorzien.

De methode om de gegevens uit de stamboom te verwerken is aangepast zodat de melding "Abnormal prorgam termination" niet meer wordt gegeven. Hierdoor is het item "Veel Persoonskaarten" komen te vervalen en kan nu in één keer alle persoonskaarten worden aangemaakt.

De Menukeuzes worden voortaan gepresenteerd middels knoppen met daarin de naam van de keuze.
3.3 20-10-2010 Vertalingen in het Frans zijn met behulp van Jean verbeterd. Daarvoor ben ik Jean erg veel dank verschuldigd.

Layout aanpassingen:
Naam van de kaarthouder wordt rechts getoond.
De getuigen van het burgerlijk huwelijk wordt op dezelfde regel geplaatst als het burgerlijk huwelijk.
De getuigen van het kerkelijk huwelijk wordt op dezelfde regel geplaatst als het kerkelijk huwelijk

Melding van Tooltips worden nu in alle browsers weergegeven, zodat tips op de onderste regel van de browser zijn vervallen.

Niet juiste vermelding van startdatum Samenleven hersteld.
Woord Samenwonen is Samenleven geworden, dit komt nu overeen met de benaming die in Aldfaer gebruikelijk is.
Bij gelijke keuzes van "verander taal" en "meerdere talen", wordt allen "meerdere talen" aangeboden en niet meer "verander taal".

3.2 14-07-2010 Geen juiste vertaling in het Frans.
Het sjabloon mist sleutel 232 t.b.v. de Franse vertaling waardoor alle vertalingen boven sleutel 231 niet juist worden vertaald.

3.1 14-03-2010 De help wordt niet meer in het sjabloon aangemaakt maar is online beschikbaar, zodat een update van de help onafhankelijk is van het sjabloon.

3.0 12-02-2010 Indien de keuze Taal bestaat onder Menu Extra in Aldfaer, zal het dialoog in de taal worden gepresenteerd welke daar is gekozen
De talen die ondersteund worden zijn Nederlands, Fries, Noors, Duits, Frans en Engels.
Vanoverige talen wordt het dialoog in het Nederlands getoond.
In de kwartiestaat wordt de foto niet getoond als de instelling in Aldfaer materiaal max 1 is.
De uitleg van het sjabloon wordt nu in de submap Bonushelp geplaatst, dit is overeenkomstig de afspraken voor de bonusrapporten.
De link op persoonskaart naar kwartierstaat opent niet met de proband in beeld en dat is nu wel het geval.
In de Nederlandse taal is de spelling van het woord gecremeerd nu juist, eveneens is in het Fries het woord jier nu juist gespeld.
De Noorse taal is opgenomen in de lijst van taalkeuze.
In de Opera browser kan nu ook weer terug gekeerd worden vanaf de kwartierstaat naar de persoonskaart
Op de persoonskaart wordt burgelijk huwelijk nu ook getoond als alleen de datum bekend is en geen plaats
De kwartierstaat wordt wordt huwelijk met alleen datum en plaats, of alleen plaats, of alleen datum weergegeven, als deze ontbreken en er is wel een kerkelijk huwelijk bekend is dan zal deze worden getoond met datum en plaats of alleen plaats of alleen datum, indien deze ook niet bekend zijn, dan zal indien bij ondertrouw datum of plaats bekend is deze worden getoond bij het ontbreken van datum en plaats zal alleen een X worden getoond om aan te geven dat er sprake is van een huwelijk.
In de rechterbovenhoek van het kwartierblad is de mogelijkheid om terug te keren naar het Welkomstscherm
Indien geen personen in het rapport aanwezig zijn, bij de keuze Alle personen of Veel persoonskaarten, wordt een Melding gegeven met de reden van het stoppen.

2.8 03-09-2009 Afbeelding die aan meerdere personen is gekoppeld wordt maar bij één persoon gepresenteerd,
wordt nu bij elke persoon waaraan de afbeelding is gekoppeld getoond.

