Toon Albers’ toponiemen

Tussen 1980-1990 heeft Toon Albers actief toponiemen verzameld door aan mensen in St Tunnis, Oploo, Den Twist en Ledeacker te vragen. De verzamelde toponiemen heeft hij nauwgezet en systematisch via een ‘merk’, bestaande uit een hoofdletter met een nummer (bijv. S 1), aangegeven op Kadasterkaarten. De namen en verdere informatie, zoals de informant, zijn zeer beknopt opgeschreven op 34 getypte velletjes papier.

De moderne techniek heeft het mogelijk gemaakt deze in te scannen en te digitaliseren. Na grondige controle is het resultaat leesbaar en geschikt gemaakt voor de website. Nu kan iedereen Toon zijn verzameling bekijken!

Bezorgd door: Rob Ermers

Het merk, de kaartnummers en kavelnummers

De veldnamen zijn meest in het gebruikte dialect weergegeven. Toon gebruikte weinig hoofdletters voor de toponiemen; in deze lijst worden alle items wel met een hoofdletter geschreven.

Toon kon aan elk item maar een regeltje ruimte besteden. De informatie die hij geeft is daarom beknopt. Door te werken met ‘merken’ kon hij de verwijzingen zo kort mogelijk houden. De merken moesten ook heel kort op de kaart kunnen worden aangegeven. In het begin van zijn lijst verklaart Albers wat elk ‘merk’ betekent. Hoofdletter L verwijst bijvoorbeeld naar kaart D3, kaartnummer 18. In deze lijst op internet speelt ruimtegebrek geen rol. De kaartnummers en de plaatsnamen zijn op grond van Toon Albers’ informatie expliciet toegevoegd.

De namen van de zegslieden zijn uitgeschreven en ook de adressen zijn duidelijker weergegeven.

De onderstaande lijst begint met de Sinttunnisse toponiemen, maar vanaf volgnummer 243 zijn er ook vele uit Ploë, ’t Leeker en Westerbeek opgenomen.

De kwadranten

Toon verdeelde elke kaart in acht denkbeeldige kwadranten (hij noemde die ‘coördinaten’). Het nummer van het betreffende kwadrant staat in de lijst vermeld bij bijna elk item. Hierdoor is het gemakkelijk om een gegeven toponiem snel terug te vinden op de kaarten.

Er wordt nog nagedacht over een manier om ook de bijbehorende kaarten waarop Toon de toponiemen heeft aangegeven toegankelijk te maken.

1 2 4 3 5 6 7 8

Bijv. L1 ‘Heiwei’ kan snel gevonden worden op kaart F2 (Oploo Oost), in kwadrant 2.

‘Deel’ betekent dat het item slechts een gedeelte van een bepaald kavel beslaat, soms samen met andere items, bijv. M33-M36.

De lijst met toponiemen

Klik met de muis op de items in de bovenste rij. De lijst alfabetiseert dan op dat item. Klik bijvoorbeeld op Naam. Elk item is voorzien van een alfabetiseerwoord, in de tabel helemaal rechts. Als ge daarop klikt, komen benamingen die op elkaar lijken bij elkaar uit. Zo is te zien dat Albers in de hele gemeente wel 16 toponiemen met Boggerd heeft gevonden.

