geen menu? Klik hier

Genealogie Sindorf

Deze genealogie speelt zich af in Spaarndam en omgeving, met later
vertakkingen naar o.a. Amsterdam en Haarlem.
Aan een update wordt nog steeds gewerkt!
De gebeurtenissen vonden plaats te Spaarndam, tenzij anders vermeld.

I.   Hannes Zindorp, geb. Hannover 8-5-1747, overl./begr. 25/31-1-1816, tr. 11-5-1783 Hendrikje van der Viel,
      ged.(rk) Schalkwijk 3-3-1748, overl. 27-12-1804, begr. (Oude Kerk nr.61) 28-12-1804, dr. van Sijmen van der
      Viel en Neeltje van Zijl.
         Uit dit huwelijk:
       1. Trijntje, geb./ged.(gg) 23/26-10-1783, overl. 15-4-1855, tr. 8-11-1807 Hendrik de Vries, geb./ged.(nh)
              29-10/2-11-1783, visser, overl. 28-2-1849, zn. van Tames de Vries en Jaapje Buysman.
               De totale nalatenschap van haar man bedroeg 6864,60 gld.,waarvan haar de helft toekwam. Bij de
               boedelscheiding d.d. 23-5-1849 kreeg zij o.a. 2 huizen, land, een deel v.d. vissersgereedschappen,
               weiland en een graf op de algemene begraafplaats, na aftrek v.d. begrafeniskosten van haar man,
               die 80 gld. hadden bedragen. Zij bleef in het huis aan het Visserseind 13 wonen.
               Na haar overlijden werd een boedelscheiding gemaakt, waarvan vooral haar garderobe interessant is.
               Zij had natuurlijk een groot aantal rokken, 11 hemden, 2 broeken(!), 2 paar kousen,3 paarse jakken,
               3 japonnen, een mantel en 2 schoudermantels.
               Haar totale nalatenschap had een waarde van 5356,89 gld.
        2. Simon Zindorff, geb./ged.(gg) 19/25-12-1785, volgt II
        3. Jan Sindorf, geb. 11-4-1787, overl. 2-5-1787.
        4. Jan Sindorp, geb./ged.(gg) 3/6-7-1788, overl. 27-7-1788.
        5. Jan, geb./ged.(gg) 5/15-8-1790, overl./begr. 19/21-8-1790.

II.    Simon Zindorff (zn. van I), geb./ged.(gg) 19/25-12-1785, landbouwer, herbergier, overl. 2-8-1852, ondertr./tr.
        (bs)(1) 24-2/18-3-1810 Jannetje Hilhorst, geb. Sloten 24-8-1791, overl. 19-9-1831, dr. van Gerrit Hilhorst en
        Sophia Duijsch.
          Uit dit huwelijk:
        1. Fijtje Sindorf, geb. 14-8-1810, overl. 14-9-1810.
        2. Johannis, geb./ged.(gg) 25/29-9-1811, volgt IIIa
        3. Sophia Zundorp, geb./ged. 4/12-9-1813, overl. 25-10-1904, tr.(bs) 24-11-1833 Cornelis Willemse, geb.
            Zaandam 10-8-1808, tapper, overl. 10-1-1887, zn. van Hendrik Willemse en Trijntje Tamis de Vries.
        4. Hendrika Sindorf, geb. 9-4-1815, overl. 9-10-1888, tr.(bs)(1) 26-4-1835 Jan Martijn Tavenier, geb.
               7-1-1812, werkman, overl. 6-3-1847, zn. van Dirk Tavenier en Eva Margaretha Buhrer, winkelierster,
            tr.(2) 23-5-1852 Hendrik(Hein) de Vries, geb. 2-9-1812, visser, overl. 2-5-1892, zn. van Cornelis de
            Vries, visser, en Zwaantje Neuzel.
        5. Gerrit Sindorf, geb. 29-1-1817, overl. 9-2-1817.
        6. Catharina Sindorf, geb. 4-3-1820, dienstbaar, overl. na 1854, tr.(bs) Amsterdam 7-2-1844 Jan Evert Gijsberts,
            geb. Amsterdam 15-12-1815, palfrenier, overl. na 1854, zn. van Martinus Gijsberts en Bartje Goossen.
        7. Maria Sindorf, geb. 9-8-1822, overl. Amsterdam 10-11-1871, tr.(bs) Amsterdam 12-11-1851 Pieter Zwart, geb. 
            Amsterdam 20-11-1823, schipper, overl. Amsterdam 9-1-1900, zn. van Beert Zwart en Marritje Meurs.
        8. Jannetje Zindorp, geb./ged. 2/25-7-1824, overl. 21-6-1837.
        9. Gerrit Sindorp, geb./ged. 14-4/7-5-1826, overl. 20-9-1826, begr.(Nw. Kerk nr.20) 22-9-1826.
      10. Gerritje Sindorp, geb. 25-6-1827, overl. 26-6-1827, begr.(Nw. Kerk nr.20) 29-6-1827.
      11. Klaasje Sindorp, geb. 25-6-1827, overl. 26-6-1827, begr.(Nw. Kerk nr.20) 29-6-1827.
      12. Simon Sindorp, geb./ged. 24-4/17-5-1829, overl. 7-3-1830.
 
