Telefunken RES164 en RGN1064

RES164 en RGN1064
De RES164 (links) is een eindpenthode, met 4 Volt gloeispanning. Hier is het metalen gedeelte met de gloeidraad, anode, kathode en roosters nog horizontaal gemonteerd. Ik de loop van het begin van de dertiger jaren werd overgegaan op verticale montage.

De RGN1064 (rechts) is een dubbelfasige gelijkrichter, speciaal voor hogere spanningen. Toch wil ik hem graag in de Nora gebruiken.
En dat is niet omdat deze diode een gaasanode heeft (in de buizenwereld worden fantastische geluidseigenschappen toegekend aan diodes met gaasanode).
Nee, ik wil hem graag toepassen omdat ik deze buis ooit van mijn vader kreeg om mee te spelen. Deze buis is afkomstig uit een andere Nora, die helaas is weggegooid.
Ik prikte deze buis in een kartonnen doos en zo had ik een zender gebouwd, die kon wedijveren met die van de Thunderbirds.
Groot was mijn verbazing toen ik tientallen jaren deze buis weer eens tegenkwam en dat bleek dat deze buis toegepast kan worden in de Nora.
Ik heb deze buis getest en deze blijkt het nog goed te doen. Alleen is de vraag of hij voldoende vermogen kan leveren voor de Nora. De RGN1064 is ontwikkeld voor hogere spanningen (meer dan 300V) en kan niet zulke grote stromen aan.