Volgnum Merk op de kaart Lidw Naam Eventuele variant Type Ligging Kaartno en kwadrant Kadasterno Kavel Opm Bron, informant Alfabetiseerwoord
1 S 1 Broeks Wei wei St Anthonis (Noordkant) B1: 4 2913 J. Sommers, St.Anth. Broeks
2 S 2 den Tip St Anthonis (Noordkant) B1: 4 863 H. Gieben, St. Anth Tip
3 S 3 Van Els Wei wei St Anthonis (Noordkant) B1: 4 2113 H. Gieben, St. Anth Els
4 S 4 ’t Bôs bos St Anthonis (Noordkant) B1: 3 1442,1443,989 P.v.Els, St. Anth Bôs
5 S 5 den Boggerd St Anthonis (Noordkant) B1: 3 212 (boomgaard) P.v.Els, St. Anth Boggerd
6 S 6 den Dries St Anthonis (Noordkant) B1: 2 2626 G. Wientjes, Noordkant Dries
7 S 7 Broekse Wei wei St Anthonis (Noordkant) B1: 4 26 P.v.Els, Peelk. Broekse
8 S 8 Zwanse Wei wei St Anthonis (Noordkant) B1: 6 2917 (Bijnaam v. Jansen) G. Wientjes, Noordkant Zwanse
9 S 9 Korte Voere St Anthonis (Noordkant) B1: 5 113 M.Verstegen, St.A. Voere
10 S 10 Tiendvrij St Anthonis (Noordkant) B1: 7 109 Tiend afgekocht M.Verstegen, St.A. Tiendvrij
11 S 11 de Drieskes St Anthonis (Noordkant) B1: 7 2915 Deel P.Wientjes, Noordkant Drieskes
12 S 12 de Korte Leup leup St Anthonis (Noordkant) B1: 7 103 W.Peters, Noordkant 22 Leup
13 S 13 de Rechte Bunder bunder St Anthonis (Noordkant) B1: 3 2914 W.Peters, Noordkant 22 Bunder
14 S 14 de Lange Loop loop St Anthonis (Noordkant) B1: 7 184 P.Wientjes, Noordkant Leup
15 S 15 den Blenk St Anthonis (Noordkant) B1: 3 185 P.Wientjes, Noordkant Blenk
16 S 16 Wei Wor de Pad Dör Löpt wei St Anthonis (Noordkant) B1: 7 2032 M.Verstegen, St.A. pad
17 S 17 Jobbiks St Anthonis (Noordkant) B1: 7 107 M.Verstegen, St.A. Jobbiks
18 S 18 de Vônder Vönderke brug St Anthonis (Noordkant) B1: 7 2030,2031,2032 Smalle brug voor de kerkpad W.Peeters, Noordkant 22 Vonder
19 S 19 Boven in ’t Veld veld St Anthonis (Noordkant) B1: 7 1760 Boven is achter J.v.Sambeek, Zandkant Veld
20 S 20 An de Bèèk St Anthonis (Noordkant) B1: 7 604 W.Hermanussen Z.k. Bèèk
21 S 21 den Tip St Anthonis (Noordkant) B1: 8 1830 Deel W.Hermanussen Z.k. Tip
22 S 22 Tiendvrij St Anthonis (Noordkant) B1: 8 1830 Deel W.Hermanussen Z.k. Tiendvrij
23 S 23 Paule Weitjes St Anthonis (Noordkant) B1: 8 873 W.Hermanussen Z.k. Paule
24 S 24 ’t Neej St Anthonis (Noordkant) B1: 8 85 W.Hermanussen Z.k. Neej
25 S 25 Kromme Loop loop St Anthonis (Noordkant) B1: 3 184 C.Peters Stevensb. Leup
26 S 26 Kempens Buske bos St Anthonis (Noordkant) B1: 7 3001 t/m 3006 + aangr deel kom G.Wientjes, Noordkant Kempens
27 S 27 ’t Kempke St Anthonis (Noordkant) B1: 7 605 W. vd Heuvel Randw. Kempke
28 S 28 An de Bèèk St Anthonis (Noordkant) B1: 7 603 W. vd Heuvel Randw. Bèèk
29 S 29 Kromme Loop loop St Anthonis (Noordkant) B1: 7 605 Deeltje W. vd Heuvel Randw. Leup
30 S 30 Klèèn Weitje weitje St Anthonis (Noordkant) B1: 7 93 M.Jansen Boxmeersew Weitje
31 S 31 ’t Hoog St Anthonis (Noordkant) B1: 7 1477 M.Jansen Boxmeersew Hoog
32 S 32 Ovver de Straot St Anthonis (Noordkant) B1: 3 1743 P. Kuipers, Noordk. Straot
33 S 33 ’t Veld veld St Anthonis (Noordkant) B1: 3 154-156-157-1448 P. Kuipers, Noordk. Veld
34 S 34 ’t Buske St Anthonis (Noordkant) B1: 3 154 Deel + 5 are P. Kuipers, Noordk. Buske
35 S 35 Bij Tunnis St Anthonis (Noordkant) B1: 4 2130 P. Kuipers, Noordk. Tunnis
36 S 36 ’t Veld veld St Anthonis (Noordkant) B1: 3 2625-1336 P. Kuipers, Noordk. Veld
37 S 37 ’t Neej St Anthonis (Noordkant) B1: 7 2730 mevr.Gerrits, Zandkant Neej
38 S 38 ’t Neej St Anthonis (Noordkant) B1: 8 1228 A.Arts, Zandkant Neej
39 S 39 ’t Hoog St Anthonis (Noordkant) B1: 8 2847 A.Arts, Zandkant Hoog
40 S 40 ’t Kempke St Anthonis (Noordkant) B1: 8 2847 Deel (laag-nat) A.Arts, Zandkant Kempke
41 S 41 Achter ’t Hüs St Anthonis (Noordkant) B1: ? 2939 W.Peters, Noordkant 33 Hüs
42 S 42 Midden in ’t Veld veld St Anthonis (Noordkant) B1: 3 831 W.Peters, Noordkant 33 Veld
43 S 43 Bertus van Diek diek St Anthonis (Noordkant) B1: 4 1012 W.Peters, Noordkant 33 Diek
44 S 44 Pèrdswei wei St Anthonis (Noordkant) B1: 4 840 (paarden) W.Peters, Noordkant 33 Pèrdswei
45 S 45 Strötje straot St Anthonis (Noordkant) B1: 4 841 Was straatje W.Peters, Noordkant 33 Strötje
46 S 46 Ovver de Weg St Anthonis (Noordkant) B1: 4 1285 W.Peters, Noordkant 33 Weg
47 S 47 ’t Groot Buske bos St Anthonis (Noordkant) B1: 3 989 W.Peters, Noordkant 33 Buske
48 S 48 ’t Klèèn Buske bos St Anthonis (Noordkant) B1: 3 1442 W.Peters, Noordkant 33 Buske
49 S 49 Bôven in ’t Veld ovver de Bèèk St Anthonis (Noordkant) B1: 7 2030 Tot RVK ook 1760 en 1761 W.Peters, Noordkant 33 Bèèk
50 S 50 Klèèn Bèèk bèèk St Anthonis (Noordkant) B1: 2-4 Tranchot Bèèk
51 S 51 Meulebèèk bèèk St Anthonis (Noordkant) B1: 5-8 Var:grote bèèk Tranchot Meulebèèk
52 S 52 Lekerse Straot straot St Anthonis (Noordkant) B1: ? In 1990 grotendeels zandweg Tranchot Lekerse
53 S 53 Noordkant St Anthonis (Noordkant) B1: 2-4 Straat en gebied Tranchot Noordkant
54 S 54 Broekkant gebied St Anthonis (Noordkant) B1: 4 Beperkt. Volgens zegsman alleen 2 boerd. tussen grote en kl.beek Tranchot Broekkant
55 S 55 Zandkant St Anthonis (Noordkant) B1: 5-8 Straat en gebied Tranchot Zandkant
56 S 56 Klènen Diek diek St Anthonis (Noordkant) B1: 5 Sinds plm 1980; deels verhard A.Albers, Peelkant Diek
57 S 101 Den Boggerd St Anthonis (Noordkant) B1: 8 2655 Deel Jan Vloet, Noordkant Boggerd
58 S 102 Verkenswei wei St Anthonis (Noordkant) B1: 4 2655 Deel Jan Vloet, Noordkant Verkenswei
59 S 103 Klèèn Boggerdje St Anthonis (Noordkant) B1: 4 2655 Deel Jan Vloet, Noordkant Boggerdje
60 S 104 Ovver de Bèèk St Anthonis (Noordkant) B1: 8 770-771 C.v.Sambeek, N. kant Bèèk
61 S 105 Pèrdswei wei St Anthonis (Noordkant) B1: 4 2654 J.Vloet, Noordkant Pèrdswei
62 S 106 Bôve in ’t Veld veld St Anthonis (Noordkant) B1: 7 1761 J.Vloet, Noordkant Veld
63 S 107 ’t Weitje St Anthonis (Noordkant) B1: 4 992 W.Pluk, Mgr.Bekkerss. Weitje
64 S 108 Ovver de Wèg St Anthonis (Noordkant) B1: 2 2484 G.Wientjes, Noordkant Weg
65 T 1 Hei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 2 2743,2745 J. v. Wanroy, St.weg Hei
66 T 2 IJzeren Hekke St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 2752 Egb. Brienen, St. A. Hekke
67 T 3 Wientjes Wei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 2 1455 W. Hermanusse Z.k. Wientjes
68 T 4 Heiwei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 3 1453 W. Hermanusse, Z.k. Heiwei
69 T 5 Halfweg St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 2760 Bi: Veliscatft H.w. contr J.v.Sambeek, Zandkant Halfweg
70 T 6 den Bunder St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1046 Gr.Deenen, Peelk. Bunder
71 T 7 Dokters Plak plak St Anthonis (Oost, Broek) B2: 1 1062 G.v/d Heyden, N.k. Dokters
72 T 8 Broekwei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1765 J.v.Sambeek, Z.kant Broekwei
73 T 9 Schikke Wei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 2890 V.h.van Schik J.v.Sambeek, Zandkant Schikke
74 T 10 Bèèkse Bunder bunder St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1026 Aan beek G.v/d Heyden, Noordkant Bunder
75 T 11 Middelste Bunder bunder St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1032 G.v/d Heyden, Noordkant Bunder
76 T 12 den Dreef St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1325 G.v/d Heyden, Noordkant Dreef
77 T 13 Kampse Wei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1023 W. Peters, Noordkant 22 Kampse
78 T 14 Gratte Bunder bunder St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1056 Voorh van ene Grat W. Peters, Noordkant 22 Bunder
79 T 15 de Keet tevens Gebied St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 1197,1198,1073 Zie ook: verw T53 Th. v. Els, Noordkant Keet
80 T 16 den Boggerd St Anthonis (Oost, Broek) B2: 3 2734 Deel M. Jansen, Boxmeersew Boggerd
81 T 17 Schoierskamp St Anthonis (Oost, Broek) B2: 5 922 Naast schooierskamp M. Jansen, Boxmeersew Schoierskamp
82 T 18 Remmens Wei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 1358 B.Brienen, Verb. laan Remmens
83 T 19 Heiwei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 1399 A.Cremers, K. Silvert Heiwei
84 T 20 den Tip St Anthonis (Oost, Broek) B2: 3 858 A.Cremers, K.Silvert Tip
85 T 21 Keetse Broek broek St Anthonis (Oost, Broek) B2: 5 1639 P. Kuipers, Noordkant Keetse
86 T 22 An de Wal St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1054 P.Kuipers, Noordkant Wal
87 T 23 Klèèn Weitje weitje St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1034 Mevr.Gerrits, Zandkant Weitje
88 T 24 Vöörste Hei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 3 2732 K.Cornelissen, L.ack Hei
89 T 25 Pètte Weitje weitje St Anthonis (Oost, Broek) B2: 3 1462 (van Piet) A.Arts, Zandkant Pette
90 T 26 Vuur de Hei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 2928 A.Arts, Zandkant Hei
91 T 27 Achter Den Bôs St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 1096 A.Arts, Zandkant Bôs
92 T 28 ’t Heitje St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1327 Jan Vloet, Noordkant Heitje
93 T 29 Schikke Wei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 2919 H.Baltussen, Kerkveld Schikke
94 T 30 Cnilleskus Wei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1037 Van Dijk H.Baltussen, Kerkveld Cnilleskus
95 T 31 Vör de Wal St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 1035 W.Peters, Noordkant 33 Wal
96 T 32 Jan van Sambèèk St Anthonis (Oost, Broek) B2: 8 2888-2889 W.Peters, Noordkant 33 Sambèèk
97 T 33 Wim van Sambèèk St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1487 W.Peters, Noordkant 33 Sambèèk
98 T 34 de Liege St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1241-1242-1243 (lage) W.Peters, Noordkant 33 Leege
99 T 35 de Keet ook gebied St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 1372 Genoemd naar: (café de Keet) W.Peters, Noordkant 33 Keet
100 T 36 Heiwei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1396 W.Peters, Noordkant 33 Heiwei
101 T 37 Hamwim St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 1067-1489-1490 Genoemd naar: (Wim Hamme) A.Arts, Zandkant Hamwim
102 T 38 Pétte Weitje weitje St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 1057 A.Arts, Zandkant Pette
103 T 50 Gemene Wei wei St Anthonis (Oost, Broek) B2: 7 Was een poort, die toegang gaf tot Boxmeers Broek Wei
104 T 51 de Keet Keetse Weien gebied St Anthonis (Oost, Broek) B2: ? Genoemd naar: (café de Keet); een keet (krot), die vroeger daar stond (Halfweg Keet
105 T 52 de Wal St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 (houtwal); scheiding Boxm.en, St. Tunnis broek. Veel Toponymen met voor of achter de wal. West of Oost. Wal
106 T 53 Schoierskamp St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 Standplaats van Woonwagens. Schoierskamp
107 T 54 Boxmeerse Dijk St Anthonis (Oost, Broek) B2: 4-6 Oude vervallen naam. Tranchot Boxmeerse
108 T 55 Zandkant St Anthonis (Oost, Broek) B2: 3-5 Straat en gebied Tranchot Zandkant
109 T 56 Halfweg St Anthonis (Oost, Broek) B2: 6 Stond café Halfweg tot... Tranchot Halfweg
110 T 57 de Klos kruising St Anthonis (Oost, Broek) B2: 3 Kruising met klos (puist) nog in de grond W.vd Heuvel, A. Arts Klos
111 T 58 Hei-wei Straot straot St Anthonis (Oost, Broek) B2: 2-3 2750 A.Arts, Zandkant Hei-wei
112 V 1 den Tip Van de Erme St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 3 6527 mevr. Sommers, Bosweg Tip
113 V 2 de Polder St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 8 46 mevr. Sommers, Bosweg Polder
114 V 3 de Hei St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 8 3694 Plm 1900 à fl 100 ha k.t. mevr. Sommers, Bosweg Hei
115 V 4 Herreweyer Hel Wèèr St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 8 1743 Ook gebied M Derks, Peelkant Herreweyer
116 V 5 de Bôterwei wei St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 1919 Hoog vetgehalte M Derks, Peelkant Bôterwei
117 V 6 de Polder St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 3867,3868,1216 enz Hoog gelegen M. Derks, Peelkant Polder
118 V 7 Horste Buske bos St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 8 3741 Genoemd naar eigenaar P.Bardoel, Oploo Horste
119 V 8 de Lang Leup leup St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 6 4951 Deel Van de Poel, Steens Leup
120 V 9 Tausse Wei wei St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: ?? 4075 Genoemd naar: (horlogé Taus) Jef Arts, Peelk. Tausse
121 V 10 Van de Ligt's wei wei St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 2 3253 Jef Arts, Peelk. Ligt