       Simon, tr.(bs)(2) 5-4-1835 Guurtje de Jong, geb./ged.(gg) 16/22-2-1801, overl. 21-3-1845, dr. van Willem
       de Jong en Marijtje Holm.
          Uit dit huwelijk:
        1. Marijtje Sindorf, geb. 19-7-1839, overl. Ede 15-10-1926, tr.(bs) Wageningen 14-3-1861 Johan Everhard
               Laarhuis, geb. Wageningen 6-6-1837, horlogemaker, overl. Wageningen 5-11-1897, zn. v. Jan Laarhuis en
            Agatha Cornelia Willemina Rapperd.
        2. Johannes Sindorf, geb. 2-1-1841, volgt IIIb
        3. Willemina Sindorf, geb. 24-1-1843, overl./begr. Amsterdam 15/19-3-1921, tr.(bs) Amsterdam 21-12-1871 
               Jacob Willem Michel, geb. Amsterdam 31-12-1842, timmerman, overl./begr. Amsterdam 9/13-12-1937,
            zn. van Jan Frans Willem Michel, kastenmaker, en Willemina Heinsius.	Kinderloos huwelijk

IIIa. Johannis Zindorff (zn. van II), geb./ged.(gg) 25/29-9-1811, werkman, overl. Spaarnwoude 26-4-1838,
        tr.(bs) Spaarnwoude 28-4-1833 Johanna Hendrica Olivier, geb./ged.(rk) Spaarnwoude 17/18-7-1812,
        overl./begr. Haarlem/Haarlemmerliede 18/22-4-1901, dr. van Willem Olivier, werkman, en Maria Kruup.
          Uit dit huwelijk:
        1. Simon, geb. 23-9-1833, volgt IVa
        2. Willem Sindorf, geb. 19-9-1835, volgt IVb
        3. Johanna Sindorf, geb. 9-1-1838, dienstbode, overl. Den Haag 29-9-1930, tr.(bs) Schoten 28-4-1861 Gerardus
            Kors, geb. Schoten 29-4-1833, veehouder, overl. 14-3-1882, zn. van Jan Kors en Maria Heemskerk.

IVa. Simon Zindorff (zn. van IIIa), geb. 23-9-1833, schepenjager, landbouwer, overl./begr. Haarlemmerliede/Spaarnw.
        /Haarlemmerliede 11/14-12-1912, tr.(bs)(1) Spaarnwoude 19-2-1854 Elisabeth van Bragt, geb.
        26-7-1830, overl. Haarlemmerliede/Spaarnwoude 28-6-1874, begr. Haarlemmerliede/Spaarnwoude
        (R.K.Kerkhof) 1-7-1874, dr. van Hendrik van Bragt, tuinder, en Maria Hogaarts, dienstbaar, winkelierster.
          Uit dit huwelijk:
        1. Joannes Sindorf, geb. en ged.(rk) Spaarndam/Spaarnwoude 3-2-1855, overl./begr. Haarlemmerliede 19/20-7-1866.
        2. Maria Sindorf, geb./ged.(rk) Spaarndam/Spaarnwoude 23/24-3-1857, overl./begr. Spaarndam/Haarlemmerliede
            29-9/2-10-1937, tr.(bs) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 28-5-1884 Wilhelmus Johannes Balm, geb.
            Haarlem 6-2-1858, vishandelaar, palingroker, overl./begr. Haarlem/Haarlemmerliede 5/8-1-1938, zn. van
            Willem Arnoldus Balm, vishandelaar, en Cornelia Beekelaar.
        3. Joanna Henrica Maria Sindorf, geb. en ged.(rk) Spaarndam/Spaarnwoude 25-3-1861, winkelierster,
            overl./begr. Haarlem/Haarlemmerliede 8/12-10-1942, tr.(bs) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 1-6-1881
            Nicolaas Out, geb. 28-1-1851, kruidenier, overl./begr. Spaarndam/Haarlemmerliede 15/19-6-1927, zn.
            van Johannis Out en Elisabeth Zegwaart.
        4. Hendrica Sindorf, geb. en ged.(rk) Spaarndam/Spaarnwoude 6-9-1863, overl./begr. Haarlemmerliede 16/19-11-1864.
        5. Hendrik Sindorf, geb. Haarlemmerliede/Spaarnw. 5-10-1865, landbouwer, tapper, overl./begr.
            Haarlemmerliede/Spaarnw./Haarlemmerliede 25/29-1-1889, tr.(bs) Haarlemmerliede/Spaarnw. 14-11-1888
            Anna Maria Kaptein, geb. 14-11-1864, overl./begr. Spaarndam/Haarlemmerliede 8/12-9-1949, dr. van
            Pieter Kaptein, werkman, en Cornelia Handgraaf.
            Anna Maria tr.(2) Haarlemmerliede/Spaarnw. 13-2-1895 Jacobus Josephus Balm
        6. Johannes Sindorf, geb. en ged.(rk) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 17-4-1868, volgt Va
        7. Elisabeth Sindorf, geb. en ged.(rk) Spaarnwoude 28-2-1872, overl. Haarlem 4-4-1956, tr.(bs)
            Haarlemmerliede/Spaarnwoude 30-5-1894 Hendrikus Thomas Ruijgvoorn, geb. 21-12-1867, sluiswachter op de
            Kolksluis, winkelier, overl./begr. Haarlem 9/11-10-1954, zn. van Cornelis Ruijgvoorn en Agatha Witteman.
 
       Simon, tr.(bs)(2) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 22-4-1877 Cornelia Kortekaas, geb./ged.(rk)
       Spaarnwoude 12/13-3-1837, overl./begr. Haarlemmerliede/Spaarnwoude/Haarlemmerliede 26/28-6-1907,
       dr. van Cors Kortekaas en Margaretha Zonneveld.
          Uit dit huwelijk:
        1. Cornelia Sindorf, geb. en ged.(rk) Spaarnwoude 30-1-1879, overl. Haarlem 1-8-1953, begr. Haarlemmerliede
            (St.Jacobuskerkhof) 5-8-1953, tr.(bs) Haarlemmerliede 21-6-1905 Johannes Theodorus Jukes, geb.
            28-7-1876, visser, overl. Haarlem 16-9-1961, begr. Haarlemmerliede(St.Jacobuskerkhof) 20-9-1961, zn. van
            Petrus Jacobus Jukes, visser, en Johanna Gerrits.

