LEKKERKERK

 

P.Speksnijder


In Zuid-Holland, vlak bij Rotterdam, ligt Lekkerkerk midden in het groene hart van de Krimpenerwaard.

Het is een rustig rivierdorpje gelegen aan de rivier de Lek. Het heeft nog een kade waaraan vroeger schepen aanlegden om o.a. vee, vlas en hennep te kunnen laden. Vanaf deze kade is de rivier in al zijn glorie te bekijken en zijn rechts, aan andere kant van de rivier, nog net de wereldberoemde molens van Kinderdijk te zien.

Het voetveer heeft hier nog steeds zijn aanlegplaats.

Door dit voetveer is de Alblasserwaard voor o.a. toeristen, te voet of per fiets, gemakkelijk te bereiken.

 

Vroeger en nu

Lekkerkerk wordt al genoemd in het jaar 1276 en 1280 als Leckelant. Er zijn echter aanwijzingen, dat er al eerder mensen op deze plaats gevestigd waren. De eerste bedijkingen (kaden) stammen namelijk al uit de Romeinse tijd. Deze mensen moeten voornamelijk van de (zalm)visvangst en de jacht hebben geleefd. De eerste naam die ons dorp droeg was Leckelant. Later werd dit Out Leckelant, daar er aan de andere kant van de rivier, Nieuw Leckelant ontstond. Nadat de dorpskern rondom de kerk ontstond, werd het Leckerkerke en later uiteindelijk Lekkerkerk

De eerste (lint)bebouwing is langs de dijk ontstaan en pas veel later is de bebouwing landinwaarts tot stand gekomen.

 

In de richting van Bergambacht ligt het buurtschap Opperduit en in de richting van Krimpen a/d Lek ligt het buurtschap Schuwacht. Deze buurtschappen behoren ook bij Lekkerkerk.

Qua oppervlakte is Lekkerkerk altijd al een van de grootste dorpen in de Krimpenerwaard geweest. De polders Den Hoek en Schuwacht met de Loet behoren bij Lekkerkerk.

Het aantal inwoners was in 1798 - 1313, in 1846 - 2100, in 1900 ongeveer 4000 en momenteel zijn dit er nu zo'n 8000.

In ons dorp woont veel import, daar het al jaren zeer in trek is bij mensen uit de grote stad. Zoals het er nu naar uit ziet, zal er echter nauwelijks meer worden bijgebouwd. Dit komt met name door het beperkende planologische beleid dat voor het Groene Hart wordt gevoerd. Dit heeft al geleid tot een sterke stijging van o.a. de grondkosten en de prijzen van de huizen.

 

Ondernemend Lekkerkerk

Er werd vroeger in de waard veel hennep verbouwd t.b.v. de touwfabrikage. De nijverheid in Lekkerkerk had dan ook een touwslagerij. De straatnaam Touwbaan doet ons hier nog aan denken.Verder was er veel te doen in de agrarische sector, scheepsbouw, visserij, sigaren- en betonindustrie. Zoals eerder gezegd is de visserij en de (zee)vaart is in onze streek vroeger al heel belangrijk geweest. Tussen 1630 en 1750 blijken veel Lekkerkerkers naar zee te zijn gegaan. Zo voer men ook regelmatig uit naar Groenland om op walvissen te jagen. Aan boord van deze zeilschepen kwamen beroepen voor zoals een kok en een speksnijder. Veel van deze beroepsnamen zijn later familienamen geworden en komen dan ook veelvuldig bij ons in de streek voor. 

Van al het oude is eigenlijk alleen de agrarische sector nog maar overgebleven. Er is gelukkig wel vervangende werkgelegenheid voor terug gekomen zoals: diverse transportondernemingen voor o.a. tank-, bulk- en vleestransporten, een transportbedrijf voor transporten over water, een vleeswarenfabriek, een houtwarenfabriek die voornamelijk aan doe het zelf ketens levert, installatie- en bouwbedrijven en een staalverwerkend bedrijf.

Van de oude ambachten is er nog steeds één overeind gebleven en wel de klompenmakerij van de familie M. van Zwienen & Zn.. Deze is te bezichtigen aan Schuwacht 150, tel. 0180-661362.

 

 Gifaffaire

De meeste mensen zullen Lekkerkerk nog herinneren uit de tijd van de eerste gifaffaire's. In 1980 werd er, als eerste geval in Nederland, onder een hele woonwijk giftig afval gevonden. De wijk moest in zijn geheel worden afgegraven en de vervuilde grond moest per schip worden afgevoerd naar een afvalvernietigings-bedrijf . Alles ging in een rap tempo. Op 2 mei 1980 werd besloten dat de wijk per 1 juni moest zijn ontruimd. De gemeente beschikte over twee grote, in elkaars verlengde liggende terreinen. Hierop werd vanaf 9 mei, camping "Benzenidorm" bouwrijp gemaakt. In het midden van de terreinen werd een pad van steenslakken aangelegd, waarna aan weerzijden caravans en wisselwoningen op betonplaten werden geplaatst. Op 19 mei werd de noodschool in gebruik genomen en vanaf 20 mei moesten er zo'n 250 gezinnen in twee weken tijd worden verhuisd. Van de in totaal 871 evacuwées werden er 828 in Lekkerkerk ondergebracht. Op 14 november 1980 keerde de eerste bewoners alweer terug naar hun eigen huizen. De laatste caravans werden echter pas in mei 1982 ontruimd. Lekkerkerk wordt nu, in de volksmond, wel het schoonste dorp van Nederland genoemd.