122 V 11 den Bunder St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 2 1799 A. Jans, Peelkant Bunder
123 V 12 Mölders Bôs bos St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 1 2988 Molenaar van Sambeek A. Jans, Peelkant Mölders
124 V 13 ’t Neej St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 1 89 J.Sommers, Bosweg Neej
125 V 14 de Bunder St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 1 4015 Deel Michiels Gemertsew Bunder
126 V 15 ’t Schuurstuk St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 6 4951 Deel voorh 3035) v.d.Poel, Steenakker Schuurstuk
127 V 16 den Dries St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 6 951 Deel voorh 1236) v.d.Poel, Steenakker Dries
128 V 17 den Boggerd St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 6 6951 Deel, als V 16 v.d.Poel, Steenakker Boggerd
129 V 18 Wei achter de Schuur St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 6 6951 Deel, als V 15 v.d.Poel, Steenakker Schuur
130 V 19 Van Den Erme den Tip St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 8 1527 mevr. Sommers Erme
131 V 20 Van Mil zien Buske bos St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 3692 (voor 1900) A.Maassen, Peelk. Mil
132 V 21 Hel Wèèr Herreweyer St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 1743 A.Maassen, Peelk. Hel
133 V 22 Mos z’n Buske bos St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 3 1624 Z.o.deel A.Maassen, Peelk. Mos
134 V 23 ’t Neej St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1 22-23-3832 Aug. Vos, Peelkant Neej
135 V 24 Bij Lochtens St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 5-6 4949 Aug. Vos, Peelkant Lochtens
136 V 25 ’t Neej St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 1481 Arn.Arts, Peelkant Neej
137 V 26 Pèlkantse Wei wei St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 2 2651 Arn.Arts, Peelkant Pèlkantse
138 V 27 Van Veghel St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 5138 Arn.Arts, Peelkant Veghel
139 V 28 Bij Van Loosbroek St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 1949-1950-1952 M.Peeters, Peelk. Loosbroek
140 V 29 Van Veghel St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7 1802 M.Peeters, Peelk. Veghel
141 V 30 den Bunder St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 2 2545-2546 75 are P.de Kleyne, Bl.str Bunder
142 V 31 Broek St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 2 2333 P.de Kleyne, Bl.str Broek
143 V 32 ’t Hoog St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 3-4 5134 G. v. Mill, Peelkant Hoog
144 V 33 Potterij St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 1 5068 K.t. J.Vloet, Hoogveld Potterij
145 V 50 Dônderslagse Hei gebied St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 8 o.a. Grondbel. 1816 Dônderslagse
146 V 51 Vlagberg gebied en straat St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 2-3 Tranchot Vlagberg
147 V 52 Pannehüs St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1 4909 Stond huis met vroeg pannen Theunissen Pannehüs
148 V 53 [huis] St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 5 4946 Stond huis tot plm 1910 J. Sommers, Bosweg. huis
149 V 54 Stapelven gebied St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 6 4489 En Tranchot Stapelven
150 V 55 Herreweyer St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 7-8 Gebiedje O.a. dorp, St.Anth. 1419 en Grondb. 1816 Herreweyer
151 V 56 de Riet gebied St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 3 Tranchot Riet
152 V 57 Krüsstraat straot St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 3 Zandweg kruising Jef Arts, Peelkant Krüsstraat
153 V 58 Stènakker St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 5-6 oa Tranchot en Par. St.Anth. 1777 Stènakker
154 V 59 Weg van Gemert naar Ledeakker weg St Anthonis (Peelkant, Vlagberg-Oost) C1: 1-8 Oude verbinding. Nog zandweg. kadasterkaart Weg
155 W 1 Haammaker St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 8 5019 Genoemd naar haammaker Simons, Lepelst 18 H. Willems, Lepelstr. Haammaker
156 W 2 ’t Hoog St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 4 4895,4894 Esgrond P.v.Els, Peelkant 1 Hoog
157 W 3 den Hil St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 4 425 Esgrond P.v.Els, Peelkant 1 en Grondbel.181 Hil
158 W 4 Tiendvrij St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 4 14677 Esgrond H.Vloet, Peelkant Tiendvrij
159 W 5 de Hut St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 4 5323 Deel; stond huis H.Vloet, Peelkant Hut
160 W 6 Kamp St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 4 5323 Deel H.Vloet, Peelkant Kamp
161 W 7 Kempke St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 4 5323 Deel H.Vloet, Peelkant Kempke
162 W 8 den Dreef St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 4984 v.d.Poel, Steenakke Dreef
163 W 9 Poels Buske bos St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 4959 J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Poels
164 W 10 de Stènakker St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 4580 J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Stènakker
165 W 11 de Lang Leup leup St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 4963 Deel J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Leup
166 W 12 de Korte Löpkes St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 4963 Deel J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Leupkes
167 W 13 den Dries St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 4963 Deel J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Dries
168 W 14 den Boggerd St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 4963 Deel J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Boggerd
169 W 15 Lang Leup leup St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 4386 Deel J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Leup
170 W 16 den Boggerd St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 1 4386 Deel J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Boggerd
171 W 17 de Muts St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 4386 Deel J.v.Hoenselaar, Loonsew. 12 Muts
172 W 18 de Löpkes St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 1 5060 J. v.d.Berg Gem.weg Leupkes
173 W 19 Pèrebomwei wei St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 4024 M.Jansen Duivenb. Pèrebomwei
174 W 20 ’t Hèlligenhuuske St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 204 J.v.Hoenselaar, Loonsew. Hèlligenhuuske
175 W 21 den Boggerd St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 5325 A.Vloet, v. Steenh.s Boggerd
176 W 22 Vöörste Ulenbroek broek St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 4026 A.Vloet, v.Steenh.s Ulenbroek
177 W 23 Achterste Ulenbroek broek St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 481 A.Vloet, v.Steenh.s Ulenbroek
178 W 24 ’t Hoog St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 4023 A.Vloet v.Steenh.s Hoog
179 W 25 Holtmeule St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 532 Bij de Holtmeule M.v/d Bungelaar Holtmeule
180 W 26 Lange Loop loop St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 3 204 Gebr.Derks Gem.weg Leup
181 W 27 Korte Löpkes St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 205 Gebr.Derks Gem.weg Leupkes
182 W 28 Blèèk Gat St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5 ? Kom, Oploo Gebr.Derks Gem.weg Gat
183 W 29 den Dreef St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 5186 Kr.bosje bij Den Dreef. zie K.T. W.Jans Blauwstr. Dreef
184 W 30 den Tip St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 2 4959 W.Jans Blauwstr. Tip
185 W 50 Ulenbroek broek St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 H.Willems e.a. Ulenbroek
186 W 51 Oesbroek broek St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 Tranchot Oesbroek
187 W 52 den Diek gebied St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 3-4 Genoemd naar: (Klène Diek) H.Willems, Lepelstr. Diek
188 W 53 den Dreef weg St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 Mogelijk weg gew. J.Vloet, Steenakker Dreef
189 W 54 de Kerkpad pad St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 2 4386,4962 Vroeger z.g. kerkpad J.v.Hoenselaer, L.weg Kerkpad
190 W 55 de Klènen Diek diek St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 8 Ook aangrenzend gebied P.Arts, Peelkant Diek
191 W 56 de Weër St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 264 En lage omg vr. Bergmans Grote st Weër
192 W 57 de Klèèn Bèèk bèèk St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 5-8 vr. Bergmans Grote st Bèèk
193 W 58 de Hoog Brug brug St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 Over Molenbeek A.Vloet, Steenhuisstr Brug
194 W 59 den Dreef veldweg St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6-7 A.Vloet, Steenhuisstr Dreef
195 W 60 de Wal St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2 4025 Voorheen straat met houtwal M.vd Bungelaar Gr.s. Wal
196 W 61 [huis] St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 2413 Stond huis met smidse en café fam. Toonen Grote str. huis
197 W 62 [huis] St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 7 4024 Stond huis tot +1940; woonden Toonen en v.Neerven M. Jansen Duivenbos huis
198 W 63 Holtmeule St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: ? één v/d 7 Heerlijke hoeven van Oploo Par.St.Anth. 1665-1728 Holtmeule
199 W 64 Leugestert gebied St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 4 Lengestert ea. gebied. In onbruik. Tranchot-Par.St.Anth. Leugestert
200 W 65 Nieuwe Stènakker St Anthonis (Kleine en Groten Diek) C2: 6 Boerderij. Gebouwd plm 1930, originele stond op 4958 (bij W.30 k.t, ? Stènakker
201 N 1 Rèmmens Plak plak St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 2774 H. Jansen, Stevensb. Rèmmens
202 N 2 de Hei St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 2429 M. Jansen, Boxm.weg Hei
203 N 3 Broek St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 1361,1362,3362,1613 M Jansen, Boxm.weg Broek
204 N 4 Hei St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 2230 M Jansen, Boxm.weg Hei
205 N 5 Zwarte Vlies St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 3468 Deel H. v.Schijndel, Rondveld Vlies
206 N 6 de Weitjes wei St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 857 Deel P. Arts, Samb.dijk Weitjes
207 N 7 den Haammaker St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 3372 Zie W1 P.Arts Samb.dijk Haammaker
208 N 8 Kampanjer St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 3359 P.Arts, Samb.dijk Kampanjer
209 N 9 Hoog Wei wei St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 3474 Noord deel H.Peters, Zandkant Wei
210 N 10 Van Dinters Buske bos St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 370 Deel A.Sommers, Vloetw. Dinters
211 N 11 ’t Neej St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 3473 Voor 1900 ontg. A.Sommers, Vloetw. Neej
212 N 12 de Hei St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 5 2676 A.Sommers, Vloetw. Hei
213 N 13 Achter Koos Hubers St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 3366 (op 3280); w.deel H.vd Hoven, Kl.Beeks Koos
214 N 14 Achter Van Den Heuvel St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 3361 (op 3326); o.deel; RE num? H.vd Hoven, Kl.Beeks Heuvel
215 N 15 Bèj Koos van den Hoven St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 3364 (op 1827); w. deel H.vd Hoven, Kl.Beeks Hoven
216 N 16 Bos St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 1211 Plm 1930 ontgonnen Mevr.Gerrits, Zandk. Bos
217 N 17 Ovver de Wèg St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 2868 Boxm.weg M.Cornelissen, Led. Weg
218 N 18 Marte zien Weitje wei St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 3340 Vd Heuvel J. Raaymakers, Rondveld Marte
219 N 19 Frens Plak plak St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 720 Fraens Jansen J. Raaymakers, Rondvel Frens
220 N 50 de Bus het Bos gebied St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 3338-3342 H.Jansen, St.weg, Tranchot Bus
221 N 51 Smale Striep St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 3205 Plm 50m naar 3468 Arn.Peters, Peelkant Striep
222 N 52 [huis] St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 2236 Stond huis; plm 200m H.Peters, Boxm.weg huis