Va.  Johannes Sindorf (zn. van IVa), geb. en ged.(rk) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 17-4-1868, vleeschhouwer,
        overl. Haarlem 22-5-1957, tr.(bs)(1) Haarlem 17-5-1893 Petronella Nijssen, geb. Haarlem 28-1-1865,
        overl. ald. 24-4-1917, dr. van Simon Nijssen, kleerbleeker, en Maria Heemskerk.
          Uit dit huwelijk geboren te Haarlem:
        1. Elisabeth, geb. 12-7-1895, overl. na 1942, tr.(bs) Haarlem 13-12-1916 Johan Hendrik Koppen, geb.
            Haarlem 12-5-1892, wagenvoerder NZHTM, perser, overl. ald. 9-3-1970, zn. van Charles Samuel Koppen
            en Johanna Boon.
        2. Maria, geb. 7-9-1896, overl. Haarlem 14-10-1896.
        3. Simon, geb. 13-1-1898, volgt VIa
        4. Hendricus, geb. 17-8-1899, overl. Haarlem 19-9-1899.
        5. Cornelia, geb. 5-9-1901, overl. Noordwijk 24-5-1949.
        6. Hendricus Antonius, geb. 14-6-1903, overl. Haarlem 16-6-1903.
        7. Johannes Hendricus, geb. 1-10-1904, volgt VIb
        8. Petronella Johanna, geb. ca. 1907, overl. Haarlem 16-2-1909.

       Johannes, tr.(bs)(2) 12-2-1919 Margaretha Dam, geb. Heemskerk 15-5-1869, overl. Haarlem 4-11-1931,
        dr. van Gerrit Dam en Guurtje Welboren.
       Johannes, tr.(3) Haarlem 17-10-1934 Adriana van Rooden, geb. Voorschoten 10-3-1870, overl.
        Haarlem 12-10-1954, dr. van Marius van Rooden en Adriana Helena Selzee.

VIa. Simon Sindorf (zn. van Va), geb. Haarlem 13-1-1898, slachter, overl. Siegburg(Dld.) 8-3-1945, tr.(bs) 
        Haarlemmermeer 15-9-1921 Catharina Maria van der Veldt, geb. Haarlemmermeer 13-10-1895, pensionhoudster,
        overl./begr. Apeldoorn/Ugchelen 11/14-6-1985, dr. van Willebrordus van der Veldt en Wilhelmina van der Putten.
          Uit dit huwelijk:
        1. Johannes Willebrordus, geb. Haarlem, volgt VIIa
        2. Willebrordus Simon, geb. Haarlem 27-1-1923, volgt VIIb
        3. Catharina Petronella (Nel), geb. Velsen 30-12-1924, overl. Rennes(Bretagne) 25-5-1997, tr. Haarlem 22-11-1950
            Bartholomeus Anthonius van Soest, geb. Haarlem 10-8-1920, overl. Haarlem 15-4-1982, zn. van
            Anthonius van Soest en Catharina Johanna Balm.
            Nel en Bart zijn beide begraven te Haarlem, RK begraafplaats St. Barbara.
        4. Simon, geb. Haarlem, volgt VIIc
        5. Wilhelmina Maria, geb. Haarlem, tr. 15-4-1953 Marijus Mentjox, geb Haarlem 2-9-1928, overl./begr.
            Haarlem 26/31-1-2004, zn. van Cornelis Hendrikus Mentjox en Maria Johanna Wigcherink.

VIIa.Johannes Willebrordus (Joop) Sindorf (zn. van VIa), geb. Haarlem, tr. Oldebroek 14-4-1944 Jenny Eibrink,
        geb. ?Oldebroek 1-7-1922, overl. 't Harde 22-3-2006.
          Uit dit huwelijk:
        1. Tiny, geb. Doornspijk 18-10-1944, overl. Durban (Z.Afr.) 29-1-2007, tr. en tr.kerk(rk) Doornspijk/'t Harde
            27-1-1967  B.J. Antweiler.
            Tiny woonde in Bonn, en is tijdens een bezoek aan haar dochter in Zuid-Afrika overleden.
        2. Alie, tr. Jan van Doggenaar.
        3. Simon Willem, volgt VIIIa.
        4. Willy, tr. Henk Hulleman.
        5. Joop
        6. Ronald Edwin(Ronny), geb. 't Harde.
        7. Yvonne, tr. Peter Nagelhout.
VIIIa. Simon Willem Sindorf (zn. van VIIa), geb. 2-3-1948, overl. 't Harde 17-7-2002, tr. Mary Schulz.
           Uit dit huwelijk:
           1. Mary Jane.

