Nieuwe website Lange kinderen gelanceerd

Zoals reeds eerder vermeld zijn we al een tijdje bezig met de nieuwe site voor de Lange kinderen. Die is zo goed als af waardoor, na bijna 10 jaar, de nieuwe site op 9 maart 2011 officieel is geopend. Deze site is ondergebracht bij de Klub Lange Mensen om de continu´teit te waarborgen.
Voor de kinderen is er tevens een Forum toegevoegd om met elkaar van gedachten te wisselen. Het Forum vervangt m.o.m. de vroegere MSN-groep Lange kinderen.

De nieuwe site is te vinden op het adres http://kinderen.klublangemensen.nl/

Voor de ouders is de discussielijst Lange kinderen gehandhaafd. Informatie daarover is te vinden op de nieuwe site onder Extra aan de rechterkant in het scherm.

De nieuwe site is zoveel mogelijk geactualiseerd en aangevuld met nieuwe informatie waaronder ervaringen van kinderen (met groeiremming). Zie bovenaan in het menu onder Groeiremming en onder Ervaringen.

De pagina Links is nog niet opgenomen op de nieuwe site. Daar moet nog kritisch naar worden gekeken.

Eerste GRATIS activiteit voor lange kinderen

Naast de nieuwe site is tevens de eerste GRATIS activiteit voor de lange kinderen in 2011 gepland. Zie aldaar in het menu bovenaan onder Activiteiten.

We hopen dat velen aan deze eerste activiteit zullen deelnemen en dat het Forum zeer actief wordt gebruikt.

De beheerders,
Piet, Willeke en Saskia Molema
http://kinderen.klublangemensen.nl/

Laatste aanpassingen
De laatste aanpassingen op deze pagina zijn gemaakt op 10 maart 2011.

home | e-mail