223 N 53 de Kruisstraat straot St Anthonis (Zuid-Oost) F4: ? Kruising P.Arts, Samb.dijk Kruisstraat
224 N 54 Plosse Straot straot St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 1 Route, Oploose boeren naar Boxmeer P.Arts, Samb.dijk Plosse
225 N 55 Vliegbult St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 2 Vliegbult
226 N 56 Brakse Diek diek St Anthonis (Zuid-Oost) F4: 6 Straat naar de Brakk A. Peters-Geurts Brakse
227 B 1 de Hei St Anthonis (uiterst West) D1: 7 115 vd Steeg, Blauwstr. Hei
228 B 2 de Baggerkül St Anthonis (uiterst West) D1: 4 39 Wat turf gestoken Van Dommelen, Berk.b. Baggerkül
229 B 3 Van de Vorst Bos bos St Anthonis (uiterst West) D1: 1 14 v. Dommelen, Berk.b. Vorst
230 B 4 de Türfwei wei St Anthonis (uiterst West) D1: 0 189 Wat turf gestoken; controle kwadrant informant Van Dommelen, Berk.b. Türfwei
231 B 5 den Bunder St Anthonis (uiterst West) D1: 7 82 mevr. Sommers, Bosw. Bunder
232 B 6 Törfpeel St Anthonis (uiterst West) D1: 6 288,289 Aug. Vos, ledeacker Törfpeel
233 B 50 Visdèèl gebied St Anthonis (uiterst west) D1: 3 Laagste Visdèèl
234 B 51 Hôndshoek gebied St Anthonis (uiterst West) D1: 6 1725 dorp Boxmeer Hôndshoek
235 B 52 Règenvliet St Anthonis (uiterst West) D1: 5-6 Was ondiep ven, werd geschaatst Règenvliet
236 B 53 Grintkule gebied St Anthonis (uiterst West) D1: 5 . vd Steeg, Blauwstr. Grintkule
237 B 54 de Hèl gebied St Anthonis (uiterst West) D1: 5 Mevr Sommers, Bosw. Hèl
238 B 55 de Lèmskule gebied St Anthonis (uiterst West) D1: 1-5 vd Steegm Blauwstr. Lèmskule
239 B 56 Schaopenweg weg St Anthonis (uiterst West) D1: 2 Veel gebruikt door kuddes naar de Peel tot 8 ? Schaopenweg
240 B 57 Vülnisbelt St Anthonis (uiterst West) D1: 6 326,62 Plm 1978-85 gest. A.Albers, Loonsew. 30 Vülnisbelt
241 B 58 Kempens Hut voorm veldschuur St Anthonis (uiterst West) D1: 5-6 56 P.v. Els, Peelkant Kempens
242 B 59 de Waterval gebied St Anthonis (uiterst West) D1: 6 Nabij waterval op scheiding h. en L. Aug.Jans, Peelk. Waterval
243 M 1 de Olieslager Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 6 3323 Egb.Peters, Den Hoek Olieslager
244 M 2 de Kamp Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 5 1506 M.vd Weyer, Loonsew. Kamp
245 M 3 Hoogland Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 1 2313,1826 M.Jansen, Duivenbos Hoogland
246 M 4 Bèèkloop loop Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 Geen nr, grens B 3 A. Peters-Geurts Bèèkloop
247 M 5 Olieslager Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 3407-3417 A. Peters-Geurts Olieslager
248 M 6 ’t Huuske Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 3471 Stond voorh huisje A. Peters-Geurts Huuske
249 M 7 Tiendvrij Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 3412 gebr. Peters, Rondveld Tiendvrij
250 M 8 Lang Leup leup Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 3410 gebr. Peters, Rondveld Leup
251 M 9 de Lange Hof Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3226 Deel; voorh van de kerk Egb.Peters, Den H. Hof
252 M 10 Kèrkeland Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3216 Lange helft vd Bogaard Kèrkeland
253 M 11 de Kempkes Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3220 Deel Egb. Peters, Den Hoek Kempkes
254 M 12 Schopwei wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 1 2550 Deel; uitleg (schop=berging) Fam. Toonen, Gr.Str. Schopwei
255 M 13 Olieslager Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 3408 Egb. Peters, Den Hoek Olieslager
256 M 14 de Boggerd Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 2556 Deel Egb. Peters, Den Hoek Boggerd
257 M 15 Dwars Loop loop Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3414 Egb. Peters, Den Hoek Leup
258 M 16 Heiveld veld Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 2566 A.d. Hoog, Rondveld Heiveld
259 M 17 Kulewei wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 3080 Deel, was waterkuil H.v.Schijndel, Rondveld Kulewei
260 M 18 Lang Stuk Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 2557 Vroeger ook naar z.west kind.Toonen Gr.st. Stuk
261 M 19 Hoog Veld veld Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 2382 J. Haerkens, den H. Hoog
262 M 20 den Dries Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3074 Deel J. Haerkens, den H. Dries
263 M 21 den Boggerd Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3074 Deel J. Haerkens, den H. Boggerd
264 M 22 Van de Pas wei wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3258 Vorige eig. J. Haerkens, den H. Pas
265 M 23 den Diek Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 207, 268-273 J. Haerkens, den H. Diek
266 M 24 Kop Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3355 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Kop
267 M 25 Urste Stuk links Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 3355 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Stuk
268 M 26 Urste Stuk rechts Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 3355 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Stuk
269 M 27 Twède Stuk links Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3355 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Stuk
270 M 28 Twède Stuk rechts Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3355 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Stuk
271 M 29 Achter de Schuur Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 3277 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Schuur
272 M 30 Weitje achter Den Hof wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 3277 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Hof
273 M 31 Op de Hei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 2765 Deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Hei
274 M 32 An Den Diek Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 2765 Zuid deel Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Diek
275 M 33 Urste wei bij Dorreske wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1542 Noord deel; (vd Hoven) Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Dorreske
276 M 34 Twède wei bij Dorreske wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1542 Oost deel; (vd Hoven) Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Dorreske
277 M 35 Urste wei bij Bertuske wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1542 West deel; (Hendriks) Arn. Jans, Kol. Silvert.l. Bertuske
278 M 36 Twède wei bij Bertuske wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1542 Oost deel A. Jans, Kol. Sil. l. Bertuske
279 M 37 den Boogerd Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 3297 Deel G. vd Elgen Boggerd
280 M 38 Hof Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 3297 Deel G. vd Elgen Hof
281 M 39 Krééjenbuske bos Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 3298 Deel G. vd Elgen Kreejenbuske
282 M 40 d’ Ekker Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 2500 Uitleg (den akker) J.Haerkens Ekker
283 M 41 Reynen Wei wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 0 3309-3310 J.Haerkens Reynen
284 M 42 de Kolk Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 2860 Deel; hoorde aan kasteel J.Vloet, Den Hoek Kolk
285 M 43 den Boggerd Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 2840 Deel J.Vloet, Den Hoek Boggerd
286 M 46 Bèj Drees Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 3310 H v.d. Hoven Drees
287 M 47 de Polder Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 5 3432 Deel; laag M. Swarts, Oploo Polder
288 M 48 Hoog Wei wei Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 3066 Es M.Jans-Rat, St.huis Hoog
289 M 49 Klèèn Weitje weitje Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 249 Voorh van Van de Ven M.Jans-Rat, St.huis Weitje
290 M 50 Rondveld veld Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 Oude es Rondveld
291 M 51 [huis] Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 Stond huisje A.Peters-Geurts huis
292 M 52 de Melkfabriek Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 3378 Voorh Melkfabriek Melkfabriek
293 M 53 pastorie Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3226 Stond pastorie van Oelbroek pastorie
294 M 54 Dammelos Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 6 Oude naam straat M.vd Weyer, Oploo Dammelos
295 M 55 Hoog Land gebied Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 1 M. Jansen Duivenb. Land
296 M 56 Klèèn Hègge Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 0 Naam van huis Tranchot Hegge
297 M 57 Grote Hegge Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 0 Naam van huis. Waar thans resp. brugstr. 4 en 2 staan Tranchot Hegge
298 M 58 Molenbeek bèèk Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 oude bedding Egb. Peters, Den Hoek Molenbeek
299 M 59 de Weem Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 Genoemd naar Pastorie die daar stond. oa Par.St.Anth. 1605, legger Peelen, 1656 Weem
300 M 60 Beneficie Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2 P228,251 Mogelijk; controle p228 dorp, St.Anthenis verp. 1805 Beneficie
301 M 101 den Boggerd Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 5 3174 Deel dorp, St.Anthenis verp. 1805 Boggerd
302 M 102 den Boggerd Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1745 Z.o. deeltje H. v/d Hoven Boggerd
303 M 103 Achter ’t hüs Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1745 N.deel H. v/d Hoven hüs
304 M 104 An de Straot Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1745 Z.deel H. v/d Hoven Straot
305 M 105 Achter de Fabriek Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3258 Tot plm. 1975 eigen. ook gen.v/d Pas H. vd Hoven Fabriek
306 M 106 Ônder an de Bèèk Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3-4 3407-3417 V.a. plm 1980 door nieuwe eigen. J.Raaymakers, Rondveld Bèèk
307 M 107 Weiboer Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 3409 Daar had een boer reeds weiland. Was met tiend belast J.Raaymakers, Rondveld Weiboer
308 M 108 Lang Leup leup Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 3482 West. deel J.Raaymakers, Rondveld Leup
309 M 109 Löpke Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 3482 Smalle strook z.w. voor groenvoer J.Raaymakers, Rondveld Leupke
310 M 110 ’t Hoog Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 4 2130 H. Jansen Stevenb.weg Hoog
311 M 111 den Tip Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 1 2764 H. Kroef Antoniuspark Tip
312 M 112 Op de Kop Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 1535 N.deel H. Kroef Antoniuspark Kop
313 M 113 den Boggerd Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 7 1535 Z.o.deel H. Kroef Antoniuspark Boggerd
314 M 114 den Dries Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3221 Nabuurs, H. vd Bergstr Dries
315 M 115 Polder Verhaags Land Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3222 H.H. Arts, Den Hoek Polder
316 M 116 het Kempke Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 2-3 3072 H.H. Arts, Den Hoek Kempke
317 M 117 Ovver de weg Den Hoek-Rondveld-Brugstraat F3: 3 3157-3158 H.H. Arts, Den Hoek weg
318 L 1 Heiwei wei Oploo (Oost) F2: 2 2211 Deel J.vd Heuvel Brugst Heiwei
319 L 2 Lemmens Klef Oploo (Oost) F2: 5 2208 Laatste stuk woest. Hoogzand halen A.Albers, Loonseweg Lemmens
320 L 3 de Striep Oploo (Oost) F2: 2 1527 Ook gebied A. Jans, Kol. Silvert Striep
321 L 4 Nöllekes Buske bos Oploo (Oost) F2: 5 2014,3024 Genoemd naar: (Nöll. Peters) Arn. vd Oever, St. Be Nöllekes
322 L 5 Jentjes Klef Oploo (Oost) F2: 6 2851 Genoemd naar: (Jan vd Heuvel) Arn.vd Oever, St. Be Jentjes
323 L 6 Schikke Buske bos Oploo (Oost) F2: 2 1165 Genoemd naar:(bakker Schik) Arn.vd Oever, St. Be Schikke
324 L 7 Op de Hei Oploo (Oost) F2: 5 2457,2458 Arn.vd Oever, St. Be hei
325 L 8 ’t Neentje Oploo (Oost) F2: 2 1567 J.hoogstraten Neentje
326 L 9 Bôsse Plak plak Oploo (Oost) F2: 2 2552 Arn. Peters, Peelk. Bôsse
327 L 10 Klever Plak plak Oploo (Oost) F2: 2 3352 (klaver) Arn. Peters, Peelk. Klever
328 L 11 Ganzekolk Oploo (Oost) F2: 2 3353 Ook gebied Arn. Peters, Peelk. Ganzekolk
329 L 12 Remmens Wei wei Oploo (Oost) F2: 2 2200 Genoemd naar voorm eigenaar J.vd Heuvel Brugst Remmens
330 L 13 Damlos Oploo (Oost) F2: 2 3253 H.v.Schijndel, Den Hoek Damlos
331 L 14 den Brouwer Oploo (Oost) F2: 2 1811 H.v.Schijndel, Den Hoek Brouwer
332 L 15 ’t Heitje Oploo (Oost) F2: 2 69 Deel H.v.Schijndel, Den Hoek Heitje