VIIb. Willebrordus Simon Sindorf (zn. van VIa), geb. Haarlem 27-1-1923, overl. ald. 13-10-1994, tr.(1) Haarlem
         31-1-1946 Maria Josepha van den Broek, geb. Haarlem 17-4-1924, overl. Haarlem 2-8-2001.
            Gescheiden Haarlem 17-11-1953
          Uit dit huwelijk:
        1. Simon Josef, volgt VIIIb

        Willebrordus Simon, tr.(2) Haarlem 13-5-1955 Wilhelmina Cornelia Hoogkamer, geb. Leiden.
            Gescheiden Haarlem 6-3-1968
VIIIb.Simon Josef (Siem) Sindorf (zn. van VIIb), geb. Haarlem 23-7-1946, overl./begr. Haarlem/Driehuis
         19/23-6-1998, tr. Anna Maria Jacoba (Anneke) Bruijn, geb. Haarlem, dr. van Petrus Bruijn en Euphrozyna Olga Biala.
          Uit dit huwelijk:
        1. Annemieke, geb. Haarlem
        2. Simone, geb. Haarlem

VIIc. Simon Sindorf (zn. van VIa), geb. Haarlem, kopergieter, koopman, tr. 9-11-1949 Jacoba Wilhelmina Faas, geb.
         29-8-1931, overl. Alkmaar 20-5-2006.
          Uit dit huwelijk geboren te Haarlem:
        1. Willem Simon, volgt VIIIc
        2. B.S..
        3. Simon.
        4. Anja.
        5. Rob.
        6. Ron.
        7. J.

VIIIc.Willem Simon Sindorf (zn. van VIIc), geb. Haarlem, ondertr./tr.(bs) Haarlem 12-6/9-7-1974 Geertruida
         Wilhelmina Petronella Liefting, geb. Beverwijk, dr. van Martinus Cornelis Liefting en Joanna Jacoba van Galen.
          Uit dit huwelijk:
        1. Marcella, geb. Haarlem, peuterleidster.
        2. Peter, geb. Haarlem, student.

VIb. Johannes Hendricus Sindorf (zn. van Va), geb. Haarlem 1-10-1904, overl. ald. 5-9-1996, gecr. Driehuis
        10-9-1996, tr. Leimuiden 21-11-1934 Geertruida Cecilia Bernard, geb. Leimuiden 3-10-1908, overl.
          Haarlem 10-3-2003, gecr. Driehuis 14-3-2003.
          Uit dit huwelijk:
        1. Johannes Cornelis (Jan), geb. 22-5-1936, overl. Heemstede 6-7-2000, gecr. Driehuis 11-7-2000, tr.
            Huw.voorw. 7-7-1978 Maria Sophia (Mary) Slingerland.
        2. Cornelis Hendricus, geb. Haarlem, volgt VIId
        3. Lia.
        4. Petronella Helena (Ellen), geb. Haarlem, tr. Tim van de Kieft.

VIId. Cornelis Hendricus (Kees) Sindorf (zn. van VIb), geb. Haarlem, tr. Dop Balendong, dr. van Frans Balendong
         en Jo Kramer.
          Uit dit huwelijk:
        1. Robbert, geb. Haarlem
        2. Maaike, geb. Haarlem, tr. 2007  Tim van der Meer

IVb. Willem Sindorf (zn. van IIIa), geb. 19-9-1835, schepenjager, machinist, overl. A'dam 27-10-1921, tr.(bs)
        Haarlemmerliede/Spaarnwoude 25-3-1858 Anna Margaretha Kennik, geb. Haarlem 18-8-1836, overl. A'dam
        27-12-1902, dr. van Gerardus Kennik, spoorwegarbeider, en Anna Margaretha Francis.
        Het gezin woonde van 19-10-1871 tot 2-3-1876 aan de Kolk nr. 29 te Spaarndam, daarna zijn zij naar
        Amsterdam vertrokken, waar hun 8e kind werd geboren.
          Uit dit huwelijk:
        1. Johannes, geb. Haarlem 16-4-1859, volgt Vb
        2. Johanna, geb. Haarlemmerliede/Spaarnwoude 9-8-1861, dienstbode, overl. A'dam 16-3-1935, begr.
            Amsterdam(Begr.pl.St.Barbara) 20-3-1935, tr.(bs) A'dam 26-5-1887 Petrus van Wissen, geb.
            Houtrijk en Polanen 1-11-1857, agent van politie, overl. Amsterdam 11-8-1925, zn. van Cornelis van
            Wissen en Maria van Bragt.
        3. Gerardus, geb. en ged.(rk) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 22-8-1863, volgt Vc
        4. Simon, geb. en ged.(rk) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 16-3-1866, volgt Vd
        5. Anna Catharina, geb./ged.(rk) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 24/25-9-1868, overl. A'dam 18-7-1923, tr.(bs)
            Amsterdam 16-6-1887 Paulus Antonius Ostendorf, geb. A'dam 6-5-1866, stucadoor, overl. A'dam 13-7-1951,
            zn. van Hendrikus Egbertus Ostendorf, kleermaker, en Elisabeth Christina BriŽt.
        6. Wilhelmus, geb. en ged.(rk) Spaarndam/Spaarnwoude 6-2-1871, volgt Ve
        7. Petrus, geb./ged.(rk) Spaarndam/Haarlemmerliede/Spaarnwoude 10/11-2-1874, overl./begr.
            Spaarndam/Haarlemmerliede 19/22-12-1875.
        8. Johanna Catharina, geb. Amsterdam 2-9-1876, overl. ald. 4-6-1940, ondertr./tr.(bs) Amsterdam
            4-1/25-1-1900 Hermanus Hendrikus Augustinus Ostendorf, geb. A'dam 9-1-1876, kleermaker,
               overl. Amsterdam 19-6-1954, zn. van Hendrikus Egbertus Ostendorf, kleermaker, en Elisabeth Christina BriŽt.

