Afkorting

Latijn

Nederlands

aa

ana

van elk

a.c.

ante coenam

voor de maaltijd

a.d.

auris dexter

rechter oor

a.s.

auris sinister

linker oor

a.d.s.

auris dexter et sinister

rechter en linker oor

a.u.e.

ad usum externum

voor uitwendig gebruik

a.u.i.

ad usum internum

voor inwendig gebruik

ad.us.prop.

ad usum proprium

voor eigen gebruik

add.

adde

voeg toe

ad

ad

voeg toe tot

a.n.

ante noctem

voor de nacht

aq.dest

aqua destillata

gedestilleerd water

aq.pur.

aqua purificata

gezuiverd water

b.d.d.

bi de die

twee maal per dag

c.

cum

met

C.

cochlear

eetlepel

caps.

capsula

capsule

cave

cave

pas op

cit.

cito

spoed

c.p.

cochlear parvum

dessertlepel

c.p.

cochlear pultis

paplepel

c.th.

cochlear theae

theelepel

clysm.

clysma

lavement

collut.

collutio oris

mondspoeling

collyr.

collyrium

oogwassing

consp.

conspergens

strooipoeder

d.c.

durente coenam

tijdens de maaltijd

d.in dim.

da in dimidio

geef in de helft

d.i.m.m.

da in manum medici

geef in handen van de arts

d.s.inf.

da sine informatione

geef zonder bijsluiter

dil.

dilutio, dilutus, dilue

verdund

disp.

dispensa

lever af

d.t.d.

da talis doses

geef zodanige doses

extr.spiss.

extractum spissum

dik extract

extr.sicc.

extractum siccum

droog extrqact

f.l.a.

fac lege artis

maak volgens de regelen der kunst

garg.

gargarisma

gorgeldrank

i.m.

intra musculair

in de spier

i.v.

intravenosus

in de ader

it.

iteratio

herhaal of herhaling

iter.

iteratio

herhaal of herhaling

l.

loco

in de plaats van

lin.

linementum

smeersel

liq.

liquidum

vloeibaar

lot.

lotio

wassing

m.

mane

s morgens

m.et v.

mane et vespere

s morgens en 's avonds

m.d.s.

misce da signa

meng, geef en schrijf op het etiket

m.f.l.a.

misce fac lege artis

meng en maak volgens de regelen der kunst

mixt.

mixtura

mengsel

mixt. Agit.

mixtura agitanda

schudmengsel

n.i.

ne iteretur

niet herhalen

ocul.

oculentum

oogzalf

oculogtt.

oculoguttae

oogdruppels

o.d.

oculus dexter

rechter oog

o.s.

oculus sinister

linker oog

o.d.s.

oculus dexter et sinister

rechter en linker oog

o.h.

omni hora

ieder uur

otogtt.

otoguttae

oordruppels

p.c.

post coenam

na de maaltijd

pro inf.

pro infantibus

voor kinderen

pond.

ponderosus

zwaar

pot.

potio

drank

pulv.

pulvis

poeder

pulv. adsp.

pulvis adspersorius

strooipoeder

q.s.

quantum sufficit

zoveel als nodig is

R.

recipe

neem

r.p.

recenter paratus

vers bereid

rhinogtt

rhinoguttae

neusdruppels

S.

signa

schrijf op het etiket

sicc.

siccus

droog

s.n.

si necesse

indien nodig

solv.

solve

los op

supp.

suppositorium

zetpil

t.d.d.

ter de die

drie maal per dag

trit.

trituratio

verwrijving

u.c.

usus cognitus

gebruik bekend

u.e.

usus externus

uitwendig gebruik

u.i.

usus internus

inwendig gebruik

ung.

unguentum

zalf

vesp.

vespere

s avonds

 

 

 

 

Uitspraak:

ae: ee als in zee

oe: eu als in steun

ei: gebroken ee-ie

ie: gebroken ie-ee

terug naar homepage