333 L 16 den Dries Oploo (Oost) F2: 2 2979 Jan Toonen, Striep Dries
334 L 17 Jan van Diek z’n wei wei Oploo (Oost) F2: 2 140 J. v/den Heuvel, S.A Diek
335 L 18 Heiplak plak Oploo (Oost) F2: 2 694 J.Lenkens Heiplak
336 L 19 Vöörste Wei wei Oploo (Oost) F2: 6 2850,2851 Jo v/d Heuvel, Oploo Wei
337 L 20 Achterste Wei wei Oploo (Oost) F2: 6 2023 Jo v/d Heuvel, Opl. Wei
338 L 21 de Richter Oploo (Oost) F2: 2 3251 t/m 2978 569 oud; Richters woonde daar voor 1900; plm 1960 afgebroken. vd Hoven, Kleine Beekstr Richter
339 L 22 Paotersplak plak Oploo (Oost) F2: 2 2202 vd Hoven, Kleine Beekst Paotersplak
340 L 23 Korte Löpkes leup Oploo (Oost) F2: 5 3172 Mevr.Gerrits, Zandk. Leupkes
341 L 24 Lang Leup leup Oploo (Oost) F2: 5 3173 Mevr.Gerrits, Zandk. Leup
342 L 25 Achter Marten Oom Oploo (Oost) F2: xx 1901 Genoemd naar: (vd Oever) Arn.de Klein Marten
343 L 26 Bèj Knilles Oploo (Oost) F2: 2 2204 Genoemd naar: (Verbeten) M. Swarts, Oploo Knilles
344 L 27 Achter de Wal Oploo (Oost) F2: 6 2891 H. vd, Oever Striep Wal
345 L 28 Vör de Wal Oploo (Oost) F2: 6 2221 H. vd, Oever Striep Wal
346 L 29 Kleverwei wei Oploo (Oost) F2: 1 1902 H. vd, Oever Striep Kleverwei
347 L 30 den Tip Oploo (Oost) F2: 2 948 J.Vloet, Den Hoek Tip
348 L 31 Achterste Wei wei Oploo (Oost) F2: 2 949 J.Vloet, Den Hoek Wei
349 L 51 Op de hei gebied Oploo (Oost) F2: 2-6 hei
350 L 52 de Striep Strijpe, Strip gebied Oploo (Oost) F2: 2 oa 1453 Gasthuis Grave, 1665 Par.St.Anthonis, 1816 Grondbel. Striep
351 L 53 Op de hei Op Lactaria gebied Oploo (Oost) F2: 5-6 2306,2307 Oa; naar landg A. vd Weyer hei
352 L 54 Striepse Weie wei Oploo (Oost) F2: 1 M. vd Weyer, Loonsew, Tranchot Striepse
353 L 55 Ganzekolk water Oploo (Oost) F2: 2 Genoemd naar kolk met water Tranchot Ganzekolk
354 L 56 Striepse Straot straot Oploo (Oost) F2: 1-2 1310 P.Caspers Deken S. Striepse
355 L 57 Klène Striep Oploo (Oost) F2: 2 Gebiedje Rand v/d grote Striep H.vd Hoven Striep
356 O 1 Noemer Acht Westerbeek (Zuid) F5: 2-3 3435,3170,3171 Voorh 3170,2914; nummer in catalogus bij verkoop J.vd Boomen Kerkst. Acht
357 O 2 Heistuk Westerbeek (Zuid) F5: 3 3165 J.vd Boomen, Kerkst. Heistuk
358 O 3 ’t Veld veld Westerbeek (Zuid) F5: 3 2873 Peters, Westerbeek Veld
359 O 4 de Hei Westerbeek (Zuid) F5: 6 2688 A. Verheyen, Stevens. Hei
360 O 5 Hoog Wei wei Westerbeek (Zuid) F5: 6 3093 Deel M.Hendriks, Schepers. Wei
361 O 6 Bitskül Westerbeek (Zuid) F5: 3 3004 (drinkkuil) J.Helligers Bitskül
362 O 7 Binnenveld veld Westerbeek (Zuid) F5: 3 3004 (laag deel) J. vd Boomen, Kerkstr Binnenveld
363 O 8 Heiplak plak Westerbeek (Zuid) F5: 6 2673-2674 Plm 1920 ontg. M. Hendriks, Schepers Heiplak
364 O 9 Van Dinters Buske Löfkes Klef bos Westerbeek (Zuid) F5: 3 3457 Deel Gebr.Jonkers, St.str Dinters
365 O 10 Klèèn Weitjes wei Westerbeek (Zuid) F5: 2 3093 Deel M.Hendriks Weitjes
366 O 50 Springelbeek bèèk Westerbeek (Zuid) F5: 6 835 Nabij; Oude kaarten vermelden de Paal op Springelbeek Springelbeek
367 Y 1 Boven ôp de Hei Stevensbeek (Noord) E2: 1 377 Deel waar stikker geplaatst; van Gem.Oploo ca; Arn.Jans, Kol. Silv. Hei
368 Y 50 Radiostation Stevensbeek (Noord) E2: 0 195 Op Oost Indië gerichte korte golfzender 1919-1924 x Radiostation
369 Y 51 Zendermasten Stevensbeek (Noord) E2: 0 396 Op dit terrein stonden 7 masten van ruim 60 meter. x Zendermasten
370 G 50 Knienden Bult Stevensbeek (Oost) E3: 0 (konijnen...); buurt rond 354-111 Knienden
371 G 51 Mullemsediek diek Stevensbeek (Oost) E3: 0 Grens met gem.Vierlingsbeek Mullemsediek
372 KK 64 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 0 635 Woonde tot plm 1930 Tinuske Cremers x huis
373 KK 65 De Hei buurt Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 0 300 x Hei
374 E 1 Leekers Broek broek Wanroij -- Ledeacker-Hoogeindsbroek 22-15251 Xxx controleren seh enz. Gvd Heyden, Noordkant Leekers
375 E 2 De Hanekamp buurt Wanroij -- Ledeacker-Noord 237k Controleren en omgeving Hanekamp
376 E 3 de Bitskül Boxmeer -- St Anthonis-Oost Boxm C V.h. kuil van plm 530 m doorsnee. drinkkuil voor het vee in de gemene wei. x Bitskül
377 E 4 Ovver de Wal Boxmeer Boxm C Pacht v/d gem.Boxmeer; Veel, St.Tunnisse; boeren hadden daar grond met deze naam. W.Peters, Noordkant Wal
378 LL 51 In de Bus buurt Oploo (Oost) F2 Bus
379 P 1 den Tip Ledeacker (Oost) A1: 6 1203 G. v/d Heyden, Noordkant Tip
380 P 2 het Heitje Ledeacker (Oost) A1: 5 587,1051 G. v/d Heyden, Noordkant Heitje
381 P 3 Smidsland Ledeacker (Oost) A1: 5 1118 Voorheen van de smid G.Wientjes, Noordkant Smidsland
382 P 4 Kempen Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 6 1303 W.Peters, Noordkant 22 Kempen
383 P 5 Buske Ledeacker (Oost) A1: 5 1627 B.Balthussen Led. Buske
384 P 6 Korte Löpkes Ledeacker (Oost) A1: 5 1449 Deel ? Leupkes
385 P 7 de Tien Ledeacker (Oost) A1: 5 818 ? Tien
386 P 8 Heiwei wei Ledeacker (Oost) A1: 3 1006-1007 Th v.Els, Noordk. Heiwei
387 P 9 Grasgraaf Ledeacker (Oost) A1: 4 1457 t/m 1540 Th v.Els, Noordk. Grasgraaf
388 P 10 Visgat Ledeacker (Oost) A1: 4 1504,1508-1539,1505 Th v.Els, Noordk. Visgat
389 P 11 Leeg Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 3 984 Laag Th.v.Els, Noordk. Wei
390 P 12 den Breyenburg Ledeacker (Oost) A1: 2 1695-1662-1663 Zie k.t. G.Baltussen, Lede. Breyenburg
391 P 13 Hoog Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 3 714 wed.J.v.Hoens. N.ka. Wei
392 P 14 Brugwei wei Ledeacker (Oost) A1: 3 085 Brugwei
393 P 15 den Tip Ledeacker (Oost) A1: 3 996 Tip
394 P 16 Bèèkse Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 4 1068 Genoemd naar: (Jans-Beeke) Bèèkse
395 P 17 Korte Löpkes Ledeacker (Oost) A1: 1 1682 Zuid tegen 22 D.v.Duynhoven Hoend Leupkes
396 P 18 de Laan Ledeacker (Oost) A1: 6 1302 B. Baltussen, Lede. Laan
397 P 19 Op ’t Hoog Ledeacker (Oost) A1: 5 1133 B. Baltussen, Lede. Hoog
398 P 20 Liëg Neej Ledeacker (Oost) A1: 2 1694 B. Baltussen, Lede. Neej
399 P 21 Achter de Schuur Ledeacker (Oost) A1: 1 1682 Zuid deel D.v.Duynh. Hoend. Schuur
400 P 22 Achter de Wisse Ledeacker (Oost) A1: 1 1682 (teenhout); zuid tegen P21 D.v.Duynh. Hoend. Wisse
401 P 23 Klèèn Vreej Ledeacker (Oost) A1: 1 1548 A.v.Duuren Hoenders Vreej
402 P 24 Grote Vreej Ledeacker (Oost) A1: 2 491 A.v.Duuren Hoenders Vreej
403 P 25 den Diek Ledeacker (Oost) A1: 3 709 A.v.Duuren Hoenders Diek
404 P 26 de Hei Ledeacker (Oost) A1: 2 947 A.v.Duuren Hoenders Hei
405 P 27 Tipwei wei Ledeacker (Oost) A1: 3 1030 A.v.Duuren Hoenders Tipwei
406 P 28 Wei met de Kül wei Ledeacker (Oost) A1: 1 1238 HF.Takken, Ledeacker Kül
407 P 29 Ovver de Bèèk Ledeacker (Oost) A1: 6 1609-610611 Controleren H.v.Kempen, Mgr.Bekk Bèèk
408 P 30 de Hei Ledeacker (Oost) A1: 6 612 H.v.Kempen, Mgr.Bekk Hei
409 P 31 den Diek Ledeacker (Oost) A1: 3 719 H.v.Kempen, Mgr.Bekk Diek
410 P 32 Grote Hei hei Ledeacker (Oost) A1: 3 882-883 H.v.Kempen, Mgr.Bekk Hei
411 P 33 Klèèn Hei hei Ledeacker (Oost) A1: 3 1112 H.v.Kempen, Mgr.Bekk Hei
412 P 34 den Dries Ledeacker (Oost) A1: 2 1515 Deel H.v.Kempen, Mgr.Bekk Dries
413 P 35 Hente Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 1 1549 Genoemd naar (Hendrik v Dijk) H.v.Kempen, Mgr.Bekk Hente
414 P 36 de Kamp Ledeacker (Oost) A1: 7 1685-1686-1637 (gen. Sasse kamp) H.v.Kempen, Mgr.Bekk Kamp
415 P 37 Leëg Neej Ledeacker (Oost) A1: 5 653 H.Baltussen Kerkv. Neej
416 P 38 Riekevôrtse Diek diek Ledeacker (Oost) A1: 3 720 H.Baltussen Kerkv. Riekevôrtse
417 P 39 den Bunder Ledeacker (Oost) A1: 3 959-989 H.Baltussen Kerkv. Bunder
418 P 40 Plukke Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 6 969 (gen. bij Pluk) H.Baltussen Kerkv. Plukke
419 P 41 Klèèn Weitje weitje Ledeacker (Oost) A1: 5 1447 H.Baltussen Kerkv. Weitje
420 P 42 Kaalse Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 5 1608-1609 Genoemd naar: (kind. Kaal) H.Baltussen Kerkv. Kaalse
421 P 43 Wei bij Piet Oom Ledeacker (Oost) A1: 5 1296 Opm. Baltussen H.Baltussen Kerkveld Piet
422 P 44 Kerkse Grônd Ledeacker (Oost) A1: 2 1168 G.Wolters Vortum Kerkse
423 P 45 de Hei Ledeacker (Oost) A1: 2 1109-1115 P. Kuypers, Noordkant Hei
424 P 46 den Bôs Ledeacker (Oost) A1: 5 1147 W. Pluk, Mgr. Bek. str. Bôs
425 P 47 ’t Neej Ledeacker (Oost) A1: 6 10 W. Pluk, Mgr. Bek. str. Neej
426 P 48 Mrienuske van Diek zienen tip Ledeacker (Oost) A1: 6 8-9 W. Pluk, Mgr. Bek. str. Diek
427 P 49 den Boggerd Ledeacker (Oost) A1: 7 1306 Deel W. Pluk, Mgr. Bek. str. Boggerd
428 P 50 Tiendschuur Ledeacker (Oost) A1: 5 910 Stond hier H.Vloet, Peelkant Tiendschuur
429 P 51 Kerkeveld veld Ledeacker (Oost) A1: 5 : z.o. kerk Ledea o.a. grondbel. 1816 Kerkeveld
430 P 52 Stippent gebied Ledeacker (Oost) A1: 1 : west v.d.kerk Ledeacker, tot R54-R55 o.a. grondbelasting, Oploo van 1816 Stippent
431 P 53 de Vreej gebied Ledeacker (Oost) A1: 2 Bev.register 1850 Vreej
432 P 54 Lekers Broek broek Ledeacker (Oost) A1: 3 o.a. Tranchot Lekers
433 P 55 ’t Heitje gebied Ledeacker (Oost) A1: 3 946,947 1279,882,883,1125 O.a. B. Baltussen, Ledeacker Heitje
434 P 56 Sassekamp gebied Ledeacker (Oost) A1: 8 Genoemd naar: (Sasse v.Isselt, oud-eigenaar) o.a. H.v.Kempen, Ledea Sassekamp
435 P 101 ’t stuk van Mrienuske Ledeacker (Oost) A1: 7 390 W.Pluk, Mgr.Bekk.str Mrienuske
436 P 102 Jacobs Wei wei Ledeacker (Oost) A1: 3 1010 W.Pluk, Mgr.Bekk.str Jacobs
437 P 103 de Wei vör ’t Bôs bos Ledeacker (Oost) A1: 3 1009 W.Pluk, Mgr.Bekk.str Bôs
438 P 104 de Wei van Dotten Tien Ledeacker (Oost) A1: 7 968 Genoemd naar: (Martien van Theod. Arts) W.Pluk, Mgr.Bekk.str Dotten
439 P 105 ’t Heitje Ledeacker (Oost) A1: 3 1110-1111 Ook buurt W.Pluk, Mgr.Bekk.str Heitje
440 P 106 Catrien Verstraote Ledeacker (Oost) A1: 5 821 Verstraten Woonde daar A.Ansems, Dorpstr. Verstraote
441 P 107 ’t Hoog Ledeacker (Oost) A1: 5 1332 Esgrond A.Ansems, Dorpstr. Hoog
442 P 108 Tante Berta Ledeacker (Oost) A1: 2 829 Genoemd naar: (v. Duinhoven) A.Ansems, Dorpstr. Berta
443 P 109 Bij de bèèk Ledeacker (Oost) A1: 1-2 946 A.Ansems, Dorpstr. bèèk
444 P 140 ’t Heitje Ledeacker (Oost) A1: 2 839 A.Ansems, Dorpstr. Heitje
445 P 111 In ’t Broek Ledeacker (Oost) A1: 3 879 A.Ansems, Dorpstr. Broek
446 R 1 de Smeele Ledeacker (West) A2: 6 1049 (buntgras) on tg.Bexkens Bexkens, Ledeack. Smeele
447 R 2 de Eerste, Tweede, Derde, en Vierde Wei wei Ledeacker (West) A2: 7 223-224-225-226 Bexkens, Ledeack. Wei
448 R 3 Hazehei Ledeacker (West) A2: 7 1086 E.a. ook buurt; hoek Bexkens, Ledeack. Hazehei
449 R 4 Hoendersbroek broek Ledeacker (West) A2: 3 951 (v.h. ook 950) kad.legger 1929 Hoendersbroek
450 R 5 Pastoorsbôs bos Ledeacker (West) A2: 7 736 Vd kerk B. Bexkens, Ledeack. Pastoorsbôs
451 R 6 Ovver de Straot Ledeacker (West) A2: 3 1289 Jo Wientjes, H.str. Straot
452 R 7 de Lange Leup leup Ledeacker (West) A2: ? 1632-1477 (lopen) RE: mv Baltussen, Lede. Leup
453 R 8 de Kattenbus bos Ledeacker (West) A2: 3 1390 Vroeger houtwal A.Peters, Ledeack. Kattenbus
454 R 9 ’t Kempke Ledeacker (West) A2: 4 232 Deel +1557 Baltussen, Ledeack. Kempke
455 R 10 ’t Stuk Ledeacker (West) A2: 0 1643 Controleren A. Peters, Ledeacker Stuk
456 R 11 Achter de Schuur Ledeacker (West) A2: 3 1391 Jo Wientjes, Ledeack. Schuur
457 R 12 Vör ’t Hüs Ledeacker (West) A2: 2 1465 Van Bus C.Bus, Ledeack. Hüs
458 R 13 den Dries Ledeacker (West) A2: 2 1557 C.Bus, Ledeack. Dries
459 R 14 ’t Heitje Ledeacker (West) A2: 6 681,1048+ 1049 C.Bus, Ledeack. Heitje
460 R 15 Bexkes Wei wei Ledeacker (West) A2: 2 431 Jo Wientjes, Ledeacker Bexkes
461 R 16 Rotskule Rotkule Ledeacker (West) A2: 2 1720 Vlasroten P.v.Dommelen, Ledeacker Rotskule
462 R 17 ’t Neej Ledeacker (West) A2: 1 1460-1461 P.v.Dommelen, Ledeacker Neej
463 R 18 den Lieëge Berg Ledeacker (West) A2: 4 1460 Bij 1460; zandverstuiv. P.v.Dommelen, Ledeacker Berg
464 R 19 den Hoeëge Berg Ledeacker (West) A2: 1 1462 Bij P.v.Dommelen, Ledeacker Berg
465 R 20 de Loop Ledeacker (West) A2: 8 248 Jo Wientjes, Ledeacker Leup
466 R 21 Lang Leup leup Ledeacker (West) A2: 1 1462 Deel P.v.Dommelen Leup
467 R 22 de Hooge Wei wei Ledeacker (West) A2: 1 1492 Deel; controleren P.v.Dommelen Wei
468 R 23 de Bôswei wei Ledeacker (West) A2: 1 1492 Deel P.v.Dommelen Bôswei
469 R 24 de Kamp ’t kempke Ledeacker (West) A2: 2 317 Deel P.v.Dommelen Kamp
470 R 25 ’t Neej Ledeacker (West) A2: 3 433 Jo Wientjes Neej
471 R 26 den Erme Ledeacker (West) A2: 7 166-167 Jac. Aben, Ledeack. Erme
472 R 27 de Magere Ledeacker (West) A2: 3 198,1475 Plus w. deel 4591 Jac. Aben, Ledeack. Magere
473 R 28 den Erme Ledeacker (West) A2: 8 1035 V/d kerk, Ledeack Jac. Aben, Ledeack. Erme