2.7 08-07-2009 Verhoudingen van de afbeeldingen worden niet altijd op de juiste wijze getoond, waardoor langgerekte afbeeldingen ontstaan.
Door de Aldfaer presentatie voor afbeeldingen te gebruiken is dit nu opgelost.
Hiervoor heb ik als basis Fotovenster.htm gebruikt en enige aanpassingen gemaakt en herbenoemd naar fotovenster_macd.htm
Afmeting van apart fotovenster kan via dialoog opgegegeven worden zodat dit venster gelijk gemaakt kan worden met de afmeting van uw beeldscherm
Functie FOTOHUIDIGPERSOON van basis.asjl opgenomen als functie van sjabloon en aangepast zodat nummering van afbeeldingen niet getoond wordt.
JAVASCRIPTFUNCTIES van de basis.asjl opgenomen in het aldfaer.js bestand en aangepast voor dit sjabloon.

In IE versie 8 wordt bij muisover de regel één regel lager weergeven, div id="voorn_geb" verplaatst zodat deze binnen één td valt.

2.6 03-03-2009 Deze versie is geschikt voor Aldfaer versie 4.1.1 en hoger
Link "Welkom" vanaf scherm met achternamen- en voornamenlijst wordt een foutmelding gegeven vanaf de website indien FF wordt gebruikt.
Voornaam in combinatie met achternaam wordt vet weergegeven.
Het voorvoegsel behorende bij een achternaam wordt weergegeven als op een letter in de letterindex wordt geklikt.
Toegevoegd de keuze "meerdere talen" waarbij de mogelijkheid wordt ondersteund om een keuzemenu samen te stellen.
Dit keuzemenu voor talen wordt aan de rechterbovenkant van het welkomstscherm gepresenteerd.
De submap naam van de standaardmap Rapportuitvoer, wordt altijd in kleineletters weggeschreven.
Informatie op het rechterblad van overzicht rapporten is aangepast, de uitleg kan nu alleen opgevraagd worden via het starten van het sjabloon.
Informatie via dialoog krijg je nu met een informatievenster in plaats van een foutenvenster.
Indien geen personen in rapport aanwezig zijn wordt sjabloon afgebroken met een informatievenster om u hierover te informeren.

2.5 31-12-2008 Uitbreiding van de mogelijkheden van kleuren t.b.v. van kwartierstaten en privacy tekst.
De kleur instellingen zijn opgenomen in het dialoog "Verander tekstkleur en achtergrondkleur".
"Kleur als achtergrond", "Afbeelding als achtergrond" en "Windows systeemkleuren voor achtergrond en tekst"
Legenda ten behoeve van de kwartierstaten werkt in alle browsers.

2.4 03-10-2008 Keuze mogelijkheid om van de huidige persoon in het hoofdscherm van Aldfaer een kwartierstaat en grafische kwartierstaat te kunnen maken.
De kleuren en achtergrond instellingen worden ook goed opgeslagen zodat bij een volgende wijziging de juiste instelling wordt getoond voordat ze gewijzigd wordt.
Dialoog kleuren en achtergrond uitgebreid met de optie Windows systeemkleuren voor tekst en achtergrond
In de uitleg van het sjabloon een link gemaakt naar versielog van dit sjabloon en naar actuele fout- en wensenlijst.
Verder is de uitleg van het sjabloon aangepast met betrekking tot de keuze van huidige persoon in het hoofdpersoon en de kleuren- en achtergrond instelling.
Het is nu mogelijk om de kleurcode of kleurnaam of Windows systeemkleuren naam in te geven.
Om de "snelkoppeling" naar bureaublad te maken is de help hiervoor uitgebreid, dit om te voorkomen dat er een kleinventertje in de linkerbovenhoek op het bureaublad ontstaat.

2.3 29-07-2008 De spatie tussen voornaam en geboorte jaar worden vanaf websites met een utf-8 encoding als een vierkantje afgebeeld.
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van "vaste spatie" aangemaakt door NumLock-Alt 255 maar van a.hover display: block, waardoor bij muisover de spaties, tussen voornaam en geboorte jaar, de kleur aannemen van de achtergrond welke bij muisover is geactiveerd.

2.2 30-04-2008 Indien aantal familienamen kleiner is dan 20 met dezelfde beginletter, wordt het cijfer één t.o.r weergegeven in de vertikale kolom.
Vermelding van stief- en gewettigde kinderen en ouders.

2.1 18-03-2008 De hyperlink verwijzing naar documenten werkt nu ook in de Opera-, Firefox- en Netscape browser.
Volgorde van sortering nu in vertikale kolommen in plaats van horizontale sortering. Dit naar voorbeeld van Han Kortekaas.
Geboortejaar in de sortering wordt niet recht onder elkaar weergegeven.
Ontbrekende spatie bij tekst "vader van" en "moeder van".