 Vb.  Johannes Sindorf (zn. van IVb), geb. Haarlem 16-4-1859, werkman, machinist, overl. A'dam 6-1-1910, 
        tr.(bs)(1) A'dam 10-5-1883 Antonetta Maria Stom, geb. A'dam 29-9-1849, overl. ald. 9-11-1883, dr.
        van Norbertus Stom en Antonetta Hermina Catharina Baltus.
        Johannes, tr.(bs)(2) A'dam 19-8-1886 Hendrika Klinkhamer, geb. A'dam 5-2-1864, overl. ald. 17-6-1918, dr.
         van Andries Franciscus Klinkhamer en Hendrika van Beek.
           Uit dit huwelijk geboren te Amsterdam:
       1. Franciscus Andreas, geb. 13-5-1887, magazijnbediende, overl. A'dam 16-11-1918.
       2. Wilhelmus Paulus, geb. 21-11-1888, volgt VIc
       3. Hendrika Cornelia, geb. 3-3-1890, lingerienaaister, overl. A'dam 8-6-1988, begr. A'dam (Begrpl.De Nieuwe Ooster)
           13-6-1988, ondertr./tr.(bs) A'dam 19-11/4-12-1918 Albert Hofman, geb. Hindeloopen 7-1-1895, agent v. politie, 
              overl. Amsterdam 26-8-1950, zn. van Feite Hofman, seinhuiswachter, en Antje Elizabeth Faber.
       4. Johannes Hendricus Petrus, geb. 1-8-1891, volgt VId
       5. Simon, geb. 16-9-1893, volgt VIe
       6. Gerardus Wilhelmus, geb. 17-1-1896, volgt VIf
       7. Margaretha Maria, geb. 21-4-1898, overl. A'dam 29-8-1988, begr. A'dam (Begrpl.De Nieuwe Ooster) 2-9-1988, 
             tr.(bs) A'dam 15-3-1922 Stoffel de Boer, geb. Akkrum 2-3-1894, agent v. politie, overl. Amsterdam 21-11-1968, 
           zn. van Jacob de Boer, werkman, en Jantje Stoffels Wierda.
       8. Petrus Johannes, geb. 17-8-1899, overl. Amsterdam 3-9-1899.
       9. Hermanus Hendricus Augustinus, geb. 21-12-1901, suikerbakker, kelner, werkman, overl. Amsterdam 13-9-1989,
           tr.(bs) Amsterdam 26-4-1933 Cornelia Jacoba Meijer, geb. Amsterdam 21-6-1900, overl. ald. 3-2-1986, dr. van
           Jan Jacob Meijer en Maria Sowina van Ormondt.
VIc. Wilhelmus Paulus Sindorf (zn. van Vb), geb. A'dam 21-11-1888, steen-,boekdrukker, overl. Amsterdam 2-10-1971,
       tr.(bs) Amsterdam 25-6-1913 Wilhelmina Maria Meijlink, geb. Amsterdam 17-8-1887, overl. Amsterdam 17-10-1944,
       dr. van Lambertus Meijlink en Wilhelmina Maria Theijsmeijer.
         Uit dit huwelijk geboren te Amsterdam:
        1. Wilhelmus Paulus, geb. 31-3-1914, typograaf, boekhouder, overl. Amsterdam 12-3-1992.
	Ongehuwd
        2. Hendrika, geb. 3-5-1916, tr. Amsterdam 14-5-1941 Jan Hendrik Gerrit van Beusekom, geb. Amsterdam
          9-11-1913, monteur, boekbinder, zn. van Jan Hendrik Gerrit van Beusekom en Johanna Dina Maria van Putten.
        3. Leendert, volgt VIIe.
        4. Wilhelmina Maria, tr. 6-2-1951 Jacobus Grootenboers.
        5. Maria Wilhelmina, tr. 25-9-1954 Johannes Hendricus Loman.
VIIe. Leendert Sindorf (zn. van VIc), geb. Amsterdam, tr. Melle (D) 3-5-1945 Anna Rusenko.
          Uit dit huwelijk:
         1. Wallero-Paul, volgt VIIId.
         2. Ljoedmilla, tr. Jan Dijksman.
VIIId.Wallero-Paul Sindorf (zn. van VIIe), geb. 18-2-1945, overl. Roden 1-6-2012, tr. Roden Henrica Johanna Bathoorn, 
         geb. Groningen, dr. van Derk Bathoorn en Henrica Schuiling.
          Uit dit huwelijk:
          1. Sacha Leonid, tr. Shengnan Zhang.
          2. Nikolai, tr. Diana Suhardiman.

 VId. Johannes Hendricus Petrus Sindorf (zn. van Vb), geb. A'dam 1-8-1891, werkman, overl./begr. A'dam 20/24-3-1961,
         tr.(bs)(1) A'dam 20-6-1912 Wilhelmina Sipkema, geb. A'dam 13-11-1887, overl. ald. 10-11-1950, dr. van
         Berend Sipkema, machinist, en Wilhelmina Johanna Loef.
          Uit dit huwelijk:
        1. Hendrika, geb. Amsterdam 15-3-1913, overl. Amsterdam 6-2-1963, tr.(bs) Amsterdam 30-8-1934 Johannes
               Wilhelmus Schooten, geb. Amsterdam 6-11-1908, chauffeur, auto-elektriciŽn, overl. Amsterdam 9-10-1989, 
            zn. van Johannes Schooten en Alida Johanna Kouw.
        2. Wilhelmina Johanna, geb. Amsterdam 25-3-1917, tr.(bs) 17-5-1939 Gerrit Monnik, geb. Amsterdam 3-7-1915,
            corrector, zn. van Dirk Johannes George Monnik en Christina Catharina Mulder.
            Gescheiden Amsterdam 16-10-1947

       Johannes Hendricus Petrus, tr.(bs)(2) A'dam 29-8-1951 Maria Elisabeth Merkx, geb. Amsterdam 21-3-1910, werkster,
       overl. Amsterdam 2-7-1980, dr. van Johannes Franciscus Merkx, rijwielbewaker, en Maria Everdina Elisabeth Somers.