474 R 29 Ossendonk Ledeacker (West) A2: 2 1711,1712 Zeer laag Jac. Aben, Ledeack. Ossendonk
475 R 30 de Vöörste Stippendse Ledeacker (West) A2: 3 269 Jo Wientjes Stippendse
476 R 31 An de Hoenderstraot straot Ledeacker (West) A2: 3 840 Jo Wientjes Hoenderstraot
477 R 32 Zuringwei wei Ledeacker (West) A2: 3 243 Laag. Bij aankoop vol zuring Jo Wientjes Zuringwei
478 R 33 Bij Chris Links Ledeacker (West) A2: 7 428-794 (Lenkens) Jo Wientjes, H.str. Links
479 R 34 Wientjes Wei wei Ledeacker (West) A2: 6 1429-1431-1433-1310 A.v.Duren Hoend.st Wientjes
480 R 35 Tiendvrij Ledeacker (West) A2: 3 840 Ook R 31 A.Peeters-Willems Tiendvrij
481 R 36 den Dries Ledeacker (West) A2: 4 1582 Takken, Ledeacker Dries
482 R 37 de Hoef Ledeacker (West) A2: 8 1680 Ook buurt A.Ansems, Dorpstr. Hoef
483 R 38 Bôsgrônd Ledeacker (West) A2: 7 1489 A.Ansems, Dorpstr. Bôsgrônd
484 R 50 de Nullen gebied Ledeacker (West) A2: 2 Tranchot Nullen
485 R 51 Hoenderstraat straot Ledeacker (West) A2: 1-3 Tranchot Hoenderstraat
486 R 51 Rootkuilen Ledeacker (West) A2: 1 350 Oud nr.niet hier; acte 25/7/1861 A.Albers, Peelkant Rootkuilen
487 R 53 Hazenhoek gebied Ledeacker (West) A2: 7 B.Bexkens, Ledeack. Hazenhoek
488 R 54 Dwarsstraot straot Ledeacker (West) A2: 3-7 B.Bexkens, Ledeack. Dwarsstraot
489 R 55 Chris Links strötje straot Ledeacker (West) A2: 3 Genoemd naar: (Lenkens) B.Bexkens, Ledeack. Links
490 R 56 de Veldweg weg Ledeacker (West) A2: 2-3 C.Bus, Nullen Veldweg
491 R 57 de Bôsstraot straot Ledeacker (West) A2: 2-6 1555 En verder P.v. Dommelen Bôsstraot
492 R 58 Grote Berkenbôs bos Ledeacker (West) A2: 4 1492 Vroeger ’n hof met gracht P.v. Dommelen Berkenbôs
493 R 59 Klèène Berkenbôs bos Ledeacker (West) A2: 2 1727 P.v. Dommelen Berkenbôs
494 R 60 Eind gebied Ledeacker (West) A2: 8 Tranchot Eind
495 R 61 Ledeackerse Beek bèèk Ledeacker (West) A2: 7-8 Tranchot Ledeackerse
496 R 62 Steegsen Hof Ledeacker (West) A2: 3 1490 Tranchot Steegsen
497 R 63 [huis] Ledeacker (West) A2: 3 262-262 Oude nrs.; Stond huis kad.kaart 1830 huis
498 R 64 Laag Heide gebied Ledeacker (West) A2: 5 Tranchot (1803-182) Heide
499 R 65 Stippent gebied Ledeacker (West) A2: 4-5 Stippent
500 X 1 d’ Auw Hei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 1723 De oude M.vd Weyer, Loonsew Hei
501 X 2 de Kulewei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 2105 Vroeger kuilen Toonen Driehoek Kulewei
502 X 3 de Kamp Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 6901 Egb. Peters Kamp
503 X 4 de Bôtter Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 2692 P.Verberk gem.r. Botter
504 X 5 de Ène Merge Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 4804 Deel M.vd Weyer, Loonsew Merge
505 X 6 Plôsse Merge Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 4 4804 Deel M.vd Weyer, Loonsew Plosse
506 X 7 Domeinegrond Vijf Merge Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 4 4600 Meer grond was daar van de Domeinen M.vd Weyer, Loonsew Domeinegrond
507 X 8 den Dries Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 4 4781 v.Tilburg, Waterm.s Dries
508 X 9 den Bunder Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 4232 M vd Weyer, Loonsew Bunder
509 X 10 Sluuske Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 986 Was stuw voor overloop naar Molenbeek t.g.v. watermolen P.Verberk, Gemsew Sluuske
510 X 11 het Spieke Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 4213 M.Nabuurs, Loonsew. Spieke
511 X 12 de Korte Loop loop Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 1215 Deel M.vd Weyer, Loonsew Leup
512 X 13 ’t Neej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 3843 J.v.Hoenselaar, Loonsew. Neej
513 X 14 ’t Neej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 4215 Deel M.vd Weyer, Loonsew Neej
514 X 15 Lange Loop loop Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 4214 Deel M.vd Weyer, Loonsew Leup
515 X 16 den Tip Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 4215 Deel M.vd Weyer, Loonsew Tip
516 X 17 Eindse Hof Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 4664 Zieook X32 A.Albers, Peelkant Eindse
517 X 18 Lang Leup leup Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 5128,5129 P.Verberk, Gemertse Leup
518 X 19 Op de Kamp Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 2786 M.vd Weyer, Loonsew. Kamp
519 X 20 Èèuwsel Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 1927 M.vd Weyer, Loonsew. Eeuwsel
520 X 21 Bej de Brug Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 888 J.v.Hoenselaar Lw Brug
521 X 22 de Tipwei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 2104 Deel Toonen Driehoek Tipwei
522 X 23 den Bovvenste Bunder bunder Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 1835 Zieook X44 J.v.Hoenselaar Lw Bunder
523 X 21 Vöörste Wei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 905,906,912,913 J.v.Hoenselaar Lw Wei
524 X 25 Nöllekes Wei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 916 J.v.Hoenselaar Lw Nöllekes
525 X 26 de Kulenblèèk Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 5106 Voorh 4217; diende als vlasbleek M.vd Weyer, Loonsew. Kulenbleek
526 X 27 Achter de Meule Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 3119 Afgebr. ’32 M.vd Weyer, Loonsew. Meule
527 X 28 Vijf Merges Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 4719 M.vd Weyer, Loonsew. Merges
528 X 29 Paradijs Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 5126 E.Hendriks Deurn.w Paradijs
529 X 30 de Prut Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 7 3766 Laag-nat J.Verbruggen, Loonsew. Prut
530 X 31 Brèmheuvel Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 4261 J.Verbruggen, Loonsew. Bremheuvel
531 X 32 Voorsten Eyndschen Hof Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 In 1862 sectie C nr. 764 huis en erf acte 228 1842 not. Verbunt Eindschen
532 X 34 den Bôs Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 2382-2383 H.Fransen Deurn.w. Bos
533 X 35 Bouwwei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 3835 Bouwen=ploegen; deel Jo Verschuren, Loonsew. Bouwwei
534 X 36 Sloot Loop loop Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3 701 W.Jans Beeke, Watm. Leup
535 X 37 Boggertje Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 7 2164,2165 W.Jans Beeke, Watm. Boggertje
536 X 38 de Kamp Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 2162 Jo Versch.Loonsew. Kamp
537 X 39 Bij Den Rouwe Bom Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 559 Th.Jans Rat Waterm Bom
538 X 40 den Dries Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 5034 Deel Jo Verschuren, Loonsew. Dries
539 X 41 de Kamp Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 4664 Voorh een es Jo Verschuren, Loonsew. Kamp
540 X 42 de Hölt Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 560 Höltere, houten, duiker? A.Jans Rat, Waterm. Holt
541 X 43 den Tip Bös Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 1809 J. vd Voort, Gemertseweg Tip
542 X 44 Plosse Wei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 4 1835 Zieook X23 G.Vos, Ledeacker Plosse
543 X 45 ’t Neej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 902-903-904 K.v.Hoenselaar Neej
544 X 46 Buske Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 1386 K.v.Hoenselaar Buske
545 X 47 den Tip Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1-2 4043 A.Cremers, Vloetweg Tip
546 X 48 ’t Neej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 5118 C.Baltussen, Deurn. Neej
547 X 49 ’t Neej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 1040 Gebr.Derks, Gem.weg Neej
548 X 50 den Rôuwe Bom Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 2519 Knoteik; stond op de grens M.vd Weyer L. Weg Bom
549 X 51 Plos Veld veld Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1-8 Optoo’s J.vd Cruysen Drieh Plos
550 X 52 de Steeg Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 7 Voorheen straat A.Albers, Peelkant 14 Steeg
551 X 53 Broekse Weide gebied Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 oa 4221 o.a. Dorp Vploo 1574 Broekse
552 X 54 de Meulepèès Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 4294,4783,4785 Laag gelegen t.o.v zuidelijke percelen v.Tilburg, Waterm.s Meulepèès
553 X 55 Waaievoort boerderij Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 4297 Genoemd naar doorwaadbare plaats Waaievoort
554 X 56 Striepse Bèèk bèèk Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 7-8 Striepse
555 X 57 Heikant gebied Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 Tranchot Heikant
556 X 58 Bus Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1-2 (ook: Buis) oa kadaster 1829 Bus
557 X 59 Sambeekse Hoek Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 4-8 Tot 1943 sem.Sambeek oa Tranchot Sambeekse
558 X 60 Driehoek Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 Tranchot Driehoek
559 X 61 Roosströtje Klèèn Strötje straot Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 Er stonden wilde rozen E.Hendriks Deurn.w Roosströtje
560 X 62 [huis] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 Stond huis, l. bewoner Jef de Klein E.Hendriks Deurn.w huis
561 X 63 [huis] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 Stond huis, l. bewoner B.Verschuren E.Hendriks Deurn.w huis
562 X 64 [huis] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 7 Stond huis J.Verbruggen, Loonsew. huis
563 X 65 [huis] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 Stond huis J.Verbruggen, Loonsew. huis
564 X 66 [huis] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 Stond huis annex café, Helm Bardoel tot ... RE: is dit W. Bardoel 1847? A.Albers, Peelkant huis
565 X 67 Eerste Bieze Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1-2 Eerste weg in de b. P.Ermens, Steenh.s. Bieze
566 X 68 Tweede Bieze Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1-2 Tw.weg in de biezen P.Ermens, Steenh.s. Bieze
567 X 69 [huizen]s Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 5200 Stonden 2 huizen tot +1942 Th.Jans Rat Waterm. huizen
568 X 70 [stuw] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 Was een stuwtje om water over straat om te leiden P.Verberk, Gem. weg stuw
569 X 71 de Botter Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 3 2698 Naam huisje met arm, excentr. vrouwtje P.Verberk, Gem. weg Botter
570 X 72 [huis] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 Stond huis l.bew.broer & zus Bies P.Verberk, Gem. weg huis
571 X 73 Möldersweg weg Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 Str.naar de molen M.vd Weyer, Loonsew. Möldersweg
572 X 74 Meuleveld veld Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 oa 5034 Gebied achter molen M.vd Weyer, Loonsew. Meuleveld
573 X 75 Pèlstraot straot Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5-6 1900 Thans, Loonseweg J. v. Wanroy Broeks. Pelstraot
574 X 76 de Pèès gebied Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5-6 Uitleg: pas-weiland; abusiefl. Pest genoemd J. v. Wanroy, Broeks. Pees
575 X 77 Blauwen Hoek gebied Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2-3 par.St.Anth. 1712 Blauwen
576 X 78 de Biezen gebied Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1-2 Laag Biezen
577 X 79 Stripsche Weiden gebied Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 Ook F2, L54 Tranchot Stripsche
578 X 80 [windmolen] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 Stond windmolen tot 1932, eigenaar W.Rutten x windmolen
579 X 81 Heistraat straot Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 Kind.Gerrits Br.s. Heistraat
580 X 82 [begraafplaats] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 3624 Tijdens bevrijding 1944 Geallieerde begraafplaats + 80 soldaten tijdelijk begraven. nr. begraafplaats
581 X 83 Hannes Crèmers zien hekkegat Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1-2 Stonden dikwijls, maxim. 2 dagen, rondtrekkende woonwagens. Cremers
582 X 84 [schutsboom] Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 2719 Hier stond voor 1925 een schutsboom. J.Nabuurs, Loonsew. schutsboom
583 X 85 ’t Strötje straot Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2-6 Geen nr Strotje
584 X 86 Eindse Hof Endtse Heuf Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 4664 Noot: Peter Tijssen tussen 1754-1801 A. Albers, Loonsew, Transchot Eindse
585 X 87 Vöörste Eyndsche Hof Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 Oud kad.nr. 764 Eindsche
