Veel formule-sites zijn Engelstalig. Ik heb daarom een tabel gemaakt welke de belangrijkste begrippen (op mijn pagina) naar het Engels vertaalt. Gebruik deze tabel als hulpmiddel bij bezoek aan deze sites of om de juiste trefwoorden voor zoekmachines te vinden.

 

oppervlakte surface
omtrek 1) circumfence [of a circle]
2) contour, outline [of a figure]
inhoud content
driehoek triangle
circel circle
parallellogram parallelogram
vierkant square
rechthoek rectangle
ruit lozenge / rhombus/ rhomb / diamond
ellips ellipse / oval
bol sphere
kegel cone
cilinder cylinder
zijde side [of a cube]
hoek angle
diagonaal diagonal
as (assen) axis (axes)
straal radius [of a circle]
hoogte height
sinus sine
cosinus cosine
tangens tangent