VIe. Simon Sindorf (zn. van Vb), geb. Amsterdam 16-9-1893, boekdrukker, bankbeambte, overl. Amstelveen 11-12-1970,
       begr. A'dam (Begrpl.De Nieuwe Ooster) 16-12-1970, ondertr./tr.(bs) Amsterdam 3-6/18-6-1919 Margaretha
         Cornelisse, geb. A'dam 12-3-1895, overl. 23-2-1976, begr. A'dam (Begrpl.De Nieuwe Ooster) 26-2-1976, dr. van 
       Johan Paulus Cornelisse, steenhouwer, en Margaretha Susanna Denslagen.
          Uit dit huwelijk:
       1. Johannes Hendrikus Paulus, geb. Amsterdam, tr. 2-6-1951 H. Haster.

VIf.   Gerardus Wilhelmus Sindorf (zn. van Vb), geb. A'dam 17-1-1896, magazijnknecht, kassier, overl. ald. 28-6-1983,
        ondertr./tr.(bs)(1) A'dam 25-7/9-8-1922 Cornelia Clara Paulina Swart, geb. A'dam 9-10-1899, overl. ald. 19-10-1966,
          dr. van Cornelis Swart en Clasina Adriana Stroethof.
          Uit dit huwelijk:
        1. Gerardus Wilhelmus Cornelis, geb. A'dam, volgt VIIf
        2. Cornelia Clara Paulina, geb. A'dam, tr. Castricum 22-11-1951 T.A. Valkering.

       Gerardus Wilhelmus, tr.(2) Amsterdam 28-7-1970 Liza de Korte, geb. Ede 20-3-1901, dr. van Theodorus de
        Korte en Eva Oosterwijk.
VIIf. Gerardus Wilhelmus Cornelis Sindorf (zn. van VIf), geb. Amsterdam, tr. 19-5-1951 Hendrika Jannessen, geb.
        Amsterdam, dr. van Gerrit Jannessen, bakker, en Cornelia Fijn.
          Uit dit huwelijk:
          1. Cornelia Hendrika, geb. Amsterdam.

Vc.  Gerardus Sindorf (zn. van IVb), geb. en ged.(rk) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 22-8-1863, hoofdagent (1909),
        overl. Amsterdam 12-2-1941, tr.(bs) A'dam 10-6-1886 Neeltje van Bragt, geb. Haarlem 20-6-1860, dienstbode,
          overl. Amsterdam 26-10-1937, dr. van Wilhelmus van Bragt en Neeltje van Bunnik.
          Uit dit huwelijk geboren te Amsterdam:
        1. Wilhelmus, geb. 15-12-1886, volgt VIg.
        2. Johannes Gerardus, geb. 11-1-1891, broodbakker, overl. A'dam 28-7-1915.
        3. Margaretha Johanna Maria, geb. 18-1-1893, overl. A'dam 14-1-1953, ondertr./tr.(bs) A'dam 19-5/4-6-1914 Lijkele
            Stalma, geb. Balk(Gaasterland) 24-3-1882, koperdraaier, overl. na 1966, zn. van Egbert Wierdes Stalma en Hinke 
            Lijkeles Haarsma.
        4. Gerardina Maria Anna, geb. 31-1-1895, overl. ?Boxtel na 1977, tr.(bs) A'dam 5-8-1914 Franciscus van den
               Berg, geb. Waalwijk 5-7-1893, schoenmaker, zn. van Josephus Johannes van den Berg, schoenmaker, en Maria
            Catharina Louisa de Kock. 	Gescheiden Amsterdam 20-6-1955
        5. Quirinus Johannes, geb. 26-3-1897, bakker. Ongeschikt verklaard voor Militaire dienst 24-5-1916, lengte 166 cm.
        6. Paulus Antonius, geb. 31-8-1899, kantoorbediende, overl. na 1924.

VIg. Wilhelmus Sindorf (zn. van Vc), geb. Amsterdam 15-12-1886, broodbakker, overl. Amsterdam 28-2-1919, begr.
        Amsterdam RK Kerkhof St.Barbara 5-3-1919, tr.(bs)(1) Amsterdam 8-9-1909 Theresia Margaretha van der Kaaij,
          geb. Amsterdam 10-4-1882, overl. Amsterdam 21-3-1915, dr. van Dirk Adrianus Jacobus van der Kaaij, agent v. politie, 
        en Hester Charlotte de Bie.
	Uit dit huwelijk:
       1. Gerardus Adrianus Jacobus Josephus, geb. Amsterdam 3-3-1910, overl. Amsterdam 6-7-1911.
         2. Cornelia Charlotte Margaretha, geb. Amsterdam 25-4-1912, huishoudster, overl. ?Purmerend na 1952.
           Kind:
           Paulus MichaŽl Maria Sindorf, geb. Amsterdam.