586 X 88 Achterste Eyndsche Hof Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: ? Oud kad.nr. 772 not.acte; De naam Eind wordt na plm 1945 niet meer gebezigd. A.Albers Eindsche
587 X 100 de Weem Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 3047 Oud-eig. Van de Weem Gebr. Derks, Gem.weg Weem
588 X 101 de Èèke Bom Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 2 3843 Gebr.Derks, Gem.weg Bom
589 X 102 Klèèn Weitje weitje Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 3638 C.Cremers, St.Anth. Weitje
590 X 103 Bussewei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 1832-907-909 t/m 2528-2529-2530 Uitleg: in de bus Jac. Cornelissen Bussewei
591 X 104 Heineej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 2534-3629 Jac. Cornelissen Heineej
592 X 105 Eeuwsel Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 5044 W. deeltje; uitleg laag A.Cornel., Broekstr. Eeuwsel
593 X 106 de Hut Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 4049 Uitleg: Weermachtshuisje A.Cornel., Broekstr. Hut
594 X 107 Èèn Neej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: ? 886 1387-1386 Xx K. v.Hoensel., Deurn.w Neej
595 X 108 Kokse Laand Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 808 Genoemd naar: (Fam. Koks) A.Corn., Broekstraat Kokse
596 X 109 Hoog Wei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 5114 kind. Gerrits Broeks Wei
597 X 110 Tiese Wei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 2330-2528-2529 Genoemd naar: (Ties vd Ven) A.Lenkens, Speklef.8 Tiese
598 X 111 den Brouwer Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 1373 Uitleg (v.Sambeek) A.Lenkens, Speklef.8 Brouwer
599 X 112 den Erme Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 1375-1377 Tot plm 1937 A.Lenkens, Speklef.8 Erme
600 X 113 de Merge Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 1 2510 (28 roei) A.Lenkens, Speklef.8 Merge
601 X 114 ’t Hoog Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 5 426 Deel 6 controleren J. Nabuurs, Loonsewg Hoog
602 X 115 ’t Leeg Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 426 Deel J. Nabuurs, Loonsewg Leeg
603 X 116 Bôve Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 7 5075 Deel J. Nabuurs, Loonsewg Bove
604 X 117 Striepse Wei wei Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 8 595 J. Nabuurs, Loonsewg Striepse
605 X 118 ’t Neej Oploo (Broekstr tot Gemertseweg) C3: 6 426 J. Nabuurs, Loonsewg Neej
606 Z 1 Wei van Piet van Tienen Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 5124 J.v.Hoenselaar Tienen
607 Z 2 Wei van Cruze Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 3103-3104 Genoemd naar: (G. Cruisen) J.v.Hoenselaar Cruze
608 Z 3 Ons Ège Wei wei Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 2964 J.v.Hoenselaar Ege
609 Z 4 Wei van J. van Dommelen Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 2963 J.v.Hoenselaar Dommelen
610 Z 5 Wei van Coob Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 2905 Later Z38 J.v.Hoenselaar Coob
611 Z 6 ’t Biezen Broëk Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 3010-3011 vd Steeg Blauwst. Broek
612 Z 7 Buske van Grad van Den Berg Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4 4357 J v Hoenselaar, Loonsew. Berg
613 Z 8 den Baltus Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 0 5328 Genoemd naar: (Baltussen); deel J v Hoenselaar, Loonsew. Baltus
614 Z 9 de Keuk Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4 4927 Moet huis gest.h J v Hoenselaar, Loonsew. Keuk
615 Z 10 de Diekbaan Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4 3060 J v Hoenselaar, Loonsew. Diekbaan
616 Z 11 ’t Heitje Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4 5120 J v Hoenselaar, Loonsew. Heitje
617 Z 12 ’t Broek Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 2801, 4926 vd Poel, Steenakker Broek
618 Z 13 de Veldpaus Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 3477 (woonde in de buurt vd Poel, Steenakker Veldpaus
619 Z 14 In ’t Broek Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 6 3651 vd Poel, Steenakker Broek
620 Z 15 In ’t Broek Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 6 3467 t/m 3465 vd Poel, Steenakker Broek
621 Z 16 Wei bij Dries ’t Heitje Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 3205 Hoogzand gehaald Jans-Vos Kast.gr. Dries
622 Z 17 Van Houtens ding Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 3 4935 Deel; Rond in elsenwal gelegen Aug.Jans, Peelkant Houtens
623 Z 18 Peterkes Plak plak Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 3 5104 Deel; genoemd naar: (P. Pauls); (ook: Pomp); woonde er in keet Aug.Jans, Peelkant Peterkes
624 Z 19 de Berg Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 1 5347 L.Theunissen Pk. Berg
625 Z 20 Gerrits Buske bos Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 5 3457 Deel J.Sommers, Bosweg Gerrits
626 Z 21 de Berg Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4-5 3456,4354 J.Sommers, Bosweg Berg
627 Z 22 den Bunder Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 1 2453 150 are J.Sommers, Bosweg Bunder
628 Z 23 ’t Krüs Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 5 2845 Voorh wegkruis J.Vloet, Steenakker Krüs
629 Z 24 Diepo Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 5145 Deel, zeer laag P.Hendriks, Peelk. Diepo
630 Z 25 de Wilgen Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 6 4131 Genoemd naar knotwilligen A. v. Erp Vlagberg Wilgen
631 Z 26 Wei bij ’t buske van Grad vd Berg Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4 4356 A. v. Erp, Vlagberg Berg
632 Z 27 Mölders Bôs bos Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 3 4935 Voorh 4066,3185,3186 J. Vloet, Steenakker Mölders
633 Z 28 Nuyen Plak plak Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 2 3185,3186 P.v.Els, Peelkant Nuyen
634 Z 29 Veldpaus Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 2470 Woonde in buurt P.Bardoel Grotestr Veldpaus
635 Z 30 de Rooie Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 3 4937 P.Verberk Deurn.w. Rooie
636 Z 31 de Prüm Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4 5328 Deel P.Verberk Deurn.w. Prüm
637 Z 32 Neeje Grônd Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 6 4667 Aug.Vos, Ledeacker Grônd
638 Z 33 ’t Broek Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 6 3401 Aug. Vos, Ledeacker Broek
639 Z 34 Twède Bieze Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 2901 Arn.Cremers K.Silv Bieze
640 Z 35 Bovveste Wei wei Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 3138 Cor Baltussen Deurn Wei
641 Z 36 de Sas Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7-8 5122 Genoemd naar: (Sasse v.IJsselt) gebr.Derks, Gemertseweg Sas
642 Z 37 den Bunder Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 3104 gebr.Derks, Gemertseweg Bunder
643 Z 38 Bieze Wei wei Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 2905 Ook Z5 K.v.Hoenselaar D.w Bieze
644 Z 39 Roi Wei wei Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 3 5121 Stond huis; genoemd naar: (Rooie Bertus) W. Jans Blauwst. Roi
645 Z 40 de Pruk Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 5123-3142 Pruik Gebr. Derks Gem. w. Pruk
646 Z 41 ’t Krüs Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 5018 Nabij veldkruis W. Jans Blauwstr Krüs
647 Z 42 de Küle Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 6 3464-5119 W. Jans Blauwstr Küle
648 Z 43 Remmens Neej Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4 5064 Genoemd naar: (Jac. Remmen) gez. v.d.Ven, Blauwstr Remmens
649 Z 44 Janus zien Wei wei Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 3656-365749 Genoemd naar: (Verstraten) Fr. Jansen, Gem.weg Wei
650 Z 45 Pômpwei wei Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 3 5203-5204 Jef Arts, Peelkant Pômpwei
651 Z 50 Sasse Beek bèèk Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 4-8 Op grens D 3 en C 3 Sasse
652 Z 51 de Kule Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 3652-55,56 Gebied bij Jans-Vos, Kast.gr. Kule
653 Z 52 Lèmse Kule Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 1 2086-2087-2911-2971 Leem afgegraven, zouden stenen gemaakt zijn H.Vloet, Peelkant Lèmse
654 Z 53 leemafgraving Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 2 Heeft geen naam. Hier ook leemafgr. Stenen wijzen er op. A.v.Erp, Vlagberg leemafgraving
655 Z 54 Pietjes Straot straot Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 2 xxx Veel gebruikt door Pietje, op weg naar 3454 A.v.Erp, Vlagberg Pietjes
656 Z 55 de Riet gebied Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 1-5 5354-5142 enz. Oa Tranchot Riet
657 Z 56 Blauwen Hoek gebied Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 3 oa Par.St.Ant, 1712 Blauwen
658 Z 57 de Biezen gebied Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 8 Biezen
659 Z 58 Diekbaan straot Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 Uitleg: later Gemertseweg naar Oploo Tranchot Diekbaan
660 Z 59 veldkruis kruis Oploo (Midden-West, Biezen) C4: 7 5018 Stond tot plm 1970 veldkruis ongeveer hoek 5018 W.Jans, Blauwstr. veldkruis
661 A 1 Jan Kempen zien Wei wei Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 2 4479 J. Michiels, Gem.we Kempen
662 A 2 Hoenselaar ziene Plak plak Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 2 5136 J. Michiels, Gem.we Hoenselaar
663 A 3 Heintje zien Bôs bos Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 2 4912-4913 J. Michiels, Gem.we Heintje
664 A 50 Urste Söpper gebied Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 2 4136,4479,4912 Uitleg vn ondiepe vennen J.Michiels, Gemertseweg Söpper
665 A 51 Twède Söpper gebied Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 2 1137 J.Michiels, Gemertseweg Söpper
666 A 52 Döörde Söpper gebied Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 2 4415 J.Michiels, Gemertseweg Söpper
667 A 53 toren toren Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 2 4478 Stond rood-w.-bl.-toren voor Driehoekmeting op kerk, St.Anth, voor Rijksdriehoeksmeting en toren
668 A 10 In ’t Broek ovver de Brug Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 8 2889 A.Verschuuren Brug
669 A 11 Kluze Wei wei Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 4 3916-17-18-19 ih Later ook kerkegrond P.Ermens, Steenh.st Kluze
670 A 12 Heineej Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 4 1804 Adr. Hoenselaar. Opl Heineej
671 A 15 Achter Bert Michiels Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 3 3229 Adr. Hoenselaar, Oploo Michiels
672 A 14 den Bunder Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 3 2266 S.Verschuuren, Loonseweg Bunder
673 A 15 den Erme Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 4 2860 S.Verschuuren, Loonseweg, Loonseweg Erme
674 A 16 den Bunder Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 4 2861 S.Verschuuren, Loonseweg Bunder
675 A 17 Lambrechts Stuk Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 6 4408-4406 Genoemd naar eigenaar tot plm +1965 S.Verschuuren, Loonseweg Lambrechts
676 A 18 Hoogeind Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 7 3850 Deel Gerrits, Broekstr. Hoogeind
677 A 19 Hei Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 7-8 3850 Deel Gerrits, Broekstr. Hei
678 A 20 de Wisse Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 8 2881-2;2877-8 Laag,teenhout Gerrits, Broekstr. Wisse
679 A 21 Den Brouwer Zien Wei wei Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 3 Ligging onb., Gem. pacht Gerrits Broekstr. Brouwer
680 A 54 Broekse Weien wei Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 8 4055 e.a. Dorp, Oploo 1574 Broekse
681 A 55 Hoogbroek Hogbroek broek Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 7 C 6:3247 enz., F1: 1806 Tranchot Hoogbroek
682 A 56 Broek van Oploo gebied Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: ? kadasterkaart 1908 Oploo
683 A 57 Heide van Oploo gebied Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 1-2 kadasterkaart 1908 Oploo
684 A 58 Peel van Oploo gebied Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 6 kadasterkaart 1908 Oploo
685 A 59 de Hei Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 3 Klein gebied P.Ermens, Steenh.st. Hei
686 A 60 Schipperspeel gebied Oploo (Uiterste Zuid-Westen) C5;C6: 3 Tranchot Schipperspeel
687 D 1 de Paus Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 7 384 Genoemd naar: (Aben); Voorv. diende als Zouaaf Paus