2.0 23-02-2008 Deze versie is nu definitief met de mogelijkheid om ook kwartierstaten aan te maken en dat is de reden om het versie nummer voor de punt met 1 te verhogen.
De standaard instelling t.b.v. de Kwartierstaten is gewijzigd van Verander kwartierstaten (Ja) in Verander kwartierstaten (Nee.
Dit betekent dat bij gebruik van de standaard instellingen geen kwartierstaten worden gemaakt.
Uitleg van de mogelijkheden van het rapport MaakAldfaerCD aangepast aan de gewijzigde standaard instelling en hyperlink voor documenten aangepast zodat deze nu voor elke browser een goed resultaat geeft.
Wijziging in de code voor het presenteren van het keuzemenu aangebracht t.b.v. de Opera browser, de keuze in het keuzemenu wordt nu op de juiste wijze uitgevoerd.
In de uitleg van de mogelijkheden van het rapport MaakAldfaerCD. Een beschrijving opgenomen hoe te handelen bij het gebruik van de vink "Niet publiceren" op het blad diversen "Privacy"
Onbekende lijkbezorging wordt weergegeven.
Verschillende vertalingen met betrekking tot kwartierstaat aangebracht.

1.8 02-02-2008 Als gevolg van de afmetingen van afbeeldingen in em wordt indien de instelling in Aldfaer "Maximaal. één foto" de afbeelding niet in de juiste verhouding weergegeven, Dit is in deze versie hersteld.

1.7 24-01-2008 Deze versie is geschikt voor Aldfaer versie 3.6 en hoger
Diverse aanpassingen in de vertaling van de Engelse taal aangeleverd door Han Kortekaas, hartelijk dank.
In verband met betere ondersteuning van zoekmachines is de opmaak met behulp van frames verlaten.
Er zal nu bij elke pagina welke door een zoekmachine wordt gevonden, een pagina worden gepresenteerd met het keuzemenu, waardoor altijd terug gekeerd kan worden naar de hoofdpagina.
Bij het plaatsen van de muis op een hyperlink wordt extra informatie gegeven op de statusbalk.
Map waarin de bestanden via :._FILECOPY dienen worden geplaatst afhankelijk gemaakt van instellingen, zodat deze bestanden maar in één map voorkomen.
maakAldfaercd.css gewijzigd in maakaldfaercd.css dit in verband met internet, sommige providers eisen kleine letters.
Dialoog instellingen blijven vanaf nu bewaard, hiermee wordt bereikt dat de gebruiker zijn eigen default instellingen kan maken en niet iedere keer opnieuw de dialoog instellingen hoeft aan te passen.
Bij de eerste keer zal gebruik worden gemaakt van de standaard instellingen. In de uitleg_maakaldfaercd.html wordt uitgegaan van deze standaard instellingen.
De keuze "Bestandsnaam kaart (Standaard Aldfaer)" is niet meer aanwezig, deze keuze is niet meer nodig nu Aldfaer de afhandeling van de standaard goed afhandeld.
Nieuw is de keuze "Terug naar de standaard dialoog instellingen", waarmee u weer de standdaard instellingen verkrijgt.
_PROCESSS t.b.v. initieren van voortgangsbalk ingevoerd. Hierdoor volgt de voortgangsbalk nu de akties die worden uitgevoerd en bereikt het einde pas als de aktie is doorlopen.
Via de uitleg_maakAldfaercd wordt de u geattendeerd op de mogelijkheid om via &ALDFAER1 t/m $ALDFAER4 en $MATERIAAL de hyperlinks zowel lokaal als op CD en Website werkbaar te maken.
Een keuze kan worden gemaakt t.b.v. het welkomstscherm
1 Geschikt voor genereren
2 Geschiktvoor publiceren
3 Een eigen welkomsttekst samenstellen, met voorbeeld in de gekozen taal.
Locatie van bibliotheek bestanden worden vermeld in het detailscherm tijden het genereren van het rapport
Privacy-filter van Aldfaer toegevoegd aan de Privacy mogelijkheden
Hyperlink in het bestand uitleg_maakaldfaercd.html gewijzigd bestandsnaam uit link verwijderd Na versie datum laatste wijziging toegevoegd.
Keuze gemaakt om een kwartierstaat te maken van alle personen uit de database, als idee voor deze grafische weergave heeft gediend het sjabloon web grafisch nageslacht van Nico Zuidhoorn.
In de Franse taal wordt een foumelding gegeven als geklikt wordt op de foto om de vergroting te verkrijgen oorzaak van deze fout is het gebruik van een enkele aanhalingsteken in de te presenteren tekst bij de muisaanwijzer.
Tekst wordt niet meer gepresenteerd in de alle talen, is overbodig!.
In Aldfaer versie 3.6.40 is het menu item Open bestaand overzicht.. komen te vervallen, om deze reden wordt het bestand overzicht_maakaldfaercd.html niet meer aangemaakt.
Aldfaer ondersteunt niet meer de "c" optie in _METAPATH, deze optie is verwijderd uit het sjabloon.
Het privacyfilter van het sjaboon is niet meer van toepassing, Aldfaer beschikt nu over een privacyfilter en dat kan worden toegepast.
De standaard afmetingen van Afbeeldingen in Aldfaer zijn niet meer in pixels maar in em, het sjabloon is hierop aangepast