         Wilhelmus Sindorf, ondertr./tr.(bs)(2) Amsterdam 23-10/7-11-1917 Maria Anna Veenboer, geb. Assendelft 
        6-4-1891, overl. Amsterdam 16-1-1958, dr. van Simon Veenboer en Hendrika van der Laan.
           Uit dit huwelijk:
        1. Hendrika Susanna Cornelia, geb. Amsterdam 4-9-1918.
Vd.   Simon Sindorf (zn. van IVb), geb. en ged.(rk) Haarlemmerliede/Spaarnwoude 16-3-1866, machinist, overl. A'dam
        13-12-1933, tr.(bs) A'dam 20-2-1889 Gerdina Maria Anna Noothout, geb. A'dam 22-9-1862, overl. Alkmaar 16-4-1957,      
        dr. van Cornelis Johannes Noothout en Maria Anna Vermolen.
          Uit dit huwelijk geboren te Amsterdam:
        1. Gerdina Maria Margaretha, geb. 14-8-1890, overl. Laren(N.H.) 13-9-1963, begr. Laren(N.H.)(St.Janskerkhof)
            16-9-1963, ondertr./tr.(bs) A'dam 27-1/19-2-1914 Johannes Hendricus Adrianus Wagenaar, geb.
            A'dam 16-10-1885, onderwijzer, overl. Laren(N.H.) 19-9-1961, begr. Laren(N.H.)(St.Janskerkhof)
            23-9-1961, zn. van Johan Christiaan Wagenaar, glazenwasser, en Antonia Theodora de Grefte.
        2. Johannes Cornelis Petrus, geb. 15-7-1895, volgt VIh.
        3. Anna Margaretha Maria, geb. 25-2-1898, winkeljuffrouw, dienstbode te Alkmaar, overl. 17-6-1980. Ongehuwd
        4. Simon, geb. 31-8-1901, volgt VIi.
        5. Maria Hubertina Sophia, geb. 19-10-1903, overl. Maarssen 10-7-1984, tr.(bs) Amsterdam 5-8-1926 Cornelis 
            Fagel, geb. Bergen op Zoom 31-7-1895, overl. Maarssen 30-5-1975, kleermaker, zn. van Adrianus Fagel, kleermaker,
            en Agatha Ulder.
VIh.   Johannes Cornelis Petrus Sindorf (zn. van Vd), geb. Amsterdam 15-7-1895, hoofdonderwijzer van 1919-1942
         in Nederlands Indie met standplaatsen op Java, Bali en Timor en van 1947-1955 te Amsterdam, overl./begr.
         Overveen/Driehuis 7/12-7-1978, tr.(bs) Sloten 24-10-1919 Maria Johanna Jacoba de Lange, geb.
         Amsterdam 16-2-1898, onderwijzeres, overl./begr. Overveen/Driehuis 11/16-2-1977, dr. van Jacobus Hendricus
         Wilhelmus de Lange, hotelchef, en Maria Johanna Smaling.
           Uit dit huwelijk:
           1. Dolores Marie, geb. Soerakarta (Ned.Indie) 6-3-1921, overl. Leidschendam 13-8-2002.
           2. Robert Johannes, geb. Koepang (Timor) 15-7-1924, overl. Fort Meyers (Florida) 10-6-1998, tr. 22-12-1950
             Willemina Paula Louisa de Keijzer.
            Op 16-10-1956 met KLM naar de USA geemigreerd.
           3. Louise Gerdina Maria, geb. Soerakarta (Ned.Indie) 27-4-1928, overl. Soest 25-12-2012, tr. 20-4-1949 J.E.M. Fagel.
           4. Maria Theresia (Marijke), geb. Malang (Ned.Indie), tr. verm. Singapore Piet H.J. van Baars
           5. Rudolf Jan, geb. Malang (Ned.Indie), volgt VIIg

VIIg.   Rudolf Jan Sindorf (zn. van VIg), geb. Malang (Ned.Indie), marine officier 1955-1988, tr. 5-8-1960,
          tr.kerk 11-2-1961 Theresia Hermine Helena van Nuus, dr. van Gerardus Jacobus Petrus Maria van Nuus 
            en Catharina Helena Maria Coffeng.
            Uit dit huwelijk:
           1. Anita Theresia Catharina Maria, geb. Merauke (Ned.Nieuw Guinea), tr. Den Helder 20-5-1983 Warmond Percy.
           2. Irma Maria Louise, geb. Den Helder, tr. Den Helder 8-10-1990 Johannes Pieter Cornelis Boshamer.
           3. Yvonne Anne-Marie, geb. Den Helder, tr. Las Vegas 26-6-1997 Peter Frans Koopmans.

VIi.   Simon Sindorf (zn. van Vd), geb. A'dam 31-8-1901, vertegenwoordiger, overl. Dordrecht 18-1-1967, begr.
         Dordrecht(R.K.Begr.pl. Reeweg) 21-1-1967, tr.(bs) A'dam 21-7-1927 Johanna Sophia Stumpf, geb. A'dam
         15-4-1898, overl. Dordrecht 17-4-1983, begr. Dordrecht(R.K.Begr.pl. Reeweg) 21-4-1983, dr. van
         Hendrikus Josephus Stumpf, broodbakker, en Maria Christina Jansen.
         Dinsdag 22 Juni 1943 te 16.30 uur – Heeft de agent K.J. Rosendaal een betaalde waarschuwung uitgereikt aan Johanna Sophia Stumph, 
           echtg. S. Sindorf, geb. 15-4-1898, won. de la Reijstraat 27, terzake wielrijden in verboden richting.
          Uit dit huwelijk:
        1. Simon Hendrikus, geb. Rotterdam 19-7-1931, overl. Dordrecht 13-3-2006, tr. 21-11-1957 Corry van Oyen.
        2. Hendrikus Johannes, geb. Dordrecht 13-7-1933, overl. Dordrecht 17-3-2009, tr.(bs) Dubbeldam 20-10-1960
            Maria H. Raven, dr. van Hendrik Raven en Marie Panis.
        3. Johannes Anton, geb. Dordrecht, tr. J.A. Noordzij, dr. van Maarten Pieter Noordzij en Andrina van As.