688 D 2 Nöje Piêt Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 4 233,398,258,259 Genoemd naar: (Bert Nööj, Nooten) Nöje
689 D 3 Herenpeel Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 2 214 M. Jansen, Duivenbos Herenpeel
690 D 4 Helm Bardoel z’nen Bult Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 5 280 Deel J.Michiels, Gemertseweg Bult
691 D 5 In den Bunder Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 1 276 Deel J.Michiels, Gemertseweg Bunder
692 D 4 den Buis Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 1 279 Deel; genoemd naar: (Buis, de Commies) J.Michiels, Gemertseweg Buis
693 D 7 de Vijver Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 2 218 Lag in de buurt J.Michiels, Gemertseweg Vijver
694 D 8 ’t Buske Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 6 215 P.Bardoel Grote s Buske
695 D 9 Christiaans Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 6 213 Genoemd naar voorm eigenaar P.Bardoel, Grote S. Christiaans
696 D 10 Vöörste Bunder bunder Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 7 316 Deel L. Weerts, Spekklef Bunder
697 D 11 Brouwers Plak plak Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 8 246,247 Genoemd naar voorm eigenaar L. Weerts, Speklef Brouwers
698 D 12 Plosse Peel Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 5 282 G.Vos, Mgr.Bekkers Plosse
699 D 13 de Wal Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 4-8 306 Wal naast beek gebr. Derks, Gemertseweg Wal
700 D 50 Herrenpeel Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 6 Gebied vd Heer v, Oploo 1778 kaart v, Oploo Herrenpeel
701 D 51 Sasse Peel gebied Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 2 Genoemd naar: (van Sasse van IJssel) Ruilverk. Oploo Sasse
702 D 52 Meerpeel gebied Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 2-3 Ruilverk. Oploo Meerpeel
703 D 52 Kromme Baan Oploo (uiterste Zuid-Westen) D3: 5-6 Deel; zandweg, liep via, St.akker en Blauwstr Tranchot Kromme
704 K 1 Bôsweitjes Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 2941 M.vd Weyer, Loonsew Bôsweitjes
705 K 2 Kösters Buske bos Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 2939,2940 Koster Brouwers was bakker M.vd Weyer, Loonsew Kösters
706 K 3 ’t Polderke Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 2939 Stödt soms water Toonen Driehoek Polderke
707 K 4 den Hollander Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 2190 J.vd Oever Stevenss Hollander
708 K 5 den Adam Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 3063 M.Nabuurs, Loonsew. Adam
709 K 6 Cobbus Plak plak Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 0 2184 Genoemd naar: (Cobus Jansen) A. Thomassen Striep Cobbus
710 K 7 Kolberg Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1983 Jac.Jans, Waterm.st. Kolberg
711 K 8 ’t Hazenweitje weitje Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 2488 M.Nabuurs, Loonsew. Hazenweitje
712 K 9 ’t Heitje Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1926 M.Nabuurs, Loonsew. Heitje
713 K 10 Ermenbôs bos Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 2744,1929,1928,2746 Vd kerk? A.Verhoeven Stev.st Ermenbôs
714 K 11 ’t Buske Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: opm 1991 7 A.Verhoeven, Stev.st Buske
715 K 12 Paoterswei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 1713 V. Wanroy van Venrayse Paters gek. J.v.Wanroy, Broekst Paoterswei
716 K 13 den Tip Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 2480 Voor bebouwing Egb.Giesbers, St.st Tip
717 K 14 het Heike Albers Klef Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 3058 P.v.Lankveld, Koeh. Heike
718 K 15 de Klef Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 3267 P.v.Lankveld, Koeh. Klef
719 K 16 de Lang Leup leup Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 0 1244 P.v.Lankveld, Koeh. Leup
720 K 17 Broekse Wei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2198,2199 P.v.Lankveld, Koeh. Broekse
721 K 18 Companjer Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2844 Kind.Cuypers, Koeh. Companjer
722 K 19 de Wissen Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 3019 Tot plm 1930 teend (wissen)cultuur H.Giesbers Stevens Wissen
723 K 20 Sambeeks Broek broek Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2982 Voorh Gem. Sambeek. H.Giesbers Stevens Sambeeks
724 K 21 de Neeje Plak plak Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2980 P. v Lankveld, Koeh. Plak
725 K 22 den Tommes Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 1589 Genoemd naar: (Thomas Jansen) H.Giesbers Stevens Tommes
726 K 23 Pèlkes Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 1587 Genoemd naar: (Peeltjes) H.Giesbers Stevens Pèlkes
727 K 24 Ônderste Bove Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 1595 P.v.Lankveld, Koeh. Onderste
728 K 25 Vagevuur Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 3191 Deel H.Giesbers, Stev.st Vagevuur
729 K 26 Schopskoiwei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 3192 +F 5 nr.2916; stond schaapskooi H.Giesbers, Stev.st Schopskoiwei
730 K 27 Bôsplak plak Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 2918 Deel van plm 2 ha H.Giesbers, Stev.st Bôsplak
731 K 28 den Timmer Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 1869,1870 H.Giesbers, Stev.st Timmer
732 K 29 Bove Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 3422,3732 P.v.Lankveld, Koeh. Bove
733 K 30 Weie van de Erme wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 1704-1705 Kerk, Oploo P.v.Lankveld, Koeh. Erme
734 K 31 Lang Wei in ’t Broek broek Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2524 M.vd Weyer, Loonsew Broek
735 K 32 Wei ovver de Brug Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 2650 M.vd Weyer, Loonsew Brug
736 K 33 de Wisse Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 3269 Teenhout M. vd Oever, Vloetweg Wisse
737 K 34 Verstappes Wei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 2717 M. vd Oever, Vloetweg Verstappes
738 K 35 Verhoeves Plak plak Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1918,1922 W.Jans-Beeke, Water Verhoeves
739 K 36 Brugwei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 2 2521-1695 Kt S. Verschuuren, Loonseweg Brugwei
740 K 37 Pöölwei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 2484 S. Verschuuren, Loonseweg Pöölwei
741 K 38 den Tip Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 3441 Th. Jans Rat, Waterm Tip
742 K 39 de Polder Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 2936 Th. Jans Rat, Waterm Polder
743 K 40 ’t Kerkelaand Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 Gepacht; achter kerk H.vd Berg, Beekstr. Kerkelaand
744 K 41 Bèks Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 2373 Deel Gemeente paj. ; uitleg (Sambèks) Arn. Cornelissen Bèks
745 K 42 de Vlam Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2529 Genoemd naar: (Janus de Vlam) Alf. Cornelissen, Broeks. Vlam
746 K 43 den Boggerd Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 3425 Deel Gebr.Jonkers, St.st Boggerd
747 K 44 Mökkewei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 1710 Deel M.Fransen, Beekstr. Mökkewei
748 K 45 Langs de Bèèk Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2101 Deel P. Barten Nieuwe, w. Bèèk
749 K 46 Bieze Weitjes wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5-6 3101 Deel P. Barten, Nieuwe w. Bieze
750 K 47 den Boggerd Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 Tot 1950 M.Fransen, Beekstr. Boggerd
751 K 48 de Vijf Bunder bunder Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 3103 J. Nabuurs, Nieuwe w Bunder
752 K 49 Bove Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5 1972-2723 J. Nabuurs, Nieuwe w Bove
753 K 50 plaggenhut Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 2184 Kaok (Jansen); stond plaggenhut van Cobus A. Thomassen, Striep plaggenhut
754 K 51 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 2935 Heeft huis gestaan M.Nabuurs, Loonsew. huis
755 K 52 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 1207 Heeft huis gestaan tot plm 1970 v.Jans-R A. Albers, Loonsew. huis
756 K 53 Ulenhoek gebied Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3-7 Rond kruising Stevensstr. Loonsew. P.Berchmans Koolb. Ulenhoek
757 K 54 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1818 of 1828 Heeft huis gestaan P.Berchmans Koolb. huis
758 K 55 de Reuver gebied Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3-4 3317 En enkele andere P.Berchmans Koolb. Reuver
759 K 56 het Zand gebied Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 3058 Tot plm 2875 P.Berchmans Koolb. Zand
760 K 57 ’t Heitje gebied Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1926 Rond M.vd Weyer, Loonsew. Heitje
761 K 58 de Hoef gebied Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 Tranchot Hoef
762 K 59 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1913 Stond huis huis
763 K 60 Pèlstraot straot Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6-2-3 Heden Broekstr, J.v.Wanroy Pèlstraot
764 K 62 Binnenveld veld Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 P.v.Lankveld Binnenveld
765 K 63 Hogbroek broek Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 O.a. 1806 OOK sectie C 6 merk A 55 nr 3247 J.vd Boomen Kerkst Hogbroek
766 K 64 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 0 Stond huis tot plm 1930 Sectie D 1 nr.635 Vierlingsbeek; woonde (Tinuske Cremers) J.vd Boomen Kerkst huis
767 K 65 de Hei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 0 Vierlingsbeek D 1 nr.300 A. Thomassen Striep Hei
768 K 66 Koolberg Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 Vermoedelijk historisch Juiste plaats, zie K7 A.Albers, Peelkant; Tranchot Koolberg
769 K 67 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 2 2742 Stond huis tot beg. 20e eeuw J.(M) Nabuurs, Loonsew. huis
770 K 68 [huis] Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 2499 Stond huis, waarschijnlijk tot begin 20° eeuw Verdijk Koolberg huis
771 K 69 de Twist Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 Tot 1938 naam van Westerbeek Topogr.kaart 1934 Twist
772 K 70 Zomerdiek diek Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7-3 0 Egelmeers, Schools. Zomerdiek
773 K 71 Vissers Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 2983 Tot 1924 bezit van Vissers daarna vd Boomen; later ook: (vd Boomlaan) Egelmeers, Schools. Vissers
774 K 72 de Laan Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 5-6 388 P.Barten, Nieuwe We Laan
775 K 73 Broek gebied Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 P.Barten Nieuwe We Broek
776 K 74 Broekstraat straot Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1911 oud A. Verschuuren, Wat. Broekstraat
777 K 75 Broekströtje straot Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1910 oud A. Verschuuren, Wat. Broekströtje
778 K 101 Buske Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 983 Deel; enkele aren A. Verschuuren, Wat. Buske
779 K 102 de Grintweg weg Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 Gem. pacht J.Pluk, Stevensstr. Grintweg
780 K 103 Lonsen Diek diek Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 Gem.pacht J.Pluk, Stevensstr. Lonsen
781 K 104 ’t Buske bos Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1804 Gerrits, Broekstraa Buske
782 K 105 Bèj Holtmeule Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 491 (Tonen) Arn. de Klein Dern. Holtmeule
783 K 106 Hannes zien Wei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 6 1714-1715 Genoemd naar: (Jans) kind. Gerrits Br.st. Hannes
784 K 107 Roeffe Stuk Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 7 1733 J.Nabuurs, Loonsew. 10 Roeffe
785 K 108 Driekeze Tienus Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1730 Genoemd naar: (Verschuren) J.Nabuurs, Loonsew. 10 Driekeze
786 K 109 de Hoog Wei wei Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3-7 1906? J.Nabuurs, Loonsew. 10 Wei
787 K 110 ’t Heitje Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 3 1906-1907-1908 Ontg. plm ’10 J.Nabuurs, Loonsew. 10 Heitje
788 K 111 Boggerdje Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 4 1742 Deeltje Jos vd Mortel Hoogv Boggerdje
789 K 112 Peppelhof Oploo (Zuid en Westerbeek) F1: 8 2845 Ontg. plm 1910 A.J.Albers, eig ’55-’84 Peppelhof