 

Nederlek

In 1985 zijn Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek opgegaan in de nieuwe gemeente Nederlek. Lekkerkerk is de nieuwe hoofdplaats van de gemeente. In beide wapens voerden ze de 3 wassenaars (gewend in Lekkerkerk) en zijn daarom ook weer in het nieuwe wapen terug te vinden. De dwarsblak slaat op de geografische ligging (de Lek).

Het nieuwe wapen van de gemeente Nederlek is ontstaan uit beide oude wapens. "In zilver een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van 3 wassenaars van sabel, de beide bovenste gewend. Het schild gedekt door een goude kroon van 3 bladeren en 2 parels." Bovenstaande wapens zijn weer afgeleid van het wapen van Jan II van Polanen, heer van de Leck in 1342. Hij was een nakomeling van het geslacht van Duivenvoorde dat dit wapen al voerde. De familie van Polanen had de heerlijke rechten in ons gebied.

Gemeentehuis


Burgemeester vd Willigenstraat 58
Postbus 2503
2940 AA Lekkerkerk
telefoon: 0180-667777 Voor meer informatie
www.nederlek.nl

College van burgemeester en wethouders

 

Gemeenteraad

In onze gemeenteraad zijn momenteel de volgende partijen vertegenwoordigd:

CDA

Christelijk Democratisch Appèl

 

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

 

D66

Democraten 66

 

PvdA

Partij van de Arbeid

 

 

Werkgroep '84

 

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

 

 

Sport en spel

Lekkerkerk vervult een centrumfunktie voor de Krimpenerwaard.

Het heeft een zeer aktief verenigingsleven en goede accommodaties voor sportbeoefening, dat al menig topsporter en cabaretier naar de top heeft geholpen.

De oranjevereniging "Oranje Nassau" zorgt er bijvoorbeeld voor dat Koninginnedag nog steeds volgens traditie wordt gevierd.

Vroeg in de morgen wordt iedereen door de jeugd d.m.v. een lawaaioptocht wakker gemaakt. Om 8.00 uur wordt dit herhaald door klokgelui. Om 8.45 uur worden de kinderen (met ouders) door de muziekvereniging bij de scholen afgehaald en bij het gemeentehuis afgeleverd waarna vervolgens de zanghulde plaats vindt. Hierna zijn er onder leiding van leerkrachten en vrijwilligers diverse kinderspelen en traktaties op het plein achter het gemeentehuis. Voor de kleuters is er een verkleedoptocht begeleid door de muziekvereniging. Gelijktijdig spelen o.a. de Lekruiters het bekende ringsteekspel met pony's, paarden en bespannen rijtuigen op de Voorstraat nabij het voetveer. 's Middags is er bijvoorbeeld een zaalvoetbaltoernooi, spring- en jazzdemonstraties voor kinderen van de basisscholen in de sporthal de Bakwetering. Voor de ouderen is er een wandelpuzzeltocht en voor de nog ouderen een leuke spellenwedstrijd met prijsjes. In 2001 zijn er voor het eerst oud-Hollandse spelen op de ijsbaan georganiseerd zoals: mastklimmen, steltlopen, super-kegelen, tonnetje steken, hoepelen, zeepbaan, nostalgisch fietsen en kussengevecht op een ronde balk. De jeugd en menig ouder vonden dit echt geweldig.

S'avonds is er een demonstratie van de majorette, waarna er een lampion- en fakkeloptocht, begeleid door de muziekvereniging, wordt gehouden. Na afloop wordt er nog een volkszang voor het gemeentehuis gehouden.

Mijn indruk is echter dat de jongeren en sommige ouderen, om die tijd meestal wat meer geïnteresseerd zijn in de horeca gelegenheden

 

De Lekruiters spelen het bekende ringsteekspel met pony's, paarden en bespannen rijtuigen op de Voorstraat nabij het voetveer.

 

 

Activiteiten

In ons dorp zijn er regelmatig (dorps)feesten en andere activiteiten voor groot en klein. Enkele daarvan zijn: braderieën, (vee)markten, een wielerronde, een zeilwedstrijd, een midzomerfeest en een huttendorp.

 

De jeugd uit de wijde omgeving komt voornamelijk in het weekeind naar ons dorp om de cafés en/of disco's te bezoeken.

Lekkerkerk is ook rijkelijk voorzien van diverse eetgelegenheden en het heeft zelfs een mooi hotel.

 

 Recreatie


Op recreatief gebied beschikt Lekkerkerk over de natuurterreinen de Eendenkooi Bakkerswaal met een bezoekersgebouw, ontstaan tijdens de Sint Elisabethsvloed in 1421 en het prachtige Loetbos, genoemd naar het gelijknamige veenriviertje wat hier doorheen loopt, met zijn rijke flora en fauna.

 

Verder zijn er aan de rivier de Lek diverse mooie zandstrandjes en grienden te vinden. Deze worden zomers dan ook druk bezocht door o.a. watertoeristen en de lokale bevolking. Zelfs een (open) jachthaven ontbreekt in Lekkerkerk niet!

In de maand mei, op de zaterdag na Pinksteren, worden er altijd zeilwedstrijden op de rivier gehouden. Voor de liefhebbers is dit een leuke happening. Deelname staat open voor ronde- en platbodemjachten, open- en kajuitzeiljachten.
Het parcour loopt van Ammerstol tot de molens van Kinderdijk. De start en finish zijn gelegen voor de haven van Lekkerkerk, nabij Opperduit. (kilometerraai 983.3)

 

Kortom, u ziet het, het is goed en leuk leven in Lekkerkerk!

Terug naar hoofdpagina.

 

Mocht u nog vragen, opmerkingen en/of aanvullende informatie hebben, dan hoor ik dat graag van u.
Een reactie op mijn homepage stel ik ook zeer op prijs!

 p.speksnijder@hccnet.nl