Ve.   Wilhelmus Sindorf (zn. van IVb), geb. en ged.(rk) Spaarndam/Spaarnwoude 6-2-1871, tramconducteur, beeldhouwer,
        overl. A'dam 15-5-1938, begr. A'dam(Begr.pl.St.Barbara) 19-5-1938, tr.(bs) A'dam 25-2-1892 Sophia Maria Halleux,
        geb. Amsterdam 15-2-1868, overl. ald. 26-1-1941, dr. van Joseph Antoine Halleux, schipper, en Alida Roos.
          Uit dit huwelijk geboren te Amsterdam:
        1. Alida Margaretha, geb. 28-3-1893, overl. na 1964, ondertr./tr.(bs) Amsterdam 31-8/16-9-1915 Lambertus Adrianus
            Speekenbrink, geb. Bergen op Zoom 22-2-1889, banketbakker, ambtenaar bij de distributiedienst, overl. na 1964, zn.
            van Arnoldus Speekenbrink en Philomena Maria Antonia Ditvoorst.
        2. Johannes Joseph Antoine, geb. 7-8-1895, overl. Amsterdam 26-7-1897.
        3. Gerdina Sophia, geb. 8-10-1896, overl. ?Alkmaar na 1978, tr.(bs) Amsterdam 8-9-1932 Cornelis Hofman, geb. Utrecht
            10-9-1900, meubelmaker, overl. De Bilt 11-3-1945, zn. van Josephus Hofman en Cornelia Kuijlenburg.
        4. Sophia Maria Alphonsa, geb. 18-7-1898, overl. Amsterdam 7-7-1920.
        5. Jacob Petrus, geb. 13-11-1900, overl. Amsterdam 30-11-1925, begr. Amsterdam (Begr.pl. St.Barbara) 3-12-1925.
        6. Willem Gerardus, geb. 13-11-1900, volgt VIj
VIj.    Willem Gerardus Sindorf (zn. van Ve), geb. Amsterdam 13-11-1900, kantoorbediende, contractant, overl.
         A'dam 6-6-1974, tr.(bs) Amsterdam 24-7-1935 Petronella Maria Louise Schijffelen, geb. Den Bosch 24-12-1900,
         overl. Amsterdam 6-5-1969, dr. van Louis Cornelis Schijffelen, sergeant der Infanterie, en Johanna Dorothea Melting.
           Uit dit huwelijk:
           1. Johanna Gerdina, geb. Amsterdam, tr. 9-9-1958 Johannes van Houten.
            Aangekomen in Melbourne 9-6-1962 op het schip "Oranje"
           2. Willem Lambertus Jacobus, geb. Amsterdam, tr. 15-11-1963 E.P. Kleijn.(1969 Zutphen)
           3. Petronella Alida Sophia, geb. Amsterdam, tr. 11-11-1966 J.A. van den Bosch.

IIIb.  Johannes Sindorf (zn. van II), geb. 2-1-1841, landbouwer, tr.(bs) Haarlemmermeer 3-5-1866 Aafje Kieviet, geb.
         Warmond 1-4-1845, overl. Deventer 6-3-1927, dr. van Laurens Kieviet, timmerman, en Margje Huisman.
         Aafje verbleef ten tijde van het huwelijk van haar dochters Guda en Carolina in het krankzinningen gesticht Meerenberg
         te Bloemendaal.
          Uit dit huwelijk:
        1. Guda, geb. Landsmeer 5-4-1867, verpleegster BinnenGasthuis A'dam, overl. Deventer 6-11-1955, tr.(bs)  
            Egmond a/Zee 8-6-1907 Albert Jan van Leusen, geb. Deventer 20-7-1877, handelsreiziger, overl. Deventer 10-2-1959, 
            zn. van Albert Jan van Leusen en Antonia Henrietta Pothaar.
        2. Margje, geb. H'lemmermeer 5-3-1869, overl. Velp 7-12-1936, tr.(bs) Edam 31-1-1895 Louwrens Willem Lambert
            Kieviet, geb. Deventer 18-3-1865, hoofdonderwijzer, overl. Velp 2-4-1945, zn. van Willem Kieviet en Wilhelmina
            Catharina Topťe.
        3. Lourens, geb. H'lemmermeer 14-10-1871, schilder, PVT US Army, overl. 5-7-1952, begr. Long Island Naional Cemetery,
            Farmingdale, NY.
            Vrijgesteld van Nationale Militie, als zijnde enige wettige zoon en doof. Lengte 1758mm
            Met de "Rijndam" aangekomen in New York op 26-8-1907.
            Vermeld in de 1940 USA census te Jacksonville, Florida.
        4. Cornelia Maria, geb. Chicago (USA) 27-4-1873, overl./begr. Enschede 5/8-3-1956, tr.(bs) Enschede 25-9-1901 Adriaan
               Wevers, geb. Lonneker 30-12-1875, overl. Enschede 10-1-1960, zn. van Abraham Wevers en Sophie Ebbing.
        5. Carolina Augusta, geb. Davenport (USA) 8-11-1875, overl. Bussum 10-8-1951, tr.(bs) Steenderen 19-1-1901 Jan Jacob 
            Bakker, geb. Zaandam 16-4-1877, tekenaar, overl. Bloemendaal 10-11-1918, zn. van Jacob Bakker en Maria Best.
        6. Willem, geb. Davenport (USA) ca. 4-1878, overl. Haarlem 31-1-1880.                                

laatst gewijzigd 26-12-16 © Marja Hooreman.