1.6 18-04-2007 Naar aanleiding van opmerking van Nico via het Forum van Aldfaer. Getuigen bij huwelijk worden bij meerdere huwelijken alle huwelijken genoemd, nu alleen bij juiste huwelijk.

1.5 24-01-2007 Voorbeeld van kleuren verbeterd.
Via het dialoogvenster "Kleuren en achtergrond" kunt u een afbeelding als achtergrond opgeven.
Ouderdom is leeftijd geworden.
Vergroting van foto's op appart venster waarbij de achtergrondkleur overeenkomt met de gekozen achtergrondkleur of achtergrond afbeelding.
Leeftijd van de getuigen bij getuigenis van overlijden, begraven, geboorte en doop toegevoegd.
Leeftijd getuigen van kerkelijk huwelijk wordt juist weergegeven.
Lettertype en lettergrootte is afhankelijk gemaakt van de instellingen zoals deze zijn opgegeven in Aldfaer, onder Instellingen->Overzichten->Algemeen
Door het keuzemenu niet meer via JavaScript af te handelen, is het index.html bestand klein gehouden, dit komt de snelheid van openen t.b.v. internet tengoede.
Via het dialoogvenster "Veel persoonskaarten" is het mogelijk om t.b.v. grote databases, waarbij het niet lukt alles in één keer aan te maken, in vier stappen uit te voeren.
In de dialoogvensters mededeling gemaakt dat doorgaan via klik op OK of het drukken van de ENTER toets mogelijk is.
Een mogelijkheid gemaakt om een snelkoppeling op het bureaublad te maken, om zo de aangemaakte kaartenbak vanaf het bureaublad te starten.
Via het dialoogvenster kan uitleg van de mogelijkheden van dit sjabloon worden gevraagd, deze uitleg is nadat deze éénmaal is aangemaakt, in Aldfaer op te roepen onder de menukeuze
Overzichten -> Open bestaand overzicht -> uitleg_maakAldfaerCD.html.
Indien de vader of moeder van "onechte kinderen" een partner heeft worden nu ook de "onechte kinderen" vermeld.
Uitlijning van vader en moeder van hoofdpersoon gegevens op dezelfde hoogte gemaakt.
In het dialoogvenster kan voor een outputtaal gekozen worden t.w.:
Nederlands (standaard), Engels, Frans, Duits of Fries.
Doodteken aangepast zodat deze in elke browser wordt weergegeven.
Achtergrond middels een afbeelding kan er nu uit vier afbeeldingen gekozen worden of een vrije keus, waarbij aangetekend dient te worden, voor de "VRIJE KEUZE" dat dan het plaatje wel moet bestaan als bestand in de map maakaldfaercd, om te voorkomen dat dit bestand iedere keer wordt verwijderd dient bij Eigenschappen het kenmerk gezet te worden op "alleen lezen".
Indien de persoonskaart wordt geprint, zal dit geschieden met zwarte tekst op een witte achtergrond.
In Aldfaer is onder Overzichten->Open bestaand overzicht... de Output van MaakAldfaer op te roepen d.m.v. Overzicht MaakAldfaerCd.html.
Indien keuze in Aldfaer "Datum" Naam van dag en maand worden deze verkort weergegeven.

1.4 29-03-2005 Indien bij instellingen/Overzichten max één foto is aangevinkt, wordt bij alle personen waarvan geen foto bestaat ten onrechte een rechthoek met kruis afgebeeld.
Foto's worden nu zonder kader weergegeven.
Afbeelding hoogte is afhankelijk van Instellingen/Overzichten Tab Algemeen: Afbeelding in pixels hoogte.
2 relatievormen gewijzigd in "Geregistreerd partenerschap" en "Samenwonen".
Persoon zonder voornaam is niet aanklikbaar in namenlijst, persoon nu in namenlijst met voornaam "Onbekend".
Geen rechtermuisactie toestaan werkt nu ook in Mozilla Firefox en Netscape, niet in Opera.
_BURITYPE vertaling niet juist en terbeschikking gesteld is wetenschap geworden.
T.b.v. doodgeboren notatie van overlijdensplaats gewijzigd.
Hoe mutaties in het sjabloon maken als men wil afwijken van het standaard sjabloon is komen te vervallen.
Hiervoor is in de plaats gekomen het "dialoogvenster" t.b.v. Driveletter en map, kleuren, Privacy filter, welkomsttekst en bestandsnaam kaart, zodat u als gebruiker deze instellingen kunt wijzigen zonder dat u zelf het sjabloon hoeft aan te passen.
Aldfaer Instellingen die van invloed zijn op het sjabloon "naam van de dag" en "naam van de maand" toegevoegd aan de standaard welkomsttekst.

1.3 06-12-2004 In html persoonsbestanden wordt privacy informatie t.o.r. opgeslagen.
Instellingen->Overzichten->Presentatie tekstoverzichten zijn van invloed op het sjabloon
Voor iedere persoon zijn de op het tab blad diversen Privacy in rapport en verberg notities van invloed op het sjabloon
Als de indexpagina van familienamen meer dan 20 personen moet bevatten, gaat de berekening van het aantal regels fout als het aantal een "viervoud + 1" is. Er verdwijnt dan een naam, omdat er een regel te weinig is.
Door bij de berekening "aantal + 0.9" te wijzigen in "aantal + 1.9" is dit opgelost.
Foto's (afbeeldingen) worden op een andere manier weergegeven en kunnen worden vergroot weergegeven door op de afbeelding te klikken.
Hoe mutaties in sjabloon maken als men wil afwijken van het standaard sjabloon.
Uitleg van privacy.
Aanpassingen gemaakt zodat naast IE ook de Mozilla Firefox, Netscape en Opera browser gebruikt kan worden.

1.2 - Deze versie is niet door mij uitgegeven!

1.1 28-10-2004 Privacy filter t.b.v. foto's wordt niet uitgeschakeld.

1.0 24-10-2004 Opmaak kaart naar idee van Wim Arckens.

Fouten- en wensenlijst:

Nr Versie Datum Omschrijving
3.6 26/09/2012 Maakaldfaer cd, wensen
1 3.6 16/10/2012 Geen wensen bekend.Bekende fouten in rapport maakaldfaer cd:

Nr Versie Datum Omschrijving
  3.6 26-09-2012 Maakaldfaer cd, bekende fouten.
7 3.6 16/10/202 Achternamen welke uit twee of meer woorden zijn opgebouwd worden niet opgenomen in de kaartenbak index.

Bron: Willem


In versie 3.7 is dit opgelost.

1 2.7 25/08/2009 N wordt in de index niet in alfabetische volgorde getoond.
De letter N wordt voor de letter A weergegeven, tevens ontbreekt een achternaam in de lijst met achternamen.
Bron: ZonneliedDit wordt veroorzaakt wanneer het privacyfilter en daarbij de instelling “Toon aanduiding” de tekst “Niet openbaar” wordt gebruikt.
Voorlopig kan dit probleem worden opgelost door de tekst “Niet openbaar” te vervangen door “_Niet openbaar”.
In de index zal dan een item "Overige" worden opgenomen, waaronder dan alle items _Niet openbaar worden opgenomen.
Zolang deze fout in het sjabloon nog niet is opgelost kan worden gesteld dat de tekst achter "Toon aanduiding" niet mag beginnen met een letter!
Meije van Slageren

In versie 3.7 is dit opgelost.